Kullanıcının El Kitabı

Yorumlar

Transkript

Kullanıcının El Kitabı
®
®
Kullanıcının El Kitabı
ŞU MODELLERLE KULLANILMAK ÜZEREDIR:
XYC100B-SPT VE XYC100B-PRO
Üretici ve Distribütör
www.InovaLabs.com
Telif Hakkı © 2015 Inova Labs, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Bu belgenin hiçbir kısmı Inova Labs Inc.'in önceden
yazılı izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt
veya başka şekiller dahil olmak üzere hiçbir yolla hiçbir
şekilde çoğaltılamaz veya iletilemez.
Inova Labs Inc.
3500 Comsouth Drive
Suite 100
Austin, TX 78744 A.B.D.
Telefon: 1.512.617.1700
Ücretsiz: 1.800.220.0977
www.InovaLabs.com
Avrupa Temsilcisi:
QNET BV
Hommerterweg 286
6436 AM Amstenrade
Hollanda
İÇİNDEKİLER
Giriş2
Uygulama/Kullanım Endikasyonları
2
Sembol Tanımları
3
Uyarılar3
Kontrendikasyonlar4
Advers Olaylar/Tehlikeler
4
Standart Paket İçeriği
5
Kullanıcı Kontrolleri
6
Parça İsimleri
8
Çalıştırma Talimatı
9
Batarya Ömrü Zaman Çizelgesi
12
Çalıştırma İşlemi
13
Normal Çalışma Göstergeleri
15
Alarm Göstergeleri
16
Taşıma Çantası Konfigürasyon Talimatı
17
POC'niz ile Uçak Yolculuğu
17
Rutin Temizlik ve Bakım
18
Hizmet Ömrü
19
Teknik Destek
19
Atma20
Teknik Özellikler
20
Yükseklik ve Akış Hızına göre Oksijen Konsantrasyonu
21
Aksesuarlar21
Garanti22
EMC Bilgisi
26
GİRİŞ
Kullanıcı El Kitabı sizi LifeChoice® Activox® Taşınabilir Oksijen Konsantratörünün
(POC) tüm modelleri ve aksesuarlarına aşina hale getirecektir. LifeChoice
Activox POC ürününü kullanmadan önce buradaki bilgiyi tümüyle okuyun.
POC Dahili Bataryadan güç aldığında bir dahili güç alan BF Tipi cihaz ve harici
AC Adaptörü/Şarj Cihazı, DC Adaptörü/Şarj Cihazı veya şarj edilebilir Harici
Bataryaya veya Activox DUO2 Oksijen Konsantratörüne bağlandığında bir
Sınıf II, BF Tipi cihazdır. POC'nin temel performansı tolerans (bu spesifik tıbbi
uygulamada üreticinin deneyimine göre teknik intiba temelinde tanımlanmış
olan tolerans) dahilinde kalan bir hacimde oksijen sağlamaktır. Ayrıca cihazın
belirli hata koşullarını (nefes olmaması veya düşük konsantrasyon gibi)
saptayabilmesi ve bir alarm verebilmesi temel performansın bir parçası kabul
edilir.
UYGULAMA/KULLANIM ENDIKASYONLARI
Bu el kitabı LifeChoice Activox POC
geçerlidir.
XYC100B-SPT ve XYC100B-PRO için
KULLANIM ENDİKASYONLARI: LifeChoice Activox Oksijen Konsantratörü
ek oksijen gerektiği şeklinde tanı konmuş hastalar tarafından
reçeteyle yazılma temelinde kullanılır. Oksijen konsantratörü bu hastalara
ek, yüksek konsantrasyonda oksijen sağlar. Yaşamıdesteklemez veya yaşamı
sürdürmez. Bir ev veya bakım kurumu veya seyahat ortamında sürekli olarak
kullanılabilir. LifeChoice Activox aynı zamanda taşınabilir.
Bu cihaz sadece bir doktor tarafından yazıldığında kullanılmalıdır.
2
SEMBOL TANIMLARI
Sembol
Tanım
Sembol
Tanım
Sembol
Tanım
Dikkat
Kullanma
talimatına
başvurun
Sigara içilmez
Açık alev
bulunmamalıdır
Yağ veya gres
bulunmamalıdır
Parçalarına
ayırmayın
Sıcaklık sınırı
Nem sınırlaması
Kuru tutun
Bu taraf yukarıya
Kırılabilir, dikkatli
muamele edin
WEEE Uyumlu
Üretici
Üretim tarihi
Sınıf II ekipman
BF Tipi uygulanan
kısım
Cihazın hastayla
iletken teması
vardır
Katalog numarası
CE Uyum İşareti
Temsilcisi
Gaz akışı
Sadece reçeteyle
satılır
Radyofrekans
Taşınabilir Oksijen
Konsantratörü
Bağlantısı
Avrupa
Topluluğunda
yetkili temsilci
Şarj edilebilir
batarya
Seri numarası
UYARILAR
1. ABD Federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle
satılabilir.
2. Alternatif oksijen kaynağı açısından yedekleme düzenlemeleri yapmak hasta
ve/veya sağlayıcının sorumluluğundadır.
3. Güç kesilmesi veya mekanik arıza durumunda alternatif bir oksijen kaynağının
bulunması gerekir.
4. Cihaz sağlanan onaylı taşıma çantasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
5. Cihaz kirletici maddeler veya alevlerden uzak olacak şekilde yerleştirilmelidir.
6. Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı tıbbi elektrikli ekipmanı etkileyebilir.
7. Cihaz başka ekipmanla yan yana veya üst üste kullanılmamalıdır.
8. Hava yolculuğu sırasında cihaz ve Harici Batarya kabin bagajı olarak (uçak bagajında
değil) taşınmalıdır.
9. Cihaz ve harici batarya paketi özel sevkıyat düzenlemelerine tabi olan lityum iyon
bataryalar içerir. Cihaz veya batarya paketi sevk ediliyorsa, taşımayı yapan kuruma
sevkıyatta lityum iyon bataryalar bulunacağını bildirin.
10. Harici bataryanın hücresi sızdırırsa sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin
vermeyin. Temas gerçekleşmişse etkilenmiş bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve
tıbbi yardım isteyin.
3
KONTRENDIKASYONLAR
1. Cihazın yaşamı sürdürmesi veya yaşamı desteklemesi amaçlanmamıştır.
2.Oksijen tedavisi bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Lütfen bu cihazı
kullanmadan önce tıbbi öneriler alın.
3. Cihaz 3 Litre/dakika eşdeğeri puls değerine kadar yüksek saflıkta oksijen
akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Cihaz sadece bu aralık dahilinde oksijen
tedavisi yazılmış hastalarca kullanılmalıdır.
4. Cihaz sesli ve görsel göstergeler yoluyla alarm vereceğinden rahatsızlığını
iletemeyen, duyamayan, göremeyen ve/veya alarmları anlayamayan
hastalar için ek izleme gerekebilir.
ADVERS OLAYLAR/TEHLIKELER
Inova Labs Inc. üreticinin önerilerine uymamayı tercih eden kişiler açısından
bir sorumluluk üstlenmez. Aşağıdaki ifadelere uymamak cihaz performansını
bozabilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
1. Cihaz üzerinde veya yakınında yağ, gres veya petrol bazlı ürünler
KULLANMAYIN çünkü bu tür ürünlerin kullanılması cihazın elektronik
bileşenlerine zarar verebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
2. Cihazla gelenler dışında güç kaynakları veya aksesuarlar KULLANMAYIN
çünkü belirtilmemiş aksesuarların kullanılması performansı olumsuz
etkileyebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
3. Cihaza 3 m (10 fit) mesafe dahilinde sigara içilmesine veya açık aleve izin
VERMEYİN çünkü cihaz yanmayı hızlandıran, oksijenden zenginleştirilmiş
gaz üretir.
4. Cihazı aksesuar torbası veya başka herhangi bir kapalı torbada
ÇALIŞTIRMAYIN çünkü uygun olmayan havalandırma performansı
olumsuz etkiler ve tüm garantileri geçersiz kılar.
5. Cihazı sıvılara BATIRMAYIN veya maruz BIRAKMAYIN çünkü cihazın
elektronik bileşenlerine zarar verebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
6. Cihazı sayfa 20'de Teknik Özellikler kısmında liste halinde verilen belirtilmiş
çalışma ortamı koşulları dışındaki sıcaklıklar ve nem seviyelerine maruz
BIRAKMAYIN ve bu şartlar altında ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı sıcaklıklar ve
nem seviyeleri cihaza zarar verebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
7. Kontrol paneli düğmelerine herhangi bir sert, keskin ve/veya küçük nesneyle
BASTIRMAYIN çünkü zarar verebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
8. Sekonder hücreler veya bataryaları SÖKMEYİN, açmayın veya parçalamayın.
9. Hücreler veya bataryaları ısıya veya ateşe maruz BIRAKMAYIN ve doğrudan
güneş ışığında saklamaktan kaçının.
