İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

Transkript

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014
İSTATİSTİKLERLE
TÜRKİYE
Turkey in
Statistics
2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
978-975-19-5660-6
İSTATİSTİKLERLE
TÜRKİYE
Turkey in
Statistics
2014
İSTATİSTİKLERLE
TÜRKİYE
Turkeyin
Statistics
2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE
2014
Turkey in Statistics
İstatistiki veri ve bilgi istekleri için For statistical data and information requests
Bilgi Dağıtım Grubu Data Dissemination Group
Tel: +90 (312) 410 02 15 - 410 02 44
Faks-Fax: +90 (312) 417 04 32
Yayın istekleri için For publication order
Döner Sermaye İşletmesi Revolving Fund Management
Tel: +90 (312) 425 34 23 - 410 05 96 - 410 02 85
Faks-Fax: +90 (312) 417 58 86
Yayın içeriğine yönelik sorularınız için For questions about contents of the publication
Yayın Grubu Publication Group
Tel: +90 (312) 410 02 09 - 410 02 34
Faks-Fax: +90 (312) 417 04 32
İnternet Internet
http://www.tuik.gov.tr http://www.turkstat.gov.tr
E-posta E-mail
[email protected] [email protected]
Yayın No Publication Number
4380
Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute
Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06650 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya
tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz
ve dağıtılamaz.
Turkish Statistical Institute reserves all the rights
of this publication. Unauthorised duplication or
distribution of this publication is prohibited under
Law No: 5846.
Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara
Tel: +90 (312) 387 09 25* Faks-Fax: +90 (312) 418 50 82
Haziran2015 June 2015
MTB: 2015-219 - 10 Adet-Copies
ISBN 978-975-19-6365-9
Foreword
Önsöz
ÖNSÖZ
FOREWORD
Toplumun pek çok alanına yönelik
resmi istatistiklerin genel çerçeve
itibariyle sunulduğu ve ülke profili
hakkındaki özet bilgilere erişim imkanı
sağlayan
İstatistiklerle
Türkiye,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yayımlanmaktadır.
Turkey in Statistic, in which official
statistics related to many aspects of
the society are presented generally
and which provides immediate
access to information regarding
country profile, is being published by
Turkish
Statistical
Institute
(TurkStat).
Yayında yer alan bilgiler, yayımlandığı
zaman dilimindeki mevcut en son
verileri içermektedir. Tablo sonlarında
yer alan veri kaynaklarının ise, daha
detaylı istatistiklere erişmek isteyen
kullanıcılar için iyi bir başlangıç
noktası olacağı düşünülmektedir. Bu
yayına, http://www.tuik.gov.tr web
adresinden de erişmek mümkündür.
Information in the publication covers
the most recent data available during
the publication period. Data sources
given at the last chapter of the
publication are assumed to be a
good starting point for the users who
want to reach more detailed
information. It is also possible to
reach
this
publication
on
İstatistiklerle Türkiye yayınının geniş
kullanıcı kitlesine hizmet vereceği ve
araştırmacıları her bir konunun
kaynağına
götüreceği
inancıyla
istatistiki bilgi üretilmesine kaynak
sağlayan tüm bireylere, kurum ve
kuruluşlara, yayının hazırlanmasında
emeği geçenlere katkılarından dolayı
teşekkür ederim.
With the belief that Turkey in
Statistics would serve a wide range
of users and take the researchers to
the source of each subject, I thank
all individuals and organizations
which provided data to the statistical
information production, and all
people who have contributed to the
preparation of this publication.
http://www.turkstat.gov.tr.
Birol AYDEMİR
Başkan
President
s
r
r
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
III
Contents
İçindekiler
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Page
Önsöz
İçindekiler
Simge ve Kısaltmalar
İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflaması
Açıklama
Arazi ve İklim
Çevre
Nüfus ve Göç
III
Foreword
VI
Symbols and Abbreviations
V
VII
1
2
6
8
Demografi
16
Eğitim ve Kültür
24
Adalet
32
Sağlık
Turizm
18
30
Seçimler
34
Çalışma
38
Sosyal Güvenlik
Tarım
İş İstatistikleri
Enerji
Ulaştırma ve Haberleşme
Dış Ticaret
Fiyat ve Endeksler
Satınalma Gücü Paritesi
Para ve Banka
Maliye
Ulusal Hesaplar
Gelir ve Yaşam Koşulları
Tüketim Harcamaları
Güven Endeksleri
İşgücü Maliyeti
Bilim ve Teknoloji
Yaşam Memnuniyeti
36
42
48
58
60
64
68
70
72
76
78
82
86
90
94
96
100
Contents
Statistical Regions
Explanation
Land and Climate
Environment
Population and Migration
Demography
Health
Education and Culture
Tourism
Justice
Elections
Social Security
Labour
Agriculture
Business Statistics
Energy
Transportation and Communication
Foreign Trade
Prices and Indexes
Purchasing Power Parity
Money and Banking
Finance
National Accounts
Income and Living Conditions
Consumption Expenditures
Confidence Indices
Labour Cost
Science and Technology
Life Satisfaction
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
V
Simge ve Kısaltmalar
Symbols and Abbreviations
SİMGE ve KISALTMALAR
Bilgi geçicidir
*
Data is provisional
Bilgi yoktur
-
Denotes magnitude nil
Gizli veri
c
Revize edilmiştir
2010'dan - 2014 (dahil) yılına kadar
2010'dan başlayan ve 2014'de biten
ürün yılı, mali yıl, öğrenim dönemi vb.
Türk Lirası
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
(r)
Confidential data
Data revised
2010-2014 2010 to 2014 inclusive
2010/'14
TL
İBBS-SR
Crop year, financial year, school year
etc. beginning in 2010 ending in 2014
Turkish Liras
Statistical Regions
Uluslararası Standart Eğitim
Sınıflaması
ISCED
International Standard Classification of
Education
Uluslararası Standart Meslek
Sınıflaması
ISCO
International Standard Classification of
Occupations
Uluslararası Standart İşteki Durum
Sınıflaması
ICSE
Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
NACE
Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community
CC
Classification of Type of Construction
İnşaat Tipleri Sınıflaması
Uluslararası Standart Ticaret
Sınıflaması
VI
SYMBOLS and ABBREVIATIONS
SITC
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Standard International Classification
of Status in Employment
Standard International Trade
Classification
Statistical Regions İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
İstatistiki Bölge Birimleri Snflamas (İBBS) - Statistical Regions (SR)
1. Düzey
Level 1
2. Düzey
Level 2
3. Düzey
Level 3
1. Düzey
Level 1
2. Düzey
Level 2
3. Düzey
Level 3
TR Türkiye - Turkey
TR10
İstanbul
(Tekirdağ,
TR211
Tekirdağ
TR21
Edirne,
TR212
Edirne
(İzmir)
(Aydn,
TR321
Aydn
TR322
Denizli
TR52
TR62
TR63
TR7
TR83
TR8
Zonguldak
TR812
Karabük
TR813
Bartn
(Kastamonu,
TR821
Kastamonu
Çankr,
TR822
Çankr
Sinop)
TR823
Sinop
(Samsun,
TR831
Samsun
Tokat,
TR832
Tokat
Çorum,
TR833
Çorum
Amasya
Muğla
Amasya)
TR834
Manisa
(Trabzon
TR901
Trabzon
Ordu,
TR902
Ordu
Giresun,
TR903
Giresun
Rize,
TR904
Rize
Artvin
Afyonkarahisar, TR332
Afyonkarahisar
Doğu Karadeniz
East Black Sea
TR323
TR331
Kütahya
Uşak)
TR334
Uşak
(Bursa,
TR411
Bursa
Artvin,
TR905
Eskişehir,
TR412
Eskişehir
Gümüşhane)
TR906
Gümüşhane
Bilecik)
TR413
Bilecik
(Erzurum,
TRA11
Erzurum
(Kocaeli,
TR421
Kocaeli
TRA1 Erzincan,
TRA12
Erzincan
Sakarya,
TR422
Sakarya
TR9
TR333
Kuzeydoğu Anadolu
Northeast Anatolia
Kütahya,
TR90
TRA13
Bayburt
TRA21
Ağr
Kars,
TRA22
Kars
Iğdr,
TRA23
Iğdr
Ankara
Ardahan)
TRA24
Ardahan
Konya
(Malatya,
TRB11
Malatya
TR522
Karaman
Elazğ,
TRB12
Elazğ
(Antalya,
TR611
Antalya
Bingöl,
TRB13
Bingöl
Isparta,
TR612
Isparta
Tunceli)
TRB14
Tunceli
Burdur)
TR613
Burdur
TR423
Düzce
TR424
Bolu
Yalova)
TR425
Yalova
(Ankara)
TR510
(Konya,
TR521
Karaman)
(Adana,
TR621
Adana
Mersin)
TR622
Mersin
(Hatay,
TR631
Hatay
TR633
Osmaniye
(Krkkale,
TR711
Krkkale
Aksaray,
TR712
Aksaray
Niğde
Nevşehir,
TR714
Nevşehir
Krşehir)
TR715
Krşehir
(Kayseri,
TR721
Kayseri
Sivas,
TRA2
TRB1
(Van,
TRB2
Kahramanmaraş
Osmaniye)
TR713
TRA
Bayburt)
(Ağr,
Düzce
Bolu,
Niğde,
TR72
TR82
TR811
Karabük,
Bartn)
Muğla)
Kahramanmaraş TR632
TR71
TR81
(Manisa,
TRB
TR51
İzmir
Ortadoğu Anadolu
Centraleast Anatolia
TR42
TR310
Bat Karadeniz - West Black Sea
Çanakkale
(Zonguldak,
TR722
Sivas
TR723
Yozgat
TRC2
TRC3
12
26
Van
TRB22
Muş
TRB23
Bitlis
Hakkari)
TRB24
Hakkari
(Gaziantep,
TRC11
Gaziantep
TRC12
Adyaman
Kilis)
TRC13
Kilis
(Şanlurfa,
TRC21
Şanlurfa
Diyarbakr)
TRC22
Diyarbakr
(Mardin,
TRC31
Mardin
Batman,
TRC32
Batman
Şrnak,
TRC33
Şrnak
TRC34
Siirt
Siirt)
Yozgat)
TRB21
Muş,
Bitlis,
TRC1 Adyaman,
TRC
Doğu Marmara
East Marmara
TR4
TR5
Bat
Anadolu
West
Anatolia
Krklareli
Balkesir
TR222
Denizli,
TR61
TR6
TR213
TR221
Çanakkale)
TR31
TR41
Akdeniz
Mediterranean
Krklareli)
(Balkesir,
TR32
TR33
Orta Anadolu - Central Anatolia
İstanbul
Güneydoğu Anadolu
Southeast Anatolia
TR22
TR100
Toplam
Total
TR2
TR3
Ege - Aegean
Bat Marmara
West Marmara
TR1 İstanbul
81
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
VII
Explanation
AÇIKLAMA
Açıklama
EXPLANATION
Kapsam
Coverage
İstatistiklerle Türkiye, kullanıcıya üç
yıllık bir karşılaştırma olanağı
sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
Aksi belirtilmedikçe "yıl" takvim yılını
göstermektedir. "Mali yıl" ise, 12 ay
için söz konusu olup 1 Ocak
tarihinde başlar.
The data in Turkey in Statistics are
presented in three year period.
Unless otherwise stated, "year”
refers to the calendar year. Fiscal
year refers to the 12 months and
st
begins with January 1 of each
year.
Veri Kaynakları
Data Sources
Yayında sunulan veriler Türkiye
İstatistik Kurumunun sayım ve
anketlerinden,
ayrıca
diğer
kuruluşların
idari
kayıtlarından
derlenmektedir. Kaynak verilmeyen
tablolardaki
bilgiler
Kurum
tarafından hazırlanmıştır.
Data presented in the publication
are compiled from censuses and
surveys conducted by the Turkish
Statistical
Institute
and
from
administrative registers of the other
organizations. Tables for which no
source is indicated are based on
information prepared by TurkStat.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
1
1
Arazi ve İklim
Land and Climate
1.1 Türkiye Anakarası'nın uç noktaları - Extreme points of Turkey
Yönler ve uç noktalar
Enlem
Kuzey
Boylam
Doğu
Location of points
Latitude
North
Longitude
East
37'
440
49'
0
0
Doğu
Küçük Ağrı Dağı'nın 34 km doğusunda
Türk-İran- Azerbaycan (Nahcivan)
sınırlarının kavşak noktası
East
Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan
Batı
Gökçeada'da İnceburun
boundaires 34 km east of Mt.Küçük Ağrı
390
West
Cape İnceburun Gökçeada Island
40
08'
25
40'
North
Cape Inceburun Sinop province
420
06'
340
57'
350
48'
360
09'
Kuzey Sinop ilinde İnceburun
Güney Hatay ili Yayladağ ilçesinin Topraktutan
(Beysun) Köyü'nün güneyi
South South of Topraktutan (Beysun) village
Yayladağ district Hatay province
Kaynak: Harita Genel Komutanlığı
Source: General Command of Mapping
1.2 Coğrafik göstergeler - Geographic indicators
En yüksek dağ(1) - Highest mountain(1)
En uzun akarsu(1) - Longest river(1)
En büyük baraj gölü(2) - Highest dammed lake(2)
En büyük doğal göl(1) - Highest natural lake(1)
En büyük ada(1) - Highest island(1)
Kaynak: (1) Harita Genel Komutanlığı
(2) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Source: (1) General Command of Mapping
(2) General Directorate of State Hydraulic Works
2
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Büyük Ağrı
5 137 m
Kızılırmak
1 355 km
Van
3 713 km2
Atatürk
Gökçeada
817 km2
286,84 km2
Land and Climate
Arazi ve İklim
1.3 Türkiye ve illerin yüzölçümleri, 2014
Area of Turkey and provinces, 2014
İl
Provinces
Türkiye -Turkey
Adana
Adıyaman
Yüzölçümü
Area
İl
Provinces
2
(km )
Yüzölçümü
Area
İl
Provinces
Yüzölçümü
Area
780 043
13 844
7 337
Giresun
7 025
Samsun
9 725
Gümüşhane
6 668
Siirt
5 717
7 095
Afyonkarahisar
14 016
Hakkâri
Sinop
5 717
Ağrı
11 099
Hatay
5 524
Sivas
28 164
5 628
Isparta
8 946
Tekirdağ
Ankara
25 632
Mersin
16 010
Antalya
20 177
İstanbul
Amasya
Tokat
5 461
Trabzon
Artvin
7 393
İzmir
11 891
Tunceli
Aydın
8 116
Kars
10 193
Şanlıurfa
Balıkesir
14 583
6 190
10 042
4 628
7 582
19 242
Kastamonu
13 064
Uşak
5 555
Bilecik
4 179
Kayseri
16 970
Van
20 921
Bingöl
8 004
Kırklareli
6 459
Yozgat
13 690
Bitlis
8 294
Kırşehir
6 584
Zonguldak
3 342
Bolu
8 313
Kocaeli
3 397
Aksaray
7 659
3 746
Burdur
7 175
Konya
40 838
Bayburt
Bursa
10 813
Kütahya
11 634
Karaman
8 678
9 817
Malatya
12 259
Kırıkkale
4 791
Çanakkale
Çankırı
7 542
Manisa
13 339
Batman
4 477
Çorum
12 428
Kahramanmaraş
14 520
Şırnak
7 078
Denizli
12 134
Mardin
8 780
Bartın
2 330
Diyarbakır
15 168
Muğla
12 654
Edirne
Elazığ
Ardahan
4 934
3 664
6 145
Muş
8 650
Iğdır
9 383
Nevşehir
5 485
Yalova
Erzincan
11 815
Niğde
7 234
Karabük
798
Erzurum
25 006
Ordu
5 861
Kilis
1 412
Eskişehir
13 960
Rize
3 835
Osmaniye
3 320
Gaziantep
6 803
Sakarya
4 824
Düzce
2 492
4 142
Kaynak: Harita Genel Komutanlığı
Source: General Command of Mapping
http://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf
Not. (1) Harita Genel Komutanlığına ait 1/1 000 000 ölçekli Mülki İdari Bölümleri Haritası
vektör verisinden hesaplanarak elde edilmiştir.
(2) Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Note. (1) Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of
General Command of Mapping with scaled to 1/1 000 000.
(2) Total numbers may not be correct due to do rounding of the numbers.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
3
Arazi ve İklim
Land and Climate
1.4 Aylık maksimum sıcaklık, 2014
İstasyon
Stations
(oC)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
January
February
March
April
May
Şanlıurfa
18,0
22,1
24,7
30,8
38,7
Adıyaman
17,6
21,6
23,5
27,7
37,1
Batman
15,2
21,5
24,1
32,3
38,1
Amasya
17,7
24,1
27,0
29,3
35,2
Antalya
19,4
21,7
23,9
25,4
29,3
Diyarbakır
15,8
18,9
22,2
28,3
36,8
Kahramanmaraş
17,1
22,4
24,5
29,8
36,0
Siirt
19,7
20,6
21,6
28,4
34,8
Karabuk
14,1
24,4
27,2
28,5
33,4
Tokat
17,1
5,4
17,9
23,8
34,2
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Not. Temmuz ayı baz alınarak iller seçilmiştir.
1.5 Aylık minimum sıcaklık, 2014
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Stations
January
February
Ardahan
-26,7
-32,8
March
April
May
-11,6
-10,6
Kars
-25,0
-0,1
-32,0
-10,8
-12,8
Agrı
0,1
-27,1
-28,1
-9,8
-11,9
0,6
Erzurum
-28,5
-26,7
-16,9
-10,2
-3,2
Bayburt
-16,8
-17,9
-9,3
-6,0
2,5
Bitlis
-15,1
-15,9
-8,9
-10,0
3,0
Muş
-25,5
-14,3
-7,8
-4,8
5,1
Hakkari
-13,4
-13,9
-5,8
-4,2
8,1
Van
-11,5
-13,7
-6,7
-7,7
4,4
-9,6
-13,0
-7,4
-4,2
3,8
Gümüşhane
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Not. Şubat ayı baz alınarak iller seçilmiştir.
4
o
( C)
Ocak
İstasyon
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Land and Climate
Arazi ve İklim
1.4 Monthly maximum temperature, 2014
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
August September
o
( C)
Ekim
Kasım
Aralık
June
July
40,1
43,4
43,5
40,6
October November December
31,9
22,8
17,0
39,8
43,3
44,0
40,0
31,2
21,2
15,8
41,6
43,1
44,6
40,9
31,7
21,2
18,4
36,3
42,1
41,1
38,3
26,7
19,9
18,4
41,7
42,0
41,6
34,0
32,4
25,6
21,4
39,0
42,0
42,1
39,8
30,0
19,7
16,0
39,5
41,3
43,2
39,4
32,0
22,2
16,9
38,6
41,1
41,5
39,0
29,9
19,3
17,2
36,8
40,9
40,3
36,4
26,8
20,5
19,7
34,4
40,6
40,5
37,3
24,5
22,1
18,2
Ekim
Kasım
Aralık
Source: Turkish State Meteorological Service
Note. Provinces are selected based on the month of July.
1.5 Monthly minimum temperature, 2014
Ağustos
Eylül
o
( C)
Haziran
Temmuz
June
July
0,2
6,6
7,6
-0,6
-5,3
-14,8
1,7
7,6
9,1
-0,1
-2,8
-10,7
-13,6
3,8
9,9
11,1
-0,4
-1,0
-12,2
-11,3
0,8
6,0
7,6
-3,7
-3,6
-11,0
-14,1
3,9
8,5
9,3
2,0
-3,4
-6,8
-11,9
5,6
11,8
12,8
4,6
3,1
-6,0
-12,2
7,3
13,6
15,0
5,3
4,0
-2,7
-13,3
9,0
17,0
18,5
10,2
0,2
-5,1
-4,4
7,1
12,7
12,9
6,7
3,2
-6,3
-7,6
6,3
10,5
11,2
5,8
-0,6
-4,2
-3,9
August September
October November December
-19,5
Source: Turkish State Meteorological Service
Note. Provinces are selected based on the month of February.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
5
Çevre
2
Environment
2.1 Kamu sektörünün çevresel cari ve yatırım harcamaları, 2010-2013
Environmental current and investment expenditure of public
sector, 2010-2013
(Bin TL-Thousand TL)
2010
2012
2013
10 241 351
12 847 763
14 913 569
Total current expenditure
6 518 341
7 973 181
9 147 080
Total investment expenditure
3 723 010
4 874 582
5 766 489
Toplam çevresel harcamalar
Total environmental expenditure
Cari harcamalar toplamı
Yatırım harcamaları toplamı
2.2 Kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde konsantrasyonlarının yıllık
ortalamalarına göre en kirli hava kalitesi izleme istasyonları, 2014
Most polluted air quality monitoring stations by the annual average
concentrations of sulphur dioxide (SO2) and particulate matter, 2014
3
(µg/m )
Kükürtdioksit (SO2)
Partiküler madde (PM10)
Sulphur dioxide (SO2)
Edirne (Keşan)
Çanakkale (Çan)
Muğla 2 (Yatağan)
Tekirdağ
Bursa (Kestel)
Particulate matter (PM10)
308
Siirt
113
59
Iğdır
106
139
44
34
Düzce
Bursa
Bursa (İnegöl)
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Source: Ministry of Environment and Urbanization
Not. Bu tablo Hava Kalitesi İzleme İstasyonlardan alınan valide edilmiş saatlik
ortalama verilerinden %90 ve üzeri olanlar esas alınarak oluşturulmuştur.
Note. This table is formed by considering validated hourly avarage data which are 90%
and above from air quality monitoring stations.
6
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
107
97
93
Environment
Çevre
2.3 Sektörlere göre CO2 emisyonu, 2011-2013
CO2 emissions by sectors, 2011-2013
Toplam - Total
Enerji-Energy
Yakıtların yanması
Fuel combustion
Çevrim ve enerji sektörü-Energy industries
Sanayi - Industry
Ulaştırma - Transport
Diğer (konut, tarım, vs.)
Other (residential, agriculture, etc.)
