Yrd. Doç. Dr. Sinan TEMEL - Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Sinan TEMEL - Merkezi Araştırma Laboratuvarı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Sinan TEMEL
Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Birimi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Doğum Yeri/Yılı
Eskişehir/1985
E-Posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Fizik
Fizik A.B.D.
Fizik A.B.D.
ESOGÜ
ESOGÜ
ESOGÜ
2003 - 2007
2007 - 2010
2010 - 2015
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Uzman
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Merkezi
Araştırma Laboratuvarı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Merkezi
Araştırma Laboratuvarı
2011 - 2015
Yrd. Doç. Dr.
2015 -
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Y. Lisans
Özel Bir Termiyonik Vakum Ark (TVA) Tekniği
Kullanılarak Mineral Gözlük Camlarına Bazı
Kaplamaların Yapılması ve Fiziksel Özelliklerinin
İncelenmesi
(MgO)x(ZnO)1-x İnce Filmlerin Üretimi ve
Karakterizasyonu
2010
Doktora
2015
Projeler
Projenin Adı
Projedeki
Görevi
Görev Süresi
Yıl
“Termiyonik Vakum Ark (TVA) sistemi
kullanılarak nano kalınlıklı karbon ince
filmlerin üretilmesi ve bu ince filmlerin
çizik ve yapışma analizlerinin
gerçekleştirilmesi” ESOGÜ BAP Proje
No:20081945
“Özel Bir Termiyonik Vakum Ark
(TVA) Tekniği Kullanılarak Gözlük
Camlarına Bazı Kaplamaların
Yapılması ve Fiziksel Özelliklerinin
İncelenmesi” TÜBİTAK Proje No:
108M608
Araştırmacı
2 yıl
2008 - 2010
Bursiyer
2 yıl
2009 - 2011
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1- G Kilic, S Pat, MZ Balbag, S Temel, S Korkmaz, N Ekem, “Optical band gap studies on
Cu-doped Zinc-Borate glassy thin films” Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid
Communications (OAM-RC) , Vol. 4, No. 11, p.1705 – 1708, (2010)
2- N. Ekem, Ş. Korkmaz, S. Pat, M. Z. Balbağ, M. Özkan, S. Temel, N. E. Çetin, M.
Özmumcu, S. Elmas “ZrO2 and SiO2 Coatings of Mineral Lenses for Anti-Reflection with
Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique and Investigation of Some Physical Properties”
Azerbaijan Journal of Physics. Fizika, Volume XVI, Number 2, Series En, p:272, (2010)
3- Ş. Korkmaz, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbağ, M. Özkan, S. Temel, N. E. Çetin,
M.Özmumcu, S. Elmas “ZnO Thin Films with Reactive Sputter at Different O2
Concentrations and Some Physical Properties” Azerbaijan Journal of Physics. Fizika,
Volume XVI, Number 2,Series En, p:247, (2010)
4- Suat Pat, Sinan Temel, Naci Ekem, Sadan Korkmaz, Mehmet Özkan and M Zafer Balbag,
“Diamond-like carbon coated on polyethylene terephthalate by Thermionic Vacuum Arc”,
Journal of Plastic Film and Sheeting, vol. 27 no. 1-2 127-137, (2011)
5- Şadan Korkmaz, Suat Pat, Naci Ekem, M Zafer Balbağ, Sinan Temel, “Thermal treatment
effect on the optical properties of ZrO 2 thin films deposited by thermionic vacuum arc”
Vacuum, 86, 1930-1933, (2012)
6- N.Çetin, Ş.Korkmaz, S.Elmas, N.Ekem, S.Pat, M.Balbağ, E.Tarhan, S.Temel, M.
Özmumcu, “The structural, optical and morphological properties of CaF 2 thin films by
using Thermionic Vacuum Arc (TVA)”, Materials Letters, 91, 175-178, (2013)
7- S.Koçyiğit, Ö.Gökmen, S.Temel, A.Aytimur, İ.Uslu, S.Bayari, “Structural investigation of
boron undoped and doped indium stabilized bismuth oxide nanoceramic powders”
Ceramics International, 39, 7767-7772, (2013)
8- A.Aytimur, S.Koçyiğit, S.Temel, I.Uslu, “Boron Undoped and Doped Europium-Bismuth
Oxide Nanocomposites via the Polymeric Precursor Technique”, JOM, 66, 1479-1484,
(2014)
9- D.Peker, S.Temel, M.Nebi, “Mg-doped ZnO films by sol-gel spin coating method”,
International Journal of Scientific and Technological Research, 1, 263-269, (2015)
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
1- N. EKEM, S. PAT, M. Z. BALBAG, M. I. CENIK, T. AKAN, R. VLADOIU, M. TANIŞLI, O.
OZEN, G. MUSA, S. TEMEL, M. NEBİ, K. CENİK, “Investigation of the carbon produced by
methane pulsed discharge”, 5th International Student Conference of Balkan Physical Union,
21-24 August 2007
2- N. EKEM, Ş. KORKMAZ, S. PAT, M. Z. BALBAG, F. KARA, S. TEMEL, “Synthesis and
Characterization of BaTiO3 Thin Films Produced By RF Sputter”, 25th International Physical
Congress, Turkish Physical Society, 03_SB77, p.498, 25–29 August 2008
3- S.TEMEL, N.EKEM, S.PAT, M. Z. BALBAĞ, M.ÖZKAN, G.MUSA, “Termiyonik Vakum Ark
(TVA) Yöntemiyle ZrO2 Gözlük Camı Kaplamalarının Yapılması” 26th International Physical
Congress, Turkish Physical Society 23 – 27 Eylül 2009
4- N. EKEM, S. PAT, M. Z. BALBAG, M. ÖZKAN, S. TEMEL, M. ÖZMUMCU, E. GEDİK, G.