4
STANDART PAKET İÇERIĞI
8
2
1
7
5
4
6
1 LifeChoice Activox POC
4 Yönlü Taşıma Çantası
2 Sırt çantası, omuz çantası, bel çantası
veya el çantası olarak taşımak için
Ayarlanabilir Askılar
3
5 AC Güç Adaptörü
6 DC Güç Adaptörü‡
Standart 2 metre (7 fit) Uzunluğunda
3 4 Yönlü Taşıma Çantasıyla
7 Tek Lümenli Nazal Kanül†
4 Harici Batarya*
8 Aksesuar Torbası‡
Kullanılmak Üzere
Model, ünite ve ambalaj etiketleri üzerinde tanımlanmıştır. Bakınız
.
*3 saate kadar ek batarya süresi sağlayan bir isteğe bağlı Harici Batarya satın alınabilir. (Batarya Ömrü
tablosuna bakınız çünkü batarya ömrü model, solunum hızı ve Puls Ayarına göre değişebilir.)
†Nazal kanül dahil olmayabilir. Uluslararası gereklilikler temelinde. Diğer aksesuarların uyumluluğu
açısından doktorunuza başvurun (CPAP, BiPAP, vs.).
Spor Standart Pakete dahil değildir.
‡
5
KULLANICI KONTROLLERI
Kontrol Paneli
Puls Ayarı
Kontrol Düğmeleri
1, 2, 3 L/dk eşdeğeri
Alarm Göstergesi
Güç Düğmesi
Otomatik Mod
Göstergeleri
Batarya Şarj
Göstergesi
Sessiz
Düğmesi
INT ve EXT
Göstergeler
Batarya Kontrol
Düğmesi
Saat Ölçer
Düğmesi
Sadece eğitimli
personel tarafından
kullanılmak
üzeredir
Gösterge Işıkları: Renkli LED ışıkları çalışma durumunda bir değişiklik varsa
veya bir cevap gerektiren bir durum olursa (alarm) işaret verir.
Sesli Sinyaller: Duyulabilir bir sinyal (bip) çalışma durumunda bir
değişiklik veya cevap gerektiren bir duruma (alarm) işaret eder.
Sesli cevap kullanıcılar arasında işitme yeteneğine göre değişiklik gösterir.
Puls Ayarı Kontrol Düğmeleri: Kontrol Panelinde üç ayrı Puls
Ayarı Kontrol Düğmesi vardır: 1, 2 ve 3 ve bunlar oksijen akışına atıfta bulunur.
Doktorunuzun önerdiği ayarı kullanın.
Güç Düğmesi: LifeChoice Activox POC ürününü açıp kapatmak için Güç
Düğmesine basın.
Otomatik Mod Göstergeleri: Kontrol panelinde iki nefes alma
hassasiyeti modu vardır: Aktif-Yüksek ve Uyku-Düşük, otomatik olarak
oksijen talebi (örn. solunum paternleri) gereklilikleri temelinde ayarlanır.
(Kontrol Paneli şemasına bakınız.)
Sessiz Düğmesi: POC, çalışma sırasında duyulabilir alarmları devre dışı
bırakmak için bir sessiz işlevine sahiptir. Bir alarm sessiz hale getirilmişse,
amber Sessiz Düğmesi LED'i yanar. (Kontrol Paneli şemasına bakınız.)
DİKKAT: Lütfen bu işlevi uygun şekilde kullanın çünkü POC durumu hakkında
önemli sesli sinyalleri sessiz hale getirir.
INT ve EXT Göstergeleri: Bu LED ışıkları ünitenin hangi güç kaynağını
kullandığına veya şarj olup olmadığına işaret eder. INT LED Dahili Bataryayı
ve EXT LED Harici Bataryayı temsil eder.
Batarya Kontrol Düğmesi: Dahili ve bağlıysa harici bataryanın batarya şarj
seviyesini gösterir.
6
Batarya Şarj Göstergesi: Batarya Şarj Göstergesi “%25”, “%50”, “%75” ve
“%100” etiketli dört LED'den oluşur.
Batarya Kontrol LED'i
Şarj Düzeyi
%25 LED
%50 LED
%75 LED
%100 LED
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
%0*
Yanıp
sönüyor
Kapalı
Kapalı
Kapalı
%1 -%12*
Açık
Kapalı
Kapalı
Kapalı
%13 - %25
Açık
Yanıp
sönüyor
Kapalı
Kapalı
%26 - %37
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
%38 - %50
Açık
Açık
Yanıp
sönüyor
Kapalı
%51 - %62
Açık
Açık
Açık
Kapalı
%63 - %75
Açık
Açık
Açık
Yanıp sönüyor
%76 - %95
Açık
Açık
Açık
Açık
%96 - %100
NOT: Şarj düzeyi göstergesi yaklaşıktır. Şarj göstergesi bataryanın şarj
düzeyi yüzde 96 veya daha fazla olduğunda sürekli yanan 4 yeşil ışık
gösterir. Batarya tam yüzde 100 şarja ulaştığında INT veya EXT (bağlıysa)
LED'ler söner.
Saat Ölçer Düğmesi: POC ünitenin kullanıldığı saat sayısını okur ve
gösterir. (Rutin Bakım kısmına bakınız.)
Nazal Kanül: POC ile konsantratörden oksijen sağlamak üzere standart
bir tek lümenli nazal kanül veya eşdeğeri kullanılmalıdır. Standart, 2 metre
(7 fit) uzunluğunda tek lümenli bir kanül kullanılması önerilir.† Yedek
kanül için lütfen yerel tıbbi ekipman sağlayıcınızla irtibat kurun. Nazal kanülle
sağlanan temizlik ve bakım talimatını izleyin.
DİKKAT: Bu oksijen konsantratörüyle kullanılması belirtilmemiş bazı uygulama
aksesuarlarının kullanılması performansı olumsuz etkileyebilir.
* Zayıf batarya alarmlarının açıklaması için Alarm Göstergeleri Tablosuna bakınız.
†
Nazal kanül dahil olmayabilir. Uluslararası gereklilikler temelinde.
7
PARÇA İSİMLERİ
Kanül
Meme Bağlantısı
Kontrol Paneli
Fan Giriş Açıklığı
Fan Çıkış
Açıklığı
Harici
Batarya Portu
FAA Onay Etiketi
(altta bulunur)
Kanül Meme Bağlantısı: Nazal Kanül POC üstündeki oksijen çıkış memesine
bağlanır. POC'nin gücü tamamen açılmadan kanülü nazal pasajlara
YERLEŞTIRMEYIN. Başlama sırasında Kanül içinden nefes alıp verme sistemin
gücünün açılmasını önleyebilir.
Kontrol Paneli: Tüm kullanıcı kontrolleri bu panelde bulunur. Ayrıntılar için
sayfa 6'da Kullanıcı Kontrolleri kısmına bakınız.
Fan Giriş Açıklığı: Bu açıklıktan soğutucu hava içeri çekilir.
(Temizlik talimatı için Bakım kısmına bakınız.)
Fan Çıkış Açıklığı: Bu açıklıktan işlenmiş hava dışarı verilir.
Harici Batarya Portu: Satın alındıysa Harici Bataryayı bu porta takın.
(Bağlantı sadece belirtilen harici bataryayla kullanılacaktır.) Önlem: Lütfen
konektörün oryantasyonuna dikkat edin. Yanlış hizalama konektöre zarar
verebilir.
FAA Onay Etiketi: Ünitenin altında bulunur.
8
ÇALIŞTIRMA TALİMATI
LifeChoice Activox POC daima taşıma çantasında çalıştırılacak ve saklanacak
şekilde tasarlanmıştır. Taşıma çantasını bir sırt çantası olarak konfigüre etmek
için lütfen Taşıma Çantası Konfigürasyonu Talimatına bakınız.
İLK KULLANIMDAN ÖNCE ŞU ADIMLARI IZLEYIN:
1.İlk kullanımdan önce POC'yi şarj edin. Pro Modelinin tam şarj olması
4,5 saat ve Spor Modelininki 3 saate kadar sürebilir. Şarj etmeye önce AC
Adaptörünü üniteye ve şarj cihazı ucunu bir elektrik çıkışına bağlayarak
başlayın.
2. “INT” etiketli Batarya Kontrol LED'inin sürekli yeşil yandığını ve Güç LED'inin
yeşil yanıp söndüğünü doğrulayın. Bu durum sistemin dahili güç kaynağını
tanıdığına ve Dahili Bataryayı şarj ettiğine işaret eder.
Harici batarya satın alındıysa bunu Harici Batarya Portuna takın. Tasarım olarak
Harici Batarya şarj edilmesi Dahili Batarya tam şarja ulaştıktan sonra başlar.
Harici Bataryayı tamamen şarj etmek 3 saate kadar sürebilir.
DİKKAT: Asla Inova Labs Inc. tarafından onaylanmamış bir harici batarya
kullanmayın.
