Batı Akdeniz Bölgesi Ekonomik Göstergeler

Transkript

Batı Akdeniz Bölgesi Ekonomik Göstergeler
BATI AKDENİZ BÖLGESİ
EKONOMİK GÖSTERGELER
Mart 2016
İÇİNDEKİLER
1. BÖLGESEL KATMA DEĞER .................................................................................................................................................................................................................................................... 4
2. İŞ DÜNYASI .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
3. İŞGÜCÜ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20
4. DIŞ TİCARET ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 27
5. TURİZM....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37
6. TARIM ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
7. YENİLİKÇİLİK ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 53
8. FİYAT ENDEKSİ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 57
GRAFİKLER
Grafik 1: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Gayri Safi Katma Değer Sıralaması (Bin TL) .............................................................................................................................................. 4
Grafik 2: Batı Akdeniz Bölgesi Cari Fiyatlarla Gayri Safi Katma Değer (Bin TL).................................................................................................................................................. 5
Grafik 3: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Sıralaması ($) ................................................................................................................................. 6
Grafik 4: Batı Akdeniz Bölgesinde En Fazla Sayıda Yerel Birime Sahip İlk 25 Sektör (Şube Sayısı) ........................................................................................................... 7
Grafik 5: Batı Akdeniz Bölgesinde En Fazla Çalışan Sayısına Sahip İlk 25 Sektör (Kişi Sayısı*) ................................................................................................................... 8
Grafik 6: Batı Akdeniz Bölgesinde En Fazla Ciroya Sahip İlk 25 Sektör (TL) ........................................................................................................................................................ 9
Grafik 7: Batı Akdeniz Bölgesinde Yerel Birim Başına Cironun En Fazla Olduğu İlk 25 Sektör (TL) ....................................................................................................... 10
Grafik 8: Batı Akdeniz Bölgesinde Çalışan Başına Cironun En Fazla Olduğu İlk 25 Sektör (TL) ............................................................................................................... 11
Grafik 9: Batı Akdeniz Bölgesi İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Çalışan Başına Ciro (TL) .......................................................................................................................... 12
Grafik 10: Türkiye'nin En Büyük Bin Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Batı Akdeniz Bölgesi Firmaları ve 2014 Yılı Üretimden Satış Değerleri (TL) 13
Grafik 11: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinde Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı (Yıllık Gösterim - Adet) .................................................................................................... 14
Grafik 12: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinde Kurulan Şirket Sayısı (Aylık Gösterim - Adet) ............................................................................................................................. 15
1
Grafik 13: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinde Kapanan Şirket Sayısı (Aylık Gösterim - Adet) ............................................................................................................................ 16
Grafik 14: Batı Akdeniz Bölgesinde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı ve Bu Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Tutarı (TL) ............................................. 17
Grafik 15: İller Ayrımında Batı Akdeniz Bölgesinde Yatırım Teşvik Belgesi Verilen Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) .................................................................. 18
Grafik 16: Ekonomik Sektörler Ayrımında 2001-2015 Yılları Arasında Batı Akdeniz Bölgesinde Yatırım Teşvik Belgesi Verilen Sabit Yatırım Tutarı
(Milyon TL) .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
Grafik 17: Batı Akdeniz Bölgesinde ve Türkiye Genelinde İstihdamın Sektörler ve Cinsiyet Ayrımında Dağılımı (Kişi ve Oran) .............................................. 20
Grafik 18: Alt Sektörler Ayrımında Antalya'da Sigortalı Çalışan Sayısı (NACE Sınıflaması 2 Dijit) .......................................................................................................... 21
Grafik 19: Alt Sektörler Ayrımında Isparta'da Sigortalı Çalışan Sayısı (NACE Sınıflaması 2 Dijit) ........................................................................................................... 22
Grafik 20: Alt Sektörler Ayrımında Burdur'da Sigortalı Çalışan Sayısı (NACE Sınıflaması 2 Dijit) ........................................................................................................... 23
Grafik 21: Batı Akdeniz Bölgesi Temel İşgücü Göstergeleri (Oran - %) ............................................................................................................................................................... 24
Grafik 22: Batı Akdeniz Bölgesi İlleri İstihdam Oranı ve İşsizlik Oranı (%) ....................................................................................................................................................... 25
Grafik 23: Batı Akdeniz Bölgesinde 15+ Yaş Nüfusun İşgücü Durumu ve İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusun İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri (Kişi
Sayısı)............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26
Grafik 24: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri İhracat ($) ........................................................................................................................................................................................................... 27
Grafik 25: Batı Akdeniz Bölgesi Yıllık İhracat ($) .......................................................................................................................................................................................................... 28
Grafik 26: Batı Akdeniz Bölgesi Yıllık İthalat ($)............................................................................................................................................................................................................ 28
Grafik 27: Batı Akdeniz Bölgesi İlleri Aylık İhracat ve İthalat ($) ........................................................................................................................................................................... 29
Grafik 28: Antalya Dış Ticareti (BEC Sınıflaması / $) ................................................................................................................................................................................................... 30
Grafik 29: Isparta Dış Ticareti (BEC Sınıflaması / $) .................................................................................................................................................................................................... 31
Grafik 30: Burdur Dış Ticareti (BEC Sınıflaması / $).................................................................................................................................................................................................... 32
Grafik 31: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinden En Fazla İhracatı Yapılan Ürün Grupları ($) .............................................................................................................................. 33
Grafik 32: Batı Akdeniz Bölgesi İllerine En Fazla İthalatı Yapılan Ürün Grupları ($) ..................................................................................................................................... 34
Grafik 33: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinden En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler ($) .............................................................................................................................................. 35
Grafik 34: Batı Akdeniz Bölgesi İllerine En Fazla İthalat Yapılan Ülkeler ($) .................................................................................................................................................... 36
Grafik 35: Türkiye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı (İl Ayrımında Yıllık Gösterim)........................................................................................................................................... 37
Grafik 36: Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı (En Fazla Yabancı Ziyaretçinin Giriş Yaptığı 6 İl Ayrımında Aylık Gösterim) ......................................... 38
Grafik 37: Türkiye'de Bulunan Konaklama Tesislerinde Bir Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Geceleme Sayısı (Gün)........................................................................ 39
Grafik 38: Türkiye Toplam Bitkisel Üretim Değerinin 81 İl Arasında Dağılımı (TL) ...................................................................................................................................... 40
Grafik 39: Batı Akdeniz Bölgesi Bitkisel Üretim Değeri (TL) .................................................................................................................................................................................... 41
Grafik 40: Türkiye Örtüaltı Sebze Üretimi (Ton) ........................................................................................................................................................................................................... 42
2
Grafik 41: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Meyvelerin Üretim Miktarı (Ton) ve Türkiye Toplam Üretimi İçindeki Oranı (%)..... 43
Grafik 42: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Sebzelerin ve Diğer Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) ve Türkiye Toplam Üretimi
İçindeki Oranı (%) ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 44
Grafik 43: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Kesme Çiçek ve Süs Bitkilerinin Üretim Miktarı (Adet) ve Türkiye Toplam Üretimi
İçindeki Oranı (%) ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 45
Grafik 44: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) .................................................................................... 46
Grafik 45: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) .................................................................................... 47
Grafik 46: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) .................................................................................... 48
Grafik 47: Türkiye Toplam Hayvansal Ürünler Değerinin 81 İl Arasında Dağılımı (TL)............................................................................................................................... 49
Grafik 48: Batı Akdeniz Bölgesi Hayvansal Üretim Değeri (TL) .............................................................................................................................................................................. 50
Grafik 49: Batı Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Canlı Hayvan Sayısı .................................................................................................................................................................... 51
Grafik 50: Türkiye İlleri Sağılan Büyükbaş Hayvan (İnek) Sayısı, Bir Yılda Sağılan Süt Miktarı (Ton) ve Bir Büyükbaş Hayvandan Bir Yılda Elde Edilen
