Emin ÖZBAŞ - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Transkript

Emin ÖZBAŞ - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı
: Emin ÖZBAŞ
2.Doğum Tarihi
: 02/01/1942
3.Ünvanı
: Profesör Dr.
4.Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
Fizik
İstanbul Üniversitesi
Y.Lisans
Radyobiyoloji
Birmingham Universitesi
Doktora
Nükleer Fizik
Birmingham Universitesi
Yıl
1966
1972
1975
5.Akademik Ünvanlar:










Araştırıcı: Çekmece Nükleer ve Eğitim Merkezi 1969 - 1970
Danışman-Hoca: Birmingham Üniversitesi 1975 ve Türkiye’ye dönüş(Aralık)
Tecrübeli Araştırıcı: Çekmece Nükleer ve Eğitim Merkezi 4.12.1975 -1977
Yrd.Doç.Dr.:(Nükleer Fizik) Marmara Üniversitesi 1986
Doçent:(Nükleer Fizik) Marmara Üniversitesi 1994
Kanada Mc. Master Üniversitesi’nde misafir bilim adamı olarak çalışma 1995
Profesör: (Nükleer Fizik) Marmara Üniversitesi 2000
Profesör: Beykent Üniversitesi Eylül 2007
Profesör: İstanbul Arel Üniversitesi Eylül 2011
Profesör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Eylül 2014
6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Fatih Altın “ Elektrik Enerjisi Üretiminde Çevre ve Ekonomik Yönden Nükleer
Santrallar ile Fosil Yakıt Santrallarının karşılaştırılması”,2002

Yavuz Tıkman “İleri Fizik Öğrencileri ve Olimpiyatlara Katılanlar için Hızlandırıcılar
Fiziğini Bir Model Haline Getirmek”, 2006

Ali Özhan Hayrat “ Radyasyon ve Radyoizotopların Tıp’da Kullanılması” 2007
Ömer Faruk Akyüzlü “Nükleer Reaktör Yakıt İmalatı Öncesi Uranyumun
Saflaştırılması ve Zenginleştirme Prosesleri” 2008

6.2.Doktora Tezleri

Cansu Çoban “ Sudaki Bazı Uçucu Organik Bileşikler ve Ağır Metallerin Ftalosiyanin
Kaplanmış bir sensör ile Algılanma Mekanizmasının İncelenmesi”, 2005
7.Yayınlar
7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
• “Argonaut : An (n,) Reaction Used to Measure Calcium In Vivo”
Proc.Analyt..Div.Chem.Soc.12,220, 1975 E.OZBAS, D.R. CHETTLE,
J.DABEK, K.V.ETTINGER, J.H.FREMLIN, W.N.PRESTWICH and
B.J.THOMAS
• “In Vivo Neutron Activation Analysis Measurements of Calcium Using the
40
Ca (n,) 37Ar Reaction”Int.J.Appl.Radiat.Isotopes 27,227, 1976 E.OZBAS,
D.R.CHETTLE, K.V.ETTINGER, J.H.FREMLIN, T.C.HARVEY,
W.N.PRESTWICH and B.J.THOMAS
• “Feasibility of the Measurements of Whole –Body Nitrogen by the Collection
of Exhaled 11CO2 and 11CO” Proc.Analyt.Div.Chem.Soc.13,207, 1976
B.J.THOMAS, M.S.WRIGHT, E.OZBAS, and D.VARTSKY
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
• "Development of an Apparatus for Total Body Calcium Measurement by
Exhaled Ar-37 method” 3 rd. Symposium on Neutron Activation
Analysis,Cambridge, Aug 1973 E.OZBAS, K.V.ETTINGER, J.H.FREMLIN
• “Whole-Body Calcium Measurement By Fast Neutron Irradiation Followed
by Collection of Expired Ar-37” 4 th. Symposium on the Recent Developments
in Neutron Activation Analysis Cambridge, Aug 1975 E.OZBAS,
D.R. CHETTLE, J.DABEK, K.V.ETTINGER, J.H.FREMLIN
• "Positron Emitting Isotopes Produced by Irradiation With 14 Mev Neutrons”
Proc.2 nd East Kilbride Conference on Progress and Problems of In Vivo
Activation Analysis, Glasgrow, April 1976, M.O.LEACH, B.J.THOMAS,
E.OZBAS and D.VARTSKY
• “Interpretation of the Exhalation Curve in the A-37 Method of Whole Body
Calcium Determination” 2 nd. East Kilbride Conference on Progress and