3. Nazal kanülü POC kanülü meme bağlantısına sıkıca takın.
LIFECHOICE ACTIVOX POC'YE GÜÇ SAĞLANMASI
POC'ye beş farklı şekilde güç sağlanabilir: (1) Dahili Batarya, (2) AC Adaptörü/
Şarj Cihazı, (3) DC Adaptörü/Şarj Cihazı, (4) Harici Batarya (isteğe bağlı,
Standart Paketten ayrı olarak satılır), (5) Activox DUO2®. Şarj edilebilir
bataryalar bakım gerektirmez ve sadece fabrikada veya yetkili bir tamir tesisi
yoluyla satın alınabilir.
1. Dahili Batarya: Her POC ünitesi içinde şarj edilebilir bir dahili batarya
bulunur. (Batarya ömrü model, solunum hızı ve Puls Ayarına göre
değişeceğinden Batarya Ömrü Zaman Çizelgesine başvurun.)
POC Dahili B a t a r y a d a n g ü ç
aldığında “INT” etiketli Batarya
Kontrol LED'i yavaş yanıp söner.
Batarya Kontrol Düğmesine basılması
Dahili Bataryanın şarj seviyesini gösterir.
AC veya DC Adaptörüne/Şarj
Cihazına bağlı değilse Dahili
Batarya, kullanılmadığı zaman bile
giderek boşalır. Yeterli şarj seviyesinden
emin olmak için kullanım öncesinde batarya seviyesini daima kontrol edin.
9
ÇALIŞTIRMA
TALİMATI
devam
2. AC Adaptörü/Şarj Cihazı: Bir AC Adaptörü/Şarj Cihazı POC'nin standart
100-240 VAC, 50/60 Hz çıkıştan güç almasını
mümkün kılar. Ünite AC Adaptörü/Şarj Cihazından
çalışırken AC çıkışından güç üniteye güç verir ve
dahili ve/veya Harici Bataryayı şarj eder. (Ayrıntılar
için Batarya Şarj Etme kısmına başvurun.)
NOT: Inova Labs tarafından belirtilmeyen bir AC Adaptörü/Şarj Cihazının POC ile
kullanılması üniteye zarar verebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar.
3. DC Adaptörü/Şarj Cihazı: Bir DC Adaptörü/Şarj Cihazı POC ünitesinden bir aracın
(araba, bot, karavan, vs.) standart 12 VDC çıkışına
takılabilir. Sistem DC çıkışına takılı olduğunda, araç
bataryasından güç POC ünitesine güç verir ve
Dahili veya Harici Bataryayı şarj eder. (Ayrıntılar
için Batarya Şarj Etme kısmına bakınız.)
NOT: Bazı araçlardaki 12 VDC çıkışları aynı zamanda POC'yi çalıştıracak ve
bataryayı şarj edecek kadar akım sağlamaz. 12 VDC değerinde en az 10 amp
sağlayan bir DC çıkışı bulunduğunu doğrulayın. Arabanın aksesuar gücü önemli
ölçüde farklılık gösterir; bu nedenle şarj hızı değişecektir. DC Adaptörü/Şarj
Cihazını POC'ye takmadan önce aracın çalıştırılması önerilir.
4. Harici Batarya: POC'ye bir harici bataryadan güç vermek için Harici Bataryayı
Harici Batarya Portuna takın. Tam olarak şarj olmuş
bir harici batarya POC'ye üç saate kadar güç
sağlayacaktır. (Batarya ömrü model, solunum
hızı ve Puls Ayarına göre değişeceğinden
Batarya Ömrü Zaman Çizelgesine başvurun.)
OC Harici Bataryadan güç aldığında “EXT”
P
etiketli Batarya Kontrol LED'i yavaş yanıp
söner. Batarya Kontrol Düğmesine basılması
Harici Bataryanın şarj seviyesini gösterir.
DAHILI BATARYAYI ŞARJ ETME
1. Üniteyi bir AC veya DC Adaptörüne takın ve karşılık gelen şarj cihazını uygun bir
çıkışa takın.
2. Ünitenin gücü kapandığında INT Batarya Kontrol LED'inin sürekli yeşil yandığını
ve Güç LED'inin yeşil yanıp söndüğünü doğrulayın. Bu durum bir harici güç
kaynağının tanındığına ve bataryanın şarj olduğuna işaret eder.
10
ÇALIŞTIRMA
TALİMATI
devam
3. Tam deşarj olmuş bir Dahili Bataryanın
yüzde 100 şarj düzeyine ulaşması Pro
Modelle 4,5 saate kadar veya Spor
Modeliyle 3 saate kadar sürebilir.
Şarj etme sürecini kontrol etmek için
Batarya Kontrol düğmesine basın.
4. Dahili Batarya tamamen şarj olduğunda
INT Batarya Kontrol LED'i kapanır.
NOT: Şarj göstergesi bataryanın şarj
düzeyi yüzde 96 veya daha fazla
olduğunda sürekli yanan 4 yeşil ışık gösterir. Batarya tam yüzde 100 şarja
ulaştığında INT LED kapanır.
5. Dahili Bataryayı sadece kısmen bitmiş olsa bile mümkün olduğunca sık
şarj etmek önerilir. Dahili batarya fazla şarj edilemez ve bu nedenle cihaz
sürekli olarak bir AC veya DC Adaptörü/Şarj Cihazına takılı bırakılabilir.
HARICI BATARYAYI ŞARJ ETME
1.
Harici Bataryayı POC üzerindeki Harici Batarya Portuna
takın. Sonra üniteyi bir AC veya DC Adaptörüne takın ve karşılık gelen şarj
cihazını uygun bir çıkışa takın. Batarya ömrünü uzatmak ve POC ile iletişimi
sürdürmek için POC'nin Dahili Bataryasını şarj ettiğinizde Harici Bataryayı da
şarj etmeniz önerilir.
2. “EXT” etiketli Batarya Kontrol LED'inin sürekli yeşil yandığını ve Güç LED'inin
yeşil yanıp söndüğünü doğrulayın.
Bu durum bir harici güç kaynağının
tanındığını ve bataryanın şarj olduğuna
işaret eder.
NOT: Tasarım olarak önce Dahili Batarya
şarj olur. Bu durum Dahili Batarya yüzde
100 şarj düzeyine ulaşmadan Harici
Bataryanın şarjının başlamayacağı
anlamına gelir. Hangi bataryaların şarj
olduğunu belirlemek için INT ve EXT
Batarya Kontrol LED'lerini kullanın.
NOT: Dahili Batarya şarjı tamamlandıktan sonra Harici Batarya Çubuğu
yanmazsa Harici Batarya POC ile iletişim kurmuyordur. İletişimi mümkün
kılmak üzere: a) POC gücünü açın ve POC’u AC veya DC şarj cihazına bağlayın.
b) “MUTE” (SESSİZ) ve “OK” (TAMAM) düğmelerine aynı anda basıp basılı
tutmak için iki parmağınızı kullanın; Harici Batarya Çubuğu yanıp sönmeye
başlayınca düğmeleri hemen bırakın. İletişim kurulursa Harici Batarya
Çubuğu belirir, Harici Batarya şarj olmaya başlar ve Charging EXT (HARİCİ Şarj
oluyor) belirir. Bu işlem işe yaramazsa lütfen yardım için Inova Labs Müşteri
Hizmetlerini 512.617.1744 numarasından arayın.
11
ÇALIŞTIRMA
TALİMATI
devam
3. Tam deşarj olmuş bir Harici Bataryanın yüzde 100 şarj düzeyine ulaşması üniteye
ve bir AC veya DC Adaptörü/Şarj Cihazına takılıyken 3 saate kadar sürer. Şarj olma
sürecini kontrol etmek için Batarya Kontrol düğmesine basın.
NOT: Tasarım olarak Harici Batarya takıldığında POC'ye güç verir. Harici Batarya
bittiğinde ünite dahili batarya gücüne geçer. Hem Dahili hem Harici bataryalar
tamamen boşalmışsa her iki bataryada yüzde 100 şarj düzeyi elde etmek 7,5 saate
kadar sürebilir.
4. Harici Batarya tamamen şarj olduğunda EXT Batarya Kontrol LED'i kapanır.
NOT: Şarj göstergesi bataryanın şarj düzeyi yüzde 96 veya daha fazla olduğunda
4 sürekli yanan yeşil ışık gösterir. Batarya tam yüzde 100 şarja ulaştığında EXT LED
kapanır.
AC veya DC Adaptörü/Şarj Cihazı bağlıyken POC'ye güç kaynağı kesilirse iki saniyelik
duyulabilir bir alarm duyulur ve kompresörler harici güçten dahili güce geçer.
Bu geçiş sırasında kompresörlerin bir süre için durakladığını duyabilirsiniz. Bir eylem
gerekmez çünkü sistem otomatik olarak dahili güce geçer ve çalıştırmaya devam eder.
NOT: Eğer POC gücü kapalıysa ve AC veya DC Adaptörü/Şarj Cihazı bağlıysa ve şarj
etme tamamlanmışsa dahili fanlar ünite içindeki sıcaklık yeterince soğuyuncaya
kadar ek bir süre boyunca çalışmaya devam edebilir.