Ortalama Süt Miktarı (Ton) Sıralaması .............................................................................................................................................................................................................................. 52
Grafik 51: Patent Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)............................................................................................................... 53
Grafik 52: Patent Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet).................................................................................................................... 53
Grafik 53: Faydalı Model Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet) ............................................................................................... 54
Grafik 54: Faydalı Model Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet) .................................................................................................... 54
Grafik 55: Endüstriyel Tasarım Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet) .................................................................................. 55
Grafik 56: Endüstriyel Tasarım Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet) ....................................................................................... 55
Grafik 57: Marka Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet) ............................................................................................................... 56
Grafik 58: Marka Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet) .................................................................................................................... 56
Grafik 59: Batı Akdeniz Bölgesi ve Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış Oranı (%) ................................................................... 57
Grafik 60: Batı Akdeniz Bölgesinde Tüketilen Mal ve Hizmet Grupları Ayrımında Tüketici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış Oranı
(%) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58
3
1. BÖLGESEL KATMA DEĞER
Grafik 1: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Gayri Safi Katma Değer Sıralaması (Bin TL)
320.000.000
300.000.000
280.000.000
260.000.000
240.000.000
220.000.000
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Hizmetler
Sanayi
Tarım
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2011
4
Grafik 2: Batı Akdeniz Bölgesi Cari Fiyatlarla Gayri Safi Katma Değer (Bin TL)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
GSKD (Bin TL)
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tarım
3.140.996
3.600.394
3.996.228
4.537.170
4.742.685
5.210.194
7.465.360
7.581.180
Sanayi
2.835.729
3.558.050
4.157.114
4.457.596
4.844.194
4.297.258
5.082.965
6.063.891
Hizmetler
13.449.844
15.635.144
18.394.493
21.017.300
23.355.001
24.689.379
27.456.672
32.101.227
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2014-2011
5
Grafik 3: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Sıralaması ($)
İstanbul
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Ankara
Bursa, Eskişehir, Bilecik
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
İzmir
Antalya, Isparta, Burdur
Türkiye
Balıkesir, Çanakkale
Aydın, Denizli, Muğla
Zonguldak, Karabük, Bartın
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak
Adana, Mersin
Konya, Karaman
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Kayseri, Sivas, Yozgat
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
Kastamonu, Çankırı, Sinop
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Erzurum, Erzincan, Bayburt
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
Şanlıurfa, Diyarbakır
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Van, Muş, Bitlis, Hakkari
13.865
13.138
12.259
12.126
12.029
11.443
10.122
9.244
8.954
8.668
8.536
8.283
7.232
7.118
7.087
6.762
6.675
6.652
6.594
5.904
5.901
5.820
4.952
4.689
4.282
4.001
3.515
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2011
6
2. İŞ DÜNYASI
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Grafik 4: Batı Akdeniz Bölgesinde En Fazla Sayıda Yerel Birime Sahip İlk 25 Sektör (Şube Sayısı)
PERAKENDE TİCARET
KARA TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİ
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
TOPTAN TİCARET
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ VE ONARIMI
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
BİNA İNŞAATI
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ
HUKUK VE MUHASEBE FAALİYETLERİ
KONAKLAMA
MOBİLYA İMALATI
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLER İMALATI
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYALARININ ONARIMI
GİYİM EŞYALARI İMALATI
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ
TELEKOMİNİKASYON
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAALİYETLERİ
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ
SEYAHAT ACENTESİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ HİZMETLERİ
AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI
KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ
DİĞER MESLEKİ, BİLİMSEL VE TENİK FAALİYETLER
45.391
18.914
11.259
7.272
6.868
6.146
6.040
5.356
4.346
2.379
2.335
1.871
1.760
1.659
1.647
1.581
1.431
1.131
1.103
1.064
1.049
928
915
907
832
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2012
7
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Grafik 5: Batı Akdeniz Bölgesinde En Fazla Çalışan Sayısına Sahip İlk 25 Sektör (Kişi Sayısı*)
PERAKENDE TİCARET
KONAKLAMA
BİNA İNŞAATI
TOPTAN TİCARET
KARA TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİ
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYETLERİ
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ VE ONARIMI
METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER İMALATI
HUKUK VE MUHASEBE FAALİYETLERİ
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
SEYAHAT ACENTESİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ HİZMETLERİ
EĞİTİM
MOBİLYA İMALATI
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYETLERİ
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAALİYETLERİ
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLER İMALATI
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI
BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYALARININ ONARIMI
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
104.139
97.371
37.255
33.332
31.783
30.543
18.620
17.489
13.227
12.520
11.533
10.710
10.667
10.455
9.705
9.486
7.735
7.243
6.590
5.285
5.172
4.596
4.439
3.867
3.831
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2012 (*Girişimlerde Ücretli ve Ücretsiz Çalışan Sayısı Toplamı Yıl Ortalaması)
8
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Grafik 6: Batı Akdeniz Bölgesinde En Fazla Ciroya Sahip İlk 25 Sektör (TL)
PERAKENDE TİCARET
TOPTAN TİCARET
KONAKLAMA
SEYAHAT ACENTESİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ HİZMETLERİ
BİNA İNŞAATI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ VE ONARIMI
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÜRETİM VE DAĞITIMI
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER İMALATI
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAALİYETLERİ
KARA TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİ
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ
TELEKOMİNİKASYON
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITIMI
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
KİMYASAL ÜRÜNLER İMALATI
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ
AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYETLERİ
MOBİLYA İMALATI
21.928.840.900
19.989.134.191
9.570.443.844
6.102.567.091
3.694.184.178
2.698.142.427
2.468.281.155
2.308.686.424
2.127.228.263
1.885.121.413
1.659.544.200
1.651.383.531
1.595.016.793
1.107.395.899
1.016.069.917
763.874.416
680.133.598
646.766.979
608.537.031
563.892.719
520.291.546
471.318.326
461.510.834
443.300.441
416.810.699
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2012
9
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Grafik 7: Batı Akdeniz Bölgesinde Yerel Birim Başına Cironun En Fazla Olduğu İlk 25 Sektör (TL)
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÜRETİM VE DAĞITIMI
İÇECEK İMALATI
SEYAHAT ACENTESİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ HİZMETLERİ
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI
KİMYASAL ÜRÜNLER İMALATI
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITIMI
KONAKLAMA
METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER İMALATI
TOPTAN TİCARET
BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLER İMALATI
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYETLERİ
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAALİYETLERİ
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
DİĞER İMALATLAR
MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İMALATI
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYETLERİ
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ
İSTİHDAM FAALİYETLERİ
TELEKOMİNİKASYON
177.269.022
56.097.299
10.346.532
6.576.042
4.504.948
4.230.013
4.111.737
4.022.885
3.006.573
2.748.781
2.496.080
2.404.018
2.134.544
1.854.910
1.661.718
1.618.628
1.559.722
1.460.270
1.332.708
1.146.932
1.026.158
979.224
968.608
837.680
675.397
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2012
10
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Grafik 8: Batı Akdeniz Bölgesinde Çalışan Başına Cironun En Fazla Olduğu İlk 25 Sektör (TL)
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÜRETİM VE DAĞITIMI
SEYAHAT ACENTESİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ HİZMETLERİ
TOPTAN TİCARET
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITIMI
İÇECEK İMALATI
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI
KİMYASAL ÜRÜNLER İMALATI
TELEKOMİNİKASYON
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAALİYETLERİ
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ VE ONARIMI
PERAKENDE TİCARET
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
DİĞER İMALATLAR
METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER İMALATI
AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI
1.213.479
739.892
628.807
599.698
435.915
427.543
305.852
297.991
262.229
251.828
216.433
215.507
210.573
204.597
166.681
163.455
148.826
147.984
147.192
145.701
120.732
115.689
111.948
107.868
107.862
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2012
11
1
İÇECEK İMALATI
2
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI
3
KİMYASAL ÜRÜNLER İMALATI
4
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
5
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
6
DİĞER İMALATLAR
7
METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER İMALATI
8
AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI
148.826
9
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI
147.984
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Grafik 9: Batı Akdeniz Bölgesi İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Çalışan Başına Ciro (TL)
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
147.192
427.543
305.852
297.991
216.433
204.597
166.681
163.455
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI
120.732
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI
115.689
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI
111.948
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI
107.862
MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İMALATI
GİYİM EŞYALARI İMALATI
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLER İMALATI
90.915
82.552
75.710
MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMI
55.487
MOBİLYA İMALATI
53.886
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2012
12
Grafik 10: Türkiye'nin En Büyük Bin Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Batı Akdeniz Bölgesi Firmaları ve 2014 Yılı Üretimden
Satış Değerleri (TL)
191. AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.
511.401.375
267. AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
375.851.127
283. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.
357.874.969
349. Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
297.511.853
388. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.
271.752.069
502. ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.
211.926.909
561. Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
188.504.831
614. AS-ADO Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş.
839. Antalya Enerji Üretim A.Ş.
924. ETİ Elektrometalurji A.Ş.
174.778.743
122.219.007
104.266.577
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası / Veri Yılı: 2014
13
Grafik 11: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinde Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı (Yıllık Gösterim - Adet)
Kurulan Şirket Sayısı
Antalya
Isparta
Kapanan Şirket Sayısı
Burdur
Antalya
Isparta
Burdur
2.742
2.247
595
2.415
2.410
2.069
1.980
465
452
392
1.610
376
311
246
12473
199129
176106
2009
2010
2011
96 53
2012
15487
195117
251
126
2013
2014
2015
24 7
2009
24
4
2010
28 16
2011
40
13
2012
44
15
2013
42
9
2014
27 15
2015
Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Zaman Serisi Aralığı: 2009-2015
14
Grafik 12: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinde Kurulan Şirket Sayısı (Aylık Gösterim - Adet)
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
3
5
7
2009
9 11 1
3
5
7
2010
9 11 1
3
5
7
9 11 1
3
2011
5
7
9 11 1
2012
Antalya
Isparta
3
5
7
2013
9 11 1
3
5
7
2014
9 11 1
3
5
7
2015
9 11 1
2016
Burdur
Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Zaman Serisi Aralığı: 2009-2016
15
Grafik 13: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinde Kapanan Şirket Sayısı (Aylık Gösterim - Adet)
120
100
80
60
40
20
0
1
3
5
7
2009
9 11 1
3
5
7
2010
9 11 1
3
5
7
9 11 1
2011
3
5
7
9 11 1
2012
Antalya
Isparta
3
5
7
2013
9 11 1
3
5
7
2014
9 11 1
3
5
7
2015
9 11 1
2016
Burdur
Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Zaman Serisi Aralığı: 2009-2016
16
Grafik 14: Batı Akdeniz Bölgesinde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı ve Bu Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Tutarı (TL)
Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı
Kurulan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Tutarı (TL)
400
100.000.000
90.000.000
350
80.000.000
300
70.000.000
250
60.000.000
200
50.000.000
40.000.000
150
30.000.000
100
20.000.000
50
0
10.000.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ANTALYA
226
334
276
265
314
265
ISPARTA
5
1
3
5
7
4
ISPARTA
186.920
250.000
106.950
1.203.000
397.100
284.750
7
BURDUR
69.950
409.000
800.000
140.100
3.215.000
353.500
BURDUR
2
3
3
3
3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ANTALYA 21.470.412 85.978.869 55.217.525 67.345.576 46.966.469 26.581.529
Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Zaman Serisi Aralığı: 2010-2015
17
Grafik 15: İller Ayrımında Batı Akdeniz Bölgesinde Yatırım Teşvik Belgesi Verilen Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ANTALYA
316
397
1.066
1.023
1.409
682
328
1.006
739
1.773
1.394
2.146
2.903
3.328
2.528
ISPARTA
26
21
11
48
47
14
45
26
31
156
527
91
105
265
867
BURDUR
0
12
8
77
11
7
8
40
18
80
90
127
206
105
156
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı / Zaman Serisi Aralığı: 2001-2015
18
Grafik 16: Ekonomik Sektörler Ayrımında 2001-2015 Yılları Arasında Batı Akdeniz Bölgesinde Yatırım Teşvik Belgesi Verilen
Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
HİZMETLER
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
BURDUR
HİZMETLER
112
ENERJİ
212
İMALAT
146
MADENCİLİK
427
TARIM
48
ISPARTA
807
789
516
149
19
ANTALYA
17.428
1.398
1.491
196
525
20.000
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı / Verinin Kapsadığı Dönem: 2001-2015
19
3. İŞGÜCÜ
Grafik 17: Batı Akdeniz Bölgesinde ve Türkiye Genelinde İstihdamın Sektörler ve Cinsiyet Ayrımında Dağılımı (Kişi ve Oran)
BATI AKDENİZ BÖLGESİ
TÜRKİYE
Hizmet
Sektöründe
İstihdam
Edilen
Erkekler;
445.000;
40%
Tarım
Sektöründe
İstihdam
Edilen
Kadınlar;
Tarım
Sektöründe 150.000;
14%
İstihdam
Edilen
Erkekler;
161.000;
14%
Sanayi
Sektöründe
İstihdam
Edilen
Kadınlar;
26.000;
Sanayi
2%
Sektöründe
İstihdam
Edilen
Erkekler;
137.000;
12%
Tarım
Sektöründe
Tarım
Sektöründe İstihdam Edilen
Kadınlar;
İstihdam
2.533.000;
Edilen
10%
Erkekler;
2.937.000;
11%
Hizmet
Sektöründe
İstihdam Edilen
Erkekler;
9.394.000;
36%
Sanayi
Sektöründe
İstihdam
Edilen
Kadınlar;
1.315.000;
5%
Hizmet
Sektöründe
İstihdam
Edilen
Kadınlar;
202.000;
18%
Sanayi
Sektöründe
İstihdam Edilen
Erkekler;
5.912.000;
23%
Hizmet
Sektöründe
İstihdam Edilen
Kadınlar;
3.841.000;
15%
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2014
20
Grafik 18: Alt Sektörler Ayrımında Antalya'da Sigortalı Çalışan Sayısı (NACE Sınıflaması 2 Dijit)
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
Çalışan Sayısı
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
27.909
32.795
59.370
68.037
72.174
78.631
87.245
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
41.774
44.499
57.295
66.555
71.194
79.014
85.118
İNŞAAT
51.701
47.917
55.507
62.387
71.562
79.800
79.397
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
32.148
40.582
33.971
38.406
39.341
43.845
50.709
İMALAT
34.074
32.550
29.663
34.244
37.264
40.478
44.273
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
17.774
18.638
25.068
26.396
28.182
27.374
26.156
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
26.774
25.124
11.227
12.530
13.165
15.053
16.074
EĞİTİM
8.094
9.873
10.193
10.652
10.893
13.526
14.599
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
4.511
5.669
10.026
9.856
11.658
12.628
13.036
DİĞER FAALİYETLER
38.098
35.367
32.678
37.906
41.181
42.569
47.082
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2008-2014
21
Grafik 19: Alt Sektörler Ayrımında Isparta'da Sigortalı Çalışan Sayısı (NACE Sınıflaması 2 Dijit)
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
Çalışan Sayısı