Kaçak emisyonlar
Fugitive emissions
Karbondioksit taşıma ve depolama
Carbondioxide transport and storage
Endüstriyel prosesler
Industrial processes
Tarım-Agriculture
Atık-Waste
Kişi başı CO2 emisyonları (Ton/kişi)
CO2 emissions per capita (Tonnes/capita)
(Bin ton-Thousand tonnes)
2011
343 708
285 001
2012
368 339
307 497
2013
363 396
298 699
284 851
109 894
57 337
47 211
307 353
120 299
64 967
61 425
298 553
113 561
62 014
67 639
70 409
60 662
55 339
150
143
145
0,1
0,1
0,1
58 147
558
3
60 200
640
2
63 889
807
1
4,63
4,90
4,78
2.4 Belediye çevre göstergeleri, 2010, 2012
Environmental indicators for municipalities, 2010, 2012
2010
2012
2 950
2 950
216
216
discharged per capita in municipalities (liters/capita-day)
182
190
Amount of municipal waste per capita (kg/capita-day)
1,14
1,12
Toplam belediye sayısı - Number of municipalities
Kişi başı çekilen günlük su miktarı (litre/kişi-gün)
Water abstraction per capita in municipalities (liters/capita-day)
Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük atıksu
miktarı (litre/kişi-gün) - Amount of wastewater
Kişi başı ortalama atık miktarı (kg/kişi-gün)
2.5 İmalat sanayi çevre göstergeleri, 2010, 2012
Environmental indicators of manufacturing industry, 2010, 2012
2010
2012
6 922
7 181
1 556 705
1 792 010
1 256 195
1 539 818
13 366
14 420
964
806
Anket uygulanan işyeri sayısı
Number of establishments questionned
Çekilen su miktarı (Bin m3/yıl)
3
Amount of water abstracted (Thousand m /year)
3
Deşarj edilen atıksu miktarı (Bin m /yıl)
3
Amount of wastewater discharged (Thousand m /year)
Toplam atık miktarı (Bin ton/yıl)
Total amount of waste (Thousand tonnes/year)
Tehlikeli atık miktarı (Bin ton/yıl)
Amount of hazardous waste (Thousand tonnes/year)
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
7
3
Nüfus ve Göç
Population and Migration
3.1 Nüfus, yıllık nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu, 1927-2000
Population, annual growth rate of population and population
density, 1927-2000
Yıllık nüfus artış hızı (‰)
Sayım yılı
Nüfus
Annual growth rate
Census year
Population
of population (‰)
1927
13 648 270
-
1935
16 158 018
21,1
Nüfus yoğunluğu(1)
Population density(1)
18
21
(2)
1940
17 820 950
17,0
1945
18 790 174
10,6
24
1950
20 947 188
21,7
27
1955
24 064 763
27,8
31
1960
27 754 820
28,5
36
1965
31 391 421
24,6
41
1970
35 605 176
25,2
46
1975
40 347 719
25,0
52
1980
44 736 957
20,7
58
1985
50 664 458
24,9
65
1990
56 473 035
21,7
73
2000
67 803 927
18,3
88
23
Kaynak: Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, 1927-2000
Source: Results of Population Censuses, 1927-2000
2
(1) Türkiye'nin yüzölçümü 769 604 km 'dir. Yüzölçümüne doğal göller ve baraj gölleri
dahil değildir. Harita Genel Komutanlığı'ndan temin edilen 1/1 000 000 ölçekli harita
baz alınarak hesaplanmıştır.
2
(1) Surface area of Turkey is 769 604 km . Lakes and dams are excluded from the surface
area. It was calculated according to 1/1 000 000 scaled map provided from
General Command of Mapping.
(2) Hatay ilinin nüfusu, toplam nüfusa dahil edilerek hesaplanmıştır.
(2) It was calculated by adding the population of Hatay province to total population.
8
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Population and Migration
Nüfus ve Göç
3.2 Nüfus, yıllık nüfus artış hızı, il, ilçe, belde/köy sayısı ve nüfus
yoğunluğu, 2012-2014
Population, annual growth rate of population, number of provinces,
districts, towns/villages and population density, 2012-2014
Nüfus - Population
2012
2013(5)
2014
75 627 384
76 667 864
77 695 904
12,0
13,7
13,3
81
81
81
892
919
919
36 411
18 608
18 736
98
100
101
Yıllık nüfus artış hızı (‰)
Annual growth rate of population (‰)
İl sayısı - Number of provinces
İlçe sayısı(1) - Number of districts(1)
(2)(3)
Belde ve köy sayısı
Number of towns and villages
(2)(3)
(4)
Nüfus yoğunluğu
(4)
Population density
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012-2014
Source: Results of Address Based Population Registration System, 2012-2014
(1) İl merkezleri (merkez ilçeler) dâhil değildir.
(1) Province centers (central districts) are not included.
(2) İlk kademe belediyeleri dâhildir.
(2) Submunicipalities are included.
(3) ADNKS'ye göre ikamet eden kişi kaydı olmayan köyler dâhildir.
(3) Villages, in which there is no residing population according to ABPRS, are included.
2
(4) Türkiye'nin yüzölçümü 769 604 km 'dir. Yüzölçümüne doğal göller ve baraj gölleri
dahil değildir. Harita Genel Komutanlığı'ndan temin edilen 1/1 000 000 ölçekli
harita baz alınarak hesaplanmıştır.
2
(4) Surface area of Turkey is 769 604 km . Lakes and dams are excluded from the surface
area. It was calculated according to 1/1 000 000 scaled map provided from
General Command of Mapping.
(5) Bir önceki yıla göre ilçe, belde ve köy sayısındaki önemli değişimin ana nedeni,
6360 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari bölünüş değişiklikleridir.
(5) The main reason of the major differences in the number of districts, towns and
villages compared to the previous year is the administrative division changes
regulated by Law No. 6360.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
9
10
Nüfus ve Göç
12 - 40
41 - 60
61 - 100
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 sonuçlarına göre hazırlanmıştır.
Prepared according to the results of Address Based Population Registration System 2014
101 - 500
501 - 2767
Population and Migration
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Nüfus yoğunluğu (kişi/km2)
Population density (person per km2)
Population and Migration
Nüfus ve Göç
3.3 Cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve cinsiyet
oranı 2012-2014
Province/district centers, towns/villages population by sex and sex
ratio, 2012-2014
Toplam nüfus - Total population
Erkek - Male
Kadın - Female
İl ve ilçe merkezi nüfusunun
2012
2013(1)
2014
75 627 384
76 667 864
77 695 904
37 956 168
38 473 360
38 984 302
37 671 216
38 194 504
38 711 602
77,3
91,3
91,8
77,3
91,3
91,7
77,2
91,4
91,8
22,7
8,7
8,2
22,7
8,7
8,3
22,8
8,6
8,2
100,8
100,7
100,7
toplam nüfus içindeki oranı (%)
Proportion of province and district
centers population in total (%)
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
Belde ve köy nüfusunun
toplam nüfus içindeki oranı (%)
Proportion of towns and villages
population in total (%)
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
Cinsiyet oranı - Sex ratio
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012-2014
Source: Results of Address Based Population Registration System, 2012-2014
(1) Bir önceki yıla göre il ve ilçe merkezi ile belde ve köy nüfusu oranlarındaki
önemli değişimin ana nedeni, 6360 sayılı yasa uyarınca yapılan idari
bölünüş değişiklikleridir.
(1) The main reason of the major differences in the proportions of province and district
centers and towns and villages population compared to the previous year
is the administrative division changes regulated by Law No. 6360.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
11
Nüfus ve Göç
Population and Migration
3.4 İllere göre nüfus, 2014
Population by provinces, 2014
İl
Nüfus İl
Provinces
Population Provinces
Türkiye-Turkey
77 695 904
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
2 165 595 Giresun
597835 Gümüşhane
706371 Hakkari
Nüfus İl
Population
429 984 Samsun
1 269 989
146 353 Siirt
276 287 Sinop
549 435 Hatay
1 519 836 Sivas
5 150 072 Mersin
1 727 255 Tokat
321 913 Isparta
2 222 562 İstanbul
169 674 İzmir
1 041 979 Kars
1 189 057 Kastamonu
209 925 Kayseri
266 019 Kırklareli
338 023 Kırşehir
284 789 Kocaeli
256 898 Konya
2 787 539 Kütahya
511 790 Malatya
418 780 Tekirdağ
14 377 018 Trabzon
4 113 072 Tunceli
296 466 Şanlıurfa
368 907 Uşak
1 322 376 Van
343 723 Yozgat
222 707 Zonguldak
1 722 795 Aksaray
2 108 808 Bayburt
571 554 Karaman
769 544 Kırıkkale
318 366
204 526
623 116
906 732
597 920
766 782
86 527
1 845 667
349 459
1 085 542
432 560
598 796
384 252
80 607
240 362
271 092
Çankırı
183 550 Manisa
1 367 905 Batman
Denizli
978 700 Mardin
788 996 Bartın
189 405
411 216 Iğdır
192 056
Çorum
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
527 220 Kahramanmaraş
1 635 048 Muğla
400 280 Muş
568 753 Nevşehir
Erzincan
223 633 Niğde
Eskişehir
812 320 Rize
Erzurum
Gaziantep
763 320 Ordu
1 889 466 Sakarya
1 089 038 Şırnak
894 509 Ardahan
286 250 Yalova
488 966
100 809
226 514
231 333
329 779 Osmaniye
506 807
724 268 Kilis
932 706 Düzce
Source: Address Based Population Registration System Results, 2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
557 593
343 898 Karabük
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014
12
Nüfus
Population Provinces
128 781
355 549
Population and Migration
Nüfus ve Göç
3.5 Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2014
Population by age group and sex, 2014
Yaş grubu - Age group
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
77 695 904
38 984 302
38 711 602
0-4
6 294 533
3 231 903
3 062 630
5-9
6 315 628
3 241 355
3 074 273
10 - 14
6 252 269
3 209 897
3 042 372
15 - 19
6 518 921
3 349 081
3 169 840
20 - 24
6 263 460
3 191 641
3 071 819
25 - 29
6 273 202
3 179 412
3 093 790
30 - 34
6 516 294
3 294 389
3 221 905
35 - 39
5 918 336
2 996 001
2 922 335
40 - 44
5 510 337
2 766 305
2 744 032
45 - 49
4 674 262
2 375 494
2 298 768
50 - 54
4 438 422
2 218 311
2 220 111
55 - 59
3 656 563
1 828 486
1 828 077
60 - 64
2 870 715
1 402 604
1 468 111
65 - 69
2 215 704
1 030 716
1 184 988
70 - 74
1 557 235
699 604
857 631
75 - 79
1 104 178
465 081
639 097
Toplam - Total
80 - 84
840 410
353 906
486 504
85 - 89
360 158
119 892
240 266
90+
115 277
30 224
85 053
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014
Source: Address Based Population Registration System Results, 2014
3.6 Ortanca yaş ve yaş bağımlılık oranı, 2012-2014
Median age and age dependency ratio, 2012-2014
2012
2013
2014
30,1
30,4
30,7
29,5
29,8
30,1
30,7
31,0
31,3
48,0
47,6
47,6
Youth dependency ratio (age 0-14) (%)
36,9
36,3
35,8
Elderly dependency ratio (age 65 and over) (%)
11,1
11,3
11,8
Ortanca yaş - Median age
Erkek - Male
Kadın - Female
Toplam yaş bağımlılık oranı (%)
Total age dependency ratio (%)
Genç bağımlılık oranı (0-14 yaş) (%)
Yaşlı bağımlılık oranı (65+ yaş) (%)
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012- 2014
Source: Address Based Population Registration System Results, 2012- 2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
13
Nüfus ve Göç
Population and Migration
3.7 Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2014
Population by legal marital status and sex, 2014
[15 ve daha yukarı yaştaki nüfus - Population 15 years of age and over]
Toplam - Total
Hiç evlenmedi - Never married
Evli - Married
Boşandı - Divorced
Toplam
Erkek
Kadın
Total
Male
Female
58 384 240
29 092 191
29 292 049
15 998 024
9 177 050
6 820 974
37 228 272
18 630 285
18 597 987
1 979 260
833 034
1 146 226
3 178 684
451 822
2 726 862
Eşi öldü - Widowed
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014
Source: Address Based Population Registration System Results, 2014
Not. Yabancılar kapsama alınmamıştır.
Note. Foreigners are not included.
3.8 Ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2012-2014
Average size of households, 2012-2014
Yıl - Years
Toplam - Total
İl ve ilçe
merkezleri
Province/district
centers
Belde ve köyler
Towns/villages
2012
3,7
3,6
3,9
2013
3,6
3,6
3,9
2014
3,6
3,6
3,7
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012-2014
Source: Address Based Population Registration System Results, 2012-2014
14
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Population and Migration
Nüfus ve Göç
3.9 Yıllara göre nüfus projeksiyonları, 2015-2075
Population projections by years, 2015-2075
Yıl - Years
2015
2016
2020
2025
2030
2035
2040
Nüfus - Population
(Bin kişi - Thousand)
Yıl - Years
Nüfus - Population
2045
78 152
93 175
2050
78 966
93 476
2055
82 077
93 278
2060
85 569
92 717
2065
88 428
91 800
2070
90 680
90 589
2075
92 258
89 172
Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075
Source: TurkStat, Population Projections, 2013-2075
3.10 2013-2014 dönemi net göç hızına göre en fazla göç alan, göç
veren iller
The provinces with highest in-migration and out-migration by rate of
net migration in 2013-2014 period
Net göç hızı
Toplam nüfus
Aldığı göç
Verdiği göç
Rate of net
Total population
In-migration
Out-migration
migration (‰)
Net göç hızına göre en fazla göç alan iller
The provinces with highest in-migration
according to their net migration rate
Bayburt
80 607
8 912
5 583
42,2
Tekirdağ
906 732
52 994
31 266
24,3
Muğla
894 509
48 219
29 671
21,0
Gümüşhane
146 353
18 811
16 071
18,9
Yalova
226 514
14 680
11 064
16,1
Net göç hızına göre en fazla göç veren iller
The provinces with highest out-migration
according to their net migration rate
Çankırı
183 550
14 519
23 080
-45,6
Kars
296 466
10 280
20 020
-32,3
Ağrı
549 435
14 480
30 995
-29,6
Ardahan
100 809
5 323
8 033
-26,5
Yozgat
432 560
16 200
27 722
-26,3
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014
Source: Address Based Population Registration System Results, 2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
15
4
Demografi
Demography
4.1 Doğumlar, 2012-2014
Births, 2012-2014
[28/02/2015 tarihi itibariyle - Date as of 28/02/2015]
(1)
2013(1)
2014
1 290 387
1 291 217
1 337 504
628 069
627 435
650 249
2012
Doğum sayısı - Number of births
Erkek - Boy
Kız - Girl
662 318
663 782
687 255
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality
(1) Doğum verileri güncel idari kayıtlarla revize edilmiştir.
(1) Birth data were revised with updated administrative records.
4.2 Yaşa özel doğurganlık hızı, 2012-2014
Age specific fertility rate, 2012-2014
[28/02/2015 tarihi itibariyle - Date as of 28/02/2015]
Annenin yaş grubu - Age group of mother
2012(1)
(‰)
2013(1)
2014
15-19
31
29
27
20-24
109
107
107
25-29
129
130
135
101
30-34
95
96
35-39
45
47
50
40-44
11
11
13
45-49
1
1
1
(1) Doğum verileri güncel idari kayıtlarla revize edilmiştir.
(1) Birth data were revised with updated administrative records.
4.3 Evlenmeler ve boşanmalar, 2012-2014
Marriages and divorces, 2012-2014
Evlenmeler - Marriages
Boşanmalar - Divorces
2012
2013
2014
603 751
600 138
599 704
123 325
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality
16
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
125 305
130 913
Demography
Demografi
4.4 Evlilik süresine göre boşanmalar, 2012-2014
Divorces by duration of marriage, 2012-2014
Evlilik süresi (yıl)
2012
2013
Sayı-Number
Duration of marriage (years)
Toplam - Total
2014
2012
2013
2014
100,0
(%)
123 325
125 305
130 913
100,0
100,0
-1
4 080
4 385
4 727
3,3
3,5
3,6
1
11 075
12 455
13 222
9,0
10,0
10,1
2
9 245
9 815
10 401
7,5
7,8
8,0
3
8 866
8 421
8 544
7,2
6,7
6,5
4
8 185
7 907
7 706
6,6
6,3
5
7 426
7 496
7 217
6,0
6,0
5,5
6-10
26 144
26 938
28 595
21,2
21,5
21,9
11-15
18 225
17 696
17 987
14,8
14,1
13,7
16+
29 772
29 938
32 244
24,1
23,9
24,6
307
254
270
0,3
0,2
0,2
Bilinmeyen - Unknown
5,9
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality
4.5 Ölümler, 2012-2014
Deaths, 2012-2014
[31/03/2015 tarihi itibariyle - Date as of 31/03/2015]
(r)
Türkiye - Turkey
Erkek - Male
Kadın - Female
2012
2013
(r)
2014
376 338
372 686
390 121
207 572
205 297
213 231
168 766
167 389
176 890
Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality
4.6 Yaş grubuna göre intiharlar, 2011-2013
Suicides by age group, 2011-2013
Yaş grubu
2012(r)
Sayı - Number
2011
Age group
Toplam - Total
2013
2011
2012(r)
(%)
2013
99,9
2 677
3 287
3 252
100,0
100,0
-15
103
106
85
3,9
3,2
2,6
15-24
620
788
816
23,2
24,0
25,1
25-34
556
651
638
20,8
19,8
19,6
35-44
433
524
515
16,2
15,9
15,8
45-54
392
469
473
14,6
14,3
14,5
55-64
246
329
325
9,2
10,0
10,0
65-74
152
192
188
5,7
5,8
75+
157
189
185
5,9
5,8
5,7
18
39
27
0,7
1,2
0,8
Bilinmeyen-Unknown
5,8
Kaynak: TÜİK, İntihar İstatistikleri
Source: TurkStat, Suicide Statistics
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
17
5
Sağlık
Health
5.1 Sağlık personeli sayısı, 2011-2013
Number of health professionals, 2011-2013
[Tüm sektörler - All sectors]
Toplam personel - Total
Toplam hekim - Physicians total
Uzman hekim - Specialist physician
Pratisyen hekim - General practitioner
Asistan hekim - Medical resident
Hemşire - Nurse
Ebe - Midwife
Diş hekimi - Dentist
Eczacı - Pharmacist
Diğer sağlık personeli
Other health personnel
Diğer personel ve hizmet alımı
2011
2012
2013
670 092
698 518
735 159
126 029
129 772
133 775
66 064
70 103
73 886
39 712
38 877
38 572
20 253
20 792
21 317
124 982
134 906
139 544
51 905
53 466
53 427
21 099
21 404
22 295
26 089
26 571
27 012
110 862
122 663
134 488
209 126
209 736
224 618
Other personnel and procurement of
services
Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate for Health Services
Not. 2012'den önceki yıllarda MSB'ye bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık
personeli sayıları dahil değildir.
Note. The number of the health care personnel working in the MoD-affiliated institutions
and organizations in the years before 2012 is not included.
18
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Health
Sağlık
5.2 Dallara göre hastane sayısı, 2011-2013
Number of hospitals by branches, 2011-2013
Dallar - Branches
2011
2012
2013
Toplam - Total
1 453
1 483
1 517
1
1
1
Genel hastane - General hospital
1 304
Ortopedi ve travmatoloji hastanesi
Orthopedics and traumatology hospital
Çocuk hastalıkları hastanesi
Child diseases hospital
Diş hastanesi - Dental hospital
6
1 341
5
1 377
5
8
8
9
14
15
16
Chest diseases hospital
Kalp damar cerrahisi merkezleri
17
15
15
6
6
6
Ophtalmology hospital
Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi
25
26
26
50
43
38
Diyabet hastanesi - Diabetes hospital
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri
Physical treatment and rehabilitation centers
Göğüs hastalıkları hastanesi
Cardiovascular diseases centers
Göz hastalıkları hastanesi
Obstetric and child hospital
Kardiyoloji hastanesi - Cardiology hospital
Kemik hastalıkları hastanesi
Bone diseases hospital
-
-
3
Lepra hastanesi - Lepra hospital
1
Occupational diseases hospital
Onkoloji hastanesi - Oncology hospital
4
Meslek hastalıkları hastanesi
Psikiyatri hastanesi - Psychiatry hospital
Zührevi hastalıklar hastanesi
2
11
-
-
3
-
-
3
1
1
2
2
11
12
2
Veneral diseases hospital
Cerrahi hastanesi - Surgery hospital
1
-
1
1
Hospital for children with leukemia
Spastik çocuklar hastanesi ve rehabilite merkezi
-
1
1
-
1
1
Lösemili çocuklar hastanesi
Spastic children's hospital and rehabilitation center
1
2
1
Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate for Health Services
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
19
Sağlık
Health
5.3 Bazı seçilmiş enfeksiyon hastalıklarının vaka sayısı, 2011-2013
Number of cases of some infectious diseases, 2011-2013
2011
2012
2013
111
349
7405
Kızamık - Measles
Yerli vaka - Local case
-
318
6731
111
31
674
80
89
93
66
79
80
14
10
13
15 054
14 139
13 170
14 852
13 878
12 679
202
261
491
132
376
285
4
1
34
128
375
251
Yabancı vaka - Imported case
AİDS - AIDS
Yerli vaka - Local case
Yabancı vaka - Imported case
Tüberküloz - Tuberculosis
Yerli vaka - Local case
Yabancı vaka - Imported case
Sıtma - Malaria
Yerli vaka(1) - Local case(1)
Yabancı vaka - Imported case
Kaynak: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Source: Public Health Institution of Turkey
(1) 2011-2013 yılları yerli sıtma vakalarının tamamı nüks vaka olup yerli yeni
vaka sayısı "0" (sıfır) dır.
(1) All local malaria cases for 2011-2013 are “Relapsing malaria cases” and
new local case number is "0" (zero).
5.4 Organ nakli sayısı, 2011-2013
Number of organ transplantation, 2011-2013
Toplam - Total
Böbrek - Kidney
Karaciğer - Liver
2011
2012
2013
3 953
4 008
4 294
904
1 001
1 248
2 923
Kalp - Heart
Kalp kapakçığı - Heart valve
Akciğer - Lung
Kalp-Akciğer - Heart-Lung
Pankreas - Pancreas
İnce bağırsak - Small intestine
Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate for Health Services
20
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
93
1
2 903
61
5
2 944
63
1
5
25
32
26
6
4
-
1
2
5
0
2
Health
Sağlık
5.5 Çocuklarn son 6 ay içinde geçirdiği hastalklarn cinsiyete
göre dağlm, 2012
Percentage of children who were exposed to diseases in the past
6 months by sex, 2012
[0-6 yaş grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group]
(%)
Toplam
Erkek
Kadn
Hastalk - Diseases
Total
Males
Females
İshal - Diarrhea
27,9
29,7
26,1
27,6
28,2
27,0
11,7
11,9
11,5
9,2
9,4
9,0
8,7
8,6
8,8
Lower respiratory tract infection (Pneumonia, etc.)
