kamu alımlarında 4734 sayılı kanun kapsamında fiyat avantajı

Transkript

kamu alımlarında 4734 sayılı kanun kapsamında fiyat avantajı
KAMU ALIMLARINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FİYAT AVANTAJI
SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜN LİSTESİ
Hidrolik, fren sıvısı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
9222000
Özel alkoller
Orta Teknoloji
3
9222100
Beyaz alkol
Orta Teknoloji
4
9331100
Isı üretimi için güneş kollektörleri
Orta Teknoloji
5
9331200
Güneş fotovoltaik modülleri
Yüksek Teknoloji
6
16000000
Tarım makineleri
Orta Teknoloji
7
16100000
Toprağın hazırlanması ya da ekim amaçlı tarım ve orman makineleri
Orta Teknoloji
8
16110000
Pulluk ya da diskli tırmıklar
Orta Teknoloji
9
16120000
Tırmıklar, biçici, ekici, ot sökücü veya çapalar
Orta Teknoloji
10
16130000
Tohum ekici, fidan dikici veya ağaç taşıma makineleri
Orta Teknoloji
11
16140000
Gübreleme makine ve ekipmanı
Orta Teknoloji
12
16141000
Gübre dağıtıcıları
Orta Teknoloji
13
16150000
Çim alanları ya da spor sahaları için biçki ruloları
Orta Teknoloji
14
16300000
Hasat ve harman makineleri
Orta Teknoloji
15
16310000
Biçerler
Orta Teknoloji
16
16311000
Ot biçme makineleri
Orta Teknoloji
17
16311100
Bahçe çimi, park ve spor sahaları için çim biçme makineleri
Orta Teknoloji
18
16320000
Ot hazırlama cihaz ve makineleri
Orta Teknoloji
19
16330000
Ot veya saman balyalama makineleri
Orta Teknoloji
20
16331000
Ot veya samanı toplayıp balyalamaya yarayan makineler
Orta Teknoloji
21
16340000
Hasat ve harman makineleri
Orta Teknoloji
22
16400000
Orta Teknoloji
23
16500000
24
16510000
Tarım ve bahçecilik için sıvı veya toz atma veya püskürtme cihazları
Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden yüklemeli ve boşaltmalı
römork ve yarı römorklar
Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden yüklemeli römorklar
25
16520000
Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden boşaltmalı römorklar
Orta Teknoloji
26
16530000
Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden yüklemeli yarı römorklar
Orta Teknoloji
27
16540000
Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden boşaltmalı yarı römorklar
Orta Teknoloji
28
16600000
29
16610000
30
16611000
Tarım veya ormanda kullanılmaya yönelik ihtisas makineleri
Orta Teknoloji
Yumurtaları, meyveleri ya da diğer tarım ürünlerini temizlemeye, ağırlık
Orta Teknoloji
ve büyüklüklerine göre ayırmaya yönelik makineler
Yumurta, meyve ve tarım ürünlerini temizleme makineleri
Orta Teknoloji
31
16611100
Yumurta temizleme makineleri
Orta Teknoloji
32
16611200
Orta Teknoloji
33
16612000
34
16612100
35
16612200
Meyve temizleme makineleri
Yumurta, meyve ve tarım ürünlerini büyüklük ya da ağırlıklarına göre
sıralama veya ayırma makineleri
Yumurtaları büyüklük ya da ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma
makineleri
Meyveleri büyüklük ya da ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma
makineleri
1
CPV
KODU
9211650
2
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
TEKNOLOJİ
SINIFI
SIRA
CPV
KODU
36
16613000
37
16620000
Tohum, tahıl ya da kuru sebzeleri temizleme, büyüklük ya da
ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma makineleri
Süt sağma makineleri
38
16630000
Hayvan yemi hazırlama makineleri
Orta Teknoloji
39
16640000
Arıcılıkta kullanılan makineler
Orta Teknoloji
40
16650000
Tavukçuluk makineleri
Orta Teknoloji
41
16651000
Tavukçulukta kullanılan kuluçka makineleri ve civciv bakım üniteleri
Orta Teknoloji
42
16700000
Traktörler
Orta Teknoloji
43
16710000
Yaya tarafından kumanda edilen tarımsal amaçlı traktörler
Orta Teknoloji
44
16730000
Cer motorları
Orta Teknoloji
45
16800000
Tarım ve ormancılık makinelerinin parçaları
Orta Teknoloji
46
16810000
Tarım makineleri parçaları
Orta Teknoloji
47
16820000
Orman makineleri parçaları
Orta Teknoloji
48
18522000
Kol saatleri
Yüksek Teknoloji
49
18523000
Kronometreli saatler
Yüksek Teknoloji
50
19522100
Plastik boya tutkalı
Orta Teknoloji
51
19700000
Sentetik kauçuk ve elyaflar
Orta Teknoloji
52
19710000
Sentetik kauçuk
Orta Teknoloji
53
19720000
Sentetik elyaf ve lifler
Orta Teknoloji
54
19721000
Sentetik çekme elyaf, sentetik kıtık elyaf
Orta Teknoloji
55
19722000
Yüksek dayanıklılıklı elyaf
Orta Teknoloji
56
19723000
Tekli dokuma ipliği
Orta Teknoloji
57
19724000
Tekli sentetik elyaf, sentetik monofilament
Orta Teknoloji
58
19730000
Suni elyaflar
Orta Teknoloji
59
19731000
Suni devamlı elyaflar
Orta Teknoloji
60
19732000
Polipropilen
Orta Teknoloji
61
19733000
Suni dokuma ipliği
Orta Teknoloji
62
22600000
Mürekkep
Orta Teknoloji
63
22610000
Matbaa mürekkebi
Orta Teknoloji
64
22611000
Kıymetli taşlar üzerine oyma desen mürekkebi
Orta Teknoloji
65
22612000
Çini mürekkebi
Orta Teknoloji
66
24100000
Gazlar
Orta Teknoloji
67
24110000
Endüstriyel gazlar
Orta Teknoloji
68
24111000
Hidrojen, argon, asalgazlar, azot ve oksijen
Orta Teknoloji
69
24111100
Argon
Orta Teknoloji
70
24111200
Asal gazlar
Orta Teknoloji
71
24111300
Helyum
Orta Teknoloji
72
24111400
Neon
Orta Teknoloji
73
24111500
Tıbbi gazlar
Orta Teknoloji
74
24111600
Hidrojen
Orta Teknoloji
75
24111700
Azot
Orta Teknoloji
76
24111800
Sıvı azot
Orta Teknoloji
77
24111900
Oksijen
Orta Teknoloji
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
İnorganik oksijen bileşikleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
24112100
Karbondioksit
Orta Teknoloji
80
24112200
Azot oksitleri
Orta Teknoloji
81
24112300
İnorganik oksijen gaz bileşikleri
Orta Teknoloji
82
24113000
Sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış hava
Orta Teknoloji
83
24113100
Sıvılaştırılmış hava
Orta Teknoloji
84
24113200
Sıkıştırılmış hava
Orta Teknoloji
85
24211000
Çinko oksit ve peroksit, titanyum oksit boya ve pigmentler
Orta Teknoloji
86
24211100
Çinko oksit
Orta Teknoloji
87
24211200
Çinko peroksit
Orta Teknoloji
88
24211300
Titanyum oksit
Orta Teknoloji
89
24212000
Krom, manganez, magnezyum, kurşun ve bakır oksit ve hidroksitleri
Orta Teknoloji
90
24212100
Krom oksit
Orta Teknoloji
91
24212200
Manganez oksit
Orta Teknoloji
92
24212300
Kurşun oksit
Orta Teknoloji
93
24212400
Bakır oksit
Orta Teknoloji
94
24212500
Mağnezyum oksit
Orta Teknoloji
95
24212600
Boya ve pigmentler için hidroksitler
Orta Teknoloji
96
24212610
Krom hidroksit
Orta Teknoloji
97
24212620
Manganez hidroksit
Orta Teknoloji
98
24212630
Kurşun hidroksit
Orta Teknoloji
99
24212640
Bakır hidroksit
Orta Teknoloji
100
24212650
Magnezyum hidroksit
Orta Teknoloji
101
24220000
Tabaklama ve boyama ektraktları, tabaklayıcı ve boyayıcı maddeler
Orta Teknoloji
102
24221000
Boyama ektraktları
Orta Teknoloji
103
24222000
Tabaklama ektraktları
Orta Teknoloji
104
24223000
Tanenler
Orta Teknoloji
105
24224000
Boyayıcı maddeler
Orta Teknoloji
106
24225000
Tabaklama müstahzarları
Orta Teknoloji
107
24310000
Temel inorganik kimyasal maddeler
Orta Teknoloji
108
24311000
Kimyasal elementler, inorganik asit ve karışımlar
Orta Teknoloji
109
24311100
Ametalsiler, metaloitler
Orta Teknoloji
110
24311110
Fosfitler
Orta Teknoloji
111
24311120
Karbitler
Orta Teknoloji
112
24311130
Hidritler
Orta Teknoloji
113
24311140
Nitritler
Orta Teknoloji
114
24311150
Azitler
Orta Teknoloji
115
24311160
Silisitler
Orta Teknoloji
116
24311170
Tooritler
Orta Teknoloji
117
24311180
Rafine sülfür
Orta Teknoloji
118
24311200
Halojen
Orta Teknoloji
119
24311300
Alkali metaller
Orta Teknoloji
78
CPV
KODU
24112000
79
SIRA
KALEM ADI
Civa
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
24311400
Hidrojen klorit, inorganik asitler, silikon dioksit ve sülfür dioksit
Orta Teknoloji
122
24311410
İnorganik asitler
Orta Teknoloji
123
24311411
Sülfürik asit
Orta Teknoloji
124
24311420
Fosforik asit
Orta Teknoloji
125
24311430
Polifosforik asit
Orta Teknoloji
126
24311440
Hekzaflorosilisik asit
Orta Teknoloji
127
24311450
Sülfür dioksit
Orta Teknoloji
128
24311460
Silikon dioksit
Orta Teknoloji
129
24311470
Hidrojen klorit
Orta Teknoloji
130
24311500
Temel inorganik kimyasal madde olarak hidroksitler
Orta Teknoloji
131
24311510
Metal oksitler
Orta Teknoloji
132
24311511
Demir piritleri ve demir oksitleri
Orta Teknoloji
133
24311520
Sodyum hidroksit
Orta Teknoloji
134
24311521
Kostik soda
Orta Teknoloji
135
24311522
Likit-sıvı soda
Orta Teknoloji
136
24311600
Sülfür bileşikleri
Orta Teknoloji
137
24311700
Sülfür
Orta Teknoloji
138
24311800
Karbon
Orta Teknoloji
139
24311900
Klorin
Orta Teknoloji
140
24312000
Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratlar
Orta Teknoloji
141
24312100
Metalik halojenler
Orta Teknoloji
142
24312110
Sodyum hekzaflorosilikat
Orta Teknoloji
143
24312120
Kloritler
Orta Teknoloji
144
24312121
Alüminyum klorit
Orta Teknoloji
145
24312122
Demir klorit
Orta Teknoloji
146
24312123
Polialüminyum klorit
Orta Teknoloji
147
24312130
Alüminyum klorohidrat
Orta Teknoloji
148
24312200
Hipokloritler ve klorotlar
Orta Teknoloji
149
24312210
Sodyum klorit
Orta Teknoloji
150
24312220
Sodyum hipoklorit
Orta Teknoloji
151
24313000
Sülfitler, sülfatlar, nitratlar, fosfatlar ve karbonatlar
Orta Teknoloji
152
24313100
Sülfidler, sülfitler ve sülfatlar
Orta Teknoloji
153
24313110
Diğer çeşitli sülfitler
Orta Teknoloji
154
24313111
Hidrojen sülfit
Orta Teknoloji
155
24313112
Polisülfitler
Orta Teknoloji
156
24313120
Sülfatlar
Orta Teknoloji
157
24313121
Sodyum tiyosülfat
Orta Teknoloji
158
24313122
Demir sülfat
Orta Teknoloji
159
24313123
Alüminyum sülfatları
Orta Teknoloji
160
24313124
Sodyum sülfat
Orta Teknoloji
161
24313125
Demir sülfat
Orta Teknoloji
120
CPV
KODU
24311310
121
SIRA
KALEM ADI
Bakır sülfat
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
24313200
Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar
Orta Teknoloji
164
24313210
Sodyum hekzametafosfat
Orta Teknoloji
165
24313220
Fosfatlar
Orta Teknoloji
166
24313300
Karbonatlar
Orta Teknoloji
167
24313310
Sodyum karbonat
Orta Teknoloji
168
24313320
Sodyum bikarbonat
Orta Teknoloji
169
24313400
Nitratlar
Orta Teknoloji
170
24314000
Diğer çeşitli metal asit tuzları
Orta Teknoloji
171
24314100
Potasyum permanganat
Orta Teknoloji
172
24314200
Oksometalik asit tuzları
Orta Teknoloji
173
24315000
Diğer çeşitli inorganik kimyasal maddeler
Orta Teknoloji
174
24315100
Orta Teknoloji
175
24315200
176
24315210
Ağır su, diğer izotoplar ve bunların bileşikleri
Siyanürler, siyanür oksitler, fulminatlar, silikatlar, boratlar, perboratlar,
inorganik asitlerin tuzları
Siyanürler
177
24315220
Siyanür oksit
Orta Teknoloji
178
24315230
Fulminatlar
Orta Teknoloji
179
24315240
Siyanatlar
Orta Teknoloji
180
24315300
Hidrojen peroksit
Orta Teknoloji
181
24315400
Piezo elektrik kuvars
Orta Teknoloji
182
24315500
Nadir toprak metallerin bileşikleri
Orta Teknoloji
183
24315600
Silikatlar
Orta Teknoloji
184
24315610
Sodyum silikat
Orta Teknoloji
185
24315700
Borat ve perboratlar
Orta Teknoloji
186
24316000
Damıtık su
Orta Teknoloji
187
24317000
Sentetik taşlar
Orta Teknoloji
188
24317100
Sentetik değerli taşlar
Orta Teknoloji
189
24317200
Sentetik yarı değerli taşlar
Orta Teknoloji
190
24321000
Hidro karbonlar
Orta Teknoloji
191
24321100
Doymuş hidro karbonlar
Orta Teknoloji
192
24321110
Doymuş asiklik hidrokarbonlar
Orta Teknoloji
193
24321111
Metan
Orta Teknoloji
194
24321112
Etilen
Orta Teknoloji
195
24321113
Propen
Orta Teknoloji
196
24321114
Büten
Orta Teknoloji
197
24321115
Asetilen
Orta Teknoloji
198
24321120
Doymuş asiklik hidrokarbonlar
Orta Teknoloji
199
24321200
Doymamış hidrokarbonlar
Orta Teknoloji
200
24321210
Doymamış asiklik hidrokarbonlar
Orta Teknoloji
201
24321220
Doymamış siklik hidrokarbonlar
Orta Teknoloji
202
24321221
Benzen
Orta Teknoloji
203
24321222
Toluen
Orta Teknoloji
162
CPV
KODU
24313126
163
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
O-ksilenler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
24321224
M-ksilenler
Orta Teknoloji
206
24321225
Stiren
Orta Teknoloji
207
24321226
Etilbenzen
Orta Teknoloji
208
24321300
Diğer halojenli hidrokarbon türevleri
Orta Teknoloji
209
24321310
Tetrakloroetilen
Orta Teknoloji
210
24321320
Orta Teknoloji
211
24322000
212
24322100
Karbon tetraklorür
Alkoller, fenoller, fenol-alkoller ve halojenleri, kükürt, azot veya azot
türevleri, endüstriyel yağ alkolleri
Endüstriyel yağ alkolleri
213
24322200
Monohidrik alkoller
Orta Teknoloji
214
24322210
Metanol
Orta Teknoloji
215
24322220
Etanol
Orta Teknoloji
216
24322300
Dioller, polialkoller ve türevleri
Orta Teknoloji
217
24322310
Etilen glikol
Orta Teknoloji
218
24322320
Alkol türevleri
Orta Teknoloji
219
24322400
Fenoller ve türevleri
Orta Teknoloji
220
24322500
Alkoller
Orta Teknoloji
221
24322510
Etil alkol
Orta Teknoloji
222
24323000
Endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri
Orta Teknoloji
223
24323100
Rafine işlemleri sırasında ortaya çıkan asit yağları
Orta Teknoloji
224
24323200
Karboksilik asitler
Orta Teknoloji
225
24323210
Asetik asit
Orta Teknoloji
226
24323220
Perasetik aset
Orta Teknoloji
227
24323300
Doymamış monokarboksilik asit ve bileşenleri
Orta Teknoloji
228
24323310
Metakrilik asit esterleri
Orta Teknoloji
229
24323320
Akrilik asit esterleri
Orta Teknoloji
230
24323400
Aromatik polikarboksilik ve karboksilik asitler
Orta Teknoloji
231
24324000
Azot fonksiyonlu organik bileşikler
Orta Teknoloji
232
24324100
Amin fonksiyonlu bileşikler
Orta Teknoloji
233
24324200
Oksijen fonksiyonlu amino bileşikleri
Orta Teknoloji
234
24324300
Üreinler
Orta Teknoloji
235
24324400
Azot fonksiyonlu bileşikler
Orta Teknoloji
236
24325000
Kükürtlü organik bileşikler
Orta Teknoloji
237
24326000
Aldehit, keton, organik peroksitlar ve eterler
Orta Teknoloji
238
24326100
Aldehit fonksiyonlu bileşikler
Orta Teknoloji
239
24326200
Keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler
Orta Teknoloji
240
24326300
Organik peroksitler
Orta Teknoloji
241
24326310
Etilen oksit
Orta Teknoloji
242
24326320
Eterler
Orta Teknoloji
243
24327100
Orta Teknoloji
244
24327300
Boyama işlemleri için bitkisel türevler
Kömür katranının yüksek ısıda damıtılmasından elde edilen ürünler ve
yağlar, zift ve zift katranı
204
CPV
KODU
24321223
205
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Kömür katranı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
24327311
Kreozot
Orta Teknoloji
247
24327400
Reçine ürünleri
Orta Teknoloji
248
24400000
Gübreler ve azot bileşikleri
Orta Teknoloji
249
24410000
Azotlu gübre
Orta Teknoloji
250
24411000
Nitrik asit ve tuzlar
Orta Teknoloji
251
24411100
Sodyum nitrat
Orta Teknoloji
252
24412000
Sülfanitrik asitler
Orta Teknoloji
253
24413000
Amonyak
Orta Teknoloji
254
24413100
Likit-sıvı amonyak
Orta Teknoloji
255
24413200
Amonyum klorit
Orta Teknoloji
256
24413300
Amonyum sülfat
Orta Teknoloji
257
24420000
Fosfatlı gübreler
Orta Teknoloji
258
24421000
Mineral fosfatik gübreler
Orta Teknoloji
259
24422000
Kimyasal fosfatik gübreler
Orta Teknoloji
260
24430000
Hayvansal veya bitkisel gübreler
Orta Teknoloji
261
24440000
Çeşitli gübreler
Orta Teknoloji
262
24450000
Tarımsal kimya ürünleri
Orta Teknoloji
263
24451000
Haşarat öldürücüler
Orta Teknoloji
264
24452000
Böcek ilaçları
Orta Teknoloji
265
24453000
Zararlı bitkileri yok edici ilaçlar
Orta Teknoloji
266
24454000
Bitkilerin büyümesini düzenleyici ilaçlar
Orta Teknoloji
267
24455000
Dezenfekte ediciler
Orta Teknoloji
268
24456000
Fare zehirleri
Orta Teknoloji
269
24457000
Mantar öldürücü ilaçlar
Orta Teknoloji
270
24500000
Primer formdaki plastikler
Orta Teknoloji
271
24510000
Primer formdaki etilen polimerleri
Orta Teknoloji
272
24520000
Primer formdaki propilen polimerleri
Orta Teknoloji
273
24530000
Primer formdaki stiren polimerleri
Orta Teknoloji
274
24540000
Primer formdaki vinil polimerleri
Orta Teknoloji
275
24541000
Primer formdaki vinil asetat polimerleri
Orta Teknoloji
276
24542000
Primer formdaki akrilik polimerleri
Orta Teknoloji
277
24550000
Primer formdaki polyesterler
Orta Teknoloji
278
24560000
Primer formdaki poliamitler
Orta Teknoloji
279
24570000
Primer formdaki üre reçineleri
Orta Teknoloji
280
24580000
