BELDEYAMA MOTORLU VAS.SAN.A.Ş. / İstinye/İstanbul Endüstriyel

Transkript

BELDEYAMA MOTORLU VAS.SAN.A.Ş. / İstinye/İstanbul Endüstriyel
BELDEYAMA MOTORLU VAS.SAN.A.Ş. / İstinye/İstanbul
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi 408 m3 / gün
Industrial Waste Water Treatment Plant 408 m3 / day
SÖZLEŞME
Tarih : 21.06.1988
Süre : 21.03.1989
GENEL TANIM
İSTANBUL/İSTİNYE mevkiinde kurulu bulunan fabrikadan
kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılarak kanala
deşarj edilmesi.
Otomatik Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
408 m3 / gün
CONTRACT
Date : 21.06.1988
Period : 21.03.1989
GENERAL DESCRIPTION
Project includes treatment and channel discharge of industrial
and domestic waste water, sourced from the factory founded in
İstanbul/İstinye.
Automatic Industrial Waste Water Treatment Plant
408 m3 / day

Benzer belgeler