tuşuna basın ve

Transkript

tuşuna basın ve
DDST Unit Type F
Kullanım Talimatları
Yazıcı/Tarayıcı Referansı
1
Başlarken
2
Programın Kurulması
3
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
4
TWAIN Tarayıcı İşlevinin Kullanımı
5
Sorun Giderme
6
Ek
Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve ileride referans olması için el altında bulundurun.
Güvenli ve doğru kullanım için, makinenizi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" bölümündeki Güvenlik
Bilgilerini mutlaka okuyun.
Giriş
Bu el kitabında makinenizin çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin ayrıntılı talimatlar ve notlar yer
almaktadır. Güvenliğiniz ve size yararı açısından, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle
okuyun. Gerektiğinde anında başvurabilmek için bu el kitabını kolay erişilebilecek bir yerde saklayın.
Önemli
Bu el kitabının içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin
kullanılmasından veya çalıştırılmasından doğacak doğrudan, dolaylı, özel veya nihai zarardan sorumlu
değildir.
Çoğaltılması kanunlarca yasaklanmış hiçbir öğeyi kopyalamayın veya yazdırmayın.
Aşağıdaki öğeleri kopyalamak veya yazdırmak genellikle yerel kanunlarca yasaklanmıştır:
banknotlar, damga pulları, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü
belgeleri.
Yukarıdaki liste yalnızca örnek amaçlıdır ve yasaklı bütün belgeleri içermez. Listenin eksiksizliği veya
doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi belgelerin çoğaltılması veya yazdırılmasıyla ilgili
sorularınız için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün.
Dikkat:
Bu rehberde belirtilenlerin dışında kontrollerin veya ayarların kullanımı ve prosedürlerin yerine
getirilmesi tehlikeli radyasyona maruz kalma durumlarıyla sonuçlanabilir.
Bu el kitabında iki tür boyut ölçüsü kullanılmıştır. Bu makine için metrik ölçülere bakın.
Ticari Markalar
Microsoft®, Windows® ve Windows NT®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya
diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
Burada kullanılan diğer ürün isimleri sadece tanımlama amaçlıdır ve kendi şirketlerinin ticari markaları
olabilirler. Bu markalarla ilgili tüm haklardan feragat ederiz.
Windows işletim sisteminin doğru isimleri şöyledir:
•
Windows® 98'in ürün adı Microsoft® Windows® 98'dir
•
Windows® Me'nin ürün adı Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)'dir
•
Windows® 2000'in ürün adı aşağıdaki gibidir:
Microsoft® Windows® 2000 İleri Sunucu
Microsoft® Windows® 2000 Sunucu
Microsoft® Windows® 2000 Profesyonel
•
Windows® XP'nin ürün adı aşağıdaki gibidir:
Microsoft® Windows® XP Profesyonel
Microsoft® Windows® XP Home Sürümü
•
Windows Sunucu TM 2003'ün ürün adları aşağıdaki gibidir:
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standart Sürüm
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Şirket Sürüm
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Sürümü
Notlar:
Bu el kitabındaki bazı resimler, az da olsa makineden farklılık gösterebilir.
Belirli işlevler bazı ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için lütfen bölgenizdeki satıcınıza danışın.
Makine için Kılavuzlar
Aşağıdaki el kitapları bu makinenin çalıştırma prosedürlerini tanımlar. Belirli işlevler
için el kitabının ilgili kısımlarına bakın.
Not
❒ Verilen el kitapları makine tiplerine özeldir.
❒ El kitaplarını PDF dosyaları olarak izlemek için Adobe Acrobat Reader gereklidir.
❖ Genel Ayarlar Rehberi
Makinenin genel bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarları (kağıt kaseleri,
Yönetici Ararçlarıvs., 'yi ve sorun gidermeyi tanımlar.
❖ Ağ Rehberi
Makine ve ağ ortamındaki bilgisayarların ayarlanma prosedürlerini tanımlar.
❖ Kopyalama Referansı
Makinenin fotokopi makinesi işlevi için çalıştırma, işlevler ve sorun gidermeyi
tanımlar.
❖ Yazıcı/Tarayıcı Referansı (bu el kitabı)
Makinenin yazıcı/tarayıcı işlevi için sistem ayarlarını, çalıştırmayı, işlevleri, ve sorun
gidermeyi tanımlar.
i
İÇİNDEKİLER
Makine için Kılavuzlar.............................................................................................i
Bu Kılavuz Hakkında Bilgi.....................................................................................1
1. Başlarken
Kontrol Paneli.........................................................................................................3
Ekranın Okunması ve Tuşların Kullanımı...................................................................5
Makinenin Bağlanması ..........................................................................................6
Gerekenler .................................................................................................................6
USB kablo kullanarak makinenin ana bilgisayara bağlanması...................................6
2. Programın Kurulması
Otomatik Çalıştır ....................................................................................................9
Yazıcı Sürücüsünü Kurma ..................................................................................10
TWAIN Sürücü yüklenmesi ................................................................................. 11
CD-ROM'da Verilen Yazılım................................................................................. 12
DDST Sürücüsü .......................................................................................................12
DDST TWAIN Sürücüsü........................................................................................... 12
3. Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Yazıcı Özellikleri Menü ........................................................................................13
Ayarlama Yazıcı Özellikleri..................................................................................14
Yazıcı Özellikleri Parametreler............................................................................15
Kağıt Girişi................................................................................................................15
Liste/Test Çıktısı ...................................................................................................... 15
Bakım ....................................................................................................................... 16
Sistem ......................................................................................................................19
Ana Bilgisayar Arayüzü ............................................................................................20
Bypass Tepsisine Kağıt Yerleştirme ..................................................................21
Kağıt boyutu ayarlanması ........................................................................................ 23
Özel boyu kağıt ayarlama ........................................................................................ 24
Kalın kağıt ve OHP asetatları ayarlamak .................................................................25
Zarfların ayarı...........................................................................................................27
Yazıcı Sürücüsünün Ayarı ve bir Yazdırma İşinin İptal edilmesi.....................29
Windows 98SE / Me - Yazıcı Özelliklerine Erişim ....................................................29
Windows 2000 / XP ve Windows Sunucu 2003 - Yazıcı Özelliklerine Erişim ..........30
Bir Yazdırma İşinin İptal Edilmesi............................................................................. 32
4. TWAIN Tarayıcı İşlevinin Kullanımı
TWAIN Tarayıcı.....................................................................................................35
Ağ Twaın Tarayıcısını Kullanıma Hazırlık ..........................................................36
TWAIN Tarayıcı Ekranı ............................................................................................36
Orijinal Yerleştirme ..............................................................................................37
Orijinallerin Yerleştirilmesi........................................................................................ 37
Orijinallerin Taranması ........................................................................................42
ii
5. Sorun Giderme
Yazıcı İşlevi...........................................................................................................43
Ekrandaki Hata ve Durum Mesajları ........................................................................43
Makine Yazdırmıyor .................................................................................................46
Diğer Yazdırma Sorunları.........................................................................................48
Tarayıcı İşlevi .......................................................................................................50
Tarama Beklendiği gibi Yapılmadığı zaman.............................................................50
Hata Mesajı İstemci Bilgisayarda Görüntülendiği zaman.........................................50
6. Ek
Yazıcı İşlevi...........................................................................................................53
Harman ve Döndürerek Harman ..............................................................................53
Kenar Kenara Yazdırma........................................................................................... 53
Tarayıcı İşlevi .......................................................................................................54
Çözünürlük ve Dosya Boyutu arasındaki İlişki .........................................................54
Teknik Özellikler...................................................................................................55
Yazıcı ....................................................................................................................... 55
Tarayıcı .................................................................................................................... 56
İNDEKS ...................................................................................................... 57
iii
iv
Bu Kılavuz Hakkında Bilgi
Semboller
Bu el kitabında şu sembollar kullnılıyor:
R UYARI:
Bu sembol eğer talimatlar takip edilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular.
R DİKKAT:
Bu sembol eğer talimatlar takip edilmezse hafif veya orta büyüklükte yaralanma veya
mükliyet hasarıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular.
* Yukarıdaki ifadeler güvenliğiniz içindir.
Önemli
Eğer bu talimat takip edilmezse kağıt sıkışabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler
kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun.
Hazırlık
Bu sembol çalıştırmadan önce gereken ön bilgi veya hazırlıklar gerektiğini gösterir.
Not
Bu sembol çalıştırma için gerekli tedbilerleri veya yanlış çalıştırma sonrasında yapılacak
eylemi vurgular.
Sınırlamalar
Bu sembol sayısal limitleri, birlikte kullanılamayan işlevleri veya sözkonusu bir işlevin
o şartlarda kullanılamayacağını vurgular.
Referans
Bu sembol bir referansı vurgular.
[
]
Bilgisayarın ekranında görüntülenen tuşlar ve düğmeler.
[
]
Makinenin ekranında görüntülenen tuşlar.
{
}
Makinenin kontrol panelinde makine üzerinde yapılmış tuşlar.
{
}
Bilgisayarın kılavyesindeki tuşlar.
1
2
1. Başlarken
Kontrol Paneli
1 23
4
5
11 12
7
6
13
14
15
8
9
10
ANX003S
1. {Tarayıcı} tuşu
Tarayıcı işlevini etkin hale getirmek için basın.
2. {Yazıcı} tuşu
Yazıcı işlevini etkin hale getirmek için basın.
3. Göstergeler
Hataları ve makine durumunu gösterir.
h: Hata göstergesi. Bkz., Ağ Rehberi ve Genel Ayarlar Rehberi.
B: Kağıt Yükle Göstergesi. Bkz., Kopyalama Referansı.
D: Toner Ekle Göstergesi. Bkz., Kopyalama Referansı.
4. Ekran
Çalıştırma durumu ve mesajları görüntüler.
5. Seçim tuşları
Ekrandaki öğelere karşılık gelir. Karşılık gelen öğeyi seçmek için basın.
6. Kaydırma tuşları
Bir öğe seçmek için basın.
{U} : yukarıya doğru kaydır
{T} : aşağıya dooğru kaydır
{V} : sağa doğru kaydır
{W} : sola doğru kaydır
7. {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşu
Varsayılan parametreleri veya çalıştırma parametrelerini gerekesinimie göre değiştirmek için
basın.
8. {Sil/Durdur} tuşu
Sil: girilmiş bir sayısal değeri siler.
3
Başlarken
9. Ana güç göstergesi ve Açık göstergesi
Ana güç anahtarı açılırsa ana güç göstergesi yanar. Çalıştırma anahtarı açıldığı zaman açık
göstergesi yanar.