Primer formdaki amino reçineler
Orta Teknoloji
281
24590000
Primer formdaki silikonlar
Orta Teknoloji
282
24611000
Sevk barutları
Orta Teknoloji
283
24611100
Prepergol yakıtlar
Orta Teknoloji
284
24612000
Diğer çeşitli patlayıcılar
Orta Teknoloji
285
24612100
Dinamit
Orta Teknoloji
286
24612200
TNT
Orta Teknoloji
245
CPV
KODU
24327310
246
SIRA
KALEM ADI
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
287
CPV
KODU
24612300
288
24613000
289
24613100
Nitrogliserin
İşaret fişekleri, yağmur bombaları, sis bombaları ve havai fişek
malzemeleri
Kuş korkutma fişekleri
290
24613200
Havai fişekler
Orta Teknoloji
291
24900000
İnce ve çeşitli kimyasal ürünler
Orta Teknoloji
292
24910000
Tutkallar
Orta Teknoloji
293
24911000
Jelatinler
Orta Teknoloji
294
24911200
Yapıştırıcılar
Orta Teknoloji
295
24920000
Esanslar
Orta Teknoloji
296
24930000
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal maddeler
Orta Teknoloji
297
24931000
Fotoğraf kart ve filmleri
Orta Teknoloji
298
24931200
Fotoğrafçılıkta kullanılan emülsiyonlar
Orta Teknoloji
299
24931210
Fotoğraf banyosunda kullanılan malzemeler
Orta Teknoloji
300
24931220
Fotoğraf resim sabitleştirme banyoları
Orta Teknoloji
301
24931230
Röntgen filmi banyo etme malzemeleri
Orta Teknoloji
302
24931240
Röntgen görüntü sabitleştirme banyoları
Orta Teknoloji
303
24931250
Kültür hazırlama araçları
Orta Teknoloji
304
24931260
Görüntü yoğunlaştırıcılar
Orta Teknoloji
305
24950000
Özel kimyasal ürünler
Orta Teknoloji
306
24951000
Gresler ve yağlama müstahzarları
Orta Teknoloji
307
24951100
Yağlama müstahzarları
Orta Teknoloji
308
24951110
Sondaj çamuru
Orta Teknoloji
309
24951120
Silikon gresi
Orta Teknoloji
310
24951130
Sondaj sıvıları
Orta Teknoloji
311
24951200
Mineral yağlar için katkılar
Orta Teknoloji
312
24951210
Yangın söndürme tozu
Orta Teknoloji
313
24951220
Yangın söndürme malzemesi
Orta Teknoloji
314
24951230
Yangın söndürme bombası
Orta Teknoloji
315
24951300
Hidrolik fren sıvılar
Orta Teknoloji
316
24951310
Buz giderme malzemeleri
Orta Teknoloji
317
24951311
Antifriz müstahzarları
Orta Teknoloji
318
24951400
Kimyasal yapısı değiştirilmiş yağlar
Orta Teknoloji
319
24952000
Kalıp macunları
Orta Teknoloji
320
24952100
Diş mumu
Orta Teknoloji
321
24953000
Cilalama malzemeleri
Orta Teknoloji
322
24954000
Aktif karbon
Orta Teknoloji
323
24954100
Yeni aktif karbon
Orta Teknoloji
324
24954200
Tekrar oluşturulmuş aktif karbon
Orta Teknoloji
325
24955000
Sabun, kolonya gibi kimyasal tuvalet malzemeleri
Orta Teknoloji
326
24956000
Peptonlar ve protein özleri
Orta Teknoloji
327
24957000
Kimyasal katkı maddeleri
Orta Teknoloji
328
24957100
Dökümhane kalıp ve maçaları için hazır yapıştırıcılar
Orta Teknoloji
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Çimento, harç veya beton katkı maddeleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
24958000
Petrol ve gaz endüstrisinde kullanılan kimyasal ürünler
Orta Teknoloji
331
24958100
Sondaj deliği kimyasalları
Orta Teknoloji
332
24958200
Pıhtılaştırma maddesi
Orta Teknoloji
333
24958300
Çamur kimyasalları
Orta Teknoloji
334
24958400
Patlayıcı sıkılama için jel ampulleri
Orta Teknoloji
335
24959000
Disk şeklinde aerosoller ve kimyasallar
Orta Teknoloji
336
24959100
Aerosoller
Orta Teknoloji
337
24959200
Disk şeklinde kimyasal elementler
Orta Teknoloji
338
24960000
Çeşitli kimyasal ürünler
Orta Teknoloji
339
24961000
Radyatör sıvıları
Orta Teknoloji
340
24962000
Su ile işlenmiş yumuşatmada kullanılan kimyasal maddeler
Orta Teknoloji
341
24963000
Pas önleyici ürünler
Orta Teknoloji
342
24964000
Gliserin
Orta Teknoloji
343
24965000
Enzimler
Orta Teknoloji
344
30110000
Otomatik yazı makineleri, kelime işlem makineleri
Orta Teknoloji
345
30111000
Kelime işlemciler
Orta Teknoloji
346
30121000
Fotokopi ve ısı tatbiki suretiyle kopya alma ekipmanı
Orta Teknoloji
347
30121100
Fotokopi makineleri
Orta Teknoloji
348
30121200
Fotokopi ekipmanı
Orta Teknoloji
349
30121300
Çoğaltma ekipmanı
Orta Teknoloji
350
30121400
Teksir makineleri
Orta Teknoloji
351
30121410
Çoklu faks bağlantı makineleri
Orta Teknoloji
352
30121420
Dijital vericiler
Orta Teknoloji
353
30121430
Dijital çoğaltıcılar
Orta Teknoloji
354
30122000
Ofis tipi ofset baskı makineleri
Orta Teknoloji
355
30122100
Dijital ofset sistemleri
Orta Teknoloji
356
30122200
Dijital ofset ekipmanları
Orta Teknoloji
357
30123000
Ofis içi ve kurumsal kullanımlı iş makineleri
Orta Teknoloji
358
30123100
Bilet kontrol makineleri
Orta Teknoloji
359
30123200
Otomatik para bozma makineleri
Orta Teknoloji
360
30123300
Mumlu teksir makineleri
Orta Teknoloji
361
30123400
Katlama makineleri
Orta Teknoloji
362
30123500
Perfore delik açma makineleri
Orta Teknoloji
363
30123600
Metal para işleme makineleri
Orta Teknoloji
364
30123610
Metal para ayırma makineleri
Orta Teknoloji
365
30123620
Metal para sayma makineleri
Orta Teknoloji
366
30123630
Metal para sarma makineleri
Orta Teknoloji
367
30124100
Fuserlar
Orta Teknoloji
368
30124110
Fuser yağı
Orta Teknoloji
369
30124130
Fuser lambaları
Orta Teknoloji
370
30124150
Fuser filtreleri
Orta Teknoloji
329
CPV
KODU
24957200
330
SIRA
KALEM ADI
Fuser kitleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
30124300
Ofis makineleri için tamburlar
Orta Teknoloji
373
30124400
Zımba kartuşu
Orta Teknoloji
374
30124500
Tarayıcı Aksesuarları
Orta Teknoloji
375
30124520
Tarayıcı belge besleyiciler
Orta Teknoloji
376
30124530
Tarayıcı şeffaflık adaptörleri
Orta Teknoloji
377
30125000
Fotokopi düzenek ve makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
378
30125100
Toner kartuşları
Orta Teknoloji
379
30125110
Lazer yazıcılar / faks makineleri için tonerler
Orta Teknoloji
380
30125120
Fotokopi için tonerler
Orta Teknoloji
381
30125130
Veri işleme ve araştırma ve dokümantasyon merkezleri için tonerler
Orta Teknoloji
382
30130000
Postane ekipmanı
Orta Teknoloji
383
30131000
Gönderi bedeli tespit ve basma makineleri
Orta Teknoloji
384
30131100
Kağıt ya da zarf katlama makineleri
Orta Teknoloji
385
30131200
Zarf istifleme makineleri
Orta Teknoloji
386
30131300
Adres yazma makineleri
Orta Teknoloji
387
30131400
Postacılık makine ve donanımları
Orta Teknoloji
388
30131500
Posta açma makineleri
Orta Teknoloji
389
30131600
Posta mühürleme makineleri
Orta Teknoloji
390
30131700
Pul iptal makineleri
Orta Teknoloji
391
30132000
Evrak tasnif makineleri
Orta Teknoloji
392
30132100
Posta tasnif ekipmanı
Orta Teknoloji
393
30132200
Banknot sayma makineleri
Orta Teknoloji
394
30132300
Ayırıcılar/tasnifçiler
Orta Teknoloji
395
30133000
Postalama ekipmanı
Orta Teknoloji
396
30133100
Toplu postalama ekipmanı
Orta Teknoloji
397
30141000
Hesap Makineleri
Orta Teknoloji
398
30141100
Cep tipi hesap makineleri
Orta Teknoloji
399
30141200
Masaüstü hesap makineleri
Orta Teknoloji
400
30141300
Baskılı hesap makineleri
Orta Teknoloji
401
30141400
Hesap makineleri
Orta Teknoloji
402
30142000
Muhasebe makineleri ve yazar kasalar
Orta Teknoloji
403
30142100
Muhasebe makineleri
Orta Teknoloji
404
30142200
Orta Teknoloji
405
30144100
406
30144200
Yazar kasalar
Zarflara gönderi bedel damgalarını işyerinde basmaya yarayan
makineler
Bilet kesme makineleri
407
30144300
Araç sayma makineleri
Orta Teknoloji
408
30144400
Otomatik ücret tahsilat makineleri
Orta Teknoloji
409
30150000
Daktilolar
Orta Teknoloji
410
30151000
Elektronik daktilolar
Orta Teknoloji
411
30152000
Daktiloların aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
412
30160000
Manyetik kartlar
Yüksek Teknoloji
371
CPV
KODU
30124200
372
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Kredi kartları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
30162000
Akıllı kartlar
Yüksek Teknoloji
415
30163000
Şirket veya mağazaların kredi kartı şeklindeki müşteri kartları
Yüksek Teknoloji
416
30163100
Kredi kartı şeklindeki yakıt kartları
Yüksek Teknoloji
417
30170000
Etiketleme makineleri
Orta Teknoloji
418
30171000
Tarih veya numaralandırma makineleri
Orta Teknoloji
419
30172000
Kimlik belgesi baskı makineleri
Orta Teknoloji
420
30173000
Etiket uygulama makineleri
Orta Teknoloji
421
30174000
Etiket yapma makineleri
Orta Teknoloji
422
30177000
Otomatik etiketleme sistemleri
Orta Teknoloji
423
30178000
Yarı otomatik etiketleme sistemleri
Orta Teknoloji
424
30179000
Etiket makineleri
Orta Teknoloji
425
30180000
Çek ciro etme ve çek yazma makineleri
Orta Teknoloji
426
30181000
Çek ciro etme için kullanılan makineler
Orta Teknoloji
427
30182000
Çek yazma makineleri
Orta Teknoloji
428
30191200
Tepegöz
Orta Teknoloji
429
30191400
Doküman kıyma makineleri
Orta Teknoloji
430
30195200
Elektronik tahtalar veya aksesuarlar
Yüksek Teknoloji
431
30198000
Piyango makineleri
Yüksek Teknoloji
432
30198100
Çekme makineleri
Yüksek Teknoloji
433
30210000
Veri işleme makineleri (donanım)
Yüksek Teknoloji
434
30211000
Ana bilgisayarlar, büyük sistem bilgisayarlar
Yüksek Teknoloji
435
30211100
Süper bilgisayarlar
Yüksek Teknoloji
436
30211200
Ana bilgisayar donanımları
Yüksek Teknoloji
437
30211300
Bilgisayar platformları
Yüksek Teknoloji
438
30211400
Bilgisayar konfigürasyonları
Yüksek Teknoloji
439
30211500
Merkezi işlem birimi (CPU) veya işlemciler
Yüksek Teknoloji
440
30212000
Mini bilgisayar donanımları
Yüksek Teknoloji
441
30212100
Minibilgisayarlar için merkezi işlem birimleri
Yüksek Teknoloji
442
30213000
Kişisel bilgisayarlar
Yüksek Teknoloji
443
30213100
Taşınabilir bilgisayarlar
Yüksek Teknoloji
444
30213200
Tablet bilgisayar
Yüksek Teknoloji
445
30213300
Masaüstü bilgisayar
Yüksek Teknoloji
446
30213400
Kişisel bilgisayarlar için merkezi işlem birimleri
Yüksek Teknoloji
447
30213500
Cep bilgisayarları
Yüksek Teknoloji
448
30214000
İş istasyonları
Yüksek Teknoloji
449
30215000
Mikrobilgisayar donanımları
Yüksek Teknoloji
450
30215100
Mikrobilgisayarlar için merkezi işlem birimleri
Yüksek Teknoloji
451
30216000
Manyetik ya da optik okuyucular
Yüksek Teknoloji
452
30216100
Optik okuyucular
Yüksek Teknoloji
453
30216110
Bilgisayar ile kullanılan tarayıcılar
Yüksek Teknoloji
454
30216120
Optik karakter tanıma donanımı
Yüksek Teknoloji
413
CPV
KODU
30161000
414
SIRA
KALEM ADI
Barkod okuyucular
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
30216200
Manyetik kart okuyucular
Yüksek Teknoloji
457
30216300
Delikli kart okuyucular
Yüksek Teknoloji
458
30220000
Sayısal haritacılık donanımı
Yüksek Teknoloji
459
30221000
Sayısal kadastro haritaları
Yüksek Teknoloji
460
30231000
Bilgisayar ekranları ve konsollar
Yüksek Teknoloji
461
30231100
Bilgisayar terminalleri, bilgisayar uç birimleri
Yüksek Teknoloji
462
30231200
Konsollar
Yüksek Teknoloji
463
30231300
Monitörler
Yüksek Teknoloji
464
30231310
Düz panel ekranlar
Yüksek Teknoloji
465
30231320
Dokunmatik ekran monitörler
Yüksek Teknoloji
466
30232000
Çevre donatımı
Yüksek Teknoloji
467
30232100
Yazıcılar ve çiziciler
Yüksek Teknoloji
468
30232110
Lazer yazıcılar
Yüksek Teknoloji
469
30232120
Nokta vuruşlu yazıcılar
Yüksek Teknoloji
470
30232130
Renkli grafik yazıcılar
Yüksek Teknoloji
471
30232140
Çiziciler
Yüksek Teknoloji
472
30232150
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
Yüksek Teknoloji
473
30232600
Kodlayıcılar
Yüksek Teknoloji
474
30232700
Merkezi denetim birimi
Yüksek Teknoloji
475
30233000
Ortam depolama ve okuma cihazları
Yüksek Teknoloji
476
30233100
Bilgisayar saklama birimleri
Yüksek Teknoloji
477
30233110
Manyetik kart saklama birimleri
Yüksek Teknoloji
478
30233120
Manyetik teyp saklama birimleri
Yüksek Teknoloji
479
30233130
Manyetik disk saklama birimleri
Yüksek Teknoloji
480
30233132
Sabit disk sürücüler
Yüksek Teknoloji
481
30233140
Doğrudan erişimli bilgi saklama aygıtları
Yüksek Teknoloji
482
30233141
Bağımsız diskler yedek dizisi (RAID)
Yüksek Teknoloji
483
30233150
Optik disk sürücüler
Yüksek Teknoloji
484
30233151
Kompakt disk (CD) okuyucu ve / veya yazıcılar
Yüksek Teknoloji
485
30233152
Yüksek Teknoloji
486
30233153
487
30233160
Dijital çok yönlü disk (DVD) okuyucu ve / veya yazıcılar
Kompakt disk (CD) ve dijital çok yönlü disk (DVD) okuyucu ve / veya
yazıcılar
Teyp sarma cihazları
488
30233161
Kaset taşıma donanımı
Yüksek Teknoloji
489
30233170
Otomatik teyp-kaset takma, çıkarma, arşive kaldırma donanımları
Yüksek Teknoloji
490
30233180
Flash bellek depolama aygıtları
Yüksek Teknoloji
491
30233190
Disk denetleyici
Yüksek Teknoloji
492
30233300
Akıllı kart okuyucuları
Yüksek Teknoloji
493
30233310
Parmak izi okuyucular
Yüksek Teknoloji
494
30233320
Kombine akıllı kart ve parmak izi okuyucu
Yüksek Teknoloji
495
30234000
Bilgi saklama ve depolama ortamları
Yüksek Teknoloji
496
30234100
Manyetik diskler
Yüksek Teknoloji
455
CPV
KODU
30216130
456
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Optik diskler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
30234300
Kompakt diskler (CD)
Yüksek Teknoloji
499
30234400
Dijital çok yönlü diskler (DVD)
Yüksek Teknoloji
500
30234500
Bellek depolama ortamı
Yüksek Teknoloji
501
30234600
Flaş bellek
Yüksek Teknoloji
502
30234700
Manyetik bantlar
Yüksek Teknoloji
503
30236000
Diğer bilgisayar donanımları
Yüksek Teknoloji
504
30236100
Bellek genişletme donanımı
Yüksek Teknoloji
505
30236110
Rasgele erişim belleği (RAM)
Yüksek Teknoloji
506
30236111
Dinamik rasgele erişim belleği (DRAM)
Yüksek Teknoloji
507
30236112
Statik rasgele erişimli bellek (SRAM)
Yüksek Teknoloji
508
30236113
Senkronize dinamik rasgele erişimli bellek (SDRAM)
Yüksek Teknoloji
509
30236114
Rambus dinamik rasgele erişim belleği (RDRAM)
Yüksek Teknoloji
510
30236115
Senkronize grafik rasgele erişimli bellek (SGRAM)
Yüksek Teknoloji
511
30236120
Salt okunur bellek (ROM)
Yüksek Teknoloji
512
30236121
Programlanabilir (PROM) salt pkunur bellek
Yüksek Teknoloji
513
30236122
Yüksek Teknoloji
514
30236123
515
30236200
Silinebilir programlanabilir (EPROM) salt okunur bellek
Elektronik olarak silinebilir programlanabilir (EEPROM) salt okunur
bellek
Bilgi işlem donanımı
516
30237100
Bilgisayar aksam ve parçaları
Yüksek Teknoloji
517
30237110
İletişim ağı arayüzleri
Yüksek Teknoloji
518
30237120
Bilgisayar çevre birim bağlantı yuvaları (portlar)
Yüksek Teknoloji
519
30237121
Seri kızılötesi bağlantı noktaları
Yüksek Teknoloji
520
30237130
Bilgisayar kartları
Yüksek Teknoloji
521
30237131
Elektronik kartlar
Yüksek Teknoloji
522
30237132
Yüksek Teknoloji
523
30237133
524
30237134
Evrensel Seri Yol (USB) Arabirimler
Kişisel Bilgisayar Bellek Kartı Uluslararası Birliği (PCMCIA)
adaptörleri ve arayüzleri
Grafik hızlandırıcı kartlar
525
30237135
Network arayüz kartları
Yüksek Teknoloji
526
30237136
Ses kartları
Yüksek Teknoloji
527
30237140
Anakartlar
Yüksek Teknoloji
528
30237200
Bilgisayar aksesuarları
Yüksek Teknoloji
529
30237210
Ekran filtreleri
Yüksek Teknoloji
530
30237230
Ön bellekler
Yüksek Teknoloji
531
30237240
Web kamera
Yüksek Teknoloji
532
30237250
Bilgisayar temizleme aksesuarları
Orta Teknoloji
533
30237251
Bilgisayar temizleme kitleri
Orta Teknoloji
534
30237252
Hava basınçlı duster
Orta Teknoloji
535
30237280
Güç kaynağı aksesuarları
Orta Teknoloji
536
30237300
Bilgisayar tüketim malzemeleri
Yüksek Teknoloji
537
30237310
Yazıcılar için yazı karakter kartuşları
Yüksek Teknoloji
497
CPV
KODU
30234200
498
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Disketler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
30237330
Dijital Ses Teyp (DAT) kartuşları
Yüksek Teknoloji
540
30237340
Dijital Lineer Teyp (DLT) kartuşları
Yüksek Teknoloji
541
30237350
Veri kartuşları
Yüksek Teknoloji
542
30237360
Linear Tape-Open (LTO) kartuşları
Yüksek Teknoloji
543
30237370
Kayıt kartuşları
Yüksek Teknoloji
544
30237380
CD-ROM
Yüksek Teknoloji
545
30237400
Veri giriş aksesuarları
Yüksek Teknoloji
546
30237410
Bilgisayar faresi
Yüksek Teknoloji
547
30237420
Joystick, bilgisayar oyun çubuğu
Yüksek Teknoloji
548
30237440
Döner küreler, trackballs
Yüksek Teknoloji
549
30237450
Grafik tabletleri
Yüksek Teknoloji
550
30237460
Bilgisayar klavyeleri
Yüksek Teknoloji
551
30237461
Programlanabilir klavyeler
Yüksek Teknoloji
552
30237470
Kör alfabe klavyeleri
