TÜKENMEYEN ZENGİNLİK: KANAAT Değerli Kardeşlerim

Transkript

TÜKENMEYEN ZENGİNLİK: KANAAT Değerli Kardeşlerim
İLİ
: ANKARA
TARİH : 24/05/2013
TÜKENMEYEN ZENGİNLİK: KANAAT
Değerli Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Kur’an-ı
Kerim’de gelip geçici olduğu defalarca belirtilen
dünya hayatı için aşırı derecede hırs yapılmasını
istemiyordu. Bir gün Tekâsür suresini okurken
ağzından şu cümleler dökülüverdi:
“Ademoğlu, ‘Malım, malım’ der. Ey
Âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip
eskittiğinden ve sadaka verip âhirette karşılığını
almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin
malın mıdır? İnsan ölür gider, malını başkalarına
bırakır.” 1
Kıymetli Kardeşlerim!
Rahmet elçisinin bu anlam yüklü sözleri, bir
gün başkasının olacak dünya malı uğrunda insanın
kendisini helak etmemesi gerektiğini vurgular.
Zaman zaman dünyanın faniliğini unutan ve malının,
hırsının esiri olanların durumunu ibretli bir şekilde
ortaya koyar.
Allah Resûlü, hayatı boyunca kanaatle,
paylaşma ile elde olanı artırmanın yollarını
öğretmiştir bizlere. Gönül dünyamızda hırsa ve
tatminsizliğe geçit vermememizi istemiştir. Yüce
Rabbimiz de “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki,
rızkı Allah'a âit olmasın. Her birinin (dünyada)
duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten
konulacakları yeri de O bilir…” 2 ayetinde rızık
konusunda gereksiz endişelere ve tamaha kapılmanın
yersiz olduğunu haber vermiştir.
Kardeşlerim!
Kanaat, insanoğlunun Rabbi nezdindeki
değerini yükselten nadide meziyetlerden birisidir.
Kuvvetli bir imanın ve Allah Teâlâ’ya sonsuz
güvenin tezahürüdür.
Bizler, iki vadi dolusu malımız olsa
üçüncüsünü arzulayacak 3 bir mizaçta yaratılmışız.
Ama her türlü nimetle olduğu gibi dünya malıyla da
imtihana tabi tutulmaktayız. “Allah, rızkı dilediğine
bol verir (dilediğine de) kısar.” 4 ayetinde
belirtildiği üzere kimimiz varlıkla kimimiz de
yoklukla imtihan edilmekteyiz. İmtihanımız her ne
olursa olsun kanaat kulluğumuzun vazgeçilmezidir.
Aynı zamanda şükrün en üst derecesine ulaşmak için
sahip olmamız gereken ahlaki bir erdemdir. 5 Zira,
elinde
olanla
yetinmeyi
bilenler
gereksiz
ihtiraslardan, hırs ve tamahtan uzak durur, kendilerini
yiyip bitirmezler. Allah’ın takdirine teslimiyetle de
kulluk şuuru içerisinde hareket ederler.
Resûlullah Efendimiz (s.a.s)’in “Gerçek
zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur”6
sözünde ifade ettiği gibi bitmez tükenmez bir
hazinedir kanaat. Gün gelir mal tükenir ya da el
değiştirir. Elimizde kalacak ve bizi kurtaracak olan
ise sâlih amellerimizdir. Servetimiz, güzel işlerimiz
değil de mal ve mülkten ibaretse bu dünyadan
göçerken yanımızda götüreceğimiz ne kalır?
Kardeşlerim!
Geliniz,
Rahmet
Peygamberi’nin
şu
tavsiyesine kulak verelim: “Hayat şartları
sizinkinden daha kötü olanlara bakın; sizden
daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah’ın
üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha
uygun bir davranıştır.” 7 Dünyalık rızkımızı temin
etmek için çalışırken, gözümüzü hırs bürümesin.
Yatırımımızı
gönül
hazinemize
yapalım.
Peygamberimizin, şu duasına amin derken dünyada
bir dilim ekmeğe, bir yudum suya, barınağa muhtaç
olanlar gözlerimizde canlansın: “Allah'ım! Fayda
vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, kabul
edilmeyen duadan ve doymak bilmeyen nefisten
sana sığınırım.” 8
1
Müslim, Zühd, 3-4.
Hûd Sûresi, 11/6.
3 Müslim, Zekat, 116
4 Ra’d Sûresi 13/26.
5 İbn-i Mâce, Zühd, 24
6 Buhârî, Rikâk, 15.
7 Müslim, Zühd, 9.
8 Nesai, İstiâze, 21.
2
Hazırlayan: Ömer Faruk ARSLAN
Tashih: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Benzer belgeler

Summer English_Turkish - 2009

Summer English_Turkish - 2009 Çok Kültürlülük ve Kanada Yaşam Stilleri, Kanada’da Gençlik, Tarih ve Siyaset, Hayvanlar ve Doğa, Para ve İş gibi ilginç temalar üzerinde yoğunlaşacaksınız • Ücretsiz İnternet, antrenman odası ve s...

Detaylı

(57) Simetrik Sûreler

(57) Simetrik Sûreler Tekâsür Kureyş Kevser Kâfirûn Nasr Tebbet Felak Nâs

Detaylı

peygamberimizin duaları

peygamberimizin duaları değiştirir. Elimizde kalacak ve bizi kurtaracak olan ise sâlih amellerimizdir. Servetimiz, güzel işlerimiz değil de mal ve mülkten ibaretse bu dünyadan göçerken yanımızda götüreceğimiz ne kalır? Ka...

Detaylı