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
İMALAT
8.238
8.392
9.121
10.236
10.656
11.034
11.336
İNŞAAT
7.676
6.535
6.920
6.818
8.118
7.196
9.934
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
4.137
4.436
5.149
5.979
6.477
7.467
7.867
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
1.473
1.812
3.025
2.725
3.088
3.507
4.940
912
1.255
2.663
3.119
4.080
3.999
4.611
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
2.090
2.290
2.587
2.846
3.250
3.387
3.217
EĞİTİM
1.644
2.272
2.480
2.256
2.579
2.756
2.786
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
2.253
2.246
2.058
2.018
1.824
1.724
1.924
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
582
670
992
1.468
1.840
2.141
1.826
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
379
479
944
994
1.337
1.337
1.627
6.232
6.505
4.442
4.768
4.419
4.721
4.221
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
DİĞER FAALİYETLER
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2008-2014
22
Grafik 20: Alt Sektörler Ayrımında Burdur'da Sigortalı Çalışan Sayısı (NACE Sınıflaması 2 Dijit)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
Çalışan Sayısı
15.000
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
İMALAT
8.029
7.934
8.575
8.868
8.418
8.703
9.020
İNŞAAT
3.730
3.810
3.809
4.921
5.817
5.753
5.820
711
1.103
1.405
1.464
2.271
3.421
4.017
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
1.879
2.108
2.313
2.739
2.929
3.101
3.552
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
1.194
1.481
2.206
2.827
3.067
3.952
3.351
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
1.711
1.622
1.835
2.281
2.423
2.486
2.446
508
772
780
854
1.412
1.393
1.583
EĞİTİM
1.170
1.285
1.264
1.000
1.210
1.141
1.186
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
1.219
1.181
1.094
1.182
932
899
1.038
DİĞER FAALİYETLER
2.915
2.903
3.451
3.784
3.384
3.136
2.993
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2008-2014
23
Grafik 21: Batı Akdeniz Bölgesi Temel İşgücü Göstergeleri (Oran - %)
51,5
47,9
55,8
55,9
56,7
51,5
52,0
51,6
55,8
57,6
57,9
56,9
57,2
51,4
52,6
52,2
52,6
51,3
48,0
49,4
22,5
16,8
17,2
16,4
13,5
13,9
7,0
6,5
7,7
7,0
2004
2005
2006
2007
İşgücüne Katılma Oranı %
21,4
12,7
8,9
2008
İstihdam Oranı %
11,4
2009
10,7
2010
14,9
16,7
9,3
8,2
7,9
2011
2012
2013
Genç İşsizlik Oranı %
İşsizlik Oranı %
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2004-2013
24
Grafik 22: Batı Akdeniz Bölgesi İlleri İstihdam Oranı ve İşsizlik Oranı (%)
İSTİHDAM ORANI
İŞSİZLİK ORANI
60,0
14,0
13,0
55,0
12,0
11,0
10,0
Oran (%)
Oran (%)
50,0
45,0
40,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
35,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antalya
51,8
49,2
52,1
52,9
53,2
52,9
Isparta
49,2
46,8
45,0
47,4
46,3
Burdur
55,7
56,1
55,4
58,4
Türkiye
41,7
41,2
43,0
45,0
4,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antalya
9,7
12,7
11,1
9,3
8,5
7,9
49,5
Isparta
8,1
10,5
12,0
9,7
8,9
8,7
55,8
54,9
Burdur
6,4
5,1
6,3
6,5
5,8
6,9
45,4
45,9
Türkiye
11,0
14,0
11,9
9,8
9,2
9,7
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2008-2013
25
Grafik 23: Batı Akdeniz Bölgesinde 15+ Yaş Nüfusun İşgücü Durumu ve İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusun İşgücüne Dahil
Olmama Nedenleri (Kişi Sayısı)
İstihdam Edilen
İşsiz
Ev işleri ile meşgul
Özürlü yaşlı veya hasta
Öğrenci
Emekli
Ailevi ve kişisel nedenler
İş aramayıp çalışmaya hazır olan
İş bulma ümidi yok
Mevsimlik çalışan
Diğer
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
Ailevi ve
kişisel
nedenler
11.000
Emekli
Öğrenci
Özürlü yaşlı
veya hasta
Ev işleri ile
meşgul
İşsiz
İstihdam
Edilen
11.000
İş aramayıp
çalışmaya
hazır olan
25.000
82.000
64.000
66.000
0
53.000
737.000
16.000
59.000
87.000
25.000
73.000
134.000
244.000
43.000
379.000
Diğer
Mevsimlik
çalışan
İş bulma
ümidi yok
Erkek
6.000
1.000
Kadın
3.000
2.000
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2013
26
4. DIŞ TİCARET
Grafik 24: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri İhracat ($)
12. Kayseri, Sivas, Yozgat; 14. Mardin, Batman,
1.684.686.061;
Şırnak, Siirt;
11. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
1%
1.425.138.125;
Artvin, Gümüşhane;
1%
13. Konya, Karaman ;
2.216.025.332;
1.658.492.650; 1%
2%
10. Manisa, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak; 2.529.782.410;
9. Hatay, Kahramanmaraş,
2%
Osmaniye; 2.760.364.947;
2%
8. Adana, Mersin;
3.085.315.839; 2%
7. Aydın, Denizli, Muğla;
3.346.147.148;
2%
6. Gaziantep, Adıyaman, Kilis;
6.946.255.986;
5%
15. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli;
1.412.896.193;
1%
16. Antalya, Isparta, Burdur;
1.284.291.722;
1%
1. İstanbul;
77.068.995.846;
54%
5. Ankara;
7.026.808.096;
5%
4. İzmir;
8.308.336.777;
6%
3. Bursa, Eskişehir, Bilecik;
9.617.641.603; 2. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova;
7%
9.770.204.390;
7%
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
27
Grafik 25: Batı Akdeniz Bölgesi Yıllık İhracat ($)
1.400.000.000
1.200.000.000
İhracat ($)
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Antalya İhracat Dolar 165.989.350
2002
324.990.267
457.829.376
396.314.624
437.115.292
650.608.966
724.563.219
655.414.065
864.215.958
961.010.841
977.894.778 1.047.252.76 1.032.681.50 943.620.818
2012
2013
2014
2015
Isparta İhracat Dolar
57.576.093
70.027.432
79.146.699
81.343.422
82.603.865
93.681.717
88.021.515
74.675.460
128.928.215
141.902.954
155.031.206
133.870.560
137.243.667
131.213.123
Burdur İhracat Dolar
15.574.948
20.896.245
29.241.470
46.125.156
53.718.895
90.700.502
189.524.163
161.562.591
195.238.749
166.938.270
150.369.638
207.575.811
194.945.484
209.457.781
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2002-2015
Grafik 26: Batı Akdeniz Bölgesi Yıllık İthalat ($)
1.200.000.000
İthalat ($)
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Antalya İthalat Dolar 109.804.924
2002
161.475.693
397.838.996
382.843.825
412.235.227
462.535.007
616.693.460
460.570.028
816.585.737
689.246.156
666.709.059
754.465.866
808.191.617
977.282.136
Isparta İthalat Dolar
38.552.312
39.155.272
50.673.761