TEKRAR BASINÇ OLUŞTURMA
Ünite bir veya birkaç günlük bir dönem boyunca kullanılmadıysa otomatik olarak
tekrar basınç oluşturur. Bu süre içinde kompresörlerin birkaç saniye çalıştığını
duyabilirsiniz.
BATARYA ÖMRÜ ZAMAN ÇIZELGESI
Puls Ayarı
Batarya Tipi
Dahili Batarya*
Harici Batarya*
1 L/dk eşdeğeri
2 L/dk eşdeğeri
3 L/dk
eşdeğeri
Spor Modeli
5,5 Saat
4 Saat
3,25 Saat
Pro Modeli
12,5 Saat
7,25 Saat
6,25 Saat
3 Saat
3 Saat
2 Saat
Tüm Modeller
* Dakikada nefes temelinde.
12
ÇALIŞTIRMA İŞLEMİ
1. POC'yi Fan Giriş Açıklığı ve Fan Çıkış Açıklığı engellenmeyecek şekilde
konumlandırın ve pozisyon verin. Ünite ve özellikle hava giriş yuvaları ve
hava çıkış alanları iyi havalandırılmış bir yerde konumlandırılmalıdır.
2. P OC'ye, L i f e C h o i c e A c t i v o x
POC'ye Güç Sağlanması kısmında
tanımlanan dört moddan birini
kullanarak güç verin.
3. Üniteyi açmak için Güç Düğmesine bir kez basın. Bir sesli bip duyulur
ve Power (Güç) LED'i, Auto Mode (Otomatik Mod) Active-High (Aktif
Yüksek) LED'i ve Pulse Setting (Puls Ayarı) 1 LED'i yeşil yanıp söner. Bu
durum POC'nin açıldığına ve kullanıma
hazır olduğuna ve ayarların artık
değiştirilebileceğine işaret eder. Güç
Düğmesine sesli bipten sonra uzun bir
süre basılması sistemin kapanmasına
neden olur.
NOT: POC'yi açtıktan sonra ünitenin
belirtilen performansa ulaşması için 3
dakika bekleyin. Başlangıç açılmadan
sonra, son akış hızına karşılık gelen Puls
Ayarı LED'i yanar.
DİKKAT: POC'nin gücü tamamen açılmadan kanülü nazal pasajlara
YERLEŞTİRMEYİN. Başlama sırasında kanül içinden nefes alıp verme sistemin
gücünün açılmasını önleyebilir.
4. K ontrol panelinde 2 nefes alma
hassasiyeti modu vardır: Aktif-Yüksek
ve Uyku-Düşük, otomatik olarak oksijen
talebi (örn. solunum paterni)
gereklilikleri temelinde ayarlanır.
Oksijen iletilmesini başlatmak için bir
eylem gerekmez.
13
5. Doktorunuzun yazdığı şekilde 1, 2 veya 3 şeklinde bir Puls Ayarı seçin. Cihaz,
nefes alma hızınızla uyumlu oksijen ileten PULSE-WAVE® İletimi kullanır.
Bu tür iletim çok nazik olduğundan oksijen pulsunu hissetmeyebilirsiniz.
Oksijenin iletildiğini doğrulamak üzere ekranda seçtiğiniz Puls Ayarı
üzerindeki LED'i referans olarak kullanın. Bu LED bir nefes saptanıp bir
oksijen bolusu her iletildiğinde yanıp söner.
6. Nazal kanülü nazal pasajlara yerleştirin ve normal nefes alıp verin. POC
nefes almayı saptadığında kanül içinden oksijen sağlanır. Pulsun
süresi ve büyüklüğü seçilen Puls Ayarına bağlıdır.
7. POC ile ilk kez dışarı çıkmadan önce
ünitenizin bataryasının tamamen
şarj olduğundan emin olun. (Bakınız
Batarya Şarj Göstergesi bölümü,
Kullanıcı Kontrolleri).
8.POC'yi kapatmak için Güç Düğmesine
basıp yeşil Güç LED'i kapanıncaya
ve ünite kapanıncaya kadar
2 saniye basılı tutun. POC gücü
kapandıktan sonra dahili fanlar
ünite içindeki sıcaklık yeterince
soğuyuncaya kadar ek bir süre
boyunca çalışmaya devam edebilir.
14
NORMAL ÇALIŞMA GÖSTERGELERİ
Normal çalışma sırasında Kontrol Paneli aşağıda tanımlandığı şekilde
görülmelidir:
ÇALIŞMA
Otomatik Mod Etkin
Alarm Sessiz
Nefes Saptandı
TANIM
Çalışma sırasında “Active-High” (Aktif-Yüksek) veya “Sleep-Low”
(Uyku-Düşük) Otomatik Mod göstergesi yanar. “Active-High”
(Aktif-Yüksek) yanarsa solunum hızınızın aktif bir kullanıcı için
tipik olduğuna işaret eder. “Sleep-Low” (Uyku-Düşük) yanarsa
solunum hızınızın normal aktif solunum hızınızdan daha düşük
olduğuna işaret eder.
Aktif olduğunda duyulabilir alarm sinyali sessiz hale gelir ve
Mute (Sessiz) LED'i amber olarak yanar. Amber LED Kontrol
Panelinde Mute (Sessiz) düğmesine tekrar basılıncaya veya
cihaz gücü kapatılıncaya kadar yanık durumda kalır.
Seçilen Puls Ayarı LED'i siz nefes alırken yanıp söner. Bu, cihazın
her alınan nefesle bir oksijen dozu ilettiğinin doğrulamasıdır.
Güç Kesilmesi
AC veya DC Güç kesilirse veya fiş istenmeden çekilirse cihaz
iki saniyelik duyulabilir bir ses çıkarır ve tüm LED'ler kapanır.
Eğer güç isteyerek kesilmediyse ünite ile güç kaynağı
arasındaki bağlantıların tümünü sıkıca ve sağlam bir şekilde
takıldıklarından emin olmak üzere kontrol edin. Power (Güç)
LED'i yanmazsa başka bir güç kaynağı (AC veya DC) veya oksijen
kaynağına geçin ve ekipman sağlayıcınızla irtibat kurun.
Güç Açılmış
Ünite kısa bir duyulabilir ses çıkarır ve Power (Güç), ActiveHigh (Aktif Yüksek) ve Pulse Setting (Puls Ayarı) olarak 1 yeşil
yanarlar. Başlangıç güç açılmasından sonra seçilen en son Puls
Ayarı yanacaktır. Ünitenin hangi bataryadan çalıştığına bağlı
olarak INT (DAHİLİ) veya EXT (HARİCİ) LED'i yavaşça yanıp söner.
Seçilen Ayar
Seçilen ayar için Pulse Setting (Puls Ayarı) LED'i (1, 2 veya 3)
yeşil yanar.
15
ALARM GÖSTERGELERI
Cihaz, dikkatinizi veya bir şey yapmanızı gerektirebilecek durumlar hakkında
bilgi vermek için alarm çalacaktır. Her alarm tekrarlanan veya sürekli bir
duyulabilir sesi tetikler ve aşağıda tanımlandığı şekilde Kontrol Panelinde
çeşitli Göstergelerin yanmasına neden olur.
ALARM BAŞLIĞI
Kritik Yüksek Sıcaklık
Hızlı bir bip oluşur ve amber Alarm Göstergesi ünite kapanıncaya kadar
yanıp söner. Bu alarm cihazın dahili sıcaklığı 63°C (140°F) değerini geçince
tetiklenir. Cihazı olası herhangi bir ısı kaynağından uzağa taşıyın ve ünite
soğurken başka bir oksijen kaynağına geçin. Soğuma için yeterli zaman
bekledikten sonra cihazı açın. Alarm devam ederse başka bir oksijen
kaynağı kullanmaya devam edin ve ekipman sağlayıcınızla irtibat kurun.
Kritik Zayıf Batarya
Hızlı bir bip sesi duyulur ve INT (DAHİLİ) Göstergesi ünite kapanıncaya
kadar amber yanıp söner. Bu alarm Dahili Bataryada yaklaşık 30 saniye
şarj kaldığında tetiklenir. Cihazı AC veya DC Güç Kaynağına takın. Cihaz
şarj olmaya başlar ve alarmın durması gerekir. Alarm devam ederse başka
bir oksijen kaynağına geçin ve ekipman sağlayıcınızı arayın.
Zayıf Batarya
60 saniyede bir tek bip sesi duyulur ve INT (DAHİLİ) göstergesi amber
yanıp söner. Bu alarm Dahili Bataryada yaklaşık 10 dakikadan az şarj
kaldığında tetiklenir. Cihazı AC veya DC Güç Kaynağına takın. Cihaz şarj
olmaya başlar ve alarmın durması gerekir. Alarm devam ederse başka bir
oksijen kaynağına geçin ve ekipman sağlayıcınızı arayın.
