Java kurulumu Java ile yazılım geliştirebilmek için http://java.sun

Transkript

Java kurulumu Java ile yazılım geliştirebilmek için http://java.sun
Java kurulumu
Java ile yazılım geliştirebilmek için http://java.sun.com/javase/downloads adresinden en son
"Java SE Development Kit" (JDK)'nın indirilmesi ve bilgisayara kurulması gereklidir.
İndirilen paket kurulduktan sonra, komut satırından Java kullanabilmek için JAVA_PATH adı
verilen ve Java'nın kurulu olduğu dizini gösteren ortam değişkeninin ("environment
variable") Windows'a tanıtılması gereklidir.
Bu tanıtım aşaması bittikten sonra herhangi bir komut satırında "java -version" komutu
çalıştırıldığı zaman aşağıdakine benzer bir mesaj ekrana yazılacaktır:
java version "1.6.0_02"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_02-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_02-b05, mixed mode, sharing)
Yukarıdaki mesajı gördüğümüz zaman kurulumu başarıyla tamamladığımızı düşünüp
aşağıdaki adıma geçebiliriz.
Kurulumun sınanması
Kurulumu sınamak için oldukça basit olan aşağıdaki Java kodunu Deneme.java isimli bir
dosya içerisine yazıp kaydediyoruz.
public class Deneme{
public static void main(String[] args){
System.out.println("Merhaba Dünya!");
}
}
Daha sonra bir komut satırı açarak dosyayı kaydettiğimiz dizine gidiyoruz. Dosyayı derlemek
için "javac Deneme.java" komutunu kullanıyoruz. Herhangi bir hata oluşmadan dosyanın
başarılı bir şekilde derlenmesi gereklidir. Dosya derlendikten sonra aynı dizin içerisinde
Deneme.class adlı bir dosyanın oluştuğu göze çarpacaktır. Daha sonra yine komut satırından
"java Deneme" komutunu çalıştırdığımız zaman ekrana "Merhaba Dünya!" yazısı
yazılacaktır.
Eclipse kurulumu
Eclipse Java yazılım geliştirme yapılabilen açık kaynak bütünleşik geliştirme ortamıdır.
Genişletilebilir bir yapısı vardır, temel yapılandırmayı indirerek eklentiler yardımıyla daha
gelişmiş bir ortam haline getirilebilmektedir.
Eclipse kurulumu Java kurulumu tamamlandıktan sonra oldukça kolaydır.
http://www.eclipse.org/downloads/ adresinden "Eclipse IDE for Java Developers" isimli
dosyayı indirerek (bu bir sıkıştırılmış zip dosyasıdır) uygun bir dizine genişletildiği
("extract") zaman eclipse kurulmuş olacaktır. Genişletilen dizin içerisindeki "eclipse.exe"
dosyası çalıştırılarak eclipse başlatılabilir.
Eclipse kurulumunun sınanması
Eclipse kurduğumuz dizin içerisindeki "eclipse.exe" dosyasına çift tıklayarak çalıştırıyoruz.
Aşağıdaki resimdeki gibi bir pencerenin açılması gerekiyor.
Bu pencere açıldıktan sonra "File->New-Java Project" menü adımlarını izleyerek yeni bir
proje yaratma bilgi ekranını açıyoruz. Bu bilgi ekranında projenin ismini "Deneme" olarak
verip "Finish" düğmesine basıyoruz.
Proje yaratılıp açıldıktan sonra "File->New->Class" menü adımlarını izleyerek projeye yeni
bir java sınıf dosyası ekliyoruz. Yeni Java sınıf yaratma bilgi ekranında aşağıdaki resimde
olduğu gibi bilgileri giriyoruz.
Bu dosya yaratılır yaratılmaz metin editöründe açıldığında, içerisine yukarıda vermiş
olduğumuz örnek java kodunu giriyoruz. Daha sonra yazdığımız kodu çalıştırmak için "Run>Run As->Java Application" menü adımlarını uyguluyoruz.
Kodumuz başarılı bir şekilde çalışırsa yukarıdakine benzer bir görüntü elde etmemiz
gerekiyor.
Bağlantılar, Kaynaklar
Java Tutorial : http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
Java 6 Documentation: http://java.sun.com/javase/6/docs/
Eclipse Documentation : http://www.eclipse.org/documentation/
Java Türkiye : http://www.javaturkiye.com/
Java (Vikipedi) : http://tr.wikipedia.org/wiki/Java_(programlama_dili)
Programralama.com Java:
http://www.programlama.com/sys/c2html/viewCategory.php?DocCategory=7
Online Veri Yapıları dersleri, Berkeley University,
http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978271
http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978390
Bedava kitap ve öğretici siteler:
http://freecomputerbooks.com/javaCategory.html

Benzer belgeler

Java Platformu - Cenk ATLIĞ

Java Platformu - Cenk ATLIĞ • Basittir – Eğer nesneye yönelik programlama ve C tecrübesi varsa

Detaylı

System - Piazza

System - Piazza  Bunun yanı sıra; aynı üst-düzey dil için bile, her mikroişlemci ve işletim sistemi için ayrı bir derleyici gerekmektedir.  Java için farklı bir yol izlenmektedir.

Detaylı

2.Hafta - WordPress.com

2.Hafta - WordPress.com programlama dili olduğu fark edilince o anda bir kahvehanede kahve içen programlama gurubu tarafından kahve markasından esinlenerek Java olarak değiştirildi. Java’yı önemli bir programlama dili hal...

Detaylı