InfusionTM Gömme Işık Modülü

Transkript

InfusionTM Gömme Işık Modülü
GE
Lighting
Montaj Kılavuzu
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Infusion TM Gömme Işık Modülü
Bu montaj talimatları tüm Infusion TM gömme ışık modülü ürün SKU'larını kapsar:
InfusionTM gömme ışık modülleri:
99607, 99608, 99609, 99610, 99611, 99612, 99613, 99614, 99615, 99616, 99617, 99618, 99619, 99620, 99621, 99622, 99623, 99624, 99625,
99626
NOT:
1. Sadece Class 2 / SELV sürücüsüyle birlikte kullanılacaktır. Kablolarda aşırı gerilme oluşmamalıdır. Sürücü sabit bir akım çıkışı ve maks. 60 VDC
sağlamalıdır. Belirli sabit tahrik akımı için referans Infusion katalogu: DLM1000, DLM1500, DLM2000 maks. 0,7 A ±%5 ve DLM3000, DLM 4000
maks. 1,4 A ±%5.
2. Sadece kuru yerde veya istenen çalışma koşullarına uygun bir çevre için tasarlanmış ve test edilmiş armatürde kullanın.
3. Modülü içeren armatürün tüm ilgili EMI/EMC/ürün güvenlik düzenlemelerine uyduğu kanıtlanmalıdır.
BAŞLAMADAN ÖNCE
Bu talimatların tümünü dikkatlice okuyun.
UYARI
Elektrik çarpması riski.
önce elektriği kesin.
UYARI
Ürünü servise sokmadan veya kurmadan
Yaralanma riski. Tarif edilen kurulumları yaparken, eldiven ve
güvenlik gözlükleri ya da koruma gözlükleri takılmalıdır.
ELEKTRİK KABLOLARINI HAZIRLAYIN
A. Bu üniteyi sadece üreticinin belirttiği amaç için kullanın Herhangi
bir sorunuz olması durumunda üreticiyle irtibata geçin.
B. Üniteyi servise sokmadan veya temizlemeden önce, servis
panelindeki elektriği kesin ve uygun kilitleme / etiketleme güvenlik
prosedürlerini izleyin.
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
Bu talimatlardaki tüm İKAZ ve UYARILARI okuyun ve gözetin.
Aşağıda belirtilenlere uygundur:
•
•
•
•
GE imagination at work
Elektrik Gereklilikleri
• InfusionTM modülünü ani akımı göz önünde
bulundurmadan bir tezgah üstü güç birimine doğrudan
bağlamayın zira bu durum Infusion TM modülüne zarar
verebilir.
Sadece Infusion TM modulüyle kullanılabileceği belirtilmiş GE onaylı
bir Class 2 (ABD/Kanada) veya SELV (Avrupa) sürücüsü kullanın.
Kablo tesisatında topraklı 2 kablo kullanılmalı ve anma değeri 75°C
(176°F) olmalıdır.
Tüm elektrik kabloları nitelikli personel tarafından ve yerel, eyalet/il
ve federal düzenlemelere uygun olarak döşenmelidir.
Nihai armatür metal yuvası toprağa bağlanmalıdır.
Bileşenler
InfusionTM modül
bileziği
1
2
1
InfusionTM modül bileziğine sahip LED gömme ışık armatürü (çizime göre
farklı olabilir)
2
InfusionTM LED gömme ışık modülü
3
LED gömme ışık armatür reflektörü
3
Montaj
GE InfusionTM LED Modülü
DLM1000/927
InfusionTM gömme ışık modülü üzerindeki ürün
tanımı. DLM1000/927 bir örnektir. Daha fazla
ürün tanımı için Infusion kataloguna bakın.
1
LED gömme ışık armatür
reflektörünü LED gömme ışık
armatüründen çıkartın (mümkünse).
4
LED gömme ışık armatür
reflektörünü yerine yerleştirin
(mümkünse).
www.gelighting.com
ve General Electric, General Electric
Company'nin tescilli markalarıdır.
Montaj Talimatları
01/2013
2
InfusionTM gömme ışık modülünün
LED gömme ışık armatürü özellikleri
ile eşleştiğini teyit edin.
Kuzey Amerika:
EMEA:
GE Lighting
General Electric company
Nela Park
Cleveland, OH 44112
GE Hungary Kft.
Váci út 77.
H-1044 Budapest
Macaristan
3
InfusionTM gömme ışık modülünün
dört tırnağını, modül bileziğindeki
karşılık gelen yuvalarına hizalayın.
Modülün düzgün şekilde hizalanıp
yerleşmesini sağlamak için modülü
yerleştirip saat yönünde 20 derece
döndürün.
NOT: Kırılma riski. Modülü
yerleştirmek için aşırı kuvvet
uygulamayın. Aşırı kuvvet modülün
kırılmasına neden olabilir. Modül
yerine sağlam bir şekilde yerleşene
kadar döndürün.
Verilen bilgilerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.
Lütfen tüm detayları GE'den doğrulatın. Tüm değerler laboratuvar
koşullarında ölçülmüş dizayn veya tipik değerler olup GE, söz konusu
performansın son kullanıcının koşullarında da elde edileceğine dair
doğrudan veya dolaylı herhangi bir garanti veya teminat vermez.
ID no: GE2022-3889_version1