45.758.455
44.290.024
53.428.198
43.123.272
32.411.139
66.624.396
120.097.228
47.644.676
54.108.506
48.473.220
47.288.936
Burdur İthalat Dolar
3.578.119
7.893.885
11.238.150
6.442.705
8.092.264
56.586.336
44.979.917
22.413.319
25.555.576
23.207.680
22.923.381
30.541.879
23.941.961
33.351.587
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2002-2015
28
Grafik 27: Batı Akdeniz Bölgesi İlleri Aylık İhracat ve İthalat ($)
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10
2002
2003
Antalya İhracat Dolar
2004
2005
2006
Antalya İthalat Dolar
2007
2008
Burdur İhracat Dolar
2009
2010
Burdur İthalat Dolar
2011
2012
2013
Isparta İhracat Dolar
2014
2015
Isparta İthalat Dolar
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2002-2015
29
Grafik 28: Antalya Dış Ticareti (BEC Sınıflaması / $)
İHRACAT
İTHALAT
1.200.000.000
900.000.000
800.000.000
1.000.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
İthalat $
İhracat $
800.000.000
600.000.000
400.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2010
Yatırım (sermaye) malları 18.270.188
2011
2012
2013
2014
28.705.308
30.671.835
35.287.299
36.758.965
0
2010
2011
2012
2013
2014
Yatırım (sermaye) malları 345.030.290 82.841.609 106.521.824 149.090.832 123.430.804
Tüketim malları
503.730.179 503.364.561 501.835.870 545.479.414 528.944.296
Tüketim malları
76.478.483 122.183.878 108.614.197 118.735.052 138.273.280
Hammadde (aramalları)
341.621.164 428.400.028 444.927.592 465.778.822 466.059.410
Hammadde (aramalları)
394.818.366 484.081.478 451.460.230 486.355.459 543.627.703
Diğerleri
594.427
540.944
459.481
707.231
918.836
Diğerleri
317.908
141.782
112.808
284.523
2.859.830
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2010-2014
30
Grafik 29: Isparta Dış Ticareti (BEC Sınıflaması / $)
İHRACAT
İTHALAT
180000000
140.000.000
160000000
120.000.000
140000000
100.000.000
İhracat $
120000000
80.000.000
İthalat $
100000000
80000000
60.000.000
60000000
40.000.000
40000000
20.000.000
20000000
0
2010
2011
2012
2013
Yatırım (sermaye) malları
4.919.139
10.003.433
10.019.493
13.406.533
Tüketim malları
28.441.137
23.922.212
34.441.967
35.860.339
Hammadde (aramalları)
95.567.939 107.977.309 110.569.746 84.560.783
Diğerleri
42.905
0
2011
2012
2013
2014
15.338.334
Yatırım (sermaye) malları 22.186.435
71.290.042
14.817.274
21.047.238
12.116.103
38.608.816
Tüketim malları
14.375.905
9.934.832
9.727.881
1.935.177
3.540.181
83.281.626
Hammadde (aramalları)
29.906.692
38.863.853
23.092.570
31.122.851
32.816.427
155.364
8.501
6.951
3.240
509
2014
14.891
Diğerleri
2010
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2010-2014
31
Grafik 30: Burdur Dış Ticareti (BEC Sınıflaması / $)
İHRACAT
İTHALAT
250.000.000
35.000.000
30.000.000
200.000.000
25.000.000
20.000.000
İthalat $
İhracat $
150.000.000
15.000.000
100.000.000
10.000.000
50.000.000
5.000.000
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
4.249.772
333.159
853.755
642.780
1.420.547
Yatırım (sermaye) malları
Tüketim malları
15.734.717
22.069.495
15.358.455
13.841.130
15.072.375
Tüketim malları
Hammadde (aramalları)
175.254.127 144.535.413 134.157.052 193.091.901 178.452.562
Yatırım (sermaye) malları
Diğerleri
133
203
376
Hammadde (aramalları)
Diğerleri
1
2
3
4
5
5.716.325
3.508.872
4.730.214
9.221.299
8.783.854
278.975
378.908
855.657
1.289.106
1.026.422
19.550.255 19.314.313 17.337.510 19.956.950 14.072.598
10.021
5.587
74.524
59.087
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2010-2014
32
Grafik 31: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinden En Fazla İhracatı Yapılan Ürün Grupları ($)
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü
Plastikler ve mamulleri
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,…
Demir ve çelik
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme…
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet…
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı…
Demir veya çelikten eşya
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı
Gübreler
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-…
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)
Antalya
Isparta
220.000.000
210.000.000
200.000.000
190.000.000
180.000.000
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve…
Burdur
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
33
Grafik 32: Batı Akdeniz Bölgesi İllerine En Fazla İthalatı Yapılan Ürün Grupları ($)
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
Plastikler ve mamulleri
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,…
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve…
Gübreler
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses…
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve…
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen…
Organik kimyasal ürünler
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,…
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı…
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri,…
Seramik mamulleri
Demir veya çelikten eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Antalya
Isparta
220.000.000
210.000.000
200.000.000
190.000.000
180.000.000
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer…
Burdur
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
34
Grafik 33: Batı Akdeniz Bölgesi İllerinden En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler ($)
Antalya
Burdur
180.000.000
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Rusya Federasyonu
Çin
Almanya
ABD
İran
Hollanda
Antalya Serbest…
BAE
İngiltere
Suudi Arabistan
Irak
Fransa
Azerbaycan
Ukrayna
Kuzey Kıbrıs Türk…
Bulgaristan
Romanya
İtalya
İsrail
Avusturya
Belçika
Belarus
Özbekistan
Libya
Gürcistan
Kazakistan
Kanada
İspanya
Isparta
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
35
Grafik 34: Batı Akdeniz Bölgesi İllerine En Fazla İthalat Yapılan Ülkeler ($)
Antalya
Burdur
280.000.000
270.000.000
260.000.000
250.000.000
240.000.000
230.000.000
220.000.000
210.000.000
200.000.000
190.000.000
180.000.000
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
ABD
Çin
Almanya
İtalya