Yüksek Teknoloji
553
30237475
Elektrik sensörleri
Yüksek Teknoloji
554
30237480
Giriş birimleri
Yüksek Teknoloji
555
30238000
Kütüphane otomasyon donanımı
Yüksek Teknoloji
556
31110000
Elektrik motorları
Orta Teknoloji
557
31111000
Adaptörler
Orta Teknoloji
558
31121100
Sıkıştırmalı yanmalı motorlara sahip üretim grupları
Orta Teknoloji
559
31121110
Güç Konvertörleri
Orta Teknoloji
560
31121111
Elektrikli döner konvertörler
Orta Teknoloji
561
31121200
Kıvılcım yakmalı motorlu üretim grupları
Orta Teknoloji
562
31121300
Rüzgar enerjisi üreteçleri
Orta Teknoloji
563
31121310
Rüzgar değirmenleri
Orta Teknoloji
564
31121320
Rüzgar türbinleri
Orta Teknoloji
565
31121330
Rüzgar türbini üreteçleri
Orta Teknoloji
566
31121331
Türbin rotorları
Orta Teknoloji
567
31124000
Buharlı türbin üreteci ve ilgili düzenek ve tertibatları
Orta Teknoloji
568
31124100
Türbin üreteci takımları
Orta Teknoloji
569
31124200
Türbin üreteci kontrol aygıtları
Orta Teknoloji
570
31126000
Dinamolar
Orta Teknoloji
571
31127000
Acil durum jeneratörü
Orta Teknoloji
572
31128000
Turbo jeneratörler
Orta Teknoloji
573
31130000
Alternatörler
Orta Teknoloji
574
31131000
Tek fazlı motorlar
Orta Teknoloji
575
31131100
Aktüvatörler
Orta Teknoloji
576
31131200
Anotlar
Orta Teknoloji
577
31132000
Çok fazlı motorlar
Orta Teknoloji
578
31140000
Soğutma kuleleri
Orta Teknoloji
579
31141000
Su soğutucuları
Orta Teknoloji
538
CPV
KODU
30237320
539
SIRA
KALEM ADI
Deşarj lamba ve tüpleri için yükler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
31151000
Statik dönüştürücüler
Orta Teknoloji
582
31153000
Doğrultmaçlar
Orta Teknoloji
583
31154000
Kesintisiz güç kaynakları
Orta Teknoloji
584
31155000
Invertörler, ters çeviriciler
Orta Teknoloji
585
31156000
Kesintili güç kaynakları
Orta Teknoloji
586
31157000
Yalıtkanlar
Orta Teknoloji
587
31158000
Şarj aletleri
Orta Teknoloji
588
31158100
Akü şarj cihazları
Orta Teknoloji
589
31158200
Süper şarjör
Orta Teknoloji
590
31158300
Turboşarj
Orta Teknoloji
591
31160000
Elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin parçaları
Orta Teknoloji
592
31161000
Elektrik motorları ve üreteçleri için parçalar
Orta Teknoloji
593
31161100
Tahrik sistemleri
Orta Teknoloji
594
31161200
Gaz soğutma sistemleri
Orta Teknoloji
595
31161300
Üreteç rotorları
Orta Teknoloji
596
31161400
Ana su sistemleri
Orta Teknoloji
597
31161500
Kapalı depolu yağ soğutmalı sistemler
Orta Teknoloji
598
31161600
Statör su soğutmalı sistemler
Orta Teknoloji
599
31161700
Buhar üreteçleri parçaları
Orta Teknoloji
600
31161800
Gaz üreteçleri parçaları
Orta Teknoloji
601
31161900
Voltaj kontrol sistemleri
Orta Teknoloji
602
31162000
Trafo, yalıtkan ve statik dönüştürücü parçaları
Orta Teknoloji
603
31162100
Kondansatör parçaları
Orta Teknoloji
604
31170000
Transformatörler
Orta Teknoloji
605
31171000
Sıvı dielektrik transformatörler, trafolar
Orta Teknoloji
606
31172000
Gerilim trafoları, transformatörleri
Orta Teknoloji
607
31173000
Alet transformatörü
Orta Teknoloji
608
31174000
Güç kaynağı transformatörleri
Orta Teknoloji
609
31200000
Elektrik dağıtım ve kontrol düzenekleri
Orta Teknoloji
610
31210000
Anahtarlama veya elektrik devrelerinin korunması için elektrikli cihazlar Orta Teknoloji
611
31211000
Panolar ve sigorta kutuları
Orta Teknoloji
612
31211100
Elektrikli cihazlar için kartlar
Orta Teknoloji
613
31211110
Kontrol panoları
Orta Teknoloji
614
31211200
Sigorta kutuları
Orta Teknoloji
615
31211300
Sigortalar
Orta Teknoloji
616
31211310
Ankastre çıkışları
Orta Teknoloji
617
31211320
Sigorta blokları
Orta Teknoloji
618
31211330
Sigorta telleri
Orta Teknoloji
619
31211340
Sigorta mandalları
Orta Teknoloji
620
31212000
Devre kesiciler
Orta Teknoloji
621
31212100
Başlık devre kesiciler
Orta Teknoloji
580
CPV
KODU
31150000
581
SIRA
KALEM ADI
Devre muayene cihazları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
31212300
Manyetik devre kesiciler
Orta Teknoloji
624
31212400
Minyatür devre kesiciler
Orta Teknoloji
625
31213000
Dağıtım ekipmanı
Orta Teknoloji
626
31213100
Dağıtım kutuları
Orta Teknoloji
627
31213200
Dağıtım trafoları
Orta Teknoloji
628
31213400
Dağıtım sistemi
Orta Teknoloji
629
31214000
Şalter kolu
Orta Teknoloji
630
31214100
Anahtarlar
Orta Teknoloji
631
31214110
Yalıtım anahtarları
Orta Teknoloji
632
31214120
Topraklama anahtarları
Orta Teknoloji
633
31214130
Emniyet şalterleri
Orta Teknoloji
634
31214140
Karartma ayarlı anahtar
Orta Teknoloji
635
31214150
Tambur anahtarları
Orta Teknoloji
636
31214160
Basınç anahtarları
Orta Teknoloji
637
31214170
Sağ/sol anahtarları
Orta Teknoloji
638
31214180
Kaydırmalı anahtarlar
Orta Teknoloji
639
31214190
Sınırlayıcı anahtarlar
Orta Teknoloji
640
31214200
Anahtar devre ayırıcılar
Orta Teknoloji
641
31214300
Bina dışı anahtarlama tesisatları
Orta Teknoloji
642
31214400
Sigorta şalteri devre ayırıcıları
Orta Teknoloji
643
31214500
Elektrik panoları
Orta Teknoloji
644
31214510
Dağıtım panoları
Orta Teknoloji
645
31214520
Orta gerilim kontrol tablosu
Orta Teknoloji
646
31215000
Gerilim sınırlayıcılar
Orta Teknoloji
647
31216000
Paratonerler
Orta Teknoloji
648
31216100
Yıldırımdan koruma ekipmanı
Orta Teknoloji
649
31216200
Yıldırım iletkenleri
Orta Teknoloji
650
31217000
Şok bastırıcı cihazlar
Orta Teknoloji
651
31218000
Elektrik tevzi çubukları
Orta Teknoloji
652
31219000
Muhafaza kutuları
Orta Teknoloji
653
31220000
Elektrik devre elemanları
Orta Teknoloji
654
31221000
Elektrik röleleri
Orta Teknoloji
655
31221100
Güç röleleri
Orta Teknoloji
656
31221200
Genel amaçlı röleler
Orta Teknoloji
657
31221300
Soket röleler
Orta Teknoloji
658
31221400
Değişken voltaj düzenleyici
Orta Teknoloji
659
31221500
Cıva röleleri
Orta Teknoloji
660
31221600
Zaman röleleri
Orta Teknoloji
661
31221700
Aşırı yük röleleri
Orta Teknoloji
662
31224100
Priz ve fişler
Orta Teknoloji
663
31224200
Koaksiyel kablo konnektörleri
Orta Teknoloji
622
CPV
KODU
31212200
623
SIRA
KALEM ADI
Bağlantı kabloları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
31224600
Reostalı ışık anahtarları
Orta Teknoloji
666
31224800
Kablo bağlantı takımları
Orta Teknoloji
667
31224810
Uzatma kabloları
Orta Teknoloji
668
31230000
Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları
Orta Teknoloji
669
31300000
Yalıtımlı tel ve kablolar
Orta Teknoloji
670
31310000
Şebeke
Orta Teknoloji
671
31311000
Şebeke bağlantı elemanları
Orta Teknoloji
672
31320000
Güç dağıtım kabloları
Orta Teknoloji
673
31321000
Elektrik güç hatları
Orta Teknoloji
674
31321100
Havai güç hatları
Orta Teknoloji
675
31321200
Düşük veya orta düzey voltaj için kablolar
Orta Teknoloji
676
31321210
Düşük voltaj için kablolar
Orta Teknoloji
677
31321220
Orta gerilim kabloları
Orta Teknoloji
678
31321300
Yüksek gerilim kablosu
Orta Teknoloji
679
31321400
Su altı kabloları
Orta Teknoloji
680
31321500
Deniz altı kabloları
Orta Teknoloji
681
31321600
Zırhlı kablolar
Orta Teknoloji
682
31321700
Sinyal kablosu
Orta Teknoloji
683
31330000
Koaksiyel kablo
Orta Teknoloji
684
31340000
Yalıtılmış kablo aksesuarları
Orta Teknoloji
685
31342000
Yalıtılmış kablo eklemleri
Orta Teknoloji
686
31343000
Yalıtılmış kablo bağlantıları
Orta Teknoloji
687
31344000
Yalıtılmış kablo bezleri
Orta Teknoloji
688
31350000
Veri ve kontrol işlemlerine özgü elektrik iletkenleri
Orta Teknoloji
689
31351000
Erişim kontrol sistemleri için elektrik iletkenleri
Orta Teknoloji
690
31400000
Aküler, şarjsız pil ve bataryalar
Orta Teknoloji
691
31410000
Şarjsız piller
Orta Teknoloji
692
31411000
Alkalin piller
Orta Teknoloji
693
31420000
Şarjsız bataryalar
Orta Teknoloji
694
31421000
Kurşunlu bataryalar
Orta Teknoloji
695
31422000
Batarya grupları
Orta Teknoloji
696
31430000
Elektrik aküleri
Orta Teknoloji
697
31431000
Kurşun-asitli aküler
Orta Teknoloji
698
31432000
Nikel-kadmiyum aküler
Orta Teknoloji
699
31433000
Nikel-demir akümülatörler
Orta Teknoloji
700
31434000
Lityum akümülatörleri
Orta Teknoloji
701
31440000
Piller/aküler/bataryalar
Orta Teknoloji
702
31500000
Aydınlatma ekipmanı ve elektrikli lambalar
Orta Teknoloji
703
31510000
Flamanlı elektrik ampülleri
Orta Teknoloji
704
31511000
Işık yalıtımlı lamba üniteleri
Orta Teknoloji
705
31512000
Tungstenden mamul flamanlı halojen lambalar
Orta Teknoloji
664
CPV
KODU
31224400
665
SIRA
KALEM ADI
Halojen ampuller, lineer
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
31512200
Halojen ampuller, bi-pin
Orta Teknoloji
708
31512300
Halojen ampuller, dikroik
Orta Teknoloji
709
31514000
Deşarj ampulleri
Orta Teknoloji
710
31515000
Mor ötesi ışınlı ampuller
Orta Teknoloji
711
31516000
Kızıl ötesi ışınlı ampuller
Orta Teknoloji
712
31517000
Ark lambaları
Orta Teknoloji
713
31518000
Sinyal lambaları
Orta Teknoloji
714
31518100
Projektör lambaları, ışıldaklar
Orta Teknoloji
715
31518200
Acil durum aydınlatma ekipmanı
Orta Teknoloji
716
31518210
Fırtına ışıklandırmaları
Orta Teknoloji
717
31518220
Işık çubuğu
Orta Teknoloji
718
31518300
Çatı aydınlatma lambaları
Orta Teknoloji
719
31518500
Civa buharlı lambalar
Orta Teknoloji
720
31518600
Hareketli projektör ve ışıldaklar
Orta Teknoloji
721
31519000
Akkor ve neon lambalar
Orta Teknoloji
722
31519100
Akkor lambalar
Orta Teknoloji
723
31519200
Neon lambaları
Orta Teknoloji
724
31520000
Lambalar ve aydınlatma armatürleri
Orta Teknoloji
725
31521000
Lambalar
Orta Teknoloji
726
31521100
Masa lambaları
Orta Teknoloji
727
31521200
Ayaklı aydınlatma lambaları
Orta Teknoloji
728
31521300
Portatif elektrik lambaları
Orta Teknoloji
729
31521310
İkaz ışıkları
Orta Teknoloji
730
31521320
Meşaleler, asetilen lambaları
Orta Teknoloji
731
31521330
Şarj edilebilir portatif elektrik lambaları
Orta Teknoloji
732
31522000
Noel ağacı süs ampülleri
Orta Teknoloji
733
31523000
ışıklı işaret ve tabelalar
Orta Teknoloji
734
31523100
Reklam amaçlı neon ışıkları
Orta Teknoloji
735
31523200
Sabit reklam panoları
Orta Teknoloji
736
31523300
Işıklı tabelalar
Orta Teknoloji
737
31524000
Tavan veya duvar için aydınlatma cihazları
Orta Teknoloji
738
31524110
Ameliyathane lambaları
Orta Teknoloji
739
31524120
Tavan Lambaları
Orta Teknoloji
740
31524200
Duvar ışıklandırma parçaları
Orta Teknoloji
741
31524210
Duvar Lambaları
Orta Teknoloji
742
31527000
Spot ışıkları
Orta Teknoloji
743
31527200
Harici ışıklandırma amaçlı lambalar
Orta Teknoloji
744
31527210
Fenerler
Orta Teknoloji
745
31527260
Aydınlatma sistemleri
Orta Teknoloji
746
31527270
Platform aydınlatmaları
Orta Teknoloji
747
31527300
Bina ve ev içi ışıklandırma tertibatları
Orta Teknoloji
706
CPV
KODU
31512100
707
SIRA
KALEM ADI
Sualtı ışıkları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
31530000
Lamba ve aydınlatma ekipmanı parçaları
Orta Teknoloji
750
31531000
Aydınlatma ampulleri
Orta Teknoloji
751
31531100
Elektrik tüpleri
Orta Teknoloji
752
31532000
Lamba ve ampul bağlantı kısımlarına ait parça ve aksesuarlar
Orta Teknoloji
753
31532100
Tüp lambalar
Orta Teknoloji
754
31532110
Floresan tüp lambalar
Orta Teknoloji
755
31532120
Kompakt floresan tüp lambalar
Orta Teknoloji
756
31532200
Halka lambalar
Orta Teknoloji
757
31532210
Floresan halka lambalar
Orta Teknoloji
758
31532310
Kompakt floresan küre lambalar
Orta Teknoloji
759
31532400
Lamba soketleri
Orta Teknoloji
760
31532500
Lamba starterleri
Orta Teknoloji
761
31532510
Floresan lambalar için starterlar
Orta Teknoloji
762
31532600
Lamba reaktörler
Orta Teknoloji
763
31532610
Floresan lambalar için reaktörler
Orta Teknoloji
764
31532700
Lamba kapakları
Orta Teknoloji
765
31532800
Lamba kolları
Orta Teknoloji
766
31532900
Floresan aydınlatma ürünleri
Orta Teknoloji
767
31532910
Floresan tüpleri
Orta Teknoloji
768
31532920
Ampuller ve floresan lambalar
Orta Teknoloji
769
31610000
Motorlar ve taşıtlar için elektrik ekipmanları
Orta Teknoloji
770
31611000
Kablo grupları
Orta Teknoloji
771
31612000
Motorlar için elektrik kablo takımları
Orta Teknoloji
772
31612200
Marş motorları
Orta Teknoloji
773
31612300
Motorlar için elektrikli sinyalizasyon donanımları
Orta Teknoloji
774
31612310
Yanıp söner sinyal lambaları
Orta Teknoloji
775
31620000
Sesli ya da görsel sinyal cihazları
Yüksek Teknoloji
776
31625000
Hırsızlık ve yangın alarm düzenekleri
Yüksek Teknoloji
777
31625100
Yangın tespit ve ikaz sistemleri
Yüksek Teknoloji
778
31625200
Yangın alarm sistemleri
Yüksek Teknoloji
779
31625300
Hırsızlık alarm sistemleri
Yüksek Teknoloji
780
31630000
Mıknatıslar
Yüksek Teknoloji
781
31642000
Elektronik detektör, tespit cihazları
Yüksek Teknoloji
782
31642100
Metal borular için tespit cihazları
Yüksek Teknoloji
783
31642200
Mayınlar için tespit cihazları
Yüksek Teknoloji
784
31642300
Plastikler için tespit cihazları
Yüksek Teknoloji
785
31642400
Metal olmayan nesneleri tespit etmekte kullanılan cihazlar
Yüksek Teknoloji
786
31642500
Ahşap ve kereste tespit cihazları
Yüksek Teknoloji
787
31643000
Parçacık hızlandırıcı cihazlar
Orta Teknoloji
788
31643100
Doğrusal hızlandırıcı cihazlar
Orta Teknoloji
789
31644000
Diğer çeşitli veri kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
748
CPV
KODU
31527400
749
SIRA
KALEM ADI
Karbon elektrotlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
31671200
Katot ışını tüpleri
Yüksek Teknoloji
792
31680000
Elektrikli malzeme ve aksesuarlar
Orta Teknoloji
793
31681000
Elektrikli aksesuarlar
Orta Teknoloji
794
31681100
Elektrik kontakları
Orta Teknoloji
795
31681200
Elektrikli pompalar
Orta Teknoloji
796
31681300
Elektrik devreleri
Orta Teknoloji
797
31681400
Elektrikli parçalar
Orta Teknoloji
798
31681410
Elektrikli malzemeler
Orta Teknoloji
799
31681500
Yeniden şarj aletleri
Orta Teknoloji
800
31682000
Elektrik tesisat malzemeleri
Orta Teknoloji
801
31682100
Elektrik kutuları
Orta Teknoloji
802
31682110
Elektrik kutusu kapakları
Orta Teknoloji
803
31682200
Cihaz panoları
Orta Teknoloji
804
31682210
Aygıt ve kontrol ekipmanı
Orta Teknoloji
805
31682220
Karma panolar
Orta Teknoloji
806
31682230
Grafiksel gösterim panoları
Orta Teknoloji
807
31682300
Orta gerilim ekipmanı
Orta Teknoloji
808
31682310
Orta gerilim panoları
Orta Teknoloji
809
31682400
Havai tip elektrik ekipmanı
Orta Teknoloji
810
31682410
Havai kablo taşıyıcıları
Orta Teknoloji
811
31682500
Acil durum elektrik ekipmanı
Orta Teknoloji
812
31682510
Acil durum güç sistemleri
Orta Teknoloji
813
31682520
Acil durum kapatma sistemleri
Orta Teknoloji
814
31682530
Acil durum güç kaynakları
Orta Teknoloji
815
31682540
Trafo merkezi ekipmanı
Orta Teknoloji
816
31711100
Elektronik parçalar
Yüksek Teknoloji
817
31711110
Verici - Alıcılar
Yüksek Teknoloji
818
31711120
Transducer, dönüştürücüler
Yüksek Teknoloji
819
31711130
Dirençler
Orta Teknoloji
820
31711131
Elektrik dirençleri
Orta Teknoloji
821
31711150
Elektrik kondansatörleri
Orta Teknoloji
822
31711151
Sabit kondansatörler
Orta Teknoloji
823
31711152
Değişken ya da ayarlanabilir kapasitörler
Orta Teknoloji
824
31711154
Kapasitif depolama birimi
Yüksek Teknoloji
825
31711155
Kapasitif devre
Orta Teknoloji
826
31711200
Elektronik sayı tahtaları
Orta Teknoloji
827
31711300
Elektronik kronometre sistemleri
Yüksek Teknoloji
828
31711310
Katılım kayıt sistemleri
Yüksek Teknoloji
829
31711410
Katot ışınlı televizyon resim tüpleri
Yüksek Teknoloji
830
31711411
Televizyon kamerası tüpleri
Yüksek Teknoloji
831
31711420
Mikrodalga tüpleri ve ekipmanı
Yüksek Teknoloji
790
CPV
KODU
31660000
791
SIRA
KALEM ADI
Manyetronlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
31711422
Mikrodalga ekipmanı
Yüksek Teknoloji
834
31711423
Mikrodalga radyo ekipmanı
Yüksek Teknoloji
835
31711424
Klistronlar
Yüksek Teknoloji
836
31711430
Valf tüpleri
Yüksek Teknoloji
837
31711440
Alıcı ya da yükseltici valf ve tüpleri
Yüksek Teknoloji
838
31711500
Komple elektronik cihazların aksam ve parçaları
Yüksek Teknoloji
839
31711510
Elektrik kondansatörlerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
840
31711520
Elektrikli direnç, reosta ve potansiyometrenin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
841
31711530
Elektronik valf ve boruların parçaları
Yüksek Teknoloji
842
31712000
