özel yakacık balkanlar ġlköğretġm okulu 2011

Transkript

özel yakacık balkanlar ġlköğretġm okulu 2011
ÖZEL YAKACIK BALKANLAR ĠLKÖĞRETĠM OKULU
2011–2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
4.SINIF ĠNGĠLĠZCE DERSĠ
EYLÜL AYI VELĠ BÜLTENĠ
Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrencilerimizle eski bilgileri hatırlatmaya ve
onları yeni okul dönemine alıştırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan
çalışmalar daha çok öğrencilerin konuşma becerilerini ön plana çıkarmaya yönelik
çalışmalar olmuştur. Bunların yanı sıra yeni kitabımız ‘Happy Earth 1’ çocuklara
tanıtılıp kitabımızın ilk ünitesi işlenmeye başlanmıştır.
Bu üniteyle öğrendiğimiz cümle yapıları:
There is – There are
There are three rooms in my house.
There is a cat in the living room.
Are there any pencils in your bag?
Yes, there are.
Prepositions
Where is the chair?
It’s behind /in front of/ next to the table.
Bu üniteyle öğrendiğimiz kelimeler:
Parts of a house: stairs, basement, attic, study, hallway, sitting room, kitchen,
bedroom, bathroom
Öğrendiğimiz şarkı:
What a mess! What a mess!
What a horrible mess!
There’a train set in the wardrobe.
There are some books behind the door.
Your skateboard is in front of the bookcase.
And your costume is on the floor.
There are some crayons under the table.
There are some rollerblades next to the bed.
Hey! I say! No more playing today
You can tidy up your bedroom. Fred.
Herkese başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.

Benzer belgeler

özel balkanlar ilköğretim okulu 2011

özel balkanlar ilköğretim okulu 2011 Prepositions Where is the chair? It’s behind /in front of/ next to the table.

Detaylı