Öğrenme Antrenör İçerik

Transkript

Öğrenme Antrenör İçerik
Bölüm_1 – Pratik Öğrenme Koçu Takım Çantası
İçerik
Buzkıranlar, koç ve koçluk arasındaki ilişkiyi geliştirmek için gereklidir.
Aşağıdaki örnekleri uygulamaya çalış:
1. Çiftler halinde sen ve koçun arasındaki benzerlikleri listele.
2. Mesleki hayatında senin iyi hissetmeni sağlayan “önemli bir an” hakkında düşün.
koç ve koçluk herikisi de tecrübelerini paylaşırlar. İleriki sayfalarda daha fazla örnek göreceksiniz.
Koçluğun bir tanımı
Akran koçluğu, çalışma yerinde problemleri çözmek; birisine birşey öğretmek;
faaliyet araştırması gerçekleştirmek; fikirleri paylaşmak; yeni hünerler ortaya
çıkarmak, iyileştirmek ve genişletmek; günümüz uygulamalarına uyarlamak için iki
veya daha fazla profesyonelin birlikte bir araya gelerek çalıştığı bir süreçtir.
Robbins (1995)
Başarı için kritik faktörler
 Değişim için hazır olma
 İçerik
 Kişiye nihai sorunlar
 Organizasyona/departmana nihai sorunlar
 Başarının gerçek ölçüleri var.
Aktif Dinleme
İnsanların içsel amaç ve
istekleri için dinleme
Gerçek hikaye için dinleme
Incelenmemiş varssayımlar için
dinleme
Duygusal konular için dinleme
Harekete geçmeye hazırlık için
dinleme
Amaç ve SLC
rolüyle alakası
Pratik
uygulama
Arka plan
Johari
Penceresi
Tanım
Kolb’un Öğrenme Döngüsü
Bilişsel Alan için Bloom’un Taksonomisi (1956)
,
Öğrenen Koçun Rolü
Anahtar Sorumluluklar
- Strateji geliştirerek ve iyi pratik yaparak öğretme ve öğrenme
standartlarını yükseltmek için Öğretme ve Öğrenme
danışmanlarıyla çalışmak.
- Benzerlik ve farklılıkların öğretme, öğrenme ve çalıştırmanın
merkezi olduğunu ve müfredatın tasarım ve dağıtımıyla iç içe
olduğunu temin etmek.
- Can güvenliği, sağlık ve güvenliğin öğretme ve öğrenmenin bir
parçası olduğunu temin etmek.
Öğrenmeyi Anlama
Gelecekteki öğrenme doğasına ilişkin her hangi bir tartışma
Shangri-la yı tanımlamaya çalışan yanlış bir iyimserlik
altındaki müsamahayı riske eder. Bu tartışmanın amacı bu
değildir. Sadece şu anki bilgi ve eğilimleri tanımlamaya
çalışmak ve yeni anlayışımızın nelere yol açabieceğine
dayanarak tahminerde bulunmaktır.
Öğrenme sosyal bir ilişkidir
Birlikte çalışmanın tüm yönlerinde duygusal zeka öneminin artan
farkındalığının kökleri güçlü bir şekilde nörolojik bilime dayanır. Asıl
fikir çok basit- Bizim dünyaya duygusal tepkilerimiz o kadar güçlü ki
çoğu bilişsel süreci etkileyebilir. Greenfield(2000)
Zekâ ve öğrenme
Zekânın kaynağına yönelik tartışmalar gelecekte oluşabilecek
bütün öğrenme görüşlerinin merkezinde yer alır. Birçok eğitim
sistemi zeka ile ilgili hala dört temel görüşü benimser:
• zekâ mantıksal ve gerçekçi yetenekler tarafından açığa çıkarılır
• bu yetenekler niceliksel olarak ölçülebilir
• bu tarz ölçüler tahminidir
• zekâ yaşam için vazgeçilmezdir
Koçluk ve Okul Gelişimi
İşbirlikçi planlama ve bilgi toplama zamanla artar ve bu
yüzden personel geliştirme maliyeti artar. Bu aktiviteler
anlamlar ve sonlar hakkında en iyi netlikte sonuçlandığı daha
fazla planlı değişikliklerin uygulandığı ve öğrenciler üzerinde
etkisi daha çabuk olduğu sürece, ek olarak çaba gösterilen
yatırımlara değmektedir.
Bloomun Sınıflandırması
Taksonomi basit olarak sınıflandırma anlamına
gelmektedir bu yüzden öğrenmenin amaçlarının
sınıflandırılmasındakı amaç,öğrenmenin şekil ve
seviyesini belirlenmesi teşebbüsüdür.Sınıflandırma
aşagıda gördüğünüz üç öğrenme alanını açıklar
Koçluğun Buzdağı Modeli
Buzdağının sadece yüzde 10u görünürdedir. Su altındaki yüzde 90lık bölüm koçun
zihninin bilinçsiz sürecini temsil eder.
Koçluk görevlerinin yalnızca yüzde 3ü kişisel mevzulara seslenmeyi amaçlar, ancak
koçların yüzde 76sı koçluk sırasında kişisel konuları desteklediklerini
söylemektedirler. Bu araştırma bulgusu 2009 un Ocak ayında devletin koçluk
araştırması

Benzer belgeler

Navitas, dünyanın en büyük koçluk kuruluşu olan Coaches Training

Navitas, dünyanın en büyük koçluk kuruluşu olan Coaches Training ‘Koçluk Eğitimi’nden faydalanarak çalışanlarının potansiyelini geliştiren kuruluşlar arasında IBM, Herman Miller, Boeing, EPA, The Walt Disney Company, Marriott Hotels gibi dünya devleri yer alıyor...

Detaylı