Mikro elektronik makine ve aletler ile mikro sistemler
Yüksek Teknoloji
843
31712100
Mikro elektronik makine ve aletler
Yüksek Teknoloji
844
31712110
Elektronik entegre devreler ve komple mikrocihazlar
Yüksek Teknoloji
845
31712111
Telefon kartları
Yüksek Teknoloji
846
31712112
SIM kartları
Yüksek Teknoloji
847
31712113
Entegre devreler içeren kartlar
Yüksek Teknoloji
848
31712114
Entegre elektronik devreler
Yüksek Teknoloji
849
31712115
Komple mikrocihazlar
Yüksek Teknoloji
850
31712116
Mikroişlemciler
Yüksek Teknoloji
851
31712117
Entegre devre paketleri
Yüksek Teknoloji
852
31712118
Entegre devre soketleri veya kaideleri
Yüksek Teknoloji
853
31712119
Entegre devre kapakları
Yüksek Teknoloji
854
31712200
Mikro sistemler
Yüksek Teknoloji
855
31712300
Baskı devreler
Yüksek Teknoloji
856
31712310
Çok katlı baskı devreler
Yüksek Teknoloji
857
31712320
Çok katlı olmayan baskı devreler
Yüksek Teknoloji
858
31712330
Yarı iletkenler
Yüksek Teknoloji
859
31712331
Fotovoltaik hücreler
Yüksek Teknoloji
860
31712332
Tristörler
Yüksek Teknoloji
861
31712333
Alternatif akımlar için diotlar
Yüksek Teknoloji
862
31712334
Triyaklar
Yüksek Teknoloji
863
31712335
Optik çift uçlu izolatörler
Yüksek Teknoloji
864
31712336
Kristal osilatörler
Yüksek Teknoloji
865
31712340
Diyotlar
Yüksek Teknoloji
866
31712341
Işık yayıcı diyotlar
Yüksek Teknoloji
867
31712342
Mikrodalga veya küçük sinyalli diyotlar
Yüksek Teknoloji
868
31712343
Zener diyotlar
Yüksek Teknoloji
869
31712344
Schottky diyotları
Yüksek Teknoloji
870
31712345
Tünel diyotları
Yüksek Teknoloji
871
31712346
Işığa duyarlı diyotlar
Yüksek Teknoloji
872
31712347
Güç veya güneş diyotları
Yüksek Teknoloji
873
31712348
Diyot lazerler
Yüksek Teknoloji
832
CPV
KODU
31711421
833
SIRA
KALEM ADI
Radyo frekansı (RF) diyotlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
31712350
Transistörler
Yüksek Teknoloji
876
31712351
Fotoğraf duyarlı transistörler
Yüksek Teknoloji
877
31712352
Saha etkili transistörler (FET)
Yüksek Teknoloji
878
31712353
Metal oksit alan-etkili transistörler (MOSFET)
Yüksek Teknoloji
879
31712354
Transistör çipi
Yüksek Teknoloji
880
31712355
Bipolar darlington veya radyo frekansı (RF) transistörleri
Yüksek Teknoloji
881
31712356
Unijunction transistörler
Yüksek Teknoloji
882
31712357
Insulated gate bipolar transistör (IGBT)
Yüksek Teknoloji
883
31712358
Kavşak alanı etkili transistörler (JFET)
Yüksek Teknoloji
884
31712359
Tek birleşmeli transistörler (BJT)
Yüksek Teknoloji
885
31712360
Monteli tip piezo-elektrik kristalleri
Yüksek Teknoloji
886
31720000
Elektro mekanik ekipmanlar
Yüksek Teknoloji
887
31730000
Elektro teknik ekipman
Yüksek Teknoloji
888
31731000
Elektro teknik malzeme
Yüksek Teknoloji
889
31731100
Yüksek Teknoloji
890
32200000
891
32210000
Modüller
Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo yayını ve televizyon için iletim
düzenek ve ekipmanları
Radyo ve televizyon yayıncılığı için ekipman
892
32211000
Yayın üretim ekipmanı
Yüksek Teknoloji
893
32220000
Alma düzeneksiz televizyon iletim cihazları
Yüksek Teknoloji
894
32221000
Radyo far cihazları
Yüksek Teknoloji
895
32222000
Video sinyali kodlama makineleri
Yüksek Teknoloji
896
32223000
Video transmisyon cihazları
Yüksek Teknoloji
897
32224000
Televizyon transmisyon cihazları
Yüksek Teknoloji
898
32230000
Alıcı ünitesi olan radyo transmisyon cihazları
Yüksek Teknoloji
899
32231000
Kapalı devre televizyon sistemleri
Yüksek Teknoloji
900
32232000
Video konferans ekipmanı
Yüksek Teknoloji
901
32233000
Radyo frekans güçlendirme istasyonları
Yüksek Teknoloji
902
32234000
Kapalı devre televizyon kameraları
Yüksek Teknoloji
903
32235000
Kapalı devre gizli kamera sistemleri
Yüksek Teknoloji
904
32236000
Telsiz telefonlar
Yüksek Teknoloji
905
32237000
Kısa mesafeli telsiz cihazları, Volki tolkiler
Yüksek Teknoloji
906
32240000
Televizyon kameraları
Yüksek Teknoloji
907
32250000
Mobil telefonlar
Yüksek Teknoloji
908
32251000
Araç telefonları
Yüksek Teknoloji
909
32251100
Kulaklık setleri
Yüksek Teknoloji
910
32252000
GSM Telefonları, Cep telefonları
Yüksek Teknoloji
911
32252100
Hands-free mobil telefonlar
Yüksek Teknoloji
912
32252110
Hands-free mobil telefonlar (kablosuz)
Yüksek Teknoloji
913
32260000
Veri iletim donanımı
Yüksek Teknoloji
914
32270000
Sayısal iletim cihazları
Yüksek Teknoloji
915
32310000
Radyo yayını alıcıları
Yüksek Teknoloji
874
CPV
KODU
31712349
875
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Televizyon ve görsel-işitsel cihazlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
32321000
Televizyon projeksiyon ekipmanı
Yüksek Teknoloji
918
32321100
Film ekipmanı
Yüksek Teknoloji
919
32321200
Görsel-işitsel cihazlar
Yüksek Teknoloji
920
32321300
Görsel-işitsel malzemeler
Yüksek Teknoloji
921
32322000
Çoklu ortam ekipmanı
Yüksek Teknoloji
922
32323000
Video monitörleri
Yüksek Teknoloji
923
32323100
Renkli video monitörleri
Yüksek Teknoloji
924
32323200
Siyah-beyaz (monokrom) video monitörleri
Yüksek Teknoloji
925
32323300
Video ekipmanı
Yüksek Teknoloji
926
32323400
Video oynatma ekipmanı
Yüksek Teknoloji
927
32323500
Video gözetleme sistemleri
Yüksek Teknoloji
928
32324000
Televizyonlar
Yüksek Teknoloji
929
32324100
Renkli televizyonlar
Yüksek Teknoloji
930
32324200
Siyah-beyaz (monokrom) televizyonlar
Yüksek Teknoloji
931
32324300
Televizyon ekipmanı
Yüksek Teknoloji
932
32324310
Uydu antenleri
Yüksek Teknoloji
933
32324400
Televizyon antenleri
Yüksek Teknoloji
934
32324500
Video frekans seçicileri
Yüksek Teknoloji
935
32324600
Dijital TV kutuları
Yüksek Teknoloji
936
32330000
Ses, video kayıt ve çoğaltma cihazları
Yüksek Teknoloji
937
32331000
Pikaplar
Yüksek Teknoloji
938
32331100
Plak çalarlar
Yüksek Teknoloji
939
32331200
Kaset çalarlar
Yüksek Teknoloji
940
32331300
Ses çoğaltma cihazları
Yüksek Teknoloji
941
32331500
Kaydediciler
Yüksek Teknoloji
942
32331600
MP3 çalar
Yüksek Teknoloji
943
32332000
Manyetik bant kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
944
32332100
Dikte makineleri
Orta Teknoloji
945
32332200
Telefon cevaplama makineleri
Yüksek Teknoloji
946
32332300
Ses kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
947
32333000
Video kayıt ya da çoğaltma cihazları
Yüksek Teknoloji
948
32333100
Video kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
949
32333200
Kamerasıyla kombine video kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
950
32333300
Video çoğaltma cihazları
Yüksek Teknoloji
951
32333400
Video oynatıcılar
Yüksek Teknoloji
952
32341000
Mikrofonlar
Yüksek Teknoloji
953
32342000
Hoparlörler
Yüksek Teknoloji
954
32342100
Başa geçmeli kulaklıklar
Yüksek Teknoloji
955
32342200
Kulağa takılan, müstakil kulaklıklar
Yüksek Teknoloji
956
32342300
Mikrofon ve hoparlör grupları
Yüksek Teknoloji
957
32342400
Akustik aletler
Yüksek Teknoloji
916
CPV
KODU
32320000
917
SIRA
KALEM ADI
Ses ekipmanı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
32342411
Mini hoparlörler
Yüksek Teknoloji
960
32342420
Stüdyo miks konsolu
Yüksek Teknoloji
961
32342430
Konuşma sıkıştırma sistemi
Yüksek Teknoloji
962
32342440
Sesli posta sistemi
Yüksek Teknoloji
963
32343000
Yükselticiler
Yüksek Teknoloji
964
32343100
Ses frekans yükselteçleri
Yüksek Teknoloji
965
32343200
Megafonlar
Yüksek Teknoloji
966
32344100
Çağrı cihazları için portatif alıcılar
Yüksek Teknoloji
967
32344110
Ses kaydı tutma sistemleri
Yüksek Teknoloji
968
32344200
Radyo alıcıları
Yüksek Teknoloji
969
32344210
Radyo ekipmanı
Yüksek Teknoloji
970
32344220
Telsiz çağrı cihazları
Yüksek Teknoloji
971
32344230
Radyo istasyonları
Yüksek Teknoloji
972
32344250
Radyo tesisatları
Yüksek Teknoloji
973
32344260
Radyo ve çoklama ekipmanı
Yüksek Teknoloji
974
32344270
Radyo ve telefon kontrol sistemi
Yüksek Teknoloji
975
32344280
Portatif radyolar
Yüksek Teknoloji
976
32351000
Ses ve görüntü ekipmanının aksesuarları
Yüksek Teknoloji
977
32351100
Görüntü düzeltme donanımı
Yüksek Teknoloji
978
32351200
Perdeler(ses ve görüntü perdeleri)
Yüksek Teknoloji
979
32351300
Ses techizatları aksesuarları
Yüksek Teknoloji
980
32351310
Teyp kasetleri
Yüksek Teknoloji
981
32352000
Anten ve reflektörler
Yüksek Teknoloji
982
32352100
Telsiz ve radar ekipmanının aksam ve parçaları
Yüksek Teknoloji
983
32352200
Radar yedek parçaları ve aksesuarları
Yüksek Teknoloji
984
32353000
Ses kayıt malzemeleri
Yüksek Teknoloji
985
32353100
Plaklar
Yüksek Teknoloji
986
32353200
Müzik kasetleri
Yüksek Teknoloji
987
32354100
Radyolojik filmler
Yüksek Teknoloji
988
32354110
Röntgen filmleri
Yüksek Teknoloji
989
32354120
Mavi diyazopozitif filmler
Yüksek Teknoloji
990
32354200
Sinema filmleri
Yüksek Teknoloji
991
32354300
Fotoğraf filmleri
Orta Teknoloji
992
32354400
Poloroid filmler, hemen basılan filmler
Orta Teknoloji
993
32354500
Video filmleri
Yüksek Teknoloji
994
32354600
Video kasetler
Yüksek Teknoloji
995
32354700
Video teypler
Yüksek Teknoloji
996
32360000
Interkom ekipmanı
Yüksek Teknoloji
997
32410000
Yerel alan ağı, LAN
Yüksek Teknoloji
998
32411000
Token ring ağları
Yüksek Teknoloji
999
32412000
İletişim ağları
Yüksek Teknoloji
958
CPV
KODU
32342410
959
SIRA
KALEM ADI
Internet ağı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
32412120
Intranet ağı
Yüksek Teknoloji
1002
32413000
Entegre ağlar
Yüksek Teknoloji
1003
32413100
Ağ yönlendiricileri, router
Yüksek Teknoloji
1004
32415000
Ethernet ağı
Yüksek Teknoloji
1005
32416000
ISDN ağ
Yüksek Teknoloji
1006
32416100
ISDX ağ
Yüksek Teknoloji
1007
32417000
Çoklu ortam ağları
Yüksek Teknoloji
1008
32418000
Telsiz ağı
Yüksek Teknoloji
1009
32420000
Ağ donanımı
Yüksek Teknoloji
1010
32421000
Ağ kablolama
Yüksek Teknoloji
1011
32422000
Ağ komponentleri
Yüksek Teknoloji
1012
32423000
Ağ bağlantı cihazları, hub
Yüksek Teknoloji
1013
32424000
Ağ altyapısı
Yüksek Teknoloji
1014
32425000
Ağ işletim sistemi
Yüksek Teknoloji
1015
32426000
Ağ yayımcılık sistemi
Yüksek Teknoloji
1016
32427000
Ağ sistemi
Yüksek Teknoloji
1017
32428000
Ağ yükseltmesinde kullanılan donanım ve malzemeler
Yüksek Teknoloji
1018
32429000
Telefon ağı ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1019
32430000
Geniş alan ağı, WAN
Yüksek Teknoloji
1020
32441000
Telemetre (Uzaktan mesafe ölçme) ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1021
32441100
Telemetre gözetim sistemi
Yüksek Teknoloji
1022
32441200
Telemetre ve kontrol ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1023
32441300
Telematik sistemi
Yüksek Teknoloji
1024
32442000
Terminal ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1025
32442100
Terminal panoları
Yüksek Teknoloji
1026
32442200
Terminal kutuları
Yüksek Teknoloji
1027
32442300
Terminal emülatörleri
Yüksek Teknoloji
1028
32442400
Terminal blokları
Yüksek Teknoloji
1029
32510000
Telsiz telekomünikasyon sistemi
Yüksek Teknoloji
1030
32521000
Telekomünikasyon kabloları
Orta Teknoloji
1031
32522000
Telekomünikasyon ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1032
32523000
Telekomünikasyon tesisleri
Yüksek Teknoloji
1033
32524000
Telekomünikasyon sistemi
Yüksek Teknoloji
1034
32530000
Uydu bağlantılı iletişim donanımı
Yüksek Teknoloji
1035
32531000
Uydu iletişim donanımı
Yüksek Teknoloji
1036
32532000
Uydu çanakları
Yüksek Teknoloji
1037
32533000
Uydu yer istasyonları
Yüksek Teknoloji
1038
32534000
Uydu platformları
Yüksek Teknoloji
1039
32541000
Santral panosu donanımı
Orta Teknoloji
1040
32542000
Santral panoları
Orta Teknoloji
1041
32543000
Telefon santral panoları
Orta Teknoloji
1000
CPV
KODU
32412110
1001
SIRA
KALEM ADI
PABX ekipmanı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
32545000
PABX sistemleri
Yüksek Teknoloji
1044
32546000
Sayısal anahtarlama ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1045
32546100
Sayısal santraller
Yüksek Teknoloji
1046
32547000
Vakumlu santraller
Orta Teknoloji
1047
32551100
Telefon bağlantıları
Orta Teknoloji
1048
32551200
Telefon santralleri
Orta Teknoloji
1049
32551300
Başa takılan telefon kulaklık ve ahize grupları
Yüksek Teknoloji
1050
32551400
Telefon ağı
Yüksek Teknoloji
1051
32551500
Telefon kabloları
Orta Teknoloji
1052
32552000
Telli telefon ya da telgraf için elektrikli cihazlar
Yüksek Teknoloji
1053
32552100
Telefon grupları
Yüksek Teknoloji
1054
32552110
Kablosuz telefonlar
Yüksek Teknoloji
1055
32552120
Acil durum telefonları
Yüksek Teknoloji
1056
32552130
Umumi telefonlar
Yüksek Teknoloji
1057
32552140
Jeton ya da bozuk parayla çalıştırılan telefonlar
Yüksek Teknoloji
1058
32552150
Görme engelliler için telefonlar
Yüksek Teknoloji
1059
32552160
İşitme engelliler için telefonlar
Yüksek Teknoloji
1060
32552200
Telefona monteli yazıcılar
Yüksek Teknoloji
1061
32552300
Telefon ya da telgraf anahtarlama cihazları
Yüksek Teknoloji
1062
32552310
Sayısal telefon santralleri
Yüksek Teknoloji
1063
32552320
Çoklayıcılar
Yüksek Teknoloji
1064
32552330
Telefon anahtarlama cihazları
Yüksek Teknoloji
1065
32552400
Ses frekansı sinyal dönüştürme cihazları
Yüksek Teknoloji
1066
32552410
Modemler
Yüksek Teknoloji
1067
32552420
Frekans dönüştürücüleri
Yüksek Teknoloji
1068
32552430
Kodlama ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1069
32552500
Teletext cihazları
Yüksek Teknoloji
1070
32552510
Videotext terminalleri
Yüksek Teknoloji
1071
32552520
Teleks ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1072
32552600
Diyafon üniteleri
Yüksek Teknoloji
1073
32553000
Elektrikli telefon ve telgraf cihazlarının parçaları
Yüksek Teknoloji
1074
32560000
Fiber optik malzemeler
Orta Teknoloji
1075
32561000
Fiber optik bağlantılar
Orta Teknoloji
1076
32562000
Fiber optik kablolar
Orta Teknoloji
1077
32562100
Bilgi iletiminde kullanılan fiber optik kablolar
Orta Teknoloji
1078
32562200
Optik telekomünikasyon kabloları
Orta Teknoloji
1079
32562300
Fiber optik veri iletim kabloları
Orta Teknoloji
1080
32571000
İletişim altyapısı
Yüksek Teknoloji
1081
32572000
İletişim kablosu
Orta Teknoloji
1082
32572100
Çoklu elektrik iletkenli iletişim kabloları
Orta Teknoloji
1083
32572200
Koaksiyel iletkenlere sahip iletişim kabloları
Orta Teknoloji
1042
CPV
KODU
32544000
1043
SIRA
KALEM ADI
Özel uygulamalara yönelik iletişim kabloları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
32573000
İletişim kontrol sistemleri
Yüksek Teknoloji
1086
32581000
Veri iletişim donanımı
Orta Teknoloji
1087
32581100
Veri iletim kabloları
Orta Teknoloji
1088
32581110
Çoklu elektrik iletkenli veri iletim kabloları
Orta Teknoloji
1089
32581120
Koaksiyel iletkenli veri iletim kabloları
Orta Teknoloji
1090
32581130
Özel uygulamalara yönelik veri iletim kabloları
Orta Teknoloji
1091
32581200
Faks ekipmanları
Yüksek Teknoloji
1092
32581210
Faks makinesi aksesuar ve yedek parçaları
Yüksek Teknoloji
1093
32582000
Veri taşıyıcıları
Yüksek Teknoloji
1094
32583000
Veri ve ses ortamları
Yüksek Teknoloji
1095
32584000
Veri taşıyıcı medya
Yüksek Teknoloji
1096
33110000
Tıbbi, diş ve veterinerlik kullanım için görüntüleme cihazları
Yüksek Teknoloji
1097
33111000
Röntgen cihazları
Yüksek Teknoloji
1098
33111200
Röntgen iş istasyonları
Yüksek Teknoloji
1099
33111300
Röntgen işleme cihazları
Yüksek Teknoloji
1100
33111400
Röntgen floroskopi cihazları
Yüksek Teknoloji
1101
33111500
Dişçilik röntgen cihazları
Yüksek Teknoloji
1102
33111600
Radyografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1103
33111610
Manyetik Rezonans (MR) üniteleri
Yüksek Teknoloji
1104
33111620
Gama ışın kameraları
Yüksek Teknoloji
1105
33111640
Termograflar
Yüksek Teknoloji
1106
33111650
Mamografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1107
33111660
Kemik denitometreleri
Yüksek Teknoloji
1108
33111700
Anjiyografi odası
Yüksek Teknoloji
1109
33111710
Anjiyografi malzemeleri
Yüksek Teknoloji
1110
33111720
Anjiyografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1111
33111721
Sayısal anjiyografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1112
33111730
Anjiyoplasti malzemeleri
Yüksek Teknoloji
1113
33111740
Anjiyoplasti cihazları
Yüksek Teknoloji
1114
33111800
Tanısal röntgen sistemleri
Yüksek Teknoloji
1115
33112000
