sansui tu 717

Transkript

sansui tu 717
ÇOK-KANALLI
AUDİO-VİDEO ALICI
VSX-C100
Çalıştırma Talimatları
Bu Pioneer ürününü aldğnz için teşekkür ederiz.
Modelinizi hatasz bir şekilde çalştrmay öğrenmek için bu
çalştrma talimatlarn lütfen dikkatlice okuyun. Talimatlar,
okuduktan sonra, ileride başvurmanz gerektiğinde kolayca
bulacağnz bir yerde saklayn.
Baz ülkelerde ve bölgelerde, güç fişinin ve güç prizinin şekli,
açklayc resimdekilerden farkl olabilir. Ancak birimin
K015 Tu
bağlanma ve çalştrlma yöntemi ayndr.
UYARI:
BEKLEME / AÇMA ANAHTARI İKİNCİL OLARAK BAĞLIDIR VE BU
NEDENLE BEKLEME KONUMUNDA CİHAZI ŞEBEKEDEN
AYIRMAZ. BU NEDENLE, CİHAZI KAZA DURUMUNDA ŞEBEKE
FİŞİNİ PRİZDEN KOLAYCA ÇEKEBİLECEĞİNİZ UYGUN BİR YERE
YERLEŞTİRİN.
CİHAZ
UZUN
SÜRE
BOYUNCA
KULLANILMAYACAKSA,
ŞEBEKE
FİŞİ
PRİZDEN
ÇIKARTILMALIDIR.
H017BTu
Bu ürün genel eviçi kullanm amaçldr. Eviçi kullanm
dşnda, farkl bir kullanmdan (örneğin bir lokantada
ticari amaçl uzun süre kullanm, ya da bir araba ya da
gemide kullanm) kaynaklanan hatalarn tamir
masraflar, bu hatalar garanti süresi içinde olmuş
olsalar dahi, kullancdan talep edilir.
K041_Tu
Çalştrma Ortam
H045 Tu
Çalştrma ortam scaklğ ve nem değeri:
+5°C – +35°C (+41°F – +95°F); 85%RH den daha az (soğutma
menfezleri kapatlmamş halde)
Cihaz aşağdaki gibi yerlere yerleştirmeyiniz.
• Direkt güneş şğ veya yapay şk alan yerler
• Yüksek nem veya az havalandrma olan yerler
HAVALANDIRMA: Cihaz yerleştirirken, cihaz ssnn şnm ile dağlmasn arttrmak için cihazn havalandrmasnn sağlanacağ
şekilde boşluk braktğnzdan emin olun (üstten en az 20 sm, arkadan en az 50 sm, yanlardan en az 10 sm).
UYARI: Cihaz kasas üzerindeki açklk ve yarklar havalandrma ile cihazn sağlkl çalşmas, cihazn aşr snmadan korunmas ve
yangn tehlikesinin önlenmesi için yaplmştr. Bu açklklar hiçbir zaman gazete kağd, masa örtüsü, perde vb. gibi malzemeler ile
kapatlmamaldr. Ayrca, cihaz uzun tüylü kaln hal, yatak, divan veya kumaş üzerine yerleştirmeyiniz.
H040 Tu
2
Tu
Özellikleri
Ev Sinemas Formatlar ile Uyumluluk
Dolby Digital, DTS Ses Dekoderleri
Bu, oldukça gelişmiş çok-kanall ses formatlar ev sinemasnn
kalbidir. Orijinal filmdeki bütün ses efektlerini üretirler, böylece
de, herhangi bir oturma odasn sinemaya çevirecek olan,
gerçeğe uygun çok-kanall bir ses verirler. VSX-C100, bütün bu
formatlarn kodunu çözebilecek bir esnekliğe sahiptir.
Dolby Pro Logic II Decoder
VSX-C100 bu endüstri-lideri format mükemmel bir durulukla
çalmaktadr. Bununla, iki kanall ve Dolby Çevre kaynaklarndan
bile çok-kanall çevre sesi elde edebilirsiniz.
Ev Sinemas Dinleme Modlar
Özel Tasarlanmş Dinleme Modlar (33. sayfa)
Bu modlar, filmler ve müziklerden TV ve video oyunlarna kadar,
değişik kaynaklarn sesini arttrrlar, böylece daha dramatik bir
etki yaratrlar. Bunlarn herbiri belirli ses niteliklerini
güçlendirmek ve dinleyici geniş olanaklar vermek üzere
tasarlanmştr.
Kullanm-kolay Uzaktan Kumanda
Bu yeni uzaktan kumandann kullanm son derece kolaydr.
Amaçlar açk olmayan, kafa karştrc düğmeler kaldrlarak,
her bir düğme, alcya kumanda edilirken tek bir göreve tahsis
edilmiştir. Ayrca, bu uzaktan kumanda aleti, uygun kurum
kodlar çağrlmak suretiyle, diğer birçok bileşeni çalştrmakta
da kullanlabilir.
Çabuk Ev Kullanm İçin Kolay Kurum
Bu alc, hangi hoparlörleri bağladğnz alglayan ve düzgün
çevre sesi için alcy otomatik olarak ayarlayan bir otomatik
kurum işlevi özelliğine sahiptir. Yani, zor kurum işlemlerinden
endişe duymadan, hoparlörlerinizi ve bileşenlerinizi
bağladktan hemen sonra ev sinemasnn keyfini çkarabilirsiniz.
Enerji-tasarruflu Tasarm
Cihaz, alc standby modu’nda iken 1 W’tan daha az enerji
kullanacak şekilde tasarlanmştr.
VIRTUAL Modu (33. sayfa)
Bu özel tasarlanmş dinleme modu sadece iki kanal kullanr,
fakat ses tasviri yoluyla tam bir çevre sesi yaratr. Sadece iki
kanal ile çevre sesini hissetmenizi sağlar.
PHONES SURROUND Modu (33. sayfa)
Bu yeni kulaklk modu, gene bu teknolojiye uyum sağlayacak
şekilde tasarlanmş olan kulaklklarla, kullancnn çevre sesi
benzeri bir ses duymasna olanak sağlar.
Ses Mod’lar (35. sayfa)
Bu cihaz ayrca, dinleme tercihlerinizi arttracak ve bu şekilde
herbir parçay en iyi şekilde çalacak olan, özel olarak
hazrlanmş Ses Mod’larna sahiptir. Her mod, söz konusu ses
kaydnn belli bir özelliğini ortaya çkarmak ya da sesi
dengelemek üzere tasarlanmştr. NATURAL, küçük
hoparlörlerden daha sinema salonu-benzeri çevre sesi elde
etmek üzere frekanslar ayarlar.
MIDNIGHT dinleme modu, düşük ses seviyelerinde dahi
mükemmel çevre sesi efektleri elde etmenizi sağlar; bu daha
önceleri imkansz idi. QUIET modu ses kaydndaki rahatsz
edici gürültüleri yumuşatarak iyi bir ses sağlar. Bu, bas ve tiz
azaltlarak gerçekleştirilir. BRIGHT modu, ön hoparlörlerin
özelliklerine denk düşecek şekilde, toplam frekans çkşn
düzeltir. S.BASS modu, dinlediğiniz müziği canlandracak ya
da bir filmi daha gerçekçi yapacak olan etkileyici vuruşlar
vermek üzere fazladan bas sağlar.
Dolby Laboratories lisans altnda üretilmiştir. “Dolby”, “Pro
Logic” ve çift D simgesi Dolby Laboratories’in ticari
markalardr.
“DTS” ve “DTS Digital Surround” Digital Theater Systems,
Inc. ’in ticari markalardr.
®
TruSurround ve
sembolü SRS Labs, Inc.’nin ticari
markalardr. TruSurround teknolojisi SRS Labs, Inc.’nin
lisans ile dahil edilmiştir.
3
Tu
İçindekiler
Bu Pioneer ürününü satin aldiğiniz çn sz kutlariz.
Satn aldğnz ürünü uygun biçimde nasl kullanabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kullanm talimatlarn okuyunuz. Talimatlar
okumay tamamladktan sonra, gerektiğinde yararlanabilmeniz için güvenilir bir yerde saklaynz.
İçindekiler 4
Çabuk Başlama Rehberi 5
01
07
Bir İstasyonun Bulunmas 36
MPX modu 36
RF ATT modu 36
Bir İstasyona Doğrudan Dalga Ayar Yaplmas 37
İstasyonlarn Kaydedilmesi 37
Hafzaya Alnan İstasyonlarn Adlandrlmas 38
Hafzaya Alnmş İstasyonlarn Çağrlmas 38
RDS’ye Bir Giriş 39
RDS ekrannn kullanm 39
RDS Programlarnn Aranmas 40
An Introduction to EON 41
Alcnn Dahili Program Tanma İşlevi 41
EON’un kullanlmas
42
Tantc Bilgiler 9
Verilmiş Olan Aksesuarlarn Kontrol Edilmesi 9
Alcnn Yerleştirilmesi 9
Havalandrma 9
Kablo Bağlantlarn Yaparken 9
Pillerin Yerleştirilmesi 10
Uzaktan Kumanda Aletinin Çalşma Mesafesi 10
Dş Yüzeylerin Bakm 10
02
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas 11
Audio / Video Kablolar 11
Koaksiyal kablo / Optik Kablolar 11
Bir DVD Çalar & bir TV’nin bağlanmas 12
Bir Dijital Dalga ayarcs / Set Üstü Kutu’nun
Bağlanmas 13
Bir TV’nin bir Dahili Dijital Dalga ayarcs ile
Bağlanmas 14
Video Bileşenlerinin Bağlanmas 14
Hoparlörlerin Bağlanmas 16
Hoparlör Yerleştirimine Dair Tavsiyeler 17
Antenlerin Bağlanmas 18
Harici Antenlerin Kullanm 18
Bu Cihazn Alglaycsn Kullanarak Diğer Pioneer
Bileşenlerinin Çalştrlmas 19
Alcnn Prize Bağlanmas 19
03
08
09
05
Temel Çalma/Oynatma 24
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas 26
Oda Düzeni 26
Çevre Sesinizin Kişiselleştirilmesi 27
Herbir Kanaln Ses Seviyesinin Belirlenmesi 32
06
Çalma Mod’lar 33
Dinleme Mod’lar 33
Bir Dinleme Modu’nun Seçilmesi 34
Ses Mod’lar 35
Bir Ses Modu’nun Seçilmesi 35
4
Tu
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol
Edilmesi 46
Uzaktan Kumanda Modu’nun Değiştirilmesi 46
Önceden Kaydedilmiş Kodlarn Çağrlmas 47
Önceden Kayt Kodlarnn Silinmesi 48
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD / DVD kaydedici /
Kasetçalar Kumandalar 49
Kablolu TV / Uydu TV / Dijital TV / TV Komutlar 50
Önceden Kaydedilmiş Kod Listesi 51
Ekranlar & Komutlar 20
DVD (ya da diğer bir) Çalar’nz Üzerindeki Ayarlarn
Kontrol Edilmesi 24
Program Format/Hoparlör Kanal Göstergeleri 24
Bir Kaynağn Çalnmas 25
Diğer İşlevlerin Kullanm 43
Sesin Kslmas 43
Kulaklklarn Kullanm 43
Ekran Parlaklğnn Değiştirilmesi (DIMMER
düğmesi) 43
Giriş sinyali seçimi 44
Uyku İşlevi (SLEEP) 44
Sistemin Tekrar Başlatlmas 44
Alc İçin Varsaylan Ayarlar 45
Ön Panel 20
Arka Panel 21
Uzaktan Kumanda 22
04
Radyonun Kullanm 36
10
Ek Bilgiler 54
Sorun Giderme 54
11
Esas Teknik Bilgiler 57
DVD Paketlemesinin Anlaşlmas 57
Dijital Audio Formatlar 57
Kaydetme Formatlar 58
Çalma Formatlar 58
Çabuk Başlama Rehberi
Ev Sinemas: Temeller
Müzik dinlemekte stereo donanm kullanmaya çoğu tüketici alşkndr, fakat birçok insan, ses kaytlarn dinlerken size daha fazla
seçenek sunan ev sinemas sistemlerine alşkn değildir.Gerçekte, ev sinemas öyle karmaşk değildir; bu küçük rehber size
temeller hakknda bir fikir verecektir.
Karşk görünmesinin başlca nedeni, ev sinemasnda üç ayr faktörün bulunmas ve herbirinin, elde edeceğiniz ses üzerinde etkide
bulunmasdr.
Bu faktörler şunlardr:
1) Ev sinemanzn kurumunda kullandğnz donanm. Özellikle, kullandğnz hoparlör says önemlidir. Buna hoparlör düzeniniz
adn veriyoruz. Birçok durumda varsaylan ayar çok iyidir.
2) Kullandğnz ‘kaynak’ materyal. Bu, dinlemekte / izlemekte olduğunuz fiili bir ürün (örneğin bir DVD) ya da yayndr (örneğin
kablolu TV). Buna kaynak adn veriyoruz.
3) Son faktör, VSX-C100 alc üzerinde seçtiğiniz dinleme modu’dur. Bunlar aşağda ve izleyen bölümlerde açklanmştr, fakat
büyük olaslkla varsaylan ayar çok iyi olacaktr.
Şimdi, evinizde bulunan ev sinemasnn kurumuna başlayalm.
Ev Sisteminiz
Sisteminizin kalbi VSX-C100 alcsdr; bu, size sinema benzeri çevre sesi sunmakta oldukça esnektir. Bu alcy, ev sinemas çevre
sesi elde etmek üzere, istediğiniz herhangi bir yerde iki ila beş hoparlör (ön sol, ön sağ, orta, çevre sol, çevre sağ) ve bir gürültü
azaltc ile kullanabilirsiniz. Gene de biz size beş adet hoparlör kullanmanz tavsiye ederiz. Eğer sadece iki hoparlörünüz varsa, ev
düzeninize uygun çevre sesini sunacak Dinleme modu’nu seçiniz. Ayrca, ev sinemas için bir DVD çalar gereklidir; gene, bu alcya
uydu ya da kablolu TV dalga ayarcs da ekleyebilir ve söz konusu programlardan daha ev sinemas benzeri ses elde edebilirsiniz.
Kaynak Materyal
DVD’ler ev sinemas için temel kaynak materyal oldu, çünkü mükemmel ses ve resim kalitesi sunmann yannda, kullancya,
istedikleri filmi seçmeleri olanağn sağlyorlar, ayrca muhafaza edilmeleri kolaydr, vs. Dijital uydu televizyon, kablolu televizyon ve
VHS video kasetleri gibi başka kaynaklarla da ev sinemasnn keyfini çkarabilirsiniz. Burada önemli olan, bütün bu kaynaklar
üzerinde, değişik teknolojilerle kaydedilmiş olan ses kaytlar bulunmasdr (buna ses kodlamas ad verilir). Ev sinemas kaynaklar,
çoklu ses kanallar ile, yani bütün sesin ayr parçalar olarak kaydedilmiştir (kodlanmştr). CD’ler de (bunlar stereo kaynaklardr)
ayn şekilde çalşrlar, fakat sol kanal ve sağ kanal olmak üzere sadece iki ses kanalna sahiptir. Bu iki kanal ses kaydnn farkl
parçalarn taşrlar ve siz dinlerken hoşa giden bir stereo ses vermek üzere birleşirler. Ayn fikir, çoklu kanallarla, yani ikiden fazla
kanalla kaydedilmiş olana ev sinemas kaynaklar dşndaki ev sinemas kaynaklarna da uygulanr. Örneğin, Dolby Pro Logic
kodlamas dört kanala (ön sol, ön sağ, orta ve her iki çevre hoparlörü için tek bir kanal) sahiptir, Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, ve
DTS kodlamas genellikle alt kanala (ön sol, ön sağ, orta, çevre sol ve çevre sağ ve gürültü azaltcy güçlendiren bir kanal) sahiptir.
Gürültü azaltc kanal sadece bas sesler için olduğundan, bu çok kanall düzen 5.1 kanal ses olarak adlandrlr. Bir çevre sesi efekti
yaratan ve size bir sinema salonunda bulunduğunuz hissini veren bu çoklu kanallardr. DVD çalarn çevre ses kayd çkş
yaptğndan ve diğer bütün ayarlarn ev sinemanz için uygun olduğundan emin olmak için Çalar ile birlikte verilmiş olan el
kitapçğna bakmanz önemlidir.
Dinleme Modlar
Bu alc birçok farkl dinleme moduna sahiptir ve bunlar sizin kullanabileceğiniz bütün hoparlör düzenlerini ve kaynak türlerini
kapsayacak şekilde tasarlanmşlardr. Çoğunlukla, tavsiyeleri takip ettiğinizde ve beş hoparlörleri bağladğnzda, birçok durumda
gerçeğe uygun ev sinemas sesi elde etmenin en kolay yolu AUTO dinleme modu’dur. Bu varsaylan ayardr, yani hiçbir şey
yapmanza gerek yoktur. Diğer olanaklar (her beş hoparlörü de kullanarak bir stereo CD dinlemek, ya da tersi durumda, bir stereo
kaynak alp bundan ev sinemas benzeri ses elde etmek) Dinleme modlar bölümünde (33. sayfa) açklanmştr.
Ev sinemas sesini oluşturan üç temel faktör vardr. En kolay beş hoparlörü bağlamak ve DVD’lerinizi basit bir şekilde AUTO
modunda çalmaktadr. Bu size gerçekçi ve keyifli bir ev sinemas sesi verecektir.
5
Tu
Çabuk Başlama Rehberi
Sade Kurum
Bu alc mümkün olan en basit kurum aklda tutularak tasarlanmştr; şöyle ki, sadece donanmlarnz bağlamak ve kaliteli ev
sinemas filmlerinin keyfini çkarmaya başlamak istiyorsanz, aşağdaki dört adm takip ediniz ve VSX-C100 üzerindeki bu basit
ayarlar kullannz. Çoğu durumda, alcy, varsaylan ayarlarnda brakabilirsiniz.
Varsaylan Ayarlar:
• Hoparlör Ayar: Alc tarafndan otomatik olarak alglanr
• Giriş Ayar: DVD
• Sinyal Seçimi: AUTO (Oto)
• Dinleme Modu: AUTO (Oto)
• Ses Modu: NATURAL (Doğal)
1) DVD çalarnz, hoparlörleri, gürültü azaltcy ve TV bağlaynz.
DVD çalar’nz bu cihaza, DVD’nizin sahip olduğu dijital terminal türüne bağl olarak, koaksiyal dijital terminallerle ya da optik dijital
terminallerle bağlaynz. Bu iki tip bağlantnn kalitesi ayndr, yani söz konusu olan sadece eşleme sorunudur, her ikisini de
yapmanz gerekmez. Gene de, bu alcnn varsaylan ayarlarna uymanz ve DVD çalar’nz bir koaksiyal terminale bağlamanz en
kolay olacaktr. Eğer DVD çalar’nzn bir koaksiyal terminali yoksa, bu alcya bağlamak için optik terminallerden birini kullannz.
(Bu durumda, DVD işlevini bu bu terminale atamanz gerekecektir. Bunu yapmak için 31. sayfaya baknz.) DVD çalar’nz koaksiyal
ya da optik termina(ler)e bağlamak için aşağdaki çizimi takip ediniz. Sonra da, bu alc ile kullanmak istediğiniz hoparlörleri
bağlaynz. Bu alc sadece iki hoparlör ile de kullanlabilir, fakat uygun çevre sesini elde etmek için beş hoparlöre sahip olmak daha
iyidir. Hoparlörlerinizi nasl bağlayacağnza dair daha ayrntl bilgi için 16–17. sayfalara baknz. Daha sonra, eğer var ise,
güçlendirilmiş gürültü azaltcnz bağlaynz. Bütün hoparlörler için, alc ve hoparlörler üzerindeki art (+) ve eksi (–) terminalleri
ayn tellerle (art artya, eksi eksiye) bağladğnzdan emin olunuz.
Hoparlörlerinizi bağlamadan önce, uygun
adl renkli-kodlu etiketi (örneğin, “ön sağ”
(“FRONT R”)) hoparlör teline yapştrnz,
böylelikle o telin hangi hoparlöre
bağlandğn daima bilebilirsiniz.
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
Hoparlör çkntsn aşağ
bastrrken hoparlör telini
terminalin içine sokunuz,
sonra da hoparlör terminali
çkntsn serbest braknz.
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
AC IN
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
COA X
R
DIGITAL IN
L
AUDIO
L
DVR/
VCR
OUT
IN
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
CONTROL
OUT
Koaksiyal kablo
(ayr satlmaktadr)
Optik kablo (ayr
satlmaktadr,
kabloyu sertçe
büküp
skştrmaynz)
Hoparlör teli
(ayr satlmaktadr)
Audio kordonu (ayr
satlmaktadr)
LINE LEVEL
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
OPTICAL
OPEN/
CLOSE
0
1
4
¡
¢
7
8
3
Î
STANDBY/ON
DVD Çalar
(DV-454, vd.)
Gürültü azaltcnz monte
ederken güç kordonunun
prize bağl olmadğndan
emin olunuz.
6
Tu
ÖN SAĞ
(R)
Güçlendirilmiş
Gürültü azaltc (SW)
ÖN SOL
(L)
ORTA (C)
ÇEVRE SAĞ ÇEVRE SOL
(RS)
(LS)
Sadece iki hoparlör bağlyorsanz, Dinleme modu’nu iki
kanall çkşlar için geçerli olan modlardan birine
ayarlaynz.
Çabuk Başlama Rehberi
Video kordonu
(ayr satlmaktadr)
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
AC IN
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
COA X
R
DIGITAL IN
L
DVR/
VCR
OUT
IN
L
AUDIO
VIDEO
AUDIO
Video kordonu
(ayr satlmaktadr)
IN
SUB
WOOFER
OUT
CONTROL
OUT
MONITOR IN
S
VIDEO OUT
OPEN/
CLOSE
0
1
4
STANDBY/ON
¡
¢
7
8
3
Î
DVD Çalar
(DV-454, vd.)
TV
Duvar
prizine
Güç kordonu
Son olarak, DVD çalarnz DVD IN VIDEO terminaline, televizyonunuzu da MONITOR OUT VIDEO terminaline yukarda gösterilen
şekilde bağlaynz, sonra da alcnn güç kordonunu bir güç prizine bağlaynz.
Otomatik hoparlör ayar (alc Ön, Orta, Çevre hoparlörlerini ve Gürültü azaltcy otomatik olarak biçimlendirir)
Yukarda söylenenler yapldktan sonra, alc otomatik olarak, hangi hoparlörleri bağladğnz alglayacak ve hoparlör ayarlarnz
buna göre biçimlendirecektir. Sizin hiçbir şey yapmanz gerekmeyecektir. Bu kurum, bağlamş olduğunuz hoparlör sisteminin
ölçülerini ve biçimini saptayacaktr; hoparlörlerinizi çevre sesi için kurmann kolay yolu budur. Çevre hoparlörleriniz yoksa, ya da
daha hassas hoparlör ayarlar yapmak istiyorsanz, 27. sayfaya baknz.
Otomatik hoparlör kurumu size, kabul edilebilir çevre sesi verecektir.
2) Alcy, DVD çalarnz, güçlendirilmiş gürültü azaltcnz ve TV’nizi açnz.
• TV’nizin alcya ayarl olduğundan emin olunuz. Eğer değilse, TV’niz üzerinde bu alcnn bağlanmş olduğu giriş prizini kontrol
ediniz ve düzgün TV ayarn bulabilmek amacyla, TV’niz ile birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz.
• Alcnn ekrannda, alcnn DVD girişine ayarl olduğunu göstermek üzere DVD yazdğndan emin olunuz. Eğer görünmüyorsa,
alcy DVD girişine ayarlamak üzere DVD düğmesine basnz.
3) DVD çalarnz üzerindeki ayarlarn, sizin çalmak istediğiniz kaynak için doğru olduğunu
onaylaynz.
DVD çalarnzn dijital sinyal çkts verdiğinden emin olunuz ve dinlemek istediğiniz ses kaydn (Dolby Digital, DTS, vb.) seçiniz.
Eğer DVD çalarnzn ayarlarndan emin değilseniz, daha fazla bilgi için 24. sayfaya baknz ve / ya da DVD çalarnz ile birlikte
verilmiş olan el kitapçğna baknz.
4) Bir kaynak (örneğin DVD) çalnz/oynatnz ve ses seviyesini arzunuza göre ayarlaynz.
Şimdi, ev sinemasn, yeni çevre sesi sisteminiz ile tecrübe etmeye hazrsnz artk.
