Alper BURGAÇ E-posta : [email protected] alperburgac

Yorumlar

Transkript

Alper BURGAÇ E-posta : [email protected] alperburgac
Alper BURGAÇ
E-posta : [email protected]
[email protected]
Telefon: (322) 338 6084 -2727 - 118
Akademik Görevler
Arş. Gör.
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
2015-
Arş. Gör.
Mustafa Kemal Üniversitesi Enerji Sistemleri Müh. Bölümü
2012-2015
Eğitim
Üniversite
Derece
Öğrenim Alanı
Mezuniyet Yılı
Doktora
Çukurova Üniversitesi
Makine Mühendisliği A.B.D.
2015-
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi
Makine Mühendisliği A.B.D.
2012 - 2015
Lisans
Çukurova Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2007 - 2012
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
BURGAÇ, A., ÖZCANLI, M., YAŞAR, E., AYDIN, K., ARAT, H.T., BALTACIOĞLU,
M.K., and CONKER, Ç., “Injection Angle Effect on Performance and Emissions of Biodiesel
1
Fueled Compression Ignition Engine”, The Journal of MacroTrends in Energy and
Sustainability, Paris, France (2013).
BURGAÇ, A., Y., ÖZCANLI, M. And SERİN, H., “Evaluation of Composite Biodiesel as an
2 Alternative Fuel for CI Engines”, AVTECH’14, Automotive and Vehicle Technologies
Conference, İstanbul, Turkey(2014)
SERİN, H., YILDIZHAN, Ş., BURGAÇ, A., ÖZCANLI, M., “Emissions of a Diesel Engine
3 Fueled with False Flax Biodiesel – Diesel Fuel Blends”, The Journal of MacroTrends in
Energy and Sustainability, Dubrovnik, Croatia, 2015
ULUOCAK, İ., YAVUZ, H., CONKER, Ç., ÖZARSLAN, H., BURGAÇ, A., AKBIYIK, H.,
4 “Dynamic Simulation of Automobile Crankshaft”, International Conference and Exhibition on
Automotive Engineering, Valencia, Spain, 2015
Akademik Alanlar
İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar