Transfer Fiyatlandırması.

Transkript

Transfer Fiyatlandırması.
Transfer Fiyatlandırması.
Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Önemi &
Yapılması Gereken Hazırlıklar
Zeki Kurtçu, Sorumlu Ortak
Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı
19 Aralık 2006, Ritz Carlton Hotel - Istanbul
. .
.
Audit Tax Consulting Corporate Finance
.
© 2006 Deloitte Türkiye.
Transfer Fiyatlandırması
yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı
Transfer Fiyatlandırması
Uygulamaları
Türk Vergi Mevzuatı Açısından Önemli Bir Reform: “Transfer
Fiyatlandırması”
•
Eski Kavram: Örtülü Kazanç Aktarımı (Eski K.V.K. Md.17)
•
Yeni Kavram: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (Yeni
KVK Md.13)
•
Yeni hükümler OECD’nin Transfer Fiyatlandırması prensipleri ve dolayısıyla
uluslararası uygulamalarla uyumludur.
•
Fiyatlama yöntemleri tanımlanmıştır.
•
Dökümantasyon yükümlülüğü getirilmiştir.
•
İspat yükümlülüğü (öncelikle mükellef kurum üzerindedir)
•
Ön (Peşin) Fiyatlama Anlaşmaları yapabilme imkanı vardır.
•
Düzeltme müessesesi getirilmiştir.
3
Transfer Fiyatlandırması Semineri / Deloitte Academy
© 2006 Deloitte Türkiye.
Transfer Fiyatlandırması KURUMLAR İçin Neden Önemli?
•
Globalleşme arttıkça çok uluslu şirketlerin değişik ülkelerdeki faaliyetleri
de artmakta ve bu şirketlerin gerek hissedarları gerekse yöneticileri için
transfer fiyatlandırması giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Transfer fiyatlandırması, uluslararası şirketler için ;
a)
Vergi planlaması
b)
Vergi yükü optimizasyonu
c)
Çifte vergilemeyi önleme
açısından önem taşımaktadır.
•
Hem Vergi İdareleri hem de Gümrük İdareleri bu konuya giderek artan
bir önem vermeye başlamışlardır.
4
Transfer Fiyatlandırması Semineri / Deloitte Academy
© 2006 Deloitte Türkiye.
Transfer Fiyatlandırması VERGİ İDARELERİ İçin Neden
Önemli?
•
Vergi matrahlarındaki aşınmaları önlemek için giderek daha fazla ülkede
transfer fiyatlandırması hükümleri; dökümantasyon prosedürleri yürürlüğe
girmektedir.
•
Transfer Fiyatlandırması hakkında düzenlemesi olmayan ve/veya düzenlemeleri
olsa bile bunları iyi uygulayamayan ülkeler ;
a)
kendi vergi matrahlarının başka ülkelere kaydırılmasına maruz kalmakta,
b)
zararlı vergi rekabetinden daha fazla etkilenmekte,
c)
yabancı sermayeli yatırımlardan, milli ekonomilerinin gelişmesi için elde
edilebilecekleri katma değer azalmaktadır.
•
Başka ülkelerden kaynak çekmeye çalışan ülkelerin vergi idareleri transfer
fiyatlandırması hükümlerini bu amaçla agresif olarak kullanabilmektedir.
5
Transfer Fiyatlandırması Semineri / Deloitte Academy
© 2006 Deloitte Türkiye.
Kurumlar için Gerekli Hazırlıklar
•
Transfer fiyatlandırması konusunda çalışacak kişi ve ekiplerin belirlenmesi
(büyük ölçekli şirketlerde ayrı bir bölüm kurmak gerekebilir)
•
Gerekli eğitimlerin alınması
•
Yabancı sermayeli şirketlerde yurt dışındaki ana ortağın konu hakkında
bilgilendirilmesi; gerekli bilgi ve belgelerin talebi
•
Mevcut ve potansiyel risklerin analizi
•
Dökümantasyon hazırlıklarına başlanması
•
Mevzuatın yakından takibi ve uygulama hakkında vergi idaresi tarafından ilave
açıklamalar getirildikçe gerekli uyumun zamanında sağlanması
•
Konu ile ilgili çalışmalar için profesyonel destek ve danışmanlık ihtiyaçlarının
belirlenmesi
6
Transfer Fiyatlandırması Semineri / Deloitte Academy
© 2006 Deloitte Türkiye.
Gelir İdaresinden Beklenen Hazırlıklar
•
Transfer Fiyatlandırması ile ilgili yönetmeliğin yayımlanması
•
Zararlı Vergi Rekabeti yapan ülkelerin listesinin Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan
edilmesi
•
Ön/Peşin Fiyatlama Anlaşma başvurularını kabul edip değerlendirecek birimin
oluşturulması ve talebin çok fazla olduğu dikkate alınarak bu birimin devamlı
geliştirilmesi
•
Karşılaştırma ve ekonomik analiz için kullanılabilecek veri tabanlarının belirlenip
açıklanması
•
Uygulamada tereddüd edilen hususlarda ilave açıklamalar içeren Tebliğlerin
yayımlanması
•
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarındaki “Karşılıklı Anlaşma” prosedürlerinin
nasıl uygulanacağı konusunun açıklanması
7
Transfer Fiyatlandırması Semineri / Deloitte Academy
© 2006 Deloitte Türkiye.
Deloitte Turkey
8
Transfer Fiyatlandırması Semineri / Deloitte Academy
Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
© 2006 Deloitte Türkiye.

Benzer belgeler

Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının

Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Önemi & Yapılması Gereken Hazırlıklar Zeki Kurtçu, Sorumlu Ortak Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı 19 Aralık 2006, Ritz Carlton Hotel - Istanbul

Detaylı