Tıklayınız

Transkript

Tıklayınız
Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım
1973 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olana
kadar eğitimine İstanbul’da devam etti. British Councill bursu ve içindeki yaratma isteği, ona
Salford Universitesi İngiltere de Endüstriyel Tasarım Masterı kazandırdı. Tasarım alanındaki
eğitimini Bilgi Üniversitesinde Tasarım Kültürü ve Yönetimi programıyla tamamladı.
1996 dan 2001 e kadar Ford Motor Company bünyesinde Istanbul(Otosan), Dunton (UK) ve
Dearborn (USA) daki tasarım stüdyolarında ticari araç alanında çeşitli proje ve görevlerde
çalıştı. 2001-2004 yılları arasında Decorumda Gaia&Gino markasına Tasarım Yöneticiliği
yapti. 2004 yılında Erdem’in “belki tasarım, belki sanat” felsefesini ve disiplinlerarası yaklaşımını yansıtan maybe projesini baslattı. 8 yıl içerisinde viyana ve istanbul’daki tasarım
ofisleri ile disiplinler arası tasarım ve danışmanlık hizmetleri veren maybedesign ve ortakları
ile, istanbulun ilk tasarım mağazalarından maybeshop’u ve türk tasarımını geliştirmek üzere
sergiler düzenleyen maybeshow’u yarattı.
Born in Istanbul in 1973. Graduated from Department of Mechanical Engineering, Boğaziçi
University. Earned British Council scholarship for his Masters degree in Industrial Design at
the University of Salford, UK. Completed education in the field of design from the University of
Design Culture and Management.
From 1996-2001 he had worked at the design studios of Ford Motor Company in Istanbul (Otosan), Dunton (UK) and Dearborn (USA). Between 2001-2004 had worked as brand manager of
Gaia & Gino brand at Decorum. In 2004, Erdem had launched his project titled “Maybe design,
Maybe art”, which reflected his own philosophy and interdisciplinary approach. For the past eight years he had established maybedesign that has been providing interdisciplinary design and
consultancy services with the design offices in Vienna and Istanbul. Together with his partners
he had opened the first design shop maybeshop. And had created the maybeshow exhibitions
to improve the Turkish design.
İlhami Atalay / Resim
17 Ekim 1948 yılında Artvin’in Arhavi kazasında dünyaya geldi.1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Aynı yıl ihtisas bursunu kazandı. 1973-1978 yılları
arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanatlar Akademisi’nde resim
ve duvar halıcılığı sahasında ihtisas yaptı. 1975 yılında Fransa’da 1976 yılında İsviçre ve
İspanya’da , 1977 yılında İngiltere’de resim,tekstil obje,duvar halısı sahalarında araştırma
ve incelemelerinde bulundu. 1978 yılında yurda döndü. Mecburi hizmet dolayısıyla çeşitli
devlet görevlerinde bulundu.1981’de Isparta Sümerbank Halıcılık Müessesesi’nde desinatör
olarak çalışırken ,sakalı olduğu için memuriyetine son verildi. 1981-1983 yıllarında Isparta’da serbest halı desinatörü olarak çalıştı. 1983 yılında İstanbul’a döndü ve yeniden resim
çalışmalarına başladı. 1984 te Sultanahmet’te İLHAMİ ATALAY SANAT GALERİSİ’ ni açtı ve
talebe yetiştirdi; DİNANİZM grubunu kurdu.Halen galerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Eserleri dünyanın her ülkesinin çeşitli koleksiyonlarında yer almaktadır.
Born in 1982. Graduated from the University of Marine Engineering in 2004.
Had studied Traditional Decorative Arts at the workshop of Nurten Başeğmez at the University
of Çukurova. Had studied Felt at the workshop of Orhan Patoğu. At the same year started his
own sculpture works. He became acquanted with many cultures of different cities of Anatolia,
which can also be seen in his works with implications of multi-culturalism and diversity.