Problems of In Vivo Activation Analysis Glasgrow, April 1976, J.M.BELL,
D.R. CHETTLE, E.OZBAS, J.R.SCOTT, J.T.DABEK, B.J.THOMAS,
J.H.FREMLIN
• “Türkiye’de Yiyecek Muhafazasında İyonlaştırıcı Radyasyonların
Kullanılması İhtiyacı” Uluslararası II. Gıda ve Beslenme Simpozyumu,İstanbul,
Nisan 1977,Cilt:II s 76-86
• “Planning The National Indoor Radon Survey in Turkey” 1st SoutheasternEuropean Regional Radon Workshop, Athens , April 1997 , E.OZBAS
• “Akkuyu-Nuclear Power Plant and Nuclear Legislatıon and Regulations in
Turkey” IAEA Center, Vienna, Dec 1997, E.OZBAS
• “Türkiye ve Enerji” 3 rd International symposiuum on Energy Security
15-16 Nisan İstanbul 2010 BÜSAM s 103-117 E.ÖZBAŞ
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• “The Measurement of the Fast Neutron Energy Spectrum By Using a He-3
Proportional Counter and the Time-of-Flight Technique” T. Journal of Nuclear
Sciences ,26,1,1999 E.OZBAS
• “ Inexpensive Detectors for Indoor Radon Measurements “ J.of Sci. Research
Foun. 4,17,1999 E.OZBAS
• “Türkiye’nin Kalkınması icin İtici Güç Olan Enerjiye Toplu Bakış”Türk
Dünyası Arastırmaları cilt 104 sayı 206,Eylül-Ekim 2013 İstanbul s193-208,
E.ÖZBAŞ
• “Türkiye’nin Kalkınması icin İtici Güç Olan Enerjiye Toplu Bakış”Türk
Dünyası Arastırmaları cilt 104 sayı 206,Eylül-Ekim 2013 İstanbul s193-208,
E.ÖZBAŞ
• “Türkiye’nin Kalkınması icin İtici Güç Olan Enerjiye Toplu Bakış”Türk
Dünyası Arastırmaları cilt 104 sayı 206,Eylül-Ekim 2013 İstanbul s193-208,
E.ÖZBAŞ
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
.
• “Nükleer Enerjiye İhtiyaç” Trakya Üniversitesi I. Ulusal Nükleer Enerji
Santralları ve Çevre Sempozyumu, Aralık 1996 , s. 53-57 E.ÖZBAŞ
• “Türkiye’de Nükleer Enerji ve Nükleer Teknoloji Alanındaki Gelişmeler”
Panel, Ulusal Nükleer Bilimler Teknoloji Kongresi 3-6 Eylül, İstanbul 1996.
E.ÖZBAŞ
• “Atmosferik Kirleticilerin Dağılımları: Modelleme ve Ölçüm Teknikleri
NBC Savunma Sempozyumu-2, 8-9 Mayıs 1997 İstanbul, G.ORALTAY,
E.ÖZBAŞ, S.S.KESKİN
• “Hızlandırıcılar ile Radyoizotopların Üretimi” I.Ulusal Parçacık
Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 25-26 Ekim 2001 Ankara, E.ÖZBAŞ
• “Nükleer Santrallar ve Çevre İlişkileri” Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer
Enerjinin Önemi, Eylül 2006 İstanbul TASAM s113-119, E.ÖZBAŞ
• “Nükleer Enerji ve Türkiye”Türkiye’de Enerji Darboğazı-Alternatif Enerji
İmkanları,Nükleer Enerji 14-15 Şubat 2007 İstanbul, E.ÖZBAŞ
\
7.6.Diğer Yayınlar
• “Reaction 7 Li ( p , n ) 7 Be as a Source of Neutrons for Whole-Body Irradiation”
University of Birmingham, U.K.Mayıs 1971, Master Tezi
• “The Measurement of Body Calcium in Vivo by Exhaled Ar-37 Method”
University of Birmingham, U.K.Mayıs 1975 ,Doktora TeziÜ
• “Karadeniz ve Marmara Denizlerinde Denizdibi Sedimanlarının Total Analizi
ve Değerlendirilmesi” Ü-ÇNEAM, 1988, E.ÖZBAŞ, R.UZMEN, F.BAYKURT,
M.İ.ARTÜZ, H.AFŞAR, M.FİDAN, K.KORKMAZ
• “Nükleer Teknoloji ve Türkiye'de Yakıt Üretim İmkanları”
MÜF-86-1(1986)
• “Nükleer Enerji ile İlgili Teknik ve Politik Durum”
MÜF-86-2(1986)
• “Nükleer Teknoloji” MÜF 88-1(1988) E.ÖZBAŞ
• “Nükleer Yakıt Çevrim Teknolojileri” MÜF 88-2(1988) E.ÖZBAŞ
• “Türkiye’nin Nükleer Enerji İhtiyacı ve Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu’nun Rolü” 1996
.
