SM-BH90-SS

Transkript

SM-BH90-SS
SI-8KH0A-001-05
Genel Güvenlik Bilgileri
En iyi performansı sağlamak için așağıda verilen
kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
UYARI
Deore
(MTB)
Seriler
• Fren hortumunu fren ünitesine taktıktan, fren yağı ilave ettikten ve hava
kabarcıklarını aldıktan sonra, frenlerin normal șekilde çalıșıp çalıșmadığını ve
hortumdan veya sistemden sıvı sızıntıları olup olmadığını kontrol etmek için yine
kolu birkaç defa sıkın.
• Bağlantı parçası sadece SM-BH90 içindir. Bașka fren hortumu tipleriyle birlikte
kullanmayın; aksi takdirde sıvı sızıntıları olușabilir.
Model No.
Uzunluk
Renk
SM-BH90
11.2 mm
Gümüș
SM-BH59 / 80
13.2 mm
Altın
YM-BH81
13.2 mm
Gümüș
Fren Hortumu
SM-BH90-SS
Fren gövdesi
BR-M596
Fren Kolu
BL-M596
Mineral Yağ
SM-DB-OIL
4. Hortumun kesilen ucunun iç tarafını düzgünleștirmek için iğne gibi bir
nesne kullanın ve daha sonra bağlantı parçasını takın. Hortumu șekilde
görüldüğü gibi L-BH61'e
bağlayın ve TL-BH61'i bir
mengeneye sıkıștırın. Daha
Bağlantı parçası
sonra, çekiç veya benzeri bir alet
Hortum
kullanarak, tabanı hortumun
ucuna temas edinceye kadar
bağlantı parçasını çakın. Eğer
hortumun ucu bağlantı parçasının
Bağlantı
Hortum
parçası
tabanına temas etmezse, hortum
1 mm
Zeytin
bağlantısı yerinden çıkabilir veya
sıvı sızıntıları olușabilir.
TL-BH61
Mengene
Montaj
1. Hortumu kesmek için maket bıçağı
• Takma ișlemini yaparken zeytin ve bağlantı parçalarını tekrar kullanmayın. Hasar
gören veya yeniden kullanılan bir zeytin veya bağlantı parçası, emniyetli bir hortum
bağlantısı sağlamayabilir ve muhtemelen hortumun fren bacaklarından veya fren
kolundan çıkmasına neden olacaktır.
Eğer hortum bağlantısı ayrılırsa,
Bağlantı
frenlerin aniden çalıșmaması
parçası
tehlikesi sözkonusu olacaktır.
Zeytin
veya benzeri bir alet kullanın.
2 mm
5. Zeytinin șekilde görüldüğü gibi yerleștirildiğini kontrol
ettikten sonra bağlantı civatalarının dișlerini gresleyin
ve ardından hortumları șekilde görüldüğü gibi fren
koluna ve fren gövdesine takın.
* Maket bıçağını, kullanım talimatına
uygun olarak emniyetli ve doğru
șekilde kullandığınızdan emin olun.
Hortum
Bağlantı parçası
Zeytin
Zeytin
Zeytin
Kesme ucu
Bağlantı civatası
Hortum
• Hortumu, kesme ucu hortumun uzunluk doğrultusuna dik olacak șekilde kesin.
Eğer hortum açılı olarak kesilirse, sıvı sızıntıları olușabilir.
Fren Kolu
2. < Fren kolu ucunda >
Șekilde görüldüğü gibi, hortumu bağlantı civatasından ve
zeytinden geçirin.
Bağlantı civatası
Bağlantı civatası
90 derece
Fren gövdesi
• Eğer yağ sızıntıları varsa, derhal frenleri kullanmayı kesin ve uygun tamir ișlemlerini
yapın. Eğer yağ sızdırırken bisikleti sürmeye devam ederseniz, frenlerin aniden
çalıșmaz hale gelmesi tehlikesi söz konusudur.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun.
Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar, bisikletin devrilmesine ve ciddi
yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı
kesinlikle tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak
üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Takma yönü
Kesme ucu
Zeytinin dıș tarafına gres
yağı sürün.
Hortumun bükülmesine izin vermeyin.
Fren gövdesinin ve kolların șekillerde görülen konumlarda olduğundan
emin olun.
Zeytin
Zeytin
<Sol kol için>
<Sağ kol için>
Bağlantı civatası
Gresleyin
Hortum
Kapak
Kapağı fren kolu için
bağlantı civatasına
takın.
UYARI
8 mm İngiliz anahtarı
6. Fren hortumunu ittirirken
bağlantı civatasını sıkın.
• Hortumu keserken yaralanmaya sebebiyet vermemek için bıçağı dikkatli șekilde
kullanın.
• Zeytinden kaynaklanabilecek yaralanmadan kaçınmaya dikkat edin.
Not
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı
garantili değildir.
• Aynı zamanda, disk fren Servis Talimatını da dikkatli bir șekilde okuyun.
Sıkma torku:
5-7 N•m
3. Hortum uçlarının, fren gövdesinin ve fren kollarının hortum
bağlantılarının tabanına emniyetli șekilde takıldığından emin
olmak için, önce hortum üzerine șekilde görüldüğü gibi
ișaretler koyun. (Bir kılavuz olarak, bağlantının içindeki
hortum uzunluğu, hortumun kesilen ucundan itibaren
yaklașık 11 mm olmalıdır).
İșaret
Teknik Servis Talimatı
Bağlantı civatası
İșaret
SI-8KH0A-001
Yaklașık 11 mm
SM-BH90-SS
* Diğer dillerde servis talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

SM-PD40 - Shimano

SM-PD40 - Shimano • Zeytinden kaynaklanabilecek yaralanmadan kaçınmaya dikkat edin.

Detaylı