TEKNOSER 300 Gri - Tekno Yapı Kimyasalları A.Ş.

Transkript

TEKNOSER 300 Gri - Tekno Yapı Kimyasalları A.Ş.
TEKNOSER 300 Gri
Bayındırlık Poz No: 4.613/3 F10 gri
Yüzey Sertleştirici
Ürün Tanımı:
Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert korund agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici
pigment ve polimer katkılardan oluşan, gri renkli yüzey sertleştiricisidir.
Kullanım Alanları:
-İç ve dış mekanlar,
-Otopark, garaj ve rampalarında,
-Yeraltı geçitleri, metro istasyonlarında,
-Malzeme depolarında, fabrikalarda, fuar alanlarında, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş
merkezlerinde, endüstriyel yapılarda, benzin istasyonlarında, istasyonlar, uçak hangarları vb.
-Teknoser300, yapısında bulunan korund agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci
istenen mahallerde uygulanır.
Özellikleri ve Avantajları:
-Taze beton üzerine elle veya makine ile serpilerek kullanılır.
-Yüzey sertleştirici kullanılmayan betonlara göre Teknoser 300 gri kullanılmış betonlar;
-Tozumaya karşı direnç sağlar.
-Aşınmaya karşı daha dayanıklıdır.Teknoser 300, kuvars agregalı yüzey sertleştiricilere göre daha fazla
aşınmaya karşı dayanıklıdır.
-Darbelere karşı daha dayanıklıdır.
-Betonun durabilitesini arttırır.
-Bakım ve temizliği kolaydır.
-Betonun geçirimsizliğini arttırır.
TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00
www.teknoyapi.com.trE-mail: [email protected]
Sayfa1 / 5
5.3.2014-Rev:001
Uygulama Detayları:
Yüzey Kalitesi:
Teknoser 300 uygulamadan önce zeminin hazır hale gelmesi çok önemlidir. Aksi taktirde betonda
çatlamalar oluşacaktır.
Uygulanacak olan zemin toprak ise;
Çok iyi sıkıştırma yapılmalıdır. Bunun için zemin silindirler ile sıkıştırıldıktan sonra ararözler ile ıslatıp
üzerinden tekrar silindir ile geçilmelidir. Yüzey sertleştirici yapılabilir olmasını kontrol etmek amacıyla
tabaka testi gibi zemin deneyleri yapılmalıdır. Zemin iyi sıkışana kadar bu işlemler tekrarlanmalıdır.
Beton öz suyunu kaybetmesin ve çatlamalar oluşmasın diye toprak yüzeye sera naylonu serilir.
Uygulanacak olan yer beton ise;
Bu tarz yüzeylerde alt betonun kalitesine göre iki şekilde işlem yapılabilir.
a) Alt zemin betonu delinip ankraj demirleri çakılır. Demir ankrajlar betona epoksi ile sabitlenir. Eski
beton ile yeni beton aderansı için epoksiler kullanılmalıdır.
b) Bu yöntemde beton üzerine sera naylonu serilir, alt zemin betonuyla yüzey sertleştirici yapılacak
yeni beton arasındaki bağdaşma tamamen kesilir.
Tavsiye edilen min. Beton basınç dayanımı TS EN 206 ‘ya uygun C25/30 ‘dur. Şantiye dökülen beton
kalınlığı için en az 15 cm kalınlığında olmalıdır.
Kullanılacak olan zeminin koşullarına ve yüke bağlı olarak statik demir donatı hesabı yapılmalıdır. Çelik
hasır ve çelik liflerin birlikte kullanıldığı durumlar olabilir.
Yüzey Hazırlığı:
Yüzey sertleştirici uygulaması yapılacak zemin etrafındaki duvar, perde beton gibi yerlere min. 2 cm
kalınlığında, ısı yalıtım levhası konur. Ortadaki kolon, asansör perdeleri, perdeler etrafına da min. 2 cm ısı
yalıtım levhaları uygulanır.
Yüzey ve Çevre Sıcaklığı:+5°C - +30°C
Uygulama Talimatları:
TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00
www.teknoyapi.com.trE-mail: [email protected]
Sayfa2 / 5
5.3.2014-Rev:001
Yük durumuna bağlı olarak demir donatısı yerleştirilmiş olmalıdır. Uygulama yerlerinde, taban betonu,
anolar şeklinde dökülüp tamamlandıktan sonra, beton yüzeyi mastarla (vibrasyonlu mastar) yardımı ile
mastarlanır. Taban betonu, yüzeyinde ayak izi kalacak şekilde, ancak beton içerisine batmayacak bir
sürede ve beton priz aldığında, disk perdahı yapılır. Bu aşamanın tamamlanmasından hemen sonra,
toplam miktarın 2/3 ü, taze beton yüzeyine homojen bir şekilde serpilir ve malzemenin iyice ıslanması
sağlanır. Yüzeye homojen bîr şekilde dökülen bu miktar, disk perdahı ile taze betona iyice yedirilir.
Bundan sonra, kalan 1/3 lük miktarda, taze beton yüzeyine serpilir, disk perdahı yardımıyla perdahlama
yapılır. Perdahlama işlemi, istenilen yüzey kalitesine ulaşıncaya kadar devam ettirilir.
Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra min 4 metre x 4 metre anolar halinde derzler kesilir. Derz
kesme işlemi mümkün olan en kısa sürede, uygulamandaki sonraki gün yapılmalıdır. 3 günden sonra
kesilirse beton mukavemetine erişeceği için kesim işlemi yapmak zorlaşacak ve beton çatlakları da
yüzeyde görülecektir.
Beton işlemi sırasında yerden, min. 2 cm kalınlığında ısı yalıtım levhası konan kısımlar ve kesilen derzler,
tek bileşenli, poliüretan esaslı TeknoPoliderz 1 K ile doldurulmalıdır.
Kürleme Aşaması:
Perdahlama işlemi tamamlandıktan sonra, beton yüzeyini korumak için TEKNOKÜR malzemesi
kullanılmalıdır. TEKNOKÜR malzemesi beton mukavemet değerinin artmasını ve betondaki su