Moved to Istanbul in 2009 and had started to work hard on his ceramic works.
Currently, he is managing his studio in Datça, where designs objects and jewelry by using seramics and silver. By combining different materials and methods he tries to change the dominance
of a single method and material. Ünal Hayri is a member of the journal titled Turkish Ceramic
Association.
Tanju Babacan / Moda
Almanya Roth doğumlu, İstanbul ‘da yaşayan Abhaz kökenli Türk moda tasarımcısıdır. 28
Eylül 1968 yılında doğduğu Almanya ‘da 7 yaşına kadar yaşadıktan sonra İstanbul ‘a dönüş
yapmıştır. Lise yıllarında çizim yeteneğinin keşfedilmesi üzerine dönemin en önemli okullarından Mediha Yener Stilistlik ve Modelistlik Okuluna katılmış ve 2 yıllık eğitimi sonrası
tasarımcı lisansını almıştır. 1990 senesinde ilk sergisini henüz öğrencisi olduğu Mediha Yener Stilistlik ve Modelistlik Okulunda açmıştır, 1991 senesindeTGSD (Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği) tarafından açılan yarışmada erkek tasarımcılar arasında birinci olarak ilk
ödülünü Vitali Hakko ‘nun elinden almıştır. Takip eden yıllarda Kemer Festivali, Avşa Festivali,
Hayvan Hakları (HAYTAP) , Sigarayla Savaşanlar Derneği, Türkkad, Lions Kulübü gibi birçok
dernek ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır. 2008
yılında TNJ BBCN şirketini kurarak Tanju Babacan markasını bu şirkete bağlayıp, hazır giyim
koleksiyonlarını (özellikle dış giyim) ve moda tasarım prodüksiyonları da dahil olmak üzere;
eğitim, seminer vb. çalışmalar yapmaya başlamıştır. 2012 senesinde İTM (İstanbul Tasarım
Merkezi) Tanju Babacan Moda Programı ile 9 öğrenci yetiştirmiştir. MTD (Moda Tasarımcıları Derneği) üyesi tasarımcılardandır. 12 Mart 2013 tarihinde yeni kurduğu RED BEARD
by Tanju Babacan markası ile Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında ilk hazır
giyim koleksiyonunu beğeniye sunmuştur.
Born in 1968 in Roth, Germany. Of Abkhazian origin, Turkish fashion designer living in Istanbul.
After the age of 7 he returned to Istanbul. Discovered his ability to draw during his high school
years. Joined the most important schools of the period the Styling and Modeling School of Mediha Yener, and after two years of education he had earned his license as a fashion designer.
In 1990, he held his first exhibition at the Styling and Modeling School of MEdiha Yener. In
1991, he participated in competition held by the Clothing and Industrialists Association of Turkey’ where he received his first prize from Vitali Hakko for the 1st among male fashion designers.
In the years that followed, he had signed up for social awareness and responsibility projects
with such associations and non-governmental organizations as Festival of Kemer and Avşa,
Animal Rights Association, Culture Association of Turkish Women, Association of Fighters
against Cigarettes, the Lions’ Club’ and many more. In 2008, Tanju Babacan had established
his own company label TNJ BBCN, where he started to work on his own ready to wear collections and on other productions including fashion design, training, seminars and so on. In
2012, Tanju Babacan had his fashion design atelier in Istanbul Design Center, where he had trained 9 students. Iin 2013, he had established his new brand under the label RED BEARD by Tanju Babacan, which was launched during the Mercedes-Benz Fashion Week in Istanbul; presenting
his first ready to wear collection for the public to taste. Tanju Babacan is the member of the
Fashion Designers’ Association.
Fatma Nur Bayraktar / Akseuar
1980’de Erzurum’da doğup 87’de tutkuyla bağlı olduğu İstanbul’da buldu kendini.
Hislerini anlatabilmek için birçok sanat ve tasarım disiplinine bulaştı. İçlerinden “takı sanatı”
baskın gelince, akademik eğitimini bu alanda almaya karar verdi.