6,1
6,3
5,9
İdrar yolu enfeksiyonu - Urinary tract infection
5,0
3,3
6,8
Cilt hastalklar - Skin diseases
3,4
4,0
2,8
Diğer - Other
2,8
2,9
2,7
1,7
2,0
1,5
Üst solunum yolu enfeksiyonu
(Tonsilit, orta kulak iltihab, farenjit vb.)
Upper respiratory tract infection
(Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis, etc.)
Bulaşc hastalklar (Suçiçeği, kabakulak vb.)
Communicable diseases (Varicella, mumps etc.)
Kanszlk (Demir eksikliği anemisi vb.)
Anemia (Iron deficiency anemia, etc.)
Ağz ve diş sağlğ sorunlar
Oral and dental health problems
Alt solunum yolu enfeksiyonu (Zatürre vb.)
D vitamini eksikliğine bağl kemik
bozukluklar (Raşitizm) - Bone deformities
caused by vitamin D lack (Rickets)
Kaynak: TÜİK, Türkiye Sağlk Araştrmas, 2012
Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012
Not. Kalp hastalğ (kalp romatizmas, konjenital kalp hastalğ vb.), diyabet
(şeker hastalğ) ve kanser diğer içerisinde kapsanmştr.
Note. Heart disease (cardiac rheumatism, congenital heart disease etc.), diabetes and
cancer have been included in other.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
21
Sağlık
Health
5.6 Çocukların son 6 ay içinde geçirdiği hastalık/sağlık sorunlarının
cinsiyete göre dağılımı, 2012
Percentage of children who were exposed to diseases/health
conditions in the past 6 months by sex, 2012
[7-14 yaş grubundaki çocuklar - Children in 7-14 age group]
Hastalık/Sağlık sorunu
(%)
Toplam
Erkek
Male
Female
Oral and dental health problems
24,5
24,2
24,9
Enfeksiyöz hastalıklar - Infectious diseases
11,5
10,6
12,4
Diseases/Health problems
Ağız ve diş sağlığı sorunları
Göz ile ilgili sorunlar - Visual problems
Cilt hastalıkları - Skin diseases
Beslenme ile ilişkili hastalıklar
Total
11,5
11,7
4,7
Diseases related with nutrition
4,1
2,5
İşitme ile ilgili sorunlar - Hearing problems
Kadın
11,3
4,4
5,1
4,8
3,5
2,6
2,5
Diğer - Other
Ruh sağlığı sorunları - Mental health problems
2,4
2,5
2,2
Musculoskeletal system diseases
1,9
2,4
1,3
Kas iskelet sistemi hastalıkları
2,7
2,8
2,2
Kaynak: TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması, 2012
Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012
Not. İstismar ve şiddet vakalarına bağlı sağlık sorunları ile sigara kullanımına bağlı
sağlık sorunları diğer içerisinde kapsanmıştır.
Note. Health problems connected with abuse and violence events and cigarette smoking
have been included in other.
5.7 Hekim tarafından teşhis edilen ilk beş hastalık/sağlık sorunlarının
cinsiyete göre dağılımı, 2012
The percentage of first five diseases/health problems diagnosed
by a medical doctor by sex, 2012
[15 ≥ yaş - age]
Hastalık/Sağlık sorunu
Erkek
Male
Female
Hipertansiyon - High blood pressure (hypertension)
12,8
8,5
17,1
Back musculoskeletal system disorders
Diseases/Health problems
Bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri
Total
Kadın
10,9
8,0
13,8
Rheumatismal joint disease (romatoid artrit)
7,9
4,2
11,4
Şeker hastalığı (diyabet) - Diabetes
6,7
5,5
7,9
Romatizmal eklem hastalığı (romatoid artrit)
Mide ülseri (gastrik ülser) - Gastric ulcer
Kaynak: TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması, 2012
Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012
22
(%)
Toplam
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
7,2
5,8
8,7
Health
Sağlık
5.8 Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyet ve yerleşim yerine göre
dağılımı, 2012
Body mass index distribution of individuals by sex and residence, 2012
[15 ≥ yaş - age]
(%)
Yerleşim yeri ve cinsiyet
Düşük kilolu
Normal kilolu
Fazla kilolu
Obez
Permanent residence and sex Underweight
Normal weight
Overweight
Obese
3,9
44,2
34,8
17,2
Kadın - Female
2,7
44,7
39,0
13,7
5,1
43,6
30,4
20,9
Toplam - Total
4,0
44,5
34,6
17,0
2,7
44,7
39,4
13,3
5,3
44,2
29,7
20,8
Türkiye - Turkey
Toplam - Total
Erkek - Male
Kent - Urban
Erkek - Male
Kadın - Female
Kır - Rural
Toplam - Total
3,5
Kadın - Female
2,4
44,7
38,1
14,8
4,7
42,2
32,1
21,1
Erkek - Male
43,4
35,2
17,9
Kaynak: TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması, 2012
Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012
Not. Rakamlardaki yuvarlamadan dolayı satır toplamı 100'ü vermeyebilir.
Note. Sum of row percentages may not be equal to 100 due to rounding of the numbers.
5.9 Bireylerin tütün ve tütün mamulü kullanma oranı, 2008, 2012
Percentage of individuals smoking, 2008, 2012
[15 ≥ yaş - age]
Yerleşim yeri
ve cinsiyet
Permanent residence
Ara sıra
Hergün - Daily
(%)
Şu anda kullanmıyor/
Hiç kullanmamış
Less than daily
Not at all / Never used
and sex
2008
2012
2008
2012
2008
2012
Toplam - Total
27,4
23,8
3,9
3,3
68,7
72,9
43,8
37,3
4,1
4,1
52,1
58,5
11,6
10,7
3,6
2,4
84,8
86,9
28,9
25,7
4,1
3,3
67,0
71,0
43,9
38,9
3,9
4,1
52,2
57,0
14,5
13,0
4,2
2,6
81,3
84,5
23,9
18,9
3,3
3,1
72,8
78,0
43,6
33,3
4,5
4,2
51,9
62,5
5,0
4,7
2,2
2,0
92,8
93,3
Erkek - Male
Kadın - Female
Kent - Urban
Erkek - Male
Kadın - Female
Kır - Rural
Erkek - Male
Kadın - Female
Kaynak: Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 2008, 2012
Source: Global Adult Tobacco Survey, 2008, 2012
Not. Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Note. Total numbers may not be correct due to do rounding of the numbers.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
23
6
Eğitim ve Kültür
Education and Culture
6.1 Öğretim yılı ve okul grubuna göre okullaşma oranı, 2012/'13-2014/'15
Schooling ratio by group of schools and the education year,
2012/'13-2014/'15
2012/'13
Eğitim seviyesi
Level of educational
2013/'14
2014/'15
(%)
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Gross
Net
Gross
Net
Gross
Net
İlkokul
Primary school
107,5
98,9
111,9
99,6
101,1
96,3
Kadın - Female
107,8
98,9
112,4
99,6
101,4
96,6
Junior high school
107,6
93,1
108,8
94,5
107,1
94,3
Kadın - Female
109,2
93,0
110,8
94,5
108,8
94,3
Secondary education
96,8
70,1
103,3
76,7
107,4
79,4
Kadın - Female
93,8
69,3
100,3
76,1
104,8
79,3
74,9
38,5
81,7
39,9
88,9
39,5
70,0
38,6
77,0
40,9
84,2
41,1
Erkek - Male
Ortaokul
Erkek - Male
Orta öğretim
Erkek - Male
Yükseköğretim
Higher education
Erkek - Male
Kadın - Female
107,2
106,1
99,6
79,5
98,8
93,2
70,8
111,5
106,9
106,1
38,4
86,2
99,5
94,6
77,2
38,9
100,8
105,5
109,8
93,4
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, 2014/'15
Source: Ministry of Education, National Education Statistics, 2014/'15
Not 1. Yıl ortası nüfus projeksiyonları kullanılmıştır.
2. Okullaşma oranları 2007/'08 öğretim yılından itibaren Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır.
Note 1. The mid-year population projections were used.
2. Schooling ratios from 2007-2008 educational year were calculated according
to the results of the Address Based Population Registration System.
24
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
96,0
94,4
79,5
38,0
Education and Culture
Eğitim ve Kültür
6.2 Eğitim kurumlarına göre öğrenciler, 2013/'14-2014/'15
Enrollments by educational institutions, 2013/'14-2014/'15
2013/'14
Okul(3)
Eğitim kurumu
Educational institutions
Okul öncesi eğitim
(1)
- Pre-school
(1)
İlkokul - Primary school
Ortaokul - Junior high school
(1)
Genel lise
(1)
- General high schools
(1)
Mesleki ve teknik lise
Vocational and technical high schools(1)
Fakülte ve yüksek okul(2)
(2)
Higher educational institutions
2014/'15
Okul(3)
Öğrenci
Öğrenci
School(3)
Enrollment
School(3)
Enrollment
26 698
1 059 495
26 972
1 156 661
28 532
5 574 916
27 544
5 434 150
17 019
5 478 399
16 969
5 278 107
3 744
2 906 291
3 955
2 902 954
7 211
2 513 887
5 106
2 788 117
2 748
5 139 469
-
-
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, 2014/'15
Source: Ministry of Education, National Education Statistics, 2014/'15
(1) Resmi ve özel okulları kapsar.
(1) It covers public and private schools.
(2) Kaynak: Yükseköğretim Kurulu
(2) Source: Council of Higher Education.
(3) Faal olan okullar kapsanmıştır.
(3) Active schools are included.
6.3 Okuryazarlık ve cinsiyete göre nüfus, 2012-2014
Population by literacy and sex, 2012-2014
[6 ve daha yukarı yaştaki nüfus - Population 6 years of age and over]
2012
Erkek - Male
Okuma yazma bilen - Literate
Okuma yazma bilmeyen - Illiterate
Bilinmeyen - Unknown
Kadın - Female
Okuma yazma bilen - Literate
Okuma yazma bilmeyen - Illiterate
Bilinmeyen - Unknown
Erkek - Male
Okuma yazma bilen - Literate
Okuma yazma bilmeyen - Illiterate
Kadın - Female
Okuma yazma bilen - Literate
Okuma yazma bilmeyen - Illiterate
2013
2014
32 628 320
33 098 329
33 967 372
895 144
873 453
456 027
475 068
Sayı
449 328
454 760
30 719 323
31 275 805
32 098 958
845 835
832 915
(%)
472 278
2 313 689
2 205 315
2 208 336
98,6
98,7
98,7
93,0
93,4
93,6
1,4
7,0
1,3
6,6
1,3
6,4
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014
Source: Address Based Population Registration System Results, 2014
Not.1. Oranlar hesaplanırken bilinmeyen kapsanmamıştır.
2. Yabancılar kapsama alınmamıştır.
Note.1. Proportions are calculated by excluding unknown.
2. Foreigners are not included.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
25
Eğitim ve Kültür
Education and Culture
6.4 Yüksek öğretim kurumlarında (lisans) öğretim alanına göre
öğrenciler, 2014/'15
Higher educational institutions enrollments by fields of study, 2014/'15
Öğretim alanı - Field of study
Toplam - Total
Beşeri bilimler ve sanat - Human sciences and art
Eğitim - Education
Fen bilimler, matematik, bilgisayar-Science, mathematics,
computer
Hizmetler - Services
Mühendislik, imalat ve inşaat-Engineering, manufacturing
construction
Sağlık ve refah-Health welfare
Sosyal bilimler, iş ve hukuk-Social sciences, business, law
Tarım ve veterinerlik-Agriculture and veterinary
Alanı belirlenemeyenler-Unclassified
Erkek
Kadın
Male
Female
1 967 703
1 661 097
172 637
240 704
104 118
171 377
77 228
76 226
50 796
23 346
268 221
109 323
71 147
120 856
1 193 368
903 549
28 547
13 758
1 641
1 958
Kaynak: YÖK, 2014-15 öğretim yılı Yükseköğretim istatistikleri
Source: Gouncil of Higher Education
6.5 Öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre sayıları, 2014/'15
Number of teaching staff by academic title, 2014/'15
Profesör - Professor
Doçent - Associate professor
Yardımcı doçent - Assistant professor
Öğretim görevlisi - Instructor
Okutman - Language instructor
Uzman - Specialist
Araştırma görevlisi - Research assistant
Çevirici - Translator
Eğitim-öğretim planlamacısı
Education-training planner
Toplam
Erkek
Kadın
Total
Male
Female
20 879
14 751
6 128
14 140
9 292
4 848
33 323
20 152
13 171
9 161
21 118
11 957
10 239
3 902
6 337
3 762
1 919
1 843
45 399
22 790
22 609
22
7
15
21
10
11
Kaynak: YÖK, 2014-15 öğretim yılı Yükseköğretim istatistikleri
Source: Gouncil of Higher Education
26
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Education and Culture
Eğitim ve Kültür
6.6 Ortaöğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin ÖSS sonucuna
göre fakülte ve yüksekokula yerleşme oranı, 2012-2014
According to Student Selection Examination, the percentage of students
entering faculty and vocational training school from last grade in the
secondary education, 2012-2014
2012
2013
2014
744 298
761 597
799 869
421 969
438 101
465 648
56,7
57,5
58,2
198 077
190 713
212 694
ÖSS'ye giren öğrenci sayısı
Number of student getting selection examination
Fakülte ve yüksekokula yerleşen
Entering student to faculty and vocational
training school
(%)
Önlisans - Vocational training school
(%)
Lisans - Undergraduate
(%)
Açıköğretim - Open education
(%)
46,9
43,5
45,7
176 526
199 482
209 205
41,8
45,5
44,9
47 366
47 906
43 749
11,2
10,9
9,4
Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ortaöğretim kurumlarına
göre 2012-2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sonuçları
Source: Assessment Selection and Placement Centre, Student Selection and Placement
Center Examination Results by secondary education institutions, 2012-2014
6.7 Yurt dışında öğrenim yapan resmi burslu öğrenci sayıları, 2013-2014
Number of Turkish Government sponsored students educated abroad,
2013-2014
(1)
2013
Yabancı dil - Language
427
Yüksek lisans - Master
Doktora - Doctorate
Staj - Internship
(2)
2014
623
1 049
898
1 194
1 263
9
7
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı; Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
Source: The Ministry of National Education; Counest of Higher Education
(1) 18.11.2013 tarihi itibariyle - As of 18.11.2013
(2) 17.12.2014 tarihi itibariyle - As of 17.12.2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
27
Eğitim ve Kültür
Education and Culture
6.8 Kütüphaneler, kitap sayısı ve kütüphanelerden yararlananlar
2011-2013
Libraries, number of books and library users, 2011-2013
2011
2012
2013
Milli Kütüphane - National Library
Kütüphane sayısı - Number of libraries
Kitap - Books
Kütüphanelerden yararlananlar
Library users
Halk kütüphanesi - Public libraries
1
1
1
1 328 895
1 383 181
1 444 021
664 178
693 403
651 336
1 118
1 112
1 118
Kütüphane sayısı - Number of libraries
Kitap - Books
15 621 478 15 785 280 16 099 993
Kütüphanelerden yararlananlar
Library users
18 826 715 19 545 940 20 232 069
Üniversite kütüphanesi - University libraries
Kütüphane sayısı - Number of libraries
487
Kitap - Books
512
533
11 697 790 12 584 612 13 408 159
6.9 Gazetelerin ve dergilerin coğrafi kapsama (yayın bölgesi)
göre sayısı, 2011-2013
Number of newspapers and magazines by geographical coverage
(region of publishing), 2011-2013
Gazete - Newspapers
Toplam - Total
Yerel - Local
Bölgesel - Regional
Ulusal - National
Dergi - Magazines
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2 905
3 004
3 100
3 873
4 105
4 058
2 618
2 717
2 813
1 377
1 443
1 464
91
102
107
259
320
235
196
185
180
2 237
2 342
2 359
6.10 Sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı, 2011-2013
Movie houses, movies and attendances, 2011-2013
2011
2012
2013
Sinema salonu sayısı - Number of movie
houses
1 917
1 998
2 102
37 892
37 546
40 406
13 027
12 072
15 545
24 865
25 474
24 861
37 439 786
39 002 190
45 077 509
Gösterilen film sayısı - Number of movies
Yerli film - National production
Yabancı film - Foreign production
Seyirci sayısı - Number of attendances
Kaynak: Sinema müdürlükleri
Source: Directorates of cinemas
28
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Education and Culture
Eğitim ve Kültür
6.11 Tiyatro salonu, oynanan eser, gösterim ve seyirci sayısı,
2010/'11-2012/'13
Theaters, shows, performances and attendances, 2010/'11-2012/'13
2010/'11
2011/'12
511
606
678
4 252
5 539
6 219
Tiyatro salonu sayısı - Number of theater halls
Oynanan eser sayısı - Number of shows
Gösterim sayısı - Number of performances
Seyirci sayısı - Number of attendances
2012/'13
23 361
25 043
28 359
5 385 588
5 621 066
6 244 821
Kaynak: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, belediye, resmi kurum ve
özel tiyatro müdürlükleri
Source: General Directorate of State Theaters, municipalities, directorates of official
and private theaters
6.12 Opera ve bale salonu, oynanan eser, gösterim ve seyirci sayısı
2010/'11-2012/'13
Operas and ballets halls, shows, performances and attendances
2010/'11-2012/'13
2010/'11
2011/'12
2012/'13
Opera ve bale salonu sayısı
Number of operas and ballets halls
Oynanan eser sayısı - Number of shows
Gösterim sayısı - Number of performances
Seyirci sayısı - Number of attendances
9
14
12
208
228
234
749
697
873
310 623
333 707
375 223
Kaynak: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of State Operas and Ballets
6.13 Müzeler ve mevcut eserler, 2011-2013
Museums and artifacts, 2011-2013
Müze sayısı - Museums
Etnografya - Ethnography
Arkeoloji - Archaeology
Genel - General
Mevcut eser sayısı - Available artifacts
2011
2012
2013
189
188
187
44
44
43
60
60
60
85
84
84
3 149 982
3 177 446
3 174 867
Kaynak: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Cultural Heritage and Museums
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
29
Turizm
7
Tourism
7.1 Gelen ve giden yabancılar, 2012-2014
Arriving and departing foreigners, 2012-2014
Gelen yabancılar - Arriving foreigners
Giden yabancılar - Departing foreigners
2012
2013
2014
31 782 832
34 910 098
36 837 900
31 655 188
34 686 402
36 507 184
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Public Security
7.2 Gelen ve giden vatandaşlar, 2012-2014
Arriving and departing citizens, 2012-2014
Gelen vatandaş - Arriving citizens
Giden vatandaş - Departing citizens
2012
2013
2014
11 731 463
12 474 218
12 768 914
11 860 888
12 513 018
12 823 968
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Public Security
7.3 Seçilmiş milliyetlere göre gelen yabancılar, 2012-2014
Arrivals foreigners by selected nationalities, 2012-2014
2012
2013
2014
Almanya - Germany
5 028 745
5 041 323
5 250 036
İngiltere - United Kingdom
2 456 519
2 509 357
2 600 360
Bulgaristan - Bulgaria
1 492 073
1 582 912
1 693 591
Rusya Federasyonu - Russian Federation
3 599 925
Gürcistan - Georgia
1 404 882
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Public Security
30
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
4 269 306
1 769 447
4 479 049
1 755 289
Tourism
Turizm
7.4 Çıkış yapan ziyaretçi sayısı, turizm geliri ve kişi başı ortalama
harcama, 2012-2014
Number of departing visitors, tourism income and average expenditure
per capita, 2012-2014
2012
2013
2014
Number of departing visitors
36 463 921
39 226 226
41 415 070
Tourism income (Thousand $)
29 007 003
32 308 991
34 305 904
795
824
828
Çıkış yapan ziyaretçi sayısı
Turizm geliri (Bin $)
Kişi başı ortalama harcama ($)
Average expenses per capita ($)
Not.1. Bilgiler "Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi" sonuçlarına aittir.
2. Değerler 2012 revize sonuçlarına göredir.
Note.1. Data cover "The Departing Visitors Survey" results.
2. Figures are revised results in 2012.
7.5 Yurtdışına giden vatandaş sayısı, turizm gideri ve kişi başı
ortalama harcama, 2012-2014
Number of citizens visiting abroad, tourism expenditures and average
expenditure per capita, 2012-2014
2012
2013
2014
(Resident in Turkey)
5 802 950
7 525 869
7 982 264
Tourism expenditures (Thousand $)
4 593 389
5 253 564
5 470 481
792
698
685
Yurtdışına giden vatandaş sayısı
(Türkiye'de ikamet eden)
Number of citizens visiting abroad
Turizm gideri (Bin $)
Kişi başı ortalama harcama ($)
Average expenses per capita ($)
Not.1. Bilgiler "Vatandaş Giriş Anketi" sonuçlarına aittir.
2. Değerler 2012 revize sonuçlarına göredir.
Note.1. Data cover "The Arriving Citizen Survey" results.
2. Figures are revised results in 2012.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
31
Adalet
8
Justice
8.1 Cinsiyet, yaş grubu ve eğitim durumuna göre ceza infaz kurumuna
giren hükümlüler, 2011-2013
Convicts received into prison by sex, age group and educational status
2011-2013
Toplam - Total
Cinsiyet - Sex
Erkek - Male
Kadın - Female
2011
2012
2013
80 096
115 505
161 711
76 753
111 619
156 184
3 343
3 886
5 527
1137
Yaş grubu - Age group
12 - 14
223
424
15 - 17
1 442
2 645
4 995
18 - 24
15 239
26 482
37 790
25 - 34
23 009
37 479
54 493
35 - 44
18 728
28 178
37 263
45 - 54
9 938
14 676
18 658
55 - 64
2 880
4 301
5 739
640
853
1 425
7 997
467
211
846
1 079
1 608
65 +
Bilinmeyen - Unknown
Eğitim durumu - Education status
Okuryazar olmayan - Illiterate
Okuryazar olup da bir okul bitirmeyen
Literate but not graduated from a school
4 441
6 929
11 489
68 831
99 361
139 042
İlkokul - Primary school
21 971
30 509
42 601
İlköğretim - Primary education
20 363
33 196
48 814
7 060
9 669
13 129
15 878
21 548
28 633
Bitirilen okul - Completed school
Ortaokul ve dengi meslek okulu - Junior high school
and vocational school at junior high school level
Lise ve dengi meslek okulu - High school
and vocational school at high school level
Yüksek öğretim - Higher education
Bilinmeyen - Unknown
32
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
3 559
4 439
5 865
5 978
8 136
9 572
Justice
Adalet
8.2 Suç türüne göre çocuk ceza infaz kurumuna ve eğitim evine
giren hükümlü çocuklar, 2011-2013
Juvenile convicts received into juvenile prison and reformatory
by type of crime, 2011-2013
Toplam - Total
Öldürme - Homicide
Hırsızlık - Theft
Cinsel suçlar - Sexual crimes
Yaralama - Assault
Yağma - Robbery
Diğer - Other
2011(1)
2012(2)
2013(2)
434
182
274
50
11
18
154
71
118
22
9
5
10
4
7
127
70
71
76
21
38
(1) 2011 yılında suç türü bilinmeyen 8 çocuk toplama dahil edilmiştir.