10. Çalıştırma anahtarı
1
Gücü açmak için basın. Açık göstergesi yanar. Gücü kapatmak için tekrar basın.
Not
❒ Bu tuş yazdırma sırasında yazıcı ayarlarını yaparken etkin değildir.
11. {Çevrim içi} tuşu
Yazıcıyı çevrimiçi ve çevrimdışı arasında değiştirmek için basın.
12. Veri Geliyor Göstergesi
Yazıcıbilgisayardan veri alırken veya yazdırma işini yaparken yanıp söner. Yazdırmaya
hazırlarken yanar.
13. {Escape} tuşu
Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basın.
14. {OK} tuşu
Seçili bir öğeyi ya da girilmiş sayısal değeri ayarlamak için basın.
15. Rakam tuşları
Sayısal değerler girmek için basın.
4
Kontrol Paneli
Ekranın Okunması ve Tuşların Kullanımı
Bu bölüm ekranın nasıl okuması gerektiğini ve ilk görüntü için tercih tuşunun
kullanımını açıklar.
1
Not
❒ Makine açıldığında kopya ekranı varsayılan ekran olarak ayarlanır. Ayarları [Sistem
Ayarları] içerisinde değiştirebilirsiniz. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
4
1
2
3
TR ANX004S
1. Seçim tuşları
Ekrandak en alt satırda işlev öğelerine karşılık gelir.
Örnek: Temel ekran
Bu el kitabında [İş sil] 'e basınh talimatı görüntülendiğinde, orta seçim tuşuna basın.
2. {Escape} tuşu
Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basın.
3. {OK} tuşu
Seçili bir öğeyi ya da girilmiş sayısal değeri ayarlamak için basın.
4. Kaydırma tuşları
İmleci herhangi bir yönde tek tek hareket ettirmek için basın.
Bu el kitabında {U}, {T}, {V}, veya {W} tuşları görüntülenirse aynı yöndeki kaydırma tuşuna
basın.
5
Başlarken
Makinenin Bağlanması
Referans
Ethernet kullanımında bağlantı hakkında ayrıntılar için bkz., Ağ Rehberi.
1
Gerekenler
Makineyi kullanmadan önce tüm ortam ve elektrik gerekliliklerinin sağlandığından emin
olun. Makineyi ana bilgisayara USB çıkışını veya network arayüz birimini kullanarak
bağlayın.
Tüm kabloların, bağlantı elemenlarının ve elektrik prizlerinin makineyi ana bilgisayara
veya ağa bağlamak için hazır olduğundan emin olun.
USB kablo kullanarak makinenin ana bilgisayara
bağlanması
Makineyi ana bilgisayara USB arayüz kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz.
USB kablosu makinenin modeline göre verilir:
• Standart model
Bu model için USB kablosu verilmiştir.
• Ağ standart model
Bu model ile USB kablosu verilmemiştir. Bu modeli bilgisayarınıza bağlamak için
uygun bir kablo satın alınız.
Makineyi ana bilgisayara USB arayüz kablosu kullanarak bağlamak için aşağıdaki
prosedürü takip edin.
A USB
2.0 arayüz kablosunu kullanarak makinenin arka kapağının sağ
tarafındaki USB çıkışına bağlayın.
ANX001S
6
Makinenin Bağlanması
B Diğer ucu ana bilgisayardaki USB çıkışına bağlayın.
Şimdi makine ve bilgisayar bağlanmıştır. Bir sonraki aşamada yazıcı sürücüsü ve
TWAIN sürücüsü yüklenmelidir. Yazıcı sürücüsü ve TWAIN sürücüsünün nasıl
kurulacağı hakkında ayrıntılar için bkz., p.10 “Yazıcı Sürücüsünü Kurma” ve p.11
“TWAIN Sürücü yüklenmesi”.
1
Not
❒ Eğer Windows 98 SE/Me ile USB 2.0 kullanıldıysa sadece USB 1.1 in hızına denk
bir hız mümkündür.
7
Başlarken
1
8
2. Programın Kurulması
Bu el kitabı sizin genel Windows işlemlerine ve uygulamalarına aşina olduğunuzu kabul
eder. Eğer öyle değilse, ayrıntılar için Windows ile gelen kurulum talimatlarına bakın.
Otomatik Çalıştır
CD-ROM'u CD-ROM sürücüsü içine takmak program yükleyiciyi otomatik olarak
başlatır. Yükleyici kolayca şu yazıcı sürücü ve bilgisayar programlarını yüklemenize
yardım eder.
Not
❒ Tak ve oynat başladığında, [Yeni Donanım Aracı Bulundu], [Aygıt Sürücü
Sihirbazı] veya [Yeni Aygıt Bulundu Sihirbazı]'nda [İptal et] kutsuna tıklayın
ve sonra CD-ROM'u takın. Windows 98SE/ Me / 2000 / XP veya Windows Sunucu
2003 sistem sürümüne bağlı olarak [Yeni Donanım Bulundu], [Aygıt Sürücü
Sihirbazı] veya [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] kutuları görüntülenir.
❒ Otomatik Çalıştır (Auto Run) bazı işletim sistemi ayarları ile çalışmayabilir. Eğer bu
olursa, CD-ROM kök klasörde "Setup.exe" yi başlatın.
❒ Otomatik Çalıştır'ı edilgenleştirmek için CD-ROM'u sürüye taktığınızda sol
{SHIFT} tuşuna basın ve bilgisayar CD-ROM'u okumayı bitirinceye kadar basılı
tutun.
Sınırlamalar
❒ Windows 2000 / XP, veya Windows Sunucu 2003'de bilgisayar programını yüklemek
Yönetici iznini gerektirir. Otomatik Çalıştır kullanarak bilgisayar programı
yükediğinizde Yönetici iznine sahip olan kullanıcı hesabıyla giriş yapın.
9
Programın Kurulması
Yazıcı Sürücüsünü Kurma
Yazıcı işlevini kullanırken verilen CD-ROM'daki yazıcı sürücüsünü yüklemelisiniz.
A Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.
B CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
2
Sürücü yükleyici başlar.
C Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] öğesini tıklayın.
Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.
D [DDST Yazıcı Sürücüleri].
DDST Yazıcı Sürücü Yükleyicisi başlar.
E Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.
İçeriklerini iyice okuduktan sonra [Sözleşmeyi kabul ediyorum.] tıklayın, ve
sonra [Devam>] tuşuna basın.
F DDST Yazıcı Sürücülerini yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
Eğer DDST Yazıcı Sürücüsünü yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden
başlatmanız gerekirse, bilgisayarı yeniden başlatın.
Not
❒ Yazıcı sürücüsü yüklenmiştir, tak ve oynat müsade eilmiştir, ve "USB" çıkışına
bağlı yazıcının sembolü [Yazıcılar] veya [Yazıcılar ve Fakslar] penceresine
eklenmiştir.
❒ Windows 98SE / Me altında yazıcı işlevini Ethernet arayüzünde kullanırsanız,
bkz., Ağ Rehberi.
❒ Windows 2000 / XP / Server 2003 altında yazıcı işlevini Ethernet arayüzünde
kullanırsanız, bkz., Ağ Rehberi.
10
TWAIN Sürücü yüklenmesi
TWAIN Sürücü yüklenmesi
Tarayıcı işlevini kullanıyorsanız, verilen CD-ROM'daki TWAIN Sürücüsü
yüklenmelidir.
A Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.
B CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
2
Sürücü yükleyici başlar.
C Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] öğesini tıklayın.
Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.
D [DDST TWAIN Sürücüsü]ne tıklayın.
DDST TWAIN Sürücü Yükleyici Başlar.
E [Kapat] öğesine tıklayın.
11
Programın Kurulması
CD-ROM'da Verilen Yazılım
Bu makinenin yazıcı seçeneğiyle gelen bazı CD-ROMlar vardır.
DDST Sürücüsü
Makineyle gelen CD-ROM'da DDST sürücüleri bulunmaktadır. Bu bilgisayarın
makineyle yazıcı diliyle haberleşmesine izin verir.
2
❖ Sistem gereksinimleri
İşletim sistemi
• Microsoft Windows 98SE
• Microsoft Windows Me
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Server 2003
Hard disk space
• 80 MB veya daha fazla
DDST TWAIN Sürücüsü
Bu sürücü makinede bir orijinali taratmak için gereklidir.
Makineyi bir ağ TWAIN tarayıcısı olarak kullanmak için, bu sürücü yüklenmiş
olmalıdır.
❖ Sistem gereksinimleri
• Donanım
PC/AT uyumlu
• CPU
Pentium 300 MHz veya daha hızlısı önerilir
• İşletim sistemi
Microsoft Windows 98 (SE veya daha sonrası)
Microsoft Windows Millennium Sürümü
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Sunucu
Microsoft Windows XP Home Sürümü
Microsoft Windows XP Professional
• Hafıza
128 MB veya daha fazla önerilir
• Sabit disk alanı
200 MB veya daha fazla
• Bağlantı
Ethernet/USB
12
3. Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Yazıcı Özellikleri Menü
Beş tane menü Yazıcı Özellikleri öğesi vardır:
Referans
Fotokopi özellikleri hakkında daha fazla bilgi ve sistem ayarları için bkz., Kopyalama
Referansı ve Genel Ayarlar Rehberi.
• Kağıt Girişi
• Liste/Test Çıktısı
• Bakım
• Sistem
• Ana Bilgisayar Arayüzü
Şu işlevleri seçebilirsiniz.
Menü
Varsayılan
Kağıt Girişi
Bypass Kağıt Boyutu
Bkz. p.15 “Kağıt Girişi”.
Otomatik Kağıt Seçimi
Dubleks *1
Liste/Test Çıktısı
Çalıştırma Testi
Bkz. p.15 “Liste/Test
Çıktısı”.
Bakım
Menü Koruma
Bkz. p.16 “Bakım”.
Sistem
Otomatik Devam
Bkz. p.19 “Sistem”.
Kenar Yumuşatma
Toner Tasarrufu
Ana Bilgisayar Arayüzü
I/O Zaman Aşımı
Bkz. p.20 “Ana Bilgisayar
Arayüzü”.
*1
Dubleks standart modelde görülür. Makine tipinizi kontrol edin.
13
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Ayarlama Yazıcı Özellikleri
Makineyi yazıcı olarak kullanıyorsanız Yazıcı Özellikleri işlemlerin temel
ayarlamalarına müsade eder.
Fabrika ayarları çoğu yazıcı işleri için uygun olduğu halde, Yazıcı Özellikleri temel
yazıcı işlemlerini kontrol eden bazı ayarlara erişmenize isin verir. Yazıcı Özellikleri
ayarları makineyi kapatsanızda korunur.