Gazi Üniversitesi Takı Tasarımı ve Kuyumculuk Bölümü ile Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümlerini ilk mezunlar arasında tamamladı.
“Metal Kili”ni konu alan ilk tezi hazırladı. Bu alanda uzmanlaşarak üniversitelerde ve sanat
merkezlerinde seminerler verdi.
Cam Ocağı Vakfı’nda Mary Chuduk’dan geleneksel mine (emay) eğitimi aldı. Birçok zanaatkar / sanatkardan cam boncuk yapımı, seramik ve bakır işleme dersleri aldı.
2 tanesi kişisel olmak üzere 6 sergi düzenledi. Yanısıra birçok karma sergiye katıldı ve İstanbul Tasarım Haftası(Istanbul Design Week)’nda yer aldı. İstanbul Tasarım Merkezi’nde,
üniversitelerde ve kendi atölyesinde çeşitli dönemlerde eğitimler verdi.
Halen koleksiyonlar hazırlıyor, sergiler düzenliyor ve bilgisi paylaşmaya devam ediyor.
In order to be able to interpret the colors, smells, textures, and memories that were accumulated
since childhood, Fatma Nur got involved with manyart and design disciplines.
Since the art of jewelry was dominant during her high school years: she had decided to dedicate
her whole life to jewelry designing.
Being one of the first graduates of the department of Jewelry Design at the Gazi University
and from the department of Jewelry Technology andDesign in Mersin University; enabled her to
prepare the first work on “Metal Clay” as the first thesis on this topic. Thus specializing in this
area, she conducted seminars at universities and art centers.
At the foundation of Glass Furnace, Fatma Nur had taken learned the traditional enamel craft
from Mary Chuduk. Fatma Nur also had learned an art of glass bead making, ceramics and copper processing from many artisans and masters of these fields.
She had her 2 personal exhibitions and in partnership 6 exhibitions.
She also participated in other numerous group exhibitoins, as well as at the Istanbul Design
Week. Fatma Nur continues to provide various Jewelry Design trainings at Istanbul Design Center, at universities, and in her own workshop.
Currently she continues to work on her collections, and organizing exhibitions, to share her
knowledge and exchange information.
Ünal Hayri / Seramik
1982 yılında doğan sanatçı, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği 2004 mezunudur. Çukurova Üniversitesinde Nurten Başeğmez’in atölyesinde Geleneksel Süsleme Sanatları eğitimi, Orhan Patoğlu’nun atölyesinde Keçe eğitimi gördü ve aynı dönem heykel çalışmalarına başladı. Anadolu’nun farklı şehirlerinde pek çok kültür ile tanıştı. Yaptığı çalışmalarda
da bu çok kültürlülük ve çeşitliliğin yansımaları bulunur. 2009 yılında İstanbul’a yerleşti ve
seramik çalışmalarına ağırlık verdi. Şu sıralar Datça’daki atölyesinde seramik ve gümüş kullanarak obje ve takılar tasarlıyor. Farklı malzeme ve yöntemleri birleştirerek tek bir yöntem
ve malzemenin baskınlığını kırmaya çalışan Ünal Hayri, Türk Seramik Derneği üyesidir.
Born in 1982. Graduated from the University of Marine Engineering in 2004. Had studied
Traditional Decorative Arts at the workshop of Nurten Başeğmez at the University of Çukurova. Had studied Felt at the workshop of Orhan Patoğu. At the same year started his own
sculpture works. He became acquanted with many cultures of different cities of Anatolia,
which can also be seen in his works with implications of multi-culturalism and diversity.
Moved to Istanbul in 2009 and had started to work hard on his ceramic works. Currently, he
is managing his studio in Datça, where designs objects and jewelry by using seramics and
silver. By combining different materials and methods he tries to change the dominance of
a single method and material. Ünal Hayri is a member of the journal titled Turkish Ceramic
Association.
