EK - 4A - Ahi Evran Üniversitesi

Transkript

EK - 4A - Ahi Evran Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
:Antropoloji Bölümü-Bağbaşı Kampüsü
:2804600
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:03.06.1966
3. Unvanı
:Yrd.Doç.Dr
4. Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
:
:Ahmet Cem Erkman
Alan
Antropoloji
Üniversite
Ankara Üniversitesi
İktisat
Anadolu Üniversitesi
Paleoantropoloji Ankara Üniversitesi
Paleoantropoloji Ankara Üniversitesi
5. Akademik Unvanlar:
-Arş.Gör. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
-Arş.Gör. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Öğrenci
Yüksek Lisans Tezinin Adı
Durumu
Özlem Surul
Anadolu’da Travma Olgusu
Devam Ediyor
Arzu Güleç
Konjenital Rahatsızlıklar
2012-Bitti
Duygu Akça Hayırlı
7-12 Yaş gurubu Öğrencilerde Büyüme ve 2012-Bitti
Gelişmesinin
Antropometrik
İncelenmesi:Kırşehir İli Örneği
Yöntemle
Yıl
1990
1995
1997
2008
6.2. Doktora Tezleri
-
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Van der Made, J. Güleç E. Erkman AC. (2013) “Microstonyx (Suidae, Artiodactyla)
from the Upper Miocene of Hayranli-Haliminhani, Turkey” Turkish Journal of Zoology 37:
106-122
Çırak A. Çırak MT. Erkman AC. (2013) “Kelenderis Halkinin Diş ve Çene
Paleopatolojileri” OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
(Kaam) Yayınları OLBA 21:1-16
Cirak A.,Karaoz Arihan S., Erkman AC. and Mustafa Tolga Cirak MT. (2013)
“Epıgenetıc Features Of Human Skulls From Datca-Burgaz Excavatıons” Mediterranean
Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, No 1, pp. (Baskıda)
Erkman AC., Kaya F. (2013) “Morphologıcal Varıatıons Of Threerooted Mandıbular
Molars In Ancıent Anatolıan Populatıons (Dılkaya Mound, Van, Turkey) : A Lıterature
Revıew On World Populatıons” Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, No
1, pp. (Baskıda)
Erkman,A.C., (2008) “Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Alt Canine Dişlerinden Cinsiyet
Tespiti”, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, Volume: 1 Issue: 3 Spring 2008
Erkman,A.C.,Çırak,A.,Şimşek,N.,Başıbüyük Özgün,G., (2009) “Karagündüz Erken
Demir Çağ İskeletlerine Ait Dişlerin Odontometrik Analizi” Karadeniz Uluslararası
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, Spring 2009
Erkman,A.C.,Kırmızıoğlu Gözlük,P., Yiğit,A., (2009) “Altıntepe Urartu İskeletlerine
Ait Dişlerin Odontometrik Analizi”; [EN] Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of
World of Turks (ZfWT), Vol 1,No:2 179-188
Erkman AC, Bektaş Y. (2012) “Mandıbular Second Permanent Molar Wıth Four Roots
In Ancıent Anatolıa”, Anthrop. Közl. 53:61-67.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding)
basılan bildiriler.
Gözlük P.,Yiğit A.,Erkman,A.C.,(2003) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri İnsanlarındaki
Sağlık Sorunları” T.C.Kültür Bakanlığı, 19.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara
ss.51-62
Yiğit,A., Gözlük,P., Erkman,A.C., Çırak A.,Şimşek, N., (2004) “Altıntepe Urartu
İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, T.C.Kültür Bakanlığı, 20.
Arkeometri Sonuçları Toplantısı,, Konya, ss.79-90
Demirci,S.,Güleç, E.,Özer,İ. ,Pehlevan,C.,Yiğit,A., Kaya, F.,Erkman,A.C., (2006), “
2005 Yılı Sivas/Hayranlı - Haliminhanı Kazısı”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.Cilt,
Çanakkale, ss.141-156
Erkman, A.C., Şimşek N.,Çırak A.,Arıhan Karaöz, S . , (2007), “Karagündüz Erken
Demir Çağı Toplumunda Ağız ve Diş Sağlığı”, T.C. Kültür Bakanlığı, 23. Arkeometri
Sonuçları Toplantısı, Kocaeli,ss.141-156
Güleç,E.,Demirci,S.,Özer,İ.,Pehlevan,C.,Erkman,A.C, Yiğit, A.,Kaya,F. (2007) “
2006 Yılı Sivas/ Hayranlı - Haliminhanı Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı, 29.Kazı
Sonuçları Toplantısı 2.Cilt, Kocaeli, ss.537-546
Güleç,E., Kuhn,S.L., Stiner,M.C., Özer,İ., Sağır,M., Erkman, A.C., Açıkkol,A.,
Baykara,İ. (2008) “2006-2007 Yılları Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür
Bakanlığı, 30.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara ss.233-242
Güleç,E.,Alkan,M.,Pehlevan,C.,Özkurt,Ş.,Ö.,Erkman, A.C., Kaya,F., Bedir,A.,
Bozca,K.M., Çeri,Ö.,(2008) “2007 Yılı Sivas/Haliminhanı-Hayranlı Kazısı” T.C.