(1) 8 juveniles whose crime type is not known are included in total in 2011
(2) 2012, 2013 verisi yıl içinde çocuk ceza infaz kurumuna ve eğitim evine giriş yapan
hükümlü çocukları kapsamaktadır.
(2) 2012, 2013 data cover juvenile convicts received into juvenile prison and reformatory
within the year.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
33
Seçimler
9
Elections
9.1 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları, 2007, 2011, 2015
Results of the General Election of Representatives, 2007, 2011, 2015
Kayıtlı seçmen - Registered voters
Oy kullanan seçmen - Actual voters
Seçime katılma oranı (%)
2007
2011
2015
42 799 303
52 806 322
56 608 817
36 056 293
43 914 948
47 507 467
Participation rate (%)
Geçerli oy sayısı - Number of valid votes
Milletvekili sayısı
84,2
83,2
83,9
35 049 691
42 941 763
46 163 243
550
550
550
500
471
454
90,9
85,6
82,5
Number of representatives
Erkek - Males
Temsil oranı - Representation rate (%)
Kadın - Females
Temsil oranı - Representation rate (%)
50
79
96
9,1
14,4
17,5
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu
Source: Turkey's Supreme Board of Election
http://www.ysk.gov.tr
Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Results of the General Election of Representatives
2015
%4,7
Justice and Development Party
%13,1
%40,9
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Republican People's Party
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Nationalist Movement Party
%16,3
Halkların Demokratik Partisi
Peoples' Democratic Party
%25,0
34
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Elections
Seçimler
9.2 Mahalli İdareler Seçimi sonuçları, 2014
Results of the Local Administration Elections, 2014
İl genel
Büyükşehir
meclisi üyeleri
belediye bşk.
Belediye
Belediye
meclisi üyeleri
Provincial
Mayor of
general council
metropolitan
başkanlığı
Municipal
members
municipality
Mayor
members
voters
11 991 225
40 727 194
48 905 743
48 905 721
Number of actual voters
10 619 055
36 440 968
43 609 960
43 593 617
88,6
89,5
89,2
89,1
10 240 022
34 913 716
41 766 549
41 575 471
council
Kayıtlı seçmen sayısı
Number of registered
Oy kullanan seçmen sayısı
Katılım oranı (%)
Participation rate (%)
Geçerli oy sayısı
Number of valid votes
Not. 1 Haziran 2014 yenilenen seçim sonuçları dahildir.
Note. Results of the renewed election held on June 1, 2014 are included.
9.3 Halk Oylaması sonuçları, 1988, 2007, 2010
Results of the Referendum, 1988, 2007, 2010
Kayıtlı seçmen - Registered voters
Oy kullanan seçmen - Actual voters
Katılım oranı - Participation rate (%)
Geçersiz oy sayısı
Number of unvalid votes
Oranı - Ratio (%)
Geçerli oy sayısı
Number of valid votes
Oranı - Ratio (%)
Evet oyların sayısı
Number of yes votes
Oranı - Ratio (%)
Hayır oyların sayısı
Number of no votes
Oranı - Ratio (%)
1988
2007
2010
26 739 227
42 690 252
52 051 828
23 750 873
28 819 319
38 369 099
88,8
67,5
73,7
793 995
651 658
725 062
3,3
2,3
1,9
22 956 878
28 167 661
37 644 037
96,7
97,7
98,1
8 034 933
19 422 714
21 787 244
35,0
68,9
57,9
14 921 945
8 744 947
15 856 793
65,0
31,1
42,1
Not.1. Resmi Gazete sonucudur.
2. Gümrük kapılarındaki halk oylaması sonuçları, Türkiye toplamı içinde gösterilmiştir.
Note.1. It is the result of the Official Gazette.
2. The results of the referendum at customs gates are shown in Turkey total.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
35
10
Sosyal Güvenlik
Social Security
10.1 Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan aylık
alanlar, 2012-2014
Persons receiving monthly benefits from the Government Employees
Retirement Fund, Social Insurance Institution and Bağ-Kur, 2012-2014
2012
2013
2014
1 935 231 1 971 860
2 005 775
Social Insurance Institution (according to 4-1/a)
6 026 431 6 260 232
6 509 613
Bağ-Kur (according to 4-1/b)
2 469 307 2 411 813
2 452 887
(1)
Emekli Sandığı (4-1/c'ye göre)
- Government
(1)
Employees Retirement Fund (according to 4-1/c)
Sosyal Sigortalar Kurumu (4-1/a'ya göre)
Bağ-Kur (4-1/b'ye göre)
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu
Source: Social Security Institution
(1) Emekli sayısına, sandığa tabi hizmeti olup diğer sosyal güvenlik kurumlarından
emekli olanlar kapsanmamıştır.
(1) Data concerning the retired persons does not cover persons who are in other social
security institutions eventhough they belong.
10.2 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na yapılan bütçe transferleri
2012-2014
Budget transfers to Social Insurance Institution, Bağ-Kur and
Government Employees Retirement Fund, 2012-2014
(Bin TL - Thousand TL)
SSK - Social Insurance Institution (4-1/a)
Bağ-Kur - Bağ-Kur (4-1/b)
Emekli Sandığı - Government
Employees Retirement Fund (4-1/c)
2012
2013
2014
44 589 544
57 098 560
61 401 308
11 470 376
11 394 187
13 211 974
2 668 373
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu
Source: Social Security Institution
36
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2 771 016
2 722 608
Social Security
Sosyal Güvenlik
10.3 Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider dengesi, 2012-2014
Revenues and expenditures of Social Security Institution, 2012-2014
(Bin TL - Thousand TL)
2012
2013
2014
Gelirler - Revenues
142 928 505
163 013 555
184 328 932
Açık - Deficit
-17 294 948
-19 675 361
-20 071 505
Giderler - Expenditures
160 223 453
182 688 916
204 400 437
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu
Source: Social Security Institution
Not. Nakit hareketler tablosu dikkate alınarak hazırlanan geçici gerçekleşme
rakamlarıdır.
Note. These are provisional numbers prepared according to the table of cash flows.
10.4 Türkiye İş Kurumuna yapılan başvurular ve işe yerleştirilenler
2012-2014
Applications to and placements by the Turkish Employment Organization
2012-2014
İş isteyen - Applications
İşe yerleştirilen - Placements
2012
2013
2014
2 296 325
2 359 304
2 375 583
556 587
671 578
701 435
Kaynak: Türkiye İş Kurumu
Source: Turkish Employment Organization
10.5 Türkiye İş Kurumu tarafından yurt dışında işe yerleştirilen
işçiler, 2012-2014
Workers placed abroad by the Turkish Employment Organization
2012-2014
Toplam - Total
Vasıfsız işçiler - Unskilled workers
Vasıflı işçiler - Skilled workers
2012
2013
2014
57 953
55 369
39 644
7 650
50 303
5 955
49 414
2 038
37 606
Kaynak: Türkiye İş Kurumu
Source: Turkish Employment Organization
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
37
11
Çalışma
Labour
11.1 Kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu, 2014
Labour force status of non-institutional population, 2014
[15 ve daha yukarı yaş - 15 years old and over]
(Bin - Thousand)
Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
56 986
28 145
28 841
28 786
20 057
8 729
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus - Population
15 years and over
İşgücü - Labour force
İşgücüne katılma oranı (%)
Labour force participation rate (%)
İstihdam edilenler - Employed
İstihdam oranı (%) - Employment rate (%)
İşsiz - Unemployed
İşsizlik oranı - Unemployed rate (%)
İşgücüne dahil olmayanlar
Not in labour force
50,5
71,3
30,3
25 933
18 244
7 689
45,5
64,8
26,7
2 853
1 813
1 040
9,9
9,0
11,9
28 200
8 089
20 112
(%)
60
50
40
30
20
10
0
2010
38
2011
2012
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2013
2014
Labour
Çalışma
11.2 İşteki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, 2014
Employed persons by status in employment and branch of economic
activity, 2014
[15 ve daha yukarı yaş - 15 years old and over]
İşteki durum - Status in employment
Toplam
ICSE 91
Ücretli, maaşlı ve yevmiyeli
Regular and casual employee
İşveren - Employer
Kendi hesabına - Self employed
Ücretsiz aile işçisi - Unpaid family worker
Kadın - Female
Ücretli, maaşlı ve yevmiyeli
Regular and casual employee
İşveren - Employer
Ücretsiz aile işçisi - Unpaid family worker
Sanayi(1) Hizmetler(2)
Industry(1)
Services(2)
18 244
2 938
5 912
9 394
12 500
333
5 044
7 123
1 080
49
378
653
3 775
1 935
424
1 416
Total Agriculture
Erkek - Male
Kendi hesabına - Self employed
(Bin - Thousand)
Tarım
889
621
66
202
7 689
2 533
1 315
3 840
4 626
214
1 087
3 325
94
4
12
78
703
268
177
258
2 265
2 047
39
179
(1) Madencilik ve taşocakçılığı, imalat sanayii, elektrik, gaz, su ve inşaat.
(1) Mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, water, construction.
(2) Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, ulaştırma, haberleşme ve depolama,
mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler, toplum hizmetleri, sosyal ve
kişisel hizmetler.
(2) Wholesale and retail trade, restaurants and hotels, transportation, communication and
storage, financial institutions, insurance, business services related to real estates,
community, social and personal services.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
39
Çalışma
Labour
11.3 Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, 2014
Employed persons by branch of economic activities, 2014
[15 ve daha yukarı yaş - 15 years old and over]
(Bin - Thousand)
Toplam
NACE Rev.2
Toplam - Total
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Agriculture, forestry and fishing
Madencilik ve taşocakçılığı - Mining and quarrying
İmalat sanayi - Manufacturing
Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon
Electricity, gas, steam, water supply, sewerage etc.
Erkek
Kadın
Male Female
25 933
18 244
7 688
5 470
2 937
2 533
134
131
3
4 936
3 727
1 209
245
222
23
1 912
1 833
79
Wholesale and retail trade
3 586
2 797
789
Transportation and storage
1 119
1 039
80
Accommodation and food service activities
1 351
1 073
278
227
172
55
301
162
139
205
174
31
684
434
250
Administrative and support service activities
1 154
768
386
Public administration and defence
1 384
1 164
220
1 320
674
646
Human health and social work activities
972
318
654
Arts, entertainment and recreation
132
103
29
and personal service activities
800
516
284
İnşaat ve bayındırlık işleri - Construction
Toptan ve perakende ticaret
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Bilgi ve iletişim - Information and communication
Finans ve sigorta faaliyetleri
Financial and insurance activities
Gayrimenkul faaliyetleri - Real estate activities
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Professional, scientific and technical activities
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma
Eğitim hizmetleri - Education
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri - Other social, community
40
Total
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Labour
Çalışma
11.4 Eğitim durumuna göre işsizler, 2014
Unemployed persons by educational status, 2014
[15 ve daha yukarı yaş - 15 years old and over]
Eğitim durumu - Educational status
(Bin - Thousand)
Toplam
ISCED, 97
Erkek Kadın
Total
Toplam - Total
Okuma yazma bilmeyen - Illiterate
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen
Literate but no school completed
İlkokul mezunu - Primary school graduate
İlköğretim mezunu - Primary education graduate
Ortaokul veya dengi meslek okul mezunu
Junior high school or equivalent vocational school graduate
Genel lise - High school
Lise dengi meslek okul mezunu
Vocational school at high school level graduate
Yüksek öğretim - Higher education graduate
Male Female
2 853
1 813
1 040
73
49
24
128
93
35
735
532
203
440
336
104
213
157
56
355
203
152
303
175
128
606
268
338
11.5 Yaş grubuna göre işgücü durumu, 2014
Labour force status of age groups, 2014
[15 ve daha yukarı yaş - 15 years old and over]
(Bin - Thousand)
15 ve daha
yukarı yaştaki
İşgücüne
nüfus
Erkek-Male
dahil
Population
İşgücü
15 years
Labour
and over
Force
olmayanlar
İstihdam
İşsiz
Not in
Employed Unemployed
labour force
edilenler
28 145
20 057
18 244
1 813
8 089
15-24
5 866
3 167
2 639
527
2 700
25-44
11 989
11 211
10 329
883
779
45-64
7 679
5 174
4 784
390
2 504
65+
Kadın-Female
2 611
505
492
13
2 106
28 841
8 729
7 689
1 040
20 112
15-24
5 858
1 622
1 291
331
4 236
25-44
11 879
5 001
4 393
608
6 878
45-64
7 707
1 923
1 824
99
5784
65+
3 397
183
181
2
3 214
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
41
12
Tarım
Agriculture
12.1 Tarım ve orman alanları, 2012-2014
Agricultural land and forest area, 2012-2014
(Bin hektar - Thousand hectare)
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı(1)
Area of cereals and other crop products(1)
Ekilen alan(1) (2) - Sown area(1) (2)
(1)
Area of vegetable gardens
2013
2014*
19 749
19 761
19 897
4 286
4 148
4 108
15 463
Nadas(1) - Fallow land(1)
Sebze bahçeleri alanı
2012
(1)
Süs bitkileri alanı(1) (3)
Area of ornamental plants(1) (3)
Bağ alanı(1) - Area of vineyard(1)
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı
Area of fruits, beverage and spices crops(1)
(4)
Permanent meadow and pasture
Orman alanı(5) - Forest area(5)
808
5
5
804
5
469
467
1 925
1 937
1 945
814
826
826
14 617
14 617
14 617
Area of olive trees(1)
Daimi çayır ve mera arazisi(4)
827
15 789
462
(1)
Zeytin ağaçlarının kapladığı alan(1)
15 613
21 678
21 678
21 678
Not. 2006 yılından itibaren Avrupa Birliğinin faaliyetlere göre Ürünlerin İstatistiki
Sınıflaması (CPA 2002) kullanılmaya başlanmıştır.
Note. Statistical Classification of Products by Activity in European Economic Community
(CPA 2002) has been using for crop products since 2006.
(1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verisidir.
(1) Data source is Ministry of Food Agriculture and Livestock.
(2) 2011 yılından itibaren birden fazla ekilişler dahil edilmemiştir.
(2) Data are not included secondary area since 2011.
(3) Veriler 2011 yılından itibaren derlenmeye başlanmıştır.
(3) Data have been compiled since 2011.
(4) 2001 Genel Tarım Sayımı, Köy Genel Bilgi Anketi sonucudur.
(4) 2001 Census of Agriculture, results of Village Information Survey.
(5) Orman ve Su İşleri Bakanlığı verisidir.
(5) Data source is Ministry of Forestry and Water Affairs.
42
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Agriculture
Tarım
12.2 Seçilmiş tarla ürünleri üretimi, 2012-2014
Selected field crop production, 2012-2014
Buğday - Wheat
Mısır (Dane) - Maize (Seed)
Çeltik - Rice in the husk
Arpa - Barley
Patates (Diğer) - Potatoes (Other)
Nohut - Chick pea
Mercimek (Kırmızı-Yeşil)
Lentils (Red-Green)
Ayçiçeği - Sunflower
Tütün - Tobacco
Şeker pancarı - Sugar beet
Pamuk (Kütlü) - Cotton (Raw)
(Ton - Tonnes)
2012
2013
2014
20 100 000
22 050 000
19 000 000
880 000
900 000
4 600 000
5 900 000
5 950 000
830 000
7 100 000
7 900 000
6 300 000
518 000
506 000
450 000
4 795 122
438 000
3 948 000
417 000
4 166 000
345 000
1 370 000
1 523 000
1 637 900
14 919 940
16 488 590
16 572 790*
73 285
2 320 000
93 158
2 250 000
70 000*
2 350 000
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
12.3 Seçilmiş sebzelerin üretimi, 2012-2014
Selected vegetable production, 2012-2014
Soğan (Kuru) - Onion (Dry)
Domates - Tomatoes
Hıyar - Cucumber
Biber - Pepper
Patlıcan - Eggplant
Fasulye (Taze) - Bean (Green)
Kavun - Melon
Karpuz - Watermelon
Lahana - Cabbages
Marul - Lettuce
(Ton - Tonnes)
2012
2013
2014
1 735 857
1 904 846
1 790 000
11 350 000
11 820 000
11 850 000
2 042 360
2 159 348
2 232 308
1 741 878
799 285
621 036
1 754 613
826 941
632 301
1 845 749
827 380
638 469
1 688 687
1 699 550
1 707 302
701 465
720 257
733 081
4 022 296
419 066
3 887 324
436 785
3 885 617
468 513
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
43
Tarım
Agriculture
12.4 Seçilmiş meyvelerin üretimi, 2012-2014
Selected fruit production, 2012-2014
Üzüm - Grapes
Portakal - Oranges
2013
2014
4 234 305
4 011 409
4 175 356
874 832
942 226
1 046 899
1 661 111
Mandalina - Mandarin
Limon - Lemons
710 211
Elma - Apples
Armut - Pears
Kayısı - Apricots
725 230
2 480 444
611 165
637 543
608 513
660 000
Zeytin - Olives
726 283
1 779 675
3 128 450
760 000
Fındık - Hazelnuts
1 781 258
2 888 985
442 646
Şeftali - Peaches
(Ton - Tonnes)
2012
1 820 000
461 826
780 000
549 000
462 336
270 000
412 000
1 676 000
1 768 000
2012
2013
2014
204
213
208
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
12.5 Organik bitkisel üretim, 2012-2014
Organic crop production, 2012-2014
[Geçiş süreci dahil - Transition period included]
Ürün sayısı (Adet)
Number of crops (Number)
Çiftçi sayısı (Adet)
Number of holding (Number)
54 635
60 797
71 472
(1)
702 909
769 014
875 835
Üretim (Ton) - Production (Tonnes)
1 750 127
1 620 466
1 642 236
Değişim - Change (%)
(1)
Alan (Hektar) - Area (Hectares)
Değişim - Change (%)
Değişim - Change (%)
28,7
14,4
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) Doğal toplama alanları dahildir.
(1) Natural harvest areas are included.
44
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
5,5
11,3
9,4
-7,4
17,6
13,9
1,3
Agriculture
Tarım
12.6 Türlerine göre hayvanlar, 2012-2014
Livestocks by type, 2012-2014
Sığır - Cattle
Manda - Buffalo
Koyun - Sheep
Kıl keçi - Ordinary goat
Tiftik keçi - Angora goat
At - Horse
Eşek - Donkey
Katır - Mule
Deve - Camel
Domuz - Pig
(Baş - Head)
2012
2013
2014
13 914 912
14 415 257
14 122 847
107 435
117 591
121 826
27 425 233
29 284 247
31 115 190
8 199 184
9 059 259
10 169 348
158 102
166 289
177 811
141 422
136 209
131 497
188 789
181 422
170 503
47 205
45 762
41 397
1 315
1 374
1 442
2 986
3 145
2 655
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Not. Veriler yıl sonu hayvan sayılarıdır.
Note. Data is end of year livestock numbers.
12.7 Kümes hayvancılığı, 2012-2014
Poultry and egg production, 2012-2014
Tavuk - Hen
Et tavuğu - Broiler
Yumurta tavuğu - Laying hen
Hindi - Turkey
Ördek - Duck
Kaz - Goose
Tavuk eti (Bin ton)
Chicken meat (Thousand tons)
Tavuk yumurtası
Number of hen eggs
(Bin adet - Thousand number)
2012
2013
2014
253 712
266 153
293 728
169 034
177 433
199 976
84 677
88 721
93 751
2 761
2 925
2 990
357
368
400
676
755
912
1 724
1 758
1 895
14 910 774
16 496 751
17 145 389
Not. 2010 yılından itibaren yumurta miktarına köy tavukçuluğu dahil değildir.
Note. Egg production in villages are excluded starting from 2010.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
45
Tarım
Agriculture
12.8 Et üretimi, 2012-2014
Meat production, 2012-2014
Et üretimi - Meat production
Sığır - Cattle
Manda - Buffalo
Koyun - Sheep
Keçi - Goats
(Ton - Tons)
2012
2013
2014
915 844
996 125
1 008 272
799 344
869 292
881 999
1 736
336
526
97 334
102 943
98 978
17 430
23 554
26 770
Not. 2010 yılından itibaren kırmızı et üretimi mezbahane ve mezbahane
dışı kesimleri kapsamaktadır.
Note.Data on red meat production covers slaughterings in slaughterhouses
and outside slaughterhouses starting from 2010.
Et üretimi - Meat production
12
(Milyon ton - Million tons)
9
6
3
0
2010
46
2011
2012
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2013
2014
Agriculture
Tarım
12.9 Süt üretimi, 2012-2014
Milk production, 2012-2014
Süt üretimi - Milk production
İnek - Cow
Manda ineği - Buffalo cow
Koyun - Sheep
Keçi - Goats
(Bin ton - Thousand tons)
2012
2013
2014
17 401
18 224
18 498
15 978
16 655
16 867
47
52
55
1 007
1 101
1 113
369
416
463
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Süt üretimi - Milk production
20
(Milyon ton - Million tons)
16
12
8
4
0
2010
2011
2012
2012
2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
47
13
İş İstatistikleri
Business Statistics
13.1 Programcılık ve yayıncılık faaliyeti temel göstergeleri, 2012, 2013
Basic indicators on programming and broadcasting activities, 2012, 2013
[Tüm yayın türleri - All type of broadcasting]
(NACE Rev.2)
2012
2013
1 166
1 188
Number of employees
16 628
17 619
Number of persons employed
18 604
19 023
863 885 547
995 370 136
Purchases of goods and services (TL)
3 536 183 615
3 897 572 722
Turnover (TL)
3 327 106 782
3 731 689 682
Production value (TL)
4 583 293 862
5 127 343 201
Value added at factor costs (TL)
1 061 820 459
1 215 632 762
Yayın kurumu sayısı
Number of broadcasting institutions
Ücretli çalışanlar sayısı
Çalışanlar sayısı
Personel maliyeti (TL)
Personnel cost (TL)
Mal ve hizmet satın alışları (TL)
Ciro (TL)
Üretim değeri (TL)
Faktör maliyetiyle katma değer (TL)
Kaynak: TÜİK, Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri
Source: TurkStat, Radio and Television Institution Statistics
Not. Uydu ve kablolu yayın yapan kurumlar 2009 referans yılından itibaren
kapsama dahil edilmiştir.
Note. Institutions broadcasting via satellite and cable have been included since
the reference year 2009.
