Pretty Websites

Transkript

Pretty Websites
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2015 - 2016
Ders Adı
Tarih :
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
15.1.2016
Ders Kodu
IKAO1006
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
Güz
2
0
0
2
4
Türkçe
Zor.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul mevcut değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
%70
Dersi Veren(ler)
Prof. Dr. VEYSEL BOZKURT,
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
"Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin, kurumların, toplumsal yaşamın, değişmenin ve insani davranışın sebep ve
sonuçlarının bilimsel incelemesidir. Sosyologlar, her tür konuyla ilgilenirler. Onlar, grupların yapılarını,
örgütleri, evlilik kurumunu, boşanmayı, çocuk yetiştirmeyi, tabakalaşmayı, sınıfları, hareketliliği, din,
hukuk, işletme ve hükümetleri ve bu bağlamda insanların nasıl etkileşimde bulunacaklarını araştırır.
Sosyologlar bilimsel metotları kullanarak, muhtemel toplumsal sorunların çözümüne yönelik önerilerde
bulunan araştırmalar yürütürler. Onlar, toplumlar, cemaatler, kurumlar, bürokrasiler, küçük topluluklar,
kişilerarası ilişkiler, sosyal hareketler, kolektif davranış, sınıflar ve çatışma konularında teoriler inşa
ederler. Sosyoloji, hayatımız ve dünya hakkında önemli sorunları açıklayan ve analiz eden, ufkumuzu açan,
heyecan verici bir çalışma alanıdır. Kişisel düzeyde sosyoloji, romantik aşk, kimlik, aile çatışması, sapkın
davranış, yaşlanma ve inançlar gibi olguların sebeplerini ve sonuçlarını araştırır. Sosyologlar farklı
araştırma yöntemleri kullanırlar. Sosyologlar, grupların günlük yaşamlarını gözlemler, büyük çaplı anket
çalışmaları yürütürler, tarihsel dokümanları yorumlarlar, seçim sonuçlarını analiz ederler, mülakat ve
laboratuar deneyleri yaparlar. Sosyoloji, bireylerin yaşamlarındaki değişmeyi, insan davranış kalıplarındaki
karmaşık ilişkileri, toplumun yapı ve dinamiklerini anlamayı sağlar. Sosyoloji, sosyal yaşamın daha
derinden sorgulanmasını ve anlaşılmasını sağlar. O bizim farkında lığımızı artıran bir disiplindir."
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencinin sosyolojik perspektifi kavrayabilir hale gelmesini sağlar.
Öğretim Yöntemleri
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Öğrenciyi sosyolojik perspektifi kavrayabilir hale getirebilen dersin, program yetreliliklerinin 1,2,3, 9 ve
10. maddeleri açısından katkısının yeterli düzeyde olduğu ifade edilebilir.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Sayfa 1/4 15.01.2016 19:42:43
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
5
2
10
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
5
2
10
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
5
2
10
Kredi İş Yükü
100
Kredi İş Yükü / 25
4
AKTS
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
SOSYOLOJİK PERSPEKTİF
2
SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİ TEORİLERİ
3
SOSYOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
4
KÜLTÜR VE TOPLUMSALLAŞMA
Sayfa 2/4 15.01.2016 19:42:43
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
5
TOPLUM VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM
6
TOPLUMSAL GRUPLAR VE FORMEL ÖRGÜTLER
7
TOPLUMSAL SAPMA VE SUÇ
8
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
9
SİYASET
10
DİN
11
AİLE
12
EĞİTİM
13
EKONOMİK YAŞAM
14
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÜRESELLEŞME
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme
0
2
İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip
edebilme
0
3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve
niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme
0
4
Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü
çıkarabilme
0
5
Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme
0
6
Temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde
edebilme
0
7
İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma
0
8
Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
0
9
Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli
yenileme becerisi
0
Sayfa 3/4 15.01.2016 19:42:43
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven
ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
0
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 15.01.2016 19:42:43

Benzer belgeler

yabancı dil 1

yabancı dil 1 alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.

Detaylı

fakültemiz plastik sanatlar bölümleri 2016

fakültemiz plastik sanatlar bölümleri 2016 SDÜ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PLASTİK SANATLAR BÖLÜMLERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI I. AŞAMA BARAJ SINAVININ 23.08.2016 TARİHİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURUDUR

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırm...

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırm...

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Felsefe

Pretty Websites - İÜ AUZEF Felsefe Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Detaylı

Pretty Websites

Pretty Websites Sayfa 1/4 15.01.2016 19:42:43

Detaylı

Pretty Websites

Pretty Websites Sayfa 1/4 15.01.2016 19:42:43

Detaylı