4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

Transkript

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis
4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ
(11 Mayıs -19 Haziran 2015 )
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü
temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6
haftada bir iletilmiştir.
11 Mayıs -19 Haziran 2015 tarihleri arasındaki altıncı temamıza
ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı
düzenlediğimiz MEB kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız
örneklerle paylaşılmaktadır. Çalışmalar sırasında; öğrencilerimizde
hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
ANAFİKİR:
Kültür, toplumların değerlerini ve yaşam şeklini yansıtır.
Kendimizi İfade Etme Yollarımız: Düşünceleri,
duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri
keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama,
yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı
geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma
yolları ve estetik olanı takdir etmemiz.
SORGULAMA HATLARI
 Kültür Nedir?,
 Kültürümüzü ve Diğer Kültürleri Tanımak,
 Kültürler Arası Etkileşim.
Sınıfımızı beş gruba ayırarak kültür, toplum, değer kavramları ile ilgili ön
bilgilerimizi akıl haritasına kaydettik.
Grupça söz ve söz gruplarından oluşan parçalanmış ana fikri oluşturduk.
Ana fikirle ilgili merak sorularımızı kaydettik. Ana fikirle ilgili sorgulayacağımız
alt başlıkları belirledik. Alt başlıkları sınıflandırarak grupça ana fikirle ilgili
problem cümlelerimizi oluşturduk. Problem cümlelerimizi gruplara paylaştırdık.
Gruplarla sergi kitapçığımız ve mentor Yönderlerimizle toplantılarımızı
gerçekleştirdik.
Çalışmalarımızda neler yapacağımızı planladık. Provalarımızı gerçekleştirdik.
Gruplarımızın konuları ile ilgili afiş, slogan, poster çalışmalarını yaptık.
Okul yönetiminden izin alarak afiş, slogan, poster
çalışmalarımızı okul içinde sergiledik.
Velilerimizle “Akademik
Dürüstlük Sözleşmesi”
imzaladık.
2. Sınıf öğrencileriyle nazar boncuğu atölye çalışmasını gerçekleştirdik.
Kendi gruplarımızla ilgili hazırladığımız bilgi, hikâye ve şiir kitaplarımızı okul
toplumuna ve velilere satışını yaparak “LÖSEV’e” destek olduk. Sergi
çalışmalarımızı velilerimize ve okul toplumuna sunduk. PYP sergisi ile ilgili
velilerimize ve kendimize “PYP Sergisi Öz Değerlendirme ve Veli Değerlendirme”
formlarını uyguladık.
Türkçe dersinde; “Atinalı Timon” kitabı ile “Bilimsel Temelli Okuma Çemberi”
çalışmasını yaptık.
“Gezgin ve Yedi Küçük Keçi Yavrusu” kitaplarını okurken ana fikir ve sorgulama
hatları ile bağlantısını tespit ettik.
“Küçük Sinemacılar” kitabını okuyarak bir filmin
çekimi sırasında hangi aşamaların olduğunu
öğrendik. Sinema ile ilgili kavramlarla tanıştık.
ANAHTAR KAVRAMLAR
- Bakış açısı,
- Bağlantı,
- Dönüşümlü Düşünme.
Uzay kampı gezimiz çok keyifli ve eğlenceli geçti. Uzay
hakkında çeşitli bilgiler edindik. Simülatörlerdeki deneyimimizde çok
eğlendik.
Kütüphane dersinde; gruplarla ana fikir ile ilgili araştırmalar yaparak ana
fikrimize ulaştık, sergi çalışmalarına destek verdik.
Görsel Sanatlar dersinde; 2. Sınıf öğrencileriyle nazar boncuğu atölye
çalışmalarını gerçekleştirdik.
İngilizce dersinde; yıl sonu sergimiz için ülkeler ile ilgili kitaplar okuduk ve
beş
gruba
ayrıldık.
İngiltere,
Japonya,
Amerika,
İtalya
ve
Fransa
ülkelerinin gelenekleri, inanışları, yiyecekleri, bayrakları vb. konularında
derinlemesine araştırmalar yaptık. Araştırmalarımızı sunum, afiş ve
poster hazırlayarak “PYP Sergi Günü”müzde velilerimize sunduk.
Beden Eğitimi dersinde; seçtiğimiz farklı kültürlere ait (Yunan, Meksika,
Polonya, Kafkas, Kore, Hint) danslar hakkında araştırmalar
yaptık. Sınıfla paylaştık. Sınıfımızı dört gruba ayırarak müzik eşliğinde bu
ülkelere ait hazırladığımız dans figürlerini sergiledik.
ÖĞRENEN PROFİLLERİ
* Açık
Görüşlü,
*İletişim Kuran.
Müzik dersinde; ana fikrimiz ile ilgili şarkı sözleri yazdık. Öğretmenimizle
birlikte besteledik. Bestelerimizi, Ahmet Efe Taşkıran (bateri), Tuna Yavuz
(gitar) ile müzik Yönderimize eşlik ederek birlikte seslendirdik.
Rehberlik dersinde; “Farklı yörelere özgü kutlanan bayram ritüelleri”
üzerine konuştuk. Bayramların benzer ve farklı yönlerini paylaşarak
hoşgörü tutumumuzu geliştirdik.
Eğlenerek-öğrenerek çalışmalarımızı, öğrenmelerimizi tamamlayarak bir
yılı geride bıraktık. Eşik atlama törenimizi yaparak beşinci sınıfa geçişimizi
kutladık. Artık mezunuz…
İYİ TATİLLER DİLERİZ…

Benzer belgeler

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl...

Detaylı

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015 Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada bir ile...

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 )

Detaylı

2_Sinif_PYP_Bulteni_9_16 ARALIK 2013

2_Sinif_PYP_Bulteni_9_16 ARALIK 2013 Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013 - 24 Ocak 2014 tarihleri arasında işlediğimiz üçüncü temamıza ait bilgiler, bu bültende yer almaktadır. Disiplinler üst...

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

Ana_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı

Bilgi IBPYP kendisine şu soruyu sorar: Eğitimli, insan kimdir

Bilgi IBPYP kendisine şu soruyu sorar: Eğitimli, insan kimdir olduğu anlayışını ortaya koyar. PYP’nin disiplinlerüstü temaları Kim olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, ailele...

Detaylı