Kültür Bakanlığı 30.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara ss.341-350
Güleç,E. ,Alkan,M. ,Pehlevan,C. ,Özkurt,Ş.,Ö. ,Kaya,F. ,Açıkkol,A. ,Bedir,A.
,Erkman,A.C. ,(2009) “2008 Yılı Sivas/ Haliminhanı-Hayranlı Kazısı” T.C. Kültür
Bakanlığı 31.Kazı Sonuçları Toplantısı I.Cilt , 25-29 Mayıs 2009, Denizli ss.331-339
Arıhan Karaöz, S., Çırak, A., Erkman ,A.C., (2009) “Datça / Burgaz İskeletlerinin
Paleoantropolojik Analizi” T.C. Kültür Bakanlığı 25.Arkeometri sonuçları Toplantısı,
Denizli ss.297-310
Güleç,E., Baykara,İ., Özer,İ., Sağır,M., Açıkkol,A., Erkman, A.C., Yılmazl,H., .
(2009) “2008 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı, 31.Kazı
Sonuçları Toplantısı, Cilt I,Denizli ss.121-132
Güleç,E., Altın Y., Açıkkol,A., Özkurt,Ş.Ö., Pehlevan,C., Erkman,A.C., Kaya,F.,
Doğan,A. (2010) “2009 Yılı Sivas/ Haliminhanı-Hayranlı Kazısı” T.C. Kültür
Bakanlığı 32.Kazı Sonuçları Toplantısısı 2.Cilt ss.48-55 İstanbul
Arıhan Karaöz, S., Erkman ,A.C., Çırak, A., Bektaş,Y., (2010) “Bazı Eski Anadolu
Toplumlarında Diş Boyutları” T.C. Kültür Bakanlığı 26.Arkeometri Sonuçları
Toplantısı, ss.161-171 İstanbul
Güleç,E., Özer,İ., Sağır,M., Açıkkol,A., Erkman, A.C., Baykara,İ., Yılmaz, H.,
(2010) “2009 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı, 32.Kazı
Sonuçları Toplantısı 2.Cilt, ss.42-47 İstanbul
Surul,Ö.,Erkman,A.C., Türktüzün,M., Alkan,Y.,Sağır,S., Şimşek,Ö. (2011) “ Çiledir
Höyük ve Tokul Köyü Şapel Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan
Değerlendirilmesi” 27.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ss.179-190 Malatya
Güleç, E., Özer, İ., Açıkkol,A., Pehlevan,C. ,Erkman,A.C. Baykara,İ. Şahin,S.,
Baykara,D.(2011) “2010 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”. 33.Kazı Sonuçları Toplantısı
3.Cilt, ss.209-216 Malatya
Erkman,A.C., Pehlevan,C. ,Özkurt,Ş.Ö., Şahin,S., Alkan,Y., Kartal,A.İ. (2012)
“2011 Yılı Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey
Araştırması” .T.C. Kültür Bakanlığı 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumunda Araştırma Sonuçları Toplantısı 2:5-12 Çorum
Güleç, E., Özer, İ., Sağır M., Erkman,A.C. Baykara,İ. Şahin,S., Erkman AC. (2012)
“2011 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”. 34.Kazı Sonuçları Toplantısı 1:24-28 Çorum
Alkan,Y.,Erkman,A.C. (2012) “2010-2011 Van Kalesi Höyüğü İskeletlerinin
Paleodemografik Analizi “, T.C. Kültür Bakanlığı 28.Arkeometri Sonuçları 97-104
Çorum
Erkman,A.C., Pehlevan,C. ,Özkurt,Ş.Ö., Kaymakçı, N., Kaya,F., Alkan,Y.,
Akbaba,A., Kutay, MB., Aydoğdu İ.E. (2013) “2012 Yılı Kırşehir ve Yozgat İlleri
Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması” .T.C. Kültür Bakanlığı
35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda Araştırma Sonuçları
Toplantısı (Baskıda)
