Kısa kullanım kılavuzu - VEGABAR 81

Transkript

Kısa kullanım kılavuzu - VEGABAR 81
Kısa kullanım kılavuzu
Diyafram contalı basınç konvertörü
VEGABAR 81
4 … 20 mA
Document ID: 46298
İçindekiler
İçindekiler
1 Kendi emniyetiniz için
1.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 3
1.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 3
1.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 3
1.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 3
1.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 3
1.6 İzin verilen proses basıncı................................................................................................. 3
1.7 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 4
1.8 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 4
2 Ürün tanımı
2.1 Yapısı................................................................................................................................. 5
3 Monte edilmesi
3.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar...................................................................... 6
3.2 Havalandırma ve basınç dengeleme................................................................................. 6
4 Besleme gerilimine bağlanma
4.1 Bağla................................................................................................................................. 7
4.2 Bir hücreli gövde ............................................................................................................... 8
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması......................................................................... 9
5.2 Parametreleme - Hızlı devreye alma.................................................................................. 9
5.3 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım........................................................................... 11
6 Ek
6.1
Teknik özellikler............................................................................................................... 14
Ayrıntılı bilgiyi kapsamlı kullanım kılavuzunda ve SIL yeterliği olan cihazlarda Güvenlik Kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu bilgilere, "www.vega.
com" adresindeki dosyaları indirerek ulaşabilirsiniz.
VEGABAR 81 - 4 … 20 mA Kullanım Kılavuzu: Belge ID 45025
Kısa kullanım kılavuzunun redaksiyon durumu: 2016-07-01
2
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
46298-TR-160708
Bilgi:
Bu kısa kullanım kılavuzu cihazınızı hızla devreye almanızı sağlar.
1 Kendi emniyetiniz için
1 Kendi emniyetiniz için
1.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
1.2 Amaca uygun kullanım
VEGABAR 81 cihazı, proses basınç ve hidro statik doluluk seviyesi
ölçümünde kullanılan bir basınç transdüktörüdür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakınız.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
1.3 Yanlış kullanma uyarısı
Konuya ve amaca uygun olmayan kullanım sonucu cihazda kullanıma bağlı tehlikeler doğabilir, örneğin yanlış montaj veya yanlış ayar
nedeniyle hazne taşabilir veya sistem parçaları zarar görebilir. Ayrıca
bu nedenle cihazın koruma tertibatları da bozulabilir.
1.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda
belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve
geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak
zorundadır.
Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut
durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden
sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
1.5 CE uygunluğu
Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden
EG-Richtlinien. Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir die erfolgreiche
Prüfung.
46298-TR-160708
Die CE-Konformitätserklärung finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage.
1.6 İzin verilen proses basıncı
İzin verilen proses basıncı model etiketi üzerinde "process pressure"
olarak gösterilir, bakınız Bölüm "Yapı". Bu aralık, güvenlik nedeniyle
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
3
1 Kendi emniyetiniz için
aşılmamalıdır. Bu, proses bağlantısında izin verilen basınç aralığından daha yüksek ölçüm aralığı olan bir ölçüm hücresi takılı olsa bile
geçerlidir.
1.7 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
1.8 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
46298-TR-160708
4
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
2 Ürün tanımı
2 Ürün tanımı
Model etiketi
2.1 Yapısı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
14
4
5
6
7
8
13
9
10
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Onay alanı
3 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