7
Tu
Çabuk Başlama Rehberi
Gelişmiş/Özelleşmiş Ayarlar
Ev sinemanz mekannza, donanmnza ya da kişisel beğeninize uygun olarak özelleştirmek istiyorsanz, bunun için elinizin altnda
birçok ayar bulunmaktadr. Oda Düzeni denilen, en önemli gelişmiş ayarlardan birisi, hoparlörleriniz ile sizin normal dinleme yeriniz
arasndaki uzaklklar (ayn zamanda ses seviyelerini, vb.) saptar. Bu ayar yaptğnzda çevre sesi daha iyi olacaktr. Oda Düzeni 26.
sayfada açklanmştr. Bundan sonra, maksimum ses kalitesi için, çevre sesinin hassas ayarn yapmaya geçebilirsiniz. Bu ayarlar
27. sayfadan itibaren verilmiştir.
VSX-C100, birçok farkl tür kaynağ, hoparlör düzeneğini ve ses yeniden üretimini uygun şekilde karşlayacak birçok farkl dinleme
modu’na sahiptir. Beğeninize uygun olan bulmak amacyla bu özellikleri tecrübe ediniz.
Dinleme modu açklamalar ve ayarlar 33. sayfadan itibaren verilmiştir.
Yukarda, ev sinemas sisteminizi başlatmanz için bir hzl rehber ve kuruma dair birkaç tavsiye verilmiştir. Gene de, bu el
kitapçğnn tamamn okumak iyi bir fikirdir, böylelikle, VSX-C100 ile neler yapabileceğinizi ve genel olarak ev sinemasnn sunduğu
olanaklar anlayabilirsiniz. Bu açlklamalarda, daha iyi ses elde etmenizi ve bütün donanmnz daha etkin bir şekilde çalştrmanz
sağlayacak birçok tavsiyeler bulabilirsiniz.
8
Tu
Tantc Bilgiler
Verilmiş Olan Aksesuarlarn Kontrol
Edilmesi
Lütfen, verilmiş olan aşağdaki aksesuarlar alp almadğnz
kontrol ediniz:
• AM döngü anteni
• FM tel anten
• Güç kordonu
• Kuru pil bataryalar (AA ebat / IEC R6P) x2
• Uzaktan kumanda aleti
• Çaliştrma Talimatlar
• Hoparlör kordonu etiketleri
01
• Alcnn üzerine, Pioneer DV-454, 350, 444 ya da 545 DVD
çalar dşnda herhangi bir şey yerleştirmeyiniz. Bu
donanmlardan birini alcnn üzerine yerleştirdiğinizde de
havalandrma boşluğunu yukarda belirtilen şekilde açk
braktğnzdan emin olunuz.
• Alc kullanm srasnda snabilir, buna dikkat ediniz.
Kablo Bağlantlarn Yaparken
Alcnn Yerleştirilmesi
• Bu cihaz yerleştirirken, sabit bulunan güvenli ve düz bir
zemine koyunuz.
• Aşağdaki yerlere yerleştirmeyiniz:
– bir renkli TV’nin üzerine (ekran bozulabilir)
– bir kesetçalarn yaknna (ya da manyetik alan oluşturan bir
cihazn yaknna) Bu, ses ile parazit oluşturabilir.
– doğrudan güneş şğ altna
– nemli ya da slak yerlere
– aşr derecede scak ya da soğuk yerlere
– titreşen ya da farkl şekilde hareketli yerlere
– çok tozlu olan yerlere
– scak buhar ya da yağlarn bulunduğu (örneğin bir mutfak)
yerlere
Kablolar, bu cihazn üzerinde bükülmüş duracak bir şekilde
düzenlememeye dikkat ediniz. Kablolar cihazn üzerine
konulursa, cihaz içindeki transformatörler tarafndan
oluşturulan manyetik alan, hoparlörlerden uğultulu bir ses
çkmasna neden olabilir.
Havalandrma
• Bu cihaz yerleştirirken, s yaylmn arttrmak amacyla
havalandrmak için, etrafnda boşluk braktğnzdan emin
olunuz (üst tarafnda en az 20 sm, ön ve arka tarafnada 50
sm ve her iki yannda 10 sm). Cihazla duvarlar ve diğer
donanmlar arasnda yeterli boşluk braklmazsa, cihazn
içinde biriken s performans olumsuz etkiler ya da cihazn
hatal çalşmasna neden olur. Bunun dşndaki durumlar
için aşağya baknz.
• Alcy taşyan bir raf kullanyorsanz, bunun arka tarafnn ve
sol tarafnn açk olduğundan emin olunuz.
• Gene, cam kapl bir muhafaza kullanyorsanz, alcy
kullandğnz srada cam kaplar açk braknz.
• Kaln bir halnn, yatağn, kanapenin ya da kaln tüyleri
bulunan kumaşlarn üzerine yerleştirmeyiniz. Alcy hiçbir
zaman bir kumaşla ya da başka bir şeyle örtmeyiniz.
Havalandrmay engelleyenherhangi bir şey olduğunda iç s
yükselecek ve bu da arzaya ya da yangn tehlikesine yol
açabilir.
Kasetçalarn yerleştirilmesi
Kasetçalarn yerleştirildiği yere bağl olarak, kasetlerin
çalnmas srasnda, alcnn içindeki transformatörlerdeki
szntdan kaynaklanan bir gürültü oluşabilir. Gürltüye
rastlarsanz, kasetçalar alcdan biraz daha uzaklaştrnz.
Optik kablonun muhafaza edilmesi
Optik kabloyu muhafaza ederken, aşağda gösterildiği şekilde
gevşek br halka yapnz. Kablo, sert dönüşler yapacak şekilde
kvrldğ zaman hasar görebilir.
+ (15 sm) =
den fazla
9
Tu
Tantc Bilgiler
Pillerin Yerleştirilmesi
Dş Yüzeylerin Bakm
Uzaktan kumada aleti iki adet AA pil ile çalşr (verilmiştir).
• Toz ve kirleri silmek için bir parlatma bezi ya da kuru bir bez
kullannz.
• Yüzeyler kirlendiğinde, beş alt kez su ile seyreltilmiş bir
nötr temizleyiciye batrlmş olan yumuşak bir bezle siliniz,
sonra bezi iyice sknz, bununla kiri ovup siliniz. Mobilya
cilas ya da temizleyiciler kullanmaynz.
• Tiner, benzin, böcek ilac ya da diğer kimyasal maddeleri bu
cihazn üzerinde ya da yaknnda asla kullanmaynz, bunlar
yüzylere zarar verirler.
1
2
3
DİKKAT:
Pillerin hatal kullanm akma ve patlama tehlikesine yol açabilir.
Aşağdaki önlemleri dikkatle inceleyiniz:
• Yeni ve eski pilleri asla birlikte kullanmaynz.
• Pillerin + ve – uçlarn, haznenin içindeki işaretlere göre,
düzgün olarak yerleştiriniz.
• Ayn ebattaki piller, değişik voltajlara sahip olabilirler. Farkl
pilleri birlikte kullanmaynz.
• Kullanlmş pilleri elden çkarrken, lütfen, çevre koruma
kurumlarnn ülkenizde ya da bulunduğunuz bölgede
geçerli olan kurallarna ve devlet nizamnamelerine uyunuz.
Uzaktan Kumanda Aletinin Çalşma
Mesafesi
Aşağdaki durumlarda uzaktan kumanda aleti düzgün
çalşmayabilir:
• Uzaktan kumanda aleti ile alcnn uzaktan alglaycs
arasnda engeller var ise.
• Uzaktan alglayc üzerine doğrudan güneş şğ ya da
floresan şğ geliyorsa.
• Alc, kzl ötesi şnlar yayan bir donanmn yaknna
yerleştirilmiş ise.
• Alc, ayn anda başka bir kzlötesi uzaktan kumanda birimi
ile çalştrlmakta ise.
30
30
7m
10
Tu
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
02
Audio/Video Kablolar
Analog audio ve video bağlantlar yapmak için audio / video
kablolar (verimemiştir) kullannz.
Krmz fişler R’ye (sağ), beyaz fişleri L’ye (sol), sar fişleriyse
VIDEO’ya bağlaynz.
Fişleri tam soktuğunuzdan emin olunuz.
R
L
VID
EO
Koaksiyal kablo/Optik Kablolar
Dijital bileşenleri bu alcya bağlamak için, piyasada
bulunabilecek olan dijital audio koaksiyal kablolar (standart
video kablolar da kullanlabilir) ya da optik kablolar
(verilmemiştir) kullanlmaktadr.
Fişleri tam soktuğunuzdan emin olunuz, ayrca eğer optik kablo
söz konusu ise sağ taraf yukar gelecek şekilde yerleştiriniz.
Eğer düzgün yerleştirilmezse, optik terminal üzerindeki kapağ
krabilir (öte yandan, bu, bağlanty ya da optik bir kablonun
yerleştirilmesini etkilemeyecektir).
Koaksiyal kablo (ya da
standart bileşik video
kablosu)
Optik Kablolar
11
Tu
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Bağlantlar yapmadan, ya da mevcut bağlantlar değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatnz ve güç kordonunu AC duvar
prizinden çekiniz.
Bir DVD Çalar & bir TV’nin bağlanmas
PCM/2 Digital/DTS çok kanall ses kaytlarn çalmak için, dijital ses bağlantlar yapmanz gerekir.
DVD çalar’nz bu cihaza, DVD’nizin sahip olduğu dijital terminal türüne bağl olarak, koaksiyal dijital terminallerle ya da optik dijital
terminallerle bağlaynz. Bu iki tip bağlantnn kalitesi ayndr, yani söz konusu olan sadece eşleme sorunudur, her ikisini de
yapmanz gerekmez. Gene de, bu alcnn varsaylan ayarlarna uymanz ve DVD çalar’nz bir koaksiyal terminale bağlamanz en
kolay olacaktr. Eğer DVD çalar’nzn bir koaksiyal terminali yoksa, bu alcya bağlamak için optik terminallerden birini kullannz. Bu
durumda, DVD işlevini bu bu terminale atamanz gerekecektir. Bunu yapmak için 31. sayfaya baknz. DVD çalar’nz koaksiyal ya
da optik termina(ler)e bağlamak için aşağdaki çizimi takip ediniz. Ayrca televizyonunuzu da, bu alcya aşağda gösterildiği şekilde
bağlaynz.
Uyar
DIGITAL IN terminalleri için temel varsaylan ayarlar şu şekildedir: COAX: DVD; OPT. 1: TV / SAT; OPT. 2: DVR. Eğer DVD’niz için bir
optik terminal kullanmanz gerekirse, OPT.1’i kullannz. Bu durumda, koaksiyal terminalinizi TV / SAT olarak ataynz (31. sayfaya
baknz) ve varsaylan optik ayar OPT. 1: DVD; OPT. 2: DVR olarak değiştiriniz.
DVDPlayer
Çalar (DV-454,
DVD
(DV-454,vd.)
etc.)
OPEN/
CLOSE
0
1
4
¡
¢
7
3
8
Î
STANDBY/ON
DIGITAL AUDIO OUT
ANALOG OUT
COAXIAL
R
L
S
OPTICAL
Optik kablo
(ayr satlmaktadr,
kabloyu sertçe
büküp
skştrmaynz)
VIDEO OUT
Koaksiyal kablo
(ayr
satlmaktadr)
T V/
SAT
Video kordonu
(ayr satlmaktadr)
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
IN
COA X
DIGITAL IN
R
L
AUDIO
L
DVR/
VCR
OUT
VIDEO
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
Video kordonu (ayr satlmaktadr)
Neden hem bir analog hem de bir dijital bağlantya
ihtiyacnz var:
• Eğer DVD çalarnz üzerinde bir optik çkş yoksa, burada
gösterilen analog bağlanty kullanmanz gerekecektir.
• VCR çkşndan bir audio sinyal almak istiyorsanz bir analog
bağlantya ihtiyacnz vardr.
• Eğer DVD çalarnz karaoke için kullanmak istiyorsanz bir
analog bağlantya ihtiyacnz vardr.
12
Tu
MONITOR IN
TV
SURROUND
L
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Bağlantlar yapmadan, ya da mevcut bağlantlar değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatnz ve güç kordonunu AC duvar
prizinden çekiniz.
Bir Dijital Dalga ayarcs/Set Üstü Kutu’nun Bağlanmas
Eğer bir harici dijital dalga ayarcnz (örneğin uydu ya da kablolu televizyon için bir set üstü kutu) varsa, dijital kablolu / uydu
yaynlarn çalabilmek için bunu ya optik dijital terminallere ya da koaksiyal dijital terminallere bağlamanz gerekmektedir. Bu iki tip
bağlantnn kalitesi ayndr, yani söz konusu olan sadece eşleme sorunudur. Gene de, bu alcnn varsaylan ayarlarna uymanz ve
kablolu / uydu dalga ayarcnz (ya da uzaktan kumanda aleti üzerinde gösterildiği şekilde TV / SAT) 1. optik terminale bağlamanz en
kolay olacaktr. Eğer TV / SAT’n bir optik terminali yoksa, bağlant için koaksiyal terminali kullannz (başvuru için bir önceki
sayfadaki DVD bağlantsna dair bilgilere baknz). Bu durumda TV / SAT işlevini o terminale atamanz gerekecektir. Bunu yapmak
için 31. sayfaya baknz. TV / SAT’nz optik ya da koaksiyal terminale bağlamak için aşağdaki çizimi takip ediniz.
Aşağda gösterilen şekilde, hem bir dijital bağlant, hem de kablo / uydu dalga ayarcsnn üstündeki audio için bir analog bağlant
kullandğnzdan emin olunuz.
Uyar
DIGITAL IN terminalleri için temel varsaylan ayarlar şu şekildedir: COAX: DVD; OPT. 1: TV / SAT; OPT. 2: DVR. Eğer TV / SAT’nz için
bir koaksiyal terminal kullanmanz gerekirse, koaksiyal terminali TV / SAT’a ataynz. Dijital terminal ayarlar şu şekilde değişecektir:
COAX: TV / SAT; OPT. 1: DVD; OPT. 2: DVR. (31. sayfaya baknz)
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
DVR/
VCR
Optik kablo
(ayr satlmaktadr,
kabloyu sertçe
büküp
skştrmaynz)
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
IN
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
COA X
DIGITAL IN
Koaksiyal kablo
(ayr
satlmaktadr)
R
L
DVR/
VCR
OUT
IN
L
AUDIO
VIDEO
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
Video kordonu (ayr satlmaktadr)
Audio kordonu
(ayr satlmaktadr)
Terminal ile optik
fişin biçimlerini
eşleyiniz.
R
DIGITAL OUT
VIDEO OUT
L
AUDIO OUT
Dijital Set
Üstü
Kutu
Digital
Set
Top
Box
Neden hem bir analog hem de bir dijital bağlantya
ihtiyacnz var:
• Eğer TV dalga ayarcnzn üzerinde bir optik çkş yoksa, bir
analog bağlant kullanmanz gerekecektir.
• Eğer izlemek istediğiniz program dijital terminallerden
gelmiyorsa, bir analog bağlantya ihtiyacnz vardr.
• Eğer bir TV dalga ayarcs yerine bir video çalardan sinyal
almak istiyorsanz, bir analog bağlantya ihtiyacnz vardr.
13
Tu
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Bağlantlar yapmadan, ya da mevcut bağlantlar değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatnz ve güç kordonunu AC duvar
prizinden çekiniz.
Bir TV’nin bir Dahili Dijital Dalga ayarcs ile Bağlanmas
Eğer bir dahili dijital dalga ayarcs olan TV’niz varsa, harici bir dijital dalga ayarcs için yukardaki işlemleri takip ediniz, ayrca, eğer
DVD çalar’nz bağlarken (bir önceki sayfaya baknz) zaten yapmadysanz, televizyonunuzu da bağlaynz. Aşağda gösterilen
şekilde, hem bir dijital bağlant, hem de audio için bir analog bağlant kullandğnzdan emin olunuz.
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
Optik kablo
(ayr satlmaktadr,
kabloyu sertçe
büküp
skştrmaynz)
R
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
Terminal ile optik
fişin biçimlerini
eşleyiniz.
1
IN
DVR/
VCR
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
IN
COA X
R
DIGITAL IN
L
AUDIO
Koaksiyal kablo
(ayr
satlmaktadr)
L
DVR/
VCR
OUT
VIDEO
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
Audio kordonu
(ayr satlmaktadr)
DIGITAL OUT
ANALOG OUT
Dahili dijital dalga
TV with an
ayarcl TV
internal digital tuner
Video Bileşenlerinin Bağlanmas
Video bileşenlerinizi aşağda gösterildiği şekilde prizlere bağlaynz.
Eğer bir Dijital Video Kaydedici’niz (bir DVR) varsa, çok-kanall sesi çalmak ve / ya da kaydetmek için bunu ya optik dijital
terminallere ya da koaksiyal dijital terminallere dijital olarak bağlamanz gerekmektedir. Bu iki tip bağlantnn kalitesi ayndr, yani söz
konusu olan sadece eşleme ve DVD çalar’nz ve kablo / uydu / TV dalga ayarcnz bağladktan sonra elverişli terminal(ler)i kullanma
sorunudur.
Aslnda bir DVR’i bağlamann en kolay yolu bu alcnn varsaylan ayarlarn takip etmek ve kablo / uydu dalga ayarcnz (ya da
uzaktan kumanda üzerinde belirtilen şekilde TV / SAT) ve DVR’inizi srasyla 1. ve 2. optik terminallere, DVD’yi de koaksiyal terminale
bağlamanzdr.
Eğer bu, herbir bileşenin sahip olduğu terminallerin tiplerinden dolay mümkün değilse, o zaman sizin, koaksiyal terminal için hangi
bileşenin kullanlacağn düşünmeniz ve bunu doğru olarak atamanz gerekecektir (31. sayfaya baknz). Bundan sonra (aşağda
olduğu şekilde) optik terminalin varsaylan ayarlarn takip ediniz.
Eğer koaksiyal terminali DVD’ye bağlayp bunu varsaylan DVD ayarnda braktysanz, optik terminallerin varsaylan ayar şöyle
olacaktr:
OPT. 1: TV / SAT
OPT. 2: DVR
Eğer koaksiyal terminali TV / SAT’a atadysanz, optik terminallerin varsaylan ayar şöyle olacaktr:
OPT. 1: DVD
OPT. 2: DVR
Bütün video hazneleri (hem DVR’nin hem de VCR’nin) analog bağlantlarla da bağlanmş olmaldr. Eğer programlar kaydetmek
istiyorsanz, bir sonraki sayfada gösterildiği şekilde DVR / VCR IN AUDIO terminallerine bağlamanz gerekmektedir.
14
Tu
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
IN
COA X
DIGITAL IN
R
L
AUDIO
L
DVR/
VCR
OUT
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
CONTROL
OUT
Audio / video kordonu
(ayr satlmaktadr)
Audio / video kordonu
(ayr satlmaktadr)
VIDEO
Optik kablo
(ayr satlmaktadr,
kabloyu sertçe
büküp
skştrmaynz)
L
AUDIO
R
OPTICAL COAXIAL
INPUT 2
/AUTO REC
OUTPUT
DIGITAL OUT
DVD RECORDER DVR-7000
SMART JOG
DVD
FL OFF
2DIGITAL
Î
TIMER
AUTO REC
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
FL DIMMER
0
DISCNAVI
OPEN
7 STOP
FUNCTION
3 PLAY
8 PAUSE
REC
DVD Kaydedici
DVD
Recorder(DVR-7000,
(DVR-7000,vb.)
etc.)
Analog bağlantlarla bağlanmş video bileşenlerinden sadece audio sinyaller kaydedebilirsiniz.
Eğer giriş bileşeni ve alc sadece bir dijital kablo (koaksiyal ya da optik) ile bağlanmşsa, ki bu ses içindir, ses kaytlar olan video
programlarn kaydedebilmek için analog video ve audio kablolar bağlamanz gereklidir.
Ön
Uzaktan kumanda aleti ya da ön
panel üzerindeki FRONT
düğmesine basarak Ön video
bağlantlarna bağlanmş olan
bileşeni seçiniz.
FRONT INPUT
PHONES
SURROUND MODE
INPUT SIGNAL
STANDBY/ON
2
DIGITAL IN
VIDEO
DTS
AUTO
DIGITAL
2
PHONES
ADVANCED
/VIRTUAL PRO LOGIC II
SOUND
MODE
L AUDIO R
Terminal ile optik fişin biçimlerini
eşleyiniz.
COLOR
VIDEO IN/OUT
BRIGHT
MONITOR
AUDIO IN/OUT
PHONES
DIGITAL OUT (OPTICAL)
ON/OFF
HOLD
Taşnabilir DVD Çalar (vd.)
15
Tu
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Bağlantlar yapmadan, ya da mevcut bağlantlar değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatnz ve güç kordonunu AC duvar
prizinden çekiniz.
Hoparlörlerin Bağlanmas
Burada beş hoparlörlük tüm bir takm gösterilmiştir, fakat doğal olarak, herkesin eviçi düzenlemesi farkl olacaktr. Elinizde bulunan
hoparlörleri basitçe, aşağda tarif edilen şekilde bağlaynz. Alc hangi hoparlörleri bağladğnz alglayacaktr. Alc sadece iki
hoparlör (çizimde “Ön” hoparlörler olarak gösterilenler) ile de kullanlabilir, fakat biz beş adet hoparlör kullanmanz tavsiye
ediyoruz. Eğere çevre hoparlörlerini bağlamazsanz, Dinleme modu ayarlarn (33. sayfaya baknz) düzeltmeniz gerekecektir.
Sağdaki hoparlörü sağ terminale, soldaki hoparlörü de sol terminale bağladğnzdan emin olunuz. Gene, alc üzerindeki art ve eksi
(+ / –) terminallerin hoparlörler üzerindeki terminallere denk düştüğünden emin olunuz.
Uyar
• 6 Ω ila 16 Ω niminal empedansa sahip hoparlörler kullannz.
Hoparlörlerinizi bağlamadan önce, uygun
adl renkli-kodlu etiketi (örneğin, “ön sağ”
(“FRONT R”)) hoparlör teline yapştrnz,
böylelikle herbir telin hangi hoparlöre
bağlandğn daima bilebilirsiniz.
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
Hoparlör çkntsn aşağ
bastrrken hoparlör telini
terminalin içine sokunuz,
sonra da hoparlör terminali
çkntsn serbest braknz.
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
AC IN
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
IN
COA X
DIGITAL IN
R
L
AUDIO
L
DVR/
VCR
OUT
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
CONTROL
OUT
Hoparlör teli
(ayr satlmaktadr)
Audio kordonu
(ayr satlmaktadr)
LINE LEVEL
Gürültü azaltcnz
monte ederken güç
kordonunun prize
bağl olmadğndan
emin olunuz.
Güçlendirilmiş Gürültü
azaltc (SW)
ÖN SAĞ
(R)
ÖN SOL
(L)
ORTA (C)
ÇEVRE SAĞ ÇEVRE SOL
(RS)
(LS)
Hoparlör terminalleri
Hoparlörleri alcya bağlarken iyi kalite hoparlör teli kullannz.
1 10 mm’lik çplak tel demetlerini birbirinin etrafna sarnz.
2 Hoparlör terminalini açnz ve teli yerleştiriniz.
3 Hoparlör terminali çkntsn serbest braknz, bu, hoparlör telini smsk bir
şekilde tutacaktr.
ª
·
16
Tu
10 mm
Dikkat:
Çplak hoparlör telinin hepsinin birbirinin etrafna sarldğndan ve dikkatli bir şekilde hoparlör terminaline sokulduğundan emin
olunuz. Eğer çplak hoparlör tellerinden herhangi biri arka panele dokunursa, bir güvenlik önlemi olarak güç kesilmesine yol
açabilir.
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Hoparlör Yerleştirimine Dair
Tavsiyeler
Hoparlörler genellikle belirli bir yerleştirim aklda tutularak
tasarlanrlar. Bazlar yere konmak üzere tasarlanmştr, diğer
bazlar ise en iyi sesi vermeleri için sehpalarn üzerine
konmaldr. Bazlar bir duvarn yanna yerleştirilmelidir; bazlar
ise duvarlardan uzağa. Özel hoparlörlerinizden en iyi verimi
almak için, yerleştirmeyi yaparken, hoparlör üreticisinin vermiş
olduğu kurallar izleyiniz.
• Ön sol ve ön sağ hoparlörleri TV’den eşit uzaklğa
yerleştiriniz.
• Hoparlörleri TV’nin yaknna yerleştirdiğiniz durumlarda, TV
açldğnda resimdeki renklerin kaybolmas, vb.
parazitlenmeleri önlemek amacyla, manyetik olarak
korumal hoparlörler kullanmanz tavsiye ederiz. Eğer
hoparlörleriniz manyetik olarak korumal değilse ve TV’deki
resimde renk kaybolmas gözlüyorsanz, hoparlörleri
TV’den biraz daha uzağa yerleştiriniz.
• Orta hoparlörü TV’nin yukarsna ya da aşağsna
yerleştiriniz, böylece orta kanaln sesi TV ekrannda lokalize
olur.
Hoparlör düzeninin yukardan görünüşü
Ön Sol (L)
Orta (C)
Ön Sağ (R)
Gürültü
azaltc (SW)
Çevre Sol (LS)
Çevre Sağ (RS)
Dinleme Yeri
Hoparlör düzeninin 3-D görünüşü
DİKKAT!
Eğer orta hoparlörü TV’nizin üstüne yerleştirmeyi tercih
ediyorsanz, bunu uygun bir şekilde emniyete
aldğnzda emin olunuz, böylece hoparlörün deprem ya
da benzeri bir dş etken sonucu oluşacak sarsntyla
TV’nin üstünden düşmesi sonucu olacak hasar ya da
yaralanma risklerini azaltmş olursunuz.
• Eğer mümkünse, çevre hoparlörleri kulak seviyesinin
birazck yukarsna yerleştiriniz.
• Çevre hoparlörlerini dinleme yerinden, ön ve orta
hoparlörlerin olduğundan daha uzağa yerleştirmemeye
çalşnz. Böyle yaptğnzda çevre sesi etki zayflayabilir.
• Gürültü azaltcy ön hoparlörler ile ayn seviyede
yerleştiriniz.
Mümkün olan en iyi çevre sesini alabilmek için, hoparlörlerinizi,
sağda gösterilen şekilde yerleştiriniz. Bütün hoparlörlerin,
kazalar önlemek ve ses kalitesini arttrmak üzere, en güvenli
şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
17
Tu
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Bağlantlar yapmadan, ya da mevcut bağlantlar değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatnz ve güç kordonunu AC duvar
prizinden çekiniz.
Antenlerin Bağlanmas
AM döngü antenini ve FM tel antenini aşağda gösterilen şekilde bağlaynz. Yayn almn ve ses kalitesini iyileştirmek için, harici
antenler bağlaynz (aşağdaki Harici Antenlerin Kullanm bölümüne baknz).
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
DVR/
VCR
OUT
IN
COA X
R
DIGITAL IN
L
L
AUDIO
VIDEO
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
AM döngü anteni
AM Anteni konnektörleri
Anteni monte ediniz ve alcya bağlaynz. Bir duvara, vb. (eğer
arzu ediyorsanz) sabitleyiniz ve en iyi alm verecek yöne
doğrultunuz.
Açktaki telleri birbiri etrafna dolaynz, çknty bastrdktan
sonra bunlar deliğe sokunuz ve konnektörü serbest braknz.
10mm
FM tel anteni
FM tel anteni bağlaynz ve bir pencere çerçevesi boyunca ya
da başka uygun bir yerde yukar doğru tam olarak uzatnz.
Harici Antenlerin Kullanm
FM almn iyileştirmek için
AM almn iyileştirmek için
Harici bir FM anteni bağlaynz.
5–6 metrelik bir vinil-yaltkan teli AM anten terminaline bağlaynz,
verilmiş olan AM döngü antenini bağl braknz.
Mümkün ola en iyi alm için, dşarya yatay şekilde asnz.
Evdş anten
PAL konnektörü
Eviçi anten (vinilyaltkan tel)
F M UNBAL75 Ω
AM LOOP
75 Ω koaksiyal kablo
18
Tu
5–6m
ANTENNA
F M UNBAL75 Ω
AM LOOP
ANTENNA
Donanmnzn Bağlantlarnn Yaplmas
Bu Cihazn Alglaycsn Kullanarak Diğer Pioneer Bileşenlerinin
Çalştrlmas
Söz konusu donanmn CONTROL terminallerine bir kontrol kablosu bağlamak suretiyle, tek bir uzaktan algayc kullanarak birçok
Pioneer bileşenine kumanda edebilirsiniz. Aşağdaki çizimi incelediğinizde, CONTROL OUT terminaline bir bileşen bağl olduğunu,
diğer uçta da CONTROL IN terminaline başka bir bileşenin bağl olduğunu görebilirsiniz. Son nokta olan bileşen (yani sadece
CONTROL OUT terminaline bir kablo bağl bulunan), alglaycsn kullanacağnz bileşendir. B sisteme bağl bulunan herhangi bir
donanm çalştrmak istediğinizde, uzaktan kumanday söz konusu aglaycya doğrultunuz. Aşağdaki örnekte, uzaktan kumanda
birimini, soldaki donanmn uzaktan alglaycsna doğrultmanz gerekir.
Uyar
• Pioneer bileşenlerine, alcnn uzaktan kumandasn doğrudan bileşenin üstüne çevirerek de kumanda edebilirsiniz. Bu tip
çalştrmada kumanda kordonlarna gereksinim yoktur. Daha fazla bilgi için 47. sayfaya baknz.
• Uzaktan kumandann bu türünü kullanmak için, bir kumanda kablosu bağlamanz ve bileşeni ve alcy analog RCA audio / video
kablolar ile de bağlamş olmanz gereklidir (12–15. sayfalara baknz).
CONTROL
terminallerine sahip
bileşenler
CONTROL
terminallerine sahip
bileşenler
Uzaktan kumanda aletini, sadece
CONTROL OUT terminaline bağl
bir kablosu olan bileşenin uzaktan
alglaycsna doğru tutunuz
Mono mini priz
(tercihe bağl)
Mono mini priz
(tercihe bağl)
T V/
SAT
T V/
SAT
(DVD)
OPT1
1
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
AC IN
IN
DVR/
VCR
MONITOR
OUT
DVR/
VCR
F M UNBAL75 Ω
2
AM LOOP
IN
OPT2
ANTENNA
DVD
R
DVD
(TV/
SAT)
COA X
DIGITAL IN
R
L
DVR/
VCR
OUT
IN
L
AUDIO
VIDEO
SUB
WOOFER
AUDIO
OUT
IN
OUT
CONTROL
Alcnn Prize Bağlanmas
Hoparlörler de dahil olmak üzere, bütün bileşenlerinizin bağlantlarn yaptktan sonra, alcy bir duvar prizine taknz.
R
FRONT
SPEAKERS
L CENTER R
SURROUND
L
AC IN
IN
OUT
CONTROL
duvar prizine
Uyar
• Güç kablosu muhafaza edilmek üzere ana üniteden ayrlabilir.
19
Tu
03
Ekranlar & Komutlar
Ön Panel
0
-
=
~
!
9
$
@
#
AUDIO/ VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
VSX-C100
MASTER
VOLUME
FRONT INPUT
PHONES
DVD
2
DIGITAL IN
VIDEO
1
1
2
3
4
5
20
Tu
2
3
DTS
TV/SAT
DVR/VCR
FM/AM
FRONT
SURROUND MODE
INPUT SIGNAL
STANDBY/ON
AUTO
DIGITAL
2
PHONES
ADVANCED
/VIRTUAL PRO LOGIC II
SOUND
MODE
R
DOWN
L AUDIO R
4
STANDBY/ON (Ana güç) düğmesi
Bu düğmeye basldğnda alc STANDBY modu’ndan ON’a
geçecektir.
Uzaktan kumanda üzerindeki RECEIVER düğmesi de ON
ve STANDBY konumlar arasnda oynar.
Alc, STANDBY konumunda düşük bir miktar elektrik (1
W’den daha az) kullanr.
PHONES prizleri
Kulaklklar bağlamak için kullannz (bu, hoparlörleri
kapatr).
On giriş (FRONT INPUT)
Taşnabilir bir DVD çalar, video kamera, video oyun sistemi,
ya da elinizde taşmak istediğiniz herhangi bir bileşeni
FRONT INPUT’a bağlayabilirsiniz (15 sayfaya baknz).
INPUT SIGNAL göstergeleri
Giri sinyalinin türünü gösterir.
2 DIGITAL:
Bir 2 DIGITAL kaynak girildiğinde bu gösterge yanacaktr.
DTS:
Bir DTS kaynağ girildiğinde bu gösterge yanacaktr.
SURROUND MODE göstergeleri
Giriş sinyalinin SURROUND modu’nu gösterir.
AUTO:
AUTO mod seçili olduğunda yanar. Bu mod, ne tür bir
sinyalin girilmekte olduğunu otomatik olarak seçer ve
uygun olan mod’da çalar.
PHONES / VIRTUAL:
VIRTUAL ya da PHONES SURROUND modu seçildiğinde
yanar. VIRTUAL modu iki hoparlörle (kulaklklar takl
değilken, 33. sayfaya baknz) çevre sesi etkisi verir.
PHONES SURROUND modu kulaklklar takl iken çevre sesi
etkisi verir.
2 PRO LOGIC II:
2 PRO LOGIC II modu seçili iken yanar. Bu mod 2 PRO
LOGIC II’yi otomatik olarak çalar (33. sayfaya baknz).
ADVANCED:
Bir ADVANCED mod seçili olduğunda yanar. Bu mod’lar,
sesin belirli özelliklerini vurgulayarak çalarlar (33–34.
sayfalara baknz).
5
6
UP
7
8
6 SOUND MODE
Çalma işlemine uygulanacak ses modlar’ndan birini
seçmiş iseniz yanar (35. sayfaya baknz).
7 Giriş düğmeleri
Bir çalma kaynağ seçmek için kullannz: DVD, TV / SAT,
DVR / VCR, FM / AM ve FRONT tercihleri vardr.
8 MASTER VOLUME
Genel dinleme ses seviyesini ayarlamak için kullannz.
EKRAN
9 Radyo göstergeleri
STEREO: Oto stereo modunda bir stereo FM yayn
alndğnda yanar.
TUNED: Bir yayn alnmakta iken yanar.
MONO: (Uzaktan kumanda aleti üzerindeki) MPX düğmesi
kullanlarak mono mod’u açldğnda yanar.
RDS: Bir RDS yayn alndğnda yanar.
RF ATT: RF ATT açk olduğunda yanar (36. sayfaya baknz).
0 Dijital (DIG) & Analog (ANA) göstergeleri
Alnan sinyalin dijital ya da analog oluşuna bağl olarak
yanarlar (44. sayfaya baknz).
- 96kHz çalma göstergesi
96 kHz’lik bir kaynak çalndğnda yanar.
= Format göstergesi
Seçilmiş olan dinleme modu’na, kaynak materyale ve
kullanlan kod çözümü’nün türüne bağl olarak o anda hangi
hoparlörlerin kullanlmakta olduğunu gösterir (24. sayfaya
baknz).
~ SLEEP göstergesi
SLEEP işlevi kurulduğunda ya da etkin iken yanar (44.
sayfaya baknz).
! OVER göstergesi
Analog sinyali, bozulmaya yol açabilecek denli güçlü
olduğunda yanar (31. sayfaya baknz).
Ekranlar & Komutlar
@ EON göstergeleri
EON açk olduğunda yanar. O anda dalga ayarn yaptğnz
istasyon EON veri hizmeti veriyor ise, hemen yanndaki
nokta göstergesi yanar.
# Ses seviyesi göstergesi
$ Karakter ekran
Mevcut girişi (DVD, TV / SAT, vb.), dinleme modunu, radyo
frekansn gösterir, vb.
Arka Panel
1 TV/SAT giriş terminalleri (buraya bir TV/SAT set üstü
kutu bağlaynz, 13. sayfaya baknz)
Bu terminalleri bir TV / SAT sinyali girmekte kullannz (ya da,
eğer seçerseniz, başka tür kaynaktan). Video
terminallerine, audio için de hem analog hem de optik dijital
terminallerine bağladğnzdan emin olunuz. Dijital çevre
sesli ses kaytlarn çalabilmek için dijital bağlantlar
yapmanz gereklidir. Bunu yapmann en kolay yolu buradaki
optik dijital terminali kullanmaktr, fakat gerekli ise koaksiyal
dijital terminali kullanabilirsiniz (bu durumda terminali
TV / SAT işlevine atamanz gerekecektir. Bunu yapmak için
31. sayfaya baknz).
2 MONITOR OUT terminalleri (buraya bir TV ya da
monitör bağlaynz, 12, 14. sayfalara baknz)
Bu terminalleri, sinyali, yukarda 1, 5 ya da 6 numarada
belirtilmiş olan terminallerden ve FRONT INPUT
terminalinden vermek için kullannz. Bnlar video prizleridir.
MONITOR 1, MONITOR 2 ile ayn sinyali çkarr.
3 ANTENNA terminalleri
Buraya AM ya da FM antenleri bağlaynz (18. sayfaya
baknz).
4 SPEAKERS terminalleri
Bu terminalleri, hoparlörleri alcya bağlamakta kullannz
(16. sayfaya baknz).
5 DVR/VCR IN/OUT terminalleri (buraya bir DVR ya da
VCR bağlaynz, 14–15. sayfalara baknz)
Bir DVR çkşn dijital olarak bu alcya bağlamak için optik
dijital terminali kullannz. Bir DVR’ye, VCR’ye (ya da bir
video kameraya, vb.) audio ve video sinyal girmek ya da
bunlardan sinyal çkş yapmak için analog terminaller de
bulunmaktadr.
6 DVD IN terminalleri (buraya bir DVD çalar bağlaynz,
12. sayfaya baknz)
Bu terminalleri bir DVD çalardan sinyal girmek için
kullannz. Video terminallerini, audio için de hem analog
hem de koaksiyal dijital terminalleri bağladğnzdan emin
olunuz. Dolby Digital ve diğer çevre sesli ses kaytlarn
çalabilmek için dijial bağlantlar yapmanz gereklidir. Bunu
yapmann en kolay yolu buradaki koaksiyal dijital terminali
kullanmaktr, fakat gerekli ise OPT 1 dijital terminali
kullanabilirsiniz (bu durumda koaksiyal terminali TV / SAT
işlevine atamanz gerekecektir. Bunu yapmak için 31.
sayfaya baknz).
7 SUBWOOFER OUT terminalleri
Bu terminali, bir güçlendirilmiş gürültü azaltcy alcya
bağlamakta kullannz (16. sayfaya baknz).
8 CONTROL IN/OUT terminali
Bu prizi, CONTROL terminali bulunan diğer PIONEER
donanmlarn bağlamakta kullannz, bu sayede, bu alcnn
uzaktan kumanda aleti ile bütün hepsine kumanda
edebilirsiniz (19. sayfaya baknz).
9 AC IN (Güç Girişi)
Güç kablosunu bu terminale bağlaynz.
21
Tu
Ekranlar & Komutlar
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda üzerindeki bütün düğmeler burada açklanmştr. Uzaktan kumandann diğer bileşenlere (DVD çalarnz ya da
TV / SAT dalga ayarcnz gibi) kumanda etmekte nasl kullanlacağna dair ayrntl bilgi için 49 & 50. sayfalara baknz.
RECEIVER
1
2
3
SOURCE
=
SIGNAL SELECT
SLEEP
DVD
TV / SAT
DVR/ VCR
FM / AM
FRONT
DIMMER
4
AUTO
SURROUND ADVANCED
~
!
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
5
ENTER
MUTE
6
7
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
@
TUNE
P
MENU
ST
ST
#
ENTER
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
8
EON
P
$
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
B
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
%
ENTER
^
10
9
TV CONTROL
0
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
RECEIVER
22
Tu
VOLUME
&
1 RECEIVER (Güç) düğmesi:
Bu, alc için, STANDBY konumu ile güç ON arasnda geçiş
yapar.
2 SIGNAL SELECT düğmesi (44. sayfaya baknz):
Aşağdakilerden birini seçmek için SIGNAL SELECT
düğmesine üst üste basnz:
ANALOG: Bir analog sinyal seçmek için.
DIGITAL: Bir dijital sinyal seçmek için.
AUTO: Bu varsaylandr. Eğer analog ve dijital sinyal girişi
oluyorsa, alc otomatik olarak dijital olan seçer. Eğer
sadece analog girişi varsa, alc analog’u seçecektir.
3 Giriş/Kumanda Modu Seçim düğmeleri:
Alcy / uzaktan kumanday, düğmede belirtilen girişe
geçirmek için kullannz. FM / AM düğmesi alcy, eğer
başka bir mod’da ise radyo modu’na geçirecektir, ayrca,
eğer zaten radyo modu’nnda ise FM ve AM bant’lar
arasnda geçiş yapacaktr.
4 Dinleme Modu düğmeleri:
AUTO düğmesi:
Bu düğmeyi, herhangi bir ses efekti eklemeden giriş
sinyalinin doğrudan kod çözümünü yapmak için kullannz.
Bu alc, ne tür bir sinyal girişi (stereo, çok-kanall, vb.)
olduğunu otomatik olarak belirleyecek ve buna göre çalma
işlemini yapacaktr.
SURROUND düğmesi (34. sayfaya baknz):
Bu düğmeyi, bu alcnn sahip olduğu çevre dinleme
mod’larndan birini seçmekte kullannz.
ADVANCED düğmesi (34. sayfaya baknz):
Bu düğmeyi, bu alcnn sahip olduğu gelişmiş çevre
dinleme mod’larndan birini seçmekte kullannz.
SOUND MODE düğmesi (35. sayfaya baknz):
Bu düğmeyi, bu alcnn sahip olduğu ses mod’larndan
birini seçmekte kullannz.
5 Sistem kurum düğmeleri:
SETUP düğmesi (27. sayfaya baknz):
Bu düğmeyi, sizin özel sisteminizdeki ayarlar düzeltecek
olan alc kurum işlemini başlatmakta kullannz.
TEST TONE düğmesi (32. sayfaya baknz):
Herbir kanal için ses seviyesini belirlerken Deneme sesini
(TEST TONE) vermekte kullannz.
CH SELECT düğmesi (32. Sayfaya, Uyar’ya baknz):
Herbir kanal için ses seviyesini belirlerken bir hoparlör
seçmekte kullannz.
ROOM SETUP düğmesi (26. sayfaya baknz):
Hoparlörlerinizden normal dinleme yerinize olan uzaklklar
belirlemekte kullannz.
+/– düğmeleri (28–32. sayfalara baknz):
Bu düğmeleri, SETUP, TEST TONE, ya da CH.SELECT
özelliklerinde düzeltmeler yaparken kullannz.
ENTER düğmesi:
Bu düğmeyi, Room Setup komutlarna geçmekte kullannz.
Bu düğmeyi bir SETUP modu’ndan çkmakta da
kullanabilirsiniz.
Ekranlar & Komutlar
6 Volume düğmeleri:
MASTER VOLUME +/– düğmeleri:
Genel ses seviyesini belirlemekte kullannz.
MUTE düğmesi (43. sayfaya baknz):
Sesi ksmakta ya da eğer ses kslmşsa geri açmakta
kullannz.
7 TOP MENU düğmesi:
Bir DVD çalar’n ya da diskin en temel menüsüne dönmekte
kullannz. Ayrca baz radyo komutlar için de kullanlr.
8 AUDIO düğmesi:
DVD modu’nda iken bir DVD üzerindeki audio parçalar
açmakta, ya da radyo modu’nda iken EON işlevine
erişmekte kullannz.
9 Rakam düğmeleri:
Bir disk üzerindeki parça numaralarn ya da radyo
frekanslarn girmekte kullannz.
0 CHANNEL +/– düğmeleri:
DVR ya da uydu dalga ayarcs gibi diğer baz bileşenler
üzerinde kanal seçmekte kullannz.
- LED göstergesi:
Bu gösterge, uzaktan kumanda aletinden alcya bir komut
gönderildiği zaman yanar. Alcya, önceden kaydedilmiş
kodlar öğretirken de yanar.
= SOURCE (Güç) düğmesi:
Bu düğmeyi, diğer bileşenlerin gücünü açmak / kapamak
için kullannz.
~ SLEEP düğmesi (44 sayfaya baknz):
Alcy uyku modu’na geçirmekte ve alc kapanmadan
önceki süreyi belirlemekte kullannz.
! DIMMER düğmesi (43. sayfaya baknz):
Ekran parlaklğn değiştirmek için buna basnz. DIMMER
düğmesi, ekran için dört farkl parlaklk seviyesi arasnda
geçiş yapmanz sağlar.
@ MENU düğmesi:
Bir DVD çalar’n ya da diskin en temel menüsüne dönmekte
kullannz. Ayrca baz radyo komutlar için de kullanlr.
# } ] ’ ‘ & ENTER düğmeleri
Bu ok tuşlarn radyoyu ayarlarken ya da TV ya da DVD
menülerinde dolaşrken kullannz. Daha fazla bilgi için bu
söz konusu bölümlere baknz.
$ SUBTITLE düğmesi:
Bir DVD çalar ya da disk üzerindeki altyazlar açmakta
kullannz. Ayrca, radyo modu’nda iken RF ATT’i açmakta
da kullanlr.
% Bileşen/Radyo/Uydu Radyo/CATV kumanda
düğmeleri:
Bu düğmelerin (3, 7, vb.) esas işlevi siz Giriş / Kumanda
Mod Seçimi düğmelerini kullanarak bir bileşeni (örneğin
CD) seçtikten sonra buna kumanda etmektir. Bu
düğmelerin yukarsnda bulunan Radyo / uydu radyo
kumandalarna, siz karşlk gelen Giriş / Kumanda Mod
Seçimi düğmelerini (TUNER ya da SAT, vb.) seçtikten sonra
erişilebilir. Bu durumda, harflerle (A, vb.) belirtilmiş olan
düğmeler ya da EXIT, sizin özel uydu / kablolu TV sisteminize
bağl olarak, önceden kaydedilmiş kanallara ya da işlevlere
erişimi sağlayacaktr.
SEARCH düğmesi:
RDS modu’nda iken istasyon aramakta kullannz.
CLASS düğmesi (37–38. sayfalar):
Hafzadaki üç istasyon yğn (snf) arasnda geçiş yapar.
MPX düğmesi (36. sayfa):
FM yaynlarda stereo ve mono alm arasnda geçiş yapar.
Eğer sinyal zayf ise, mono alma geçmek ses kalitesini
arttracaktr. Ayrca, CD’ler, kasetler ve DVD’ler için bir
durdurma düğmesi olarak işlev görür.
D. ACCESS düğmesi (37. sayfa)
Bu düğmeye bastktan sonra, rakam düğmelerini kullanarak
doğrudan bir radyo istasyonuna erişebilirsiniz.
^ ENTER düğmesi (49–50. sayfalar):
TV, CATV ve TUNER için komut girmekte kullanlabilir.
& TV kumanda düğmeleri (TV CONTROL):
Bu kumandalar televizyonunuz içindir. Televizyonun
kumanda edilmesine ayrlmşlardr ve uzaktan kumanda
aleti hangi mod’da olursa olsun çalşacaklardr. Öte yandan,
farkl TV’ler için ayarlanabilirler. Varsaylan ayarda TV’ye
kumanda edeceklerdir. Bu yüzeden, eğer sadece bir TV’niz
varsa, bunu TV / SAT düğmesine ataynz (47. sayfaya
baknz).
23
Tu
04
Temel Çalma/Oynatma
DVD (ya da diğer bir) Çalar’nz Üzerindeki Ayarlarn Kontrol Edilmesi
Aşağdaki iki özelliği doğru şekilde ayarlamadysanz, çevre sesinde sorun yaşayabilirsiniz (örneğin: hiç ses yoktur; ses tek
boyutlu ya da vurgusuzdur; ya da başka sorunlar).
1 DVD çalarnzdan dijital çkş, ya da bir dijital kaynağ çkş veren diğer bir bileşen
DVD çalarnz, aşağdaki sinyallerin optik terminalden çkacağ şekilde ayarlaynz (bunu nasl yapacağnz tam olarak
bilmiyorsanz, DVD çalarnz ile birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz). Diğer bileşenlerin, örneğin uydu dalga ayarcs,
üzerindeki dijital çkş ayarlamak gerekli olabilir de, olmayabilir de. Bileşen ile birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz.
• Dolby Digital
• DTS
• 96 kHz PCM (2 kanal stereo)
2 Diskiniz üzerindeki ses kaydnn kontrol edilmesi
Diskten duymak istediğiniz çevre sesi sinyalini (örneğin, Dolby Digital 5.1 ya da Dolby Surround) seçiniz. Daha fazla bilgi için,
DVD çalarnz ile birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz.
Uyar
• DVD çalarnza ya da kaynak disklere bağl olarak, dijital 2 kanall stereo ve analog dşnda ses çkş yapamayabilirsiniz. Bu
durumda, eğer çok kanall çevre sesi istiyorsanz dinleme modunu SURROUND’a çevirmeniz gerekir.