• “Türkiye için Nükleer Program Esasları” TAEK-TR-96-3, 1996
E.ÖZBAŞ, U.ADALIOĞLU, R.UZMEN
• “Türkiye’nin Nükleer Enerji İhtiyacı ve TAEK’in Rolü” MÜF-96-1,Mart 1996
E.ÖZBAŞ
• “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu “Dünü ve Bugünü’’ TAEK-TR-97-1, 1997
E.ÖZBAŞ
• “Türkiye’nin Elektrik İhtiyacı” TAEK, Ocak 1998 E.ÖZBAŞ
• “Diğer Türk Devletlerinde Bilimsel Merkezler, Araştırma ve Güç
Reaktörleri ile Uranyum Kaynakları” MÜF-99-1, Ocak 1999 E.ÖZBAŞ
• “I Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri” kitabı
Editörler:E.ÜLGEN, E.ÖZBAŞ Beşir Kitabevi, İstanbul 2009
• “I.Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildiriler” kitabı
Editörler:E.ÜLGEN, M.KARAÖRS, E.ÖZBAŞ, Fatih Belediyesi,İstanbul
2010
7.6.1. Diğer Yayınlar (Yayına sunulmuş makaleler)
8.Projeler
8.1. Araştırma Projeleri:
I-Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde
•
Işınlama ile Yiyeceklerin Muhafazası
•
40
•
14
•
Kanserojenik ve Toksik Elementlerin Tayini
•
İzotop İzleme Tekniği ile Çekmece Gölünde Su Kirlenmesinin Ölçülmesi
•
Karadeniz ve Marmara Denizlerinde Denizdibi Sedimanlarının Total Analizi
ve Değerlendirilmesi
Ca (n,) 37Ar Reaksiyonu Kullanılarak Vücut Kalsiyumunun Ölçülmesi
N (p,α ) 11C Reaksiyonu Kullanılarak Toplam Vücut Azotunun Ölçülmesi
II-Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda
A-Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Görevli iken Genel Koordinatörlüğünü
Yürüttüğüm Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekli projelerden bazıları
•
TUR/0/005 Human Resources Development
•
TUR/2/013 Production of Radiopharmaceutical Kits
• TUR/4/020 Planning of the Infrastructure for the NP Program in Turkey
•
TUR/4/022 Technical Support for an Electron Beam Facility
•
TUR/4/023 Improving QA/QC in Radiation Technology
•
TUR/6/009 Establishment of Molecular Radiation Cytogenetics Laboratory
•
TUR/7/007 Radiation Sterilization of Tissue Grafts
•
TUR/8/013 Study of Lakes Using Isotope Techniques
•
TUR/8/014 Nuclear Techniques for Lake and Marine Pollution Studies
•
TUR/9/011 Strengthening of Radiation Protection Infrastructure
•
TUR/9/013 Strengthening Nuclear Safety Infrastructure
B) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda başkan iken DPT’ye kabul ettirdiğim 30
araştırma projesinin 22 si 1998 de başlatılmak üzere yeni projelerdir.
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
98K 120180 Türkiye Toryum Yatakları Haritalanması, Zenginleştirme
Yöntemleri. Projelendirmesi.