Düşük Oksijen/
Servis Alarmı
Nefes Saptanmadı
16
TANIM VE DÜZELTİCİ EYLEM
Sürekli bir bip sesi duyulur ve amber Alarm Göstergesi yanar. Bu alarm
oksijen saflığı %82'nin altına düşünce tetiklenebilir. Bu durum cihazın
oksijen üretme kapasitesini aşan yüksek bir solunum hızıyla nefes alıp
veriyorsanız veya cihazın elek yatağının değiştirilmesi gerekiyorsa
oluşabilir. Solunum hızınız normale dönünceye kadar yavaş ve derin
nefesler alın. Bu işlem cihaza saflık seviyelerini tekrar oluşturması için
zaman tanır. Alarm durursa cihazın kullanımı güvenlidir. Solunumunuz
normale döndükten sonra alarm uzun bir süre devam ederse başka bir
oksijen kaynağına geçin ve ekipman sağlayıcınızla irtibat kurun.
Aralıklı bir bip sesi duyulur ve amber Alarm Göstergesi yanıp söner.
Bu alarm bükülü bir kanül ve sığ ve/veya ağızdan solunumla tetiklenebilir.
Kanül bağlantısını ve hortumu bükülmeler açısından kontrol edin ve
bulursanız giderin. Kanülde problem yoksa alarmın nedeni sığ ve/veya
ağızdan solunum olabilir. Alarm duruncaya kadar burnunuzdan derin
nefes alıp verin. Alarm devam ederse başka bir oksijen kaynağına geçin
ve ekipman sağlayıcınızla irtibat kurun.
TAŞIMA ÇANTASI KONFIGÜRASYON TALIMATI
Taşıma Çantası ayarlanabilir şeritleri ve/veya el çantası sapını kullanarak
bir omuz çantası, sırt çantası, bel çantası veya el çantası olarak konfigüre
edilebilir. Aşağıda sırt çantasını konfigüre etme talimatı bulunmaktadır.
SIRT ÇANTASI
1. Her şeridi aynı uzunlukta olduklarından emin olarak ayarlayın.
2.Taşıma Çantasının arka tarafında ağ cep içine sokulmuş geçmeli
kısımları katlı durumdan çıkarın.
3. Taşıma Çantasının sol üst ve sağ alt geçmeli kısımlarına bir şeridi omuz
pedinin üst klipse yakın olduğundan emin olarak tutturun.
4. Taşıma Çantasının sağ üst ve sol alt geçmeli kısımlarına ikinci şeridi omuz
şeridinin üst klipse yakın olduğundan emin olarak tutturun.
5. Bir sırt çantası takıyormuş gibi şeritler üstte olarak bir “X” oluşturun ve kolları
konfigürasyon içine kaydırın. Bu adımda yardım gerekebilir.
6. Şeritleri gerektiği şekilde ayarlayın. Bu adımda yardım gerekebilir.
POC ÜRÜNÜNÜZ ILE UÇAK YOLCULUĞU
LifeChoice Activox POC'niz FAA tarafından ticari hava taşıtlarında
kullanım için onaylıdır. Bu onay ünitenin alt panelinde etiketin
bir parçası olarak verilmiştir. POC ile seyahat öncesinde aşağıda
ana hatları verilen talimatı izleyin.
1. Dahili ve satın alındıysa Harici bataryayı bir yolculuktan önceki 24 saat
içinde tam olarak şarj edin.
2. Tüm gerekli aksesuarları (AC ve DC Adaptörü/Şarj Cihazı Kullanıcı El
Kitabı, vs.) yanınıza alın.
3. “Doktor Beyanı” belgesini www.InovaLabs.com/Resources adresinden
indirin ve doldurun. İmzalanmış ve doldurulmuş Doktor Beyanını
havaalanına getirin ve istenirse havayoluna sunmaya hazır olun.
POC, uçak yolculukları için FAA onaylıdır. Gerekli FAA etiketi konumu POC'nin
altıdır. FAA onaylı POC listesinde Inova Labs LifeChoice Activox yer almaktadır.
Her havayolunun oksijenle seyahat açısından spesifik bilgileri vardır. Seyahat
öncesinde havayolunuzun spesifik gerekliliklerini gözden geçirin. Ek bilgi için
Inova Labs web sitesi olan www.InovaLabs.com adresini ziyaret edin.
NOT: Havayollarının oksijenle seyahat açısından spesifik gereklilikleri olabilir.
Seyahat öncesinde havayolunuza onaylı bir POC ile seyahat edeceğinizi
haber verin.
17
RUTİN TEMİZLİK VE BAKIM
LifeChoice Activox POC gerekli rutin bakım miktarını minimuma indirmek
üzere tasarlanmıştır. Cihazda kullanıcının tamir edebileceği herhangi bir
parça yoktur. Aşağıda ana hatları verilen önleyici bakım dışında gerekli tüm
diğer bakım vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.
Fan Giriş Açıklığı Temizliği: POC'nin sağ tarafında (üniteye bakacak
şekilde) bulunan bir giriş açıklığı vardır. Ünitenin taşıma çantasında Fan Giriş
Açıklığının konumuna karşılık gelen ağ malzeme bulunur. Ünitenin fan giriş
açıklığında taşıma çantasına havanın akışını önleyebilecek herhangi bir kir,
tüy veya başka malzeme birikmediğinden emin olmak üzere görsel kontrol
yapmalısınız. Herhangi bir malzeme
birikimini yumuşak bir fırça kullanarak
giderin.
Ayda en az bir kez giriş açıklığının
ızgarasını inceleyin ve kirli gibi
görünüyorsa temizlemek için kuru
bir pamuklu çubuk (Q-Tip veya
benzeri) kullanın. Temizlik için asla
alkol,
çözücüler
veya
petrol
distilatları kullanmayın.
Ünite ve Taşıma Çantası Temizliği: Üniteyi ve/veya taşıma çantasını
temizlemek gerekliyse sadece ılık su ve yumuşak bir sıvı bulaşık
deterjanı kullanın. Bir bezi solüsyonla nemlendirin ve ünite ve/veya
taşıma çantasının dış yüzeylerini dikkatle silin.
DIKKAT: Yanıcı olabileceklerinden alkol, çözücüler, cilalar veya
herhangi bir yağlı madde KULLANMAYIN.
Nazal Kanül İnceleme: Haftada en az bir kez nazal kanülü görsel olarak
inceleyin. Herhangi bir bükülme veya engelleme olmadığından emin olun.
Yerel tıbbi ekipman sağlayıcınızdan standart bir 2 metre (7 fit) tek lümenli
nazal kanülle gerektiği şekilde değiştirin.
Yedek Oksijen Kaynağı: Ekipman sağlayıcınız mekanik bir arıza veya güç
kesilmesi durumunda ek oksijen tedavisi için alternatif bir kaynak sağlamalı
veya önermelidir.
Saat Ölçüm Cihazı: Saat Ölçüm Cihazı sadece eğitimli personel tarafından
kullanılmak üzeredir.
18
HIZMET ÖMRÜ
Bu bölüm LifeChoice Activox POC'nin bileşenlerinin tanımlanmış hizmet
ömrünün ana hatlarını vermektedir. Bu bileşenlerin hizmet ömrü çalıştırma
ve çevresel koşullara bağlıdır. Ünitenin her gün kullanılması bu maddelerden
bazıları için değiştirme süresini uzatabilir bile. Cihaz her gün kullanılmıyorsa
gücünün açıp birkaç saat çalıştırılması önerilir.
Cihazınız ekipman sağlayıcısıyla irtibat kurmanızı gerektiren bir alarm verirse
cihazın servis için gönderilmesi gerekip gerekmediğini sağlayıcı belirleyebilir.
Hizmet ömrünün sonunda bir dahili bileşen tarafından tetiklenen karşılık
gelen alarm aşağıda liste halinde verilmiştir.
Bileşen
Tetiklenen Alarm
Elek Yatağı
Düşük Oksijen veya Servis Alarmı
Kompresör
Düşük Oksijen, Düşük Basınç veya Servis Alarmı
Cihazınız servis için alarm verirse (bakınız sayfa 17'deki Alarm Tablosu) başka
bir oksijen kaynağına geçin ve ekipman sağlayıcınızla irtibat kurun.
Üretici güç kesilmesi, alarm durumu veya mekanik arıza durumu için alternatif
bir ek oksijen kaynağı bulundurmanızı önerir. Activox konsantratörü günde
24 saat/haftada 7 gün gece/gündüz çalışır (şarjı/gücü olduğu sürece) ama
POC'nin ömrünü korumak için bu tür kullanım seyahatte olmanız, tatilde
olmanız veya primer oksijen kaynağınızın kolayca bulunamadığı diğer kısa
dönemli durumlarla sınırlı olmalıdır.
TEKNİK DESTEK
Lütfen herhangi bir teknik veya acil destek için size POC'yi satan yerel tıbbi
ekipman şirketiyle irtibat kurun.
Ek bir bilgi gerekliyse lütfen Pazartesi-Cuma 07:00-19:00 ABD Orta Standart
Zamanı arasında ücretsiz olarak 1.800.220.0977 veya 1.512.617.1744
numaralarından Inova Labs’in Müşteri Hizmetleri Ekibiyle irtibat kurun.