Fotokopi özellikleri ve sitem ayarları hakkında ayrıntılar için bkz., Kopyalama Referansı
ve Genel Ayarlar Rehberi.
3
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Yazıcı Özellikleri] 'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak istenilen öğeyi seçin, {OK} tuşuna basın ve
sonra ayarlarını değiştirin.
Not
❒ {OK}: Yeni ayarları yapmak için ve bir önceki menüye geri dönmek için basın.
❒ {Escape}: herhangi bir ayarı değiştirmeden bir önceki menüye dönmek için
basın.
D Yazıcı Özellikleri ayarlarını değiştirdikten sonra, {Kullanıcı Araçları/Sayacı}
tuşuna basın.
Not
❒ İşlevlere yapılan değişiklikler makine kapatılsa da etkin kalır.
14
Yazıcı Özellikleri Parametreler
Yazıcı Özellikleri Parametreler
Kağıt Girişi
❖ Bypass Kağıt Boyutu
Bypass tepsisinde girilen kağıdın boyutu.
Referans
Bypass tepsisinden girilebilen kağıt boyutları hakkında daha fazla bilgi için bkz.,
Genel Ayarlar Rehberi.
3
Not
❒ Varsayılan:
• Metrik ölçüler: A4
• İnç ölçüleri: 11 × 8/
❖ Otomatik Kağıt Seçimi
Otomatik Kağıt Seçimi etkin kılabilmek için ayarlayabilirsiniz. Bu makine yazdırma
verilerinden kağıt boyutunu otomatik olarak tesbit eder ve kağıt beslenecek kaseti
seçer.
Not
❒ Varsayılan: Açık
❖ Dubleks
Dubleks yazdırmayı etkin kılmak için ayarlayabilirsiniz. Bu makine yazdırma
verilerinden dubleks yazdırmayı otomatik olarak tesbit eder ve kağıt beslenecek
kaseti seçer.
Not
❒ Varsayılan: Açık
Liste/Test Çıktısı
❖ Çalıştırma Testi
İşlemin deneme sayfasını yazdırabilirsiniz.
İşlemin deneme sayfasını yazdırma
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
Kullanıcı Araçları ana menüsü görüntülenir.
15
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Yazıcı Özellikleri]'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
Yazıcı Özellikleri menüsü görüntülenir.
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Liste/Test Yazdır] 'yi seçin ve sonra {OK}
3
tuşuna basın.
D {U} veya {T} tuşunu kullanarak [İşlem Testi]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
Deneme sayfası yazdırılır.
E {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
Bakım
❖ Menü Koruma
Bu prosedür menü ayarlarını kazayla değiştirilmesinden korumanızı sağlar. Gerekli
tuş işlemlerini yapmadıkça menü ayarlarını normal prosedürlerle değiştirmenizi
imkansız hale getirir.
• Seviye 1
Bakım, Sistem, Ana Bilgisayar Arayüzü koruyabilirsiniz.
• Seviye 2
Kağıt Girişi, Bakım, Sistem, Ana Bilgisayar Arayüzü koruyabilirsiniz.
• Kapalı
Not
❒ Varsayılan: Kapalı
16
Yazıcı Özellikleri Parametreler
Ayar Menü Koruma
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
Kullanıcı Araçları ana menüsü görüntülenir.
B {U} veya {T} kullanarak [Yazıcı Özellikleri]'yi seçin, ve sonra {OK} tuşuna
basın.
3
Yazıcı Özellikleri menüsü görüntülenir.
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Bakım]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
D [Menü Koruma]'ye basın.
E Rakam tuşları kullanarak bir erişim kodu girin, ve sonra {OK} tuşuna basın.
F Bir menü koruma seviyesi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
G {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
17
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Menü Koruma İptal edilmesi
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Yazıcı Özellikleri]'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
3
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Bakım]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
Erişim kodlarını girmek için bir ekran görüntülenir.
D Rakam tuşlarını kullanarak erişim kodunu girin ve sonra {OK} tuşuna basın.
E [Menü Koruma]'ye basın.
F [Kapalı]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
G {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
18
Yazıcı Özellikleri Parametreler
Geçici iptal Menü Koruma
Yazıcı Özellikleri'de korumalı öğeleri seçerseniz erişim kolarını girmek için bir ekran
görüntülenir. Bu olduğunda rakam tuşlarını kullanarak erişşim kodlarını girin ve sonra
{OK} tuşuna basın. Bu durumda Menü Koruma geçici olarak iptal edilmiştir.
Not
❒ Eğer doğru erişim kodlarını girerseniz, Yazıcı Özellikleri ekranı görüntülenirken
Menü Koruma iptal edilmiş kalır.
Sistem
3
❖ Otomatik Devam
Otomatik Devam özelliğini etkinleştirmek için bunu seçebilirsiniz. O açık olduğunda,
bir sistem hatası oluşsa dahi yazdırma devam eder.
• Kapalı
• 0 dakika
• 1 dakika
• 5 dakika
• 10 dakika
• 15 dakika
Not
❒ Varsayılan: Kapalı
❖ Kenar Yumuşatma
Kenar Yumuşatma'yi etkin kılmak için bunu ayarla.
• Açık
• Kapalı
Not
❒ Varsayılan: Açık
❒ Eğer Toner Tasarrufu ayarı Açık ise , Açık'ye ayarlansa dahi Kenar Yumuşatma
gözardı edilir.
❖ Toner Tasarrufu
Toner Tasarrufu'yi etkin kılmak için bunu ayarla.
• Açık
• Kapalı
Not
❒ Varsayılan: Kapalı
19
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Ana Bilgisayar Arayüzü
❖ I/O Zaman Aşımı
Makinenin bir yazdırma işini sona erdirmeden önce kaç saniye beklemesi gerektiğini
ayarlayabilirsiniz. Genellikle bir yazdırma işinin ortasında başka bir bağlantı
noktasından veri geliyorsa, bu zaman aşımı süresini artırmalısınız.
• 10 saniye
• 15 saniye
• 20 saniye
• 25 saniye
• 60 saniye
3
Not
❒ Varsayılan: 15 saniye
20
Bypass Tepsisine Kağıt Yerleştirme
Bypass Tepsisine Kağıt Yerleştirme
Şunlar bypass tepsisine kağıt yerleştirmeyi açıklar. Kağıt kasetine yüklenemeyen OHP
asetalar, etiketler, kalın kağıt, ve zarflar üzerine yazdırmak için bypass tepsisini kullanın.
Referans
Kağıt kasetine kağıt yerleştirme hakkında ayrıntılar içinbkz., Genel Ayarlar Rehberi.
Not
❒ Antetli kağıt yüklerken, yönüne dikkat edin. Bkz., Kopyalama Referansı.
3
❒ Şu boyular içerisindeki kağıt bypass tepsisine yerleştirilebilir:
• Dikey: 90.0-297.0 mm (3.54 inç-11.69 inç)
• Yatal: 148.0-600.0 mm (5.83 inç-23.62 inç)
❒ Kağıdın yazdırmak istediğiniz tarafının bypass tepsisinde alta geldiğinden emin olun.
❒ Bypass tepsisine OHP asetatlar veya kalın kağıt koyduğunuzda kağıt ayarını kontrol
panelini veya yazıcı sürücüsünü kullanarak yapın.
❒ Bypass tepsisine yüklenebilecek kağıt sayısı kağıt türüne bağlıdır.
Sınırlamalar
❒ Bypass tepsisinden yazdırırken şu işlevler kullanım dıı bırakılır:
• Dubleks Yazdırma
• Otomatik Kaset Seçimi
• Otomatik Kaset Değiştirme
Önemli
❒ Yazıcı işlevi kullanılarak yazdırırken orijinal resimler daima 180 derece döndürülür
(yazdırılacak resimlerin yönlendirmeleri fotokopi makinesi işlevindekinin zıddı
yönündedir). Zarflar, ve antetli kağıtlar gibi özel yönlendirme gereken kağıtlara
yazıdırıken, kağıt besleme yönünü 180 derece döndürdüğünüzden emin olun.
❒ Bilgisayardan veriler yazdırırken kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak
ayarladığınızdan emin olun. Yazıcı sürücüsü kullanılarak yapılan kağıt boyuru ayarı
kontrol paneldeki ayara göre önceliğe sahiptir.
A Bypass tepsisini açın.
AAW019S1
21
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
B Kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna ayarlayın.
Önemli
❒ Eğer kağıt kılavuzları kağıda yanaşmıyorsa kaymış resimler veya sıkışmalar
gerçekleşebilir.
C Kağıdı yazdırılacak tarafı alta gelecek şekilde bypass tepsisinden yavaşça içeri
verin.
3
AAW020S1
1. Kağıt desteği
2. Kağıt kılavuzları
Not
❒ Sınır işaretini geçecek kadar kağıt yerleştirmeyin, yoksa kaymış görüntü veya
sıkışmalar oluşabilir.
❒ A4 L, 81/2"×11" L'den daha büyük kağıt boyutları için kağıt desteğini açıp
uzatın.
❒ Çoklu sayfa beslemesini engellemek için kağıtları havalandırın ve aralarına hava
girmesini sağlayın.
❒ OHP asetat yerleştirdiğinizde ön ve arka taraflarının doğru bir şekilde
konulduğundan emin olun.
❒ OHP asetatlar veya kalın kağıtlar (over 105g/m2) üzerine yazdırma yaparken kağıt
türünü seçin. Ayrıntılar için, bkz. p.25 “Kalın kağıt ve OHP asetatları ayarlamak”.
❒ Zarflar üzerine yazdırırken kağıt türünü seçin. Ayrıntılar için, bkz. p.27 “Zarfların
ayarı”.
❒ Kağıt boyutunu ayarlayın, bkz., p.23 “Kağıt boyutu ayarlanması”
22
Bypass Tepsisine Kağıt Yerleştirme
Kağıt boyutu ayarlanması
Not
❒ Kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü
kullanarak kağıt boyutu ayarlarken şunlar zaruri değildir.
❒ Yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlanan kağıt boyutu kontrol panel kullanılarak
ayarlamaya göre önceliğe sahiptir.
❒ Yazıcı sürücüsü kullanılmadığında ayarları kontrol paneli kullanarak yapın.
Referans
Yazıcı sürücüsü ayarları için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.
3
Özel boyutlar ayarlama hakkında ayrıntılar için bkz., p.24 “Özel boyu kağıt
ayarlama”.