98K 120190 Nükleer Yakıt Zirkaloy Boru Üret. Tesisi.
97K 120230 Yerli Nükleer Reaktör Geliş.
97K 120240 Nükleer Yakıt Teknolojisi Geliş.
97K 120250 İleri Tahribatsız Test Teknikleri Geliş.
98K 120240 Nükleer Teknikl. Sağlık ve Çevrede Kull.
98K 120250 Nükl. Teknikl. Patlayıcı ve Uyuş. Tesbiti.
98K 120280 Nük. Güç. Santr. Kalite Güv. ve Kontrolü
98K 120300 Nükleer Yakıt Tesisi (1)
98K 120310 Ağır Su Üretimi Teknolojileri Geliş.
98K 120320 Toryum Yakıt Teknolojileri Geliş.
98K 120360 Nük. Teknik. Çevre Kirli. Önlenmesi Araş.
98K 120380 Nükleer Atık Nihai Depolama Araş.
98K 120390 Türk Devletleriyle Bilim-Tekn. İşbirliği
III-Marmara Üniversitesinde
• Türk Mermerlerinin Gamma Işınlarına Karşı Zırhlama Özelliği
• Türk İnsanının Meskenlerde Maruz Kaldığı Radyasyon Dozu Tehlike Seviyesi
• Kimyasal Kütle Dengesi Alıcı Modellemesi için Atmosferik Parçacıkların
Örnekleme ve Analiz Teknikleri
9.İdari Görevler
1975-1977
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde(ÇNAEM) Bölüm Başkanı
1977-1979
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Müdürü
1977-1978
Sedat Simavi Vakfı Fen Bilimleri Jüri Üyesi
1979-1981
Özbaşlar Şirketi Genel Müdürü
1980-1981
Koyunlu Holding Birko A.Ş. yönetim kurulu üyesi
1981-1985
Libya’da Eybil A.Ş. Ortağı ve Genel Müdürü
1985-1987
Soytaş Holding A.Ş. Koordinatörü
1986-1987
TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi ‘‘Magrip’’ Üyesi
1988-1991
Güriş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı
1996-1997
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı
1997-1998
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
1996-1998
Atom Enerjisi Komisyonu Üyesi
1997-1998
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Üyesi
1997-1998
Viyana’da yapılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel
Kongresi’nde Türkiye’yi temsîl
1997
Paris’teki OECD Nükleer Enerji Ajansı Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsîl
1997
Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın “Nükleer Hasardan Doğan Viyana
Sözleşmesini Değiştiren Protokol” ile ilgili diplomatik konferansında Türkiye’yi temsil
1997
Viyana’da yapılan “Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on
the Safety of Radioactive Waste Management” diplomatik konferansında Batı Avrupa
Başkanlığı’na ve Dünya Başkan Yardımcılığı’na seçilme
1998
Viyana’da yapılan “International Requirements for Nuclear and Radiological
Emergency Preparedness and Response” konulu uslararası toplantıya bilimsel danışman
olarak katılma ve teşkil edilen 3 komiteden 2’sinin başkanlığına seçilme
2000-2002
Marmara Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Fizik Bölüm Başkanı
2000-2002
Marmara Üniversitesi Fen-Ed.Fak Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2004
Marmara Üniversitesi Senato üyesi
2001 -2002
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
2002
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak. Dekan Vekili
2001-2002
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB İmes Kügem Teknoloji
Geliştirme Destekleri İnceleme ve Seçim Kurulu Üyesi
2002-2004
Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
2003-2004
Avrupa Birliği ve A vrupa Universiteler Birligi tarafından Socrates
/Erasmus programı ECTS/DS Counsellor’üllüğüne seçilme
2003-2004 AB’nin Socrates/Erasmus programından yararlanmak üzere Uludağ
Üniversitesi,Trakya Üniversitesi,Marmara Üniversitesi,Yeditepe, Haliç
Beykent Üniversiteleri dahil on bir üniversitenin ECTS/DS hazırlama ve
Öğrenci ile Hoca değişiminden faydalanması için sorumluluğuma verilmesi
2004
Marmara Üniversitesi dış ilişkiler ve Socrates/Erasmus program sorumlusu
1994-2007
Marmara Üniversitesi Fen-Ed.Fak Fakülte Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı
2007-2011
Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