Program Format/Hoparlör Kanal Göstergeleri
Bu alcnn çok yararl bir özelliği Program Format / Hoparlör Kanal Göstergeleri’dir. Bu gösterge aşağ yukar şöyle
görünmektedir:
Harfler (Giriş
göstergesi)
Üçgen parçalar ve SW
(Çkş göstergesi)
Bu gösterge ile, bir Dolby Digital ya da DTS kaynakta hangi kanallarn bulunduğunu, ayrca o anda hangi hoparlörlerin
kullanlmakta olduğunu belirleyebilirsiniz. L, C, R, LFE, LS & RS harfleri, srasyla herbir kanal için hangi sinyalin girilmekte
olduğunu ifade eder; LFE, gürültü azaltcnz besleyen Düşük Frekansl Efektler kanaldr. Bu harfler sadece bir Dolby Digital ya
da DTS sinyal girişi varsa görüneceklerdir.
Üçgen parçalar ve SW alcdan olan çkş ifade ederler. Üstteki parçalar ön sol, orta ve ön sağ hoparlörleri ifade ederken, alttaki
parçalar çevre sol ve çevre sağ kanallar ifade eder. SW gürültü azaltc kanaln ifade eder. Eğer bütün bu hoparlörler bağl ise
ve beş kanall ses elde etmek için bir çok-kanall sinyal (örneğin Dolby Digital 5.1 ch ya da Dolby Surround) ya da bir dinleme
modu kullanyorsanz, beş parçann hepsi de yanacaktr. Stereo sinyallerde sadece ön sol, orta ve ön sağ hoparlörleri ifade
eden parçalar yanacaktr.
Baz durumlarda, kaynağa ve dinleme modu’na bağl olarak, çkş kanallar yanmyor olabilir.
24
Tu
Temel Çalma/Oynatma
Bir Kaynağn Çalnmas
Burada, ev sinemas sisteminizle bir disk ya da video kaset (ya da herhangi baçka bir kaynak) oynatmanz için gerekli işlemler
verilmiştir. Takip eden sayfalar ses üzerinde yapabileceğiniz ince ayarlar hakknda bilgi içermektedir, gene de aşağdaki işlemler
(zaten yapmş olduğunuz ayarlarla) ev sinemasndan yeterince keyif almanz sağlayacaktr.
2
3
RECEIVER
1 Oynatacağnz bileşeni (örneğin bir DVD çalar),
TV’nizi ve gürültü azaltcnz (eğer varsa) açnz.
4
SOURCE
SIGNAL SELECT
2 Gücü açmak için RECEIVER
basnz.
SLEEP
DVD
FRONT
TV / SAT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
3 Uzaktan kumanda aleti üzerindeki giriş
düğmelerini kullanarak, çalmak/oynatmak
istediğiniz kaynağ (örneğin bir DVD çalar)
seçiniz.
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
7
T.EDIT MENU
TUNE
P
4 Sinyal seçimini (eğer gerekli ise) AUTO’ya
getiriniz.
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
düğmesine
SUBTITLE
TUNE
EON
P
5 TV’nin bu alcya ayarlanmş olduğundan emin
olunuz.
RF ATT
GUIDE
EXIT
A
CLASS
C
SEARCH
E
D.ACCESS
E
MPX
D
Eğer bu alcnn TV’niz üzerindeki hangi girişe bağlanmş
olduğunu tam olarak bilmiyorsanz, TV’nin arkasndaki giriş
prizine baknz, ayrca, düzgün ayarlar bulabilmek için
TV’nizle birlikte verilmiş olan el kitapçğna başvurunuz.
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
6 3 admda seçmiş olduğunuz bileşeni oynatmaya
başlaynz.
VOLUME
7 Ses seviyesini ayarlamak için MASTER VOLUME
(+/–) düğmesine basnz.
RECEIVER
2
Uyar
STANDBY/ON düğmesi
FRONT INPUT
PHONES
SUR
INPUT SIGNAL
STANDBY/ON
2
DIGITAL IN
VIDEO
DTS
AUTO
PHON
/VIRTU
DIGITAL
L AUDIO R
• Analog kaynaklar kullanmak istiyorsanz, SIGNAL SELECT
düğmesi ile analog’u seçiniz (44. sayfaya baknz).
• TV’nizin dahili radyosunu kullanrken TV bu alcya ayarl
olmamaldr (yukardaki 5 adm).
• Karaoke için, cihazn analog bağlantlarla bağlandğndan
emin olunuz, SIGNAL SELECT düğmesini kullanarak
analog’u seçiniz (44. sayfaya baknz).
3 Giriş düğmeleri 7 MASTER VOLUME
AUDIO/ VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
VSX-C100
MASTER
VOLUME
DVD
TV/SAT
DVR/VCR
FM/AM
FRONT
SURROUND MODE
2
PHONES
ADVANCED
/VIRTUAL PRO LOGIC II
SOUND
MODE
R
DOWN
UP
25
Tu
05
Çevre
Sesinin
Ayarnn
Çevre Sesinin
İnce İnce
Ayarnn
YaplmasYaplmas
Oda Düzeni
Bu düzen, hoparlörlerinizden sizin normal dinleme yerinize olan uzaklklar saptar. Düzgün çevre sesi verebilmesi için, alcnn bu
uzaklklar bilmesi gerekir. Diğer bir seçenek olarak, 27–29. sayfalardaki ayarlara bakarak daha kesin hoparlör ayarlar
yapabilirsiniz. Öte yandan, her iki ayarlamay birden yapmanz gerekmemektedir.
Burada hoparlör uzaklklar için üç tercih vardr. ‘S’, ‘M’ ve ‘L’ olarak işaretlenmişlerdir, fakat ön hoparlörlerinizin ve çevre
hoparlörlerinizin szin normal dinleme yerine olan uzaklklar arasndaki ilişkiyi, yani hoparlörler ile sizin dinleme yeriniz arasndaki
uzaklklar gösterir. ‘S’, çevre hoparlörleriniz sizin esas dinleme yerinize ön hoparlörlerinizin olduğundan daha yakn ise
kullanlmaldr. ‘M’, bütün hoparlörler sizin esas dinleme yerinize eşit uzaklkta ise kullanlmaldr. ‘L’, çevre hoparlörleriniz sizin esas
dinleme yerinize ön hoparlörlerinizin olduğundan daha uzak ise kullanlmaldr.
Oda tipini belirlemek için aşağda söylenenlere uyunuz.
(çevre hoparlörleri dinleme yerine
daha yakn)
S
L
C
R
M
L
SW
(hoparlörler dinleme yerine eşit
uzaklkta)
C
R
SW
(ön hoparlörler dinleme yerine
daha yakn)
L
L
C
R
SW
RS
LS
RS
LS
RS
LS
1 Gücü açmak için RECEIVER
RECEIVER
1
2 ROOM SETUP düğmesine basnz.
SOURCE
SIGNAL SELECT
ROOM SETUP dümesini kullanarak ‘S’, ‘M’, ya da ‘L’ ayarlarnda
dolaşnz ve bunlarn içinden odanzdaki hoparlörlerin dağlmn en
iyi ifade edeni seçiniz.
Söz konusu ayar beş saniye boyunca yanp sönecektir.
SLEEP
DVD
TV / SAT
FRONT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
2
3
T.EDIT MENU
3 Ekran yanp sönmekte iken ENTER düğmesine
basnz.
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
Söz konusu ayar sisteme girilmiştir ve ekranda ENTERED
yazmaktadr.
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
düğmesine basnz.
D.ACCESS
E
ENTER
1
Uyar
STANDBY/ON düğmesi
FRONT INPUT
PHONES
INPUT SIGNAL
STANDBY/ON
2
DIGITAL IN
VIDEO
26
Tu
L AUDIO R
DIGITAL
DTS
• Bu hoparlör ayar, sizin dinleme yeriniz ve hoparlörler arasndaki
uzaklğ, ayn zamanda da herbir hoparlörden çkacak ses
seviyesini otomatik olarak ayarlayacaktr. Bu işlevleri manuel olarak
seçmek mümkündür. Bunun nasl yapldğn görmek için aşağya
baknz. Dinleme yeri ile hoparlörleri arasndaki uzaklklara dair bilgi
için 27–29. sayfalara baknz; Herbir hoparlörün ses çkş seviyesi
için 32. sayfaya baknz.
• Burada ya da manuel olarak, hemen yukardaki sayfalarda
anlatlmş olan, en son yaplan ayarlar, daha önceki bütün ayarlar
değiştirecektir.
• Varsaylan ayar ‘M’dir.
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas
Çevre Sesinizin Kişiselleştirilmesi
Bu alc gerekli olan bütün hoparlör ayarlarn yapacaktr,
böylece, hiçbir şey yapmanza gerek kalmadan, keyif verici bir
çevre sesi elde edebileceksiniz. Gene de, burada verilen daha
kesin ayarlar yaparak, daha da iyi bir çevre sesi elde
edebilirsiniz.
•
•
Daha iyi çevre sesi için, hoparlör ayarlarn izleyen işlemleri
tamamlaynz. Bu sayfadaki admlarn ilk üçünü kullannz, daha
sonra da 28. sayfadan devam ediniz. Bu yolla, bu alcdan en
yüksek verimi alabilirsiniz.
Bu ayarlar sadece bir kez yapmanz gerekecektir (mevcut
hoparlör sisteminizin yerleşimini değiştirmediğiniz, ya da yeni
hoparlörler, vb. eklemediğiniz sürece). İzleyen sayfalarda,
herbir mod için mümkün olan ayarlarn daha ayrntl bir tanm
yaplmştr. Varsaylan ayarlar da her sayfada gösterilmiştir.
1
RECEIVER
•
•
SOURCE
SIGNAL SELECT
•
SLEEP
DVD
•
FRONT
TV / SAT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
2
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
•
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
3
•
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
•
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
•
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
•
VOLUME
•
RECEIVER
1 Gücü açmak için RECEIVER
basnz.
düğmesine
En iyi sonucu almak için, Ön hoparlörler ayar modu ile
başlaynz ve aşağda tanmlanan srada, ön ayarlarnz
yapnz.
Mevcut ayarlar otomatik olarak ekranda görünecektir.
Ön hoparlörler ayarlama modu (28. sayfa)
Bağlamş olduğunuz FRONT (ön) hoparlörlerin ebatlarn ve
düzenini belirtmek için kullannz.
Orta hoparlör ayarlama modu (28. sayfa)
Bağlamş olduğunuz CENTER (orta) hoparlörün ebadn ve
düzenini belirtmek için kullannz.
Çevre hoparlörü ayarlama modu (28. sayfa)
Bağlamş olduğunuz SURROUND (çevre) hoparlörlerin
ebatlarn ve düzenini belirtmek için kullannz.
Gürültü azaltc ayarlama modu (28. sayfa)
Gürltü azaltc çkşn ayarlamakta ve hangi frekansta bas
tonlarn gürültü azaltcya (eğer açk ise) gönderileceğini
belirlemekte kullannz.
LFE (Düşük Frekans Efektleri) zayflatcs ayarlama
modu (29. sayfa)
LFE seviyesi bozulmaya yol açacak kadar yüksek
olduğunda, LFE kanalnn (özel bir bas kanal) seviyesini
düşürmekte kullannz.
Ön hoparlörler uzaklğ ayarlama modu (29. sayfa)
Dinleme yerinizden ön hoparlörlerinize olan uzaklğ
belirtmek için kullannz.
Orta hoparlörler uzaklğ ayarlama modu (29. sayfa)
Dinleme yerinizden orta hoparlörünüze olan uzaklğ
belirtmek için kullannz.
Çevre hoparlörler uzaklğ ayarlama modu (30. sayfa)
Dinleme yerinizden çevre hoparlörlerinize olan uzaklğ
belirtmek için kullannz.
Dinamik aralk kontrolü ayarlama modu (30. sayfa)
Dolby Digital ses kaydnn dinamik aralğn bu özellik ile
skştrmak için kullannz (Dolby Digital olmayan ses
kaytlar için, ayn efekti vermek üzere Geceyars (MIDNIGHT) modunu kullannz).
İkili mono ayar (30. sayfa)
İkili monu kod çözümüne sahip ses kaytlarnda, bir kanal
sadece belli bir hoparlöre göndermek istediğinizde
kullannz.
Giriş Zayflatcs ayar (31. sayfa)
Bozulmaya yol açacak kadar yüksek olduğunda, alcya
gelen analog giriş seviyesini düşürmek için kullannz.
Koaksiyal bağlant ayar (31. sayfa)
Diğer koaksiyal dijital bağlant terminaline hangi bileşenin
bağl olduğunu alcya söylemek için bu ayar kulannz.
3 Ayar modundan çkmak için ENTER düğmesine
bsnz.
2 SETUP düğmesine basnz.
+/– düğmelerini kullanarak, ev kurumunuza
uygun düşen düzeltmeleri yapnz. Bir ayar
bitirdikten sonra, SETUP düğmesini kullanarak
ayar mod’larnda gezinmeye devam ediniz ve
ayn şekilde gerekli düzeltmeleri yapnz.
Uyar
Eğer 20 saniye içerisinde herhangi bir işlem yaplmazsa,
ayarlama modundan otomatik olarak çklr.
27
Tu
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas
Ön hoparlörler ayar
Çevre hoparlörleri ayar
Bu ayar, bağlamş olduğunuz ön hoparlörlerin ebatlarn ve
düzenini, otomatik kurumdan daha kesin bir şekilde saptar.
Büyük (L) ya da Küçük (S) tercihini yapnz. Bu, bas seslerin,
alc tarafndan, kurulmuş olan hoparlörlere gönderilip
gönderilmeyeceğini belirleyecektir.
Bu ayar, bağlamş olduğunuz çevre hoparlörün ebadn ve
düzenini, otomatik kurumdan daha kesin bir şekilde saptar.
Büyük (L) ya da Küçük (S) tercihini yapnz. Bu, bas seslerin,
alc tarafndan, kurulmuş olan hoparlöre gönderilip
gönderilmeyeceğini belirleyecektir. Eğer bağl olan bir hoparlör
yoksa, “–”i seçiniz.
Büyük: Hoparlörünüzün / hoparlörlerinizin koni ebat (çap) 12
santimetreden daha büyük ise, Büyük olarak belirleyiniz.
Küçük: Hoparlörünüzün / hoparlörlerinizin koni ebat (çap) 12
santimetre ya da daha küçük ise, Küçü olarak belirleyiniz.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Bağlamş oluğunuz hoparlörlere uygun hoparlör
düzenini seçmek için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Orta hoparlör ayar
Bu ayar, bağlamş olduğunuz orta hoparlörün ebadn ve
düzenini, otomatik kurumdan daha kesin bir şekilde saptar.
Büyük (L) ya da Küçük (S) tercihini yapnz. Bu, bas seslerin,
alc tarafndan, kurulmuş olan hoparlöre gönderilip
gönderilmeyeceğini belirleyecektir. Eğer bağl olan bir hoparlör
yoksa, “–”i seçiniz.
Büyük: Hoparlörünüzün / hoparlörlerinizin koni ebat (çap) 12
santimetreden daha büyük ise, Büyük olarak belirleyiniz.
Küçük: Hoparlörünüzün / hoparlörlerinizin koni ebat (çap) 12
santimetre ya da daha küçük ise, Küçü olarak belirleyiniz.
Yok (–): Bu ayar, bu terminale herhangi bir hoparlör
bağlamadysanz seçiniz. Orijinal kaynakta bu kanaldan gelen
ses, etkin hoparlörlerden birine aşağ-katlr.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Bağlamş oluğunuz hoparlörlere uygun hoparlör
düzenini seçmek için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Eğer ön hoparlörler Küçük (S) olarak belirlenmişse, orta
hoparlör için Büyük (L) tercihini yapamazsnz.
• Eğer orta ve ön hoparlörler Yok (–) olarak belirlendiyse, bütün
girişler için dinleme mod’lar AUTO mod olacaktr.
28
Tu
Büyük: Hoparlörünüzün / hoparlörlerinizin koni ebat (çap) 12
santimetreden daha büyük ise, Büyük olarak belirleyiniz.
Küçük: Hoparlörünüzün / hoparlörlerinizin koni ebat (çap) 12
santimetre ya da daha küçük ise, Küçü olarak belirleyiniz.
Yok (–): Bu ayar, bu terminale herhangi bir hoparlör
bağlamadysanz seçiniz. Orijinal kaynakta bu kanaldan gelen
ses, etkin hoparlörlerden birine aşağ-katlr.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Bağlamş oluğunuz hoparlörlere uygun hoparlör
düzenini seçmek için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Eğer ön hoparlörler Küçük (S) olarak belirlenmişse, çevre
hoparlörler için Büyük (L) tercihini yapamazsnz.
• Eğer orta ve ön hoparlörler Yok (–) olarak belirlendiyse, bütün
girişler için dinleme mod’lar AUTO mod olacaktr.
Gürltü azaltc ayar
Gürültü azaltc ayar, yüksek ve düşük sesleri (frekanslar)
hoparlörler arasnda böler. Küçük hoparlörlerin birçoğu derin
bas sesleri muamele edemediğinden, bu ayar sayesinde, söz
konusu sesi sisteminizde Küçük (S) olarak belirlenmiş olan
hoparlörler yerine, gürültü azaltcya gönderebilirsiniz.
Frekanslarn gürültü azaltcya yönlendirilmesini istediğiniz
noktay seçiniz. Eğer “Small” hoparlörleriniz olarak küçük
kitap-raf tipi hoparlörler kullanyorsanz, bu ayar 200 Hz olarak
belirlemenizi tavsiye ederiz.
Ayrca, bir gürültü azaltc kullanrken, fazladan bas ekleyen
PLS ayarn seçme tercihiniz de olacaktr.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Gürültü azaltc ayarn (100 Hz, 150 Hz ya da
200 Hz, PLS (art) ya da – – – (kapal)) seçmek
için +/– düğmelerini kullannz.
SUBWF 200 Hz
200 Hz’in altndaki bas frekanslarn gürültü azaltcya
gönderir.
SUBWF 150 Hz
150 Hz’in altndaki bas frekanslarn gürültü azaltcya
gönderir.
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas
SUBWF 100 Hz
100 Hz’in altndaki bas frekanslarn gürültü azaltcya
gönderir.
SUBWF PLS
Ses kaydna fazladan bas ekler.
SUBWF – – –
Eğer bir gürültü azaltc bağlamadysanz seçiniz.
Uyar
• Varsaylan ayar “0 dB”.
Ön hoparlörler uzaklk ayar
Ön hoparlörlerden dinleme yerine olan uzaklğ belirleyiniz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Ön hoparlörlerin esas dinleme yerine olan
uzaklğn (0.3 m ila 9.0 m arasnda) belirlemek
için +/– düğmelerini kullannz.
Uyar
• Gürültü azaltc ayar, bir gürültü azaltc bağlamş olup
olmadğnza bağl olarak, otomatik olarak belirecektir.
• Varsaylan ayar “200 Hz”tir.
• PLS tercihini sadece, ön hoparlörler Büyük (L) olarak
belirlenmiş ise yapabilirsiniz.
• Eğer bütün hoparlörler Büyük (L) olarak belirlendiyse,
gürültü azaltc için sadece 100 Hz, PLS ya da kapal (– – –)
tercihlerini yapabilirsiniz.
• Ön hoparlörleri Küçük (S) olarak belirlemeniz bir gürültü
azaltc kullanacağnz anlamna gelir, dolaysyla bu ayar
kapatlamaz. Bu durmda, gürültü azaltcy ayarladğnzdan
ve kesim frekansn belirlediğinizden emin olunuz.
• ON olarak belirlenmiş olsa dahi, gürültü azaltcdan sesin
gelmediği baz durumlar olabilir (bu, hoparlör düzenine,
dinleme moduna ve/ya da kaynak materyalin türüne
bağldr).
LFE zayflatcs ayar
Dolby Digital ve DTS audio kaynaklar aşr-düşük bas tonlar
içerirler. Aşr-düşük bas tonlarn bütün etkin hoparlörlerden
gelen sesi bozmasn önlemek için LFE zayflatcsn gereken
ölçüye getiriniz.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Zayflatma seviyesini 0 dB, 10 dB, ya da LFE OFF
olarak belirlemek için +/– düğmelerini kullannz.
0 dB
Zayflatma yok
10 dB
LFE ses seviyesi azaltlr.
LFE KAPALI (OFF)
LFE kanal kapaldr.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Varsaylan ayar “1.8 m”’dir.
• Her bir adm 0.3 m’ye eşittir.
• Oda Kurum’unu (26. sayfaya baknz) buradaki ayarlardan
sonra yaparsanz, onlarn önceliği olacaktr.
Orta hoparlör uzaklğ ayar
Orta hoparlörlerden dinleme yerine olan uzaklğ belirleyiniz.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Orta hoparlörün esas dinleme yerine olan
uzaklğn (0.3 m ila 9.0 m arasnda) belirlemek
için +/- düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Varsaylan ayar “1.5 m”’dir.
• Her bir adm 0.3 m’ye eşittir.
• Eğer Orta hoparlör ayarnda “CENTER – “ seçilmiş ise,
Orta hoparlör uzaklğ belirlenemez.
• Oda Kurum’unu (26. sayfaya baknz) buradaki ayarlardan
sonra yaparsanz, onlarn önceliği olacaktr.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
29
Tu
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas
Çevre hoparlörleri mesafesi ayar
İkili mono ayar
Çevre hoparlörlerinden dinleme yerine olan uzaklğ
belirleyiniz.
İkili mononun içinde iki farkl audio kanal vardr. Bunu, bir
kanalnda bir dilde, diğer kanalnda ise farkl bir dilde olan ses
kaytlarn dinlemek için kullanabilirsiniz.
İkili mono ayar sadece, içlerinde ikili mono yazlm kodlanmş
olan diskleri, örneğin Dolby Digital diskleri dinlerken
kullanlabilir. Şu an itibariyle bunlar o kadar yaygn
kullanlmamaktadr.
ch1 ayar kanal 1’i orta hoparlörden çalar. Eğer hoparlör ayar
modunda (ya da bir 2 kanall dinleme modunda) orta hoparlör
bulunmadğn belirttiyseniz, bu durumda kanal 1’i her iki ön
hoparörden duyacaksnz. ch2 ayar kanal 2’yi orta
hoparlörden çalar. Eğer hoparlör ayar modunda (ya da bir 2
kanall dinleme modunda) orta hoparlör bulunmadğn
belirttiyseniz, bu durumda kanal 2’yi her iki ön hoparörden
duyacaksnz. L. c1 R. c2 ayarnda hoparlörler ses kaydn
birbirinden bağmsz olarak çalacaktr. Sol ön hoparlör kanal
1’i, sağ ön hoparlör ise kanal 2’yi çalacaktr.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Çevre hoparlörlerinin esas dinleme yerine olan
uzaklğn (0.3 m ila 9.0 m arasnda) belirlemek
için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Varsaylan ayar “1.8 m”’dir.
• Her bir adm 0.3 m’ye eşittir.
• Eğer Çevre hoparlörleri ayarnda “SURR. – “ seçilmiş ise,
Çevre hoparlörleri uzaklğ belirlenemez.
• Oda Kurum’unu (26. sayfaya baknz) buradaki ayarlardan
sonra yaparsanz, onlarn önceliği olacaktr.
Dinamik aralk kontrolü ayar
Dinamik aralk verilen herhangi bir ses sinyalindeki en yüksek
ve en yumuşak sesler arasndaki farktr. Dinamik aralk kontrolü
size, düşük seslerin de duyulabileceği, bu arada yüksek
seslerin de bozulmayacağ şekilde çalma işlemi gerçekleştirme
olanağn verir. Bunu, dinamik aralğ skştrarak yapar. Bir filmi
düşük bir ses seviyesinde dinlerken, bu işlevi
etkinleştirdiğinizde, düşük sesler daha kolayca duyulacak,
fakat bu arada yüksek sesler de sizi yerinizden
oynatmayacaktr.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Dinamik aralk kontrolünü (OFF, MAX ya da MID)
seçmek +/– düğmelerini kullannz.
Dinamik aralk kontrolü sadece, içine bu özelliğin kodlanmş
olduğu bir Dolby Digital ses kayd çalnrken etkindir. Diğer
kaynaklar için, ayn efekti elde etmek üzere, Geceyarisi
(MIDNIGHT) modunu (35. sayfaya baknz) kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
30
Tu
• Varsaylan ayar “OFF”’tur.
• Yüksek ses seviyesinde dinlerken OFF’a getiriniz.