4 Koruma tipi
5 Ölçüm aralığı
6 İzin verilen proses basıncı
7 Madde - Islanmış parçalar
8 Ürün kodu
9 Sipariş numarası
10 Cihazların seri numaraları
11 Cihaz koruma sınıfı simgesi
12 Cihaz belgelerine ait ID numarası
13 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
"www.vega.com" sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Ürün arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
46298-TR-160708
•
•
•
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
5
3 Monte edilmesi
3 Monte edilmesi
Neme karşı koruma
3.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (kullanım kılavuzunun Güç kaynağına bağlanma" bölümüne bakınız.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bu, özellikle açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş ve ısıtılmış
haznelere montaj için geçerlidir.
Cihazın Ex-olmayan ve
Ex-ia-modelleri
3.2 Havalandırma ve basınç dengeleme
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
4
4
1
4
2
3
Res. 2: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-olmayan ve Ex-ia-model
1
2
3
4
Gövde plastik, paslanmaz çelik hassas döküm
Gövde alüminyum
Gövde çelik, elektrolizle parlatılmış
Filtre öğesi
Aşağıdaki cihazlarda filtre öğesi yerine kör tapa bulunur:
•
•
Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) - havalandırma bağlantısı sabit
yapılmış kablodaki kapiler üzerinden
Mutlak basınçlı cihazlar
46298-TR-160708
6
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
4 Besleme gerilimine bağlanma
4 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantı tekniği
4.1 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıpaları çıkarın
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 3: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
6. Damar uçlarını bağlantı planına uygun olarak klemenslere takınız.
46298-TR-160708
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik - Elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
7
4 Besleme gerilimine bağlanma
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
4.2 Bir hücreli gövde
Aşağıdaki şekil Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
4...20mA
(+)1
3
2(-)
1
Res. 4: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
46298-TR-160708
8
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
Res. 5: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
46298-TR-160708
5.2 Parametreleme - Hızlı devreye alma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
9
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Aşağıdaki adımları belirtildiği sıralamaya göre yerine getiriniz.
"Genişletilmiş kullanım" hakkında bilgileri bir sonraki alt bölümde
bulabilirsiniz.
Ön ayarlar
1. Ölçüm yeri ismi
İlk menü seçeneğine, doğru bir ölçüm yeri ismi girin. Maksimum 19
karakterli isim verilebilir.
2. Uygulama
Bu menü seçeneğinde, elektronik diferansiyel basınç arabirimini aktif/
pasif duruma getirebilir ve bir uygulama seçebilirsiniz. Seçebileceğiniz
bu uygulamalar proses basıncı ve doluluk seviyesi ölçümleridir.
3. Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme ve ısı birimlerini belirleyebilirisiniz. "Uygulama"menü seçeneğinde seçtiğiniz uygulamaya bağlı
olarak, farklı seviyeleme birimleri bulunur.
Hızlı devreye alma - proses basıncı ölçümü
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
5.Zero seviyeleme
Bu menü seçeneğinde proses basıncının Zero seviyeleme ayarı
yapılır.
% 0 için ilgili basınç değerini giriniz.
6. Span ayarı
Bu menü seçeneğinde proses basıncının bitiş seviyeleme ayarı yapılır.
% 100 için ilgili basınç değerini giriniz.
Hızlı devreye alma - Seviye ölçümü
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
Yüzde değerini ve ilgili maks. dolum seviyesi değerini giriniz.
10
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
46298-TR-160708
5. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin maks. seviyeleme ayarı
yapılır.
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin min. seviyeleme ayarı
yapılır
Min. dolum seviyesi için yüzde değerini ve buna tekabül eden değeri
giriniz.
Hızlı işletime alam böylece tamamlanmış olur.
5.3 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
Ana menü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreye alma: Ölçüm yerleri ismi, uygulama, birimler, konum düzeltme, seviye ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon hakkında
bilgiler
Diğer ayarlar: PIN, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
sensörün özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
46298-TR-160708
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
11
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü ve parametreye