2007-2011
Beykent Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi
2007-2011
Beykent Üniversitesi Senato Üyesi
2008-2011 B.Ü. Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü ve Erasmus Ofis Başkanlığı
2009-2011
Beykent Üniversitesi Akademik Dış Akademik İlişkiler Kurul Başkanı
2010-2011
Beykent Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyon Başkanı
2011-2013
Istanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Direktörü
2011-2013
Istanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi
2014-
Istanbul Esenyurt Üniversitesi (IESU) Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü
2014-
Istanbul Esenyurt Üniversitesi (IESU) Yönetim Kurulu Üyesi
2014-
(IESU) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
2014-
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
•
•
•
•
•
•
•
T.J of Nuclear Sciences, Editorial Board üyesi, 1996
I. Enerji Şurası üyeliği
T.J of Nuclear Sciences, Editör ,1997-1998 "
Enerji Forum üyesi
Türk Fizik Derneği Üyesi
Nüktek. Üyesi
Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Üyesi
11.Ödüller
1972-1973
1973-1974
1974-1975
Üstün başarıdan dolayı British Council OSFAS ödülü
Üstün başarıdan dolayı British Council OSFAS ödülü
Üstün başarıdan dolayı British Council OSFAS ödülü
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisans üstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl
2011-2012
Dönem
Dersin Adı
Physics I
Haftalık
Güz
3+2 4
Öğrenci Sayısı
89
2011-2012
Güz
Fizik I
3+2 4
126
2011-2012
Bahar
Physics II
3+2 4
79
2011-2012
Bahar
Fizik II
3+2 4
120
2012-2013
Güz
Physics I
3+2 4
78
2012-2013
Güz
3+2 4
116
2012-2013
Bahar
Physics II
3+2 4
84
2012-2013
Bahar
Fizik II
3+2 4
118
2013-2014
Güz
Fizik I
3+2 4
22
2013-2014
Güz
Radyasyon Fiziği
2+0
30
2013-2014
Bahar
Fizik II
4+0
21
13 . Uluslararası bilimsel toplantı (Sempozyum,kongre,workshop) organizasyonları
- Candu Technology (AECL-CANADA)Ağustos 1997, hem Ankara'da hem de İstanbul'da
- Licensing and Supervision of Nuclear Facilities (GRS-GERMANY) Ocak 1998, hem Ankara'da
hem de İstanbul'da
- International Atomic Energy Agency Technical Co-operation Regional Meeting of IAEA
Member States in Europe, İstanbul,Ekim1997
- 3 rd Demonstration of Predisposal Radiactive Waste Management Methods and Procedures İstanbul,
18-29 Mayıs 1998
- Workshop on Safety Evaluation for Akkuyu Nuclear Power Plant İstanbul, 1-5 Haziran 1998
- Diagnostic System in Nuclear Power Plant İstanbul, 22-24 Haziran 1998
- Computer Code Application and Maintenance Program Ankara, 24-26 Haziran 1998
- Best Estimates Methods in Thermal Hydraulic Safety Analysis Ankara, 29 Haziran-1 Temmuz 1998
- Türk Cumhuriyetleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Uygulama Alanlarına Yönelik İşbirliği
Toplantısı, İstanbul, Haziran 1998
- I.Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 3-5 Nisan 2008
- I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu 6-8 Mayıs 2010
14. Bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı
- VI.Ulusal Medikal Fizik Kongresinde Ankara, Kasım 1997 Panel Başkanı
- VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi İstanbul, Eylül 1996 Panel Başkanı
- Ist. Southeastern-European Regional Radon Workshop, Athens, April 1997 Chairperson
- I. Türk Devletleri Kurultayı, Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı, Mart 1998
- I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, Ankara Ekim 2001(Oturum Başkanı)
- X Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005 İzmir(Oturum Başkanı ve
Panel yöneticisi
- Southeastern Europian Countries Socrates/Erasmus Programs meeting Ohri-Macedonia, 2004
Chairperson
- I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 3-5 Nisan 2008 Oturum Başkanı
- I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu 6-8 Mayıs 2010 Oturum Başkanı