buharlaşma hızını yavaşlatarak betonun mevcut su miktarıyla priz yapmasını sağlar. Rötre çatlaklarının
oluşmasını ve yüzey tozumasını engeller.
Uygulama Metodu /Ekipmanlar:
Teknoser 300 uygulaması için beton anoları, tepsi perdahlar, özel uygulamalar için serpme ve
mastarlamaekipmanları, poliüretan mastik tabancası gereklidir.
Sarfiyat:
Kullanım amacı, trafik ve yük durumuna göre 5 - 8 kg/m2
Temizlik:
Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don
gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan birkaç gün sonra sertleşme
tamamlanacağı için, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanılarak yapılabilir.
TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00
www.teknoyapi.com.trE-mail: [email protected]
Sayfa3 / 5
5.3.2014-Rev:001
Ekipmanların Temizliği:
Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ılık su ve sabun ile
yıkanmalıdır.
Pota Ömrü (Pot life):Yüzey sertleştirici uygulaması yapılan betonla birlikte sertleşmeye başlar.
Temizlenebilme Süresi:20°C sıcaklıkta yaklaşık 4 saat
Uygulama Notları / Sınırlamalar:
- Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele
koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora
başvurulmalıdır.
- Rüzgarlı, aşırı soğuk ve sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
-Bağıl nemin %40 ‘ın altına düştüğü durumlarda, kullanılan beton içerisinde kullanılan çimentonun
türüne bağlı olarak çiçeklenme (eflorecence) oluşabilir. Bunun betonun aşınmasına veya basınç
dayanımına zararlı bir etkisi yoktur.
Teknik Bilgi:
KİMYASAL YAPISI
RENK
SERTLİĞİ
EĞİLME DAYANIMI N / mm2
BASINÇ MUKAVEMET N/ mm2
AŞINMA DAYANIMI (Böhme Metoduna Göre)
KURU TOZ YOĞUNLUĞU kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI ͦ C
Çimento, Korund Agrega ve pigment içerir.
Gri
9 Mohs.
10,20
75
1,3 cm3 / 50 cm2
2,00
+5°C / + 30°C
Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki performansı için
geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.
Ambalaj:
25 kg’lık kraft torba
Depolama Koşulları / Raf ömrü:
TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00
www.teknoyapi.com.trE-mail: [email protected]
Sayfa4 / 5
5.3.2014-Rev:001
Açılmamış orijinal ambalajında 6 aydır. Kuru ortamda saklayınız.
Notlar:
Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de
elde edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle
değişkenlik gösterebilir
Yerel Sınırlamalar:
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılıkgösterebileceğine lütfen
dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfenyerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.
Sağlık ve GüvenlikBilgileri:
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertarafedilmesi ile ilgili bilgi ve
tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğergüvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme
güvenlik bilgi formuna (MSDS)başvurmalıdırlar.
Yasal Notlar:
Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler, özellikle uygulama ve sonkullanımlarına
ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleridoğrultusunda bu ürünler uygun
koşullarda saklandığı, uygulandığıdurumlarda Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve
deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanlarıoldukça
çeşitlilik arz etmektedir. Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru şekilde,
doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Tekno Yapı Kimyasalları
tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara
kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardanTekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı
Kimyasalları Uygulayıcısı, ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test
etmelidir. Tekno Yapı Kimyasalları ’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü
şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki
mevcutşartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, Tekno Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak, ilgili ürünün yerel
Ürün Bilgi Föyünün son baskısını, dikkate almalıdır.
TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00
www.teknoyapi.com.trE-mail: [email protected]
Sayfa5 / 5
5.3.2014-Rev:001

Benzer belgeler

Draco - DURAPLATE

Draco - DURAPLATE azalma olacaktır. Bu yüzden beton üzerinde ‘kanama’ suyu varsa alınmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması Beton, üzerinde yürünüldüğünde en çok 2-3 mm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleşti...

Detaylı

Adi-Con™ CW Plus

Adi-Con™ CW Plus UYGULAMA SICAKLIĞI ͦ C

Detaylı

[TR] PDF

[TR] PDF arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli b...

Detaylı

TR PDF Döküman

TR PDF Döküman takiben, yüzeyden süpürülerek ve endüstriyel süpürge yardımı ile tamamen uzaklaĢtırılmalıdır. Yüzeyin durumuna göre, malzemenin içine uygun miktarda 01 – 03 mm boyutunda silis kumu katılarak da düz...

Detaylı