Yeşim İnce / Karışık Teknik
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ardından, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Bu eğitimle edindiği ‘Analitik Bakış Açısı’nı Kültür-Sanat alanına duyduğu ilgiyi birleştirme arzusuyla, uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında
müze ve sanat galerilerini inceledi-gezdi. Mahir Güven Atölyesi’nde aldığı resim eğitimine
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde devam etti. Resim Bölümü Tayfun Erdoğmuş Atölyesi’nden ikincilikle mezun oldu. Yurt içi/ yurt dışı pek çok sergiye katıldı.
Kitap, Giysi Tasarımı, alanlarında çalıştı. Birçok sanat projesinin hazırlık çalışmalarında yer
aldı. Dünyayı daha iyi kavrayabilmenin sanatla mümkün olduğuna, kendine özgü bir bakış
açısının bu kavrayışla geliştirilebileceğine inandı.
She has taken her degree from Istanbul Technical University Faculty of Management after graduating from Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi. She has been to museums and art galleries both
in Turkey and overseas for a long period of time with the desire to combine the Analytic Perspective she had with her enthusiasm for Art and Culture.
After participating in Mahir Güven Atelier on painting, she continued her education in Marmara
University Faculty of Fine Arts. She graduated from the Department of Painting /Tayfun Erdoğmuş Atelier with the second highest rank. She has participated in many local and foreign
exhibits. She has worked in ‘Book&Textile Design’ and has pariticipated in the organization of
many different Art Projects…
She believes that developing an authentic perspective and a better understanding of the world
is only possible by Art.
Mehmet Kabaş / Geleneksel El Sanatları
Mersin’de doğdu. İstanbul İşbtme Fakültesi’ni bitirdi. Londra’da mücevher tasarımı ve üretimine başIadı. 1970’te Sir John Class School of Arts And Crafts London el sanatları eğitimi
aldı. Urart (Kuyumculuk , Üretim, Pazarlama Kollektif Şirket - Dünya Marka TesciIi) kurdu.
1998 yılında, AKADEMİ İSTANBUL KUYUMCULUK VE EL SANATLARI BÖLÜMÜ’ nü kurdu.
Anadolu EL SANATLARI KÜLTÜRÜ araştırmaları ve üretim ini yapmaktadır.
Kabaş El Sanatları Limited Şirketi’nde tasarım, üretim ve eğitim yapmaktadır.
Tescilli markalar:
Kabaş/ Altın, Gümüş mücevher
Anatolian Aıtists / Promosyon ve kültürel, turistik ürünler
Demren/ Dekoratif ev içi el sanatı aksesuarlar
Born in Mersin. Graduated from the Faculty of operating Enterprises, Istanbul University.
Started his jewelery design and production in London. In 1970, attended the Sir John Class
School of Arts and Crafts in London. Established the ‘Urart’ (Jewellery, Manufacturing, Marketing, General Partnership - Global Brand Registry)
In 1998, established the department of JEWELRY and HAND CRAFTS in ISTANBUL ACADEMY.
Mehmet Kabaş is conducting research and education, and continues to produce works of art at
the Hand Crafts Limited Company, and especially at the Anatolian Culture of Hand Crafts.
Hasan Kale / Mikro Minyatür
Bursa/İnegöl’ de doğdu. Çocukken tanıştığı çizgi, renk, resim aşkı peşini bırakmadı. Kariyerine İstanbul’da minyatür çalışmaları ile başladı ve birçok sanat projesine dahil oldu.
Resim çalışmalarına ara vermeden mücevher tasarımı da yapmaya başladı; ünlü mücevher
firmalarına koleksiyonlar hazırladı. Minyatür çalışmalarını çağdaş bir gözle yorumlama yolunu seçen ve yaptığı eserlerle “ incir çekirdeğini dolduran adam “ lakabını alan sanatçının,
günlük hayatta karşılaştığımız micro objeler üzerine ( iğne ucu, kum tanesi, kelebek kanatları,
çivi, susam, pirinç tanesi...) uyguladığı çalışmaları, kariyerinin dönüm noktası olmuştur.