Eko, ultrason ve dopler görüntüleme cihazları
Yüksek Teknoloji
1116
33112100
Ultrasonlu kalp detektörü
Yüksek Teknoloji
1117
33112200
Ultrason ünitesi
Yüksek Teknoloji
1118
33112300
Ultrasonlu tarayıcılar
Yüksek Teknoloji
1119
33112310
Renkli akış ölçümü için doppler cihazları
Yüksek Teknoloji
1120
33112320
Doppler ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1121
33112330
Ekoansefalograflar
Yüksek Teknoloji
1122
33112340
Ekokardiyograflar
Yüksek Teknoloji
1123
33113000
Manyetik rezonans görüntü alma ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1124
33113100
Manyetik rezonans MR tarayıcıları
Yüksek Teknoloji
1125
33113110
Nükleer manyetik rezonans tarayıcıları
Yüksek Teknoloji
1084
CPV
KODU
32572300
1085
SIRA
KALEM ADI
Spektroskopi cihazları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
33115000
Tomografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1128
33115100
CT tarayıcılar
Yüksek Teknoloji
1129
33115200
Bilgisayarlı tomografi
Yüksek Teknoloji
1130
33120000
Kayıt sistemleri ve araştırma cihazları
Yüksek Teknoloji
1131
33121000
Yürüyen hastalara takılan uzun dönem kayıt sistemleri
Yüksek Teknoloji
1132
33121100
Elektroanselografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1133
33121200
Sintigrafi cihazları
Yüksek Teknoloji
1134
33121300
Elektromiyografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1135
33121400
Ses ölçüm cihazları
Yüksek Teknoloji
1136
33121500
Elektrokardiyograf cihazları
Yüksek Teknoloji
1137
33122000
Oftalmoloji ekipmanları
Yüksek Teknoloji
1138
33123000
Kardiyovasküler cerrahi aletleri
Yüksek Teknoloji
1139
33123200
Elektrokardiyografi ünitesi
Yüksek Teknoloji
1140
33123210
Kalp izleme cihazları
Yüksek Teknoloji
1141
33123220
Kalp anjiyografi cihazları
Yüksek Teknoloji
1142
33123230
Kardiyograflar
Yüksek Teknoloji
1143
33124000
Tanı ve radyodiagnostik cihazlar ve malzemeler
Yüksek Teknoloji
1144
33124100
Tanı cihazları
Yüksek Teknoloji
1145
33124110
Tanı sistemleri
Yüksek Teknoloji
1146
33124120
Tanısal ultrason cihazları
Yüksek Teknoloji
1147
33124130
Tanısal malzemeler
Yüksek Teknoloji
1148
33124131
Ayraç bantları
Yüksek Teknoloji
1149
33124200
Radyodiagnostik cihazları
Yüksek Teknoloji
1150
33124210
Radyodiyagnostik malzemeleri
Yüksek Teknoloji
1151
33125000
Üroloji, tarama cihazları
Yüksek Teknoloji
1152
33127000
Bağışıklık analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
1153
33128000
Ameliyatlar dışında kullanılan tıbbi lazerler
Yüksek Teknoloji
1154
33130000
Diş hekimliği ve yan dal alet ve cihazları
Orta Teknoloji
1155
33131000
Dişçi el aletleri
Orta Teknoloji
1156
33131100
Dişçi ameliyat aletleri
Orta Teknoloji
1157
33131110
Dental preseller,fırçalar,ayırıcılar ve cilalayıcılar
Orta Teknoloji
1158
33131111
Preseller
Orta Teknoloji
1159
33131112
Operatif fırçalar
Orta Teknoloji
1160
33131113
Diş ayırıcılar
Orta Teknoloji
1161
33131114
Dental cilalayıcılar
Orta Teknoloji
1162
33131120
Dental kriyocerrahi göstergeleri ,elevatör ve kazıcıyaları
Orta Teknoloji
1163
33131121
Dental kriyocerrahi üniteleri
Orta Teknoloji
1164
33131122
Dental derinlik göstergeleri
Orta Teknoloji
1165
33131123
Dental elevatörler
Orta Teknoloji
1166
33131124
Dental kazıyıcılar
Orta Teknoloji
1167
33131130
Dental parmak koruyucular ve davyeler
Orta Teknoloji
1126
CPV
KODU
33114000
1127
SIRA
KALEM ADI
Dental parmak koruyucular
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33131132
Davyeler
Orta Teknoloji
1170
33131140
Dental aynalar ve eğeler
Orta Teknoloji
1171
33131141
Dental aynalar
Orta Teknoloji
1172
33131142
Dental eğeler
Orta Teknoloji
1173
33131150
Dental kök kürdanları,kazıyıcılar ve ölçekler
Orta Teknoloji
1174
33131151
Dental kök kürdanları
Orta Teknoloji
1175
33131152
Dental kazıyıcılar
Orta Teknoloji
1176
33131153
Dental ölçekler
Orta Teknoloji
1177
33131160
Dental makaslar ve bistüriler
Orta Teknoloji
1178
33131161
Dental makaslar
Orta Teknoloji
1179
33131162
Bistüri
Orta Teknoloji
1180
33131170
Dental spatüller,preseller ve mum spatülü
Orta Teknoloji
1181
33131171
Dental spatüller
Orta Teknoloji
1182
33131172
Dental preseller
Orta Teknoloji
1183
33131173
Dental mum spatülleri
Orta Teknoloji
1184
33131200
Dişçi ameliyatları için iplikli iğneler
Orta Teknoloji
1185
33131300
Tek kullanımlık dişçilik aletleri
Orta Teknoloji
1186
33131400
Diş probları
Orta Teknoloji
1187
33131500
Diş çekim aleti
Orta Teknoloji
1188
33131510
Diş oyma matkapları
Orta Teknoloji
1189
33131600
Diş dolgu cihazları
Orta Teknoloji
1190
33132000
Tedavi amacı ile dişe konulan madde
Orta Teknoloji
1191
33133000
Diş estetiği için kullanılan aksesuarlar
Orta Teknoloji
1192
33134000
Endodonti aksesuarları
Orta Teknoloji
1193
33135000
Ortodonti cihazları
Orta Teknoloji
1194
33136000
Döner ve aşındırıcı aletler
Orta Teknoloji
1195
33137000
Dental profilaksi için kullanılan aksesuarlar
Orta Teknoloji
1196
33138000
Prostodonti ve dişlerin sırasını düzeltmede kullanılan ürünler
Orta Teknoloji
1197
33138100
Takma dişler
Orta Teknoloji
1198
33141100
Sargılar, metal kıskaçlar, ameliyat ipleri ve bağlama malzemeleri
Orta Teknoloji
1199
33141110
Sargılar
Orta Teknoloji
1200
33141111
Yapışkan sargılar
Orta Teknoloji
1201
33141112
Plasterler
Orta Teknoloji
1202
33141113
Bandajlar
Orta Teknoloji
1203
33141114
Tıbbi amaçlı gazlı bezler
Orta Teknoloji
1204
33141115
Tıbbi amaçlı pamuk tamponlar
Orta Teknoloji
1205
33141116
Sargı paketleri
Orta Teknoloji
1206
33141117
Hidrofil pamuk
Orta Teknoloji
1207
33141118
Yara temizleme tamponları
Orta Teknoloji
1208
33141119
Kompresler
Orta Teknoloji
1209
33141120
Metal kıskaçlar, ameliyat iplikleri ve bağlama malzemeleri
Orta Teknoloji
1168
CPV
KODU
33131131
1169
SIRA
KALEM ADI
Cerrahi sütürler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33141122
Cerrahi zımbalar
Orta Teknoloji
1212
33141123
Kesici cisim kapları
Orta Teknoloji
1213
33141124
Ince dikiş iğnesi pedleri
Orta Teknoloji
1214
33141125
Cerrahi iplik malzemeleri
Orta Teknoloji
1215
33141126
Bağlama malzemeleri (ligatürler)
Orta Teknoloji
1216
33141127
Hemostatik emiciler
Orta Teknoloji
1217
33141128
Ameliyat iplikleri için iğneler
Orta Teknoloji
1218
33141200
Kateterler
Orta Teknoloji
1219
33141210
Balon kateterler
Orta Teknoloji
1220
33141220
Kanüller
Orta Teknoloji
1221
33141230
Dilatör
Orta Teknoloji
1222
33141240
Kateter aksesuarları
Orta Teknoloji
1223
33141300
Kan örneği alma cihazları ve parmak ucu delme iğneleri
Orta Teknoloji
1224
33141310
Şırıngalar
Orta Teknoloji
1225
33141320
Tıbbi iğneler
Orta Teknoloji
1226
33141321
Anestezi iğneleri
Orta Teknoloji
1227
33141322
Atardamar iğneleri
Orta Teknoloji
1228
33141323
Biyopsi iğneleri
Orta Teknoloji
1229
33141324
Diyaliz iğneleri
Orta Teknoloji
1230
33141325
Fistül iğneleri
Orta Teknoloji
1231
33141326
Radyoloji prosedürleri iğneleri
Orta Teknoloji
1232
33141327
Havalandırmalı iğneler
Orta Teknoloji
1233
33141328
Epidural iğneleri
Orta Teknoloji
1234
33141329
Amniyosentez iğneleri
Orta Teknoloji
1235
33141400
Tıpta kullanılan bağteli keskileri, bistüriler ve ameliyat eldivenleri
Orta Teknoloji
1236
33141410
Bağteli keskileri ve bisturiler
Orta Teknoloji
1237
33141411
Skalpel ve ameliyat bıçakları
Orta Teknoloji
1238
33141420
Ameliyat eldivenleri
Orta Teknoloji
1239
33141500
Hematolojik tüketim malzemeleri
Orta Teknoloji
1240
33141510
Kan ürünleri
Orta Teknoloji
1241
33141520
Plazma hülasaları, parçaları
Orta Teknoloji
1242
33141530
Kan koagülentleri (pıhtılaştırıcı malzemeler)
Orta Teknoloji
1243
33141540
Albümin
Orta Teknoloji
1244
33141550
Heparin
Orta Teknoloji
1245
33141560
İnsan organları
Orta Teknoloji
1246
33141570
İnsan kanı
Orta Teknoloji
1247
33141580
Hayvan kanı
Orta Teknoloji
1248
33141600
Toplama ve biriktirme torbaları, drenler ve takımlar
Orta Teknoloji
1249
33141610
Toplama torbaları
Orta Teknoloji
1250
33141613
Kan torbaları
Orta Teknoloji
1251
33141614
Plazma torbaları
Orta Teknoloji
1210
CPV
KODU
33141121
1211
SIRA
KALEM ADI
İdrar torbaları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33141620
Tıbbi takımlar
Orta Teknoloji
1254
33141621
İdrar ve dışkı kaçırma durumlarında kullanılan toplama grubu
Orta Teknoloji
1255
33141622
AIDS'ten korunma grupları
Orta Teknoloji
1256
33141623
İlk yardım çantaları
Yüksek Teknoloji
1257
33141624
İlaç Uygulama Çantaları
Orta Teknoloji
1258
33141625
Tanısal alet çantaları
Orta Teknoloji
1259
33141626
Dozaj çantaları
Orta Teknoloji
1260
33141630
Kan plazma filtreleri
Orta Teknoloji
1261
33141640
Drenler
Orta Teknoloji
1262
33141641
Sondalar
Orta Teknoloji
1263
33141642
Dren aksesuarları
Orta Teknoloji
1264
33141700
Ortopedik malzemeler
Orta Teknoloji
1265
33141710
Koltuk değnekleri
Orta Teknoloji
1266
33141720
Yürüme yardımcıları
Orta Teknoloji
1267
33141730
Cerrahi boyunduruklar
Orta Teknoloji
1268
33141740
Ortopedik ayak giyecekleri
Orta Teknoloji
1269
33141750
Orta Teknoloji
1270
33141760
1271
33141770
Yapay eklemler
Kemik kırılmalarında kullanılan metal ahşap veya plastikten mamul
tespit malzemeleri
Kırıklara uygulanan cihaz, çivi ve plakalar
1272
33141800
Dişçilikte kullanılan tüketim maddeleri
Orta Teknoloji
1273
33141810
Diş dolgu malzemeleri
Orta Teknoloji
1274
33141820
Diş
Orta Teknoloji
1275
33141821
Porselen diş
Orta Teknoloji
1276
33141822
Akrilik diş
Orta Teknoloji
1277
33141830
Diş sementi dolgu malzemeleri
Orta Teknoloji
1278
33141840
Dental kanama durdurucu
Orta Teknoloji
1279
33141850
Hijyenik diş ürünleri
Orta Teknoloji
1280
33141900
Kan testi iğne uçları
Orta Teknoloji
1281
33151000
Radyoterapi alet ve malzemeleri
Yüksek Teknoloji
1282
33151100
Gama terapi aygıtları
Yüksek Teknoloji
1283
33151200
Röntgen terapi cihazları
Yüksek Teknoloji
1284
33151300
Spektrograflar
Yüksek Teknoloji
1285
33151400
Radyoterapi malzemeleri
Yüksek Teknoloji
1286
33152000
Kuvözler
Orta Teknoloji
1287
33153000
Litotritler (mesane taşlarını parçalamaya yarayan cihazlar)
Orta Teknoloji
1288
33154000
Mekanik terapi cihazları
Orta Teknoloji
1289
33155000
Fiziksel terapi cihazları
Orta Teknoloji
1290
33156000
Psikolojik muayene cihazları
Orta Teknoloji
1291
33157000
Gaz terapi ve solunum cihazları
Orta Teknoloji
1292
33157100
Tıbbi amaçlı gaz maskeleri
Orta Teknoloji
1293
33157110
Oksijen maskesi
Orta Teknoloji
1252
CPV
KODU
33141615
1253
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Oksijen takımları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33157300
Oksijen çadırları
Orta Teknoloji
1296
33157400
Tıbbi solunum cihazları
Orta Teknoloji
1297
33157500
Yüksek basınç odaları
Orta Teknoloji
1298
33157700
Üfleme tüpleri
Orta Teknoloji
1299
33157800
Oksijen uygulama ünitesi
Orta Teknoloji
1300
33157810
Oksijen terapi ünitesi
Orta Teknoloji
1301
33158000
Elektriksel, elektromanyetik ve mekanik tedavi
Yüksek Teknoloji
1302
33158100
Elektromanyetik ünite
Yüksek Teknoloji
1303
33158200
Elektronik terapi cihazları
Yüksek Teknoloji
1304
33158210
Stimülatör
Yüksek Teknoloji
1305
33158300
Mor ötesi tıbbi aygıtlar
Yüksek Teknoloji
1306
33158500
Kızıl ötesi tıbbi cihazlar
Yüksek Teknoloji
1307
33159000
Klinik kimya sistemi
Yüksek Teknoloji
1308
33161000
Elektrocerrahi ünitesi
Yüksek Teknoloji
1309
33162100
Ameliyathane aygıtları
Yüksek Teknoloji
1310
33162200
Ameliyathane gereçleri
Orta Teknoloji
1311
33163000
Tıbbi kullanım için çadır
Orta Teknoloji
1312
33164000
Selyoskopi cihazları
Yüksek Teknoloji
1313
33164100
Yüksek Teknoloji
1314
33165000
1315
33166000
Kolposkopi cihazları
Aşırı soğuk uygulanarak dokuların tahrip edilmesi ve bu yolla yapılan
tedavilere özgü cihaz ve aletler
Dermatolojik cihazlar
1316
33167000
Ameliyat lambaları
Orta Teknoloji
1317
33168000
Endoskopi, endocerrahide kullanılan cihazları
Yüksek Teknoloji
1318
33169100
Cerrahi lazer
Yüksek Teknoloji
1319
33169200
Cerrahi sepetleri
Orta Teknoloji
1320
33169300
Cerrahi tepsileri
Orta Teknoloji
1321
33169400
Cerrahi kaplar
Orta Teknoloji
1322
33169500
Cerrahi takip ve izleme sistemleri
Yüksek Teknoloji
1323
33171000
Anestezi ve canlandırma için aletler
Orta Teknoloji
1324
33171100
Anestezi için aletler
Orta Teknoloji
1325
33171110
Anestezi maskesi
Orta Teknoloji
1326
33171200
Canlandırma araç ve gereçleri
Orta Teknoloji
1327
33171210
Canlandırma maskesi
Orta Teknoloji
1328
33171300
Epidural kitleri veya paketleri
Orta Teknoloji
1329
33172000
Anestezi ve canlandırma cihazları
Yüksek Teknoloji
1330
33172200
Canlandırma cihazları
Yüksek Teknoloji
1331
33181200
Diyaliz filtreleri
Orta Teknoloji
1332
33181300
Hastaya bağlı hemodiyaliz monitörü
Yüksek Teknoloji
1333
33181400
Çok konumlu hemodiyaliz
Yüksek Teknoloji
1334
33181500
Böbrek tüketim maddeleri
Yüksek Teknoloji
1335
33181510
Böbrek sıvıları
Yüksek Teknoloji
1294
CPV
KODU
33157200
1295
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Böbrek diyaliz aleti tüketim malzemeleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
33182000
Kalp destek cihazları
Yüksek Teknoloji
1338
33182100
Defibrilatör
Yüksek Teknoloji
1339
33182200
Kalp uyarma cihazları
Yüksek Teknoloji
1340
33182210
Kalp çalışmasını düzenleyen elektronik cihaz
Yüksek Teknoloji
1341
33182241
Kalp pilleri
Yüksek Teknoloji
1342
33182300
Kalp cerrahisinde kullanılan cihazlar
Yüksek Teknoloji
1343
33182400
Kalp röntgen sistemi
Yüksek Teknoloji
1344
33183000
Ortopedik destek cihazları
Orta Teknoloji
1345
33183100
Ortopedik implantlar (vücuda yerleştirilen yapay malzemeler)
Orta Teknoloji
1346
33183200
Ortopedik protezler
Orta Teknoloji
1347
33183300
Osteosentez cihazlar
Orta Teknoloji
1348
33184000
Yapay vücut uzuvları
Orta Teknoloji
1349
33184100
Cerrahi implantlar
Orta Teknoloji
1350
33184200
Damar protezleri
Orta Teknoloji
1351
33184300
Kalp yapay parçaları
Orta Teknoloji
1352
33184400
Göğüs protezleri
Orta Teknoloji
1353
33184410
Meme içi protezleri
Orta Teknoloji
1354
33184420
Dış meme protezleri
Orta Teknoloji
1355
33184500
Koroner endoprotezler
Orta Teknoloji
1356
33184600
Takma gözler
Orta Teknoloji
1357
33185100
İşitme yardımcı cihazlarının aksam ve parçaları
Yüksek Teknoloji
1358
33185200
Yapay kulak salyangozları
Yüksek Teknoloji
1359
33185300
Otolaringoloji alanına özgü implantlar
Orta Teknoloji
1360
33185400
Yapay gırtlak
Orta Teknoloji
1361
33186000
Vücut dışı kan dolaşım ünitesi, ekstra korperal kan dolaşım ünitesi
Yüksek Teknoloji
1362
33186100
Oksijen yükleme cihazları
Yüksek Teknoloji
1363
33191000
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen cihazları
Orta Teknoloji
1364
33191100
Sterilazatör
Orta Teknoloji
1365
33191110
Otoklavlar
Orta Teknoloji
1366
33192000
Tıbbi amaçlı mobilyalar
Orta Teknoloji
1367
33192100
Tıbbi kullanım amaçlı yataklar
Orta Teknoloji
1368
33192110
Ortopedik yataklar
Orta Teknoloji
1369
33192120
Hastane yatakları
Orta Teknoloji
1370
33192130
Motorlu yatak
Orta Teknoloji
1371
33192150
Terapi yatakları
Orta Teknoloji
1372
33192160
Sedyeler
Orta Teknoloji
1373
33192200
Tıbbi amaçlı masalar
Orta Teknoloji
1374
33192210
Muayene masaları
Orta Teknoloji
1375
33192230
Ameliyat masaları
Orta Teknoloji
1376
33192300
Yatak ve masalar dışında kalan tıbbi amaçlı mobilyalar
Orta Teknoloji
1377
33192310
Tıbbi amaçlı yataklar için döndürme ya da askı aygıtları
Orta Teknoloji
1336
CPV
KODU
33181520
1337
SIRA
KALEM ADI
İdrar şişesi tutucuları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33192330
Transfüzyon sehpaları
Orta Teknoloji
1380
33192340
Masalar dışında kalan ameliyathane mobilyaları
Orta Teknoloji
1381
33192350
Tıbbi kültür üretme dolabı
Orta Teknoloji
1382
33192400
Dişçi çalışma grupları
Orta Teknoloji
1383
33192410
Dişçi sandalyeleri
Orta Teknoloji
1384
33192500
Test, deney tüpleri
Orta Teknoloji
1385
33192600
Sağlık sektörü için kaldırma ekipmanları
Orta Teknoloji
1386
33193000
Hasta arabaları, tekerlekli sandalyeler ve ilgili cihazlar
Orta Teknoloji
1387
33193100
Hasta arabaları ve tekerlekli sandalyeler
Orta Teknoloji
1388
33193110
Hasta arabaları ve tekerlekli sandalyeler
Orta Teknoloji
1389
33193120
Tekerlekli sandalyeler
Orta Teknoloji
1390
33193121
Motorlu tekerlekli sandalyeler
Orta Teknoloji
1391
33193200
Sakat arabaları ve tekerlekli sandalyeler için parça ve aksesuarlar
