Advantages What we offer Avantajları: Bakım

Transkript

Advantages What we offer Avantajları: Bakım
Via Ercolani, 30 • 40026 IMOLA BO (Italy)
Tel +39 0542 361423 • Fax +39 0542 643567
e-mail: [email protected]
web: www.seasort.com
Avantajları:
Advantages
“Echo Max” ayırma makineleri ,çift
geçişli versiyonu maksimum verimlilik
sağlamaktadır ve düşük boyutları ile her
ortama kurulabilmektedir. “Echo Max” ‘ın
yazılımı değişik boyutlardaki reddedilen
ürünün geri geçirilmesi, dökme ürünler ve kırık ürünlerin ayrılması gibi farklı
uygulamaların
gerçekleştirilebilmesini
sağlayan 40 ayrı çalışma programıyla
donatılmıştır. . Bakımı oldukça kolay olup
temizlik açısından iç kısımlara erişim de
son derece rahattır. “Echo Max” , çok yüksek hızlarda ayırmaya olanak sağlayan,
son derece etkin ve hızlı pnömatik cihaz
ile donatılmıştır. Yaklaşık 40 yıldan beri
hedefimiz , pazarın her kesiti için gün
geçtikçe daha yenilikçi teknik çözümler
sunmaktır. Ayırma makinelerimizin, yüksek
yatkınlıkları, olağanüstü verimlilikleri ve
minumuma indirilmiş işletme maliyetleri,
yatırımınızın çok kısa bir sure içinde geri
dönüşümünü sağlamaktadır.
The double pass version grants the maximum efficiency, and their compact dimensions allow the insert of the Echo max sorters
in whichever existing installation.
The Echo max software allows the use of
up to 40 different working programs (e.g.
Programs for different calibers or for bulk
product, for reject repass or for shreds). Its
maintenance as well as the access to clean
the internal parts is really easy. Echo max is
equipped with extremely effective and quick
pneumatic devices which enable very high
speed sorting. From nearly 40 years our target is to propose more and more innovative
technical solutions for any segment of the
market. The extreme flexibility, the extraordinary efficiency of our separators as well as
the operational costs reduced to the minimum, make the investment amortizable in a
very short time.
Bakım-Teknik Hizmet
“Echo Max” ayırma makineleri özel bir
bakım gerektirmezken, olağan bakım
ise işletmeye alım sırasında detaylı bir
şekilde eğitilecek kullanıcı tarafından
kolaylıkla gerçekleştirilir. Müşterilerimize
en hızlı servisi sunmak adına; “Echo Max”
ayırma makineleri, hızlı kontrole, var olan
programların değiştirilmesine ve yeni
çalışma programlarının yüklenmesine olanak sağlayan modern bir uzaktan kumanda sistemi ile donatılmıştır.
Ne Sunuyoruz ?
• Daima yenilikçi ve son derece verimli, tamamen otomatik ve esnek teknik çözümler;
• Uygun fiyatlar ve hızlı teslimat;
• Müşterilerin kullanımına sunulmuş, çok
çeşitli makinelerin bulunduğu test odası;
• Son derece deneyimli kalifiye personelleri
ile güvenilir bir organizasyon;
• Hızlı ve programlı teknik servis;
• Birçok ülkede, teknik servis ve yedek
parça tedarik merkezleri;
Maintenance & Service
The Echo max sorters do not require any
special upkeep; ordinary maintenance is easily carried out by the operator which is thoroughly trained during the commissioning.
In order to grant an immediate service to clients, the Echo max separators are supplied
with a modern remote control system that allows the control, the modification, and the installation of new working programs through
internet.
What we offer
•
•
•
•
•
•
Always innovative and extremely efficient,
completely automated,
and flexible technical solutions;
Competitive prices and quick deliveries;
A testing room with a wide range
of machines at clients’ disposal;
A reliable organization with extremely
qualified and experienced personnel;
Prompt technical service,
and programmed technical servicing;
Technical service and spare parts supply
centers in many Countries
“All tecnical data and sizes herein specified
are correct at the time of printing.
SEA s.r.l. reserves the right to modify them
anytime without prior notice.”
Rezonanslı ayırma makinelerinin ilk
serisi ile ulaşılan başarının ardından
geliştirilen seri
•••
Further to the success gained
by the first range
of sorters by resonance,
the development of the new series.
İşletme Prensibi
12 kanallı • 24 kanallı