genel bakış
Menü - Devreye alım
Menü seçeneği
Parametre
Fabrika ayarı
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Uygulama
Uygulama Dolum seviyesi
Birimler
Seviyeleme birimi mbar (Nominal ölçüm aralıkları
≤400 mbar)
bar (Nominal ölçüm aralıkları ≤1 bar)
Sıcaklık birimi
°C
0,00 bar
Konum düzeltme
Sıfır/Min. ayar
0,00 bar
Dilim/Maks. ayar
bar cinsinden nominal ölçüm aralığı
Sönümleme
Bütünleşme süresi
0,0 sn
Linearizasyon
Eğim grafiği
Lineer
Akım çıkışı
Akım çıkışı - Mod
Çıkış eğimi grafiği
Seviye ayarı
% 0,00
% 100,00
4 … 20 mA
Arıza olduğunda davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min./
Maks.
3,8 mA
20,5 mA
Kilit açık
Kullanımın kilitlenmesi
Menü - Ekran
Menü seçeneği
Fabrika ayarı
Menü dili
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
% cinsinden akım çıkışı
Gösterge değeri 2
Keramik ölçüm hücresi: ölçüm hücresi ısısı, °C cinsinden
Metalik ölçüm hücresi: elektronik ısısı, °C cinsinden
Gösterge formatları 1 ve 2
Virgülden sonraki basamakların otomatik olarak sayısı
Aydınlatma
Açık
Menü - Tanı
Menü seçeneği
Parametre
12
Basınç
Aktüel ölçüm değeri
Sıcaklık
Aktüel ısı değerleri Ölçüm hücresi, Elektronik
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
46298-TR-160708
İbre
Fabrika ayarı
-
Cihaz durumu
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Fabrika ayarı
Basınç
Simülasyon
Menü - Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Parametre
Fabrika ayarı
0000
Şifre
Tarih/saat
Aktüel tarih/aktüel saat
Sıfırlama
-
Cihaz ayarlarının
kopyalanması
-
Özel parametreler
-
Ölçekleme
Ölçekleme büyüklüğü
l cinsinden hacimler
Ölçekleme formatı
% 0 0 l'eye eşittir
Akım çıkışı 1 Akım çıkışı - Büyüklük
Akım çıkışı - Seviye ayarı
Akım çıkışı 2 Akım çıkışı - Büyüklük
Akım çıkışı - Seviye ayarı
% 100 0 l'ye eşittir
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Ölçüm hücresi ısısı (keramik
ölçüm hücresi)
0 … 100 °C, 4 … 20 mA'ya tekabül eder
Menü - Bilgi
Parametre
Cihaz adı
Cihaz adı
Cihaz modeli
Donanım ve yazılım versiyonu
Fabrika kalibrasyon
tarihi
Tarih
Sensör özellikleri
Projeye özel özellikler
46298-TR-160708
Menü seçeneği
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
13
6 Ek
6
Ek
6.1
Teknik özellikler
Hinweis für zugelassene Geräte
Für zugelassene Geräte (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechenden Sicherheitshinweisen. Diese können, z. B. bei den Prozessbedingungen oder der Spannungsversorgung, von den hier aufgeführten Daten abweichen.
Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68 (0,2 bar)1)
Kablo girişi seçenekleri
ƲƲ Kablo girişi
M20 x 1,5, ½ NPT
ƲƲ Kör tapa
M20 x 1,5; ½ NPT
ƲƲ Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5, ½ NPT (Kablo çapı için aşağıdaki tabloya
bakınız.)
ƲƲ Sızdırmaz kapak
½ NPT
Malzeme Dişli kablo
bağlantısı
Malzeme
- Conta kulla4,5 … 8,5 mm
nımı
PA siyah
NBR
–
PA mavi
NBR
Pirinç, nikellenmiş
NBR
Paslanmaz
çelik
NBR
Kablo çapı
6 … 12 mm
7 … 12 mm
●
●
–
●
–
●
●
–
●
●
●
●
–
–
–
●
●
–
●
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
Güç kaynağı
UB çalışma gerilimi
5 … 9 mm
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
ƲƲ Ex olmayan cihaz
9,6 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia cihazı
9,6 … 30 V DC
ƲƲ Ex-d cihazı
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
ƲƲ Gemi için sertifikalı Ex-d-ia cihazı
10 … 14 mm
9,6 … 35 V DC
15 … 35 V DC
15 … 35 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
ƲƲ Ex olmayan cihaz
16 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia cihazı
16 … 30 V DC
ƲƲ Ex-d cihazı
1)
Aydınlatma yok (entegre ia bariyeri)
Entegre
Sadece mutlak basınçta IP 66/IP 68 (0,2 bar)
14
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
46298-TR-160708
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
Polarite hatasına karşı koruma
16 … 35 V DC
6 Ek
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
ƲƲ UN 12 V DC (9,6 V< UB < 14 V) için
ƲƲ UN 24 V DC (18 V< UB < 35 V) için
İzin verilen kıpırtı - Ex-d-ia cihazı
ƲƲ UN 24 V DC (18 V< UB < 35 V) için
Yük direnci
ƲƲ Hesaplama
≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz)
≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)
(UB - Umin)/0,022 A
(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 Ω
46298-TR-160708
ƲƲ Örnek - UB= 24 V DC'de Ex olmayan
cihaz
≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA
15
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
46298-TR-160708
Baskı tarihi:

Benzer belgeler

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 62

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 62 Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı aç...

Detaylı