Orta Teknoloji
1392
33193210
Sakat arabaları için parça ve aksesuarlar
Orta Teknoloji
1393
33193211
Sakat arabaları için motorlar
Orta Teknoloji
1394
33193212
Hasta arabaları için direksiyon cihazları
Orta Teknoloji
1395
33193213
Hasta arabaları için kontrol cihazları
Orta Teknoloji
1396
33193214
Sakat arabaları için şasi
Orta Teknoloji
1397
33193220
Tekerlekli sandalyeler için parça ve aksesuarlar
Orta Teknoloji
1398
33193221
Tekerlekli sandalye minderleri
Orta Teknoloji
1399
33193222
Tekerlekli sandalye kasaları
Orta Teknoloji
1400
33193223
Tekerlekli sandalye oturakları
Orta Teknoloji
1401
33193224
Tekerlekli sandalye tekerlekleri
Orta Teknoloji
1402
33193225
Tekerlekli sandalye lastikleri
Orta Teknoloji
1403
33194100
Enfüzyon cihaz ve donanımları
Yüksek Teknoloji
1404
33194110
Enfüzyon pompaları
Orta Teknoloji
1405
33194120
Infüzyon sarf malzemeleri
Orta Teknoloji
1406
33194200
Transfüzyon donanım ve cihazları
Orta Teknoloji
1407
33194210
Kan transfüzyon cihazları
Yüksek Teknoloji
1408
33194220
Kan transfüzyon malzemeleri
Orta Teknoloji
1409
33195000
Hasta-izleme sistemi
Yüksek Teknoloji
1410
33195100
Monitörler
Yüksek Teknoloji
1411
33195110
Solunum takip monitörleri
Yüksek Teknoloji
1412
33195200
Merkezi izleme istasyonu
Yüksek Teknoloji
1413
33196100
Yaşlılara özel alet ve cihazlar
Orta Teknoloji
1414
33196200
Özürlüler için alet ve cihazlar
Orta Teknoloji
1415
33197000
Tıbbi bilgisayar donanımı
Yüksek Teknoloji
1416
33198000
Kağıttan mamul hastane malzemeleri
Orta Teknoloji
1417
33198100
Kağıt kompresler
Orta Teknoloji
1418
33198200
Kağıt sterilizasyon torbaları veya ambalajları
Orta Teknoloji
1419
33610000
Sindirim sistemi ve metabolizma için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1378
CPV
KODU
33192320
1379
SIRA
KALEM ADI
Asit ilgili bozukluklar için tıbbi ürünler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
33612000
Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1422
33613000
Laksatifler
Yüksek Teknoloji
1423
33614000
Antidiyare ilaçları, intestinal antienflamatuar/anti-enfektif maddeler
Yüksek Teknoloji
1424
33615000
Diyabet hastalığında kullanılan tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1425
33615100
İnsülin
Yüksek Teknoloji
1426
33616000
Vitaminler
Yüksek Teknoloji
1427
33616100
Provitaminler
Yüksek Teknoloji
1428
33617000
Mineral takviyeleri
Yüksek Teknoloji
1429
33620000
Kan, kan yapıcı organlar ve kardiyovasküler sistem için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1430
33621000
Kan ve kan yapıcı oranlar için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1431
33621100
Trombotik ilaçlar
Yüksek Teknoloji
1432
33621200
Antihemorajik ilaçlar
Yüksek Teknoloji
1433
33621300
Anemi ilaçları
Yüksek Teknoloji
1434
33621400
Yapay kanlar ve perfüzyon solüsyonları
Yüksek Teknoloji
1435
33622000
Kardiyovasküler sistem için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1436
33622100
Kardiyak tedavisinde kullanılan tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1437
33622200
Hipertansiyon ilaçları
Yüksek Teknoloji
1438
33622300
Diüretik
Yüksek Teknoloji
1439
33622400
Vazoprotektifler
Yüksek Teknoloji
1440
33622500
Topikal kollanım için hemoroid ilaçları
Yüksek Teknoloji
1441
33622600
Beta blokör ajanlar
Yüksek Teknoloji
1442
33622700
Kalsiyum kanal blokerleri
Yüksek Teknoloji
1443
33622800
Renin-anjiyotensin sisteminde çalışan maddeler
Yüksek Teknoloji
1444
33630000
Dermatoloji ve kas-iskelet sistemi için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1445
33631000
Dermatoloji için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1446
33631100
Dermatolojik kullanım için antifungallar
Yüksek Teknoloji
1447
33631110
Salisilik asitler
Yüksek Teknoloji
1448
33631200
Yumuşatıcılar ve koruyucular [cilt]
Yüksek Teknoloji
1449
33631300
Psöriyazis ilaçları
Yüksek Teknoloji
1450
33631400
Dermatolojik kullanım için antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları
Yüksek Teknoloji
1451
33631500
Dermatolojik kullanım ve dermatolojik ilaçlar için kortikosteroidler
Yüksek Teknoloji
1452
33631600
Antiseptikler ve dezenfektanlar
Yüksek Teknoloji
1453
33631700
Akne ilaçları
Yüksek Teknoloji
1454
33632000
Kas-iskelet sistemi için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1455
33632100
Antienflamatuar ve antiromatizmal ürünler
Yüksek Teknoloji
1456
33632200
Kas gevşeticiler
Yüksek Teknoloji
1457
33632300
Gut hastalığı ilaçları
Yüksek Teknoloji
1458
33640000
Ürogenital sistem ve hormonlar tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1459
33641000
Ürogenital sistem ve seks hormonları için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1460
33641100
Jinekolojik anti-infektifler ve antiseptikler
Yüksek Teknoloji
1461
33641200
Diğer jinekolojik hastalıklar
Yüksek Teknoloji
1420
CPV
KODU
33611000
1421
SIRA
KALEM ADI
Seks hormonları ve genital sistem modülatörleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
33641400
Doğum kontrol ilaçları
Yüksek Teknoloji
1464
33641410
Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları
Yüksek Teknoloji
1465
33641420
Kimyasal doğum kontrol ilaçları
Yüksek Teknoloji
1466
33642000
Cinsiyet hormonları hariç sistemik hormon preparatları
Yüksek Teknoloji
1467
33642100
Hipofiz hipotalamik hormonlar ve analogları
Yüksek Teknoloji
1468
33642200
Sistemik kullanıma kortikosteroidler
Yüksek Teknoloji
1469
33642300
Yüksek Teknoloji
1470
33650000
1471
33651000
Tiroid tedavisi tıbbi ürünleri
Sistemik kullanım için genel anti-enfektifler, aşılar, antineoplastik ve
immunodulating ajanlar
Sistemik kullanım için genel anti-enfektifler ve aşılar
1472
33651100
Sistemik kullanım için antibakteriyeller
Yüksek Teknoloji
1473
33651200
Sistemik kullanım için antimikotic ilçlar
Yüksek Teknoloji
1474
33651300
Antimikobakteriyel ilaçlar
Yüksek Teknoloji
1475
33651400
Sistemik kullanum için antiviral ilaçlar
Yüksek Teknoloji
1476
33651500
İmmun serum ve immünoglobulinler
Yüksek Teknoloji
1477
33651510
Antisera
Yüksek Teknoloji
1478
33651520
İmmünoglobulinler
Yüksek Teknoloji
1479
33651600
Aşılar
Yüksek Teknoloji
1480
33651610
Difteri-boğmaca-tetanoz aşıları
Yüksek Teknoloji
1481
33651620
Difteri-tetanoz aşıları
Yüksek Teknoloji
1482
33651630
BCG aşıları (kuru)
Yüksek Teknoloji
1483
33651640
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşıları
Yüksek Teknoloji
1484
33651650
Tifüs aşıları
Yüksek Teknoloji
1485
33651660
Grip aşıları
Yüksek Teknoloji
1486
33651670
Çocuk felci aşısı
Yüksek Teknoloji
1487
33651680
Hepatit B aşıları
Yüksek Teknoloji
1488
33651690
Veteriner aşıları
Yüksek Teknoloji
1489
33652000
Antineoplastik ve immunomodülatör maddeler
Yüksek Teknoloji
1490
33652100
Antineoplastik maddeler
Yüksek Teknoloji
1491
33652200
Endokrin tedavisi tıbbi ürünleri
Yüksek Teknoloji
1492
33652300
İmmünsupresif ajanlar
Yüksek Teknoloji
1493
33660000
Sinir sistemi ve duyu organları tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1494
33661000
Sinir sistemi için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1495
33661100
Anestetikler
Yüksek Teknoloji
1496
33661200
Analjezikler
Yüksek Teknoloji
1497
33661300
Epileptik ilaçlar
Yüksek Teknoloji
1498
33661400
Parkinson hastalığına karşı tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1499
33661500
Psikoleptik
Yüksek Teknoloji
1500
33661600
Psikoaneliptikler
Yüksek Teknoloji
1501
33661700
Diğer sinir sistemine ilişkin tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1502
33662000
Duyu organları için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1503
33662100
Oftalmolojikaller/ göz bilimsel
Yüksek Teknoloji
1462
CPV
KODU
33641300
1463
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Solunum sistemi için tıbbi ürünler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
33673000
Obstrüktif hava yolu hastalıkları için tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1506
33674000
Öksürük ve soğuk algınlığı preparatları
Yüksek Teknoloji
1507
33675000
Sistemik kullanım için antihistaminler
Yüksek Teknoloji
1508
33690000
Çeşitli tıbbi ürünler
Yüksek Teknoloji
1509
33691000
Parazit ilaçları, insektesidler ve repulisifler
Yüksek Teknoloji
1510
33691100
Yüksek Teknoloji
1511
33691200
1512
33691300
Antiprotozoallar
Antelmintikler (yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan
ilaç)
Ektoparazitler, scabisidler, insktisidler ve kovucular
1513
33692000
Tıbbi solüsyonlar, çözeltiler
Yüksek Teknoloji
1514
33692100
Damara zerk edilen solüsyonlar, enfüzyon solüsyonları
Yüksek Teknoloji
1515
33692200
Ebeveyin besleme ürünleri
Yüksek Teknoloji
1516
33692210
Ebeveyin besleme solüsyonları
Yüksek Teknoloji
1517
33692300
Bağırsaktan besleme için ürünler
Yüksek Teknoloji
1518
33692400
Damar yoluyla verilen solüsyonlar, perfüzyon solüsyonları
Yüksek Teknoloji
1519
33692500
Enjekte edilebilir solüsyonlar
Yüksek Teknoloji
1520
33692510
Damar içine verilebilir solüsyonlar, intraven öz solüsyonlar
Yüksek Teknoloji
1521
33692600
Bitkisel ilaç solüsyonları, galenik solüsyonlar
Yüksek Teknoloji
1522
33692700
Glikoz solüsyonları
Yüksek Teknoloji
1523
33692800
Diyaliz solüsyonları
Yüksek Teknoloji
1524
33693000
Diğer tedavi ürünleri
Yüksek Teknoloji
1525
33693100
Toksinler
Yüksek Teknoloji
1526
33693200
Nikotin yerine kullanılabilen maddeler
Yüksek Teknoloji
1527
33694000
Teşhis maddeleri
Yüksek Teknoloji
1528
33695000
Tüm diğer tedavi edici olmayan ürünler
Yüksek Teknoloji
1529
33696000
Ayıraçlar ve kontrast cihazları
Yüksek Teknoloji
1530
33696100
Kan gruplandırma ayıraçları
Yüksek Teknoloji
1531
33696200
Kan analizi ayıraçları
Yüksek Teknoloji
1532
33696300
Kimyasal ayıraçlar
Yüksek Teknoloji
1533
33696400
İsotopik ayıraçlar
Yüksek Teknoloji
1534
33696500
Laboratuar ayıraçları
Yüksek Teknoloji
1535
33696600
Elektroförez ayıraçları
Yüksek Teknoloji
1536
33696700
Ürolojik etken maddeler, ürolojik ayıraçlar
Yüksek Teknoloji
1537
33696800
Röntgen ışığı geçirmez malzemeler
Yüksek Teknoloji
1538
33697000
Diş sarf malzemeleri hariç tıbbi preparatlar
Yüksek Teknoloji
1539
33697100
Lavman müstahzarları
Yüksek Teknoloji
1540
33697110
Kemik tedavisinde kullanılan çimentolar
Yüksek Teknoloji
1541
33698000
Klinik ürünleri
Yüksek Teknoloji
1542
33698100
Mikrobiyolojik kültürler
Yüksek Teknoloji
1543
33698200
Salgı bezleri ve bu bezlerin özleri
Yüksek Teknoloji
1544
33698300
Peptik maddeler
Yüksek Teknoloji
1545
33711100
Parfüm seyreltileri, tuvalet suları
Orta Teknoloji
1504
CPV
KODU
33670000
1505
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Deodorantlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33711120
Ter önleyici deodorantlar
Orta Teknoloji
1548
33711130
Kolonyalar
Orta Teknoloji
1549
33711140
Kokular
Orta Teknoloji
1550
33711150
Gül suyu
Orta Teknoloji
1551
33711200
Makyaj müstahzarları
Orta Teknoloji
1552
33711300
Manikür veya pedikür preparatları
Orta Teknoloji
1553
33711400
Güzellik ürünleri
Orta Teknoloji
1554
33711420
Makyaj kitleri
Orta Teknoloji
1555
33711440
Dudak Balsamı
Orta Teknoloji
1556
33711450
Dövmeler
Orta Teknoloji
1557
33711500
Cilt bakım ürünleri
Orta Teknoloji
1558
33711510
Güneşten korunma ürünleri
Orta Teknoloji
1559
33711520
Banyo jelleri
Orta Teknoloji
1560
33711540
İlaç benzeri krem veya losyon
Orta Teknoloji
1561
33711610
Şampuanlar
Orta Teknoloji
1562
33711700
Ağız ve diş sağlığı için malzeme ve ilaçlar
Orta Teknoloji
1563
33711720
Diş macunu
Orta Teknoloji
1564
33711740
Gargara
Orta Teknoloji
1565
33711750
Ağız spreyleri
Orta Teknoloji
1566
33711760
Diş ipi
Orta Teknoloji
1567
33711780
Protez temizleme tabletleri
Orta Teknoloji
1568
33711790
Dental kitler
Orta Teknoloji
1569
33711810
Tıraş kremleri
Orta Teknoloji
1570
33711900
Sabun
Orta Teknoloji
1571
33713000
Ayak bakım ürünleri
Orta Teknoloji
1572
33721200
Elektrikli traş makineleri
Orta Teknoloji
1573
33731000
Kontak lensler
Orta Teknoloji
1574
33731100
Düzeltici lensler
Orta Teknoloji
1575
33731110
Göz içine yerleştirilen lensler
Orta Teknoloji
1576
33731120
Gözlük camları
Orta Teknoloji
1577
33732000
Kontakt lens losyonları
Orta Teknoloji
1578
33733000
Güneş gözlükleri
Orta Teknoloji
1579
33734000
Gözlükler
Orta Teknoloji
1580
33734100
Gözlük çerçeveleri ile aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
1581
33734200
Gözlük camı
Orta Teknoloji
1582
33735000
Korunma amacıyla kullanılan gözlükler
Orta Teknoloji
1583
33735100
Koruyucu gözlükler
Orta Teknoloji
1584
33735200
Koruyucu gözlük çerçeveleri ile aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
1585
33741000
El bakım ürünleri
Orta Teknoloji
1586
33741100
El temizleyicileri
Orta Teknoloji
1587
33741200
El veya vücut losyonlar
Orta Teknoloji
1546
CPV
KODU
33711110
1547
SIRA
KALEM ADI
El Temizleyicileri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33742200
Tırnak cilası
Orta Teknoloji
1590
33911000
Otopsi makasları
Orta Teknoloji
1591
33912000
Otopsi diseksiyon kitleri
Orta Teknoloji
1592
33912100
Otopsi diseksiyon forsepsleri
Orta Teknoloji
1593
33913000
Otopsi mermi stileleri
Orta Teknoloji
1594
33914000
Post-mortem iplik, iğne ve kesi klipsleri
Orta Teknoloji
1595
33914100
Post-mortem iplik
Orta Teknoloji
1596
33914200
Post-mortem iğneler
Orta Teknoloji
1597
33914300
Post-mortem kesi klipsleri
Orta Teknoloji
1598
33915000
Otopsi damar yolu araçları
Orta Teknoloji
1599
33916000
Otopsi testere bıçakları veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1600
33916100
Otopsi testereleri
Orta Teknoloji
1601
33917000
Diseksiyon tahtaları veya pedleri
Orta Teknoloji
1602
33921000
Kemik tozu toplayıcılar
Orta Teknoloji
1603
33923000
Otopsi baş destekleri, diseksiyon tahtaları veya askılı tartılar
Orta Teknoloji
1604
33923100
Otopsi baş destekleri
Orta Teknoloji
1605
33923200
Otopsi diseksiyon tahtaları
Orta Teknoloji
1606
33923300
Otopsi askılı tartıları
Orta Teknoloji
1607
33924000
Otopsi bulaşıcı hastalık kitleri
Orta Teknoloji
1608
33925000
Post-mortem kimlik etiketleri veya bilezikler
Orta Teknoloji
1609
33926000
Otopsi sıvı toplama vakum aspiratörleri veya tüpaj
Orta Teknoloji
1610
33927000
Post-mortem rektal termometre
Orta Teknoloji
1611
33928000
Post-mortem parmak düzleştiriciler
Orta Teknoloji
1612
33929000
Kadavradan doku oluşturma kitleri
Orta Teknoloji
1613
33930000
Otopsi mobilyası
Orta Teknoloji
1614
33931000
Otopsi makroskopi üniteleri veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1615
33932000
Otopsi lavabo veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1616
33933000
Otopsi masaları veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1617
33933100
Otopsi masaları
Orta Teknoloji
1618
33934000
Nekropsi masaları veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1619
33935000
Post-mortem hayvan teşrih masaları veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1620
33936000
Tahnit iş istasyonları veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1621
33937000
Otopsi aşağı çekişli iş istasyonları veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1622
33940000
Kadavra nakliyesi ve saklanmasına ilişik ekipman ve malzemeler
Orta Teknoloji
1623
33941000
Kadavra saklama rafları
Orta Teknoloji
1624
33942000
Kadavra taşıyıcıları
Orta Teknoloji
1625
33943000
Kadavra makaslı kaldırma arabaları
Orta Teknoloji
1626
33944000
Morg kabin buzdolabları veya derin dondurucuları
Orta Teknoloji
1627
33945000
Ceset saklama dolapları
Orta Teknoloji
1628
33946000
Otopsi sedyeleri
Orta Teknoloji
1629
33947000
Kadavra tepsileri
Orta Teknoloji
1588
CPV
KODU
33741300
1589
SIRA
KALEM ADI
Kadavra kaldıracı veya nakil araçları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
33949000
Ceset nakliye kutuları
Orta Teknoloji
1632
33950000
Klinik adli tıp donanımları ve gereçleri
Orta Teknoloji
1633
33951000
Post-mortem parmak izi veya iz malzemeleri
Orta Teknoloji
1634
33952000
Nakliye araçları ve nakliye için yardımcı ürünler
Orta Teknoloji
1635
33953000
Post-mortem kan tespit kitleri veya sarf malzemeleri
Orta Teknoloji
1636
33954000
Biyolojik kanıt toplama kitleri
Orta Teknoloji
1637
33960000
Tahnit ekipman ve malzemeleri