• Düşük ses seviyelerinde en iyi sonucu almak için,
maksimum dinamik aralk kontrolünü seçmek üzere ayar
“MAX”’a getiriniz.
• Dinamik aralk kontrolü ekranda DRC olarak belirtilecektir.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
İkili mono ayarn (ch1, ch2 ya da L. c1 R. c2)
seçmek için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Bu özelliğin varsaylan ayar “ch1”dir.
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas
Giriş Zayflatcs ayar
Giriş sinyalini, eğer bozulmaya yol açyorsa zayflatabilirsiniz.
Bu sadece analog sinyaller için mümkündür, dijital sinyaller
zayflatlamaz.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Giriş zayflatcsn ON ya da OFF konuma
getirmek için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
Uyar
• Varsaylan ayar “OFF” tur.
• OVER göstergesi yandğnda lütfen giriş zayflatcsn ON
yapnz.
• Giriş Zayflatcs ekranda IN.ATT olarak belirtilecektir.
Koaksiyal bağlant ayar (koaksiyal
terminalin atanmas)
Optik bağlant varsaylan ayarlar
Dijital video bileşenlerinizi (bir DVD çalar, uydu dalga ayarcs,
ya da DVR gibi), hemen yukarda ve 11. sayfada anlatldğ
şekilde optik ya da koaksiyal kablolarla bağlayabilirsiniz. Gene
de, optik terminallere atama yaplamaz, donanmnz bu
alcnn uzaktan kumandasndaki düğmelere eşlemek için
bunlarn varsaylan ayarlarn takip etmeniz gerekecektir. Şöyle
ki, eğer koaksiyal terminal için varsaylan ayar takip ettiniz ve
bu terminale bir DVD bağladysanz, optik terminalin varsaylan
ayarlar şu şekilde olacaktr:
OPT. 1: TV / SAT
OPT. 2: DVR
Eğer koaksiyal terminale (yukarda “Koaksiyal bağlant ayar”na
ve 12–14 sayfalardaki “Donanmnzn Bağlantılarının
Yapılması” bölümüne baknz) TV / SAT’nz bağladysanz, o
zaman optik terminaller için varsaylan ayarlar değişecektir
(çünkü bir bileşeni iki farkl yere atayamazsnz). Söz konusu
ayarlar şu şekilde olacaktr:
OPT. 1: DVD
OPT. 2: DVR
Optik terminallere bir donanm bağlarken varsaylan ayarlar
takip ediniz.
Bu alcda dijital video bileşenlerinizi (bir DVD çalar, uydu dalga
ayarcs, ya da DVR) bağlamanzn iki farkl yolu vardr. Söz
konusu bileşenleri optik ya da koaksiyal kablo ile
bağlayabilirsiniz (11. sayfaya baknz). Donanmnz
bağlamann en kolay yolu bu acnn varsaylan ayarlarn
kullanmanzdr. Bu durumda, DVD çalar’nz bağlamak için bir
koaksiyal kablo kullannz. Eğer koaksiyal terminali uydu ya da
TV dalga ayarcnz (alc üzerinde TV / SAT olarak geçmektedir)
için kullanyorsanz söz konusu bileşeni uzaktan kumanda
aletine atamanz (yani, koaksiyal terminali TV / SAT’nz için
kullandğnz uzaktan kumanda aletine söylemeniz)
gerekmektedir. Burada koaksiyal terminali nasl atadğnza
bağl olarak optik terminallerin varsaylan ayarlar da uygun
şekilde değişecektir. Daha fazla bilgi için bir sonraki başlğa
baknz.
27. sayfadaki 1&2. admlar takip ediniz (eğer
gerekli ise).
Koaksiyal kablolarla bağladğnz bileşeni
seçmek için +/– düğmelerini kullannz.
Bir sonraki alc ayar moduna geçmek için SETUP
düğmesine basnz.
Ayar modundan çkmak istediğinizde ENTER
düğmesine basnz.
31
Tu
Çevre Sesinin İnce Ayarnn Yaplmas
Herbir Kanaln Ses Seviyesinin
Belirlenmesi (hoparlör ses seviyesi
dengesinin ayarlanmas)
Gerekli gördüğünüzde herbir kanal için göreceli ses seviyesini
belirlemekte kullannz.
1
RECEIVER
SOURCE
SLEEP
FRONT
TV / SAT
3,5
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
4
CH SELECT
düğmesi
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
(+/– düğmeleri)
TOP MENU DISPLAY
2
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
VOLUME
RECEIVER
1 Gücü açmak için RECEIVER
basnz.
düğmesine
2 Sesi uygun bir seviyeye getirmek için MASTER
VOLUME + ya da – düğmesine basnz.
3 Deneme tonunu vermek için TEST TONE
düğmesine basnz.
Deneme tonu şu srayla verilecektir.
Ön Sol
(L)
Orta
(C)
Ön Sağ
(R)
Gürültü azaltc
(SW)
Çevre Sol
(LS)
Çevre Sağ
(RS)
Deneme tonu sras hoparlör ayarlarna karşlk gelir.
32
Tu
• Eğer bir hoparlör orta, çevre hoparlörü ya da gürültü azaltc
ayar modunda (28. sayfaya baknz) seçim dş braklmşsa,
bunun için deneme tonu çkş olmayacaktr.
• Kanal seviye aralğ ± 10 dB’dir.
• Herbir çevre modu için seviye belirlenebilir.
5 Deneme tonunu kapatmak için TEST TONE
düğmesine basnz.
SIGNAL SELECT
DVD
4 Esas dinleme yerinizde oturduğunuzda deneme
tonunu herbir hoparlörden eşit seviyede
duyabileceğiniz şekilde hoparlör seviyelerini
ayarlamak için + ya da – düğmelerini kullannz.
Uyar
• Gürültü azaltc aşr-düşük bir frekans aktardğ için, sesi
kulağa, gerçekte olduğundan daha düşük gelebilir. Gürült
azaltcnzn sesini fazla açmamaya dikkat ediniz ve ses
seviyesini gerçek bir kaynakla kontrol ediniz.
• Gürültü azaltcnn ses seviyesi en iyi, güçlendirilmiş gürültü
azaltc üzerindeki ses seviyesi kontrolü ile kontrol edilebilir.
• Hoparlör ses seviyesi, deneme tonu çkş yaplmadan,
CH SELECT ve + / – düğmelerine baslarak yaplabilir.
• Bütün kanallar için varsaylan ayar 0 dB’dir.
• Eğer + düğmesini kullanarak kanal ses seviyesini
ayarladysanz, esas ses seviyesi sonuna kadar açk
olduğunda dahi hiçbir zaman gerçekte 0 dB (tam ses) ses
seviyesi elde edemezsiniz.
Çalma Mod’lar
06
Dinleme Mod’lar
Ev sinemasna has bir özellik olarak, çevre sesi, sinema salonu etkisi uyandran gerçekçi ve güçlü bir ses kayd taşr. Ev
düzeneğinize ve kişisel beğeninize hangisinin uygun düştüğünü görmek amacyla, bu farkl modlar denemeniz gerekebilir, fakat
genellikle, film kaynaklarn (örneğin DVD’ler), çok kanall çkşlar için olan dinleme modlarndan birinde dinlemeniz uygundur.
AUTO
Bu mod ne tür bir sinyalin girildiğini otomatik olarak belirler ve alcnn uygun dinleme modunu açar. Ne tür bir sinyal
(stereo, çok-kanall, vb.) kullandğnz bilmiyorsanz ya da dinleme modlar arasnda geçiş yapmakla uğraşmak
istemiyorsanz, bu özelliği kullannz. Bu temel ev sinemas kod çözüm modudur.
SURROUND
Bu mod’lar genellikle iki kanall ses kaynaklar için kullanlyor olsa da, Dolby Digital gibi çok kanall kaynaklar için de
kullanabilirsiniz. Eğer bu mod’larla çok kanall kaynaklar kullanyorsanz, ilk üçünü seçemeyeceksiniz. Mod’lar,
aşağda verilmiş olan mod tarifine denk düşüyora benzeyen kaynaklarla kullanmaya çalşnz, sonra da aldğnz
sonuçtan memnun olup olmadğnza karar veriniz. Herhangi bir anda hangi mod’lara erişebileceğiniz, kullandğnz
kaynağa, çevre ayarlarna ve düğer alc özelliklerine (örneğin, eğer bağlanmş kulaklğnz olmadğ sürece PHONES
SURROUND modu’na erişemeyeceksiniz) bağldr. Ayrca, bu mod’larda gürültü azaltcdan çkş yapp
yapamayacağnz da gene yapmş olduğunuz hoparlör ayarlarna ve giriş sinyaline bağl olacaktr.
2 PRO LOGIC
Bu mod 4.1 kanal çevre sesi verir. Kaynak materyalin kalitesine daha az duyarldr, bu nedenle PRO LOGIC II MOVIE / MUSIC iyi
sonuçlar veremediği zaman bu mod yararl olabilir.
2 PRO LOGIC II MOVIE (FİLM)
Bu mod 5.1 kanal çevre sesi verir. Filmler için, özellikle de Dolby Surround ile kaydedilmiş olanlar için uygundur. Kanal ayrm ve
çevre efektlerin hareketi Dolby Digital 5.1 ile karşlaştrlabilir.
2 PRO LOGIC II MUSIC (MÜZİK)
Bu mod 5.1 kanal çevre sesi verir müzik için uygundur. Çevre efekti PRO LOGIC II MOVIE modu’ndan daha kapsaycdr.
VIRTUAL (TRUSURROUND VIRTUAL)
Bu mod iki hoparlör ile çevre sesi etkisi yaratr. Bu mod’da ses sadece iki hoparlörden duyulacak fakat ayn zamanda da her taraf
saran bir çevre sesi hissi yaratlacaktr.
PHONES SURROUND
Kulaklklar ile dinleme yapldğnda yukardaki mod PHONES SURROUND moduna dönüşür. Burada, kulaklkla dinleme için genel
çevre sesi efekti üretilecektir.
STEREO
Geleneksel stereo kaynaklar dinlemek ve bir stereo ses elde etmek için bu modu kullannz. Bu dinleme modunu kullanrken, çok
kanall bir kaynak girilse dahi, sadece 2 kanall ses duyacaksnz.
ADVANCED
Bu mod’lar bütün ses kaynaklarnn kod çözümünü yapmakta kullanlmaktadrlar, fakat herbiri sesin belirli özelliklerini
vurgular. Arzu ettiğiniz etkiyi elde etmek için bunlar değişik ses kaynaklar ile deneyiniz. 96 kHz sinyal girişi olduğunda
ADVANCED mod’lar kullanamazsnz.
MOVIE
Bu mod, orta büyüklükte bir sinema salonunun rahatlatc ortamn taklit eder, tiyatro eseri seyretmek için uygundur.
MUSIC
Bu mod, büyük bir konser salonunun sahip olduğu akustiği taklit eder ve müzik ve müzikal kaynaklar için uygundur.
33
Tu
Çalma Mod’lar
TV SURROUND
Bu mod, mono ya da olsun, TV kaynaklar için çevre sesi üretir. Eski filmler için uygundur. Bir mono TV sinyali genel bir çevre sesi
efektine yaklaştrlabilir.
GAME
Bu modu bir video oyunu oynarken kullannz. Özellikle, yarş oyunlar, ateş etme oyunlar ve içinde hareket bulunan benzer türde
oyunlar gibi, sesin soldan sağa hareket ettiği yazlmlarla iyi sonuç verir.
ZAHİRİ Çevre Arka (VIRTL SB)
Bu mod, çevre arka kanallara sahip olmayan kaynaklar için bu etkiyi yaratr. Dinleme yerinizde çevre arka hoparlör etkisi
uyandracaktr.
EXPANDED
Bu mod Dolby Surround kaynaklara ses derinliği vermek için özel olarak tasarlanmştr. Genel efekt, beş hoparlörlü sesin sadk bir
yeniden üretimini sağlayan dinamik ve geniş bir ses alan oluşturur.
5-KANAL STEREO (5 STEREO)
Bu mod Stereo kaynaklara ses derinliği vermek için özel olarak tasarlanmştr. Genel efekt, beş hoparlörlü sesin yeniden üretimini
sağlayan dinamik ve geniş bir ses alan oluşturur.
Bir Dinleme Modu’nun Seçilmesi
Bir önceki sayfada açklandğ üzere, dinlemekte olduğunuz ses kayd için uygun olacak, ya da istediğiniz efekti sağlayacak bir
dinleme modu seçiniz. Zevklerinize uygun düşen bir tane bulana dek farkl mod’lar denemeniz yararl olacaktr.
1 AUTO, SURROUND ya da ADVANCED
düğmesine basnz.
RECEIVER
2 Son ikisinden birini seçerseniz, SURROUND ya da
ADVANCED düğmesini kullanarak mod’lar
arasnda dolaşnz ve dinlemekte olduğunuz ses
kaydna uygun düşeni seçiniz.
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
DVD
FRONT
TV / SAT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
1-2
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
Herbir dinleme moduna dair daha fazla ayrnt için 33. sayfaya
baknz.
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
Uyar
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
RECEIVER
34
Tu
VOLUME
• Varsaylan ayar AUTO’dur. Kulaklklar takl iken varsaylan ayar
STEREO’dur.
• Kulaklklar kulaklk prizine takl iken sadece STEREO ya da
PHONES SURROUND modunu seçebilirsiniz.
• Kulaklklar için seçeceğiniz dinleme modu, hoparlörler için
geçerli olan dinleme modundan tamamen bağmszdr.
• PHONES SURROUND modundayken kulaklklar çkarrsanz,
alc, otomatik olarak, PHONES SURROUND.’u seçmenizden
önceki dinleme moduna dönecektir.
• Bir 96 kHz PCM sinyali girerken sadece STEREO dinleme
modlarn seçebilirsiniz.
• Eğer STEREO dşnda başka bir mod’da iseniz, 96 kHz PCM
sinyal girişi olduğunda alc otomatik olarak AUTO moduna
geçecektir.
• Her çalma / oynatma bileşeni kendi başna ayarlanabilir ve başka
bir bileşen kullanldğnda da kendi ses modunu muhafaza eder.
• Orta ve çevre hoparlörleri bağlamadysanz, SURROUND
mod’da sadece VIRTUAL ya da STEREO tercihi yapabilirsiniz.
Çalma Mod’lar
Ses Mod’lar
Ses Mod’lar size, herhangi türde bir kaynak (iki kanall / stereo kaynaklar, Dolby Surround kaynaklar, Dolby Digital, ya da DTS
kaynalar) çalarken belirli ses unsurlarn ekleme olanağn sağlar. Bir önceki sayfada açklanmş olan dinleme modlar ile beraber
kullanlabilirler.
NATURAL
Bu mod, küçük hoparlörlerin özelliklerine denk düşürmek üzere toplam frekans çkşn düzeltir. Küçük hoparlörleri kullanarak bir
çok-kanall kaynak çalarken bu ayar, daha iyi sinema salonu benzeri çevre sesi elde etmek için frekans düzeltir.
MIDNIGHT
Bu mod, düşük ses seviyelerinde dinleme yaparken, yumuşak sesleri daha duyulur, yüksek sesleri de biraz daha yumuşak hale
getirir, böylece bütün ses kaydn, özellikle de alçak sesleri ve konuşmalar iyi bir çevre sesi hissini duyarak dinleyebilirsiniz.
QUIET
Bu mod, sinyaldeki bas ve tizleri azaltr. Daha çok, seslerin çok sert ya da keskin olduğunu düşündüğünüzde, bunlar biraz
yumuşatmak istediğinizde kullannz.
BRIGHT
Bu mod 2 kanall Stereo için kullanlr, ve sadece ön hoparlörlerden duyulur. Ön hoparlörlerin özelliklerine denk düşürmek üzere
toplam frekans çkşn düzeltir. İki kanall kaynaklar çalarken bas seviyesi genellikle bulanklaşr, bu mod düşük ve yüksek
frekanslarda temiz, gerçek bir ses sunar.
S.BASS
Bu mod, sinyaldeki bas’ arttrr ve müzikteki ya da ses kaydndaki vuruşlar ön plana alr.
OFF
Bir ses modu uygulanmamştr.
Bir Ses Modu’nun Seçilmesi
Alc, kullanmakta olduğunuz Dinleme moduna ekleyebileceğiniz üç adet ton efekti tipine sahiptir.
1 SOUND MODE düğmesine basnz.
RECEIVER
2 SOUND MODE düğmesini kullanarak değişik
seçenekleri dolaşnz ve arzu ettiğinizi tercih ediniz.
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
DVD
TV / SAT
DVR/ VCR
FM / AM
FRONT
Herbir ses moduna dair daha fazla ayrnt için yukarya baknz.
DIMMER
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
1-2
ENTER
MUTE
Uyar
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
P
EON
RF ATT
GUIDE
• Varsaylan ayar NATURAL’dir.
• Her çalma / oynatma bileşeni kendi başna ayarlanabilir ve başka
bir bileşen kullanldğnda da kendi ses modunu muhafaza eder.
• VIRTUAL modu (33. sayfa) tercih ederseniz, bir Ses Modu
seçemezsiniz.
• Bir 96 kHz PCM sinyali girerken bir ses modu seçemezsiniz.
35
Tu
07
Radyonun
Kullanm
Radyonun Kullanm
Bir İstasyonun Bulunmas
Aşağdaki admlarda, otomatik (arama), manuel (adm) dalga
ayar işlevlerini kullanarak FM ve AM radyo yaynlarna nasl
dalga ayar yapacağnz gösterilmiştir. Eğer dinlemek
istediğiniz istasyonun tam frekansn biliyorsanz, 37. sayfadaki
“Bir İstasyona Doğrudan Dalga Ayar Yaplmas” bölümüne
baknz. Bir kez bir istasyona dalga ayar yaptktan sonra, söz
konusu frekans daha sonra çağrmak üzere hafzaya
alabilirsiniz—bunun nasl yaplacağn görmek için 37.
sayfadaki “İstasyonlarn Kaydedilmesi” bölümüne baknz.
RECEIVER
Otomatik dalga ayar
Mevcut seçilmiş band’da bir istasyon aramak için, yaklaşk
bir saniye boyunca TUNE + ya da TUNE – düğmesine
parmağnz basl tutunuz. Alc, bir sonraki istasyonu
aramaya başlayacak ve bir istasyon bulduğunda duracaktr.
Başka istasyonlar aramak için bu adm tekrar ediniz.
Manuel dalga ayar
Frekans her seferinde birer birer değiştirmek için, TUNE +
ya da TUNE – düğmelerine basnz.
Yüksek hzda dalga aramas
Yüksek hzda dalga aramas yapmak için TUNE + ya da
TUNE – düğmelerine basnz ve arzu ettiğiniz frekansa
erişene dek de parmağnz basl tutunuz.
SOURCE
SIGNAL SELECT
1,2
SLEEP
DVD
FRONT
TV / SAT
DIMMER
MPX modu
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
Eğer bir FM radyo yayn srasnda parazit ya da gürültü varsa
ya da radyo alm zayf ise, alcy mono alm moduna geçirmek
amacyla MPX düğmesine basnz. Bu, ses kalitesini arttracak
ve söz konusu yayndan keyif almanz sağlayacaktr.
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
EON
P
RF ATT
3
RF ATT modu
RF ATT
Eğer radyo sinyali aşr güçlü geliyorsa ve / ya da ses bozuk ise,
radyo sinyalinin giriş seviyesini zayflatmak (düşürmek) ve ses
bozulmasn azaltmak için (sadece FM istasyonlarnda)
RF ATT düğmesine basnz.
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
MPX
ENTER
10
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
VOLUME
RECEIVER
1 Radyo moduna geçmek için uzaktan kumanda
üzerindeki FM/AM düğmesine basnz.
2 Gerektiğinde, band (FM ya da AM) değiştirmek
için tekrar FM/AM düğmesine basnz.
Bu düğmeye her basşta band FM ve AM arasnda
değiştirebilirsiniz.
3 TUNE + ya da TUNE – düğmelerini kullanarak bir
istasyona dalga ayar yaplmas.
36
Tu
Radyonun Kullanm
Bir İstasyona Doğrudan Dalga Ayar
Yaplmas
Dinlemek istediğiniz istasyonun frekansn bildiğiniz durumlar
da olabilir. Bu durumda, uzaktan kumanda aletinin üstündeki
rakam düğmelerini kullanarak frekans kolaylkla girebilirsiniz.
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
1
İstasyonlarn Kaydedilmesi
Belirli bir radyo istasyonunu sk sk dinliyorsanz, bu istasyonu
her dinlemek istediğinizde kolaylkla çağrmas için alcya söz
konusu frekans kaydetmeniz kolaylk sağlayacaktr. Bu, her
seferinde manuel olarak dalga ayar yapmak zahmetinden sizi
kurtaracaktr. Alc her biri 10’ar istasyon içeren üç ayr (A, B ve
C) frekans yğnnda, ya da snfta, toplam 30 adet istasyonu
hafzasnda saklayabilir. Alc, FM frekanslarn kaydederken,
MPX ayarlarn (oto stereo ya da mono, 36. sayfaya baknz) ve
RF ATT ayarlarn da (36. sayfaya baknz) kaydeder.
SLEEP
DVD
TV / SAT
DVR/ VCR
FM / AM
MUTE
FRONT
DIMMER
AUTO
SURROUND ADVANCED
MASTER
VOLUME
SOUND
MODE
TOP MENU DISPLAY
5
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
MUTE
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
MASTER
VOLUME
EON
P
TOP MENU DISPLAY
RF ATT
GUIDE
EXIT
T.EDIT MENU
2
ST
ENTER
4
A
TUNE
P
MENU
ST
SEARCH
E
ST
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
CLASS
C
MPX
D
3
ENTER
D.ACCESS
E
ENTER
RF ATT
10
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
3
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
VOLUME
ENTER
10
4
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
RECEIVER
VOLUME
1 Dalga ayarn, hafzaya almak istediğiniz
istasyona getiriniz.
RECEIVER
1 Radyo moduna geçmek için uzaktan kumanda
üzerindeki FM/AM düğmesine basnz.
2 Gerektiğinde, band (FM ya da AM) değiştirmek
için tekrar FM/AM düğmesine basnz.
Bu işlemi nasl yapacağnza dair daha ayrntl bilgi için 36.
sayfadaki “Bir İstasyonun Bulunmas” ve bu sayfadaki “Bir
İstasyona Doğrudan Dalga Ayar Yaplmas” bölümlerine
baknz.
2 T.EDIT düğmesine basnz.
Ekranda yanp sönen bir hafza snf görünecektir.
Düğmeye her basşta band FM ve AM arasnda
değiştirebilirsiniz.
3 D.ACCESS (Doğrudan erişim) düğmesine
basnz.
4 Radyo istasyonunun frekansn girmek için
rakam düğmelerini kullannz.
Örneğin: 106.00 (FM) frekansna dalga ayar yapmak için
srasyla 1–0–6–0–0 düğmelerine basnz.
Uyar
• Frekans girerken bir hata yaparsanz, frekans iptal etmek
için iki kez D.ACCESS düğmesine basnz ve ardndan tekrar
deneyiniz.
3 Üç snftan birini seçmek için CLASS
düğmesine basnz.
Bu düğmeye art arda basarak her üç snf arasnda, A, B ve
C, geçiş yapabilirsiniz.
4 İstenen istasyon hafza numarasn seçmek için
ST + ya da ST – düğmelerine (ya da rakam
düğmelerine) basabilirsiniz.
Bu düğmelere ard arda basarak her bir snfta seçilmesi
mümkün olan 10 istasyon hafzas arasnda geçiş yapabilirsiniz.
İstediğiniz hafza yerini seçtiğinizde, belirlenmiş olan snf ve
hafza yerini gösteren say yanp söner.
5 Ekranda söz konusu say yanp sönerken,
tercihinizi girmek üzere ENTER düğmesine
basnz.
6 1’den 4’e dek verilmiş olan admlar tekrar
ederek 30 tane istasyonu hafzaya alabilirsiniz.
37
Tu
Radyonun Kullanm
Hafzaya Alnan İstasyonlarn
Adlandrlmas
Alcnn hafzasnda kaydedilmiş olan (bir önceki sayfaya
baknz) her bir istasyon (sadece FM) için en fazla dört
karakterli olmak üzere bir ad girebilirsiniz. Bu, sizin seçeceğiniz
herhangi bir ad olabilir. Örneğin, söz konusu istasyon için
“BBC1” adn girebilirsiniz; bu durumda, siz bu istasyonu
dinlerken, ekranda istasyonun frekans numaras değil, girilmiş
olan ad görülecektir.