Fransa
İspanya
Rusya Federasyonu
Güney Kore
Ukrayna
Şili
Hollanda
Tayvan
Hindistan
Belçika
İsrail
Tayland
Portekiz
Malezya
Bulgaristan
Avusturya
Finlandiya
İngiltere
Kanada
İran
Katar
Romanya
Vietnam
Japonya
Danimarka
Isparta
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
36
2009
3.720.661
2010
İstanbul
2011
Antalya
Edirne
Muğla
Artvin
2012
2013
İzmir
2014
3.162.945
2.918.000
2.018.061
1.200.549
3.642.251
3.090.859
3.151.930
1.873.079
1.293.076
4.109.740
2.840.479
3.062.689
1.881.454
1.398.459
4.119.990
2.697.136
2.986.629
1.516.026
1.368.251
3.532.967
2.703.085
3.076.508
1.222.829
1.370.018
4.562.821
2.622.468
2.973.886
1.148.325
1.155.830
4.556.014
997.105
1.056.792
2.711.389
2.820.298
12.428.733
10.874.093
11.820.697
11.498.519
10.486.297
11.120.730
9.383.054
10.298.769
10.464.425
9.246.814
8.056.390
6.928.867
7.510.470
8.260.399
5. TURİZM
Grafik 35: Türkiye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı (En Fazla Yabancı Ziyaretçinin Giriş Yaptığı 6 İl Ayrımında Yıllık Gösterim)
2015
Diğer 75 İl Toplamı
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı / Zaman Serisi Aralığı: 2009-2015
37
Grafik 36: Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı (En Fazla Yabancı Ziyaretçinin Giriş Yaptığı 6 İl Ayrımında Aylık Gösterim)
2.500.000
1 975 694
2.000.000
1 956 711
1.831.985
1.737.281
1.697.739
1.519.531
1.500.000
1.423.721
1 401 856
1 291 616
1.085.988
1.000.000
966.417
916.599
915.578
819.412
500.000
Antalya
Edirne
İstanbul
İzmir
Muğla
Oca.16
Kas.15
Eyl.15
Tem.15
May.15
Mar.15
Oca.15
Kas.14
Eyl.14
Tem.14
May.14
Mar.14
Oca.14
Kas.13
Eyl.13
Tem.13
May.13
Mar.13
Oca.13
Kas.12
Eyl.12
Tem.12
May.12
Mar.12
Oca.12
Kas.11
Eyl.11
Tem.11
May.11
Mar.11
Oca.11
Kas.10
Eyl.10
Tem.10
May.10
Mar.10
Oca.10
Kas.09
Eyl.09
Tem.09
May.09
Mar.09
Oca.09
0
Artvin
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı / Zaman Serisi Aralığı: 2009-2016
38
Grafik 37: Türkiye'de Bulunan Konaklama Tesislerinde Bir Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Geceleme Sayısı (Gün)
Diğer İller;
30 406 833;
17%
Bursa; 2.280.176; 1%
Nevşehir; 3.157.193; 2%
Antalya Manavgat; 23.369.469; 12%
Balıkesir; 3.251.760; 2%
Ankara; 3.459.348; 2%
Aydın;
6.303.426;
3%
Antalya Alanya; 20.452.516; 11%
Antalya;
80.379.943;
44%
İzmir;
8.613.631;
5%
Antalya Serik; 12.460.167; 7%
Antalya Kemer; 12.126.918; 7%
Muğla;
21.286.018;
12%
Antalya Muratpaşa; 5.231.507; 3%
Antalya Aksu; 3.733.764; 2%
Antalya Konyaaltı; 1.403.393; 1%
Antalya'nın Diğer İlçeleri; 1.602.209; 1%
İstanbul;
22.455.162;
12%
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı / Veri Yılı: 2014
39
6. TARIM
Grafik 38: Türkiye Toplam Bitkisel Üretim Değerinin 81 İl Arasında Dağılımı (TL)
1. Antalya;
7.432.784.000 TL;
7,59%
44. Burdur;
771.224.000 TL;
0,79%
2. Konya;
5.510.847.000 TL;
5,62%
3. Mersin;
4.681.033.000 TL;
4,78%
24. Isparta;
1.400.248.000 TL;
1,43%
Antalya
İzmir
Bursa
Samsun
Muğla
Balıkesir
Edirne
Mardin
Kayseri
Tokat
Aksaray
Ordu
Adıyaman
Amasya
Trabzon
Uşak
Bilecik
Erzurum
Kocaeli
Batman
Kırıkkale
İstanbul
Bitlis
Yalova
Van
Hakkari
Bayburt
Konya
Şanlıurfa
Manisa
Aydın
Denizli
Çanakkale
Afyonkarahisar
Kahramanmaraş
Tekirdağ
Niğde
Yozgat
Çorum
Kütahya
Kırklareli
Burdur
Düzce
Kastamonu
Elazığ
Giresun
Zonguldak
Malatya
Kilis
Şırnak
Ağrı
Gümüşhane
Karabük
Tunceli
Mersin
Adana
Ankara
Hatay
Diyarbakır
Karaman
Sakarya
Isparta
Rize
Gaziantep
Eskişehir
Nevşehir
Osmaniye
Sivas
Bolu
Siirt
Kırşehir
Erzincan
Çankırı
Artvin
Sinop
Muş
Bartın
Iğdır
Kars
Bingöl
Ardahan
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2014
40
Grafik 39: Batı Akdeniz Bölgesi Bitkisel Üretim Değeri (TL)
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antalya
2.895.963
3.566.290
4.410.257
4.554.482
4.983.151
7.717.584
7.303.840
7.368.085
7.442.878
7.432.784
Isparta
751.428
767.498
814.838
994.051
1.056.031
1.081.313
1.497.952
1.304.524
1.233.565
1.400.248
Burdur
288.316
318.284
342.811
415.592
425.449
539.856
631.760
645.792
699.388
771.224
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2005-2014
41
Grafik 40: Türkiye Örtüaltı Sebze Üretimi (Ton)
Türkiye'nin Diğer İlleri Toplamı;
914.825;
14%
Kumluca; 478.113; 8%
Serik; 457.164; 7%
Muğla;
566.251;
9%
Aksu; 449.028; 7%
Antalya;
3.266.230;
51%
Adana;
635.442;
10%
Gazipaşa; 342.662; 5%
Kaş; 340.661; 5%
Demre; 266.308; 4%
Alanya; 251.660; 4%
Kepez; 187.634; 3%
Finike; 149.074; 2%
Elmalı; 117.332; 2%
Manavgat; 97.044; 2%
Antalya'nın Diğer İlçeleri;
129.550; 2%
Mersin;
969.395;
15%
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
42
Grafik 41: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Meyvelerin Üretim Miktarı (Ton) ve Türkiye Toplam Üretimi
İçindeki Oranı (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Yenidünya
Portakal (Yafa)
Portakal (Washington)
Portakal (Diğer)
Nar
Muz
Mandalina (Clementin)
Limon
Kiraz
Keçi Boynuzu
Hünnap
Elma (Starking)
Elma (Grannysmith)
Elma (Golden)
Çilek
Avokado
Armut
Elma
Elma
Elma
Keçi
Hünnap
(Grannys
(Golden)
(Starking)
Boynuzu
mith)
Armut
Avokado
Çilek
Antalya
67.508
1.463
45.522
26.940
10.076
54.269
Isparta
3.053
741
175.926
12.408
221.043
Burdur
4.655
125
5.588
Diğer İller 388.407
387
329.412 472.046
226
7.427
98.964
719.761
106
5.191
Kiraz
16.635
Mandalin
a
Limon
Muz
(Clementi
n)
71.046 16.837 72.865
13.768
68
196
7.592
3.126
Nar
107.237
Portakal
Portakal
Portakal Yenidüny
(Washing
(Diğer)
(Yafa)
a
ton)
70.552
400.061
25.874
310
9
502.071 679.495
1.240
66.713
5.290
3
13
197.635 336.963 324.995 950.539
44.764
7.424
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
43
Grafik 42: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Sebzelerin ve Diğer Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) ve
Türkiye Toplam Üretimi İçindeki Oranı (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Rezene
Gül (Yağlık)
Lavanta
Anason
Mantar (Kültür)
Brokoli
Karnabahar
Karpuz
Bakla
Patlıcan
Kabak (Sakız)
Biber (Çarliston)
Biber (Dolmalık)
Biber (Sivri)
Domates (Sofralık)
Salatalık (Sofralık)
Antalya
Salatalık Domates Biber
Biber
Biber
Kabak
(Sofralık) (Sofralık) (Sivri) (Dolmalık) (Çarliston) (Sakız)