19
ATMA
Inova Labs, son kullanıcıların POC'yi çevre dostu bir şekilde ve yerel
kanun ve düzenlemelerle uyumlu olarak atmalarını bekler. Elektriksel
ve elektronik ekipman, ekipmanın son kullanıcı tarafından diğer atık
tiplerinden ayrı olarak atılması gerektiğine işaret eden üstü çapraz işaretli
tekerlekli çöp kutusu sembolüyle etiketlenmiştir. POC cihazı lityum iyon
bataryalar içerir ve son kullanıcılar ülkeleri için atma, toplama ve geri
dönüştürme seçenekleri ve şart ve koşulları açısından Inova Labs veya
yerel distribütörleriyle irtibat kurmalıdır. Avrupa Birliği 2002 yılında Atık
Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifini çıkarmıştır. Direktifin ana
amacı WEEE ürünlerinin ayrı olarak toplanması ve muamele edilmesidir.
WEEE maddeleri son olarak insan ortamında bulunmamaları gereken ve
bu durumda advers etkileri olabilecek tehlikeli maddeler içerebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Aksi belirtilmedikçe hem Pro hem Spor modeli için. Inova Labs ürün tasarımı ve
üretimini sürekli olarak geliştirdikçe kullanıcı sağlanan etikette belirtilen ile fiili
performans arasında değişiklikler bekleyebilir.
Cihaz Elektriksel Sınıflandırması: Sınıf II, Tip BF*
Ağırlık: Spor Modeli 1,7 kg (3,9 lb.) /Pro Model (1,9 kg) (4,6 lb.)
Boyutlar: 22,98 cm g x 20,00 cm y x 11,12 cm d (9,05 inç g x 7,875 inç y x 4,38 inç d)
Çalışma Modu: Sabit/Taşınabilir
Akış Kontrol Puls Ayarları: 1, 2 ve 3 L/dk eşdeğeri
Oksijen Konsantrasyonu: %90 (+/- %3)
Oksijen Konsantrasyonu Sensör Alarmı: %82 veya altı
Maksimum Çıkış Basıncı: 16 psi (110 kPa) (+/- %10)
2 L/dk eşdeğerinde yaklaşık Ses Seviyesi: 3 m'de (10 fit) 46 dB
Yaklaşık Dahili Batarya Süresi: Bakınız sayfa 13'de Batarya Ömrü Zaman Çizelgesi
Yaklaşık Dahili Batarya Şarj Olma Süresi: Spor Modeli - 3 Saat/Pro Modeli - 4,5 saat
Güç Kaynağı: AC 100-240 VAC; 50-60 Hz; DC 11-16 VDC veya Batarya 12-16,8 VDC
LifeChoice Activox POC Girişi: 19 VDC, 6 A
Harici AC Güç Adaptörü/Şarj Cihazı Girişi: 100-240 VAC, 50-60 Hz; Çıkış: 19 VAC, 6,3 A
Harici DC Güç Adaptörü/Şarj Cihazı Girişi: 11-16 VDC, 10 A; Çıkış: 19 VDC, 6,3 A
Nazal Kanül: 2 m (7 fit) maksimum
Kullanım, Saklama ve Nakil için Çevresel Koşullar
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 41°F - 104°F (5°C - 40°C)
Çalışma Nem Aralığı: %15 - %93, Yoğunlaşmayan
Saklama Sıcaklığı Aralığı: 32°F - 140°F (0°C - 60°C)
Saklama Nem Aralığı: %15 - %93, Yoğunlaşmayan
Çalışma Rakımı Maks: 3.048 m (10.000 fit) veya 522 mmHg (10,1 PSIA)†
20
* Harici AC adaptörü, harici DC adaptörü veya harici veya dahili bataryadan güç aldığında.
† Yüksek rakımda performans azalabilir.
RAKIM VE AKIŞ HIZINA GÖRE OKSİJEN KONSANTRASYONU
0-4000 m Rakım Aralığında Oksijen Konsantrasyonu
%95
Oksijen
%90
%85
%80
1 L/dk eşdeğeri
2 L/dk eşdeğeri
Akış Hızı
3 L/dk eşdeğeri
AKSESUARLAR (EK/DEĞİŞTİRME/YEDEK)
4 Yönlü Taşıma Çantası
Çantanın bir sırt çantası, omuz çantası, bel çantası veya el
çantası gibi kullanılmasını mümkün kılan bir ayarlanabilir şerit sistemi
vardır. Standart Pakete dahildir.
Ürün Numarası: XYC105B
AC Adaptörü/Şarj Cihazı*
3 metre (10 fit). POC'yi aynı anda şarj etmek ve çalıştırmak için kullanılır.
Standart Pakete dahildir.
Ürün Numarası: XYC103
DC Adaptörü/Şarj Cihazı*
1,8 m (6 fit). POC'yi aynı anda şarj etmek ve çalıştırmak için kullanılır. Evde ve
arabada, karavanda, deniz motorunda, vs. kullanılmak üzere. Standart Pakete
dahildir.
Ürün Numarası: XYC104
Standart 2 m (7 fit) Uzunluğunda Tek Lümenli Nazal Kanül†
Standart Pakete dahildir.
Ürün Numarası: XYC262
Aksesuar Torbası
Standart Pakete dahildir.
Ürün Numarası: XYC340
Harici Batarya
Standart Pakete dahil değildir. Ürün Numarası: 200122
*Tıbbi elektrikli ekipmanın üreticisi tarafından dahili bileşenler için yedek
parçalar olarak satılan adaptörler ve kablolar haricinde belirtilenler dışındaki
aksesuarlar, adaptörler ve kablolar Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO
ile artmış emisyonlara veya azalmış bağışıklığa neden olabilir.
†
Nazal kanül dahil olmayabilir. Yerel uluslararası gereklilikler temelinde.
21
GARANTİ
SINIRLI GARANTİ VE RED BEYANI
(“Sınırlı Garanti”)
NOT: Bu Sınırlı Garanti belirli adli haklar sağlar. Satın Alanın eyaletten eyalete veya
ülkeden ülkeye değişen başka hakları da olabilir ve belirli durumlarda ilgili kanunlar
nedeniyle bu Sınırlı Garantinin belirli sınırlamaları veya hariç bırakmaları geçerli
olmayabilir.
Inova Labs, Inc. (“Inova Labs”) sadece Inova Labs'dan ilk satın alana (“Satın Alan”) Elek
Yatağı, Aksesuarlar ve Bataryalar hariç olmak üzere her yeni taşınabilir ünitede (veya
bir kombinasyonunda) (Elek Yatağı, Aksesuarlar ve Bataryalar hariç bu tür yeni üniteler
bundan sonra “Ürün” olarak geçecektir) normal kullanım, çalışma ve hizmet altında,
satın alma tarihinden (yani bundan sonra “Satın Alma Tarihi” olarak geçecek olan,
Inova Labs'dan gelen satış fişinde görüldüğü şekilde satın alma tarihi) itibaren üç (3) yıl
boyunca tasarım, malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağını garanti eder. Satın Alana
Elek Yatağında, Satın Alınma Tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca normal kullanım,
çalışma ve servis ile tasarım, malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağı garanti edilir.
Sadece Satın Alana Aksesuarlar ve Bataryaların, Aksesuarlar ve Bataryaların Satın
Alınma Tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca kusur bulunmayacağı garanti edilir.
Bu Sınırlı Garanti altında ilgili zaman çerçevelerinin ayrıntılı bir tanımı için aşağıdaki
tabloya bakınız. Ürün bileşenleri (Dış Kabuk, Kontrol Paneli, Kompresörler, Bilgisayar
Kontrolörü ve Güç Kartları ile PSA Akciğer Tertibatını içerir), Elek Yatakları, Aksesuarlar
ve Bataryalara toplu olarak “Maddeler” denir.
MADDE
Dış Kabuk (POC Muhafazası)
Kontrol Paneli (POC Tuş Takımı)
Kompresörler
Bilgisayar Kontrolörü ve Güç Kartları
PSA Akciğer Tertibatı
Elek Yatağı
Batarya – Dahili
Batarya – Harici/Takviye
Aksesuarlar
KAPSAMA UZUNLUĞU
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
1 Yıl
1 Yıl
1 Yıl
1 Yıl
Sınırlı Garanti sadece Satın Alan için geçerlidir ve Inova Labs tarafından başka şekilde
yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe aktarılamaz.
22
GARANTİ
devam
Inova Labs’ın oksijen konsantratörleri yanmayı hızlandıran, oksijenden zenginleştirilmiş
gaz üretir. Kullanım sırasında bu cihazlara üç 3 metre (on (10) fit) mesafe dahilinde
SİGARA İÇİLMESİNE VEYA AÇIK ALEVE İZİN VERMEYİN. Ürünü kullanırken bir kullanıcının
herhangi bir şekilde SİGARA İÇMESİ (sigara, puro ve pipo dahil) ve bir kullanıcının
Ürünü kullanırken sigara içtiği konusunda kanıtlar o Ürün ve ilgili maddelerle ilgili
tüm garantileri geçersiz kılar.