Yeni bir konuşma dili başlatan “micro art “ın dünyadaki öncülerinden olan sanatçı; yurt içi ve
yurt dışı sergileriyle bilgi ve birikimini öğrencileri ile paylaşmaya, dünyanın her yerinde yeni
dostlar kazanarak sanatını tanıtmaya, özgün mücevherler tasarlamaya ve farklı alanlardaki
birçok güzel projede yer almaya devam ediyor.
Born in Bursa / İnegöl. Since childhood Hasan Kale’s love for every line, color, and an image that
he came across had never left him. His career began with the miniature work of Istanbul and
was included in many art projects.
While continuing his drawing art work, he had also began designing jewelry, which took him to
designing collections for well known jewelry brands in Turkey. His choise of making his works by
interpreting the miniature works through modern eyes earned him the nickname of a “man that
filled the core of the fig “. Hasan Kale creates his works by realizing his inspirations from the
micro objects encountered in daily life, e.g.: tip of the needle, a grain of sand, butterfly wings,
iron nails, sesame seeds, rice grains, etc., which became the turning point in his career.
By being one of the first artists to start a new spoken language of “micro art” in jewelry design;
Hasan Kale participated in domestic and foreign exhibitions to share knowledge and experience
with students from all over the world for meeting new friends to promote art, and to see more
inspirations to create more beautiful and original jewelry design, and he continues creating his
beautiful art work and to participate in various projects.
Elvira Wersche / Karışık Teknik
ElviraWersche 1948 yili Almanya’dadoğdu. 1974 yılından bu yana Hollanda’da yaşıyorvecalisiyor. 1970-1967 den Braunschweig’teGüzel SanatlarFakültesi’nde okudu. 1970-1972’ den
Kassel’de Güzel Sanatlar Fakültesinde okudu ve birincilikle mezun oldu.
Hollanda,İran,Birleşik ArapEmirlikleri’nde farklı SanatAkademilerinde konuk olarak dersler
verdi. Avrupa, Kuzey Afrika,Orta Doğu ve Orta Asya’da bir çok seyahat etti. Bir çok ülkede bir
çok etkinliğe katılmıştır.
ElviraWersche 1948 yili Almanya’dadoğdu. 1974 yılından bu yana Hollanda’da yaşıyorvecalisiyor.
1970-1967 den Braunschweig’teGüzel SanatlarFakültesi’nde okudu. 1970-1972’ den Kassel’de
Güzel Sanatlar Fakültesinde okudu ve birincilikle mezun oldu.
Hollanda,İran,Birleşik ArapEmirlikleri’nde farklı SanatAkademilerinde konuk olarak dersler verdi.
Avrupa, Kuzey Afrika,Orta Doğu ve Orta Asya’da bir çok seyahat etti. Bir çok ülkede bir çok etkinliğe katılmıştır.
Andre C. Meyerhans / Endüstriyel Tasarım
İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’de Mimarlık alanında yüksek lisans yaptı. London Business School’da MBA eğitimi aldı. Birçok yönüyle bu dünyaya imza atan mimar Santiago Calatrava ile çalıştı, yapısal mühendislik ve mimarlık gibi projeleri keşfetmek için yollar açtı; Alfred Dunhill, Cartier, Hugo
Boss gibi CAPS ile Christian Lacroix markaları için mimari çalışmalar yaptı. Ortadoğu’da çeşitli gayrimenkul projeleri geliştirdi. Milyar dolarlık mimari projeler dışında, mobilyalar, endüstri ürünleri, sanatsal eserler ve takı tasarlıyor.
Çalışmaları genellikle bağlamlara dayanıyor. Hayatını bu parametreleri yeniden yorumlamaya ve geliştirmeye adamış.