48
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Business Statistics
İş İstatistikleri
13.2 Mali sektörlerde istihdam ve temel göstergeler, 2013
Employment and basic indicators in financial sectors, 2013
(NACE Rev.2)
Finansal hizmet
Sigorta,
Finansal
faaliyetleri
reasürans ve
hizmetler ve
(Sigorta ve
emeklilik fonları
sigorta faal.
emeklilik
(Zorunlu sosyal
için yardımcı
fonları hariç)
güvenlik hariç)
faaliyetler
Insurance, Activities auxiliary
Financial service
activities
reinsurance and
to financial
(Except insurance
pension funding
services and
and pension (Except compulsory
and insurance
funding)
social security)
activities
246
62
17 608
227 136
18 400
68 933
227 064
18 400
55 586
18 027 116 995
1 516 757 376
1 924 975 261
24 733 681 807
8 139 889 286
1 852 663 378
101 211 209 125
12 414 418 311
4 969 106 454
4 274 529 025
3 116 443 076
Girişim sayısı
Number of enterprises
Çalışanların yıllık ortalama
sayısı - Annual average number
of persons engaged
Ücretle çalışanların yıllık
ortalama sayısı - Annual
average number of employees
Personel maliyeti (TL)
Personnel cost (TL)
Mal ve hizmet satın alışı (TL)
Purchase of goods and
services (TL)
Üretim değeri (TL)
Production value (TL)
Faktör maliyetiyle katma değer (TL)
Value added at factor costs (TL)
76 477 527 318
Kaynak: TÜİK, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri
Source: TurkStat, Financial Intermediary Institution Statistics
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
49
İş İstatistikleri
Business Statistics
13.3 Sanayi ve hizmet sektörlerinde kısımlara göre istihdam ve
temel göstergeler, 2012
Madencilik ve
Genel toplam
(NACE Rev.2)
General total
Girişim sayısı - Number of enterprises
Çalışanlar sayısı-Number of persons employed
Ücretli çalışanlar sayısı
Number of employees
Maaş ve ücretler (TL) - Wages and salaries (TL)
Ciro (TL) - Turnover (TL)
Toplam mal ve hizmet satın alışları (TL)
Total purchases of goods and services (TL)
Üretim değeri (TL) - Production value (TL)
Faktör maliyetiyle katma değer (TL)
Value-added at factor cost (TL)
Maddi mallara ilişkin brüt yatırım (TL)
Gross investment in tangible goods (TL)
taşocakçılığı
Mining and
quarrying
2 646 117
3 366
12 559 467
130 908
10 034 641
127 751
182 324 063 666
3 235 091 938
2 750 548 683 361
25 997 980 185
2 427 006 167 898
15 664 958 484
1 654 438 697 834
25 507 123 997
394 266 969 149
11 314 479 589
143 433 697 743
2 509 833 987
Toptan ve perakende ticaret;
motorlu kara taşıtlarının
ve motosikletlerin onarımı
depolama
repair of motor vehicles
Transportation
and motorcycles
and storage
Girişim sayısı - Number of enterprises
Çalışanlar sayısı-Number of persons employed
Ücretli çalışanlar sayısı
Number of employees
1 067 241
421 574
3 195 210
1 058 827
2 131 514
651 860
Ciro (TL) - Turnover (TL)
34 083 328 817
15 134 757 888
1 204 231 675 527
167 020 336 393
Total purchases of goods and services (TL)
1 162 046 916 484
139 612 323 894
185 300 277 562
133 041 096 963
Value-added at factor cost (TL)
79 063 273 663
30 466 192 814
Gross investment in tangible goods (TL)
23 327 192 779
19 062 580 625
Maaş ve ücretler (TL) - Wages and salaries (TL)
Toplam mal ve hizmet satın alışları (TL)
Üretim değeri (TL) - Production value (TL)
Faktör maliyetiyle katma değer (TL)
Maddi mallara ilişkin brüt yatırım (TL)
50
Ulaştırma ve
Wholesale and retail trade
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Business Statistics
İş İstatistikleri
13.3 Employment and basic indicators by section in industry
and service sectors, 2012
Elektrik, gaz, buhar
Su temini;kanalizasyon,
üretimi ve dağıtımı
iyileştirme faaliyetleri
ve iklimlendirme
atık yönetimi ve
Electricity, gas, Water supply; sewerage,
İmalat
steam and air
waste management and
İnşaat
Manufacturing
conditioning supply
remediation activities
Construction
336 893
671
3 706
143 047
3 423 468
70 456
94 574
1 281 759
3 126 673
70 092
93 578
1 158 826
60 797 055 161
2 953 128 279
2 393 870 771
14 545 514 485
796 967 603 559
122 199 973 279
17 110 796 768
177 206 989 698
679 537 748 407
107 354 079 803
9 831 568 322
160 274 065 472
750 397 994 743
121 227 093 627
17 032 062 957
184 219 489 622
132 597 776 199
15 054 794 697
7 233 131 145
28 802 806 472
46 663 272 995
11 143 611 989
6 100 074 213
12 366 371 050
Konaklama ve
Mesleki,
yiyecek hizmeti
faaliyetleri
Accommodation
Bilgi ve iletişim
and food
Information and
service activities
communication
Gayrimenkul
faaliyetleri
Real estate
bilimsel ve
teknik faaliyetler
Professional,
scientific and
activities technical activities
233 010
29 616
24 141
147 344
909 124
172 526
53 919
476 693
685 982
144 820
29 738
345 120
9 469 354 615
6 514 338 279
706 515 449
7 538 877 023
52 071 153 215
48 219 629 216
9 120 841 614
43 156 437 707
38 182 695 325
30 010 883 336
7 410 594 613
26 099 448 950
51 427 589 337
47 849 730 302
9 147 888 188
42 752 513 870
15 539 173 754
17 713 423 245
1 814 071 439
17 622 101 865
6 680 517 361
4 414 409 007
816 725 672
2 676 826 433
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
51
İş İstatistikleri
Business Statistics
13.3 Sanayi ve hizmet sektörlerinde kısımlara göre istihdam ve
temel göstergeler, 2012 (devam)
İdari ve destek
hizmet faaliyetleri
Administrative and
(NACE Rev.2)
Girişim sayısı - Number of enterprises
Çalışanlar sayısı-Number of persons employed
Ücretli çalışanlar sayısı
Number of employees
Maaş ve ücretler (TL) - Wages and salaries (TL)
Ciro (TL) - Turnover (TL)
Toplam mal ve hizmet satın alışları (TL)
Total purchases of goods and services (TL)
Üretim değeri (TL) - Production value (TL)
Faktör maliyetiyle katma değer (TL)
Value-added at factor cost (TL)
Maddi mallara ilişkin brüt yatırım (TL)
Gross investment in tangible goods (TL)
52
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
support service
Eğitim
activities
Education
25 797
12 420
889 491
239 018
866 852
227 900
12 416 244 507
4 780 183 538
47 259 265 450
10 772 082 625
30 255 763 626
4 531 225 551
46 737 834 074
10 731 080 259
17 433 093 604
6 479 927 744
3 130 801 431
1 837 730 855
Business Statistics
İş İstatistikleri
13.3 Employment and basic indicators by section in industry
and service sectors, 2012 (continued)
İnsan sağlığı ve
Kültür, sanat,
sosyal hizmet
eğlence, dinlence
faaliyetleri
ve spor
Human health and
Art entertainment
Diğer hizmet
faaliyetleri
social work activities
and recreation
Other service activities
30 283
15 159
151 849
283 345
47 642
232 507
256 820
34 336
82 779
5 829 556 446
1 027 368 171
898 878 299
19 674 761 406
4 937 799 663
4 601 357 056
9 869 320 331
2 836 652 265
3 487 923 035
19 701 427 919
4 918 085 248
4 447 409 166
9 953 931 125
1 770 267 355
1 408 524 439
2 078 225 546
386 640 596
238 883 204
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
53
İş İstatistikleri
Business Statistics
13.4 Sanayi üretim endeksi, 2012-2014
Industrial production index, 2012-2014
NACE Rev.2
Toplam sanayi - Total industry
Madencilik ve taşocakçılığı
Mining and quarrying
İmalat sanayii - Manufacturing industry
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
(2010=100)
2012
2013
2014
112,86
116,30
120,49
108,84
104,90
112,68
113,03
117,53
121,29
113,70
113,80
119,08
üretimi ve dağıtımı - Electricity, gas,
steam and air conditioning supply
13.5 Sanayi ciro endeksi, sanayi istihdam endeksi, sanayide çalışılan
saat endeksi ve sanayide brüt ücret-maaş endeksi, 2012-2014
Industrial turnover index, industrial employment index, hours worked
index in industry and gross wages-salaries index in industry, 2012-2014
(2010=100)
2012
2013
2014
Industrial turnover index
140,11
153,10
172,75
Industrial employment index
111,58
115,63
118,78
Hours worked index in industry
110,37
112,84
114,53
Gross wages-salaries index in industry
133,75
153,07
176,82
Sanayi ciro endeksi
Sanayi istihdam endeksi
Sanayide çalışılan saat endeksi
Sanayide brüt ücret-maaş endeksi
13.6 Ticaret - Hizmet ciro endeksi, Ticaret - Hizmet istihdam endeksi,
Ticaret - Hizmet çalışılan saat endeksi ve Ticaret - Hizmet brüt
ücret-maaş endeksi, 2012-2014
Trade and Services turnover index, Trade and Services number of
persons employed index, Trade and Services hours worked index and
Trade and Services gross wages and salaries index, 2012-2014
(2010=100)
2012
2013
2014
Trade and services turnover index
131,3
143,5
160,1
Trade and services number of persons employed index
110,0
110,5
112,4
Trade and services hours worked index
108,7
108,2
110,3
Trade and services gross wages and salaries index
135,0
151,2
170,0
Ticaret - hizmet ciro endeksi
Ticaret - hizmet istihdam endeksi
Ticaret - hizmet çalışılan saat endeksi
Ticaret - hizmet brüt ücret-maaş endeksi
54
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Business Statistics
İş İstatistikleri
13.7 Sanayi sektöründe faaliyette bulunan ve 20+ kişi çalışan
girişimlerden elde edilen seçilmiş madenlerin üretimi, 2011-2013
Production of selected minerals, derived from enterprises active in
industrial sectors with 20 or more employees, 2011-2013
2011
2012
2013
Tuvenan - Run of mine
Taşkömürü - Hard coal (Kg)
Linyit - Lignite (Kg)
Demir - Iron (Kg)
Krom - Chromium (Kg)
c
3 358 843 776
c
79 968 510 634
75 036 558 632
66 310 998 276
6 308 448 980
7 599 511 444
8 520 273 860
2 901 026 807
3 295 398 808
4 140 655 127
20 632
21 070
17 483
Üretim - Production
Doğal gaz - Natural gas (Terajul)
13.8 Yapı sahipliği ve kullanma amacına göre yapılacak yeni ve
ilave yapılar, 2012-2014
New buildings and additions by use of building and type of
investor 2012-2014
[İnşaat ruhsatlarına göre - According to construction permits]
Toplam-Total
Yapı sayısı-Number of buildings
Yüzölçüm-Floor area (m²) units
Değer-Value (000 TL)
Daire sayısı-Number of dwelling units
Kamu sektörü-Public sector
Yapı sayısı-Number of buildings
Yüzölçüm-Floor area (m²) units
Değer-Value (000 TL)
Daire sayısı-Number of dwelling units
Özel sektör-Private sector
Yapı sayısı-Number of buildings
Yüzölçüm-Floor area (m²) units
Değer-Value (000 TL)
Daire sayısı-Number of dwelling units
Yapı kooperatifi
2012
2013*
2014*
107 816
121 502
138 160
158 749 723
175 486 742
218 772 514
108 976 551
126 651 585
174 344 134
771 878
839 000
1 019 730
6 851
7 173
6 650
27 466 906
25 852 376
25 871 247
19 251 598
18 773 179
20 688 482
73 737
67 240
50 656
99 348
110 792
129 226
128 608 617
145 714 424
188 877 871
87 899 174
105 101 542
150 487 142
686 814
754 721
953 671
Construction cooperatives
Yapı sayısı-Number of buildings
Yüzölçüm-Floor area (m²) units
Değer-Value (000 TL)
Daire sayısı-Number of dwelling units
1 617
3 537
2 284
2 674 200
3 919 942
4 023 396
1 825 779
2 776 863
3 168 509
11 327
17 039
15 403
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
55
İş İstatistikleri
Business Statistics
13.9 Bina inşaatı maliyet endeksi, 2012-2014
Building construction cost index, 2012-2014
[Ortalama endeks - Average index]
(2005=100)
Bina
İki ve daha fazla daireli
Building
Two and more dwelling
(Residential buildings+
residential buildings
(Konut+Diğer)
Genel toplam
General total
ikamet amaçlı binalar
Other usage)
(A)
2012
171,27
171,82
2013
180,07
180,46
2014
199,31
199,47
İşçilikler toplamı
2012
188,49
188,42
Labour total
2013
201,00
200,84
2014
220,68
220,46
Malzemeler toplamı
2012
166,80
167,48
Materials total
2013
174,64
175,13
2014
193,76
193,99
Bir daireli ikamet
amaçlı binalar
Konut
One dwelling
Residential
residential buildings
buildings
(E)
(A+E)
Other(1)
Genel toplam
2012
170,89
171,72
170,02
General total
2013
180,56
180,47
178,97
2014
200,76
199,61
198,46
İşçilikler toplamı
2012
188,40
188,42
188,69
Labour total
2013
201,16
200,88
201,34
2014
221,09
220,53
221,12
Malzemeler toplamı
2012
165,98
167,32
165,35
Materials total
2013
174,79
175,10
173,37
2014
195,06
194,10
192,79
(1) Ticari, idari, okul ve sıhhi binaları kapsar.
(1) Covers commercial, administrative, school and medical buildings.
56
Diğer(1)
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Business Statistics
İş İstatistikleri
13.10 Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi, brüt ücret-maaş
endeksi, çalışılan saat endeksi, 2012-2014
Quarterly employment index in construction, gross wages and salaries
index in construction, hours worked index in construction, 2012-2014
(2010=100)
2012
2013
2014
103,95
98,48
87,20
in construction
102,11
95,75
84,35
Quarterly hours worked index in construction
131,71
144,36
147,98
Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi
Quarterly employment index in construction
Üç aylık inşaat sektörü brüt ücret-maaş
endeksi - Quarterly gross wages and salaries index
Üç aylık inşaat sektörü çalışılan saat endeksi
13.11 Üç aylık inşaat sektörü ciro endeksi ve üretim endeksi
2012-2014
Quarterly turnover index in construction and production index in
construction, 2012-2014
(2010=100)
2012
2013
2014
Quarterly turnover index in construction
114,46
127,05
132,94
Quarterly production index in construction
112,27
120,87
124,56
Üç aylık inşaat sektörü ciro endeksi
Üç aylık inşaat sektörü üretim endeksi
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
57
Enerji
14
Energy
14.1 Elektrik santrallerinin kurulu gücü ve enerji kaynaklarına göre
elektrik enerjisi üretimi, 2011-2013
Installed capacity of electricity power plants and electricity generation
by energy resources, 2011-2013
Kurulu güç - Installed capacity (MW)
2011
2012
2013
52 911,1
57 059,4
64 007,5
Brüt üretim - Gross production (GWh)
229 395,1
239 496,8
240 154,0
Hard coal+imported coal+asphaltite
27 347,5
33 324,2
33 524,0
900,5
981,3
1 192,5
Taşkömürü+ithal kömür+asfaltit
Linyit - Lignite
Fuel oil - Fuel oil
Motorin - Diesel oil
Doğal gaz - Natural gas
Hidrolik+jeotermal+rüzgar
Hydraulic+geothermal+wind
Diğer(1) - Other(1)
38 870,4
3,1
34 688,9
657,4
546,4
104 047,6
104 499,2
105 116,4
57 756,8
64 625,1
68 341,5
469,2
720,7
1 171,2
Kaynak: TEİAŞ, Türkiye Elektrik Üretim - İletim İstatistikleri
Source: TETC Electricity Generation - Transmission Statistics of Turkey
(1) Nafta, LPG, biogaz, endüstriyel atık vb.
(1) Naphtha, LPG, biogas, industrial waste etc.
58
30 262,0
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Energy
Enerji
14.2 Elektrik tüketimi, 2011-2013
Electricity consumption, 2011-2013
Toplam - Total
Mesken - Household
Resmi daire - Government offices
Sanayi - Industrial
Tarımsal sulama - Irrigate
Aydınlatma - Illumination
Diğer
2012
2013
186 099 551
194 923 349
198 045 181
30 525 233
31 825 922
37 453 237
44 271 092
Ticaret - Commercial
(1)
Miktar - Quantity (MWh)
2011
(1)
7 272 436
45 375 137
8 793 496
87 980 191
92 301 731
3 986 130
3 884 688
3 813 908
4 545 989
8 250 560
- Other
8 196 386
44 971 483
8 179 717
93 251 788
3 824 688
3 835 634
6 528 634
Kaynak: TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri
Source: TEDC, Electricity Distribution and Consumption Statistics of Turkey
(1) Hayvancılık, balıkçılık, içme ve kullanma suyu pompaj tesisleri, kamuya ait
hizmetler vb. tüketimleri içerir.
(1) It includes consumption in agriculture, livestock, fishery sector and municipal water
abstraction pumping facilities, and other public services etc.
Elektrik tüketimi
Consumption of electricity
2013
%1,94
%1,93
%3,3
Sanayi - Industrial
%4,13
Mesken - Residential
Ticaret - Commercial
%18,91
%47,09
Resmi daire - Government offices
Aydınlatma - Illumination
Tarımsal sulama - Irrigate
%22,71
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
59
15
Ulaştırma ve Haberleşme Transportation and Communication
15.1 Otoyol, devlet, il ve köy yolları uzunluğu, 2012-2014
Length of motorways, state highways, provincial roads and village
(Km)
roads, 2012-2014
Otoyol - Motorways
Devlet yolu - State highways
İl yolu - Provincial roads
Köy yolu - Village roads
2012
2 127
31 375
31 880
320 366
2013
2 127
31 341
32 155
323 043
2014
2 155
31 280
32 474
170 762
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Highways, General Directorate for Local Authorities
Not. 6360 sayılı Kanun geregince 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi bulunan illerdeki
köy yolları, kent içi yollar kapsamına dahil edilmiştir.
Note. By the Law No. 6360 in year 2014 the rural roads located in the cities of Metropolitan
Municipalities are included under urban roads.
15.2 Otoyol, devlet ve il yolları üzerinde seyir ve taşımalar, 2012-2014
Circulation and transportation on motorways, state highways and
(Milyon - Million)
provincial roads, 2012-2014
Taşıt-km - Vehicle-km
Otoyol - Motorways
Devlet yolu - State highways
İl yolu - Provincial roads
Ton-km - Tonne-km
Otoyol - Motorways
Devlet yolu - State highways
İl yolu - Provincial roads
Yolcu-km - Passenger-km
Otoyol - Motorways
Devlet yolu - State highways
İl yolu - Provincial roads
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü
2012
93 989
16 379
64 661
12 949
216 123
48 751
151 722
15 650
258 874
56 923
172 226
29 725
Source: General Directorate of Highways
60
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2013
99 431
17 965
67 915
13 551
224 048
51 081
156 609
16 358
268 178
58 994
178 045
31 139
2014
102 988
18 759
70 246
13 983
234 492
53 729
163 918
16 845
276 073
60 200
183 566
32 307
Transportation and Communication Ulaştırma ve Haberleşme
15.3 Motorlu kara taşıtları sayısı, 2012-2014
The number of road motor vehicles, 2012-2014
2012
2013
2014
Toplam - Total
17 033 413
17 939 447
18 828 721
Otomobil - Car
8 648 875
9 283 923
9 857 915
396 119
421 848
427 264
235 949
219 885
211 200
2 794 606
2 933 050
3 062 479
Minibüs - Minibus
Otobüs - Bus
Kamyonet - Small truck
Kamyon - Truck
Motosiklet - Motorcyle
Özel amaçlı taşıtlar
Special purpose vehicles
Traktör - Tractor
751 650
755 950
773 728
2 657 722
2 722 826
2 828 466
33 071
36 148
40 731
1 515 421
1 565 817
1 626 938
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Public Security
15.4 Yıl içinde kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıt sayısı,
2013, 2014
Number of road motor vehicles registered and withdrawn in the year,
2013, 2014
Toplam - Total
Otomobil - Car
Yıl içinde kaydı yapılan
Yıl içinde kaydı silinen
Vehicles registered
Vehicles withdrawn
during the year
during the year
2013
2014
2013
2014
1 131 390
1 042 328
225 356
153 054
654 905
585 814
29 713
31 589
16 049
18 559
8 344
7 240
Kamyonet - Small truck
18 407
9 562
7 262
3 576
164 102
146 757
25 637
18 795
Motosiklet - Motorcyle
35 118
35 520
29 911
15 099
185 507
180 010
120 482
74 466
Minibüs - Minibus
Otobüs - Bus
Kamyon - Truck
Özel amaçlı taşıtlar
Special purpose vehicles
Traktör - Tractor
3499
3374
53 803
62 732
525
448
3 482
1 841
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Public Security
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
61
Ulaştırma ve Haberleşme Transportation and Communication
15.5 Kullanılan yakıt türüne göre motorlu kara taşıt sayısı, 2012-2014
Number of road motor vehicles by kind of fuel used, 2012-2014
2012
2013
2014
17 033 413
17 939 447
18 828 721
Benzin - Gasoline
5 722 940
5 733 725
5 788 505
Dizel - Diesel
7 549 806
8 169 410
8 782 462
LPG - LPG
3 649 739
3 934 753
4 161 003
110 928
101 559
96 751
Genel toplam - General total
Bilinmiyor - Unknown
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of Public Security
15.6 Karayolu trafik kazaları, 2012-2014
Road traffic accidents, 2012-2014
Toplam kaza - Total accident
Ölümlü, yaralanmalı kaza
Accident involving death and personal injury
Ölü sayısı(1) - Number of persons killed(1)
Yaralı sayısı - Number of persons injured
2012
2013
2014
1 296 634
1 207 354
1 199 010
153 552
161 306
168 512
3 750
3 685
3 524
268 079
274 829
285 059
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
Source: General Directorate of Public Security, General Command of Gendarmerie
Not. Jandarma ve trafik polisi sorumluluk bölgesindeki kazaları kapsar.
Note. Road traffic accidents in responsibility area of traffic police and gendarmerie
are included.