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
B {U} ve {T} tuşunu kullanarak [Yazıcı Özellikleri]'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kağıt Girişi]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
D [Bypass Kağıt Boyutu]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
23
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
E {U} veya {T} tuşunu kullanarak kağıt boyutunu seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
Not
❒ Kalın kağıt veya OHP asetatlar üzerine yazdırırken kağıt türünü seçin. Ayrıntılar
için, bkz. p.25 “Kalın kağıt ve OHP asetatları ayarlamak”.
3
F {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
Özel boyu kağıt ayarlama
Not
❒ Yazıcı sürücüsü kullanılarak özel boyutlu kağıtlar da ayarlanabilir. Yazıcı
sürücüsünü kullanarak kağıt boyutu ayarlarken şu prosedürler zaruri değildir.
❒ Yazıcı sürücüsünü kullanarak yapılan özel boyut ayarları makinenin kontrol paneli
kullanılarak yapılanlara göre önceliğe sahiptir.
❒ Yazıcı sürücüsü kullanılmadığında ayarları kontrol paneli kullanarak yapın.
Referans
Yazıcı sürücüsü ayarları için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Yazıcı Özellikleri]'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kağıt Girişi]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
24
Bypass Tepsisine Kağıt Yerleştirme
D [Bypass Kağıt Boyutu]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
E {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Özel Boyut]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
3
F Rakam tuşlarını kullanarak kağıdın yatay uzunluğunu girin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
G Rakam tuşlarını kullanarak kağıdın dikey uzunluğunu girin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
H {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
Kalın kağıt ve OHP asetatları ayarlamak
Not
❒ Kağıt ayarları yazıcı sürücüsü kullanılarak da ayarlanabilir. Yazıcı sürücüsünü
kullanarak kağıt boyutu ayarlarken şu prosedürler zaruri değildir.
❒ Yazıcı sürücüsünü kullanarak yapılan kağıt boyut ayarları makinenin kontrol paneli
kullanılarak yapılanlara göre önceliğe sahiptir.
❒ Yazıcı sürücüsü kullanılmadığında ayarları kontrol paneli kullanarak yapın.
Referans
Yazıcı sürücüsü ayarları için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.
25
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Sistem Ayarları]'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kaset Kağıt Ayarları] 'yi seçin ve sonra
3
{OK} tuşuna basın.
D {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kağıt Türü:Bypass Tepsisi]'yi seçin ve
sonra {OK} tuşuna basın.
E {U} veya {T} tuşunu kullanarak [OHP (Asetat)] veya [Kalın Kağıt]'yi seçin ve
sonra {OK} tuşuna basın.
F {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
Not
❒ Yapılan ayarlar tekrar sıfırlanıncaya kadar geçerli kalırlar. OHP asetatlar veya
kalın kağıt üzerine yazdırdıktan sonra bir sonraki kullanıcı için ayarları
sıfırladığınızdan emin olun.
26
Bypass Tepsisine Kağıt Yerleştirme
Zarfların ayarı
A {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Sistem Ayarları] 'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
3
C {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kaset Kağıt Ayarları] 'yi seçin ve sonra
{OK} tuşuna basın.
D {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kağıt Türü:Bypass Tepsisi]'yi seçin ve
sonra {OK} tuşuna basın.
E {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kalın Kağıt] 'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
F Kullanıcı Araçları ana menüsüne dönmek için {Escape} tuşuna iki defa basın.
27
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
G {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Yazıcı Özellikleri] 'yi seçin ve sonra {OK}
tuşuna basın.
H {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Kağıt Girişi] 'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna
basın.
3
I [Bypass Kağıt Boyutu]'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basın.
J [C6 EnvL], [C5 EnvL], veya [DL EnvL]'dan kağıt zarf boyutunu seçin ve
sonra {OK} tuşuna basın.
K {Kullanıcı Araçları/Sayacı} tuşuna basın.
28
Yazıcı Sürücüsünün Ayarı ve bir Yazdırma İşinin İptal edilmesi
Yazıcı Sürücüsünün Ayarı ve bir Yazdırma
İşinin İptal edilmesi
Windows 98SE / Me - Yazıcı Özelliklerine Erişim
Varsayılan ayarları değiştirme
A [Başlat] menüsünden, [Ayarlar] öğesinin üzerine gelin ve ardından [Yazıcılar]
3
öğesine tıklayın.
[Yazıcılar] penceresi görüntülenir.
B Makinenin değiştirmek istediğiniz varsayılan sembolüne tıklayın.
C [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tıklayın.
Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
D Yapmak istediğiniz ayarı yapın ve sonra [OK] tuşuna tıklayın.
Not
❒ Bazı uygulamalarda yazıcı sürücüsü ayarları kullanılmaz ve uygulamanın kendi
ayarları kullanılır.
Ayarların bir uygulamadan yapımı
Özel bir uygulama için ayarlar yapmak için o uygulamadan yazıcı özellikleri iletişim
kutusunu açın. Aşağıdaki örnek Windows 98SE /Me ile gelen WordPad için ayarların
nasıl yapıldığını gösterir.
Not
❒ Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açmanın gerçek prosedürleri uygulamaya bağlı
olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için, kullandığınız uygulamayla gelen çalışma
talimatlarına bakınız.
❒ Aşağıdaki prosedürde yaptığınız herhangi bir değişiklik sadece o uygulam için
geçerlidir.
A [Dosya] menüsünde, [Yazdır] öğesini tıklayın.
[Yazdır] iletişim kutusu görüntülenir.
B [İsim] listesinde, kullanmak istediğiniz makineyi seçin ve sonra [Özellikler] 'e
tıklayın.
Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
C Yapmak istediğiniz ayarı yapın ve sonra [OK] tuşuna tıklayın.
D Yazdırma işini başlatmak için [OK] öğesine tıklayın.
29
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Windows 2000 / XP ve Windows Sunucu 2003 - Yazıcı
Özelliklerine Erişim
Varsayılan ayarları değiştirme - Yazıcı özellikleri
Sınırlamalar
❒ Makine ayarları değiştirme Yazıcıları Yönetme iznini gerektirir. Yöneticiler ve Güçlü
Kullanıcılar Yazıcıları Yönet iznine varsayılan ayar olarak sahiptir. Seçenekleri
ayarlarken Yazıcı Yönetimi iznine sahip bir kullanıcı hesabıyla giriş yapın.
3
A [Başlat] menüsünden, [Ayarlar] öğesinin üzerine gelin ve ardından [Yazıcılar]
öğesine tiklayin.
[Yazıcılar] penceresi görünür.
Not
❒ Windows XP Professional ve Windows Sunucu 2003, [Başlat] menüsünde
[Yazıcılar ve Fakslar] penceresini açın.
❒ Windows XP Home Sürümü altında [Başlat] işlev çubuğundan [Kontrol
Paneli]'na tıklayarak [Yazıcılar ve Fakslar] penceresini açın [Yazıcılar ve
Başka Donanımlar] ve sonra [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın.
B Makinenin değiştirmek istediğiniz varsayılan sembolüne tıklayın.
C [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tıklayın.
Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
D Yapmak istediğiniz ayarı yapın ve sonra [OK] tuşuna tıklayın.
Not
❒ Normal olarakPostScript yazıcı sürücüsünde [Donanım Ayarları]' sekmesinden
Form to Kaset İşleri ayarlarını değiştirmek zorunda değilsiniz.
❒ Burada yaptığınız ayarlar bütün uygulamalar için varsayılan ayar olarak
kullanılabilir.
Varsayılan ayarları değiştirme - Yazdırma tercih referansları
Sınırlamalar
❒ Makine ayarları değiştirme Yazıcıları Yönetme iznini gerektirir. Yöneticiler ve
Uzman Kullanıcılar gruplarının üyeleri varsayılan olarak Yazıcıları Yönet iznine
sahiptirler. Seçenekleri ayarlarken Yazıcı Yönetimi iznine sahip bir kullanıcı
hesabıyla giriş yapın.
A [Başlat] menüsünden, [Ayarlar] öğesinin üzerine gelin ve ardından [Yazıcılar]
öğesine tiklayin.
[Yazıcılar] penceresi görünür.
30
Yazıcı Sürücüsünün Ayarı ve bir Yazdırma İşinin İptal edilmesi
Not
❒ Windows XP Professional ve Windows Sunucu 2003, [Başlat] menüsünde
[Yazıcılar ve Fakslar] penceresini açın.
❒ Windows XP Home Sürümü altında [Başlat] işlev çubuğundan [Kontrol
Paneli]'na tıklayarak [Yazıcılar ve Fakslar] penceresini açın [Yazıcılar ve
Başka Donanımlar] ve sonra [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın.
B Makinenin değiştirmek istediğiniz varsayılan sembolüne tıklayın.
C [Dosya] menüsünde, [Yazdırma Tercihleri...] öğesine tıklayın.
[Yazdırma Tercihleri] iletişim kutusu görüntülenir.
3
D Yapmak istediğiniz ayarı yapın ve sonra [OK] tuşuna tıklayın.
Not
❒ Burada yaptığınız değişiklikler bütün proramlar için geçerli sayılır.
Ayarları bir Uygulamadan yapın
Özel bir uygulama için ayarlar yapmak için o uygulamadan [Yazıcı] iletişim kutusunu
açın. Aşağıdaki örnek Windows 2000 / XP ve Windows Sunucu 2003 ile gelen WordPad
için ayarların nasıl yapıldığını gösterir.
Not
❒ [Yazıcı] iletişim kutusunu açmanın gerçek prosedürleri uygulamaya bağlı olarak
değişebilir. Ayrıntılar için kullandığınız uygulamayla gelen çalıştırma talimatlarına
bakın.
❒ Aşağıdaki prosedürde yaptığınız herhangi bir değişiklik sadece o uygulam için
geçerlidir.
A [Dosya] menüsünde, [Yazdır...] öğesini tıklayın.
[Yazdır] iletişim kutusu görüntülenir.
B [Yazıcı Seç] listesinde kullanmak istediğniz makineyi seçin ve sonra yazdırma
ayarlarını değiştirmek için sekmeye tıklayın.
Not
❒ Yazıcı Tercihleri iletişim kutusunu açmak için Windows XP ve Windows Sunucu
2003 altında [Tercihler] 'e tıklayın.
C İstadiğiniz ayarı yapın.
D Yazdırmaya başlamak için [Yazdır]'a tıklayın.
Yazdırmayı başlatmak için Windows XP ve Windows Sunucu 2003 altında [OK], ve
sonra [Yazdır]'a tıklayın.
31
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
Bir Yazdırma İşinin İptal Edilmesi
A Windows görev çubuğu üzerindeki yazıcı sembolüme çift tıklayın.
Yazdırma için sırada olan tüm yazdırma işlerini gösteren bir pencere görüntülenir.