Ürünle ilgili olarak maksimum iki (2) ek yıl için bir genişletilmiş garanti sağlanabilir
ve orijinal Satın Alma Tarihinde satın alınması gerekir. Ürünle ilgili bir genişletilmiş
garanti Standart Pakete dahil edilen bileşenleri kapsar (POC, Elek Yatağı, Aksesuarlar
ve Dahili Batarya). Genişletilmiş garantiler sadece orijinal Satın Alana sunulur ve Inova
Labs tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmediyse aktarılamaz.
Sınırlı Garanti aşağıdakilerle ilgili herhangi bir hasar, arıza veya bozulmayı
kapsamaz:
a. Kötü kullanma, yanlış kullanma, ihmal veya kaza;
b. Kullanıcı El Kitabında bulunan talimata uymama;
c. Yetkili bir Inova Labs temsilcisi dışında birisi tarafından oynama, kurcalama veya
modifikasyon;
d. Yetkisiz tamirler veya oynamalar;
e. Çevresel koşullar (su, alev, kimyasallar, atmosferde dumanlar, aşırı sıcak veya
soğuk, yiyecek veya sıvı, kum, kir ve benzeri);
f. Düzenli önleyici bakım ve temizlik yapılmaması;
g. Inova Labs'a sevkıyat sırasında hasar;
h. Inova Labs'ın makul kontrolü dışında diğer durumlar; ve
i. Maddeleri Inova Labs'a geri gönderirken uygun olmayan paketlemenin neden
olduğu herhangi bir hasar.
Garanti Servisi ve Kapsama
BURAYA GÖRE SATIN ALANIN TEK ÇÖZÜMÜ VE INOVA LABS'IN TEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
INOVA LABS'IN KARARINA BAĞLI OLARAK KUSURLU MADDENİN TAMİRİ VEYA
DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GEÇERLİ SATIN ALMA FİYATININ İADE EDİLMESİYLE SINIRLIDIR.
Inova Lab’ın buradaki garanti yükümlülükleri Satın Alanın burada belirtilen garanti
işlemleriyle uyumu şartıyla geçerlidir. Eğer bir Madde burada belirtilen Sınırlı
Garantiye uymazsa Satın Alan Inova Labs'a en kısa süre içinde yazılı olarak durumu
bildirmelidir (ve bu bildirim asla geçerli garanti döneminin sonrasında olmamalıdır) ve
bunun üzerine Inova Labs veya yetkili temsilcisi bir Mal İadesi Yetkilendirmesi (“RMA”)
numarası verecektir.
Garanti dönemi içinde kusurlu olduğu iddia edilen tüm maddeler uygun şekilde
paketlenecek ve ücreti önceden ödenmiş olarak Inova Labs (ABD satışları) veya yetkili
distribütörüne, ücreti Satın Alan tarafından ödenmek üzere geri gönderilecektir.
23
GARANTİ
devam
Sevkıyat kutusunun dış kısmı iade edilen Maddeleri açıkça tanımlayan RMA numarasını
göstermelidir. Maddeler Satın Alma Tarihinin kanıtıyla birlikte paketlenmelidir. Uygun
bir RMA numarası ve Satın Alma Tarihinin kanıtı olmadan iade edilen maddeler
reddedilecek ve ücretini Satın Alan ödemek üzere Satın Alana geri gönderilecektir.
Tüm geri gönderilen maddeler Inova Labs'da garantinin doğrulanmasına tabidir.
Inova Labs bu Sınırlı Garanti altında uygun şekilde kapsanan maddelerin tamiri veya
tedavisi için Satın Alana standart geri sevkıyatın ücretini ödeyecektir.
Maddeyi tamir ederken veya değiştirirken, Inova Labs yeni, yeniye eşdeğer veya
yenilenmiş olan işlevsel olarak eşdeğer ürünler veya parçalar kullanabilir. Herhangi
bir maddenin değiştirilmesi sırasında çıkarılan tüm parçalar Inova Labs'ın malı haline
gelecektir.
Geçerli kanunun izin verdiği ölçüde garanti kapsamı Inova Labs’ın yetkili tamiri veya
değiştirmesi nedeniyle uzatılmayacak veya yenilenmeyecek veya başka şekilde
etkilenmeyecektir. Ancak tamir edilen parça(lar) veya değiştirilen maddeler orijinal
Sınırlı Garantinin henüz bitmemiş kısmı boyunca garanti edilecektir.
Garanti Red Beyanı.
INOVA LABS'IN HİÇBİR TEMSİLCİSİNİN BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ
HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAK VEYA SÖZ VERMEK İÇİN YETKİSİ YOKTUR.
BU SINIRLI GARANTİYİ DEĞİŞTİREN VEYA UZATAN HİÇBİR ANLAŞMA YAZILI
OLMADIKÇA VE INOVA LABS'İN RESMEN YETKİLİ BİR TEMSİLCİSİ TARAFINDAN
İMZALANMADIKÇA INOVA LABS İÇİN BAĞLAYICI OLMAYACAKTIR. BU SINIRLI
GARANTİ MEVCUT HERHANGİ BİR VE TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE VERİLİR
VE KABUL EDİLİR VE MÜNHASIRDIR VE GEÇERLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE
INOVA LABS SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME
ZIMNİ GARANTİLERİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA
ZIMNİ HERHANGİ BİR VE TÜM DİĞER GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER.
Yükümlülük Sınırlaması.
İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE INOVA LABS'İN, INOVA LABS BU TÜR
HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DA, INOVA
LABS'İN MADDELERİ, MATERYALLERİ VE/VEYA HİZMETLERİYLE İLGİLİ OLARAK
VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR SONUÇSAL, ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI,
CEZAİ VEYA SUÇ OLUŞTURUCU HASAR İÇİN SINIRLAMA OLMAKSIZIN KAR KAYBI,
CİRO KAYBI VE KULLANIM KAYBI DAHİL TALEP ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN İSTER
SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, İHMAL, KATI YÜKÜMLÜLÜK VEYA BAŞKA ŞEKİLDE
OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR. İLGİLİ KANUN
İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE INOVA LABS'İN BURADAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA BURAYLA
İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HERHANGİ BİR EYLEM VEYA TALEP İSTER SÖZLEŞME,
HAKSIZ FİİL, İHMAL, KATI YÜKÜMLÜLÜK VEYA BAŞKA TEMELLİ OLSUN VE
ORTAMINA BAKILMAKSIZIN MADDELER İÇİN ÖDENEN SATIN ALMA FİYATINI
GEÇMEYECEKTİR. SATIN ALAN, MADDELERİN TIBBİ SAĞLAYICISI TARAFINDAN
SEÇİLEN BİR BÜYÜKLÜK, TASARIM VE KAPASİTEYE SAHİP OLDUĞUNU ONAYLAR
VE KABUL EDER.
24
GARANTİ
devam
Pazarlık Temeli
SATIN ALAN BURADA BULUNAN BU RED BEYANLARI VEYA YÜKÜMLÜLÜK
SINIRLAMALARINI MADDELERİN FİYATIYLA İLGİLİ OLARAK PAZARLIĞIN BİR
PARÇASI KABUL EDER VE INOVA LABS'İN BURADA BELİRTİLENİN ÜZERİNDE BİR
YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP OLMASI DURUMUNDA ÜCRETİN MUHTEMELEN DAHA
YÜKSEK OLACAĞINI ANLAR. BURADA BELİRTİLEN TÜM SINIRLAMALAR VE RED
BEYANLARI HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACININ BAŞARISIZ
OLMASI DURUMUNDA BİLE GEÇERLİ OLACAKTIR.
İlgili Kanun ve Adli Yetki
Bu Sınırlı Garantiyle ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri ve bununla ilgili
herhangi bir anlaşmazlık ABD'de Teksas Eyaletinin dahili (ama çatışmayla ilgili değil)
kanunlarına göre yorumlanacak ve karara bağlanacaktır. 1980 BM Uluslararası Mal
Satışı Sözleşmeleri Konvansiyonu geçerli olmayacaktır. Bu Sınırlı Garantinin herhangi
bir hükmü Satın Alanla ilişkili ilgili kanunlarla tutarsızsa Satın Alan bu tür hak ve
çözümleri kullanmamayı kabul edebileceği ölçüde bu tür kanunlar altında sahip
olabileceği tüm hak ve çözümleri kullanmamayı kabul eder. Bu Sınırlı Garanti, Satın
Alanın yasal haklarına ek bir fayda olarak sunulmaktadır ve bu yasal hakları herhangi bir
şekilde etkilemez. Taraflar bu Sınırlı Garanti nedeniyle veya ilişkili olarak ortaya çıkan
herhangi bir anlaşmazlık durumunda Teksas'taki eyalet veya federal mahkemelerin
münhasır adli yetkiye sahip olacağını kabul eder ve onaylarlar. Bu Sınırlı Garantinin
herhangi bir hükmü yasadışı veya yürürlüğe sokulamaz olarak görülürse bu hüküm bu
Sınırlı Garantinin diğer şekillerde tamamen geçerli ve yürürlükte olabileceği minimum
ölçüde sınırlı olacak veya ortadan kaldırılacaktır HER TARAF JÜRİ İLE YARGILANMA İÇİN
TÜM HAKLARINI AÇIK OLARAK KULLANMAMAYI KABUL EDER.