1
SLEEP
DVD
TV / SAT
FRONT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
8 İstediğiniz karakterleri girdikten sonra ENTER
düğmesine basnz.
9 2’den 6’ya dek verilmiş olan admlar tekrar
ederek 30 tane radyo istasyonu adn hafzaya
kaydedebilirsiniz.
İstasyon adn silmek ya da değiştirmek için
Hafzaya alnmş olan istasyon adn silmek için, “Hafzaya
alnan istasyonlarn adlandrlmas” bölümünde anlatlmş olan
işlemleri yaptktan sonra dört karakter boşluk giriniz.
Hafzaya alnmş olan bir istasyonun adn değiştirmek içinse
ayn işlemleri yaptktan sonra yeni istasyon adn giriniz.
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
EON
P
Hafzaya kaydedilmiş olan (bunun nasl yapldğn bir önceki
açklamada görebilirsiniz) 30 adet kaydedilmiş istasyon
kolaylkla çağrlabilir.
RF ATT
GUIDE
EXIT
2
4
3,5,6,8
Hafzaya Alnmş İstasyonlarn
Çağrlmas
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
1 Uzaktan kumanda aleti üzerinde FM/AM
düğmesine basnz.
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
1
SLEEP
DVD
TV / SAT
FRONT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
2 Snf seçmek için ard arda CLASS düğmesine
basnz.
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
Bu düğmeye art arda basarak her üç snf arasnda, A, B ve
C, geçiş yapabilirsiniz.
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
3 Önceden kaydedilmiş olan FM kanaln seçmek
için ST + ya da ST – düğmelerine basnz.
SUBTITLE
AUDIO
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
4 İstasyon ad modu’nu seçmek için iki kez
T.EDIT düğmesine basnz.
5 İlk karakteri seçmek için ] (ST +) ya da
} (ST –) düğmelerine basnz.
Girebileceğiniz harfler, rakamlar ve semboller arasnda
gezinebilirsiniz. Girmek istediğiniz karakter üzerinde
durunuz.
6 Dört karakterden ilkini girmek üzere ENTER
düğmesine basnz.
Söz konusu karakter ekranda kalc olarak yanar ve imleç
otomatik olarak bir sonraki karakter boşluğuna geçer.
7 Üç karakteri daha ayn şekilde giriniz.
3
ENTER
SEARCH
E
2
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
ENTER
1 Uzaktan kumanda aleti üzerinde FM/AM
düğmesine basnz.
2 İstasyonun kaydedilmiş olduğu snf seçmek için
CLASS düğmesine basnz.
Bu düğmeye art arda basarak her üç snf arasnda, A, B ve
C, geçiş yapabilirsiniz.
3 İstasyonun kaydedilmiş olduğu istasyon hafzasn
seçmek için ST + ya da ST – düğmelerini (ya da
rakam düğmelerini) kullannz.
Diğer bir seçenek olarak da, uzaktan kumanda aletinin
üstündeki rakam düğmelerini kullanarak istasyon hafzasn
çağrabilirsiniz.
Uyar
38
Tu
Bu işlemden çkmak istediğinizde herhangi bir anda T.EDIT
düğmesine basabilirsiniz.
• Eğer bir aydan daha uzun bir süre boyunca alc AC elektrik
prizinden çekilirse ya da güç kesilirse, istasyon hafzalar
kaybedilir ve tekrar programlanmalar gerekir.
Radyonun Kullanm
RDS’ye Bir Giriş
Radyo Veri Sistemi, ya da daha sk kullanlan adyla RDS, FM
radyo istasyonlar tarafndan, dinleyicilere değişik türde bilgi
sağlamakta kullanlan bir sistemdir—örneğin, istasyonun ad ve
yaynlanmakta olan programn türü gibi. Bu bilgiler ekranda bir
metin olarak görünür, siz de, gösterilen bilgi tipleri arasnda
geçişler yapabilirsiniz. Bütün FM radyo istasyonlarndan
olmasa da, büyük çoğunluğundan RDS bilgisi alrsnz.
İhtimal ki, RDS’nin en iyi özelliği, programlarn türlerine göre
arama yapma olanağn sağlamasdr. Şöyle ki, eğer cannz caz
müzik dinlemek istiyorsa, program türü olarak “JAZZ”
işaretlenmiş olan bir programn yaynlandğ bir istasyon
arayabilirsiniz. Böyle, aralarnda değişik müzik türleri, haber,
spor, talk show’lar, finans bilgilerinin, vd. olduğu yaklaşk olarak
30 kadar program türü bulunmaktadr.
Alc size, “Radyo Metni”, “Program Hizmet Ad” ve “Program
Türü” olmak üzere üç ayr RDS bilgisini gösterir.
“Radyo Metni” (RT), radyo istasyonu tarafndan gönderilen
mesajlardr. Bu, yayncnn seçtiği herhangi bir şey olabilir—
örneğin, sohbet program yaynlayan bir radyo istasyonu RT
içeriği olarak telefon numarasn verebilir.
“Program Hizmet Ad” (PS), radyo istasyonun addr.
“Program Türü” (PTY), o anda yaynlanmakta olan programn
türünü gösterir.
Alc aşağdaki program türlerini arayp gösterebilmektedir:
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
Haberler
Güncel olaylar
Genel bilgiler
Sporlar
Eğitimle ilgili materyaller
Radyo oyunlar ya da diziler
Ulusal ya da bölgesel kültür, tiyatro vb.
Bilim ve teknoloji
Genellikle yarşmalar ve röportajlardan oluşan
sohbet, konuşma içerikli programlar.
POP M
Pop müzik
ROCK M
Rock müzik
M.O.R. M
Soft rock da dene “Seyahat müziği”
LIGHT M
‘Hafif’ klasik müzik
CLASSICS ‘Ciddi’ klasik müzik
OTHER M
Yukardaki kategorilere girmeyen diğer müzik
türleri
WEATHER Hava durumu
FINANCE
Borsa bültenleri, ticaret, iş, vb.
CHILDREN Çocuk programlar
SOCIAL A Sosyal olaylar
RELIGION Dini içerikli programlar
PHONE IN Halkn düşüncelerini telefon araclğyla
aktardğ programlar
TRAVEL
Trafik anonslarnn dşnda, daha çok tatil
amaçl yolculuklar
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
Boş zaman uğraşlar, hobiler
Caz müzik
Country müzik
İngilizce dşndaki dillerde pop müzik
’50 lerden ve ’60 lardan popüler müzik
Folk müzik
Belgeseller
Bunlara ek olarak, ALARM ve NO TYPE adnda iki pogram türü
daha vardr. ALARM olağanüstü acil durumlardaki duyurulara
ayrlmştr. Bunu arayamazsnz, herhangi acil bir durumda,
radyo otomatik olarak bu RDS yayn sinyaline geçer. NO TYPE,
herhangi bir tür bulunamadğnda görünecektir.
RDS ekrannn kullanm
Mevcut bulunan değişik RDS bilgilerini (RT, PS, ve PTY
yukarda anlatld) göstermek için, uzaktan kumanda üstündeki
FM / AM düğmesine basnz ve değişik RDS bilgileri üstünde
dolaşmak için de DISPLAY düğmesini kullanannz.
Düğmeye her basşnzda video aşağda gösterildiği şekilde
değişecektir:
RT
PS
PTY
Frekans
Uyar
• RT modu’nda, RT metin ekran srasnda gürültü varsa, baz
karakterler geçici bir süre için hatal gösterilebilirler.
• RT modu’nda, yayn yapan istasyondan aktarlan RT verisi
yoksa, bir kez NO RADIO TEXT DATA mesaj
görünür, ardndan PS verisi ekrana gelir. Eğer söz konusu
istasyon için bir ad girmiş iseniz, ekranda bu görünecektir.
• PTY modu’nda, baz durumlarda ekranda NO DATA
mesaj görünebilir. Bu durumda, radyo birkaç saniye içinde
PS modu’na geçecektir.
• Eğer yayn alm güçlü olmasna rağmen RDS verisi hatal
gösteriliyorsa, RF ATT düğmesine basnz.
39
Tu
Radyonun Kullanm
RDS Programlarnn Aranmas
RDS’nin en kullanşl özelliklerinden biri, belirli bir tür radyo
programn arayabilme yeteneğidir. Bir önceki sayfada
listelenmiş olan program türlerinden herhangi birini
arayabilirsiniz — bunun içinde bütün müzik türleri, ayrca
haberler, hava durumu tahminleri, spor programlar ve birçok
diğer program yer almaktadr.
RECEIVER
Eğer ekranda NO PTY belirirse, bu, radyonun söz konusu
program türünü arama srasnda bulamadğn gösterir.
SOURCE
SIGNAL SELECT
1
SLEEP
DVD
TV / SAT
DVR/ VCR
FM / AM
Radyo sizin aradğnz türde bir programa rastlaynca,
frekans ekran yaklaşk 5 saniye kadar yanp sönecektir,
ardndan ekranda FINISH belirecektir.
FRONT
DIMMER
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
Uyar
T.EDIT MENU
TUNE
P
4
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
2
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
3
D.ACCESS
E
1 Alcy radyo moduna geçirmek için FM/AM
düğmesine basnz. (Eğer gerekli ise) FM bandn
seçmek için bu düğmeye tekrar basnz.
RDS sadece FM’de yaynlanmaktadr.
2 PTY arama modu’nu seçmek için, SEARCH
düğmesine basnz.
3 Dinlemek istediğiniz program türünü seçmek için
] (ST +) ya da } (ST –) düğmelerini kullannz.
4 Program türünü aramak için ENTER düğmesine
basnz.
Radyo, istasyon hafzasnda kaydedilmiş olan FM
istasyonlar içinde arama yapar.
Eğer radyo seçtiğinizle çakşan bir program türüne
rastlarsa, o istasyonun yaynna 5 saniye boyunca bağlanr.
Söz konusu istasyonu dinlemek istiyorsanz ENTER
düğmesine basnz. (Radyo aramay durduracaktr.)
Eğer yukarda belirtildiği şekilde 5 saniye içinde ENTER
düğmesine basmazsanz, radyo arama işlemine geri
dönecektir.
40
Tu
• Bu işlev, RDS istasyonlarn önceden kaydedilmiş olan 30kanall hafza içinde arar. Eğer kaydedilmiş hiçbir istasyon
yokken bu işlev seçilirse, ekranda NO PTY belirecektir.
Gene, eğer arzu edilen PTY hafzadaki RDS istayonlar
içinde bulunamazsa, ekranda ayn yaz belirecektir.
Radyonun Kullanm
An Introduction to EON
EON (Arttrlmş Diğer Şebeke Bilgileri)
EON size, bir program trafik bilgileri verdiğinde ya da haber yayn yaptğnda, alcy otomatik olarak söz konusu frekansa geçecek
şekilde ayarlayabilme olanağn verir. EON bilgilerinin aktarlmadğ alanlarda ve FM yayn istasyonlarnn PTY verisi aktarmadğ
durumlarda kullanm dşdr. Yayn sona erdiğinde radyo otomatik olarak orijinal frekansa ya da işlevine geri döner.
Radyonuzu ayarlayabileceğiniz iki tür EON vardr:
1) TA (Trafik Duyurular)
Bu mod, radyoyu, trafik bilgileri yaynlandğnda bunlar yakalayacak şekilde ayarlar.
2) NEWS
Bu mod ise, radyonuzu, haberleri yakalayacak şekilde ayarlar.
EON’u ayarlamak TA / NEWS yaynlarnn otomatik almna olanak sağlar
EON açk olduğunda, alc otomatik olarak, EON-bağlantl yaynlara atlayacaktr. Alc radyo dşnda bir işlev görmekte olsa bile,
EON-bağlantl Trafik Duyurular ya da Haber programlar başladğnda, alc otomatik olarak söz konusu FM istasyonuna
geçecektir. Program bittiğindeyse orijinal işleve geri dönülecektir. Öte yandan, eğer radyo AM bandnda ise EON çalşmayacaktr.
Alcnn Dahili Program Tanma İşlevi
PI (Program Tanma)
Bu, radyonun, değişik hafza snflarnda kaydedilmiş olan (37. sayfaya baknz) istasyonlara otomatik olarak eklediği bir tanm
işaretidir. Tanm işareti RDS verisi aktaran ve aktarmayan istasyonlar ayrt eder, böylece alc, RDS ya da EON aktarmlar ararken
hangi istasyonlara bakabileceğini bilir. Söz konusu kod alc üstünde gösterilmez; PI kodlarnn belirlenmesi konusunda da herhangi
bir şey yapmanz gerekmemektedir.
PI kod kaytlar ve silinmesi
Alc, hafza snflarna girdiğiniz (37. sayfaya baknz) istasyonlardan RDS ya da EON verisi alabilecek olanlarn her biri için otomatik
olarak bir PI kodu kaydedecektir. Eğer bir istasyonun hafza snflarnda tutulmasn, fakat alcnn RDS bilgisi için bu istasyonu
aramamasn istiyorsanz, söz konusu istasyonun PI kodunu silebilirsiniz, böylece alc RDS aktarm için arama yaparken bu
istasyonu gözard edecektir.
PI kodlarn silmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
1. PI kodunu silmek istediğiniz bir istasyona dalga ayar yaptğnzda EON düğmesine iki saniye ya da daha uzun bir süre basnz.
ERASE PI yazs görünecektir.
2. 5 saniye içinde ENTER düğmesine basnz.
41
Tu
Radyonun Kullanm
EON’un kullanlmas
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
1
DVD
FRONT
TV / SAT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SOUND
MODE
SURROUND ADVANCED
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
3
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
2
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
1 Alcy FM radyo moduna geçirmek için FM/AM
düğmesine basnz.
2 Bir FM istasyonuna dalga ayar yapnz (36.
sayfaya baknz).
Bir FM istasyonu bir haber ya da trafik bilgisi program
yayn yapyorsa, mevcut seçilmiş istasyonun EON verisi
hizmeti taşdğn size haber vermek üzere ekranda nokta
göstergesi (÷) yanar.
3 EON modunu seçmek için EON düğmesine
basnz.
İki tip EON modu vardr: EON TA ve EON NEWS. EON TA
otomatik olarak trafik bilgilerini arar, EON NEWS ise mevcut
istasyonlarnz içinde haber bültenlerini arar.
Düğmeye her basşnzda görüntü aşağda gösterildiği
şekilde değişecektir:
EON TA
EON NEWS
OFF (Kapalı)
4 EON modu ayarlanmş durumdadr. Eğer alc,
EON-bağlantl yaynlar içinde bu tür bir bilgi
bulursa, otomatik olarak oraya atlayacaktr ve bu
yaynn alndğ süre boyunca EON göstergesi
yanacaktr.
Alc radyo moduna değilken dahi EON bilgisini almak üzere
ayarlanmştr. Eğer bu tür bir bilgi bulunursa, alc EON
yaynn almak üzere otomatik olarak radyo moduna
geçecektir. Söz konusu program bittiğindeyse alc asl
moduna dönecektir.
42
Tu
Uyar
• EON ayarl iken AM bandna geçtiğinizde EON modu iptal
olur. FM moduna geri döndüğünüzdeyse tekrar açlr.
• Trafik Duyurular (TA) ve Haber programlar için eşzamanl
istekte bulunmak mümkün değildir.
• Eğer EON açk ve radyo dşnda bir işlev seçili ise, Trafik
Bilgileri ve Haberler başladğnda işlev otomatik olarak FM
istayonuna geçecektir. Program bittiğindeyse orijinal işleve
geri dönülecektir.
• Ekranda EON göstergesi yandğ sürece T.EDIT ve SEARCH
düğmeleri işlevsiz olacaktr.
• Ekranda EON göstergesi (EON yayn alnrken) yanp
sönerken işlev değiştirilemez. Eğer radyo dşnda bir
kaynağa geçmek istiyorsanz, EON düğmesine basnz ve
EON almn kapatnz.
• EON ayarl iken EON göstergesi yanar. Haber ya da trafik
bilgileri yaynlarnn alm srasnda EON göstergesi yanp
sönecektir.
Diğer İşlevlerin Kullanm
Sesin Kslmas
08
Ekran Parlaklğnn Değiştirilmesi
(DIMMER düğmesi)
Bu özelliği, sesi ksmak için kullannz.
Alcnn üstündeki akrann dört adet parlaklk ayar vardr. Ekran
parlaklğn ayarlamak için aşağdaki işlemleri yapnz.
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
DVD
TV / SAT
FRONT
DIMMER
DVR/ VCR
AUTO
FM / AM
SOUND
MODE
SURROUND ADVANCED
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
SLEEP
1
DVD
ENTER
FRONT
TV / SAT
MUTE
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
AUTO
T.EDIT MENU
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
1
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
TUNE
P
MENU
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
1 Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE düğmesine
basnz.
TOP MENU DISPLAY
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
Ksk sesi iptal etmek üzere tekrar MUTE düğmesine
baslmadğ sürece ses duyulmayacaktr. Diğer bir seçenek
olarak da, ksk sesi iptal etmek üzere MASTER VOLUME
+ / – düğmelerine basabilirsiniz.muting.
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
ENTER
10
TV CONTROL
Kulaklklarn Kullanm
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
VOLUME
Kulaklk özellikleri burada açklanmştr.
RECEIVER
FRONT INPUT
PHONES
STANDBY/ON
DIGITAL IN
VIDEO
L AUDIO R
1 Farkl ekran parlaklğ ayarlar arasnda geçiş
yapmak için DIMMER düğmesini kullannz.
Kapal ekran dahil olmak üzere toplam dört adet ekran
parlaklğ ayar vardr.
Kulakuk prizi (PHONES)
Kulaklklar alcnn önündeki Kulaklik (PHONES) prizine
taknz.
Kulaklklar takl iken hoparlörlerden ses çkş olmayacaktr.
Uyar
Uyar
• Kapal mod’da, oldukça donuk görünen ana ses seviyesi
göstergesi dşndaki bütün şklar söner.
• Eğer ekran kapal ya da donuk mod’larda iken alcy
çalştrrsanz, ekran yaklaşk iki saniye kadar yanar, sonra
da tekrar söner.
• Kulaklklar kullanrken sadece STEREO ya da PHONES
SURROUND dinleme mod’larn seçebilirsiniz.
43
Tu
Diğer İşlevlerin Kullanm
Giriş sinyali seçimi
Bu düğme, alcya gönderilmiş olan giriş sinyalinin türünü
seçer, ANALOG, DIGITAL ya da AUTO. Gerekli olduğunda,
uygun girişe geçmeye özellikle dikkat ediniz. Örneğin, Dolby
Digital ya da DTS çevre sesi materyallerini dinlerken giriş
DIGITAL olmaldr, fakat alc üzerindeki ANALOG çkş
prizlerinden kayt yapmak için analog olmaldr. Varsaylan ayar
AUTO’dur, bu, her ikisinin de mümkün olduğu durumlarda
dijitali analoga tercih eder, öte yandan tek tercihin olduğu
durumlarda mevcut olan kabul eder.
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
1
SLEEP
DVD
TV / SAT
DVR/ VCR
FM / AM
FRONT
DIMMER
AUTO
SURROUND ADVANCED
1 Üç adet uyku saati süresi (90 dak., 60 dak., ve
30 dak.) arasnda dolaşmak ve uyku saatini
kurmak için SLEEP düğmesini kullannz.
SLEEP göstergesi
Uyar
• Uyku (SLEEP) saati kurulmuş ya da etkin iken ekranda (ses
seviyesi göstergesinin solunda) bir nokta göstergesi
görünecektir.
• Kapanmadan önce kalan zaman saat üzerinde görmek için
bir kez SLEEP düğmesine basnz. Bundan sonraki her
basşta, olas Uyku (SLEEP) saati sürelerine geçiş
yaplacaktr.
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
Sistemin Tekrar Başlatlmas
1 Üç giriş modu arasnda geçiş yapmak için
SIGNAL SELECT düğmesini kullannz.
SEL. AUTO
Bu özelliği, sistemi varsaylan fabrika ayarlarna çevirmek için
kullannz.
SEL. ANA
AUDIO/ VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
VSX-C100
MASTER
VOLUME
SEL. DIG
DVD
TV/SAT
DVR/VCR
FM/AM
FRONT
URROUND MODE
2
NES
ADVANCED
TUAL PRO LOGIC II
SOUND
MODE
Uyar
• Eğer hiçbir dijital giriş (12–15. sayfalara baknz) yoksa,
SIGNAL SELECT için varsaylan AUTO olacaktr.
• Alc karaoke için kullanmak istiyorsanz, SIGNAL SELECT’i
ANALOG olarak belirleyiniz.
Bu işlevi, alcy belli bir süre dinlemek, bu süre sonunda ise
sizin yapmanza gerek kalmadan kendiliğinden kapanmasn
sağlamak için kullannz. Adndan anlaşlabileceği üzere, bu
işlev, müzik dinlerken uykuya dalmakisteyenler için yararldr.
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
DVD
TV / SAT
FRONT
DIMMER
DVR/ VCR
AUTO
FM / AM
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
44
Tu
DOWN
1
UP
1
1 Bütün ayarlar kendi varsaylan mod’larna
çevirmek için, beş saniye boyunca TV/SAT ve
FRONT düğmelerine ayn anda basnz.
Uyar
Uyku İşlevi (SLEEP)
RECEIVER
R
1
• Eğer alc bir aydan daha uzun bir süre boyunca güç
kaynağndan çekilirse, ya da ana güç kapatlrsa, varsaylan
ayarlarna geri dönecektir.
• Yukarda belirtilen tekrar başlatma, sizin uzaktan
kumandaya programlamş olduğunuz ayrlar
etkilemeyecektir (46–47. sayfaya baknz).
• Alc STANDBY konumuna geçecektir.
Diğer İşlevlerin Kullanm
Alc İçin Varsaylan Ayarlar
Sistemi tekrar başlattğnzda kendi varsaylanlarna dönecek olan bütün ayarlar burada listelenmiştir (Bir önceki sayfadaki “Sistemin
Tekrar Başlatlmas” bölümüne baknz).
Ayar Türü
Varsaylan Ayarlar
Sayfa
Giriş
DVD
21. sayfa
MASTER VOLUME
– – – dB (ses yok)
20. sayfa
Dinleme Modu
AUTO (bütün girişler)
33. sayfa
Dinleme Modu (kulaklklarla birlikte)
STEREO (bütün girişler)
33. sayfa
Ses modu
NATURAL
35. sayfa
Giriş sinyali seçimi
AUTO
44. sayfa
Hoparlör (Ön, Orta, Çevre) ayar
otomatik olarak farkedilir
28. sayfa
Gürültü azaltc ayar
200 Hz
28. sayfa
LFE zayflatcs
0 dB
29. sayfa
Ön hoparlörler uzaklğ
1.8 m
29. sayfa
Orta hoparlörler uzaklğ
1.5 m
29. sayfa
Çevre hoparlörler uzaklğ
1.8 m
30. sayfa
Dinamik aralk kontrolü
OFF
30. sayfa
İkili mono
ch 1
30. sayfa
Giriş Zayflatcs
OFF
31. sayfa
Koaksiyal bağlant ayar
DVD (OPT1 TV/SAT)
31. sayfa
Her Kanaln Ses Seviyesinin Ayarlanmas
Ön “0 dB”, Orta “0 dB”,
Çevre “0 dB”, Gürültü azaltc “0 dB”
32. sayfa
Uyar
• Diğer bileşenlere kumanda edecek uzaktan kumanda aleti için varsaylan ayarlar 48. sayfada listelenmiştir.
45
Tu
09
Sisteminizin
Kontrol Edilmesi
Sisteminizin GeriGeri
KalanKalan
KsmnnKsmnn
Kontrol Edilmesi
Uzaktan Kumanda Modu’nun Değiştirilmesi
Alcyla birlikte gelen uzaktan kumanda aleti çok esnektir ve bu alcya kumanda etmekten, Pioneer tarafndan üretilmemiş olanlar
da dahil olmak üzere, başka bileşenleri kumanda etmeye geçirilebilir. Uzaktan kumanda aletini, sisteminizdeki her şeye kumanda
etmek üzere ayarlayabilirsiniz, böylece ev sinemas sisteminizi çalştrrken sadece bu uzaktan kumanday kullanmanz yeterli
olacaktr.
Bu uzaktan kumanda üzerindeki, diğer bileşenlere kumanda etmek için olan ayarlar Pioneer donanmlar içindir, fakat siz birçok
başka marka üreticisini buna dahil edebilirsiniz. Bunu, her marka üreticisi tarafndan karalaştrlmş olan kod’lar uzaktan
kumandaya girerek (bir sonraki sayfaya baknz) yapabilirsiniz. Bu kodlar girildikten sonra söz konusu donanma kumanda
edebileceksiniz.
