oy verınız

Transkript

oy verınız
OY
Z
I
N
I
R
E
V
6.BE
1
0
2
B
T
G
.F
W
W
W
E
.B
6
WWW.ABVV201
SOSYAL SEÇIM
ABVV-FGTB İçin Geçerli
ABVV-FGTB İÇIN GEÇERLI OY NASIL KULLANABILIRIM?
Oy Nasıl Kullanabilirim?
§
Seçim günü, size gönderilen davet mektubunda belirtildiǧi gibi, çalıştıǧınız
firmanın seçim lokaline gidiniz. Orada size bir veya daha fazla oy pusulası
verilecektir.
§
Size verilen oy pusulasındaki ikinci liste ABVV-FGTB adaylarının listesidir.
Yani, 2 nolu liste bizim listemizdir.
§
İki türlü oy verme seçeneğiniz vardır:
-
Sadece 2 nolu listenin üstündeki yuvarlağı boyayarak ABVVFGTB’nin listedeki aday sıralamasını kabul etmiş olursunuz. Örneǧin:
VILLET, Carine
(K)
DE PRETER Joris
(E)
ERDEM, Ayla
(K)
- Veya FGTB aday ya da adaylarının karşısındaki yuvarlağı veya
yuvarlakları boyayarak tercihli oy kullanmış olursunuz. Örneǧin:
Liste No 2 ABVV-FGTB
VILLET, Carine
(K)
DE PRETER Joris
(E)
ERDEM, Ayla
(K)
Dikkat!
kişi
kadar
tercihli
oyoy
kullanmaya
dikkat
edin!
Seçilebilecek
kişilerin
Dikkat!Seçilebilecek
Seçilebilecek
kişi
kadar
tercihli
kullanmaya
dikkat
edin!
Seçilebilecek
adedi
oy pusulanızda
belirtilmiştir.
Seçilecek delege sayısı oy pusulasında belirtilmiştir.
kişilerin
adedi oy pusulanızda
belirtilmiştir.
Sadece oy verme kabininde bulunan kurşun kalemi kullanın. Daire içini doldurarak
işaretleyiniz: başka şekilde işaretlemeyiniz
§ Eǧer bir hata yaptıǧınızı farkederseniz? Oy pusulanız
hasar görmüş ise? Bir yenisini isteyin! Oy pusulanızın
üzerini çizmeyin yoksa oyunuz geçersiz sayılır.
adaylara
oy vermeyin.
sadece
§ Ayrı
Eǧerlistelerdeki
bir hata yaptıǧınızı
farkederseniz?
OyLütfen
pusulanız
3hasar
nolugörmüş
listedeki
ABVV-FGTB
adaylarına
oy verin.
ise?
Bir yenisini isteyin!
Oy pusulanızın
üzerini çizmeyin yoksa oyunuz geçersiz sayılır.
Ayrı listelerdeki adaylara oy vermeyin. Lütfen sadece
2 nolu listedeki ABVV-FGTB adaylarına oy verin.
P.R.: RUDY DE LEEUW, FGTB, RUE HAUTE 42, 1000 BRUSSELS © APRIL 2016
Sorumlu editör: Rudy De Leeuw, ABVV-FGTB, rue Haute 42, 1000 Bruxelles © Mart 2012
Liste No 2 ABVV-FGTB

Benzer belgeler