İptal etmek istediğiniz işin geçerli durumunu kontrol edin.
B İptal etmek istediğiniz işin adını seçin.
C [Belge] menüsünde, [Yazdırma İptal] 'e tıklayın.
3
Not
❒ Windows 2000 / XP, ve Windows Sunucu 2003 altında, [Belge] menüsünde
[iptal]'e tıklayın.
❒ Windows 98SE / Me / 2000 / XP, veya Windows Sunucu 2003 altında Yazdırma
iş bekleme sırasının penceresini [Yazıcılar] sembolüne ( Windows XP ve
Windows Server 2003'de [Yazıcılar ve Fakslar] pencersi altında) çift tıklayarak
da açabilirsiniz.
D {Yazıcı} tuşuna basın.
E [İş sil]'ye basın.
F [Şu anki]'ye basın.
• [Şu anki]: işlenmekte olan yazdırma işini iptal eder.
• [Devam Et]: yazdırma işini kaldığı yerden başladır.
Bir onay mesajı görüntülenir.
G Yazdırma işini iptal etmek için [Evet] tuşuna basın.
32
Yazıcı Sürücüsünün Ayarı ve bir Yazdırma İşinin İptal edilmesi
Not
❒ Önceki ekrana dönmek için [Hayır] tuşuna basın.
Önemli
❒ Makineyi birden fazla bilgisayar paylaşıyorsa, başka birinin yazdırma işini
kazayla iptal etmemek için dikkatli olun.
Not
❒ Zaten işlenmiş olan verilerin yazdırılmasını durduramazsınız. Bu nedenle, [İş sil]
tuşuna bastıktan sonra yazdırma birkaç sayfa daha devam edebilir.
❒ Çok sayıda veri içeren bir yazdırma işinin durması uzun sürebilir.
3
33
Yazıcı İşlevinin Kullanımı
3
34
4. TWAIN Tarayıcı İşlevinin
Kullanımı
TWAIN Tarayıcı
Bu makineyi ağdaki bir istemci bilgisayardan makineyi çalıştırarak TWAIN tarayıcı
olarak kullanabilirsiniz. USB ile bağlı tarayıcılar için kullanılan aynı işlemle orijinaller
tranabilir.
Hatta, bir USB ile çevrim dışı bir bilgisayarla doğrudan bağlanarak bu makine bir
TWAIN uyumlu tarayıcı olarak da kullanılabilir.
ANX005S
1. Bu makine
Bu makineyi ethernete (TCP/IP) ve/veya USB'ye bağlayın.
2. İstemci bilgisayar
Tarayıcı TWAIN uyumlu bir uygulama (Resimleme gibi) kullanılarak çalıştırılabilir.
3. Çevrimdışı bilgisayar
Bu makineye USB yoluyla bağlı tek bir bilgisayardır. Bu tarayıcıyı TWAIN uyumlu bir
uygulama (Resimleme gibi) kullanarak çalıştırabilirsiniz.
Süreç Akışı
A TWAIN sürücüsüyle bir tarama komutu göndermek için TWAIN uyumlu bir
uygulamayı kullanın g2. İstemci bilgisayar" veya g3. Çevrim dışı bilgisayar
kullanın.
B Orijinaller g1. Bu makine tarafından taranır.
C Taranan veriler TWAIN uyumlu bir uygulama
kullanarak g2. İstemci
bilgisayar" veya g3. Çevrimdışı bilgisayar üzerinde düzeltilebilir ve
saklanabilir.
35
TWAIN Tarayıcı İşlevinin Kullanımı
Ağ Twaın Tarayıcısını Kullanıma Hazırlık
Aşağıdaki özet diyagram bu makineyi TWAIN tarayıcı olarak kullanım hazırlık
basamaklarını gösterir.
TWAIN sürücüyü istemci bilgisayara yükleyin. *1
4
Tarayıcıyı ve istemci bilgisayarı bir kabloyla bağlayın.
Bkz., p.11 “TWAIN Sürücü
yüklenmesi”.
USB bağlantısı: Bkz., p.6
“USB kablo kullanarak
makinenin ana bilgisayara
bağlanması”.
Ethernet bağlantısı: Bkz., Ağ
Rehberi.
*1
Eğer bu makineyi bir TWAIN tarayıcı olarak kullanıyorsanız, kullanmak için istemci
bilgisayarda TWAIN uyumlu bir uygulamaya ihtiyac duyarsınız.
TWAIN Tarayıcı Ekranı
Bu makineyi TWAIN tarayıcı olarak kullandığınız zaman, kontrol panelindeki
{Tarayıcı} tuşuna basmak gerekli değildir. TWAIN sürücüsü istemci bilgisayarda etkin
olduğu zaman görüntü otamatik olarak şu ekrana geçer.
36
Orijinal Yerleştirme
Orijinal Yerleştirme
Aşağıdakiler orijinallerin şaryo camı üzerine ve ADF içine yerleştirilmesini, ve orijinal
tarama alınının ayarlanmasını ve de yerleştirme yöntemine göre yönlendirmenin
yapılması prosedürünü açıklar.
Taranan orijinalin üst/alt yönünü istemci bilgisayarda doğru bir şekilde görüntülemek
için orijinalin yerleştirilmesi ve kontrol panelde yapılan ayarlar ve tarayıcı sürücüsü eşit
olmalıdır.
Orijinallerin Yerleştirilmesi
Orijinallerin yerleştirilmesi için iki yönlendirme vardır. Aşağıdaki tabloya bakın.
4
Not
❒ Normal olarak bir orijinal
veya
dir fakat aşağıdaki tabloda, yönlendirmeyi
anlamayı kolaylaştırmak için kare bir orijinal kullanılmıştır. Eğer orijinalin gerçek
şekli farklıysa, orijinal yönelendirmenin bilelşimi ve kontrol panelde veya tarayıcı
sürücüsünde belirtilen yönlendirme değişmez.
❖ Orijinal yönlendirmenin belirtilmesi ve orijinallerin yerleşitirlmesi
Taranacak bir orijinal
Şaryo camı
ADF
Yerleştirme yöntemine karar
verin.
Orijinali yerleşitirin.
(İki tane orijinal yönlendirmesi
mevcuttur.)
Orijinali üst
kenarı şaryo
camının üst
sol kenarına
gelecek
şekilde
yerleştirin.
Orijinali üst
kenarı şaryo
camının
arkasına
gelecek
şekilde
yerleştirin.
Orijinalin üst
kenarını önce
yerleşitirin.
Orijinali üst
kenarı
ADF'nin
arkasına
gelecek
şekilde
yerleştirin.
Bilgisayarda orijinalin görüntüsü
37
TWAIN Tarayıcı İşlevinin Kullanımı
Şaryo Camı Üzerine Yerleştirme
Üzerinde yapıştırılmış parçalar bulunan sayfalar, kitaplar vs gibi ADF içerisinde
sığmayan orijinaller tarama için doğrudan şaryo camı üzerine yerleştirilebilirler.
Not
❒ Şaryo camı üzerine yerleşitirlebilen orijinaller hakkında ayrıntılar için bkz.,
Kopyalama Referansı.
A Şaryo camı kapağı veya ADF 'yi kaldırın.
Not
❒ Şaryo camı kapağı veya ADF 'yi 30 dereceden fazla kaldırın. Açma/kapama
eylemi orijinalin boyutunu belirleme sürecini başlatır.
4
B Taranması
gereken taraf alta gelecek şekilde orijinali şaryo camı üzerine
yerleştirin. Orijinali sol arka köşe işaretine göre hizalayın.
İki tane orijinal yönlendirmesi mevcuttur.
❖ Orijinali yerleştirirken üst kenarın şaryo camının arka kenarına
değmesini sağlayın
AAH004S
1. Konumlandırma işareti
38
Orijinal Yerleştirme
❖ Orijinali yerleştirirlen üst kenarın şaryo camının üst sol kenarına
değmesini sağlayın.
Makineyi ağ TWAIN tarayıcı olarak kullanırken, bu yönlendirme TWAIN sürücü
için standart ayardır. Normal olarak orijinalleri yerleştirmek için bu yönlendirmeyi
kullanın.
4
AAH005S
1. Konumlandırma işareti
C Şaryo camı kapağı veya ADF yi indirin.
D Orijinal yönlendirmeyi yerleştirilen orijinale göre seçin.
Referans
p.37 “Orijinal yönlendirmenin belirtilmesi ve orijinallerin yerleşitirlmesi”
Otomatik Belge Besleyicide Yerleştirme
ADF birden fazla orjinali bir defada yerleştirmenize imkan verir. ADF içerisine
yerleştirilen orijinaller tek taraftan veya çift taraflı taranabilir.
Not
❒ Dubleks işlevi sadece sayfanın her iki tarafını tarayabilen ADF (ARDF) seçeneği
takılı olduğu zaman mevcuttur.
❖ ADF içerisine yerleştirilebilen ve yerleştirilemeyen orijinaller
ADF içerisine yerleştirilebilen ve yerleştirilemeyen orijinaller hakkında ayrıntılar
için bkz., Kopyalama Referansı.
ADF için uygun olmayan orijinalleri kullanmaya kalkışmak sıkışmalara ve
orijinallerin hasar görmesine neden olabilir. Böylesi orijinalleri doğrudan şaryo
camına yerleştirin.
Önemli
❒ Otomatik olarak belirlenebilen ve ADF içerisine yerleştirildiğinde farkedilebilen
orijinal boyutlar hakkında ayrıntılar için bkz., Kopyalama Referansı.
39
TWAIN Tarayıcı İşlevinin Kullanımı
A Orijinallerin boyutuna eşitlemek için orijinal kılavuzunu ayarlayın.
B Orjinalleri taranacak tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Her iki tarafı tarnacak olan orijinallerin ilk tarafları üste bakmalıdır.
İki tane yönlendirme mevcuttur.
❖ Orijinali yerleştirirken üst kenarı ADF'nin arkasına gelecek şekilde
yerleştirin.
4
AAH006S
❖ Yerleştirirken orijinalin üst kenarlarını önce yerleştirin
Makineyi ağ TWAIN tarayıcısı olarak kullandığınız zaman bu yönlendirme
TWAIN sürücü için standart ayardır. Normal olarak, orijinalleri yerleştirirken bu
yönlendirmeyi kullanın.
AAH007S
40
Orijinal Yerleştirme
Not
❒ Aynı genişlikte ve farklı uzunluklardaki orijinaller aynı anda yerleştirilebilir.
Orijinalleri gösterildiği gibi yerleştirin:
AAH022S
1. ADF yerleştirme yönleri
2. Yükseklik
4
❒ Orijinaller en üst sayfadan başlayarak konulan sıraya göre taranır.