Erkman,A.C., Bektaş,Y., Arıhan Karaöz,S., Çırak,A.,(2010) “Mandibular permanent second
molar with four roots in an ancient Anatolian population” ,17.Congress of the European
Anthropological Association, Adam Mickiewicz University Poznan-Poland 29 August2 September 2010, ss.37
Savaş Güleç,E., Baykara,İ., Özer,İ., Sağır, M.,Yılmaz,H., Erkman,A.C.,(2010)
“Human Teeth Remains of the Early Upper Paleolithic in the Üçağızlı Cave
(Hatay,Turkey)”, 17.Congress of the European Anthropological Association, Adam
Mickiewicz University Poznan-Poland 29 August-2 September 2010, ss.123
Karaöz Arıhan,S.,Çırak,A.,Bektaş,Y.,Erkman,A.C.,Başıbüyük Özgün,G.,(2010)
“Sacrilization of fifth lumbar vertebra in skeletal remains from Datca-Burgaz,Anatolia”,
International Union of Anthropological and Ethnologicial Science (IUAES) Congreess,
October 3-6 2010 Antalya ss.65
Güleç E., Baykara I., Özer I., Sağır M. and Erkman C., (2011), “Initial Upper
PaleolithicHuman Dental Remains From Ucagizli Cave (Hatay, Turkey)”,
EuropeanSociety for the study of Human Evolution, Leipzig,Germany September
2011,23rd and 24th.
Güleç E.,Özer İ., Sağır M., Baykara İ., Şahin S., Erkman, A.C., Yıldırım, A.A.
(2012) “Üçağızlı Cave:Trace of first moderns in Anatolia” 18th Congress of The
European Anthropological Association- Human Evolution and Dispersals. Ankara
University 3-6 September 2012 Turkey pp.9
Erkman A.C. (2012) “Three roothed mandibular first and second permanent molar
morphological varation in an ancient Anatolian population”. 18th Congress of The
European Anthropological Association- Human Evolution and Dispersals. Ankara
University 3-6 September 2012 Turkey pp.55
Erkman A.C.,Omar,L. (2012). “Assessing the variation of primary and secondary
animal products in historical Anatolian settlements” 18th Congress of The European
Anthropological Association- Human Evolution and Dispersals. Ankara University 3-6
September 2012 Turkey pp.70
Erkman AC, Özkurt ŞÖ, Kaymakçı Nuretdin Pehlevan C.,Alkan Y., Kaya F. (2013)
Two New late Miocene Fossil Localities (Yigitler and Hirfanlı) from Kırşeshir in
Centarl Anatolia. RCMNS 14:124
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Erkman AC. Özgün Başıbüyük G. (2013) “Caries In Ancient Anatolian
Populations” L’era Antigone Vol.6. Ed. Giuseppe Limone and Franco Angeli,
Quaderni del Dipartimentodi Scienze Giuridiche della Seconda Università degli Studi di
Napoli. ISBN:978-88-204-1221-0
Erkman,A.C. (2012)“Kuvaterner Dönem İnsanlarında Diş Boyutları”, Biyolojik
Antropoloji, Ankara Üniversitesi 75.Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı ss.37-46
Omar,L., Erkman,A.C. (2012)“Anadolu ve Yukarı Mezopotamya Tunç Çağı
Yerleşkelerinin Faunal Analizi”, Biyolojik Antropoloji, Ankara Üniversitesi 75.Kuruluş
Yıldönümü Anı Kitabı ss.91-93.