Bu uzaktan kumandada, bir giriş düğmesine (örneğin DVD) bastğnzda, uzaktan kumandann kendisi de, alcya kumanda
etmekten, DVD işlevlerine kumanda etmeye geçer, ayn zamanda girişi de alcya çevirir.
Uzaktan Kumandann Çalşma Modunun Değiştirilmesi
Bu uzaktan kumanda ile kumanda etmek istediğiniz donanm parçasnn düğmesine basnz (örneğin DVD). Farkl donanmlar
çalştrrken düğmelerin farkl işlevleri bulunacağndan, her çalştrma modunda herbir düğmenin ne yaptğna dair daha ayrntl
bilgi için 46. ve 47. sayfalara baknz.
Diğer bileşenlere
kumanda etmek
için düğmeler
Alc Kumanda
düğmeleri
Giriş/Kumanda
Modu Seçim
düğmeleri
Çalştrlmasnda bu uzaktan kumanday kullanmak istediğiniz bileşenin
düğmesine basnz. Bu hem alcya olan girişi hem de uzaktan kumanda
çalşma modu’nu değiştirecektir.
Bütün Giriş / Kumanda Modu Seçim düğmeleri için fabrika ayarlar burada
açklanmştr. Ayarlarn tümü Pioneer bileşenleri içindir, fakat bunu
değiştirebilirsiniz.
DVD: DVD çalar
TV / SAT: TV
DVR / VCR: DVD kaydedici
FM / AM: gömme radyo dalga ayarcs
FRONT: VCR
TV: TV
(Fabrika ayarlarnn ayrntl bir tablosu için 48. sayfadaki “Önceden Kayt
Kodlarnn Silinmesi” bölümüne baknz)
Diğer bileşenlere
kumanda etmek
için düğmeler
Ayrlmş
TV CONTROL
düğmeleri
Uyar
• TV CONTROL düğmeleri TV’nin kumandasna ayrlmştr. Uzaktan kumandann çalşma modu ne olursa olsun, her zaman için
TV’ye kumanda edecektir. Tabii ki, TV’nize bu uzaktan kumanda ile kumanda etmek için, onun (eğer Pioneer tarafndan
üretilmemişse) önceden kaydedilmiş kodunu girmeniz gereklidir. Öte yandan, eğer, benzer bir bileşenin (örneğin bir uydu TV
dalga ayarcs) kodunu farkl bir düğme (örneğin TV / SAT düğmesi) için girerseniz, söz konusu modda iken, TV CONTROL
düğmeleri o bileşenin kumandasn üstlenebilir (örneğin, TV / SAT düğmesine bastğnzda TV CONTROL düğmeleri, TV’nize
değil, uydu TV dalga ayarcnza kumanda edebilir).
46
Tu
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
Önceden Kaydedilmiş Kodlarn
Çağrlmas
Aşağdaki admlar, herbir Giriş / Kumanda Seçim düğmesi ya da
TV CONTROL düğmeleri için önceden kaydedilmiş kodlarn
nasl çağrlacağn göstermektedir. İlk durumda, önceden
kaydedilmiş kod bir kez atandktan sonra, düğmeye
basldğnda otomatik olarak uzaktan kumanda aleti karşlk
gelen bileşene kumanda edecek şekilde ayarlanr.
Uyar
• Mevcut bileşenleri ve üreticileri görmek için 51–53.
sayfalardaki “Önceden Kaydedilmiş Kod Listesi”ne baknz.
Eğer üreticiyi bu listede bulursanz, söz konusu bileşene
kumanda etmekte herhangi güçlük çekmemeniz gerekir,
fakat bu bileşene atanmş olan düğme için sadece bu
kodlar girebilirsiniz. Örneğin, TV kodlar sadece TV / SAT
düğmesi için girilebilir.
Bazen, doğru kodu girdikten sonra sadece belirli baz
işlevlere kumanda edilebileceğini, ya da listedeki üretici
kodlarnn sizin kullanmakta olduğunuz model için
çalşmayabileceğini lütfen unutmaynz.
• Diğer bileşenlerinizi nasl çalştracağnz görmek için daha
ayrntl bilgi için 49–50. sayfalardaki “Sisteminizin Geri
Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi” bölümüne baknz.
LED
RECEIVER
1 ENTER düğmesine basl tutarken, kaydetmek
istediğiniz Giriş/Kumanda Modu Seçimi
düğmesine basnz. TV CONTROL düğmeleri için,
ENTER düğmesine basl tutarken TV CONTROL (güç) düğmesine basnz.
LED şğ yanacaktr.
Herhangi bir anda önceden kayt modunu iptal etmek
için
ENTER düğmesine basnz.
Uzaktan kumanda aleti, otuz saniye boyunca atl kaldğ
zaman da bir önceki moda dönecektir.
2 3 basamakl kurum kodunu girmek için rakam
düğmelerini kullannz (“Önceden Kaydedilmiş
Kod Listesi” için 51–53. sayfalara baknz.
LED şğ söner.
Bir kod girildikten sonra, girilmekte olan bileşenin gücü
açlacak ya da kapanacaktr.
Uzaktan kumanda aleti, otuz saniye boyunca atl kaldğnda
bir önceki moda dönecektir.
Girilmekte olan bileşenin gücü sadece, eğer uzaktan
kumanda aleti tarafndan doğrudan açlabiliyor ise, açlacak
ya da kapanacaktr.
3 İstediğiniz kadar bileşen için önceden
kaydedilmiş kodlar atamak üzere bu işlemi tekrar
ediniz.
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
1
DVD
FRONT
TV / SAT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
Uyar
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
1
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
ENTER
10
1
• Sadece herbir Giriş / Kumanda Modu Seçimi düğmesinin
üzerinde yazl olan bileşen tipleri için bir kod girebilirsiniz.
• TV (TV / SAT Giriş / Kumanda Modu Seçimi düğmesi) için bir
önceden kaydedilmiş kod girmemiş olsanz dahi, uzaktan
kumanda üzerindeki, ayrlmş olan TV CONTROL
düğmelerini kullanarak televizyonunuza kumanda
edebilirsiniz.
2
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
DİKKAT:
• Belirli bir kodu, 51–53. sayfalarda listelenmiş olsa dahi,
kullanamayabilirsiniz.
• Yukarda belirtilen yöntemle kaydedilmedikleri sürece
uzaktan kumanda aletinin düğmeleri diğer donanmlar
çalştrmayacaktr.
VOLUME
TV CONTROL
(güç)
RECEIVER
47
Tu
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
Önceden Kayt Kodlarnn Silinmesi
Bütün önceden kaydedilmiş kodlar, öğrenilmiş işlevleri siler ve
fabrika ayarlarn geri yükler.
1 ENTER düğmesini basl tutarken, 0 düğmesine
basnz ve parmağnz üç saniye boyunca basl
tutunuz.
Uzaktan kumanda üzerindeki LED, bütün önceden
kaydedilmiş kodlarn silindiğini göstermek üzere üç kez
yanp sönecektir. Uzaktan kumanda aleti aşağdaki kutuda
tarif edildiği gibi tekrar kurulacaktr.
RECEIVER
SOURCE
SIGNAL SELECT
SLEEP
DVD
FRONT
TV / SAT
DIMMER
FM / AM
DVR/ VCR
AUTO
SURROUND ADVANCED
SOUND
MODE
ROOM
SETUP TEST TONE CH_SELECT SETUP
ENTER
MUTE
MASTER
VOLUME
TOP MENU DISPLAY
1
T.EDIT MENU
TUNE
P
MENU
ST
ST
ENTER
AUDIO
SUBTITLE
TUNE
EON
P
RF ATT
GUIDE
EXIT
SEARCH
E
A
CLASS
C
MPX
D
D.ACCESS
E
ENTER
10
1
TV CONTROL
CHANNEL
INPUT
SELECT
CHANNEL
VOLUME
RECEIVER
Giriş/Kumanda
Önceden
Modu Seçimi Kaydedilmiş Kod
düğmesi
48
Tu
Bileşen (Üretici)
DVD
000
DVD (PIONEER)
TV / SAT
600
TV (PIONEER)
VCR
456
DVD Kaydedici
(PIONEER)
FRONT
400
VCR (PIONEER)
TV
CONTROL
600
TV (PIONEER)
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/DVD kaydedici/Kasetçalar Kumandalar
Bu uzaktan kumanda aleti, önceden kaydedilmiş doğru kodlar girdikten ya da alcya komutlar öğrettikten sonra bu bileşenlere
kumanda edebilir (47. sayfalara baknz).
Uzaktan kumanda aletini belirtilen moda getirmek için Giriş/Kumanda Modu Seçimi düğmelerini kullannz.
Düğme(ler)
İşlev
Bileşenler
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici / Kasetçalar
SOURCE
Bileşenlere STANDBY ve ON konumlar arasnda geçiş yaptrmak için basnz.
4
Mevcut parçann ya da bölümün başna dönmek için basnz. Düğmeye her basşta bir önceki CD / MD / CD-R / DVD / LD /
parçalarn ya da bölümlerin başna atlanr.
DVD kaydedici
Geri çevrilebilir bir kasetçalarda, kasedin diğer yüzünü çalar.
Kasetçalar
Bir sonraki parçann ya da bölümün başna gitmek için basnz. Düğmeye her basşta bir
sonraki parçalarn ya da bölümlerin başna atlanr.
CD / MD / CD-R / DVD / LD /
DVD kaydedici
Geri çevrilebilir bir kasetçalarda bir kasedi ileri doğru sarar.
Kasetçalar
8
Çalma ya da kaydetme işlemine ara verir.
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici / Kasetçalar
¡
Hzl ileri sarma için basl tutunuz.
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici / Kasetçalar
1
Hzl geri sarma için basl tutunuz.
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici / Kasetçalar
3
Çalma işlemini başlat.
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici / Kasetçalar
7
Çalmay durdur (baz modellerde, disk zaten durmuş iken bu düğmeye baslmas halinde
kaset haznesi açlmaktadr).
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici / Kasetçalar
Rakam
düğmeleri
Bir program kaynağndaki parçalara doğrudan erişim.
CD / MD / CD-R / LD
Bir program kaynağndaki bölüme doğrudan erişim.
DVD / DVD kaydedici
Doğrudan bir kanal seçer.
VCR
10’dan yukardaki parçalar ya da bölümü seçer. Başlğ ya da bölümü girmek için bu
düğmeye ve tamamlayacak olan sayya basnz (+ 10 Düğmesi + 3 = 13. parça ya da bölüm).
CD / MD / CD-R / VCR / DVD / LD /
DVD kaydedici
DVD ya da video oyunu komut yastğndaki altbaşlklar arasnda geçiş yapar.
Video oyunu
’‘
Kaydetmeye başlar. İstenmeyen kaytlar önlemek amacyla, kayt için bu düğmelerin her
ikisine birden baslmas şart vardr.
VCR / DVD kaydedici /
MD / CD-R / Kasetçalar
MENU
Kullanmakta olduğunuz mevcut DVD ya da DVR ile ilgili menüleri gösterir.
DVD / DVD kaydedici
TOP MENU
Kullanmakta olduğunuz mevcut DVD ya da DVR’nin üst menüsünü gösterir.
DVD / LD / DVD kaydedici
AUDIO
Bir’den fazla audio parçaya sahip disklerin audio parçasn değiştirir.
DVD / LD / DVD kaydedici
SUBTITLE
Çok-dilli DVD’ler üzerindeki altyazlar gösterir / değiştirir.
DVD / DVD kaydedici
¢
+10 Düğmesi
} ] ’ ‘ ve
DVD menülerini / tercihlerini dolaşnz.
ENTER
DVD / DVD kaydedici
Uyar
• İmalatçya ve tek tek modellere bağl olarak, baz düğmeler baz donanmlar çalştramayabilir ya da istenenden farkl bir şekilde
çalştrabilir.
49
Tu
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
Kablolu TV/Uydu TV/Dijital TV/TV Komutlar
Bu uzaktan kumanda aleti, önceden kaydedilmiş doğru kodlar girdikten ya da alcya komutlar öğrettikten sonra bu bileşenlere
kumanda edebilir (47. sayfalara baknz).
Uzaktan kumanda aletini belirtilen moda getirmek için Giriş/Kumanda Modu Seçimi düğmelerini kullannz.
Düğme(ler)
İşlev
Bileşenler
TV
TV’ye ya da CATV’ye STANDBY ve On konumlar arasnda geçiş yaptrmak için basnz.
Kablolu TV / Uydu TV / TV
INPUT
SELECT
TV girişini açmak için basnz.
Kablolu TV / Uydu TV / TV
CHANNEL
+/–
Kanal seçer.
Kablolu TV / Uydu TV / TV
VOLUME + / –
TV ses seviyesini ayarlar.
Kablolu TV / Uydu TV / TV
MENU
Sizi, o sistemin TV menüsüne götürür.
Kablolu TV / Uydu TV / TV / Dijital
TV
TOP MENU
Sizi, o sistemin rehber menüsüne götürür.
Kablolu TV / Uydu TV / TV / Dijital
TV
DISPLAY
Sizi, bir önceki kanala götürür.
TV
¡
A
Uydu TV
1
Görmekte olduğunuz menüden çkar.
Kablolu TV / Uydu TV / Dijital TV
4
Menüde bir sayfa geri gitmek için kullannz.
Kablolu TV
B / RED (kirmizi)
Uydu TV / Dijital TV
Menüde bir sayfa ileri gitmek için kullannz.
Kablolu TV
E / BLUE (mav)
Uydu TV / Dijital TV
8
C / GREEN (yeşil)
Uydu TV / Dijital TV
7
D / YELLOW (sari)
Uydu TV / Dijital TV
+10 Düğmesi
10’dan yukardaki kanallar seçer. Başlğ ya da bölümü girmek için bu düğmeye ve
tamamlayacak olan sayya basnz (+ 10 Düğmesi + 3 = 13. parça ya da bölüm).
TV
Rakam
düğmeleri
Belirli bir TV kanal seçmekte kullannz.
Kablolu TV / Uydu TV / TV
¢
} ] ’ ‘ ve
Menü ekran üzerinde seçim yapmak ya da dolaşmak için basnz.
ENTER
Kablolu TV / Uydu TV / TV
Uyar
• İmalatçya ve tek tek modellere bağl olarak, baz düğmeler baz donanmlar çalştramayabilir ya da istenenden farkl bir şekilde
çalştrabilir.
50
Tu
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
Önceden Kaydedilmiş Kod Listesi
DVD
Üretici
TOSHIBA
SONY
PANASONIC
JVC
SAMSUNG
SHARP
AKAI
RCA
DENON
HITACHI
PHILIPS
ZENITH
THOMSON
SONY
(video game)
LOEWE
GOLDSTAR
PIONEER
Kodu
001
002
003
004
005
006
007
009, 011
003, 010
012
013
014
015
016
013
014
000, 003, 008, 111
LD
Üretici
SONY
PHILIPS
HITACHI
RADIOLA
MITSUBISHI
DENON
TELEFUNKEN
PIONEER
Kodu
101, 102
104
109
104
100
110
100
100, 111(DVD/LD)
TV
Üretici
PHILIPS
SONY
GRUNDIG
PANASONIC
TOSHIBA
TELEFUNKEN
SHARP
SAMSUNG
HITACHI
SABA
BRANDT
SANYO
THOMSON
FERGUSON
NOKIA
MITSUBISHI
SCHNEIDER
GOLDSTAR
BLAUPUNKT
NORDMENDE
RADIOLA
JVC
DAEWOO
ORION
SIEMENS
ACURA
ADMIRAL
AKAI
AKUBA
ALBA
Kodu
607, 631, 634, 656
604
631, 653
608, 622, 631, 642
605, 653
636, 637, 652
602
607, 638, 644, 646
606, 631, 633, 634,
636, 642, 643, 654
631, 636, 642, 651
636
635, 645, 648
636, 651, 652
607, 636, 651
632, 642, 652
609, 631
607, 641, 647
607, 650
631
632, 636, 651, 652
607
613
607, 644, 656
607, 632, 639, 640
631
644
631
632, 635, 642
641
607, 639, 641, 644
AMSTRAD
ANITECH
ASA
ASUKA
AUDIOGONIC
BASIC LINE
BAUR
BEKO
BEON
BLUE SKY
BLUE STAR
BPL
BTC
BUSH
CASCADE
CATHAY
CENTURION
CGB
CIMLINE
CLARIVOX
CLATRONIC
CONDOR
CONTEC
CROSLEY
CROWN
CRYSTAL
CYBERTRON
DAINICHI
DANSAI
DAYTON
DECCA
DIXI
DUMONT
ELIN
ELITE
ELTA
EMERSON
ERRES
FINLANDIA
FINLUX
FIRSTLINE
FISHER
FORMENTI
FRONTECH
FRONTECH/
PROTECH
FUJITSU
FUNAI
GBC
GEC
GELOSO
GENEXXA
GOODMANS
GORENJE
GPM
GRAETZ
GRANADA
GRANDIENTE
GRANDIN
HANSEATIC
HCM
HINARI
HISAWA
HUANYU
642, 644, 647
644
645
641
607, 636
641, 644
607, 631, 642
638
607
641
618
618
641
607, 641, 642, 644,
647, 656
644
607
607
642
644
607
638
638
644
632
638, 644
642
641
641
607
644
607, 648
607, 644
653
607
641
644
642
607
635, 643, 655
607, 632, 645, 648,
653, 654, 655
640, 644
632, 635, 638, 645
607, 632, 642
631, 642, 646
632
648
640, 646
632, 642
607, 634, 648
632, 644
631, 641
607, 639, 647, 648,
656
638
641
631, 642
607, 635, 642, 643,
648
657
618
607, 642
618, 644
607, 641, 644
618
656
HYPSON
ICE
IMPERIAL
INDIANA
INGELEN
INTERFUNK
INTERVISION
ISUKAI
ITC
ITT
JEC
KAISUI
KAPSCH
KENDO
KENNEDY
KORPEL
KOYODA
LEYCO
LIESENK & TTER
LOEWE
LUXOR
M ELECTRONIC
M-ELECTRONIC
MAGNADYNE
MAGNAFON
MANESTH
MARANTZ
MARK
MATSUI
MCMICHAEL
MEDIATOR
MEMOREX
METZ
MINERVA
MULTITECH
NECKERMANN
NEI
NIKKAI
NOBLIKO
OCEANIC
OSAKI
OSO
OSUME
OTTO VERSAND
PALLADIUM
PANAMA
PATHO CINEMA
PAUSA
PHILCO
PHOENIX
PHONOLA
PROFEX
PROTECH
QUELLE
R-LINE
RBM
REDIFFUSION
REX
ROADSTAR
SAISHO
SALORA
SAMBERS
SBR
607, 618, 646
646, 647
638, 642
607
631
607, 631, 632, 642
646, 649
641
642
631, 632, 642
605
618, 641, 644
631
642
632, 642
607
644
607, 640, 646, 648
607
607
632, 642, 643
631, 644, 645, 654,
655, 656
607, 636, 651
632, 649
649
639, 646
607
607
607, 639, 640, 642,
644, 647, 648
634
607
644
631
631, 653
644, 649
607, 631
607, 642
605, 607, 641, 646,
648
649
631, 632, 642
641, 646, 648
641
648
607, 631, 632, 642
638
646
642
644
632, 642
632
607
642, 644
607, 642, 644, 646,
649
607, 631, 632, 642,
645, 653
607
653
632, 642
631, 646
641, 644, 646
639, 644, 646
631, 632, 642, 643
649
607, 634
51
Tu
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
SCHAUB LORENZ
SEG
SEI
SELECO
SIAREM
SINUDYNE
SKANTIC
SOLAVOX
SONOKO
SONOLOR
SONTEC
SOUNDWAVE
STANDARD
STERN
SUSUMU
SYSLINE
TANDY
TASHIKO
TATUNG
TEC
TELEAVIA
TELETECH
TENSAI
THORN
TOMASHI
TOWADA
ULTRAVOX
UNIVERSUM
VESTEL
VOXSON
WALTHAM
WATSON
WATT RADIO
WHITE
WESTINGHOUSE
YOKO
PIONEER
642
642, 646
632, 640, 649
631, 642
632, 649
632, 639, 640, 649
643
631
607, 644
631, 635
607
607
641, 644
631
641
607
631, 641, 648
634
607, 648
642
636
644
640, 641
607, 631, 642, 645,
648
618
642
632, 642, 649
607, 631, 638, 642,
645, 646, 654, 655
607
631
643
607
632, 642, 649
607
607, 642, 646
600, 607, 631, 632,
636, 642, 651
STB (UYDU/Kablolu TV)
Üretici
JERROLD
SA
ZENITH
PIONEER
JVC
GRUNDIG
AKAI
HITACHI
52
Tu
AMBASSADOR
AMSTRAD
ANITECH
ASA
BAIRD
BASIC LINE
BRANDT
BRANDT
ELECTRONIQUE
BUSH
CATRON
CGB
CIMLINE
CLATRONIC
CONDOR
CROWN
DAEWOO
DANSAI
DE GRAAF
DECCA
DUAL
DUMONT
ELCATECH
FIDELITY
FINLANDIA
FINLUX
FIRSTLINE
FISHER
FRONTECH
FUNAI
GBC
GENERAL
GOLDSTAR
GOODMANS
Kodu
200
GRAETZ
GRANADA
GRANDIENTE
GRANDIN
HCM
HINARI
HYPSON
IMPERIAL
INTERFUNK
ITT
ITV
KAISUI
KENDO
KORPEL
LEYCO
LOEWE
VCR
Üretici
PHILIPS
PANASONIC
THOMSON
SONY
MITSUBISHI
SHARP
ORION
SANYO
FERGUSON
BLAUPUNKT
NOKIA
SELECO
AIWA
AKIBA
ALBA
Kodu
716
706, 708
717
200, 204, 231, 700
On digital STB
Üretici
PIONEER
TOSHIBA
Kodu
414, 428
408, 432
417, 428, 449
416, 417, 457, 458
459
407, 417, 428
408, 414, 441, 453
454, 455
417, 442
406, 417, 441
405, 409, 414, 417
428
407, 409, 414
402
424, 445, 446
444
417, 449, 450
408, 417, 432, 455
417, 442, 444
417
441, 446
453
424, 446, 447, 448
452
452
441
453
411, 414
417, 441, 444, 450
448, 452, 453
449, 451
417
424, 446, 447, 448
453
452
441
453
452
452
448, 452, 453
448, 452
453
406
414, 441
417
414, 441, 444
453
441
414, 444
406, 414, 441, 444
405, 409, 411, 424
453
444
452
441
414
452
411
411, 441, 448, 452
453
417, 444
414, 444
441
411, 441, 453
453, 454
445, 446, 453, 454
453
441
414
417, 428, 442, 444
411, 448
453
424, 444
453
453
411, 414, 432
LUXOR
M-ELECTRONIC
MANESTH
MARANTZ
MATSUI
MEMOREX
MEMPHIS
METZ
MINERVA
MULTITECH
MURPHY
NBC
NECKERMANN
NESCO
NORDMENDE
OCEANIC
OSAKI
OTTO VERSAND
PALLADIUM
PATHE MARCONI
PENTAX
PERDIO
PHONOLA
PORTLAND
PROLINE
PYE
QUELLE
RADIOLA
REX
ROADSTAR
SABA
SAISHO
SALORA
SANSUI
SBR
SCHAUB LORENZ
SCHNEIDER
SEI
SENTRA
SHINTOM
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SOLAVOX
SUNSTAR
SUNTRONIC
TASHIKO
TATUNG
TEC
TELEAVIA
TELEFUNKEN
TENOSAL
TENSAI
THORN
UNIVERSUM
YAMISHI
YOKAN
YOKO
PIONEER
409, 442, 444
441
405, 453
414
424, 445, 446
411, 441, 444
453
432, 455
455
441, 453
441
407, 417
414
453
417, 428
417, 441
411, 441, 453
414
411, 417, 453
417
406
441
414
452
441, 454
414
414
414
417, 428
411, 448, 453
417, 428, 449
424, 445
409, 442
407, 417
414
417, 441
414, 441, 453
414
452
453
411, 444, 455
405
414
452
441
441
441
414, 417, 441
452
417
417, 428, 449, 451
453
441
417, 444
411, 414, 441, 442
455
453
453
452
400, 407, 414, 443
Sisteminizin Geri Kalan Ksmnn Kontrol Edilmesi
DVD kaydedici
Üretici
PIONEER
Kodu
456
Kaset
Üretici
AKAI
ARCAM
DENON
FISHER
GRUNDIG
JVC
KENWOOD
LUXMAN
MARANTZ
MEMOREX
MITSUBISHI
NAKAMICHI
ONKYO
PHILIPS
SANSUI
SHERWOOD
SONY
TANDBERG
TECHNICS
TOSHIBA
YAMAHA
PIONEER
Kodu
829
810
810, 827
813
821
802
804, 807, 822
815
821
825
829
816
817, 819
821
824
818
814, 823
820
803
826, 828
811, 822
800, 825
CD
Üretici
AKAI
ARCAM
ASUKA
AUDIO TON
BUSH
CALIFORNIA
AUDIO LAB
CYRUS
DENON
DUAL
FISHER
GOLDSTAR
GRUNDIG
HITACHI
INTERSOUND
JVC
KENWOOD
KODAK
LINN
LUXMAN
M ELECTRONIC
MARANTZ
MATSUI
MCS
MEMOREX
MERIDIAN
MITSUBISHI
NAD
NAIM
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
QUAD
Kodu
335
336
337
336
332
304
336
309
319, 337
340
330
336
334
337
331
310, 311
322
336
341
344
304, 336
336
304
300
336
335
316
336
342
304
322, 336
336
QUASAR
ROADSTAR
ROTEL
SABA
SANYO
SHARP
SONY
TECHNICS
TELEFUNKEN
THOMSON
UNIVERSUM
YAMAHA
PIONEER
304
344
336
319
340
343
316, 329
304, 333
319
319
336
338, 339
300
CD-R
Üretici
PIONEER
PHILIPS
DENON
MARANTZ
Kodu
345
346
346
346
MD
Üretici
SONY
KENWOOD
SHARP
TEAC
ONKYO
DENON
PIONEER
Kodu
901
903
902
904
905
906
900, 902,
DAT
Üretici
PIONEER
Kodu
907
DİKKAT:
• Belirli bir kodu, bu sayfalarda
listelenmiş olsa dahi,
kullanamayabilirsiniz.