Teknik Destek
Inova Labs’ın Müşteri Hizmetleri Ekibine Pazartesi-Cuma 07:00-19:00 ABD orta standart
saatleri arasında 1.512.617.1744 numarasından ulaşılabilir.
25
EMC BİLGİSİ
Tıbbi elektrikli ekipman için EMC açısından özel önlemler gereklidir ve bunların beraberindeki
tablolarda sağlanan EMC bilgisine göre kurulması ve hizmete sokulması gerekir.
Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO'nun
aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. Model XYC100B-SPT/
XYC100B-PRO müşterisi veya kullanıcısı böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi
Elektrostatik
Deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2
Elektriksel Hızlı
Geçiş/Patlama
IEC 61000-4-4
Kabarma
IEC 61000-4-5
Voltaj düşmeleri,
kısa kesintiler
ve voltaj değişiklikleri,
güç kaynağı
giriş hatlarında
IEC 61000-4-11
Güç Frekansı (50/60 Hz)
Manyetik Alan
IEC 61000-4-8
26
IEC 60601
Test Düzeyi
Uyum
Düzeyi
+/-6 kV temas
+/-6 kV temas
+/-8 kV hava
+/-8 kV hava
+/-2 kV
+/-2 kV
güç
güç
kaynağı hatları için
kaynağı hatları için
+/-1 kV giriş/çıkış
hatları için
Uygulanamaz
+/-1 kV
hattan hatta
+/-1 kV
hattan hatta
+/-2 kV
hattan toprağa
+/-2 kV
hattan toprağa
Elekromanyetik
Ortam - Kılavuz
Yerler tahta,
beton veya karo seramik
olmalıdır.
Yerler sentetik materyalle
kaplıysa,
bağıl nem en az
%30 olmalıdır.
Ana şebeke güç kalitesi
tipik bir ticari veya hastane
ortamınınki gibi olmalıdır.
Ana şebeke güç kalitesi
tipik bir
ticari veya
hastane
ortamınınki gibi olmalıdır.
< %5 UT
< %5 UT
(>%95 UT düşmesi) (>%95 UT düşmesi) Ana şebeke güç kalitesi tipik bir
0,5 döngü için
0,5 döngü için
ticari veya hastane
ortamınınki gibi olmalıdır. Eğer
%40 UT
%40 UT
Model XYC100B-SPT/
(%60 UT düşmesi) (%60 UT düşmesi) 5 XYC100B-PRO kullanıcısı ana
döngü için
5 döngü için
şebeke güç kesilmesi sırasında
sürekli çalışma
%70 UT
%70 UT
gerektiriyorsa
(%30 UT düşmesi) (%30 UT düşmesi)
Model XYC100B-SPT/
25 döngü için
25 döngü için
XYC100B-PRO'nun kesintisiz bir
güç kaynağı veya bataryadan
< %5 UT
< %5 UT
güç alması önerilir.
(>%95 UT düşmesi) (>%95 UT düşmesi) 5
saniye için
5 saniye için
3 A/m
3 A/m
Güç frekansı manyetik alanları
tipik bir ticari veya hastane
ortamı için karakteristik
düzeylerde olmalıdır.
NOT: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. ana şebeke voltajıdır.
Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Model XYC100B-SPT/XYC100BPRO'nun aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır.
Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO müşterisi veya kullanıcısı böyle bir ortamda
kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi
IEC 60601
Test Düzeyi
Uyum
Düzeyi
Elekromanyetik
Ortam - Kılavuz
Taşınabilir ve Mobil RF
iletişim ekipmanı
Model XYC100B-SPT/XYC100BPRO'nun kablolar dahil
herhangi bir kısmına verici
frekansı için geçerli denklemden
hesaplanan önerilen ayırma
mesafesinden daha yakın
kullanılmamalıdır.
Önerilen
Ayırma Mesafesi
İletilen RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz-80 MHz
3V
Saçılan RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz-2,5 GHz
3 V/m
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P, 80 MHz
- 800 MHz
d = 2,33 √P, 800 MHz - 2,5 GHz
Burada ‘P’ verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecesi
ve ‘d’ metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.
Sabit RF vericilerinin alan güçleri, bir elektromanyetik alan araştırmasıa ile belirlendiği gibi, her
frekans aralığında uyumluluk seviyesinden daha az olmalıdır.b
Şu sembolle işaretli ekipman çevresinde enterferans oluşabilir:
NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz değerlerinde üst frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuz ilkeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik propagasyon
yapılar, nesneler ve kişilerden emilim ve yansımadan etkilenir.
a Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri, amatör telsiz, AM ve FM radyo
yayını ve TV yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerden alan güçleri teorik olarak doğru bir
şekilde öngörülemez. Sabit RF vericilerinden dolayı elektromanyetik ortamı değerlendirmek
için bir elektromanyetik alan araştırması düşünülmelidir. Model XYC100B-SPT/XYC100BPRO'nun kullanıldığı yerdeki ölçülen alan gücü yukarıdaki geçerli RF uyum seviyesini
geçiyorsa Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO normal çalışmasını doğrulamak üzere
izlenmelidir. Anormal performans gözlenirse Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO'nun
yerinin veya yönünün değiştirilmesi gibi ek önlemler gerekebilir.
b 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında, alan kuvvetleri 3 V/m’den az olmalıdır.
27
ELEKTROMANYETİK
UYUMLULUK
BİLGİSİ
devam
Taşınabilir ve Mobil RF İletişim Ekipmanı ile LifeChoice® Activox Taşınabilir
Oksijen Konsantratörü Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO arasında Önerilen
Ayırma Mesafeleri
LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Model XYC100B-SPT/XYC100BPRO'nun saçılan RF bozukluklarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda
kullanılması amaçlanmıştır. Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO müşterisi veya
kullanıcısı taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile Model XYC100B-SPT/
XYC100B-PRO arasında verici ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre minimum
bir mesafeyi koruyarak elektromanyetik paraziti önlemeye yardımcı olabilir.
Verici Frekansına göre Ayırma Mesafesi (m)
Vericinin
Anma Maksimum
Çıkış Gücü (W)
150 kHz - 80 MHz
d = 1,17 √P
80 MHz - 800 MHz
d = 1,17 √P
800 MHz - 2,5 GHz
d = 2,33 √P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,37
0,74
1
1,2
1,2
2,3
10
3,7
3,7
7,4
100
12
12
23
Yukarıda liste halinde verilmeyen bir maksimum çıkış gücünde derecelendirilmiş
vericiler için metre cinsinden ‘d’ önerilen ayırma mesafesi 'P‘nin verici üreticisine
göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü olduğu, verici frekansı için geçerli
denklem kullanılarak tahmin edilebilir.
NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz değerlerinde üst frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuz ilkeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik propagasyon
yapılar, nesneler ve kişilerden emilim ve yansımadan etkilenir.
Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Emisyonlar
LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Model XYC100B-SPT/
XYC100B-PRO'nun aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır.
Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO müşterisi veya kullanıcısı böyle bir ortamda
kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon Testi
Uyum
Elektromanyetik Ortam - Kılavuz
RF Emisyonları, CISPR 11
Grup 1
Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO sadece kendi
dahili fonksiyonu için RF enerjisi kullanır. Dolayısıyla,
RF emisyonları çok düşüktür ve yakınındaki elektronik
cihazlarda herhangi bir parazite neden olması beklenmez.
RF Emisyonları, CISPR 11
Sınıf B
Harmonik Emisyonlar,
IEC 61000-3-2
28
Voltaj Oynamaları/Titreme
Emisyonları IEC 61000-3-3
Model XYC100B-SPT/XYC100B-PRO mesken amacıyla
kullanılan binaları besleyen kamusal düşük voltajlı güç
Sınıf A
besleme ağına doğrudan bağlı olanlar ve mesken tipi
binalar dahil olmak üzere tüm binalarda kullanıma
Uyumluluk uygundur.
ÜRÜN SAHİBİNİN NOTLARI
29
®
®
Bizi İzleyin
Üretici ve Distribütör
3500 Comsouth Drive, Suite 100, Austin, Texas 78744 ABD
Kurumsal Ofis 1.512.617.1700 | www.InovaLabs.com
© 2015 Inova Labs Inc. Tüm hakları saklıdır.
12M-015-TR Rev G April 2015

Benzer belgeler

LifeChoice Activox Türkçe Kullanım Kılavuzu

LifeChoice Activox Türkçe Kullanım Kılavuzu Bu Kullanıcı El Kitabı, tüm LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Yoğunlaştırıcı modelleri ve aksesuarlarını tanımanızı sağlayan bilgiler içerir. LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Yoğunlaştır...

Detaylı