(1) Kaza anındaki ölümleri kapsar
(1) Includes deaths only at accident scene
15.7 Demiryollarında koltuk-kilometre, yolcu sayısı ve
yolcu-kilometre 2012-2014
Seat-kilometers, number of passengers carried and
passenger-kilometers in railways, 2012-2014
Koltuk-kilometre - Seat-kilometers
Yolcu sayısı - Number of passenger
Yolcu-kilometre - Passenger-kilometers
2013
2014
6 551 000
4 345 000
6 493 000
70 284
46 441
78 404
4 598 000
3 775 000
4 393 000
Kaynak: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of State Railways
62
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
(Bin - Thousand)
2012
Transportation and Communication Ulaştırma ve Haberleşme
15.8 Demiryollarındaki kazalar, 2012-2014
Railway accidents, 2012-2014
2012
2013
147
89
93
55
45
65
101
52
51
Kaza - Accident
Ölü - Persons killed
Yaralı - Persons injured
2014
Kaynak: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Source: General Directorate of State Railways
15.9 Haberleşme araçları abone sayıları, 2012-2014
Number of subscribers of communication devices, 2012-2014
2012
2013
2014
Sabit telefon - Fixed telephone
13 859 672
13 551 705
12 528 865
İnternet(1) - Internet(1)
67 680 547
69 661 108
71 888 416
27 649 055
32 613 930
41 272 940
Cep telefonu - Mobile phone
Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Source: Information and Communication Technologies Authority
(1) Dial-up ve bir ay altı mobil genişbant abonelikleri dahil olmak üzere bütün
abonelikleri kapsamaktadır.
(1) Includes "Dial-up" and all other subscription packages including mobile broadband
less than one month.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
63
16
Dış Ticaret
Foreign Trade
16.1 Dış ticaret göstergeleri, 2012-2014
Main indicators of foreign trade, 2012-2014
2012
2013
2014*
İhracat (Milyon $) - Exports (Million $)
152 462
151 803
157 617
İthalat (Milyon $) - Imports (Million $)
236 545
251 661
242 177
Foreign trade balance (Million $)
-84 083
-99 859
-84 560
Foreign trade volume (Million $)
İhracat / İthalat karşılama oranı (%)
389 007
403 464
399 794
64,5
60,3
65,1
Değişim - Change (%)
13,0
Değişim - Change (%)
-1,8
Dış ticaret dengesi (Milyon $)
Dış ticaret hacmi (Milyon $)
Proportion imports covered by exports (%)
16.2 En çok ithalat ve ihracat yapılan 10 ülke, 2014
First 10 countries by imports and exports, 2014
İthalat - Imports
Toplam - Total
Rusya Fed. - Russia
Çin - China
Almanya - Germany
ABD - USA
İtalya - Italy
İran - Iran
Fransa - France
Güney Kore - South Korea
Hindistan - India
İspanya - Spain
Diğer - Others
64
-0,4
6,4
3,8
-3,8
(Milyon $ - Million $)
İhracat - Exports
242 177 Toplam - Total
25 289 Almanya - Germany
24 918
Irak - Iraq
12 728
İtalya - Italy
22 369
12 056
9 833
8 123
İngiltere - United Kingdom
Fransa - France
ABD - USA
Rusya Fed. - Russia
7 548
İspanya - Spain
6 076
Iran - Iran
6 899
106 339
BAE - UAE
Diğer - Others
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
157 617
15 148
10 888
9 904
7 141
6 464
6 342
5 943
4 750
4 656
3 886
82 494
Foreign Trade
Dış Ticaret
16.3 Ekonomik faaliyete göre dış ticaret, 2012-2014
Foreign trade by economic activity, 2012-2014
ISIC, Rev.3
İhracat - Exports
Tarım ve ormancılık
2013
2014*
152 462
151 803
157 617
5 189
5 653
6 030
190
258
347
Agriculture and forestry
Balıkçılık - Fishing
Madencilik ve taşocakçılığı
Mining and quarrying
İmalat - Manufacturing
Diğerleri - Others
İthalat - Imports
Tarım ve ormancılık
3 161
3 879
3 406
143 194
141 358
147 066
728
653
769
236 545
251 661
242 177
7 447
7 718
8 589
56
58
69
Agriculture and forestry
Balıkçılık - Fishing
Madencilik ve taşocakçılığı
Mining and quarrying
İmalat - Manufacturing
Diğerleri - Others
(Milyon $ - Million $)
2012
42 247
38 205
37 126
176 235
196 823
187 742
10 560
8 857
8 651
16.4 Geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre dış ticaret
2012-2014
Foreign trade by classification of broad economic categories
2012-2014
(Milyon $ - Million $)
Ana mal grupları - Major commodity groups
BEC
İhracat - Exports
Sermaye malları - Capital goods
Ara malları - Intermediate goods
Tüketim malları - Consumption goods
Diğerleri - Others
İthalat - Imports
Sermaye malları - Capital goods
Ara malları - Intermediate goods
Tüketim malları - Consumption goods
Diğerleri - Others
2012
2013
2014*
152 462
151 803
157 617
13 734
15 592
16 108
82 656
74 817
75 174
55 556
60 732
65 092
516
661
1 244
236 545
251 661
242 177
33 925
36 771
35 996
174 930
183 811
176 722
26 699
30 416
29 006
990
663
453
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
65
Dış Ticaret
Foreign Trade
16.5 Uluslararası standart ticaret sınıflamasına göre dış ticareti, 2013, 2014
Foreign trade by standard international trade classification, 2013, 2014
(Milyon $ - Million $)
Maddeler - Commodities
SITC, Rev.3
Toplam - Total
İhracat - Exports
İthalat - Imports
2013
2014*
2013
2014*
151 803
157 617
251 661
242 177
14 112
15 157
6 784
6 970
1 191
1 390
703
792
5 317
4 916
16 798
16 975
6 724
6 111
55 916
54 889
1 230
1 008
1 871
2 187
9 456
10 099
31 873
33 211
41 811
42 292
38 713
38 447
41 022
42 749
68 407
65 809
27 290
30 126
15 124
15 498
3 649
3 768
15 472
7 398
Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri
Food and live animals
İçkiler ve tütün - Beverages and tobacco
Akaryakıt hariç, yenilmeyen
hammaddeler
Inedible crude materials, except fuels
Madeni yakıtlar, yağlar vb. ilgili
maddeler - Mineral fuels, lubricants and
related materials
Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı
yağlar ve mumlar - Animal and vegetable
oils, fats and waxes
Başka yerde belirtilmeyen kimya
sanayi ürünleri - Chemicals and related
products, n.e.s.
Başlıca sınıflara ayrılarak işlenmiş
mallar - Manufactured goods classified
chiefly by material
Makine ve ulaştırma araçları
Machinery and transport equipment
Çeşitli mamul eşya
Miscellaneous manufactured articles
SITC'de hiç bir yerde sınıflandırılmamış
eşya ve mamüller - Commodities and
transactions not classified elsewhere
in the SITC
66
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Foreign Trade
Dış Ticaret
16.6 Dış ticaret endeksleri, 2013, 2014
Foreign trade indices, 2013, 2014
(2010=100)
İhracat - Exports
SITC Rev.3
İthalat - Import
2013
2014
2013
2014
122,63
129,36
122,61
122,36
Food, beverages and tobacco
122,79
127,29
135,59
144,88
Crude materials (except fuels)
144,87
130,83
105,87
111,46
113,13
113,56
113,75
119,94
121,37
129,18
117,88
118,90
129,01
150,29
493,52
275,02
Miktar endeksi - Quantity index
Genel endeks - General index
Gıda, içecek ve tütün
Ham maddeler (yakıt hariç)
Yakıtlar - Fuels
İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)
Manufactured goods except food,
beverages and tobacco
SITC'de başka bir yerde
sınıflandırılmayan mallar
Commodities not classified elsewhere
in SITC
Birim değer endeksi - Unit value index
Genel endeks - General index
Gıda, içecek ve tütün
Food, beverages and tobacco
Ham maddeler (yakıt hariç)
Crude materials (except fuels)
Yakıtlar - Fuels
İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)
108,70
107,01
110,62
106,68
109,30
114,08
111,44
108,13
106,94
107,48
107,25
104,56
132,79
120,40
127,69
118,89
107,64
105,92
106,49
104,79
126,31
111,96
108,55
93,14
Manufactured goods except food,
beverages and tobacco
SITC'de başka bir yerde
sınıflandırılmayan mallar
Commodities not classified elsewhere
in SITC
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
67
17
Fiyat ve Endeksler
Prices and Indexes
17.1 Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2012-2014
Domestic producer price index, 2012-2014
(2003=100)
2012
2013
2014
203,8
213,0
234,8
Mining and quarrying
288,8
316,2
344,1
İmalat - Manufacturing
197,8
206,6
230,2
Electricity, gas
221,1
243,7
238,8
Water supply
165,7
183,5
201,8
Genel endeks - All items
Madencilik ve taşocakçılığı
Elektrik, gaz
Su temini
Yurt içi üretici fiyat endeksi - Domestic producer price index
(2003=100)
250
(Genel endeks - All items)
200
150
100
50
0
68
2010
2011
2012
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2013
2014
Prices and Indexes
Fiyat ve Endeksler
17.2 Tüketici fiyat endeksi, 2012-2014
Consumer price index, 2012-2014
(2003=100)
2012
2013
2014
206,84
222,33
242,02
Food and non-alcoholic beverages
214,46
233,97
263,49
Alcoholic beverages and tobacco
345,25
397,73
413,84
143,61
152,79
165,03
245,26
262,85
277,81
167,39
175,56
190,18
130,11
133,58
144,87
202,36
216,18
237,30
116,18
122,13
123,40
156,45
160,43
172,20
207,77
222,56
242,73
270,16
295,18
334,38
244,24
256,27
274,60
Genel endeks - All items
Gıda ve alkolsüz içecekler
Alkollü içecekler ve tütün
Giyim ve ayakkabı - Clothing and footwear
Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar
Housing, water, electricity, gas and other fuels
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri
Furnishings, household equipment, routine
maintenance of the house
Sağlık - Health
Ulaştırma - Transportation
Haberleşme - Communications
Eğlence ve kültür - Recreation and culture
Eğitim - Education
Lokanta ve oteller - Restaurant and hotels
Çeşitli mal ve hizmetler
Miscellaneous goods and services
Tüketici fiyat endeksi - Consumer price index
(2003=100)
250
(Genel endeks - All items)
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
69
18
Satınalma Gücü Paritesi
Purchasing Power Parity
18.1 İBBS'ye göre tüketim harcamaları fiyat düzeyi endeksleri, 2012-2014
Price level indices for consumption expenditures by SR, 2012-2014
(Türkiye - Turkey =100)
İBBS-2. Düzey
SR - Level 2
2012
2013
2014
100,00
100,00
100,00
TR10 İstanbul
113,09
113,27
114,62
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
103,20
103,39
103,38
TR22 Balıkesir, Çanakkale
101,79
102,25
102,76
TR31 İzmir
105,71
105,63
106,48
TR32 Aydın, Denizli, Muğla
101,16
100,78
100,58
97,88
97,72
97,45
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik
100,84
101,00
100,86
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
103,71
103,83
103,78
TR51 Ankara
105,78
105,78
107,03
96,81
96,72
96,08
TR61 Antalya, Isparta, Burdur
102,08
101,99
102,00
TR62 Adana, Mersin
100,26
TR
Türkiye - Turkey
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
TR52 Konya, Karaman
100,50
100,84
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
96,33
95,90
95,22
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
96,47
96,55
96,10
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
97,31
97,39
97,25
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
99,00
99,24
99,94
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
98,07
97,33
97,67
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
97,66
97,72
98,15
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane
70
103,08
103,03
102,93
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
99,33
99,13
98,79
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
96,40
96,08
95,68
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
98,55
98,70
98,74
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari
97,80
97,87
97,73
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
96,65
97,54
97,40
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
96,40
96,45
96,43
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
94,38
93,89
92,68
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Purchasing Power Parity
Satınalma Gücü Paritesi
18.2 OECD ülkelerinde satınalma gücü paritesi değerleri, 2012-2014
Purchasing power parity values in OECD countries, 2012-2014
[Bir Amerikan doları karşılığı ulusal para birimi]
(ABD - USA=1)
[National currency per USA Dollar]
2012
2013
2014
Türkiye - Turkey
1,05
1,11
1,18
Almanya - Germany
0,79
0,79
0,80
ABD - USA
1,00
Avustralya - Australia
1,52
Avusturya - Austria
Belçika - Belgium
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
Danimarka - Denmark
0,84
0,84
1,50
0,85
0,84
0,54
0,55
0,55
0,85
0,85
7,66
0,92
Hollanda - Netherlands
0,83
İngiltere - United Kingdom
İrlanda - Ireland
İsrail - Israel
0,83
0,69
0,68
8,82
İsviçre - Switzerland
0,93
0,70
3,96
İsveç - Sweden
7,67
0,70
0,83
İspanya - Spain
Kanada - Canada
0,85
13,53
Fransa - France
Japonya - Japan
0,84
13,39
Finlandiya - Finland
İzlanda - Iceland
1,52
1,00
13,43
Estonya - Estonia
İtalya - Italy
1,00
0,83
4,01
8,81
1,40
1,38
136,70
138,20
1,25
1,25
0,76
104,63
0,76
104,09
7,62
0,93
0,85
0,82
0,70
0,82
0,67
3,97
8,80
1,36
0,75
137,12
104,13
1,25
Kore - Korea
860,25
860,22
852,51
Macaristan - Hungary
127,94
129,28
130,08
8,90
9,20
9,14
Lüksemburg - Luxembourg
Meksika - Mexico
0,90
7,93
Norveç - Norway
Polonya - Poland
1,83
Portekiz - Portugal
0,59
Slovak Cumhuriyeti - Slovak Republic
Slovenya - Slovenia
Şili - Chile
Yeni Zelanda - New Zealand
0,92
8,04
1,82
0,59
0,91
8,24
1,81
0,58
0,52
0,51
0,50
350,29
354,91
368,04
0,69
0,64
0,62
0,62
1,48
Yunanistan - Greece
0,61
1,47
0,60
1,47
Kaynak - Source: OECD, Statistics Database, 2015
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
71
19
Para ve Banka
Money and Banking
19.1 Uluslararası rezervler, 2012-2014
International reserves, 2012-2014
Altın - Gold
Brüt döviz rezervleri
Gross foreign exchange reserves
Merkez Bankası - Central Bank
Ticari bankalar - Commercial banks
Brüt uluslararası rezervler
Gross international reserves
Muhabir açıkları - Overdrafts
Net rezervler - Net reserves
(Milyon $ - Million $)
2012
2013
2014
19 240
20 077
20 401
118 247
127 786
121 437
99 923
110 928
106 902
18 324
16 858
14 535
137 487
147 863
141 837
0
0
0
137 486
147 862
141 837
Kaynak: T.C. Merkez Bankası
Source: Central Bank of Turkey
Avrupa Para Birimi ve ABD Doları
Euro and US Dollar
4
(TL/YP - TL/FX)
3
Avrupa Para Birimi - Euro
2
ABD Doları - US Dollar
1
0
2010
2011
2012
Veri için tablo 19.3’e bakınız .
For data, see table 19.3
72
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2013
2014
Money and Banking
Para ve Banka
19.2 Altın fiyatları, 2012-2014
Gold prices, 2012-2014
(TL)
2012
2013
2014
Reşat altını - Reşat gold
En az - Minimum
En çok - Maximum
Ortalama - Average
Cumhuriyet altını(1) - Cumhuriyet gold(1)
En az - Minimum
En çok - Maximum
Ortalama - Average
Külçe altın(2) - Ingot gold(2)
631,25
561,75
589,00
678,75
652,25
646,00
656,55
595,86
608,61
622,50
551,75
574,00
672,25
641,25
631,00
646,92
585,83
594,73
En az - Minimum
En çok - Maximum
Ortalama - Average
92,92
80,32
84,88
101,72
95,33
95,12
96,77
86,41
89,23
Kaynak: T.C. Merkez Bankası
Source: Central Bank of Turkey
Not. Borsa dışı serbest fiyatlardır.
Note. Data represents free market prices.
(1) 916 2/3 ayarında ve 7,21657 gram veznindedir.
(1) Weight is 7.21657 grams and standard of fineness is 916 2/3.
(2) Bir gramın fiyatıdır.
(2) Price of 1 gram.
Cumhuriyet altını - Cumhuriyet gold
(Ortalama - Average)
(TL)
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
73
Para ve Banka
Money and Banking
19.3 Döviz kurları, 2012-2014
Exchange rates, 2012-2014
Avrupa Para Birimi - Euro
Alış - Buying
Satış - Selling
Alış - Buying
Satış - Selling
Avustralya Doları - Australian Dollar
Alış - Buying
Satış - Selling
Danimarka Kronu - Danish Krone
Alış - Buying
Satış - Selling
İngiliz Sterlini - Pound Sterling
Alış - Buying
Satış - Selling
2014
2,35170
2,93650
2,8207
1,78260
2,13430
2,3189
1,84770
1,88860
1,8894
0,31518
0,39303
0,37834
2,87080
3,51140
3,5961
0,27219
0,32779
0,29577
1,94300
2,38990
2,3397
2,06560
2,02310
1,9347
1,79190
1,98980
1,9924
6,27810
7,51820
7,8743
0,31839
0,34759
0,31147
0,47672
0,56906
0,61787
1,79120
1,85980
0,31673
2,88580
İsveç Kronu - Swedish Krona
Alış - Buying
Satış - Selling
0,27502
İsviçre Frangı - Swiss Franc
Alış - Buying
(1)
2013
2,36300
ABD Doları - US Dollar
Satış - Selling
(TL/YP - TL/FX)
2012
(1)
Japon Yeni - Japanese Yen
Alış - Buying
Satış - Selling
Kanada Doları - Canadian Dollar
Alış - Buying
Satış - Selling
Kuveyt Dinarı - Kuwaiti Dinar
Alış - Buying
Satış - Selling
Norveç Kronu - Norwegian Krone
Alış - Buying
Satış - Selling
S. Arabistan Riyali - S. Arabian Riyal
Alış - Buying
Satış - Selling
1,95550
2,07930
1,80000
6,36080
0,32054
0,47758
Kaynak: T.C. Merkez Bankası
Source: Central Bank of Turkey
Not. Dönem sonu.
Note. End of period.
(1) 100 Japon Yeni olarak verilmiştir.
(1) Values are given as 100 Japanese Yen.
74
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2,94180
2,13810
1,90090
0,39496
3,52970
0,33118
2,40520
2,03650
1,99880
7,61660
0,34993
0,57009
2,8258
2,323
1,9018
0,3802
3,6149
0,29883
2,3548
1,9475
2,0014
7,9773
0,31357
0,61898
Money and Banking
Para ve Banka
19.4 Parasal sektör analitik bilançosu, 2013-2014
Monetary sector analytical balance sheet, 2013-2014
[M3 Para arzı ve karşılık kalemleri - M3 money supply and counterpart items]
(Bin TL - Thousand TL)
2013
2014
948 671 068
1 060 143 196
Karşılık kalemleri - Counterpart items
Toplam - Total
1
Dış varlıklar - Foreign assets (net)
2
Yurtiçi krediler - Domestic credits
3
Diğer kalemler
(1)
(1)
- Other items (net)
- 3 889 547
- 41 549 847
1 232 260 794
1 435 836 486
- 279 700 179
- 334 143 442
229 370 150
258 293 541
Para arzları - Money supply
1
M1
1.1 Bankalar dışındaki para - Currency outside banks
1.2 Vadesiz mevduat (TL) - Demand deposits (TL)
1.3 Vadesiz mevduat (YP) - Demand deposits (FX)
2
M2
2.1 Vadeli mevduat (TL) - Time deposits (TL)
2.2 Vadeli mevduat (YP) - Time deposits (FX)
3
M3
3.1 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
Funds received from repo transactions
3.2 Para piyasası fonları (B tipi likit fonlar)
Money market funds (B type liquid funds)
3.3 İhraç edilen menkul kıymetler(2)
(2)
Debt securities issued
66 225 434
75 393 478
99 658 753
110 112 915
63 485 964
72 787 148
908 004 749
1 015 896 401
457 160 343
507 227 405
221 474 256
250 375 455
948 671 068
1 060 143 197
5 877 765
5 441 536
10 256 661
12 336 284
24 531 889
26 468 971
Not. Bu tablodaki Para arzı karşılık kalemleri parasal durumdaki karşılık kalemlerinden
farklılık göstermektedir. Bunun nedeni resmi para arzı tanımlarına giren pek çok
kalemin parasal durumda farklı bölümde kaydedilmesidir. Bu değerlendirme farklılığı
nedeni ile parasal durumdaki parasal büyüklükler ile resmi para arzları ve karşılık
kalemleri farklı olmaktadır.
Note. The money supply counterpart items in this table are different from those in monetary
survey. The reason is that the items included in the official money supply definitions are
categorised in different sections of the monetary survey. Consequently, monetary survey
aggregates are slightly different from the official money supply and counterpart items.
(1) 2009 Eylül ayına kadar “Diğer kalemler (net)” içerisinde izlenmekte olan “SDR tahsisatı”,
bu tarihten itibaren “Dış yükümlülükler” altında sınıflandırılmaya başlanmıştır.
(1) “SDR allocation” followed under “Other items (net)” until September 2009, is started to be
classified as “Foreign liabilities” since then.
(2) 2010 yılı Aralık ayından itibaren yayımlanmaya başlanmıştır.