53
Tu
10
Ek Bilgiler
Sorun Giderme
Sorunlardan ve hatal çalşmadan, genellikle, yaplmş olan hatal işlemler sorumludur.Bu bileşenle ilgili bir hata olduğunu
düşündüğünüzde aşağdaki noktalar kontrol ediniz. Bazen hata diğer bir bileşenden kaynaklanyor olabilir. Diğer bileşenleri ve
kullanlmakta olan elektrik donanmn gözden geçiriniz. Eğer hata, aşağda belirtilen kontrolleri yaptktan sonra da devam ederse,
tamir işlemlerinin yaplmas için en yaknnzda bulunan yetkili PIONEER servis merkezine ya da satcnza başvurunuz.
Belirti
Güç açlmyor.
Nedeni
• Güç prizi bağlants kesilmiştir.
• Koruma devresi etkinleşmiş olabilir.
• Hoparlör kablosu arka panele dokunuyor
olabilir.
• Kuru havadan dolay statik elektriklenme
olmuştur.
Ekranda AMP ERR
görünüyor ve cihaz
kapanyor.
• Alcnn ciddi bir sorunu var.
• Düzgün havalandrma ile alcnn soğumasn
sağlaynz. Sorun devam ederse alcy kapatnz,
duvar prizinden çekiniz ve soğumasn sağlaynz.
Ekranda OVERHEAT
yanp sönüyor ve ses
çkş yok.
• Alc çok snmştr.
• Alcy kapatnz ve düzgün havalandrma ile
soğumasn sağlaynz. Eğer sorun devam ederse
ses seviyesini düşürünüz.
Ekranda THDCT NG
yanp sönüyor ve ses
çkş yok.
• Termistör (s sensörü) bozulmuştur.
• Alcy kapatnz, duvar prizinden çekiniz ve Pioneer
tarafndan onayl bir tamir merkezini araynz.
• Ses seviyesi kslmştr.
AM / FM seçili olduğunda • Hatal frekans.
ses çkş yok.
• Anten bağl değildir.
Radyo yaynlarnda
hissedilir gürültü.
FM yaynlar
• FM anteni tam olarak uzatlmamş ya da
kötü yönlendirilmiş.
• Zayf radyo sinyalleri.
AM yaynlar
• AM anteni kötü yönlendirilmiş.
• Zayf radyo sinyalleri.
• Diğer donanmlar (floresan lamba, motor,
vb.) tarafndan yaratlan parazit.
Yayn istasyonlar
otomatik olarak
seçilemiyor.
Tu
• Alcy duvar prizinden çekiniz ve Pioneer
tarafndan onayl bir tamir merkezini araynz.
Ekranda HEAT UP yanp • Alc çok snmştr.
sönüyor.
Düğmelere basldğnda • Düzgün olmayan bağlantlar.
cihaz karşlk vermiyor.
• Ses kesilmiştir.
54
Çözümü
• Güç kablosunu duvar prizine bağlaynz.
• Güç kablosunu duvar prizinden çekiniz, sonra
tekrar taknz.
• Arka panele dokunan hiçbir gevşek hoparlör teli
bulunmadğndan emin olunuz.
• Güç kablosunu duvar prizinden çekiniz, sonra
tekrar taknz.
• Radyo sinyali çok zayftr.
• Bileşenlerin doğru bağlanmş olduğundan emin
olunuz (12–15. sayfalara baknz).
• Uzaktan umanda üzerindeki MUTE düğmesine
basnz.
• MASTER VOLUME’i ayarlaynz.
• Doğru frekansa dalga ayar yapnz.
• Anteni bağlaynz (18. sayfaya baknz).
• FM tel antenini tam olarak uzatnz, en iyi alm için
yönlendirin ve bir duvara sabitleyin.
• Evdş bir FM anten bağlaynz (18. sayfaya
baknz).
• En iyi alm için dğrultuyu ve konumu ayarlaynz.
• Ek bir dahili ya da harici AM anteni bağlaynz (18.
sayfaya baknz).
• Gürültüye yol açan donanm kapatnz ya da
alcnn yanndan uzaklaştrnz.
• Anteni, gürültüye yol açan donanmn yanndan
daha uzağa yerleştiriniz.
• Bir evdş anten bağlaynz (18. sayfaya baknz).
Ek Bilgiler
Belirti
Çevre ya da orta
hoparlörlerden ses
gelmiyor.
Nedeni
• Çevre ve orta hoparlör ayarlar hataldr.
• Çevre ve / ya da orta ses seviyeleri
kslmştr.
• Çevre ve / ya da orta hoparlör bağlantlar
kesilmiştir.
Gürültü azaltcdan ses
gelmiyor.
• Gürültü azaltc bağlants kesilmiştir.
• Gürültü azaltc ayarlar hataldr.
• Gürültü azaltcnn ses seviyesi çok
düşüktür.
• LFE Zayflatcs OFF’a getirilmiştir.
Analog bileşenlerden
ses üretiliyor, fakat
dijitallerden (DVD, LD,
CD-ROM, vd.) ses
gelmiyor.
Çözümü
• Hoparlör ayarlarn kontrol etmek amacyla, 28.
sayfadaki hoparlör ayarlar modu bölümüne
baknz.
• Seviyeleri yükseltiniz. Hoparlör seviyelerini kontrol
etmek amacyla, 32. sayfadaki “Herbir Kanaln Ses
Seviyesinin Belirlenmesi” bölümüne baknz.
• Hoparlörleri bağlaynz (16. Sayfaya baknz).
• Gürültü azaltcy bağlaynz (16. sayfaya baknz).
• Gürültü azaltcy ayarlaynz (28. sayfaya baknz).
• Ön hoparlörleri Küçük (S) olarak belirleyiniz (28.
sayfaya baknz).
• Hoparlör seviyelerini kontrol etmek amacyla, 32.
sayfadaki “Herbir Kanaln Ses Seviyesinin
Belirlenmesi” bölümüne baknz.
• LFE Zayflatcsn 0 dB’e ya da –10 dB’e
ayarlaynz (29. sayfaya baknz).
• Dijital bağlantlar hataldr.
• Çalar’n dijital çkş kapatlmştr.
•
•
•
•
• Dijital bağlantlar yapnz (11–14 sayfaya baknz).
• Çalarn dijital çkşn açnz (eğer gerekli ise,
çalarla birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz).
CD-ROM çalar bu alc ile uyumsuz olan bir • Bu alc ile uyumlu olan bir çalar kullannz.
veri dizisi (audio sinyal değil) çkş
yapmaktadr.
Dijital bağlantlar hataldr.
• Dijital bağlantlar yapnz (11–14. sayfaya baknz).
Analog giriş seçilmiştir.
• Dijital girişi seçiniz (44. sayfaya baknz).
Dijital giriş atamas hataldr.
• Dijital giriş atamasn yapnz (31. sayfaya baknz).
Dolby Digital / DTS
• Dolby Digital / DTS ile uyumlu olmayan bir • DVD çalarnzn Dolby Digital / DTS ile uyumlu
yazlmlar çalnrken ses
DVD çalar kullanlmaktadr.
olduğundan emin olunuz.
yok ya da gürültü çkş • DVD çalar üzerindeki ayarlar hataldr ve / ya • Çalarn ayarlarnn doğru olduğundan ve / ya da
var.
da DTS sinyal çkş kapatlmştr.
DTS sinyal çkşnn açk olduğundan emin olunuz.
DVD çalar ile birlikte verilmiş olan el kitapçğna
baknz.
• Bir CD çalar, ya da, dijital çkş seviyesi
• Çalarn dijital ses seviyesini en üste, ya da nötr
ayarlama özelliğine sahip diğer bir donanm
konuma ayarlaynz.
üzerindeki dijital çkş seviyesi kapatlmştr.
(DTS sinyali, çalar tarafndan
geciktirilmiştir, okunamamaktadr.)
Çalma işlemi srasnda
DTS uyumlu bir CD
çalar tarafndan bir
arama işlemi
gerçekleştirildiğinde
gürültü çkş oluyor.
• Çalar tarafndan yaplan arama işlemi, dijital • Bu bir hatal çalşma değildir, fakat
bilgiyi hafifçe değiştirmekte ve
hoparlörlerinizden yüksek sesli gürültü çkşn
okunamamasna yol açmaktadr.
önlemek amacyla, ses seviyesini
düşürdüğünüzden emin olunuz.
Dolby / DTS yazlm
çalnrken Dolby / DTS
göstergesi yanmyor.
• Çalar’a ara verilmiştir.
• Çalarn ses çkş ayarlar yanlştr.
Bir 96 kHz / 24 bit disk
çalnrken ses çok
yüksek geliyor.
• Farkl disklerin farkl kayt seviyeleri vardr, • Ses seviyesini azaltnz.
ani bazlar diğerlerinden daha yüksek sesli
olabilir.
Ses bozuk.
• Analog sinyal çok güçlü.
• Ana ses seviyesi çok yüksektir.
• Çalmaya basnz.
• Çalar doğru şekilde ayarlaynz (eğer gerekli ise,
çalarla birlikte verilmiş olan el kitapçğna baknz).
• Giriş zayflatcsn açnz (30. sayfaya baknz).
• Ses seviyesini azaltnz.
55
Tu
Ek Bilgiler
Belirti
Nedeni
Hoparlörlerden sadece
tiz duyabiliyorsunuz.
• Ön hoparlörler küçük olarak belirlenmiştir.
• Ön hoaprlörleri büyük olarak belirleyiniz (28.
sayfaya baknz).
Bir giriş seçildiğinde
hiçbir video çkmyor.
• Video bağlantlar hataldr.
• Video bileşeninin doğru bağlanmş olduğundan
emin olunuz (11 ila 14 sayfalara baknz).
• Doğru işlev düğmesine baslarak doğru bileşenin
seçilmiş olduğundan emin olunuz (20. sayfaya
baknz).
• Doğru şekilde ayarlaynz. DVD / video çalar ile
birlikte verilmiş olan çalştrma kitapçğna baknz.
• Giriş kaynağ doğru seçilmemiştir.
• DVD / video çalar bağlantlar hataldr.
Çözümü
Ayarlarn hepsi silinmiş. • Bir aydan daha uzun bir süre boyunca alc
prizden çekildi, ya da ana güç kesildi.
• Alcy tekrar ayarlaynz (26–30. sayfalara baknz).
Ekranda OVERLOAD
görünüyor ve güç
kendiliğinden kesiliyor.
• Hoparlör kablonuzda bir ksa devre vardr.
• Ksa devreyi onarnz ya da yeni bir hoparlör
kablosu alnz.
• Ses seviyesini azaltnz.
Gürültü azaltc frekans
yolunu
belirleyemiyorsunuz.
• Btün hoparlörler ya “büyük” ya da NO
olarak belirlenmiştir (yani hiçbir hoparlör
“küçük” olarak belirlenmemiştir).
• Hoparlör ayarlarn değiştiriniz (27–29. sayfaya
baknz).
Ekran karanlk ya da
tamamen kapaldr.
• DIMMER özelliği karanlk ya da kapal
olarak belirlenmiştir.
• Farkl bir parlaklk seçmek amacyla uzaktan
kumanda üzerindeki DIMMER düğmesine art arda
basnz.
Bir ayarlama yaptktan
sonra ekran kapanyor.
• DIMMER özelliği kapal olarak belirlenmiştir. • Farkl bir parlaklk seçmek amacyla uzaktan
kumanda üzerindeki DIMMER düğmesine art arda
basnz.
Alcya uzaktan
kumanda aleti ile
kumanda edilemiyor.
• Uzaktan kumanda aletinin pilleri
tükenmiştir.
• Çalştrma için ya çok uzaktasnz ya da
kumanda aletini kötü bir açda
tutuyorsunuz.
• Alc ile uzaktan kumanda aleti arasnda bir
engel vardr.
• Floresan şğ ya da benzeri güçlü bir şk.
• Çkş çok yüksektir.
• CONTROL terminali bağlanmştr.
• Pilleri değiştiriniz (10. Sayfaya baknz).
• Ön panel üzerindeki uzaktan alglaycdan 7 m
uzaklk ve 30° dahilinde çalştrnz (10. Sayfaya
baknz).
• Engeli uzaklaştrnz ya da farkl bir açya sahip bir
konumdan çalştrnz.
• Ön panel üzerindeki uzaktan alglaycnn
doğrudan güneş şğna maruz kalmasn
engelleyiniz.
• CONTROL terminali bağlantsn çekiniz.
Diğer bileşenlere
• Uzaktan kumanda aletine, söz konusu
uzaktan kumanda aleti
bileşeni kumanda etmesi için gerekli olan
ile kumanda edilemiyor.
doğru kod girilmemiştir.
• Uzaktan kumanda aleti, bir ayarlama
yapacak ya da alc üzerindeki bir şeye
kumanda edecek bir moddadr.
• “CONTROL IN” terminali prizine bir şey
bağlanmştr (19. sayfaya baknz).
• Uzaktan kumandaya doğru kodu giriniz (47.
sayfaya baknz).
Optik terminalin kapağ, • Fiş düzgün olmayan bir şekilde
prizi çkardktan sonra
yerleştirilmiştir.
kapanmyor.
• Terminalde sorun yok. Fakat kapak
kapanmayacaktr.
• Kumanda etmek istediğiniz bileşenin düğmesine
basnz.
• Ya uzaktan kumanda aletini, “CONTROL IN”
terminali prizine bağlanmş olan cihazn uzaktan
alglaycsna doğru tutunuz, ya da “CONTROL IN”
terminali prizindeki kabloyu çkarnz ve uzaktan
kumanda aletini normal şekilde kullannz.
Eğer cihaz durgun elektrik gibi dş etkenler nedeniyle normal çalşmyorsa, normal çalştrma koşullarna dönmek amacyla, güç
kablosunu duvar prizinden çekiniz ve sonra tekrar prize sokunuz.
56
Tu
Esas Teknik Bilgiler
11
DVD Paketlemesinin Anlaşlmas
LANGUAGE
DVD paketlemesi genellikle DVD üzerinde hangi ses formatlarnn bulunduğunu belirtir.
Bu çizim size, tipik bir DVD kutusunun üzerinde neler görebileceğinizi göstermektedir.
Kullanlan terimler (Dolby Digital, vb.) takip eden bölümlerde açklanmştr.
English
5.1
SURROUND
5.1
SURROUND
CAPTIONS
SUBTITLES
Captioned
Dijital Audio Formatlar
Ev Sinemas sesi dijital kaynaklar üzerine kodlamak için birçok değişik yöntem kullanr, bunlara dijital formatlar denir. En sk
rastlanan dijital formatlar aşağda açklanmştr.
Dolby Digital ve Dolby Surround
1
Dolby Digital, DVD’ler ve diğer araçlara ses kayd yapmakta en yaygn şekilde kullanlan sistemdir. Sinema çevre düzeneğinin
(Dolby Digital) 6 kanalndaki sesi bir sinema filmi dijital parças üzerine kaydeden bir ses skştrma formatdr. Alt kanaldan bir
tanesi, gürültü azaltc kanal sadece bas içindir, bunun frekans aralğ bir ana kanaldan daha küçük olduğundan, genel ses
kaydna 5.1 kanall denmektedir.
Dolby Digital, Dolby Surround System ve Dolby Pro Logic Surround System’den sonra geliştirilmiş olan Dolby surround çokkanall dijital sistemin addr.
Dolby Digital 5.1 kanall sistem olarak da bilinir.
20 Hz ila 20 kHz’lik bir frekans aralğna sahip beş kanal (ön sol, ön sağ, orta, çevre sol, çevre sağ) ve bir adet bağmsz Düşük
Frekans Efekti (LFE) kanal ile donatlmştr. Gürültü azaltc kanalna Düşük Frekans Efekti (LFE) de denmektedir. Bu kanal,
güçlü bas sesler elde etmek için bir güçlrndirilmiş gürültü azaltc ile birlikte kullanlabilir.
DTS
R
DTS, DVD’ler ve diğer araçlara ses kayd yapmakta yaygn şekilde kullanlan diğer bir sistemdir. “JURASSIC PARK” filminin
1993’te piyasaya sürülmesinden bu yana en son sinema salonlarnda uygulanan ses kayd format olagelmiştir, ve yüksek ses
kalitesi ve dinamik çevre efektlerinden dolay da hakl bir ünü vardr.
Bu sistemde, 6 kanall dijital ses, film üzerinde değil de bir CD-ROM üzerinde kaydedilir. DTS, eşzamanl bir çalma format
kullanr. Ses sinyallerinin düşük bir oranda skştrlmas ve yüksek aktarm oran ile, bir yüksek kaliteli ses format üretilmektedir.
Ayrca, film üzerine doğrudan dijital ses kaydetme işleminden farkl olarak, gerekli olan bileşenler sadece, bir kişisel
bilgisayarla birlikte kullanlabilen bir CD-ROM çalar ve bir DTS işlemcisidir, dolaysyla diğer formatlarn gerektirdiğinden daha
az bir yatrm gerektirmektedir. Bu nedenden dolay, bu format her gün daha çok sinema salonu tarafndan kullanlmakta, ve ev
sinems yazlmlarnda (DVD, LD) ve müzik yazlmlarnda (5.1 kanall CD) kullanlmaktadr.
PCM (Atm Kod Modülasyonu)
Bu, CD’lerin çoğunda ve DAT’larda bulunan, skştrlmamş 2 kanall bir stereo formatdr. PCM DVD’lerde audio kayt
formatlarndan birisi olarak kullanlabilir, fakat sadece 2 janal stereo olduğundan. Bazen DVD audio diskler (ya da DVD-A) için
kullanlmaktadr.
57
Tu
Esas Teknik Bilgiler
Kaydetme Formatlar
Bunlar kaydetme formatlardr. Belli bir kaydetme format ile hangi tür çalma formatnn kullanlacağ üç şeye bağldr: 1) sinyal nasl
kodlanmakta ve aktarlmaktadr; 2) sinyalin kodu nasl çözülmektedir; ve 3) ses hoparlörlerden gerçekte nasl duyulmaktadr
(bunda hoparlör düzeninizin ve seçmiş olduğunuz ses modunun büyük bir etkisi vardr).
Bütün olaslklar aşağda listelenmiştir.
2 Kanall Stereo
Bu formatta sinyal iki kanalda (yani stereo) kaydedilmektedir, sol ve sağ. Müzik CD’lerinin çoğu bu format kullanmaktadr.
2 Kanal Çevre (Dolby Surround)
Esas olara video kasetler için kullanlmaktadr, orijinal ev sinemas formatlarndan biridir ve bu alc tarafndan kod çözümü
yaplabilmektedir. Uzun bir süre sonunda geliştirildiğinden, burada açklanan sistemler içinde en karmaşk olandr.
Geliştiricilerin, hem, düzgün bir dekodere sahip olan insanlara çevre sesi sunmak, ayn zamanda da, düzgün bir dekoderi
olmayanlara 2 kanall ses aktarmak gibi bir sorunu çözmeleri gerekti. Bu nedenle Dolby Surround format dört kanal (sol, sağ,
orta, çevre) muhafaza ve aktarm için iki kanal üzerine kodlar.
5.1 Kanal Çevre
Bu, beş kanal (ön sol & sağ, orta, çevre sol & sağ), ayrca bas için bir kanal bulunan bir formattr. (Buna LFE kanal denir ve
genellikle bir gürültü azaltcdan verilir. Sadece bas sesler için kullanldğndan bir kanaln .1’i olarak ifade edilir.) Bu format ile,
sinema salonu benzeri, güçlü çevre sesi elde edebilirsiniz.
Çalma Formatlar
Bu alc birçok değişik çalma format ile donatlmştr ve bu esneklik size, bütün hoparlör düzenleri ile stereo ya da çevre sesi çalma
(kullandğnz kaynağn türüne bağl olarak) olanağn verecektir.
2 Kanall Stereo Çalma (STEREO göstergesi yanar)
Bu, sol ve sağ hoparlörlerden (bu alc üzerinde “ön” hoparlörler denmektedir) geleneksel stereo çalma’dr.
Zahiri Çevre Çalma (VIRTUAL/PHONES göstergesi yanar)
Bu çalma modu ile sadece iki hoparlör kullanrken dahi çok-kanall çevre sesi elde edebilirsiniz. Bu, SRS Tru Surround
teknolojisi kullanan Zahiri dinleme modu ile sağlanr.
Kulaklk Çevre Çalma (VIRTUAL/PHONES göstergesi yanar)
Bu çalma modu ile kulaklklarla dinlerken bile, çok-kanall çevre sesi benzeri efektleri elde edebilirsiniz. Bu yeni teknoloji,
kulaklklarla dinlerken dahi, çevre sesi hissi alabilmekte oldukça faydaldr.
2 PRO LOGIC II göstergesi yanar)
Dolby Pro Logic II Çalma (2
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II, iki kanall kaynaklardan 5.1 kanal ses yaratabilen genişletilmiş matriks kod çözümü teknolojisine sahip olup,
Dolby Pro Logic teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonudur. Dolby Pro Logic II, temel 5 kanall sesi, yenilikçi “dümen mantk”
devresini kullanarak yaratr. Bu nedenle, CD gibi bildik iki-kanall kaynaklar dinlerken, daha zengin bir mekansal efektin keyfine
varlr. Dolby Surround olarak kodlanmş yazlmlar kullanrken, bu kod çözme sistemi, dinleyene daha mükemmel ses
ayrntsna sahip gelişmiş bir çevre hissi sağlar.
Bu cihazn üç Dolby Pro Logic II işlevine sahiptir. Birincisi “MOVIE”dir (film ses kaytlar için uygundur); “MUSIC” (müzik için
uygundur); “Pro Logic Mode” (bu mod kaynak materyalin kalitesine daha az duyarldr, bu nedenle Movie Modu ya da Music
Modu iyi sonuçlar vermediği zaman yararl olabilir). Tercih ettiğiniz ses kaydna bağl olarak, çalma için bu işlevlerden biri
seçilebilir.
Çok-kanall Çevre Çalma (ADVANCED göstergesi yanar)
Bunlar, herbiri çeşitli kanaklar için uygun düşen farkl çok-kanall çalma yöntemleridir. Bu modlar, size, beş hoparlör ile
gerçekçi ve güçlü bir çevre sesi çalma olanağ verecektir.
58
Tu
59
Tu
Pioneer Corporation tarafndan yaynlanmştr.
Telif Hakk © 2002 Pioneer Corporation.
Bütün haklar sakldr.
PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS [USA] INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: [03] 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. San Lorenzo 1009 3er Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico D.F. C.P. 03100
TEL: 55-5688-5290
<TNMSS/02F00001>
Printed in Germany
<VSX-C100-Tu>

Benzer belgeler

VSX-D510

VSX-D510 ÇOK-KANALLI AUDİO-VİDEO ALICI

Detaylı