Kuruyemiş Ayrımı
Ayrılacak olan ürün doldurma haznesine
(1) beslenir ve buradan titreşimli dağıtım
plakasına (2) gönderilir. Titreşim sayesinde
ürün, açık uca ulaşıncaya kadar ilerler. Ürünler buradan eğimli (3) kanaldan geçerek
aşağıya düşer. Her bir ürün iletim kanalını
Rezonanslı Ayırma Makinesi “ECHO”,
kuruyemiş işlemede (fındık, badem, ceviz,
çam-fıstığı, antep fıstığı vb.) alışılagelmiş
yöntemleri
tamamıyla
değiştirerek
değişmez bir uygulama haline geldi.
geçer geçmez teker teker rezonanslı
algılama sistemi (4) ile temas eder. Sensörler , algılama ve analiz biriminde işlenecek
olan sinyalleri iletir ve bu sinyaller referans numunenin frekansıyla karşılaştırılır.
Yeni “Echo max” , geliştirilmiş verimlilik ve
üretim kabiliyeti, daha da azaltılmış işletme
maliyeti ve kullanımı kişiselleştirme yolunda en geniş olanakları sunar.
Kontrol cihazı “her bir tanenin oluşturacağı
titreşim farkı”
prensibine dayalı olarak çalışır. Kabuğu alınmış kuruyemişin
oluşturacağı frekans, kabuk, kısmi kabuklu
kuruyemiş, kabuklu kuruyemiş, cam, metal
ve taşın oluşturacağı frekanstan farklıdır.
Böylelikle ayırma makinesinin yazılımı, frekans/sinyallerini kontrol eder ve pnömatik
ejektörleri aktive ederek onaylanmamış taneleri ayırır.
Algılama ve analiz biriminden gelen
tanımlamaya bağlı olarak pnömatik cihaz
(5) yabancı maddelerin kabuğu alınmış
ürünlerden fiziksel ayrımını gerçekleştirir.
Modeller
Algılama ve analiz birimi tarafından
“Echo Max” ayırma makinelerinin 12 ve 24
kanallı, tek ve çift geçişli modelleri mevcuttur.
tanınan ürünler “uygun” görülmesi durumunda, normal düşme hattında ilerleyerek
ilk hazneye (6) düşerler; diğer taraftan ka-
•••••
buk parçası ve diğer yabancı madde olarak
tespit edilmiş ürünler memeden verilen
Models
basınçlı hava ile ikinci toplama haznesine
Echo max sorter is available with 12 or 24
channels with double or single sorting pass.
(7) yönlendirilirler.
“Echo Max”, geleneksel sistemler olan
Nir, Lazer veya Rx teknolojileriyle de
kıyaslandığı takdirde benzeri olmayan verim/fiyat oranı ortaya koymaktadır.
•••••
Operating Principle
selecting nuts
•••••
The product to sort is fed into the loading
hopper (1) from which it’s poured onto the vi-
The sorter by resonance series “Echo” has
found stable application in the nuts processing (hazelnuts, almonds, walnuts, apricot
kernels, pistachios, etc.) revolutionizing the
traditional process diagrams.
The new Echo max offers an improved efficiency and productive ability, still more
reduced operating costs, and the widest
possibility to personalize its use.
brating distribution plate (2). Thanks to the vibration the product advances until it reaches
the open end. From there it falls downwards
guided by the sloping channel (3). As it leaves
the delivery channel, the product individually
collides with the resonance detector (4). The
sensors deliver a signal which is processed by
the detection and analysis unit, then finally
The principle of the inspection device is based
on the distinct resonance produced by each
element. The frequency developed by shelled
fruits is different from those emitted by shells,
unshelled or partially shelled fruits, stones,
glass, and metals so that to let the sorter’s
software process the signals frequency, and
activate the pneumatic ejectors for their
separation.
compared with specific sample frequencies.
Echo max offers an unequalled efficiency/
price ratio if compared also with conventional systems applying the IR, Laser, or
X-Ray technology.
as shell fragments or as other foreign bodies,
Depending on the response, the pneumatic
device (5) activates to physically separate
the different types of product (foreign bodies or shells from shelled nuts). The products
recognised by the detection and analysis unit
as conform, fall into the apposite hopper following the natural falling path; otherwise,
the elements recognised by the detection unit
12+12 kanallı • 24+24 kanallı
are deviated by a blast of compressed air, issued by a precise nozzle, into the rejects col-
Selezione
Scarto
lecting hopper.

Benzer belgeler