C Orijinalleri yönlendirmeyi yerleştirilen orijinale göre seçin.
Referans
p.37 “Orijinal yönlendirmenin belirtilmesi ve orijinallerin yerleşitirlmesi”
41
TWAIN Tarayıcı İşlevinin Kullanımı
Orijinallerin Taranması
Bu bölüm TWAIN tarayıcı işlevini kullanarak orijinallerin nasıl tarandığını açıklar. Bu
Windows 2000 altındaki Imaging ile orijinallerin nasıl tarandığını tanımlar.
A Imaging'i başlatın ve sonra tarayıcı sürücüsünü seçin.
B [Başlat] menüsünde imleci [Program]'a ve [Aksesuarlar] getirin ve sonra
[Imaging]'e tıklayın.
C [Dosya] menüsünde [Aygıt Seçin]'e tıklayın.
Eğer tarayıcı halihazırda seçiliyse tarayıcı ayarı zaruri değildir. E basamağına gidin.
D Listeden kullanmak istediğiniz makinenin adını seçin ve sonra [OK]'e tıklayın.
E Orijinali tarayıcı içerisine yerleştirin.
4
Referans
p.37 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”
F [Dosya] menüsünde [Resim edin]'e tıklayın.
TWAIN sürücü iletişim kutusu görüntülenir.
G Bağlantı yöntemini seçin.
Eğer Ağ TWAINI'i kullanıyorsanız, [Aygıt Seçin] altındaki kutuya IP adresini girin.
Eğer USB TWAIN kullanıyorsanız, [USB] kontrol kutusuna tıklayın.
H [OK] öğesine tıklayın.
Ana Ayar penceresi görüntülenir.
I Resmi önizlemek veya taramak için [Önizle] veya [Tara] 'ya tıklayın.
Resime geri dönmek için [Tara] 'ya tıklayın.
J Taranan dosyayı Imaging içinde kaydedin.
K [Dosya] menüsünde, [Kaydet]'e tıklayın.
L Dosya adını girin, dosyayı kaydetmek istediğiniz
klasörü seçin ve sonra
[Kaydet]'e tıklayın.
Tarama işlevi hakkında ayrıntılar için Ana Ayarlar iletişim kutusundaki [Yardım] 'a
tıklayın.
42
5. Sorun Giderme
Yazıcı İşlevi
Ekrandaki Hata ve Durum Mesajları
Bu bölüm ekranda görüntülenen başlıca mesajları tanımlar. Eğer burada tanımlanmayan
bir mesaj görüntülenirse, mesajın söylediğine göre davranın.
Referans
Ana gücü kapatmadan önce bkz Kopyalama Referansı.
❖ Durum Mesajı
Mesaj
Durum
Çevrimdışı
Makine çevrimdışıdır. Yazdırmaya başamak için, kontrol
panelindeki {Çevrim içi} 'ne basarak makineyi çevrimiçine
değiştirin.
Lütfen bekleyin.
Biraz bekleyin.
Yazdırılıyor...
Makine yazdırıyor. Biraz bekleyin.
Hazır
Makine kullanıma hazırdır. Bir eylem gerekmez.
İş Sıfırlanıyor...
Makine yazdırma işini sıfırlıyor. Ekranda Hazır görüntüleninceye
kadar bekleyin.
Ayar değiştirme...
Makine ayarları değiştiriliyor. Biraz bekleyin.
Bekliyor...
Makine yazdırmak için bir sonraki verileri bekliyor. Biraz bekleyin.
❖ Uyarı Mesajları
Mesajlar/İkinci mesajlar
DeğiştirKaset # -e, -a ayarları
takip etme:
xxx yyy
Nedenler
Seçilen kağıt kasetinin ayarları
yazdırma için belirtilenden
farklıdır.
# kaset numarasını gösterir.
xxx kaset numarasını gösterir.
yyy kağıt boyutunu gösterir.
Tasnif iptal edildi.
Yazdır tasnif et seçeneği iptal
edilmiştir.
Çözümler
Kağıt kaseti ayarlarını
değiştirmek için [İş sil] 'e basın
veya her halükarda yazdırmak
için [FormBesleme] 'e basın.
Kağıt kaseti ayarları hakkında
ayrıntılar için bkz., Genel Ayarlar
Rehberi.
Ana güç anahtarını kapatın ve
tekrar açın. Eğer mesaj tekrar
görüntülenirse, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
43
Sorun Giderme
Mesajlar/İkinci mesajlar
Tasnif et: Azami sayfa.
Nedenler
Tasnif etmek için azami sayfa
sayısı aşılmıştır.
Çözümler
Ana güç anahtarını kapatın ve
tekrar açın. Yazdırılacak sayfa
sayısını azaltın veya hafıza
kapasitesini artırın.
Makineye bir hafıza modülü
takerken, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
Dubleks iptal edildi.
Dubleks yazdırma iptal
edilmiştir.
Kullanılan kağıdın dubleks
yazdırma için uygun olduğunu
kontrol edin veya hafıza
kapasitesini artırın. Makineye bir
hafıza modülü takerken, satış
veya servis temsilcinizle irtibat
kurun.
Dubleks modu kapalıda için
konumu Kaset #
Seçili kağıt kaseti dubleks
yazdırma için
yapılandırılmamıştır.
Kağıt kaseti ayarlarını
değiştirmek için [İş sil]'e basın
veya tek taraflı yazdırma yapın.
# kaset numarasını gösterir.
Kağıt kaseti ayarları hakkında
ayrıntılar için bkz., Genel Ayarlar
Rehberi.
Ethernet Kart Hatası
Ethernet arayüzünde bir hata
meydana gelmiştir.
Ana güç anahtarını kapatın ve
tekrar açın. Eğer mesaj tekrar
görüntülenirse, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
Azami Yazdırma Boyutunu
Geçti.
Yazdırılacak sayfa resmi azami
yazdırma alanını aşıyor.
Kağıt kaseti ayarlarını
değiştirmek için [İş sil] 'e basın
veya her halükarda yazdırmak
için [FormBesleme] 'e basın.
I/O tampon dolu
I/O tampon belleğin azami
boyutu aşılmıştır.
I/O tampon bellek büyüklüğünü
Ana Arayüz menüsü yoluyla
artırın.
Kağıt yükleyin Kaset #
Seçili kağıt kasetinde kağıt
yoktur.
Kasete kağıt yükleyin.
5
FormBesle/İş sil ’ya bas.
# kaset numarasını gösterir.
44
NV-RAM Hatası
Yazıcıda bir hata meydana geldi.
Ana güç anahtarını kapatın ve
tekrar açın. Eğer mesaj tekrar
görüntülenirse, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
Çıkış Tepsisi Değişti.
Seçili kasetin kağıt boyutu
sınırlaması nedeniyle çıkış tepsisi
değiştirilmiştir.
Doğru çıkış tepsisi seçin.
Yazıcı İşlevi
Mesajlar/İkinci mesajlar
Kağıt boyutu/tipi eşlenmedi.
Ayarları şeklinde değiştirin:
xxx yyy
Nedenler
Otomatik Kaset Seçimi altında
seçili kağıt kasetine denk kağıt
kaseti mevcut değildir.
xxx kaset numarasını gösterir.
Çözümler
Kağıt kaseti ayarlarını
değiştirmek için [İş sil] 'e basın
veya her halükarda yazdırmak
için [FormBesleme] 'e basın.
yyy kağıt boyutunu ve kağıt
türünü gösterir.
Kağıt kaseti ayarları hakkında
ayrıntılar için bkz., Genel Ayarlar
Rehberi.
Bu mesaj otomatik kaset
seçimindeki bir kağıt kasetini
ilgilendiren ikaz mesajıdır.
Modu iptal etmek ve işi
yazdırmak için [Yazdır] 'a basın.
Yazıcı Yazı Tipi Hatası
Yazı tipi dosyasında bir hata
oluştu.
Ana güç anahtarını kapatın ve
tekrar açın. Eğer mesaj tekrar
görüntülenirse, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
Yazıcı aşırı yüklü
Resim sıkıştırmadan dolayı resim
inceltilmiştir.
Hafıza kapasitesini artırın.
Makineye bir hafıza modülü
takerken, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
Alttaki olmadan [Yazdır]
mod?
Kağıt Kaseti kullanımda.
Belirlenen kağıt kaseti fotokopi
işlevi gibi başka bir işlev
tarafından kullanımda.
Belirlenen kağıt kasetini kullanan
diğer işlev bitinceye kadar
bekleyin.
Kağıt Kasetini doğru bir şekilde
yeniden yerleştirin.
Seçilen kağıt kaseti mevcut
değildir veya doğru
ayarlanmamıştır.
Kağıt kasetini doğru ayarlayın.
DToner neredeyse bitmiştir
Toner bitiyor.
Zayıf yazdırma kalitesini
önlemek için toner kartuşunu
yakın zamanda değiştirin.
Kağıt kasetiyle ilgli bir hata
meydana geldi.
# kaset numarasını gösterir.
Kağıt kaseti ayarlarını
değiştirmek için [İş sil]' basın
veya başka bir kağıt kaseti
seçmek ve yazdırmak için
[FormBesleme] 'e basın.
Yetkisiz Kullanıcı erişimi.
Kullanıcı kısıtlamaları nedeniyle
yazdırma işi iptal edildi.
Kullanıcı Kodu isinleri durumunu
kontrol edin.
USB ’de sorun var
USB arayüzünde bir hata
meydana geldi.
Ana güç anahtarını kapatın ve
tekrar açın. Eğer mesaj tekrar
görüntülenirse, satış veya servis
temsilcinizle irtibat kurun.
Toner Ekle
Kaset # Hata
5
45
Sorun Giderme
Makine Yazdırmıyor
Muhtemel Neden
Güç açık mı?
Çözümler
Kablonun elektrik çıkışına ve makineye sağlam takıldığını kontrol edin.
Ana güç anahtarını açın.
Makine çevrimiçi mi?
Eğer değilse, kontrol panelinde {fÇevrim içi}'ne basın.
Yazıcı tuşu kırmızı mı
kalıyor?
Eğer öyleyse ekrandaki hata mesajını kontrol edin ve gerekli işlemi
yapın.
Uyarı durumu veya hata
mesajı ekranda mı?
Eğer öyleyse, ekrandaki hata mesajını veya uyarı durumunu kontrol edin
ve gerekli işlemi yapın.
Arayüz kablosu makineye ve
bilgisayara sağlam bir şekilde
takılı mı?