540.223 2.326.585 207.253 82.627
42.742
64.286
Isparta
5.009
52.192
2.141
1.039
Burdur
9.326
101.687
2.266
1.475
Diğer İller 1.132.743 5.689.536 707.344
307.968
237
72.589
Patlıcan
Bakla
160.999
6.564
Karnabah
ar
443.882 31.145
Karpuz
Brokoli
9.768
Mantar
(Kültür)
20.617
Anason
Gül
(Yağlık)
292
7.251
Rezene
940
469
1.698
61
13.443
111
36
792
2.115
1.940
120
33.583
200
160
6.363
3.777
246.053
640.622
36.389
11.723
4.333
28.614 3.427.650 150.810
Lavanta
108
1.162
1.460
1.070
1
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
44
Grafik 43: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Kesme Çiçek ve Süs Bitkilerinin Üretim Miktarı (Adet) ve
Türkiye Toplam Üretimi İçindeki Oranı (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Diğer Kesme Çiçekler
Anemon (Manisa Lalesi)
Gerbera
Gül (Kesme)
Gypsohilla
İç Mekan Süs Bitkileri
Karanfil
Lisianthus
Solidago (Altınbaşak)
Antalya
Solidago
(Altınbaşak)
15.040.000
Isparta
Lisianthus
Karanfil
4.247.500
310.433.000
170.000
61.680.000
Burdur
Diğer İller
İç Mekan Süs
Bitkileri
13.643.454
Gypsohilla
Gül (Kesme)
Gerbera
93.800.000
Anemon
(Manisa Lalesi)
900.000
Diğer Kesme
Çiçekler
13.190.000
11.890.000
12.137.100
27.167.265
5.423.658
81.258.570
35.890.010
438.000
12.469.800
2.470.000
2.636.200
6.620.000
216.492.930
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
45
Grafik 44: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton)
1.837.383
2.145.484
2.083.377
2.170.333
2.305.330
2.408.922
2.396.752
2.474.691
2.415.266
2.500.601
Batı Akdeniz Bölgesi Domates
Üretim Miktarı (Ton)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
535.832
481.394
458.376
497.842
533.209
499.736
486.676
476.359
490.971
555.325
Batı Akdeniz Bölgesi Salatalık
Üretim Miktarı (Ton)
2006
250.097
2007
245.160
2008
237.488
2009
243.096
2010
2011
2012
2013
284.908
281.452
297.096
310.987
2014
2015
357.257
369.113
Batı Akdeniz Bölgesi Biber
Üretim Miktarı (Ton)
2006
2007
195.910
171.510
2006
2007
2008
2009
116.458
132.050
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
162.771
156.679
159.562
169.591
164.096
164.637
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Batı Akdeniz Bölgesi Patlıcan
Üretim Miktarı (Ton)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2006-2015
46
Grafik 45: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton)
58.807
62.666
62.808
62.468
63.918
63.775
62.143
63.246
64.436
66.870
Batı Akdeniz Bölgesi Sakız Kabağı
Üretim Miktarı (Ton)
2006
445.495
2007
364.161
2008
2009
2010
465.540
486.206
536.507
2011
2012
2013
2014
2015
573.940
596.795
613.625
608.572
601.305
Batı Akdeniz Bölgesi
Turunçgiller Üretim Miktarı
(Ton)
2006
2007
2008
2009
2010
65.615
61.300
59.155
58.799
65.195
2011
2012
2013
56.080
54.716
53.098
2014
2015
66.953
72.865
Batı Akdeniz Bölgesi Muz
Üretim Miktarı (Ton)
2006
37.765
2006
2007
2008
54.573
54.326
2007
2008
2009
2010
2011
72.448
80.451
84.615
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
106.117
106.553
110.450
108.787
Batı Akdeniz Bölgesi Nar
Üretim Miktarı (Ton)
2012
2013
2014
2015
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2006-2015
47
Grafik 46: Batı Akdeniz Bölgesinde Önemli Miktarda Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton)
24.762
13.287
12.362
12.410
14.055
14.804
2006
2007
2008
2009
2010
791.532
818.897
732.907
839.650
25.573
28.032
27.772
18.752
Batı Akdeniz Bölgesi Mantar
Üretim Miktarı (Ton)
2011
787.058
2012
810.981
2013
834.781
2014
826.192
2015
880.982
Batı Akdeniz Bölgesi Elma Üretim
Miktarı (Ton)
2006
9.235
2012
2007
9.707
2013
2008
9.551
2014
8.413
2009
2010
2011
Batı Akdeniz Bölgesi Yağlık
Gül Üretim Miktarı (Ton)
2015
2012
2013
2014
240
119
98
2012
2013
2014
292
Batı Akdeniz Bölgesi
Lavanta Üretim Miktarı
(Ton)
2015
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2006-2015
48
Grafik 47: Türkiye Toplam Hayvansal Ürünler Değerinin 81 İl Arasında Dağılımı (TL)
1. Konya;
1.729.260.000 TL;
6,46%
2. İzmir;
1.248.796.000 TL;
4,66%
3. Balıkesir;
1.220.928.000 TL;
4,56%
42. Isparta;
255.202.000 TL;
0,95%
31. Antalya;
320.185.000 TL;
1,20%
18. Burdur;
419.542.000 TL;
1,57%
Konya
Afyonkarahisar
Sivas
Kars
Denizli
Çorum
Çanakkale
Niğde
Muş
Kütahya
Antalya
Kastamonu
Kahramanmaraş
Tokat
Ardahan
İstanbul
Çankırı
Malatya
Bolu
Erzincan
Bitlis
Kocaeli
Hakkari
Osmaniye
Şırnak
Bilecik
Bayburt
İzmir
Manisa
Ankara
Bursa
Diyarbakır
Adana
Aksaray
Van
Samsun
Gaziantep
Tekirdağ
Edirne
Eskişehir
Sakarya
Amasya
Elazığ
Bingöl
Karaman
Hatay
Siirt
Sinop
Adıyaman
Gümüşhane
Rize
Düzce
Bartın
Kilis
Balıkesir
Erzurum
Kayseri
Aydın
Muğla
Burdur
Şanlıurfa
Yozgat
Ordu
Ağrı
Mersin
Kırklareli
Mardin
Isparta
Trabzon
Artvin
Giresun
Iğdır
Batman
Uşak
Nevşehir
Kırşehir
Kırıkkale
Zonguldak
Tunceli
Karabük
Yalova
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2014
49
Grafik 48: Batı Akdeniz Bölgesi Hayvansal Üretim Değeri (TL)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antalya
272.772
300.756
301.042
255.723
315.090
431.616
266.946
292.404
297.672
320.185
Isparta
95.502
116.313
130.933
179.921
153.103
228.957
154.065
224.607
225.607
255.202
Burdur
181.330
188.049
227.898
281.325
264.235
433.736
246.965
328.069
335.707
419.542
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2005-2014
50
Grafik 49: Batı Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Canlı Hayvan Sayısı
Kaz
Ördek
Domuz
Deve
Eşek
Katır
At
Manda
Hindi
Yumurta Tavuğu
Keçi (Kıl)
Koyun (Merinos)
Koyun (Yerli)
Sığır (Yerli)
Sığır (Melez)
Sığır (Kültür)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
Sığır
(Kültür)
Antalya 74.203
Sığır
(Melez)
64.048
Sığır
(Yerli)
15.805
Koyun
Koyun
Yumurta
Keçi (Kıl)
(Yerli) (Merinos)
Tavuğu
390.881 35.613 654.351 465.516
Hindi
Manda
At
Katır
Eşek
Deve
Domuz
Ördek
Kaz
59.130
290
1.334
1.349
1.620
169
857
3.406
1.741
Burdur
190.872
12.273
1.878
193.989
52.439
204.766
155.900
8.900
435
69
1.129
1
722
2.554
Isparta
86.389
30.204
23.658
276.207
1.232
219.635
217.103
17.672
597
241
2.121
2
4.329
2.008
284
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
51