Orta Teknoloji
1638
33961000
Boşluk tahnit enjektörleri
Orta Teknoloji
1639
33962000
Damar tahnit drenaj boruları
Orta Teknoloji
1640
33963000
Tahnit sıvıları veya kimyasal işlemler
Orta Teknoloji
1641
33964000
Tahnit enjeksiyon tüpleri
Orta Teknoloji
1642
33965000
Tahnit lavabo veya aksesuarları
Orta Teknoloji
1643
33966000
Tahnit kitleri
Orta Teknoloji
1644
33967000
Tahnit enjektör iğneleri
Orta Teknoloji
1645
33968000
Göz kapakları
Orta Teknoloji
1646
33974000
Morg aspiratörleri
Orta Teknoloji
1647
33975000
Ceset tahnitleme bileşikleri
Orta Teknoloji
1648
34111000
Emlak ve salon araçları
Orta Teknoloji
1649
34111100
Steyşin, vagon tip otomobiller
Orta Teknoloji
1650
34111200
Sedan otomobiller
Orta Teknoloji
1651
34113000
4 çekerli araçlar
Orta Teknoloji
1652
34113100
Jipler
Orta Teknoloji
1653
34113200
Her türlü araziye uygun araçlar
Orta Teknoloji
1654
34113300
Arazi tipi taşıtlar
Orta Teknoloji
1655
34114000
İhtisas araçları
Orta Teknoloji
1656
34114100
Acil durum vasıtaları
Orta Teknoloji
1657
34114110
Kurtarma amaçlı taşıt ve vasıtalar
Orta Teknoloji
1658
34114120
Acil tıbbi müdahale ve hasta taşıma amaçlı vasıtalar
Orta Teknoloji
1659
34114121
Ambulanslar
Orta Teknoloji
1660
34114122
Hasta nakliye araçları
Orta Teknoloji
1661
34114200
Polis arabaları
Orta Teknoloji
1662
34114210
Orta Teknoloji
1663
34114300
1664
34114400
Mahkum nakil vasıtaları
Yoksullar için sosyal yardım amacıyla temin edilen ücretsiz toplu taşım
araçları
Minibüsler
1665
34115200
10 kişiden az sayıda yolcu taşıma kapasiteli motorlu araçlar
Orta Teknoloji
1666
34120000
10 veya daha çok sayıda yolcu taşıma kapasiteli motorlu araçlar
Orta Teknoloji
1667
34121000
Otobüsler ve yolcu arabaları
Orta Teknoloji
1668
34121100
Kamu hizmetine tahsis edilmiş otobüsler
Orta Teknoloji
1669
34121200
Körüklü otobüsler
Orta Teknoloji
1670
34121300
Çift katlı otobüsler
Orta Teknoloji
1671
34121400
Alçak zeminli otobüsler (sakatlar ve özürlüler için)
Orta Teknoloji
1630
CPV
KODU
33948000
1631
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Şehirlerarası yolcu otobüsleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
34130000
Mal nakliyatında kullanılan motorlu taşıtlar
Orta Teknoloji
1674
34131000
Kamyonetler
Orta Teknoloji
1675
34132000
Motorlu kızakları
Orta Teknoloji
1676
34133000
Körüklü kamyonlar
Orta Teknoloji
1677
34133100
Tankerler
Orta Teknoloji
1678
34133110
Yakıt tankerleri
Orta Teknoloji
1679
34134000
Açık kasa ve damperli kamyonlar
Orta Teknoloji
1680
34134100
Açık kasa kamyonlar
Orta Teknoloji
1681
34134200
Çöp nakil kamyonları
Orta Teknoloji
1682
34136000
Kamyonetler (Kapalı karoserli)
Orta Teknoloji
1683
34136100
Hafif kamyonetler
Orta Teknoloji
1684
34136200
Panelvanlar
Orta Teknoloji
1685
34138000
Yol traktör üniteleri
Orta Teknoloji
1686
34139000
Şase
Orta Teknoloji
1687
34139100
Şase kapakları
Orta Teknoloji
1688
34139200
Şasi gövdeleri
Orta Teknoloji
1689
34139300
Komple şaseler
Orta Teknoloji
1690
34140000
Ağır yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
Orta Teknoloji
1691
34142000
Vinç ve damperli kamyon
Orta Teknoloji
1692
34142100
Asansörlü platformlu kamyonlar
Orta Teknoloji
1693
34142200
Kepçeli yükleyiciler
Orta Teknoloji
1694
34142300
Damperli kamyonlar
Orta Teknoloji
1695
34143000
Karla mücadele araçları
Orta Teknoloji
1696
34144000
Özel amaçlı motorlu taşıtlar
Orta Teknoloji
1697
34144100
Hareketli sondaj kuleleri
Orta Teknoloji
1698
34144200
Acil hizmetlere mahsus araçlar
Orta Teknoloji
1699
34144210
İtfaiye araçları
Orta Teknoloji
1700
34144211
Döner tabla ve merdivenli kamyonlar
Orta Teknoloji
1701
34144212
Su taşıma araçları
Orta Teknoloji
1702
34144213
Arazözler
Orta Teknoloji
1703
34144220
Onarım araçları
Orta Teknoloji
1704
34144300
Hareketli köprüler
Orta Teknoloji
1705
34144400
Yol bakım araçları
Orta Teknoloji
1706
34144410
Vidanjörler
Orta Teknoloji
1707
34144420
Tuz atma araçları
Orta Teknoloji
1708
34144430
Yol süpürme araçları
Orta Teknoloji
1709
34144431
Toz emme ve süpürme özelliklerine sahip araçlar
Orta Teknoloji
1710
34144440
Buzlu yollara tuz, kum atma araçları
Orta Teknoloji
1711
34144450
Su fıskiye araçları
Orta Teknoloji
1712
34144500
Kanalizasyon ve çöp toplamaya mahsus araçlar
Orta Teknoloji
1713
34144510
Çöp toplamaya mahsus araçlar
Orta Teknoloji
1672
CPV
KODU
34121500
1673
SIRA
KALEM ADI
Çöp toplama kamyonları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
34144512
Çöp sıkıştırma kamyonları
Orta Teknoloji
1716
34144520
Kanalizasyon tankerleri
Orta Teknoloji
1717
34144700
Kamu hizmetine mahsus araçlar
Orta Teknoloji
1718
34144710
Tekerlekli yükleyiciler
Orta Teknoloji
1719
34144730
Uçak yakıt ikmal araçları
Orta Teknoloji
1720
34144740
Uçak çekme araçları
Orta Teknoloji
1721
34144750
Kargo taşıyıcıları
Orta Teknoloji
1722
34144751
Çift taraflı araçlar
Orta Teknoloji
1723
34144760
Mobil kütüphane araçları
Orta Teknoloji
1724
34144800
Karavanlar
Orta Teknoloji
1725
34144900
Elektrikli araçlar
Orta Teknoloji
1726
34144910
Elektrikli otobüsler
Orta Teknoloji
1727
34150000
Simülatörler
Yüksek Teknoloji
1728
34151000
Sürücü simülatörleri
Yüksek Teknoloji
1729
34152000
Eğitim simülatörleri
Yüksek Teknoloji
1730
34200000
Motorlu araç karoserleri, römorklar ve yarı römorklar
Orta Teknoloji
1731
34210000
Taşıt aracı karoserleri
Orta Teknoloji
1732
34211000
Yük taşıtları için otobüs kasaları, ambulans kasalar, araç kasaları
Orta Teknoloji
1733
34211100
Otobüs karoserleri
Orta Teknoloji
1734
34211200
Ambulans karoserleri
Orta Teknoloji
1735
34211300
Yük taşıma amaçlı araçların karoserleri
Orta Teknoloji
1736
34220000
Römorklar, yarı römorklar ve mobil konteynerler
Orta Teknoloji
1737
34221000
Özel amaçlı hareketli konteynerler
Orta Teknoloji
1738
34221100
Mobil müdahale üniteleri
Orta Teknoloji
1739
34221200
Mobil acil durum üniteleri
Orta Teknoloji
1740
34221300
Kimyasal müdahale üniteleri
Orta Teknoloji
1741
34223000
Römork ve yarı römorklar
Orta Teknoloji
1742
34223100
Yarı römorklar
Orta Teknoloji
1743
34223200
Römork tipi sıvı ikmal tankları
Orta Teknoloji
1744
34223300
Römorklar
Orta Teknoloji
1745
34223310
Genel amaçlı römorklar
Orta Teknoloji
1746
34223320
At taşıma amaçlı özel römorklar
Orta Teknoloji
1747
34223330
Römork üzerindeki hareketli birimler
Orta Teknoloji
1748
34223340
Tanker römorkları
Orta Teknoloji
1749
34223350
Döner tabla-merdiven römorkları
Orta Teknoloji
1750
34223360
Yakıt ikmal römorkları
Orta Teknoloji
1751
34223370
Çöp toplama römorkları
Orta Teknoloji
1752
34223400
Karavan tipi römork ve yarı römorklar
Orta Teknoloji
1753
34224000
Römork, yarı römork ve diğer araçların parçaları
Orta Teknoloji
1754
34224100
Römork ve yarı römork parçaları
Orta Teknoloji
1755
34224200
Diğer araç parçaları
Orta Teknoloji
1714
CPV
KODU
34144511
1715
SIRA
KALEM ADI
Motorlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
34311100
Motorlu taşıtlar ve motosikletler için içten yanmalı motorlar
Orta Teknoloji
1758
34311110
Buji ateşlemeli motorlar
Orta Teknoloji
1759
34311120
Sıkıştırmalı yanmalı motorlar
Orta Teknoloji
1760
34312200
Bujiler
Orta Teknoloji
1761
34312300
Araç radyatörleri
Orta Teknoloji
1762
34312400
Pistonlar
Orta Teknoloji
1763
34312500
Contalar
Orta Teknoloji
1764
34321000
Aks ve şanzıman kutuları
Orta Teknoloji
1765
34321100
Dingiller
Orta Teknoloji
1766
34321200
Şanzımanlar
Orta Teknoloji
1767
34322100
Fren donanımı
Orta Teknoloji
1768
34322200
Disk frenler
Orta Teknoloji
1769
34322400
Fren pedalları
Orta Teknoloji
1770
34324000
Tekerlekler, parça ve aksesuarları
Orta Teknoloji
1771
34324100
Tekerlek balans ayarı ekipmanı
Orta Teknoloji
1772
34326000
Araç krikosu, debriyajlar ve ilgili parçalar
Orta Teknoloji
1773
34326100
Kavramalar ve ilgili parçalar
Orta Teknoloji
1774
34326200
Araç krikoları
Orta Teknoloji
1775
34327000
Direksiyon tekerleği, mili ve kutuları
Orta Teknoloji
1776
34327100
Direksiyonlar
Orta Teknoloji
1777
34327200
Sütunlar ve kutular
Orta Teknoloji
1778
34328100
Test tezgahları
Yüksek Teknoloji
1779
34328200
Araç dönüştürme takımları
Orta Teknoloji
1780
34328300
Emniyet kemerleri
Orta Teknoloji
1781
34330000
Araçlar, minibüsler ve otomobil yedek parçaları
Orta Teknoloji
1782
34360000
Sivil hava taşıtlarında kullanılan koltuklar
Orta Teknoloji
1783
34370000
Motorlu taşıtlarda kullanılan koltuklar
Orta Teknoloji
1784
34390000
Traktör aksesuarları
Orta Teknoloji
1785
34411100
Motosiklet sepetleri
Orta Teknoloji
1786
34411110
Motosiklet sepetleri için parça ve aksesuarlar
Orta Teknoloji
1787
34420000
Yardımcı motorları ile motorlu scooter ve motorsikletler
Orta Teknoloji
1788
34421000
Küçük (Vespa tipi) motosikletler
Orta Teknoloji
1789
34422000
Mopetler
Orta Teknoloji
1790
34431000
Bisikletler
Orta Teknoloji
1791
34610000
Demiryolu lokomotifleri ve vagonları
Orta Teknoloji
1792
34611000
Lokomotifler
Orta Teknoloji
1793
34612000
Lokomotif ihaleleri ve tramvaylar/teleferikler
Orta Teknoloji
1794
34612100
Lokomotiflerin üniteleri
Orta Teknoloji
1795
34612200
Teleferik vagonları
Orta Teknoloji
1796
34620000
Vagonlar
Orta Teknoloji
1797
34621000
Demiryolu bakım veya hizmet araçları ve demiryolu yük vagonları
Orta Teknoloji
1756
CPV
KODU
34311000
1757
SIRA
KALEM ADI
1798
CPV
KODU
34621100
1799
34621200
1800
34622000
1801
SIRA
KALEM ADI
Demiryolu yük vagonları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
34622100
Demiryolu bakım onarım araçları
Demiryolu ve tramvay hattında hareketli yolcu otobüsleri ve
troleybüsler
Tramvay tipi yolcu otobüsleri
1802
34622200
Demiryolu üzerinde hareketli yolcu otobüsleri
Orta Teknoloji
1803
34622300
Troleybüsler
Orta Teknoloji
1804
34622400
Demiryolu yük katarları
Orta Teknoloji
1805
34622500
Bagaj vagonları ve özel maksatlı vagonlar
Orta Teknoloji
1806
34631200
Demiryolu tampon ve çekme donanımları
Orta Teknoloji
1807
34631300
Demiryolu vagon oturak ve koltukları
Orta Teknoloji
1808
34631400
Lokomotif ve vagonların tekerlek aksları ve lastikleri ile diğer parçaları
Orta Teknoloji
1809
34632100
Mekanik sinyalizasyon
Orta Teknoloji
1810
34632200
Demiryolları için elektrikli sinyalizasyon donanımları
Orta Teknoloji
1811
34632300
Demiryolu için elektrik tesisatları
Orta Teknoloji
1812
34640000
Otomotiv parçaları
Orta Teknoloji
1813
34710000
Helikopter, uçak, uzay aracı ve diğer güçlendirilmiş uçaklar
Yüksek Teknoloji
1814
34711000
Helikopterler ve jet uçakları
Yüksek Teknoloji
1815
34711100
Uçaklar
Yüksek Teknoloji
1816
34711110
Sabit kanatlı uçak
Yüksek Teknoloji
1817
34711200
Pilotsuz hava araçları
Yüksek Teknoloji
1818
34711300
Pilotlu hava araçları
Yüksek Teknoloji
1819
34711400
Özel amaçlı hava araçları
Yüksek Teknoloji
1820
34711500
Helikopterler
Yüksek Teknoloji
1821
34712000
Uzay araçları, uydular ve fırlatma araçları
Yüksek Teknoloji
1822
34712100
Uzay araçları
Yüksek Teknoloji
1823
34712200
Uydular
Yüksek Teknoloji
1824
34712300
Uzay aracı fırlatma tertibatları
Yüksek Teknoloji
1825
34720000
Balonlar, itmeli ve diğer motorsuz hava araçları
Yüksek Teknoloji
1826
34721000
Planörler
Yüksek Teknoloji
1827
34721100
Askı halatlı planörler
Yüksek Teknoloji
1828
34722000
Balonlar ve zeplinler
Yüksek Teknoloji
1829
34722100
Balonlar
Yüksek Teknoloji
1830
34722200
İtmeli hava araçları
Yüksek Teknoloji
1831
34731100
Uçak motorları
Yüksek Teknoloji
1832
34731200
Turbo jetler
Yüksek Teknoloji
1833
34731300
Türbinli pervaneli uçaklar
Yüksek Teknoloji
1834
34731400
Jet motorları
Yüksek Teknoloji
1835
34731500
Yüksek Teknoloji
1836
34731600
1837
34731700
Hava aracı motorlarının parçaları
Turbo jet ve turbo motorlu türbinli pervaneli uçakların aksam ve
parçaları
Helikopterlerin aksam ve parçaları
1838
34741100
Hava aracı fırlatma donanımı
Yüksek Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Hava aracı mancınıklı fırlatma tertibatı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
34741300
Güverte üstü tutma tertibatı
Yüksek Teknoloji
1841
34741400
Uçuş simülatörleri
Yüksek Teknoloji
1842
34741500
Yerde uçuş eğitim donanımı
Yüksek Teknoloji
1843
34911100
Troleybüs
Orta Teknoloji
1844
34913400
Araçlar için saatler
Yüksek Teknoloji
1845
34913700
İtfaiye araç merdivenleri
Orta Teknoloji
1846
34921000
Yol bakım ekipmanı
Orta Teknoloji
1847
34921100
Yol süpürme araçları
Orta Teknoloji
1848
34921200
Pist süpürme araçları
Orta Teknoloji
1849
34922100
Yol işaretleri
Orta Teknoloji
1850
34923000
Karayolu trafik kontrol ekipmanları
Orta Teknoloji
1851
34924000
Değişik mesaj veren trafik işaret levhaları
Orta Teknoloji
1852
34926000
Otopark kontrol ekipmanları
Yüksek Teknoloji
1853
34928410
Puan yazıcı direkler
Orta Teknoloji
1854
34928420
Yol tehlike ikaz lambaları
Orta Teknoloji
1855
34928471
İşaretlemede kullanılan malzemeler
Orta Teknoloji
1856
34928500
Sokak aydınlatma ekipmanı
Orta Teknoloji
1857
34928530
Sokak lambaları
Orta Teknoloji
1858
34931400
Gemi köprü simülatörleri
Yüksek Teknoloji
1859
34931500
Gemi trafik kontrol ekipmanları
Orta Teknoloji
1860
34932000
Radar setleri
Yüksek Teknoloji
1861
34933000
Seyir ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1862
34942200
İşaret kutuları
Orta Teknoloji
1863
34943000
Tren izleme sistemleri
Yüksek Teknoloji
1864
34944000
Makas ısıtma sistemi
Orta Teknoloji
1865
34945000
Hat hizalama makinesi
Orta Teknoloji
1866
34951200
Çamur taşıma ekipmanı
Orta Teknoloji
1867
34951300
Çamur kurutma tesisatı
Orta Teknoloji
1868
34952000
Hidrolik platformlu yük asansörleri
Orta Teknoloji
1869
34961000
Bagaj taşıma sistemi
Orta Teknoloji
1870
34961100
Bagaj taşıma ekipmanı
Orta Teknoloji
1871
34962000
Hava trafik kontrol ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1872
34962100
Kontrol kulesi ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1873
34962200
Hava trafiği kontrolü
Yüksek Teknoloji
1874
34962210
Hava trafiği kontrol simülasyonu
Yüksek Teknoloji
1875
34962220
Hava trafiği kontrol sistemleri
Yüksek Teknoloji
1876
34962230
Hava trafiği kontrol eğitimleri
Yüksek Teknoloji
1877
34963000
Aletli iniş sistemi (ILS)
Yüksek Teknoloji
1878
34964000
Çok yönlü Doppler VHF (DVOR)
Yüksek Teknoloji
1879
34965000
Mesafe Ölçme Cihazı (DME)
Yüksek Teknoloji
1880
34966000
Radyo Yön Bulucu ve Doğrusal olmayan beacon
Yüksek Teknoloji
1839
CPV
KODU
34741200
1840
SIRA
KALEM ADI
Radyo Yön Bulucu (RDF)
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
34966200
Doğrusal olmayan radyo vericisi (NDB)
Yüksek Teknoloji
1883
34967000
Havalimanı haberleşme sistemleri (COM)
Yüksek Teknoloji
1884
34968100
Havalimanı gözetleme sistemleri
Yüksek Teknoloji
1885
34968200
Havalimanı ışıklandırma sistemleri (PAPI)
Orta Teknoloji
1886
34969000
Uçaklar için yolcu biniş köprü ve merdivenleri
Orta Teknoloji
1887
34969100
Uçaklar için yolcu biniş köprüleri
Orta Teknoloji
1888
34969200
Uçaklar için yolcu biniş merdivenleri
Orta Teknoloji
1889
34970000
Trafik izleme ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1890
34971000
Hızlı kamera ekipmanı
Yüksek Teknoloji
1891
34972000
Trafik akışı ölçüm sistemi
Yüksek Teknoloji
1892
34991000
Açık arazi tipi aydınlatma lambaları
Orta Teknoloji
1893
34992100
Işıklı trafik işaretleri
Orta Teknoloji
1894
34993000
Yol lambaları
Orta Teknoloji
1895
34993100
Tünel aydınlatma düzenekleri
Orta Teknoloji
1896
34994000
Gemi kılavuz ve yol aydınlatma lambaları
Orta Teknoloji
1897
34994100
Nehir kılavuz ve aydınlatma lambaları
Orta Teknoloji
1898
34995000
Uçak kılavuz ve aydınlatma lambaları
Orta Teknoloji
1899
34996000
Karayolları için kontrol, emniyet ve sinyalizasyon ekipmanı
Orta Teknoloji
1900
34996100
Trafik lambaları
Orta Teknoloji
1901
34996200
İç su yolları için kontrol, emniyet ya da sinyalizasyon ekipmanı
Orta Teknoloji
1902
34996300
Otopark tesisleri için kontrol, emniyet ya da sinyalizasyon ekipmanı
Orta Teknoloji
1903
34997100
Uçuş kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
1904
34997200
Hava limanı aydınlatma sistemleri
Orta Teknoloji
1905
34997210
Orta Teknoloji
1906
34998000
1907
34999100
Pist aydınlatma ışıkları
Liman tesis ve yapıları için kontrol, emniyet ya da sinyalizasyon
ekipmanı
Sinyal üreteçleri
1908
34999200