MUSA, “GaAs İnce Film Üretimi ve Elde Edilen GaAs İnce Filminin Bazı Optik Özellikleri”, I.
Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz
Teknikleri Kongresi (MYOMAT 2009), 15 – 16 Haziran 2009
5- N. EKEM, S. PAT, M. Z. BALBAG, Ş. KORKMAZ, S. TEMEL, N. E. ÇETİN, S. ELMAS, G.
MUSA, “RF Saçtırma Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen ZnO İnce Filmlerinin Bazı Optik
Özelliklerinin Oksijen Konsantrasyonuna Göre İncelenmesi”, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve
Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT
2009), 15 – 16 Haziran 2009
6- N. EKEM, S. PAT, M. Z. BALBAG, M. ÖZKAN, Ş. KORKMAZ, S. TEMEL, S. ELMAS, G.
MUSA, “RF Saçtırma Tekniği ile Üretilen GaAsN İnce Filmlerin Bazı Optik Özelliklerinin
İncelenmesi”, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan
Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT 2009), 15 – 16 Haziran 2009
7- G. KILIÇ, S. TEMEL, E. ARAL, “B2O3.Na2O.MgO.V2O5 Camların ve Camsı İnce
Filmlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit
Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT 2009),
15 – 16 Haziran 2009
8- S. TEMEL, N. EKEM, S. PAT, M. Z. BALBAG, M. OZKAN, S. KORKMAZ, “Anti-Reflective
Coatings of Mineral Lenses with Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique and Investigation
of Some Physical Properties” 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR–6)
15 – 18 June 2010
9- S. Temel, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, M. Ozkan, Ş. Korkmaz, S. Elmas, N. E. Cetin, M.
Ozmumcu, M. Nebi, T.Aydogmus, S. Pekdemir, O. Aydın, “SiO2-ZrO2 Multilayer AR Coatings
of Lenses by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique”, 7th Nanoscience and
Nanotechnology Conference (NanoTR–7) 27 June – 01 July 2011
10- M. Nebi, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, M. Ozkan, Ş. Korkmaz, S. Temel, S. Elmas, N. E.
Cetin, M. Ozmumcu, T.Aydogmus, S. Pekdemir, O. Aydın, “Some Physical Properties of
Deposited ZnO Thin Films by RF Sputter at Various Concentrations”, 7th Nanoscience and
Nanotechnology Conference (NanoTR–7) 27 June – 01 July 2011
11- S. Elmas, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, M. Ozkan, Ş. Korkmaz, S. Temel, M. Nebi, N. E.
Cetin, M. Ozmumcu, T.Aydogmus, S. Pekdemir, O. Aydın, “Deposition of ITO Thin Films by
Thermoionic Vacuum Arc (TVA) Technique”, 7th Nanoscience and Nanotechnology
Conference (NanoTR–7) 27 June – 01 July 2011
12- S. Temel, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, Ş. Korkmaz, M. Nebi, N. E. Cetin, M. Ozmumcu,
S. Elmas, T.Aydogmus, S. Pekdemir, “Multilayer Anti-Reflective Coatings of Mineral Lenses
with Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique” 28th International Physics Congress, Turkish
Physical Society, 6 - 9 September 2011
13- S. Elmas, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, Ş. Korkmaz, S. Temel , M. Nebi, N. E. Cetin, M.
Ozmumcu, T.Aydogmus, S. Pekdemir, “SOME PHYSICAL PROPERTIES OF DEPOSITED
ITO THIN FILMS BY THERMIONIC VACUUM ARC (TVA) TECHNIQUE” 28th International
Physics Congress, Turkish Physical Society, 6 - 9 September 2011
14- M. Nebi, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, Ş. Korkmaz, S. Temel, N. E. Cetin, M. Ozmumcu,
S.Elmas, T.Aydogmus, S. Pekdemir, “INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES
OF DEPOSITED GaAs THIN FILMS BY RF SPUTTERING” 28th International Physics
Congress, Turkish Physical Society, 6 - 9 September 2011
15- T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, Ş. Korkmaz, S. Temel, N. E. Cetin, M.
Ozmumcu, S. Elmas, M. Nebi, S. Pekdemir, “DEDOSITED MgF2 THIN FILMS BY
THERMIONIC VACUUM ARC (TVA)” 28th International Physics Congress, Turkish Physical
Society, 6 – 9 September 2011
16- S. Pekdemir, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, Ş. Korkmaz, S. Temel, N. E. Cetin, M.
Ozmumcu,S. Elmas, M. Nebi, T.Aydogmus, “DEPOSITED AR COATINGS OF PET
SUBSTRATES BY THERMIONIC VACUUM ARC (TVA) TECHNIQUE” 28th International
Physics Congress,Turkish Physical Society, 6 - 9 September 2011
17- Sinan TEMEL, Suat PAT. “NANO LAYERED CARBON THIN FILMS PRODUCED BY
PULSED DC SPUTTERING. 29th International Physics Congress, Turkish Physical Society,
2012
18- Sinan TEMEL, Murat NEBİ, Derya PEKER, “Deposition and Characterization of Carbon
Thin Films” 30th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 2013
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
1- S. TEMEL, E. KARADEMİR, S. PAT, “Determination of Breakdown
Voltage at Plasma”, BPU International Physics Festival & Inter-University
Physics Project Competition, 4 – 6 Eylül 2007, Üçüncülük Ödülü
2007

Benzer belgeler