(2) It is started to be disseminated beginning from December 2010.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
75
Maliye
20
Finance
20.1 İl Özel İdareleri ve belediyeler bütçe gerçekleşmeleri, 2012-2014
Special Provincial Administrations and municipalities budget
realizations, 2012-2014
(Bin TL - Thousand TL)
2012
2013
2014
11 517 481
14 973 608
6 840 846
12 440 479
15 835 022
7 152 387
922 998
861 414
311 541
46 988 113
59 964 440
63 266 220
45 131 525
53 931 284
62 544 796
-1 856 588
-6 033 156
-721 424
İl Özel İdareleri
Special Provincial Administrations
Harcamalar - Expenditures
Gelirler - Revenues
Bütçe dengesi - Budget balance
Belediyeler - Municipalities
Harcamalar - Expenditures
Gelirler - Revenues
Bütçe dengesi - Budget balance
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü
Source: Ministry of Finance, General Directorate of Public Accounts
20.2 Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmeleri, 2012-2014
Realization of Central Government budget, 2012-2014
(Bin TL - Thousand TL)
Harcamalar - Expenditures
Gelirler - Revenues
Bütçe dengesi - Budget balance
Faiz dışı bütçe dengesi
Balance excluding interest expenditures
2012
2013
2014
361 886 686
408 224 560
448 423 971
332 474 895
389 681 985
425 758 290
-29 411 791
-18 542 575
-22 665 681
19 004 256
31 443 475
27 241 520
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü
Source: Ministry of Finance, General Directorate of Public Accounts
76
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Finance
Maliye
20.3 Türkiye brüt dış borç stoku, 2012-2014
Gross external debt of Turkey, 2012-2014
(Milyon $ - Million $)
2012
2013
2014
338 924
389 115
402 415
100 196
130 422
132 957
11 040
17 605
17 866
1 036
833
342
88 120
111 984
114 749
238 728
258 693
269 458
92 983
98 339
99 831
6 052
4 401
2 142
139 692
155 953
167 486
100 196
130 422
132 957
100 111
128 944
128 519
Türkiye brüt dış borç stoku
Gross external debt of Turkey
Borçlu dağılımı - By borrower
Kısa vadeli borçlar - Short term
Kamu - Public sector
TCMB - CBRT
Özel - Private sector
Uzun vadeli borçlar - Long term
Kamu - Public sector
TCMB - CBRT
Özel - Private sector
Alacaklı dağılımı - By lender
Kısa vadeli borçlar - Short term
Özel alacaklılar - Private creditors
Resmi alacaklılar - Official creditors
72
Tahvil(1) - Bonds(1)
13
Uzun vadeli borçlar - Long term
Özel alacaklılar - Private creditors
Resmi alacaklılar - Official creditors
Tahvil(1) - Bonds(1)
6
242
1472
4196
238 728
258 693
269 458
129 171
133 272
132 806
44 533
46 126
44 360
65 024
79 296
92 293
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Source: Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Public Finance
(1) Yurt dışına ihraç edilen senetlerin ilk ihraç bilgilerine göre alacaklı sınıflaması
"parasal kuruluşlar"dır.
(1) The lender class of all bonds issued in foreign markets is "financial institutions"
according to the primary market issuance.
20.4 Merkezi Yönetim iç borç stoku, 2012-2014
Central Government domestic debt stock, 2012-2014
(Milyon TL - Million TL)
Toplam - Total
Tahviller - Bonds
Hazine bonoları - Treasury bills
2012
2013
2014
386 542
403 007
414 649
382 858
403 007
414 649
3 684
0
0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Source: Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Public Finance
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
77
21
Ulusal Hesaplar
National Accounts
21.1 Gayrisafi yurtiçi hasıla, 2012-2014
Gross domestic product, 2012-2014
2012
2013
2014
1 416 798
1 567 289
1 749 782
9,2
10,6
11,6
786 283
823 044
800 107
1,6
4,7
-2,8
117 625
122 556
126 070
2,1
4,2
2,9
Cari fiyatlarla (Milyon TL)
At current prices (Million TL)
Gelişme hızı - Growth rate (%)
Cari fiyatlarla (Milyon $)
At current prices (Million $)
Gelişme hızı - Growth rate (%)
Sabit fiyatlarla (Milyon TL)
Constant prices (Million TL)
Gelişme hızı - Growth rate (%)
(%)
10
8
6
4
2
0
2010
78
2011
2012
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2013
2014
National Accounts
Ulusal Hesaplar
21.2 Cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla, 2012-2014
Gross domestic product in current prices, 2012-2014
[İktisadi faaliyet kollarına göre temel fiyatlarla]
[By kind of economic activity in basic prices]
2012
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Agriculture, forestry and fishing
Madencilik ve taşocakçılığı
Mining and quarrying
İmalat sanayi - Manufacturing
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı - Electricity, gas, steam and
air conditioning supply
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve
iyileştirme faaliyetleri
Water supply, sewerage, waste management
and remediation activities
İnşaat - Construction
Toptan ve perakende ticaret
Wholesale and retail trade
Ulaştırma ve depolama
Transportation and storage
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Accomodation and food service activities
Bilgi ve iletişim
Information and communication
Finans ve sigorta faaliyetleri
Financial and insurance activities
Gayrimenkul faaliyetleri
Real estate activities
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Professional, scientific and technical activities
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Administrative and support service activities
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik - Public administration
and defence; compulsory social security
Eğitim - Education
(Bin TL - Thousand TL)
2013
2014
111 682 488
115 658 178
125 018 135
21 200 360
219 640 682
21 915 872
240 199 914
25 457 174
276 504 263
24 807 507
9 000 975
27 422 113
10 261 455
27 595 077
12 042 191
9 000 975
62 156 828
10 261 455
69 557 490
12 042 191
79 743 528
168 295 981
188 389 859
209 514 646
170 629 116
186 958 493
209 914 560
33 367 303
39 411 605
44 878 864
28 667 806
31 105 291
33 006 443
46 538 356
52 483 368
52 989 263
142 799 084
155 838 570
171 431 013
42 703 469
48 914 985
58 948 513
28 346 756
31 925 207
36 803 944
60 931 338
66 337 321
74 166 911
49 432 468
55 579 726
21 925 706
175 750 793
25 195 305
204 379 746
64 931 636
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Human health and social work activities
21 718 515
23 312 081
26 977 495
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Arts, entertaintment and recreation
2 929 062
3 259 541
3 748 039
Diğer hizmet faaliyetleri
Other service activities
15 407 802
16 485 975
19 044 182
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
Activities of household as employers
2 717 507
3 087 751
3 448 150
Sektörler toplamı - Sectoral total
1 262 973 403 1 388 104 797 1 556 164 028
Dolaylı ölçülen mali aracılık hiz.- Financial
intermediation services indirectly measured
Vergi-sübvansiyon - Taxes-subsidies
GSYH (alıcı fiyatlarıyla)
Gross domestic product (purchaser's price)
25 062 873
218 681 113
1 416 798 490 1 567 289 238 1 749 782 267
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
79
Ulusal Hesaplar
National Accounts
21.3 Sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla, 2012-2014
Gross domestic product in constant prices, 2012-2014
[İktisadi faaliyet kollarına ve 1998 temel fiyatlarına göre]
[By kind of economic activity at basic prices at 1998]
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Agriculture, forestry and fishing
Madencilik ve taşocakçılığı
Mining and quarrying
İmalat sanayi - Manufacturing
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı-Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve
iyileştirme faaliyetleri-Water supply, sewerage,
waste management and remediation activities
İnşaat - Construction
Toptan ve perakende ticaret
Wholesale and retail trade
Ulaştırma ve depolama
Transportation and storage
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Accomodation and food service activities
Bilgi ve iletişim
Information and communication
Finans ve sigorta faaliyetleri
Financial and insurance activities
Gayrimenkul faaliyetleri
Real estate activities
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Professional, scientific and technical activities
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Administrative and support service activities
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik - Public administration
and defence; compulsory social security
Eğitim - Education
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Human health and social work activities
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Arts, entertaintment and recreation
Diğer hizmet faaliyetleri
Other service activities
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
Activities of household as employers
Sektörler toplamı - Sectoral total
Dolaylı ölçülen mali aracılık hiz
Financial intermediation services
indirectly measured
Vergi-sübvansiyon - Taxes-subsidies
GSYH (alıcı fiyatlarıyla)
Gross domestic product (purchaser's price)
80
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
2012
(Bin TL - Thousand TL)
2013
2014
10 935 277
11 315 315
11 095 102
832 457
28 370 054
804 188
29 426 602
849 283
30 510 023
2 160 183
2 187 420
2 263 546
437 097
6 726 224
457 702
7 221 013
508 026
7 378 907
14 866 979
15 630 581
15 848 794
14 572 533
15 138 361
15 537 872
2 213 482
2 416 308
2 484 543
3 041 544
3 125 888
3 231 504
14 155 055
15 548 906
16 632 983
5 579 332
5 671 681
5 820 343
2 749 286
2 930 802
3 246 832
2 106 471
2 216 241
2 338 344
3 455 713
2 258 422
3 604 324
2 361 048
3 702 944
2 520 178
1 410 644
1 484 994
1 569 284
214 364
219 861
234 990
1 039 206
1 063 290
1 086 116
190 900
201 888
207 369
117 315 223 123 026 413 127 066 984
9 675 179
9 984 977
10 879 822
10 409 870
11 676 375
10 679 180
117 625 021 122 556 461 126 069 789
National Accounts
Ulusal Hesaplar
21.4 Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla, 2012-2014
Per capita gross domestic product, 2012-2014
Yıl ortası nüfus (Bin)(1)
(1)
Mid - year population (Thousand)
2012
2013
2014
75 176
76 055
76 903
Cari fiyatlarla - In current prices
TL
Büyüme hızı (%)-Growth rate (%)
$
Büyüme hızı (%)-Growth rate (%)
18 846
20 607
7,8
9,3
22 753
10,4
10 459
10 822
10 404
0,3
3,5
-3,9
Sabit (1998) fiyatlarla - At (1998) prices
TL
Büyüme hızı (%)-Growth rate (%)
1 565
1 611
1 639
0,8
3,0
1,7
(1) 1986-2023 Yıl ortası nüfus tahminleri ve projeksiyonları kullanılmış ve
kişi başına GSYH 1998 yılı itibariyle revize edilmiştir.
(1) Mid-year population estimations and projections, 1986-2023 have been
used and GDP per capita was updated from 1998.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
81
22
Gelir ve Yaşam Koşulları
Income and Living Conditions
22.1 Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar
itibariyle eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirin dağılımı, 2011-2013
Distribution of annual equivalised household disposable incomes by
quintiles ordered by equivalised household disposable income, 2011-2013
(TL)
Toplam
Total
Yüzde - Percentage
Ortalama - Average
Medyan - Median
Yüzde - Percentage
Ortalama - Average
Medyan - Median
Yüzde - Percentage
Ortalama - Average
Medyan - Median
Gini katsayısı
Gini coefficient
(1)
1. %20
Yüzde 20'lik gruplar - Quintiles
2.%20
1st20%(1)
2nd20%
5,8
10,6
3.%20
3rd20%
4.%20
4th20%
5.%20(1)
5th20%(1)
2011
100,0
10 774
8 139
3 129
3 247
5 698
5 692
15,2
8 178
8 139
21,7
11 693
11 533
46,7
25 172
20 039
2012
100,0
5,9
10,6
11 859
3 468
6 301
100,0
6,1
10,7
9 030
3 619
6 294
15,3
9 055
9 030
21,7
12 850
12 772
46,6
27 624
22 042
2013
13 250
10 024
4 016
4 188
2011
7 076
7 080
0,404
0,402
15,2
10 080
10 024
2012
21,4
14 193
14 000
0,402
46,6
30 889
24 726
2013
0,404
0,400
0,402
Kaynak: TÜİK, 2011, 2012 ve 2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Source: TurkStat, 2011, 2012 and 2013 Income and Living Conditions Survey
Not. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim yılıdır.
Note. Reference periods of income information is the previous calendar year.
(1) Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru
sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük olan grubu,
"Son yüzde 20'lik grup" geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.
(1) When the individuals are listed from the least amount to the most amount by equivalised
household disposable income and divided in 5 parts, the bottom income group is defined as
“the first quintiles” and the top income group is defined as “the last quintiles”.
82
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Income and Living Conditions
Gelir ve Yaşam Koşulları
22.2 Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik
gruplar ve gelir türlerine göre yıllık gelirlerin oransal dağılımı
(Dikey %), 2013
Quintiles ordered by equivalised household disposable income and
proportional distribution of annual incomes by types of income
(Vertical %), 2013
Yüzde 20'lik gruplar - Quintiles
Gelir türleri
Toplam 1. %20(1) 2.%20 3.%20
Total 1st20%(1) 2nd20% 3rd20%
Types of income
Toplam - Total
Maaş-ücret - Wage and salary
Yevmiye - Casual
Müteşebbis - Entreprenurial
Tarım - Agricultural
4.%20 5.%20(1)
4th20% 5th20%(1)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3,2
20,7
9,6
3,8
2,3
48,3
19,6
6,4
31,5
44,0
46,6
47,4
100,0
51,6
0,5
20,2
18,4
16,3
17,9
21,5
8,6
9,6
8,9
11,3
16,4
11,7
8,7
7,4
6,6
5,1
Tarım dışı - Non-agricultural
13,2
Menkul kıymet-Property income
3,1
2,4
2,2
2,4
2,5
3,8
19,7
17,4
20,8
25,7
24,3
16,0
18,2
10,5
17,8
24,0
23,3
15,2
1,5
7,0
3,0
1,7
0,9
0,8
2,5
5,4
3,5
3,1
2,7
1,8
Gayrimenkul - Rental income
(2)
Sosyal transferler
Social transfers(2)
Emekli ve dul-yetim aylıkları
Pensions, survivors' benefits
Diğer sosyal transferler
Other social transfers
Hanelerarası transferler (Alınan)
Inter-household transfers(Received)
Diğer gelirler - Other incomes
3,3
0,214
0,9
1,4
1,0
0,6
1,8
2,7
0,3
0,1
4,7
0,0
Kaynak: TÜİK, 2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Source: TurkStat, 2013 Income and Living Conditions Survey
Not.1. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim yılıdır.
2. Toplam gelire izafi kira dahil değildir.
Note.1. Reference periods of income information is the previous calendar year.
2. Imputed rent is not included to total incomes.
(1) Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe
doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük
olan grubu,"Son yüzde 20'lik grup" geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.
(1) When the individuals are listed from the least amount to the most amount by equivalised
household disposable income and divided in 5 parts, the bottom income group is defined
as “the first quintiles” and the top income group is defined as “the last quintiles".
(2) Sosyal transferlere 2008 yılından itibaren emekli ikramiyesi ve kıdem
tazminatları dahil edilmiştir.
(2) Pensions and severence pay are included in the social transfers beginning from 2008.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
83
Gelir ve Yaşam Koşulları
Income and Living Conditions
22.3 Hanehalkı fertlerinin esas işteki durumlarına göre yıllık
ortalama esas iş gelirleri, 2012, 2013
Average annual main job incomes of individuals by employment
status at main job, 2012, 2013
(TL)
İşteki durum (ICSE)
Status in employment (ICSE)
Ücretli,
Toplam
maaşlı
Regular
Total
employee
15 157
15 928
Yevmiyeli
Casual
Kendi
İşveren
hesabına
employee Employer Self employed
2012
Türkiye - Turkey
Erkek - Male
15 962
16 478
5 861
6 669
35 680
11 834
35 671
12 959
11 964
Kadın - Female
12 363
14 328
3 126
35 781
Erkek - Male
12 261
13 413
5 542
27 748
7 128
10 524
2 592
19 648
4 910
17 532
17 094
7 497
37 472
14 518
Kır - Rural
Kadın - Female
Kent - Urban
Erkek - Male
Kadın - Female
13 766
14 879
3 454
38 115
6 179
7 443
2013
Türkiye - Turkey
Erkek - Male
17 255
18 110
6 322
39 632
13 356
18 125
18 709
7 187
39 033
14 582
3 272
39 679
Kadın - Female
14 350
Erkek - Male
13 501
14 634
5 981
29 151
13 021
8 967
12 589
2 780
9 034
6 747
Kır - Rural
Kadın - Female
Kent - Urban
16 444
Erkek - Male
20 083
19 578
8 045
42 341
16 999
Kadın - Female
15 814
17 063
3 649
40 845
7 871
Kaynak: TÜİK, 2012 ve 2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Source: TurkStat, 2012 and 2013 Income and Living Conditions Survey
Not. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim yılıdır.
Note. Reference periods of income information is the previous calendar year.
84
7 333
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Income and Living Conditions
Gelir ve Yaşam Koşulları
22.4 Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre yoksul sayıları,
yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı, 2011-2013
Number of poors, poverty rate and poverty gap by relative poverty
thresholds based on income, 2011-2013
Yoksulluk sınırı
Yoksulluk riski
Yoksul sayısı
Poverty threshold
Number of poors
(Bin kişi - Thousand)
(TL)
Risk of poverty
2011
2012
2013
2011
2012
2013
%40 - 40%
3 255
3 611
4 008
7 288
7 344
6 788
%60 - 60%
4 883
5 418
6 012
%50 - 50%
%70 - 70%
4 069
4 515
5 697
6 320
5 007
11 670
11 998
11 137
7 016
21 730
22 252
21 979
16 569
16 741
Yoksulluk oranı
(1)
Poverty rate
2011
(%)
16 706
Yoksulluk açığı
Poverty gap(1)
2012
2013
2011
2012
2013
%40 - 40%
10,1
10,0
9,1
25,4
23,7
22,6
%60 - 60%
22,9
22,7
22,4
29,2
29,2
%50 - 50%
%70 - 70%
16,1
30,0
16,3
15,0
30,2
29,5
26,3
31,0
26,9
31,2
26,0
26,7
29,0
Kaynak: TÜİK, 2011, 2012 ve 2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Source: TurkStat, 2011, 2012 and 2013 Income and Living Conditions Survey
Not. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim yılıdır.
Note.Reference periods of income information is the previous calendar year.
(1) Yoksulluk açığı, yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Yoksulluk
açığının 100'e yaklaşması, yoksulluğun derecesinin çok fazla olduğunu,
küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az olduğunu ifade etmektedir.
Yoksulluk açığı =[(Yoksulluk sınırı-Yoksulların EFB medyan geliri)/Yoksulluk sınırı]*100
formülüne göre hesaplanmıştır.
(1) Poverty gap ratio informs about poverty level. It represents the severity of poverty
is too much if it approaches to "100" and it represents the poverty risk degree is lower
if it reduces.
Poverty gap is calculated as this formula:
Poverty gap =[(Poverty threshold-Median income of poors by EII)/Poverty threshold]*100
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
85
23
Tüketim Harcamaları
Consumption Expenditures
23.1 Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamasının dağılımı
2012, 2013
Distribution of consumption expenditures by household size
(Aylık ortalama - Monthly average)
2012, 2013
Hanehalkı
büyüklüğü
Household size
Toplam tüketim harcaması (%)
Total consumption expenditure (%)
Türkiye - Turkey
Kent - Urban
Kır - Rural
2012
Toplam - Total
100,0
100,0
100,0
2
16,8
15,9
19,7
4
28,5
30,3
22,4
1
3
5
6
7
8
9
10+
4,3
4,2
25,6
27,2
12,5
12,4
6,0
5,3
2,6
2,0
1,5
1,3
0,6
0,5
1,5
0,8
4,8
20,0
12,8
8,3
4,5
2,2
1,3
4,1
2013
Toplam - Total
100,0
100,0
100,0
2
17,7
17,1
20,0
4
28,0
29,9
21,2
1
3
5
6
7
8
9
10+
86
4,2
25,6
13,4
5,4
2,2
1,5
0,6
1,3
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
4,4
27,3
12,9
4,6
1,5
1,2
0,3
0,7
3,8
19,4
15,3
8,1
4,6
2,7
1,6
3,4
Consumption Expenditures
Tüketim Harcamaları
23.2 Toplam hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı,
Türkiye, 2012, 2013
Household consumption expenditure by types of expenditure,
Turkey, 2012, 2013
(Aylık ortalama - Monthly average)
Tüketim harcaması türleri
Types of consumption expenditures
Hanehalkı sayısı (Bin) - Number of household (Thousand)
Toplam - Total
Gıda ve alkolsüz içecekler
2012
2013
20 051
20 476
(%)
100,0
100,0
19,6
19,9
Food and non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler, sigara ve tütün
Alcoholic beverages, cigaratte and tobacco
4,2
Giyim ve ayakkabı - Clothing and footwear
4,2
5,4
Konut ve kira - Housing and rent
5,3
25,8
Ev eşyası, ev bakım hizmetleri
House furnishing, home care services
25,0
6,7
Sağlık - Health
6,6
1,8
Ulaştırma - Transportation
2,1
17,2
Haberleşme - Communication
Eğlence ve kültür - Entertainment and culture
Eğitim - Education
Lokanta ve oteller - Restaurant and hotels
Çeşitli mal ve hizmetler - Various good and services
17,4
3,9
4,0
3,2
3,1
2,3
2,4
5,8
5,9
4,2
4,3
Giyim ve ayakkabı
Clothing and footwear
Lokanta ve oteller
Restaurant and hotels
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Konut ve kira
Housing and rent
(%)
0
5
10
15
20
25
30
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
87
Tüketim Harcamaları
Consumption Expenditures
23.3 Gelire göre sıralı %20'lik gruplar ayrımında hanehalkı tüketim
harcamasının dağılımı, Türkiye, 2013
Distribution of consumption expenditures by quintiles ordered by
income, Turkey, 2013
(Aylık ortalama - Monthly average)
Tüketim harcaması türü
Types of consumption
Gelir grubu - Income quintiles (%)
Toplam
1.%20
2.%20
3.%20
4.%20
5.%20
Total
1st20%
2nd20%
3rd20%
4th20%
5th20%
100
8,8
13,5
17,8
22,7
37,2
100
12,7
17,4
19,9
22,8
27,3
cigarette and tobacco
100
11,0
15,3
20,6
25,3
27,8
Clothing and footwear
100
6,4
11,5
16,5
23,0
42,5
Housing and rent
100
11,7
16,0
18,8
21,9
31,6
expenditures
COICOP
Türkiye - Turkey
Gıda ve alkolsüz
içecekler - Food and
non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler,
sigara ve tütün
Alcoholic beverages,
Giyim ve ayakkabı
Konut ve kira
Ev eşyası, ev bakım
hizmetleri
House furnishing,
home care services
100
7,5
12,1
17,5
24,3
38,5
100
9,0
14,1
17,7
22,8
36,5
Transportation
100
4,1
9,4
16,7
22,6
47,2
Communication
100
6,7
12,1
17,8
24,3
39,1
Sağlık - Health
Ulaştırma
Haberleşme
Eğlence ve kültür
Entertainment and culture
100
4,6
9,6
15,1
21,2
49,4
100
2,5
6,2
10,8
17,1
63,5
Restaurants and hotels
100
6,0
11,1
16,3
23,3
43,3
Various goods and services
100
7,0
11,6
15,2
22,7
43,4
Eğitim - Education
Lokanta ve oteller
Çeşitli mal ve hizmetler
88
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Consumption Expenditures
Tüketim Harcamaları
23.4 Tüketim harcamasına göre sıralı %20'lik hanehalkı tüketim
harcamasının dağılımı, 2013
Distribution of consumption expenditures by quintiles ordered
by household consumption expenditures, 2013
(Aylık ortalama - Monthly average)
Tüketim harcaması türü
Types of consumption
Harcama grubu - Expenditure groups (%)
Toplam
1.%20
2.%20
Total
1st20%
2 20%
3 20%
4 20%
5 20%
100
6,8
11,8
16,1
22,2
43,0
100
10,4
16,0
20,1
23,9
29,6
cigarette and tobacco
100
8,4
15,2
20,3
25,8
30,3
Clothing and footwear
100
4,1
9,2
14,8
23,9
48,1
Housing and rent
100
10,2
15,5
18,8
23,3
32,2
expenditures
COICOP
Türkiye - Turkey
Gıda ve alkolsüz
nd
3.%20
rd
4.%20
th
5.%20
th
içecekler - Food and
non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler,
sigara ve tütün
Alcoholic beverages,
Giyim ve ayakkabı
Konut ve kira
Ev eşyası, ev bakım
hizmetleri
House furnishing,
home care services
100
4,8
10,0
15,2
24,1
46,0
100
6,8
10,7
15,2
24,7
42,6
Transportation
100
2,4
5,7
9,8
16,6
65,5
Communication
100
5,6
11,1
16,8
24,1
42,5
Sağlık - Health
Ulaştırma
Haberleşme
Eğlence ve kültür
Entertainment and culture
100
2,6
7,4
12,7
21,0
56,3
100
1,2
4,6
7,6
17,5
69,0
Restaurants and hotels
100
4,5
11,0
16,4
23,7
44,3
Various goods and services
100
3,6
8,5
13,2
21,3
53,4
Eğitim - Education
Lokanta ve oteller
Çeşitli mal ve hizmetler
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
89
24
Güven Endeksleri
Confidence Indices
24.1 Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri ve
alt endeksler, 2014
Seasonally adjusted sectoral confidence indices and sub-indices, 2014
Yıllık ortalama
Yearly average
Hizmet sektörü güven endeksi
Services confidence index
99,41
Son 3 ayda iş durumu
Business situation over the past 3 months
94,41
Demand (turnover) over the past 3 months
93,05
Demand (turnover) over the next 3 months
110,77
Son 3 ayda hizmetlere olan talep
Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisi
Perakende ticaret sektörü güven endeksi
Retail trade confidence index
Son 3 ayda iş hacmi (satışlar)
Business activity (sales) over the past 3 months
(1)
(1)
Mevcut mal stok seviyesi - Current volume of stock
Gelecek 3 ayda iş hacmi (satışlar) beklentisi
Business activity (sales) over the next 3 months
İnşaat sektörü güven endeksi - Construction confidence index
104,32
96,77
103,22
112,98
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi
64,79
Total employment over the next 3 months
98,67
Gelecek 3 ayda toplam çalışan sayısı beklentisi
Not. Mayıs 2015 sonuçlarıdır.