Arayüz kablosunu sağlam bir şekilde takın. Eğer sabitleyicisi varsa
sağlam bir şekilde sabitleyin.
Doğru arayüz kablosunu
kullanıyor musunuz?
5
Bkz., p.6 “Makinenin Bağlanması”g.
Kullanmanız gereken arayüz kablosunun türü bilgisayara bağlıdır. Doğru
kablo kullandığınızdan emin olun. Eğer kablo hasarlı veya yıpranmışsa
değiştirin.
Bkz. p.6 “Makinenin Bağlanması”.
Arayüz kablosu makine
Arayüz kablosunu makineyi açmazdan önce bağlayın.
açıldıktan sonra mı bağlandı?
46
Yazıcı İşlevi
Sorun
Yazdırma işine başladıktan
sonra Veriler geliyor
göstergesi yanıp sönüyor mu
veya yanıyor mu?
Çözümler
Eğer öyle değilse veriler makineye gönderilmiyor.
❖ Makine bilgisayara arayüz kablosu
kullanılarak bağlıyken
Makine çıkış ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin. USB çıkış
bağlantıları için, USB çıkışı ayarlı olmalıdır.
•
Windows 98SE / Me
A [Başlat] düğmesine tıklayın, imleci [Ayarlar]'a götürün ve
sonra [Yazıcılar]'a tıklayın.
B Makinenin sembolüne tıklayın. [Dosya] menüsünde,
[Özellikler] öğesine tıklayın.
C [Ayrıntılar] sekmesine tıklayın.
D [Şu porta yazdır:] listesinde, doğru çıkışın seçili olduğunu
teyid edin.
•
Windows 2000
A [Başlat] düğmesine tıklayın, imleci [Ayarlar]'a götürün ve
5
sonra [Yazıcılar]'a tıklayın.
B Makinenin sembolüne tıklayın. [Dosya] menüsünde,
[Özellikler] öğesine tıklayın.
C [Bağlantı Noktaları] sekmesine tıklayın.
D [Şu port(lar)a yazdır:] listesinde, doğru çıkışın seçili
olduğunu teyid edin.
•
Windows XP Professional ve Windows Sunucu 2003
A [Başlat] düğmesine ve sonra [Yazıcılar ve Fakslar]'a
tıklayın.
B Makinenin sembolüne tıklayın. [Dosya] menüsünde,
[Özellikler] öğesine tıklayın.
C [Bağlantı Noktaları] sekmesine tıklayın.
D [Şu port(lar)a yazdır:] listesinde, doğru çıkışın seçili
olduğunu teyid edin.
•
Windows XP Home Sürümü
A Sırasıyla [Başlat] düğmesine, [Kontrol Paneli],
[Yazıcılar ve Diğer Donanım Aygıtları]'na tıklayın ve
sonra [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın.
B Makinenin sembolüne tıklayın. [Dosya] menüsünde,
[Özellikler] öğesine tıklayın.
C [Bağlantı Noktaları] sekmesine tıklayın.
D [Şu port(lar)a yazdır:] listesinde, doğru çıkışın seçili
olduğunu teyid edin.
❖ Ağ bağlantısı
Ağ yöneticisnizle irtibat kurun.
47
Sorun Giderme
Diğer Yazdırma Sorunları
Sorun
Lekeli çıktı.
Nedenler ve Çözümler
Kalın kağıt üzerine yazdırıken kalın kağıt ayarları yapılmamıştır.
Yazıcı sürücüsündeki [Kağıt] sekmesinde [Type:] listesinde [Kalın]'yi seçin.
5
Sayfa düzeni
beklenildiği gibi
değil.
Kullanılan makineye göre yazdırma alanı farklılık gösterir. Bir makinede tek bir
sayfaya sığan bilgi başka bir makinenin tek sayfasına sığmayabilir.
Dubleks yazdırma
mümkün değildir.
•
Dubleks yazdırma bypass tepsisinde ayarlı olan kağıda yapılamıyordur.
Dubleks yazdırma kullandığınızda ayarları bypass tepsisinden başka bir
kasetten kağıt kullanacak şekilde yapın.
•
Kağıt türü olarak kalın kağıt, OHP asetat, veya etiketlerle dubleks yazdırma
yapılamaz. Başka bir kağıt türü belirtin.
•
[Sistem Ayarları]'deki [Kaset Kağıt Ayarları]'de kağıt türü olarak
[Dubleks] seçilmediğinde kaset dubleks yazdırma için kullanılamaz. [Kağıt
Girişi]'de kağıt türü olarak [Dubleks] 'yi seçin. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
Windows 98SE /
Me veya Windows
2000 / XP,
kullanıldığında
birleştirilmiş
yazdırma veya
kitapçık yazdırma
beklenildiği gibi
olmaz.
Uygulamanın kağıt boyutu ve yönlendirme ayarları yazıcı sürücününkiyle aynı
olduğundan emin olun.
Eğer farkılı kağıt boyutu ve yönlendirmesi ayarlıysa aynı boyut ve yönlendirmeyi
seçin.
Windows 98SE /
Me veya Windows
2000 / XP,
Otomatik
Küçült/Büyüt
yazdırma
beklenildiği gibi
olmayabilir.
Bilgisayardan
yazdır talimatı
oluşturuldu fakat
yazdırma
başlamadı.
Kullanıcı kod yönetimi ayarlanmış olabilir. Geçerli kullanıcı kodlarına ilişkin
yöneticiye sorun. Yazdırmak için kullanıcı kodu yazıcı sürücüsünden girilmelidir.
Makine çevrimdışı
duruma
değiştirildiği halde
yazdırma işi iptal
edilmedi.
[Sinyal Kontrol] için [Yazıcı Önceliği]'yi seçin.
Fotoğraflar
kalitesiz.
48
Bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
Bazı uygulamalar yazdırma çözünürlüğünü düşürür.
Yazıcı İşlevi
Sorun
Nedenler ve Çözümler
Resimler kesik veya
taşkın yazdırılmış.
Uygulamada seçilen boyuttan daha küçük kağıt kullanıyor olabilirsiniz.
Uygulamada seçildiği gibi aynı boyut kağıt kullanın. Eğer doğru boyutta kağıt
yükleyemiyorsanız resimi küçültmek için küçültme işlevini kullanın ve sonra
yazdırın.
Bir yazdırma işini
bitirmek uzun
sürüyor.
Veriler büyük veya karmaşıktır böylece verileri işlemek zaman alıyor. Eğer
Veriler geliyor göstergesi yanıp sönüyorsa veriler işlenmektedir. Yazdırma tekrar
başlyıncaya kadar bekleyin.
Yazdırmaya
başalamak çok fazla
zaman alıyor.
Veriler büyük veya karmaşıktır böylece verileri işlemek zaman alıyor. Eğer
Veriler geliyor göstergesi yanıp sönüyorsa veriler işlenmektedir. Yazdırma tekrar
başlyıncaya kadar bekleyin.
Makine Enerji Tasarruf modundadır. Enerji Tasarruf modundan çıkmak için
ısınmalıdır ve bu zaman alır. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
ağıt seçili kasetten
beslenmemiştir.
Windows işletim sistemi kullandığınız zaman, yazıcı sürücü ayarları kontrol panel
kullanılarak ayarlananları geçersiz kılar. Yazıcı sürücüsünü kullanarak istenilen
giriş kasetini ayarlayın.
Makineye bağlı olan Çift yönlü ileti etkin kılınmadığı zaman yazıcı özellikerinde seçenek ayarını
seçenek bileşenler
ayrıntılandırmalısınız.
Windows 98SE /
Bkz., Yazıcı sürücüsü Yardım.
Me, Windows 2000
/ XP, ve Windows
Sunucu 2003
kullanıldığında
tanınmıyor.
Resimler yanlış
yönlendirmede
yazdırılıyor.
5
Seçtiğiniz besleme yönlendirmesi ve yazıcı sürücüsünde seçenek ayarında seçili
besleme yönlendirmesi aynı olmayabilir. Makinenin besleme yönledirmesini ve
yazıcı sürücüsünün besleme sürücüsünü uygun çekilde ayarlayın.
Bkz., Yazıcı sürücüsü Yardım.
Yazdırılan resim
bilgisayarın
ekranındaki
resimden farklıdır.
Büyütme ve küçültme, gibi belirli işlevlerle resim düzeni bilgisayar
ekranındakinden farklı olabilir.
Not
❒ Eğer sorun çözülmezse satış veya servis temsilcinizle irtibat kurun.
49
Sorun Giderme
Tarayıcı İşlevi
Tarama Beklendiği gibi Yapılmadığı zaman
5
Sorunlar
Nedenler ve Çözümler
Taramadan resim sonucu yok.
Orijinal ön ve arkası ters olarak yerleştirildi. Orijinal doğrudan şaryo
camına yerleştirildiğinde taranması gereken sayfa alta bakmalıdır.
Orijinal ADF yoluyla tarandığında taranması gereken sayfa üste
bakmalıdır. Bkz. p.37 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”.
Resim çarpıtılmış veya
konumunun dışında.
•
Tarama sırasında orijinal hareket ettirildi. Orijinali tarama
sırasında hareket ettirmeyin.
•
Orijinal şaryo camına düz olarak bastırılmadı. Orijinalin şaryo
camına düz olarak bastırıldığından emin olun.
Taranan resim kirlidir.
Şaryo camı veya şaryo camı kapağı kirlidir. Bu parçaları temizleyin.
Bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
Taranan resim baş aşağıdır.
Orijinal baş aşağı yerleştirildi. Orijinali doğru yönlendirmede
yerleştirin. Bkz. p.37 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”.
Hata Mesajı İstemci Bilgisayarda Görüntülendiği
zaman
Bu bölüm TWAIN sürücü kullanıldığında istemci bilgisayarda görüntülenen hata
mesajlarının muhtemel ana nedenleri ve gerçekleştirilecek eylemleri açıklar.
Not
❒ Eğer bu bölümde yer verilmeyen bir hata mesajı görüntülenirse makinenin ana güç
anahtarını kapatın ve sonra tekrar açın. Eğer mesaj tarama sonrasında da hala
gösteriliyorsa, mesajın içeriğini ve hata numarasını (eğer tabloda listelenmişse) not
edin ve servis temsilcinizle irtibat kurun. Ana güç anahtarının nasıl kapatıldığı
hakkında ayrıntılar için bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
50
Mesaj
Nedenler ve Çözümler
[ADF kapağı kaldırılmıştır.]
ADF kapağı açıktır. Kaptın.
[ADF'deki Sıkışma(lar)ı temizleyin.]
Sıkışmış orijinalleri çıkartın. Orijinaller
sıkıştığında onları tekrar yerleştirin.