Grafik 50: Türkiye İlleri Sağılan Büyükbaş Hayvan (İnek) Sayısı, Bir Yılda Sağılan Süt Miktarı (Ton) ve Bir Büyükbaş Hayvandan
Bir Yılda Elde Edilen Ortalama Süt Miktarı (Ton) Sıralaması
115.414
Samsun
106.806
Kastamonu
98.376
Aksaray
96.660
Kayseri
96.635
Yozgat
96.529
Tokat
90.721
Burdur
90.035
Denizli
87.729
Denizli
337.750
Diyarbakır
333.614
Aksaray
322.753
Çanakkale
316.396
Kayseri
306.738
Muş
290.935
Kastamonu
288.428
Samsun
278.714
Niğde
272.212
Muğla
266.625
1
Afyon
347.963
399.100
2
119.895
Burdur
409.860
3
Aydın
354.798
425.992
4
122.418
Ardahan
611.642
Tekirdağ
5
Muş
Afyon
698.721
Uşak
Niğde
3,73
6
122.735
Sivas
708.364
Denizli
Çanakkale
3,71
7
Ağrı
Aydın
862.089
Burdur
Edirne
3,69
8
124.960
Kars
930.548
İzmir
3,68
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
Diyarbakır
1
129.074
2
7
Sivas
3
132.324
4
6
Ardahan
198.026
Erzurum
5
5
Balıkesir
206.998
Balıkesir
6
4
Kars
234.088
İzmir
7
3
İzmir
243.110
Konya
8
2
Erzurum
264.532
Bir Büyükbaş Hayvandan Bir Yılda Elde Edilen
Ortalama Süt Miktarı (Ton)
Bir Yılda Sağılan Süt Miktarı (Ton)
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
1
Konya
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Sağılan Büyükbaş Hayvan (İnek) Sayısı
Kırklareli
3,66
Balıkesir
3,58
Aydın
3,55
Bursa
3,54
Konya
3,52
Afyon
3,46
Muğla
3,44
Aksaray
3,34
Isparta
3,33
Eskişehir
3,30
İstanbul
3,28
Kütahya
3,86
3,85
3,82
3,80
3,22
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Veri Yılı: 2015
52
7. YENİLİKÇİLİK
Grafik 51: Patent Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ANTALYA
7
5
3
0
1
7
2
3
10
15
8
18
25
36
36
50
54
74
67
63
67
ISPARTA
0
0
3
0
1
1
1
2
1
0
2
3
8
3
3
13
23
20
19
19
9
BURDUR
0
0
0
1
0
0
2
2
1
1
4
2
5
1
6
2
3
8
9
3
11
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
Grafik 52: Patent Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
25
20
15
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA
0
2
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
2
6
7
5
8
6
15
9
23
ISPARTA
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
1
4
3
6
8
BURDUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
3
1
1
6
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
53
Grafik 53: Faydalı Model Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
120
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA
0
0
4
2
2
3
6
7
14
15
25
27
28
52
37
69
63
98
74
56
94
ISPARTA
0
0
1
2
0
2
0
1
5
6
4
5
6
2
10
18
7
11
9
7
4
BURDUR
0
0
4
2
2
7
1
3
2
4
9
12
8
15
12
12
13
6
11
16
15
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
Grafik 54: Faydalı Model Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA
0
0
0
1
1
2
2
1
8
10
11
26
30
16
36
32
45
51
34
50
40
ISPARTA
0
0
0
1
1
0
3
0
1
1
0
4
5
4
1
8
8
6
4
6
6
BURDUR
0
0
1
2
1
2
2
1
3
2
3
7
10
3
12
6
9
10
5
5
7
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
54
Grafik 55: Endüstriyel Tasarım Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA
1
4
5
7
9
6
6
8
15
14
28
33
54
73
43
45
73
72
52
66
69
ISPARTA
0
0
1
2
2
1
1
2
2
4
2
8
8
12
10
9
5
19
20
14
19
BURDUR
0
3
0
0
0
0
0
3
0
1
3
3
3
7
1
5
3
1
8
11
5
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
Grafik 56: Endüstriyel Tasarım Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA
0
4
4
3
5
6
9
3
12
13
18
38
47
55
59
36
69
56
57
52
71
ISPARTA
0
0
1
1
1
1
0
0
3
3
2
1
11
10
11
12
6
12
17
22
12
BURDUR
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
3
3
3
1
7
5
3
1
6
10
7
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
55
Grafik 57: Marka Başvurularının Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA 128
257
165
132
355
252
268
434
416
712
858
ISPARTA
14
24
23
25
56
37
32
43
94
47
137
134
163
128
177
242
295
167
225
213
191
BURDUR
36
26
26
26
33
27
22
12
16
25
61
78
72
47
70
75
107
61
76
92
78
1.411 1.550 1.885 1.670 2.363 2.838 2.646 2.697 3.057 3.071
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
Grafik 58: Marka Tescillerinin Batı Akdeniz Bölgesi İllerine ve Yıllara Göre Dağılımı (Adet)
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANTALYA
34
82
95
63
88
173
154
158
197
317
477
603
976
996
1.235
894
ISPARTA
10
11
15
7
15
28
27
23
19
38
54
83
112
88
100
84
120
143
157
145
155
BURDUR
14
13
13
5
13
16
6
17
16
14
12
53
64
52
26
35
41
43
60
64
75
1.191 1.517 1.776 1.939 2.019
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Zaman Serisi Aralığı: 1995-2015
56
8. FİYAT ENDEKSİ
Grafik 59: Batı Akdeniz Bölgesi ve Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi Artış Oranı (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre - %)
13
12,06
12
11,69
11,14
11
10,25
10
9
10,19
9,82
9,34
9,7
8,82
8
7
6,90
6
6,57
6,67
5,92
B. Akdeniz Blg.
2016-2. Ay: %8,91
Türkiye
2016-2.Ay: %8,78
6,17
5
4,32
4
3,99
3
2
1
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TÜRKİYE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Antalya,Isparta,Burdur
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2005-2016
57
Grafik 60: Batı Akdeniz Bölgesinde Tüketilen Mal ve Hizmet Grupları Ayrımında Tüketici Fiyat Endeksi Artış Oranı (Bir Önceki
Yılın Aynı Ayına Göre - %)
16,00
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış Oranı (%)
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
2015
Şubat
2016
Gıda ve Alkolsüz İçecekler
10,55
12,93
13,74
14,28
12,50
10,03
9,21
8,53
9,63
9,08
9,20
10,74
11,48
9,33
Giyim ve Ayakkabı
7,14
8,24
5,11
4,81
6,39
5,01
4,73
3,71
3,27
5,21
8,08
9,35
9,98
11,39
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar
5,82
5,76
6,45
6,57
6,71
6,75
6,26
6,24
7,12
5,06
5,59
5,87
7,55
7,30
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri
9,25
7,49
6,85
6,31
7,00
6,78
8,15
8,69
9,40
10,64
10,98
12,11
11,58
12,06
Sağlık
8,28
7,67
7,38
7,20
6,31
6,05
6,26
6,60
8,09
8,03
9,98
9,98
8,96
9,50
Ulaştırma
-3,06
-3,07
-2,58
-1,41
0,52
-0,06
-0,49
-1,06
0,54
2,24
3,63
5,37
6,67
5,22
Eğitim
10,18
11,32
10,05
11,62
11,16
10,07
8,56
4,56
4,30
5,72
5,67
5,67
5,67
4,92
ENDEKS (GENEL ORTALAMA)
6,57
7,02
7,16
7,67
7,78
6,96
6,37
6,17
7,02
7,21
7,91
8,84
9,70
8,91
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / Zaman Serisi Aralığı: 2015-2016
58

Benzer belgeler