Tavsiye Nedenleri SNGYO (AL) • Şirketin projelerine göre yaptığımız

Transkript

Tavsiye Nedenleri SNGYO (AL) • Şirketin projelerine göre yaptığımız
Tavsiye Nedenleri
• Şirketin projelerine göre yaptığımız değerlemeye sonucunda, şirketin hedef piyasa değeri 1,252 milyon
TL olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre şirket %10 göreceli yükselme potansiyeli göstermekte ve
tavsiyemiz AL yönündedir.
• Sinpaş GYO sektörde güçlü bir marka değerine sahip ve projelerine artan bir talep bulunmaktadır.
Şirketin şu anda devam eden 4 projesi bulunmakta ve 2010 yılında bu projelerdeki artan konut
teslimlerinin şirketin karlılığını büyük oranda arttırmasını beklemekteyiz.Bunun dışında şirket 2010 yıl
içinde 4 yeni proje için de ön satışlara başlamayı planlamaktadır ve bunların da önümüzdeki yıllarda
şirkete yüksek nakit girişleri sağlamasını beklemekteyiz.
SNGYO
(AL)
• Şirketin her proje için uyguladığı ön satış yöntemiyle her projenin kendi kendini finanse etmesi sağlanıyor
ve böylece dışardan finansmana ihtiyaç duyulmuyor. Bu da şirketin karlılığında ve net nakit pozisyonunda
artış sağlamaktadır. Yüksek karlılık şirketin düzenli olarak her yıl nakit kar payı dağıtmasını
sağlamaktadır. 2010 yılından itibaren her yıl karının en az %20’sini temettü olarak dağıtmayı
planlamaktadır.
• 2009 yılında ekonomideki daralma nedeniyle, şirket satışlarını arttırmak ve rakiplerinin önüne geçebilmek
için farklı ödeme planları oluşturdu.Bankalarla anlaşmalar yaparak müşterilerin ödememe riskinin %70’ini
bankalara transfer etti ve böylece alacakların daha erken zamanda toplanmasını sağladı. Bunun yanında
şirket 2009 yılının son ayında “anapara korumalı satış” planı geliştirdi. Bu ödeme planlarının ve
ekonomideki beklenen toparlanmanın 2010 yılında şirketin projelerine olan talebi artıracağını
düşünmekteyiz.
• 2010 yılında şirket için en büyük riskin, çok sayıda yeni GYO’nun halka arzının olması ve bunun da
sektördeki konut projesinin sayısını arttırarak satış fiyatlarının düşürmesinin olacağını beklemekteyiz.