Note. May 2015 results.
(1) Mevcut mal stok seviyesi yayılma endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise
stok artışını göstermektedir.
(1) The increase in the volume of stock index indicates the decrease of volume of stock,
the decrease in the index indicates the increase of volume of stock.
90
81,73
Current overall order books
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Confidence Indices
Güven Endeksleri
24.2 Tüketici güven endeksi ve bir önceki aya göre değişim
oranı, 2012-2014
Consumer confidence index and percentage change over the
previous month, 2012-2014
Tüketici güven endeksi
bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Consumer confidence index
Tüketici güven endeksi
Consumer confidence index
Yıllık ortalama
2012
2013
2014
and percentage change over
the previous month (%)
2012
2013
Yearly average
75,64
76,04
72,53
Şubat - February
79,65
76,66
69,24
Nisan - April
75,75
75,62
78,48
-4,5
73,71
-1,7
-1,6
Ocak - January
Mart - March
Mayıs - May
Haziran - June
Temmuz - July
79,03
79,34
78,11
76,76
77,01
75,79
74,91
77,46
76,23
78,47
72,36
72,71
76,01
73,91
-
-
0,3
3,0
0,8
-0,4
-4,3
0,9
7,9
2,4
0,3
-3,5
1,2
-2,3
3,1
2014
2,9
5,0
-3,1
-3,0
0,3
Ağustos - August
74,33
77,18
73,23
-3,5
-1,6
-0,9
Ekim - October
69,34
75,54
70,34
-3,8
4,8
-4,9
73,59
74,97
67,75
1,4
-3,3
-1,3
Eylül - September
Kasım - November
Aralık - December
72,12
72,60
72,11
77,50
73,96
68,67
-3,0
-6,6
4,7
2,6
1,0
-2,4
Tüketici güven endeksi
Consumer confidence index
(Yıllık ortalama - Yearly average)
100
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
91
Güven Endeksleri
Confidence Indices
24.3 Tüketici güven endeksi ve alt endeksleri, 2014
Yıllık ortalama
Ocak
Şubat
Yearly average
January
February
72,53
72,36
69,24
household
91,00
91,28
88,78
General economic situation expectation
96,89
94,03
90,37
Number of people unemployed
77,58
78,02
75,81
Tüketici güven endeksi
Consumer confidence index
Hanenin maddi durum beklentisi
Financial situation expectation of
Genel ekonomik durum beklentisi
İşsiz sayısı beklentisi (1)
(1)
expectation
Tasarruf etme ihtimali
The probability of saving
24,66
26,10
21,99
Temmuz
Ağustos
73,91
73,23
household
91,12
91,73
General economic situation expectation
98,40
99,84
expectation
Tasarruf etme ihtimali
(1)
81,08
77,70
The probability of saving
25,04
23,67
July
Tüketici güven endeksi
Consumer confidence index
Hanenin maddi durum beklentisi
Financial situation expectation of
Genel ekonomik durum beklentisi
İşsiz sayısı beklentisi (1)
August
Number of people unemployed
Not. Beklentiler gelecek 12 aylık dönem için sorgulanmaktadır.
(1) İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisinde azalışı,
azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir.
92
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
Confidence Indices
Güven Endeksleri
24.3 Consumer confidence index and sub-indices, 2014
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
72,71
78,48
76,01
73,71
91,39
94,89
93,15
90,92
95,87
107,01
102,66
98,68
79,49
85,39
81,64
81,22
24,10
26,61
September
October
November
December
73,96
70,34
68,67
67,75
91,15
90,15
88,58
88,84
102,11
91,34
90,54
91,80
78,72
73,73
70,83
67,34
23,87
26,12
24,75
23,02
March
Eylül
April
Ekim
May
June
26,60
Kasım
24,00
Aralık
Note. Expectations are examined over the next 12 months.
(1) The increase in number of people unemployed expectation index indicates the
decrease of number of people unemployed expectation, decrease in number of
people unemployed expectation index indicates the increase of number of people
unemployed expectation.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
93
25
İşgücü Maliyeti
Labour Cost
25.1 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü
maliyeti endeksi, 2012-2014
Seasonally and calendar adjusted hourly labour cost index,
(2010=100)
2012-2014
Ekonomik faaliyet - Economic activity
NACE Rev.2
(B-N) Toplam - Total
(B-E) Sanayi - Industry
(F)
İnşaat - Construction
(G-N) Hizmet - Services
2012
122,29
122,06
130,15
121,75
2013
137,87
136,44
152,64
137,50
2014
153,77
154,75
179,05
151,06
25.2 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç
endeksi, 2012-2014
Seasonally and calendar adjusted hourly earnings index,
(2010=100)
2012-2014
Ekonomik faaliyet - Economic activity
NACE Rev.2
2012
2013
(B-N) Toplam - Total
122,09
136,98
(F)
129,61
151,35
(B-E) Sanayi - Industry
İnşaat - Construction
(G-N) Hizmet - Services
122,10
121,43
2014
152,64
136,07
153,82
136,34
149,96
176,74
25.3 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı
işgücü maliyeti endeksi, 2012-2014
Seasonally and calendar adjusted hourly labour cost excluding
(2010=100)
earnings index, 2012-2014
Ekonomik faaliyet - Economic activity
NACE Rev.2
(B-N) Toplam - Total
(B-E) Sanayi - Industry
(F)
İnşaat - Construction
(G-N) Hizmet - Services
94
2012
2013
2014
122,49
141,73
158,44
132,58
158,45
189,42
121,31
122,34
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
137,07
143,36
157,85
156,02
Labour Cost
İşgücü Maliyeti
25.4 Aylık ortalama işgücü maliyeti, 2012
Monthly average labour cost, 2012
(TL)
Ekonomik faaliyet
Economic activity
NACE Rev.2
Toplam - Total
2 680
B Madencilik ve taşocakcılığı
Mining and quarrying
3 455
C İmalat - Manufacturing
D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities
F İnşaat - Construction
G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı - Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles
H Ulaştırma ve depolama - Transportation and storage
I
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Accommodation and food service activities
J Bilgi ve iletişim - Information and communication
K Finans ve sigorta faaliyetleri
Financial and insurance activities
L Gayrimenkul faaliyetleri - Real estate activities
M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
2 356
5 546
3 777
1 874
2 121
2 524
1 907
6 032
6 418
2 831
Professional, scientific and technical activities
4 481
Administrative and support service activities
1 716
N İdari ve destek hizmet faaliyetleri
P Eğitim - Education
Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Human health and social work activities
R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Arts,entertainment and recreation
S Diğer hizmet faaliyetleri - Other service activities
2 914
3 541
3 253
2 438
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
95
26
Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
26.1 Gayri safi yurtiçi AR-GE harcaması, 2011-2013
Gross domestic expenditures on R&D, 2011-2013
2011
2012
2013
11 154
13 062
14 807
1 264
1 437
1 543
Gayri safi yurtiçi AR-GE harcaması
Gross domestic expenditure on R&D (GERD)
Cari fiyatlarla (Milyon TL)
In current prices (Million TL)
Ticari - Business enterprises
4 817
Kamu - Government
Yükseköğretim - Higher education
Satınalma gücü paritesi ile (Milyon ABD $)
Purchasing power parity (Million US $)
Dolar (Milyon ABD $)(1)
US Dollar (Million US $)(1)
Gayri safi yurtiçi AR-GE harcaması / GSYH
GERD / GDP (%)
5 073
5 891
5 734
12 518
13 483
6 653
7 249
7 776
0,86
0,92
0,95
(1) Import weighted average exchange rate (US $).
AR-GE harcaması / GSYH - GERD / GDP
(%)
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2009
2010
2011
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
6 232
11 101
(1) İthalat ağırlıklı ortalama dolar kuru.
96
7 032
2012
2013
Science and Technology
Bilim ve Teknoloji
26.2 Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranı, 2014
Availability of ICT equipments in households, 2014
Bilişim teknolojilerine
(%)
İnternete bağlı araçlara
sahip olan hane oranı
sahip olan hane oranı Proportion of households
Proportion of households
having equipments for
27,6
19,1
having ICT equipments
Internet access
Masaüstü bilgisayar (PC)
Desktop computer
Taşınabilir bilgisayar (Dizüstü, tablet, netbook vb.)
Portable computer (Laptop, netbook, tablet)
40,1
30,9
Mobile phone (incl. smart phone)
96,1
48,8
Smart TV
12,4
5,2
5,6
1,5
Cep telefonu (Akıllı telefonlar dahil)
İnternete bağlanabilen TV
Oyun konsolu (Playstation vb.)
Games console
Kaynak:TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014
Source: TurkStat, Information and Communication Technology (ICT) Usage Survey in
Households and Individuals, 2014
Not.Birden fazla seçenek işaretlenebildiği için toplam 100 olmayabilir.
Note.Respondents may choose more than one option, therefore total don't give %100
(Bin
26.3 Cinsiyete göre
bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2014
Proportion of computer and internet use by gender, 2014
[16-74 yaş grubu - 16-74 age group]
Bilgisayar - Computer
(%)
İnternet - Internet
Toplam
Erkek
Kadın
Erkek
Female
Toplam
Male
Male
Female
53,5
62,7
44,3
53,8
63,5
44,1
46,9
55,9
37,9
48,5
58,2
38,8
a year ago
3,0
3,3
2,7
2,6
2,6
2,5
More than one year
3,6
3,5
3,7
2,7
2,7
2,8
46,5
37,3
55,7
46,2
36,5
55,9
Total
Total
Kadın
Bilgisayar ve İnternet
kullananlar - Computer
and Internet users
Son üç ay içerisinde
(Ocak-Mart)
Within the last three months
(January-March)
Üç ay ile bir yıl arasında
Between 3 months and
Bir yıldan çok oldu
Hiç kullanmadı
Never used it
Kaynak:TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014
Source: TurkStat, Information and Communication Technology (ICT) Usage Survey in
Households and Individuals, 2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
97
Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
26.4 Son üç ay içinde (Ocak-Mart) bilgisayar ve internet kullanımı, 2014
Individuals using the computer and Internet in the last 3 months
(January-March), 2014
(%)
Bilgisayar kullanan İnternet kullanan
Computer use
Internet use
Yaş grubu - Age group
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
Eğitim durumu - Education level
Erkek
Male
Kadın
Female
Erkek
Male
Kadın
Female
79,6
71,3
61,9
40,5
21,9
8,8
61,0
55,3
40,0
20,6
9,1
1,8
82,8
76,8
63,7
40,7
21,5
8,8
63,2
57,4
40,2
20,0
9,3
1,8
Bir okul bitirmedi
Literate without a diploma
İlkokul - Primary school
8,8
1,6
9,0
16,5
28,2
17,0
64,4
56,0
69,0
58,1
high school
79,1
74,7
81,1
76,7
Higher education
92,9
92,8
93,7
93,5
Regular or casual employee
İşveren - Employer
66,3
75,1
69,6
76,1
Ücretsiz aile işçisi - Unpaid family worker
37,5
50,8
46,4
40,0
51,9
Secondary and vocational secondary school
Lise ve dengi - High and vocational
Yüksekokul, fakülte ve daha üstü
İşgücüne dahil olanlar - Labour force status
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli
Kendi hesabına çalışan - Self employed
İşsiz - Unemployed
İşgücüne dahil olmayanlar
60,3
79,3
53,1
60,7
80,4
11,4
63,6
63,5
81,8
60,4
54,8
62,0
80,4
11,7
66,6
Not in labour force
Ev işleri ile meşgul (çocuk,yaşlı,hasta vb
kişilerin bakımı dahil) - Houseworks
44,0
30,4
44,1
31,2
26,2
23,4
26,7
24,5
Eğitim/öğretimine devam ediyor - Student
90,8
87,4
91,7
86,9
family reasons
Özürlü veya hasta (çalışamaz halde) - Disabled
51,2
11,2
55,5
2,4
53,2
10,8
55,7
2,4
Emekli veya işi bırakmış - Retired
Ailevi ve kişisel nedenler - Private and
23,0
32,7
Kaynak:TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014
22,7
Source: TurkStat, Information and Communication Technology (ICT) Usage Survey in
Households and Individuals, 2014
Not. İşgücü durumu için referans periyodu 10 - 16 Mart 2014
tarihleri arasındaki anketin uygulandığı dönemdir.
Note. Reference period for the labour force status is 10 - 16 March 2014.
98
1,6
25,9
İlköğretim/Ortaokul ve dengi
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
31,6
Science and Technology
Bilim ve Teknoloji
26.5 Bilgisayar kullanılan ve internet erişimine sahip olan girişimler,
2014
Enterprises which have internet access and use computer, 2014
(%)
Bilgisayar kullanımı
İnternet erişimi
Computer use
Internet access
10+
94,4
89,9
10-49
93,5
88,5
50-249
98,3
96,1
250+
99,2
98,7
Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre
Size class breakdown
Kaynak: TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014
Source: TurkStat, Use of Information and Communication Technology by Enterprises, 2014
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
99
27
Yaşam Memnuniyeti
Life Satisfaction
27.1 Genel mutluluk düzeyi, 2012-2014
General level of happiness, 2012-2014
(%)
2012
Toplam - Total
Çok mutlu - Very happy
Mutlu - Happy
Orta - Neither happy, nor unhappy
Mutsuz - Unhappy
Çok mutsuz - Very unhappy
Kadın - Female
Çok mutlu - Very happy
Mutlu - Happy
Orta - Neither happy, nor unhappy
Mutsuz - Unhappy
Çok mutsuz - Very unhappy
Erkek - Male
Çok mutlu - Very happy
Mutlu - Happy
Orta - Neither happy, nor unhappy
Mutsuz - Unhappy
Çok mutsuz - Very unhappy
Kaynak: Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Source: Life Satisfaction Survey
100
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
8,5
2013
9,6
52,5
49,5
8,3
8,2
28,9
30,2
1,8
2,6
9,1
10,1
28,1
28,5
53,7
7,2
1,9
7,9
51,8
7,3
2,4
9,1
2014
8,1
48,2
32,0
8,9
2,8
8,5
51,9
29,2
7,6
2,8
7,6
51,2
47,0
44,4
9,5
9,1
10,2
29,7
1,8
32,0
2,8
34,9
2,9
Life Satisfaction
Yaşam Memnuniyeti
27.2 Gelecekten umut düzeyi, 2012-2014
Level of hope, 2012-2014
(%)
2012
Toplam - Total
Çok umutlu - Very hopeful
2013
6,8
Umutlu - Hopeful
Umutlu değil - Not hopeful
6,5
Hiç umutlu değil - Not hopeful at all
Çok umutlu - Very hopeful
70,6
68,5
4,5
6,3
6,6
16,7
6,0
Umutlu - Hopeful
Umutlu değil - Not hopeful
Hiç umutlu değil - Not hopeful at all
5,2
Çok umutlu - Very hopeful
Umutlu değil - Not hopeful
Hiç umutlu değil - Not hopeful at all
4,2
72,3
70,5
18,7
16,6
18,9
5,9
7,6
Umutlu - Hopeful
19,6
70,9
4,4
Erkek - Male
5,3
69,8
18,9
Kadın - Female
2014
7,8
6,4
6,4
68,7
68,8
66,4
19,1
16,8
20,4
4,6
6,6
6,8
Kaynak: Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Source: Life Satisfaction Survey
Genel mutluluk düzeyi - General level of happiness
2014
60
(%)
50
40
Erkek - Male
30
Kadın - Female
20
10
0
Çok mutlu
Very happy
Mutlu
Happy
Orta
Neither happy, nor
unhappy
Mutsuz
Unhappy
Çok mutsuz
Very unhappy
Veri için tablo 27.1’e bakınız.
For data, see table 27.1
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
101
Yaşam Memnuniyeti
Life Satisfaction
27.3 Memnuniyet, 2014
Satisfaction, 2014
(%)
Memnun - Satisfied
Erkek
Genel sağlık durumundan
From own health
İşten - From work
İşyeri ilişkilerinden
From work relations
İşten elde edilen kazançtan
From earning obtained from work
Evlilikten - From marriage
Akraba ilişkilerinden
From relationships with relatives
Arkadaş ilişkilerinden
Kadın
Male
Female
77,9
87,0
78,3
43,8
Orta - Neither satisfied
nor unsatisfied
Erkek
Kadın
Male
Female
64,4
13,0
19,1
86,6
9,7
9,3
79,8
9,7
10,5
95,7
92,0
45,3
20,5
20,8
80
84,2
9,9
8,9
3,1
5,5
From relationships with friends
89,5
90,4
6,7
6,7
From relationships with neighbors
82,9
85,7
9,2
8,5
Komşuluk ilişkilerinden
Memnun değil
Not satisfied
Erkek
Genel sağlık durumundan
From own health
İşten - From work
İşyeri ilişkilerinden
From work relations
Female
9,2
16,5
11,9
9,7
3,3
4
35,7
33,9
10,2
6,8
From relationships with friends
3,9
2,9
From relationships with neighbors
7,9
5,8
İşten elde edilen kazançtan
From earning obtained from work
Evlilikten - From marriage
Akraba ilişkilerinden
From relationships with relatives
Arkadaş ilişkilerinden
Komşuluk ilişkilerinden
Kaynak: Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Source: Life Satisfaction Survey
102
Kadın
Male
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
1,2
2,5
Life Satisfaction
Yaşam Memnuniyeti
27.4 Kamu hizmetlerinden memnuniyet, 2014
Satisfaction from public services, 2014
(%)
Memnun
Orta-Neither satisfied
Satisfied
Erkek
Kadın
Male
Female
65,4
nor unsatisfied
Erkek
Kadın
Male
Female
65,9
12,6
13,8
Eğitim hizmetlerinden
From educational services
Sosyal güvenlik kurumunun
hizmetlerinden - From the services
of social security institution
63,0
54,0
10,5
9,3
From health services
71,0
71,4
11,3
12,6
From public security services
71,5
78,9
10,9
10,3
From judicial services
53,6
48,0
9,7
7,6
72,2
71,4
10,3
8,9
Sağlık hizmetlerinden
Asayiş hizmetlerinden
Adli sistemin verdiği hizmetlerden
Ulaştırma hizmetlerinden
From transport services
Memnun değil
Not satisfied
Erkek
Fikri yok
No idea
Male
Kadın
Female
Erkek
Male
Female
22,0
20,4
-
-
of social security institution
14,6
8,5
11,9
28,2
From health services
17,7
16,1
-
-
From public security services
17,6
10,9
-
-
From judicial services
15,2
9,3
21,4
35,1
From transport services
15,2
13,9
2,4
5,7
Eğitim hizmetlerinden
From educational services
Sosyal güvenlik kurumunun
Kadın
hizmetlerinden - From the services
Sağlık hizmetlerinden
Asayiş hizmetlerinden
Adli sistemin verdiği hizmetlerden
Ulaştırma hizmetlerinden
Kaynak: Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Source: Life Satisfaction Survey
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014
103
Yaşam Memnuniyeti
Life Satisfaction
27.5 2015 yılından beklentiler
Expectations for year 2015
(%)
Daha iyi olacak
Aynı olacak
Will be better
Will be the same
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Expectations for life in general
34,9
30,9
41,5
43,7
Expectations for the personal work
26,9
14,9
46,6
34,4
of the household
28,3
23,5
52,2
52,9
Expectations for work conditions of Turkey
24,0
17,0
29,3
27,2
32,8
22,3
27,4
24,1
Male Female
Male Female
Genel olarak hayata ilişkin beklentiler
Kişisel iş durumuna ilişkin
Hanelerinin mali durumuna ilişkin
Expectations for the financial conditions
Türkiye'deki iş durumuna ilişkin
Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin
Expectations for the economic conditions
of Turkey
Daha kötü olacak
Will be worse
Fikri yok
No idea
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
14,0
10,4
9,6
15,1
7,4
3,8
6,8
7,0
of the household
13,0
11,0
6,6
12,7
Expectations for work conditions of Turkey
36,4
32,6
10,3
23,1
29,3
28,6
10,6
25,0
Male Female
Male Female
Genel olarak hayata ilişkin beklentiler
Expectations for life in general
Kişisel iş durumuna ilişkin
Expectations for the personal work
Hanelerinin mali durumuna ilişkin
Expectations for the financial conditions
Türkiye'deki iş durumuna ilişkin
Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin
Expectations for the economic conditions
of Turkey
Kaynak: Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Source: Life Satisfaction Survey
104
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014
TurkStat, Turkey in Statistics, 2014

Benzer belgeler