André C. MEYERHANS çeşitli dergilerde yazıyor, mimarlık ve tasarım alanında çok sayıda kurumda dersler veriyor.
İsviçre asıllı, André C. MEYERHANS Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinde yaşıyor ve oradan
dünyaya ulaşarak çalışıyor
André C. Meyerhans’ creations range from 250’000m2-urban plans and one-billion-US-dollar
mixed use developments to furniture-like objects, art and jewelry. André evolves his designs
along academic studies that portray a syntesis between objects, art and architecture. His work
often bases on context-related investigations or on parameter interventions that reach through
reinterpretation and enhancement a life of their own. Most of his work has won prices, has been
published and/or exhibited. André C. Meyerhans wrote for various trade magazines and held
lectures in numerous institutions on architecture and design.
André’s background is as diverse as his work. He holds a Masters in Architecture from the Swiss
Federal Institute of Technology (ETHZ), a Federal Degree in Marketing and an MBA from London
Business School. This multi-facet exposure led him to explore borderline projects such as structural engineering and architecture when working with world signature architect Santiago Calatrava, marketing and architecture when developing brand architecture for Alfred Dunhill, Cartier, Hugo Boss as well as Christian LaCroix with CAPS and architecture and investment when
developing real estate projects on behalf of various sovereign wealth funds in the Middle East.
Swiss national, André C. Meyerhans lives and works in Dubai, UAE, from where he reaches into
the world.
Serap Ekizler Sönmez / Resim
1973 Almanya doğumlu. Marmara Üniversitesi Kimya bölümünden mezun. Üniversite yıllarında ressam İlhami Atalay yanında başladığı resim eğitimine sonrasında daha yoğunlaşarak 12 yıl boyunca devam etti. Erol Deneç’ten derslere devam etti. Bir süre kendi atölye ve
galerisini işletti. Duvar ressamı olarak çeşitli kurumların duvarlarını resimledi. Birçok karma
ve kişisel sergileri olan sanatçının uluslararası koleksiyonlarda eserleri mevcut. Son yıllarda
İslami Sanat kavramına merak salan sanatçı özellikle İslam Mimarisi üzerine araştırma ve
incelemelerde bulundu. Marmara Üniversitesi SBE İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisans yapmakta. 8 yıldır birçok kurumda resim, İslam mimari tarihi
ve kaligrafi dersi vermekte. Karikatürleri Yedi İklim dergisinde yayınlanmaktadır. Evli ve 2
çocuk annesidir.
Born in Germany in 1973. Graduated from Marmara University, Department of Chemistry. During
university years she had studyied art as the student of the painter İlhami Atalay: and continued
with more concentraion for the next 12 years. She continued her drawing education by taking
classes from the painter Erol Deneç. This time she had her own workshop and gallery for a while.
She had painted illustrations as a muralist on the walls of various institutions. Her works are
available in many group and solo exhibitions amongst international collections. In recent years
she has been interested in the field of Islamic Art, which is followed by her research and study
of Islamic Architecture in Islamic Art. Currently, she is working on her master’s degree in Islamic
History and Arts at the Faculty of Theology in Marmara University. For eight years she has also
been teaching Islamic architectural history and calligraphy classes at various institutions. Caricatures by Serap are published in the journal Seven Seasons. She is married and has 2 children.

Benzer belgeler

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi Tasarımı ve Kuyumculuk Bölümü ile Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümlerini ilk mezunlar arasında tamamladı. “Metal Kili”ni konu alan ilk tezi hazırladı. Bu alanda uzmanlaşarak ü...

Detaylı

Untitled - Fundesarte

Untitled - Fundesarte Modda Reklam Tanitim Yayk Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. / Turkish Buildings & Decoration Monofis / Nursema Ozturk Design Studio Naif Tasarim Niş Yayincilik Ve Prodüksiyon / Gelin Dergisi Nobel Matbaa Ve Ma...

Detaylı