Orijinallerin makine tarafından taranmaya
uygun olup olmadığını kontrol edin.
[Yetersiz hafıza. Lütfen tüm diğer
uygulamaları kapatın sonra taramayı tekrar
başlatın.]
İstemci bilgisayarda çalışan tüm gereksiz
uygulamaları kapatın.
Tarayıcı İşlevi
Mesaj
Nedenler ve Çözümler
[Yetersiz hafıza. Çözünürlük çok yüksektir.
Lütfen çözünürlüğü düşürün veya tarayıcıyı
büyütün.]
•
Tarama boyutunu tekrar ayarlayın.
•
Çözünürlüğü düşürün.
Not
❒ Yazdırma sırasında makinede kağıt
sıkışması meydana geldiğinde tarama
yapılamaz. Bu durumda sıkışmış kağıt
çıkartıldıktan sonra taramaya başlayın.
[Geçersiz komut. Tarama bitmeden
durudurulmuştur.]
Makinenin ana güç anahtarının kapatılmış olup
olmadığını kontrole edin.
Makinenin ağa doğru bir şekilde bağlanmış
olduğunu kontrol edin.
[Yassı camda veya ADF'de orjinal yoktur.]
Orijinali doğru şekilde yerleştirin.
Bkz. p.37 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”.
[Tarayıcıdan yanıt yok.]
•
Makinenin ağa doğru bir şekilde bağlanmış
olduğunu kontrol edin.
•
Ağ çok kalabalıktır. Bir süre bekleyin ve
sonra yeniden bağlanmayı deneyin.
[Tarayıcı başka bir kullanıcı tarafından
kullanılıyor. Lütfen bekleyin.]
Tarayıcı işlevi kullanılmaktadır. Bir süre
bekleyin ve yeniden bağlanın.
[Tarayıcı müsait değil. Lütfen tarayıcı
bağlantısını kontrol edin.]
•
Makinenin ana güç anahtarının kapatılmış
olup olmadığını kontrol edin.
•
Makinenin ağa doğru bir şekilde bağlanmış
olduğunu kontrol edin.
•
İstemci bilgisayarın kişisel kalkan işlevini
devreden çıkarın.
5
51
Sorun Giderme
5
52
6. Ek
Yazıcı İşlevi
Harman ve Döndürerek Harman
Eğer yazıcı sürücüsünde harman işlevini seçerseniz makine yazdırma verilerini hafızada
tutacak ve çıktıları otomatik olarak harmanlayacaktır.
Harman işlevi yazıcı sürücüsünden açılabilir veya kapatılabilir. Makine çıktıları şu
şartlarda otomatik olarak döndürür:
• A4, 81/2×11 or B5 JIS kağıtları kullanıldığında
• Kağıt aynı boyutta ve farklı yönlerde (örn., Kaset 1'de A4K ve Kaset 2'de A4L)
• Otomatik Kaset Seçimi kaset ayarları için belirtilir
Sınırlamalar
❒ Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.
❖ Harman
Çıktılar setler halinde sıralı bir şekilde dizilebilirler.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CP160-a
❖ Döndürmeli Harman
Her bir çıktı seti bir öncekine 90°K dir.
3
2
3
3
1
2
2
1
1
1
2
3
CP161-a
Kenar Kenara Yazdırma
Eğer yazıcı sürücüsü sekmesinde [Kağıt] 'de [Kenar Kenara Yazdırma] işlevini
seçtiyseniz çerçeve veya kenar bırakmaksızın A4'ün tüm alanına yazdırabilirsiniz.
53
Ek
Tarayıcı İşlevi
Çözünürlük ve Dosya Boyutu arasındaki İlişki
Çözünürlük ve tarama alanı ters olarak alakalıdır. Ne kadar yüksek çözünürlük
ayarlandıysa taranabilecek alan o kadar küçüktür. Bunun tersi şekilde, tarama alanı ne
kadar büyükse o kadar düşük çözünürlük ayarlanabilir.
Tarama çözünürlüğü ve dosya büyüklüğü arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir. Eğer
dosya boyutu çok büyükse, Azami veri kapasitesi aşıldı. Tarama çözünürlüğünü kontrol
et mesajı makinenin kontrol panelinde görüntülenir. Tarama boyutu ve çözünürlüğü
tekrar belirleyin.
Sınırlamalar
❒ Resim sıkıştırma düzeyine bağlı olarak azami resim boyutu sınırlı olacaktır.
TWAIN Tarayıcı olarak Kullanımda
297 × 432 mm/11,6 × 17,0 inç (A3, 11 × 17 inç) ve 600 dpi 'a kadar bütün kombinasyonlar
mümkündür.
6
Referans
Makineyi Ağ TWAIN Tarayıcı olarak kullanımda tarama alanını veya çözünürlüğü
belirtmek için, bkz., TWAIN sürücü Yardım.
54
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Yazıcı
Bu bölüm makine seçenekleri hakkında bilgi dahil makinenin elektrik ve donanım
özelliklerini içermektedir.
Bileşen
Teknik Özellikler
Çözünürlük
600 dpi
Yazdırma hızı
16 ppm/20 ppm
(A4K, 8/" × 11"K sade kağıt)
Not
❒ Yazdırma hızları makineye bağlıdır. Hangi makine türüne sahip
olduğunuzu kontrol edin. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi.
Arayüz
❖ Standart model
•
Standart:
USB 2.0 arayüzü
6
❖ Ağ standart model
Standart:
•
USB 2.0 arayüzü
•
Ethernet arayüzü (100BASE-TX / 10BASE-T)
Ağ protokolü
TCP/IP
Yazıcı dili
Ana bilgisayara dayalı Yazdırma
Hafıza
•
Standart model
32 MB
•
Ağ standart model
64 MB
Bu makine tarafından
desteklenen işletim
sistemleri
Windows 98SE / Me
Windows 2000
Windows XP
Windows Sunucu 2003
Gerekli ağ kablosu
100BASE-TX / 10BASE-T korumalı bükülmüş çift (STP, Kategori/Tip5)
kablo.
55
Ek
Tarayıcı
6
Tarama yöntemi
Düz yataklı tarama
Tarama hızı *1
Yaklaşık 25 sayfa/dakika [Tarama boyutu :A4R,
Renkler/Tonlama:İkili, Çözünürlük: 200dpi, Aygıt veri
sıkıştırmasını seçin (İkli/Yarı ton): Veri sıkıştırma (MMR), Belge
besleyici: ADF, ITU-T No.1 Tablo]
Azami güç tüketimi
1280 W'dan daha az
Resim sensör tipi
CCD Resim Sensörü
Tarama tipleri
Sayfa, kitap
Arayüz
USB arayüzü, Ethernet arayüzü (10BASE-T or 100BASE-TX)
Azami tarama boyutu
297 × 432 mm/11,6 × 17,0 inç (A3, 11 × 17 inç)
Otomatik olarak belirlenebilen
tarama boyutları
•
Şaryo camı
A3S, B4S, A4RS, B5R, 8h × 13hS
•
ADF
A3S, B4S, A4RS, B5RS, A5RS, 8.5h × 13hS
Çözünürlük
600 dpi
Tarama çözünürlüğünün değişken
aralığı
Ayar aralığı: 100 dpi - 600 dpi
*1
56
Tarama hızı makinenin çalıştırma şartlarına, bilgisayara (özelliklerine, ağ trafiğine ve yazılım
vs...) ve orijinal türlerine göre değişir.
İNDEKS
A
Ağ Kablosu, 55
Ağ protokolü, 55
Ana Bilgisayar Arayüzü, 20
Arayüz, 55
B
Bağlantı
Ethernet kart bağlantısı, 6
USB bağlantısı, 6
Bakım, 16
Bir işin iptal edilmesi, 32
Bypass tepsisi, 21
C
CD-ROM'da Verilen Yazılım, 12
Ç
Çözünürlük, 55
Çözünürlük ve dosya boyutu arasındaki
ilişki, 54
TWAIN Tarayıcı olarak Kullanımda, 54
D
DDST TWAIN Sürücüsü, 12
G
Görüntüle, 5
hata mesajları, 43
H
Hafıza, 55
Hata mesajları, 43
L
Liste/DenemeÇıktısı, 15
O
OHP Asetat
yazdırma, bypass tepsisi, 25
Orijinallerin taranması, 42
Orijinallerin Yerleştirilmesi, 37
Otomatik Belge Besleyici (ADF) içine
orijinal yerleştirme, 39
Şaryo Camı Üzerine Yerleştirme, 38
Orijinal Yerleştirme, 37
Ö
Özel boyutlu kağıt, 24
yazdırma, bypass tepsisi, 21
S
Sistem, 19
Sorun Giderme, 43
diğer yazdırma sorunları, 48
durum mesajları, 43
Hata Mesajı İstemci Bilgisayarda
Görüntülendiği zaman, 50
hata mesajları, 43
makine yazdırmıyor, 46
Tarama Beklendiği gibi
Yapılmadığında, 50
T
Teknik Özellikler, 55
TWAIN
yükleme, 11
TWAIN tarayıcı, 35
V
İ
İşlemlerin Denemesi, 15
İşletim sistemi, 55
K
kağıt boyutu, 23
Kağıt Girişi, 15
Kalın Kağıt
yazdırma, bypass tepsisi, 25
Kontrol paneli, 3, 5
Veriler Geliyor Göstergesi, 49
Veriler Geliyor göstergesi, 47
Windows 2000 / XP ve Windows Sunucu
2003
yazıcı özellikleri, yazıcı sürücüsü, 30
Windows 98SE / Me
yazıcı özellikleri, yazıcı sürücüsü, 29
57
Y
Yazdırma hızı, 55
Yazıcı Dili, 55
Yazıcı Özellikleri
ayarlama, 14
menü, 13
parametreler, 15
Yazıcı sürücüsü
DDST, 12
Yazıcı özellikleri, Windows 2000 / XP ve
Windows Sunucu 2003, 30
Yazıcı özellikleri, Windows 98SE /
Me, 29
yazıcı sürücüsü
Otomatik Çalıştır, 9
yükleme, 10
58
TR
TR
B866-6910A
Uygunluk Bildirimi
“Bu Ürün EMC Direktifi 89/336/EEC ve değiştirilmiş direktiflerinin ve Düşük Voltaj Direktifi
73/23/EEC ve değiştirilmiş direktiflerinin şartları ile uyumludur.”
Dikkat:
Demir esaslı ağ arayüzü kabloları, RF girişim baskılaması için kullanılmalıdır.
Copyright ©2011
DDST Unit Type F Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı
B866-6910A
TR
TR