Sağır,M.,Erkman,A.C., Sağır,S. (2012)“Eski Anadolu Toplumlarında Kemik
Travmaları”, Biyolojik Antropoloji, Ankara Üniversitesi 75.Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı
ss.119-136
Koca Özer,B., Erkman,A.C. (2012)“AnadoluToplumlarında III. Molar Dişlerde
Gömüklük”, Biyolojik Antropoloji, Ankara Üniversitesi 75.Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı
ss.215-224.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Erkman, A. C., Çırak, A. , Bektaş, Y. ,Şimşek,N. , Başıbüyük Özgün,G. (2008)
“Anadolu’da Yaşamış Eski İnsan Topluluklarında Yaşlılarda Gözlenen Sağlık
Problemleri” , Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2008(2):73-85
Çırak,A., Arıhan Karaöz,S., Şimşek,N., Erkman,A.C., (2009) “ Eski Anadolu
Toplumlarında Yaşa Bağlı Diş Kayıpları” Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2009
(2):105-111.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Çırak,A. ,Karaöz Arıhan S.,Şimşek N. , Erkman, A.C.,(2009), “Eski Anadolu
Toplumlarının Çene ve Diş Yapılarında Yaşa Bağlı Olarak Gözlenen Diş Kayıpları” ,
V.Ulusal Yaşlılık Kongresi,
Sivas C umhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat
Fakültesi,Antropoloji Bölümü, Yaşlı Sorunları Araştırma Derrneği, 7-8 Mayıs 2009
Sivas ss.43-48
Erkman, A.C., (2008) “Üst Miyosen Dönem Suidae’lerin Anadolu’daki Dağılımı”,
III.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Ankara
27-28 Ekim 2008, ss.48
Erkman, A.C., (2010) “İnsan Yaşamında Suidlerin Yeri”, IV.Ulusal Biyolojik
Antropoloji Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Ankara 4-6 Kasım 2010, ss.5
Savaş Güleç,E., Baykara,İ., Özer,İ. ,Sağır, M. ,Açıkkol, Yılmaz,H. ,Erkman, A.C.,
(2010) “Modern İnsanın Evriminde Üçağızlı Mağarasının Önemi”, IV.Ulusal Biyolojik
Antropoloji Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Ankara 4-6 Kasım 2010, ss.1
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Fosil Yataklarının Araştırılması, Ahi Evran
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi , Kültür ve Turizm Bakanlığı İzin ve Desteği
, Türk Tarih Kurumu Desteği
1989-Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki Ankara / Kalecik/Çandır Paleontolojik
Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2002-Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki Hatay Yüzey Araştırması, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Heyet Üyesi
2002-Prof.Dr. Ayla Sevim başkanlığındaki Çankırı / Çorakyerler Kazısı, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2002-Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2002-Prof.Dr.Levent Zoroğlu başkanlığında Mersin/Aydıncık Kelenderis Kazısı
Antropoloğu
2003-Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2003-Prof.Dr. Ayla Sevim başkanlığındaki Çankırı / Çorakyerler Kazısı, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2003-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
2004-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
2004-Prof.Dr. Ayla Sevim başkanlığındaki Çankırı / Çorakyerler Kazısı, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2004-Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki Kırşehir ve Elazığ Yüzey Araştırması,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Heyet Üyesi
2004- Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2005- Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2005-Prof.Dr. Ayla Sevim başkanlığındaki Çankırı / Çorakyerler Kazısı, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2005-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı,
T.C.
2006- Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2006-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı,
T.C.
2007-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı,
T.C.
2007- Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2007-Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Paleoantropoloji Laboratuarında Madrid Doğa Tarihi
Müzesinden Dr. Jan Van der Made ile birlikte laboratuar çalışması
2008-Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2008-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı,
T.C.
2009-Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığındaki Sivas/HayranlıHaliminhanı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyet Üyesi
2009-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi ve Vekaleten Kazı Başkanı
2010-Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığındaki
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Heyeti Üyesi
Hatay/ Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı,
T.C.
2011-Kırşehir ve Yozgat İlleri Neoljen Dönem Fosil Yataklarının Araştırılması
Yüzey Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Başkanı
2012-Kırşehir ve Yozgat İlleri Neoljen Dönem Fosil Yataklarının Araştırılması Yüzey
Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Başkanı
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
RHOI (Revealing Hominid Origins Initiative) Middle Awash Proje Personeli
European Anthropological Association
2006-RHOI Middle Awash Proje (Addis Ababa/Berkeley) Prof.Dr.Tim White
başkanlığında Etiyopya Middle Awash bölgesinde kazı,alan ve müze çalışması
2007-Ankara Üniversitesi BİYEP kapsamında BAP bursu ile İspanya Madrid Doğa
Tarih Müzesin‘de (De Museo Nacional De Ciencias Naturales) Dr.Jan Van der Made ile
paleontolojik çalışma
2011-California Üniversitesi (Berkeley-ABD) Antropoloji Bölümünde YÖK bursu
ile akademik çalışma
11.Ödüller
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 2011 yılı “Kırşehir ve Yozgat İlleri Neoljen Dönem Fosil
Yataklarının Araştırılması Yüzey Araştırması” konulu başarı ödülü.
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2009-2010
Bahar
ODONTOLOJİ
2009-2010
Bahar
ANADOL UPALEOANTROPOLOJİSİ
2010-2011
Güz
TAKSONOMİ
2010-2011
Güz
PALEODEMOGRAFİ
2010-2011
Güz
PALEOANTROPOLOJİDE YAŞLAN.TEK.
2010-2011
Güz
SEMİNER
2010-2013
Güz- Bahar
UZMANLIK ALAN DERSİ
2010-2013
Güz- Bahar
YÜKSEK LİSANS

Benzer belgeler