Anten sinyal güçlendiricileri
Orta Teknoloji
1909
34999300
Elektrolizle kaplama makineleri
Orta Teknoloji
1910
35111100
İtfaiyeciler için solunum cihazları
Orta Teknoloji
1911
35111200
Yangın söndürme malzemeleri
Orta Teknoloji
1912
35111300
Yangın söndürücüler
Orta Teknoloji
1913
35111310
Köpük üniteleri
Orta Teknoloji
1914
35111320
Taşınabilir yangın söndürücüler
Orta Teknoloji
1915
35111500
Yangın söndürme sistemi
Yüksek Teknoloji
1916
35111510
Yangın söndürme el aletleri
Orta Teknoloji
1917
35111520
Yangın söndürme köpüğü veya benzeri bileşikler
Orta Teknoloji
1918
35112200
Acil duş
Orta Teknoloji
1919
35112300
Göz duşu
Orta Teknoloji
1920
35113300
Emniyet tesisatları
Orta Teknoloji
1921
35121100
Ziller
Orta Teknoloji
1922
35121200
Sahte para detektörleri
Yüksek Teknoloji
1881
CPV
KODU
34966100
1882
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Güvenlik düzenekleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
35121700
Alarm sistemleri
Yüksek Teknoloji
1925
35121900
Radar dedektörleri
Yüksek Teknoloji
1926
35123100
Manyetik kartlı sistemler
Yüksek Teknoloji
1927
35123200
Esnek çalışma saatlerine uygun tasarlanmış ekipman
Yüksek Teknoloji
1928
35123300
Kronometre sistemi
Yüksek Teknoloji
1929
35123500
Video tanıma sistemleri
Yüksek Teknoloji
1930
35124000
Metal detektörleri
Yüksek Teknoloji
1931
35125000
Gözetleme sistemleri
Yüksek Teknoloji
1932
35125100
Duyargalar, sensörler
Yüksek Teknoloji
1933
35125110
Biyometrik sensörler
Yüksek Teknoloji
1934
35125200
Zaman kontrol sistemi veya çalışma zamanı kaydedici
Yüksek Teknoloji
1935
35125300
Güvenlik kameraları
Yüksek Teknoloji
1936
35126000
Barkod okuyucları
Yüksek Teknoloji
1937
35220000
Kargaşa bastırmada kullanılan ekipmanlar
Orta Teknoloji
1938
35221000
Su topları, basınçlı su püskürtme teçhizatı
Orta Teknoloji
1939
35240000
Sirenler
Orta Teknoloji
1940
35250000
Köpek saldırına karşı kovucular
Orta Teknoloji
1941
35260000
Plastikten polis levhaları
Orta Teknoloji
1942
35261000
Bilgi panoları
Orta Teknoloji
1943
35261100
Değişken mesaj gösterge panoları
Orta Teknoloji
1944
35262000
Geçit kontrol sinyalizasyon ekipmanı
Orta Teknoloji
1945
35312000
Gaz bombası tabancaları
Orta Teknoloji
1946
35320000
Ateşli Silahlar
Orta Teknoloji
1947
35321000
Hafif Ateşli Silahlar
Orta Teknoloji
1948
35321100
Tabancalar
Orta Teknoloji
1949
35321200
Tüfekler
Orta Teknoloji
1950
35321300
Makineli tüfekler
Orta Teknoloji
1951
35322000
Ağır silahlar /topçuluk
Orta Teknoloji
1952
35322100
Uçaksavar
Orta Teknoloji
1953
35322200
Kundağı motorlu top
Orta Teknoloji
1954
35322300
Çekili top
Orta Teknoloji
1955
35322400
Havanlar
Orta Teknoloji
1956
35322500
Obüs
Orta Teknoloji
1957
35330000
Mühimmat
Orta Teknoloji
1958
35331000
Ateşli silahlar ve muharebe için mühimmat
Orta Teknoloji
1959
35331100
Mermiler
Orta Teknoloji
1960
35331200
Top mermileri
Orta Teknoloji
1961
35331300
El bombaları
Orta Teknoloji
1962
35331400
Kara mayınları
Orta Teknoloji
1963
35331500
Kartuşlar
Orta Teknoloji
1964
35332000
Deniz muharebesi için mühimmat
Orta Teknoloji
1923
CPV
KODU
35121300
1924
SIRA
KALEM ADI
Torpidolar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
35332200
Deniz mayınları
Orta Teknoloji
1967
35333000
Hava muharebesi için mühimmat
Orta Teknoloji
1968
35333100
Bombalar
Orta Teknoloji
1969
35333200
Roketler
Orta Teknoloji
1970
35340000
Ateşli silah ve mühimmat parçaları
Orta Teknoloji
1971
35341000
Hafif ateşli silahların parçaları
Orta Teknoloji
1972
35341100
Tunç boru bağlantı parçaları
Orta Teknoloji
1973
35342000
Roket fırlatma düzeneklerine ait parçalar
Orta Teknoloji
1974
35343000
Havan topunun parçaları
Orta Teknoloji
1975
35400000
Askeri araçlar ve bağlantılı parçaları
Orta Teknoloji
1976
35410000
Zırhlı askeri kara araçları
Orta Teknoloji
1977
35411000
Savaş tankları
Orta Teknoloji
1978
35411100
Ana muharebe tankları
Orta Teknoloji
1979
35411200
Hafif muharebe tankları
Orta Teknoloji
1980
35412000
Zırhlı muharebe araçları
Orta Teknoloji
1981
35412100
Piyade savaş araçları
Orta Teknoloji
1982
35412200
Zırhlı personel taşıyıcılar
Orta Teknoloji
1983
35412300
Zırhlı silah taşıyıcılar
Orta Teknoloji
1984
35412400
Keşif ve devriye araçları
Orta Teknoloji
1985
35412500
Komuta ve irtibat araçları
Orta Teknoloji
1986
35420000
Askeri araç parçaları
Orta Teknoloji
1987
35421000
Askeri araçlar için mekanik yedek parçalar
Orta Teknoloji
1988
35421100
Askeri araçlar için motorlar ve motor parçaları
Orta Teknoloji
1989
35422000
Askeri araçlar için elektronik ve elektrikli yedek parçalar
Orta Teknoloji
1990
35610000
Askeri uçaklar
Yüksek Teknoloji
1991
35611100
Avcı uçakları
Yüksek Teknoloji
1992
35611200
Avcı-bombardıman/kara saldırı uçakları
Yüksek Teknoloji
1993
35611300
Bombardıman uçağı
Yüksek Teknoloji
1994
35611400
Askeri nakliye uçakları
Yüksek Teknoloji
1995
35611500
Eğitim uçakları
Yüksek Teknoloji
1996
35611600
Deniz karakol uçağı
Yüksek Teknoloji
1997
35611700
Tanker uçaklar
Yüksek Teknoloji
1998
35611800
Keşif uçakları
Yüksek Teknoloji
1999
35612100
Muharebe helikopterleri
Yüksek Teknoloji
2000
35612200
Denizaltılara karşı savaş helikopterleri
Yüksek Teknoloji
2001
35612300
Destek helikopterleri
Yüksek Teknoloji
2002
35612400
Askeri nakliye helikopterleri
Yüksek Teknoloji
2003
35612500
Arama ve kurtarma helikopteri
Yüksek Teknoloji
2004
35613000
İnsansız hava araçları
Yüksek Teknoloji
2005
35613100
İnsansız hava muharebe araçları
Yüksek Teknoloji
2006
35620000
Roketler
Orta Teknoloji
1965
CPV
KODU
35332100
1966
SIRA
KALEM ADI
Stratejik füzeler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
35621100
Stratejik anti-balistik füzeler
Orta Teknoloji
2009
35621200
Kıtalar arası balistik füzeler
Orta Teknoloji
2010
35621300
Denizaltı balistik füzeleri
Orta Teknoloji
2011
35621400
Orta menzilli balistik füzeler
Orta Teknoloji
2012
35622000
Taktiksel füzeler
Orta Teknoloji
2013
35622100
Havadan havaya atılan füzeler
Orta Teknoloji
2014
35622200
Havadan karaya atılan füzeler
Orta Teknoloji
2015
35622300
Gemisavar füzeleri
Orta Teknoloji
2016
35622400
Denizaltı tahrip roketi
Orta Teknoloji
2017
35622500
Taktik amaçlı anti-balistik füzeler
Orta Teknoloji
2018
35622600
Tanksavar güdümlü füze
Orta Teknoloji
2019
35622700
Karadan havaya füzeler
Orta Teknoloji
2020
35623000
Kruz füzeleri
Orta Teknoloji
2021
35623100
Hava/kara/denizden atılan kruz füzeleri
Orta Teknoloji
2022
35630000
Askeri uzayaraçları
Yüksek Teknoloji
2023
35631000
Askeri uydular
Yüksek Teknoloji
2024
35631100
Haberleşme uyduları
Yüksek Teknoloji
2025
35631200
Gözlem uyduları
Yüksek Teknoloji
2026
35631300
Navigasyon uyduları
Yüksek Teknoloji
2027
35640000
Askeri havacılık ekipmanları için parçalar
Yüksek Teknoloji
2028
35641000
Askeri havacılık ekipmanları için yapı ve mekanik yedek parçalar
Yüksek Teknoloji
2029
35641100
Askeri havacılık ekipmanları için motorlar ve motor parçaları
Yüksek Teknoloji
2030
35642000
Askeri havacılık ekipmanları için elektronik ve elektrikli yedek parçalar
Yüksek Teknoloji
2031
35700000
Askeri elektronik sistemler
Yüksek Teknoloji
2032
35710000
Komuta, kontrol, iletişim ve bilgisayar sistemleri
Yüksek Teknoloji
2033
35711000
Komuta, kontrol, iletişim sistemleri
Yüksek Teknoloji
2034
35712000
Taktiksel komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri
Yüksek Teknoloji
2035
35720000
İstihbarat, gözetleme, hedef tespiti ve keşif
Yüksek Teknoloji
2036
35721000
Elektronik istihbarat sistemi
Yüksek Teknoloji
2037
35722000
Radar
Yüksek Teknoloji
2038
35723000
Hava savunma radarı
Yüksek Teknoloji
2039
35730000
Elektronik muharebe sistemleri ve karşı önlemler
Yüksek Teknoloji
2040
35740000
Muharebe simülatörleri
Yüksek Teknoloji
2041
35813000
Askeri miğfer ve kasklar
Orta Teknoloji
2042
35814000
Gaz maskeleri
Orta Teknoloji
2043
35815000
Balistik önleyici koruyucu elbiseler
Orta Teknoloji
2044
35815100
Kurşun geçirmez yelekler
Orta Teknoloji
2045
37412241
Dalgıçlar için solunum cihazları
Orta Teknoloji
2046
37441300
Sabit bisiklet/gzersiz bisikletleri
Orta Teknoloji
2047
37441900
Kondisyon bisikletleri
Orta Teknoloji
2048
37471800
Golf dürbünü
Yüksek Teknoloji
2007
CPV
KODU
35621000
2008
SIRA
KALEM ADI
Golf vuruş egzersiz makinesi
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
37481000
Buz bakım makineleri
Orta Teknoloji
2051
37482000
Spor bilgi panoları
Orta Teknoloji
2052
37532000
Video oyunları
Yüksek Teknoloji
2053
38100000
Seyrüsefer ve meteorolojik aletler
Yüksek Teknoloji
2054
38110000
Seyrüsefer ile ilgili cihazlar
Yüksek Teknoloji
2055
38111000
Yön bulma ekipmanları
Yüksek Teknoloji
2056
38111100
Pusula ve kumpaslar
Yüksek Teknoloji
2057
38111110
Pusula aksesuarları
Yüksek Teknoloji
2058
38112000
Sekstantlar
Yüksek Teknoloji
2059
38112100
Küresel navigasyon ve konumlandırma sistemi (GPS veya eşdeğeri)
Yüksek Teknoloji
2060
38113000
Sonar cihazları
Yüksek Teknoloji
2061
38114000
Ekolu iskandiller
Yüksek Teknoloji
2062
38115000
Radar cihazı
Yüksek Teknoloji
2063
38115100
Radar gözetleme ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2064
38120000
Meteoroloji cihazları
Yüksek Teknoloji
2065
38121000
Anemometre
Yüksek Teknoloji
2066
38122000
Barometreler
Yüksek Teknoloji
2067
38123000
Yağış veya buharlaşma kaydediciler
Yüksek Teknoloji
2068
38124000
Radyosonda aparatı
Yüksek Teknoloji
2069
38125000
Yağış kaydediciler
Yüksek Teknoloji
2070
38126000
Yüzey gözlem cihazları
Yüksek Teknoloji
2071
38126100
Yağış veya buharlaşma yüzey gözlemleme aparatı
Yüksek Teknoloji
2072
38126200
Solar radyasyon yüzey gözlemleme cihazları
Yüksek Teknoloji
2073
38126300
Sıcaklık veya yüzey nemi gözlemleme aparatı
Yüksek Teknoloji
2074
38126400
Yüzey rüzgar gözlemleme aparatı
Yüksek Teknoloji
2075
38127000
Hava istasyonları
Yüksek Teknoloji
2076
38128000
Meteoroloji aletletleri aksesuarları
Yüksek Teknoloji
2077
38200000
Jeolojik ve jeofizik araçlar
Yüksek Teknoloji
2078
38210000
Jeoloji pergeli
Yüksek Teknoloji
2079
38220000
Jeolojik prospeksiyon aparatı
Yüksek Teknoloji
2080
38221000
Coğrafi bilgi sistemleri (GIS veya eşdeğeri)
Yüksek Teknoloji
2081
38230000
Elektromanyetik jeofizik aletleri
Yüksek Teknoloji
2082
38240000
Gravite jeofizik aletleri
Yüksek Teknoloji
2083
38250000
İndüklenmiş polarizasyon IP Jeofizik aletleri
Yüksek Teknoloji
2084
38260000
Magnetometre jeofizik aletleri
Yüksek Teknoloji
2085
38270000
Özdirenç jeofizik aletleri
Yüksek Teknoloji
2086
38280000
Gravimetreler
Yüksek Teknoloji
2087
38290000
Etüt, hidrografik, oşinografik ve hidrolojik aletleri ve cihazlar
Yüksek Teknoloji
2088
38291000
Telemetri düzeneği
Yüksek Teknoloji
2089
38292000
Hidrografi cihazları
Yüksek Teknoloji
2090
38293000
Sismik inceleme ve araştırma ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2049
CPV
KODU
37471900
2050
SIRA
KALEM ADI
Teodolitler
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38295000
Topoğrafya alet ve ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2093
38296000
Jeodezi cihazları, arazi ölçüm aletleri
Yüksek Teknoloji
2094
38300000
Ölçüm cihazları
Yüksek Teknoloji
2095
38310000
Hassas teraziler
Yüksek Teknoloji
2096
38311000
Elektronik terazi ve aksesuarları
Yüksek Teknoloji
2097
38311100
Elektronik analitik tartılar
Yüksek Teknoloji
2098
38311200
Elektronik teknik tartılar
Yüksek Teknoloji
2099
38311210
Ayarlı/hassas ağırlıklar
Yüksek Teknoloji
2100
38321000
Çizim makineleri
Yüksek Teknoloji
2101
38322000
Pantograflar
Yüksek Teknoloji
2102
38323000
Hesap cetvelleri
Yüksek Teknoloji
2103
38330000
El tipi uzunluk ölçüm araçları
Yüksek Teknoloji
2104
38340000
Miktar ölçümünde kullanılan aletler
Yüksek Teknoloji
2105
38341000
Radyasyon ölçüm aletleri
Yüksek Teknoloji
2106
38341100
Elektronik film kaydedicileri
Yüksek Teknoloji
2107
38341200
Radyasyon dozu ölçüm cihazları
Yüksek Teknoloji
2108
38341300
Elektriksel miktarların ölçülmesine yarayan cihaz ve aletler
Yüksek Teknoloji
2109
38341310
Ampermetre, akım ölçer
Yüksek Teknoloji
2110
38341320
Voltmetre, gerilim ölçer
Yüksek Teknoloji
2111
38341400
Gayger sayaçları
Yüksek Teknoloji
2112
38341500
Kirlilik izleme aletleri
Yüksek Teknoloji
2113
38341600
Radyasyon monitörleri
Yüksek Teknoloji
2114
38342000
Osiloskoplar
Yüksek Teknoloji
2115
38342100
Osilograflar
Yüksek Teknoloji
2116
38343000
Hata izleme ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2117
38344000
Kirlilik izleme aletleri
Yüksek Teknoloji
2118
38410000
Ölçüm alet ve cihazları
Yüksek Teknoloji
2119
38411000
Hidrometreler
Yüksek Teknoloji
2120
38412000
Termometreler
Yüksek Teknoloji
2121
38413000
Pirometreler
Yüksek Teknoloji
2122
38414000
Higrometreler
Yüksek Teknoloji
2123
38415000
Psikometriler
Yüksek Teknoloji
2124
38416000
PH metre
Yüksek Teknoloji
2125
38417000
Termokuplar
Yüksek Teknoloji
2126
38418000
Yüksek Teknoloji
2127
38420000
2128
38421000
Kalorimetreler
Sıvıların ve gazların akış, seviye ve basınçlarının ölçülmesinde
kullanılan alet, araç ve gereçler
Akış ölçüm ekipmanı
2129
38421100
Su sayaçları
Yüksek Teknoloji
2130
38421110
Debimetreler
Yüksek Teknoloji
2131
38422000
Seviye ölçüm ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2132
38423000
Basınç ölçüm ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2091
CPV
KODU
38294000
2092
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Basınç göstergeleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38424000
Ölçüm ve kontrol ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2135
38425000
Akışkanlar mekaniği ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2136
38425100
Manometreler
Yüksek Teknoloji
2137
38425200
Viskosimetreler
Yüksek Teknoloji
2138
38425300
Derinlik göstergeleri
Yüksek Teknoloji
2139
38425400
Yapı tahmin cihazları
Yüksek Teknoloji
2140
38425500
Güç tahmin cihazları
Yüksek Teknoloji
2141
38425600
Pikonometreler
Yüksek Teknoloji
2142
38425700
Yüzey gerilimi ölçme aletleri
Yüksek Teknoloji
2143
38425800
Yoğunluk ölçerler
Yüksek Teknoloji
2144
38426000
Kulonmetre
Yüksek Teknoloji
2145
38427000
Flümetre
Yüksek Teknoloji
2146
38428000
Reometreler
Yüksek Teknoloji
2147
38429000
Rotametreler
Yüksek Teknoloji
2148
38431000
Tespit aletleri
Yüksek Teknoloji
2149
38431100
Gaz tespit aletleri
Yüksek Teknoloji
2150
38431200
Duman tespit aletleri
Yüksek Teknoloji
2151
38431300
Arıza detektörleri
Yüksek Teknoloji
2152
38432000
Analiz aletleri
Yüksek Teknoloji
2153
38432100
Gaz analiz aletleri
Yüksek Teknoloji
2154
38432200
Kromatograflar
Yüksek Teknoloji
2155
38432210
Gaz kromatografları
Yüksek Teknoloji
2156
38432300
Duman analiz aletleri
Yüksek Teknoloji
2157
38433000
Spektrometreler
Yüksek Teknoloji
2158
38433100
Kütle spektrometreleri
Yüksek Teknoloji
2159
38433200
Emisyon ölçüm cihazı
Yüksek Teknoloji
2160
38433210
Emisyon spektrometresi
Yüksek Teknoloji
2161
38433300
Tayf analiz cihazı
Yüksek Teknoloji
2162
38434000
Analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2163
38434100
Genleşme analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2164
38434200
Ses ölçüm ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2165
38434210
Sonometreler
Yüksek Teknoloji
2166
38434220
Ses hızı analizörleri
Yüksek Teknoloji
2167
38434300
Gürültü ölçüm ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2168
38434310
Desibel ölçer
Yüksek Teknoloji
2169
38434400
Titreşim analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2170
38434500
Biyokimyasal madde analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2171
38434510
Sitometreler
Yüksek Teknoloji
2172
38434520
Kan analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2173
38434530
Süt analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2174
38434540
Biyomedikal ekipman
Yüksek Teknoloji
2133
CPV
KODU
38423100
2134
SIRA
KALEM ADI
Kan hücresi sayaçları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38434560
Kimyasal madde analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2177
38434570
Hematoloji analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2178
38434580
Bağışıklık raporu analiz cihazları
Yüksek Teknoloji
2179
38435000
Sıvıların tespiti için aletler
Yüksek Teknoloji
2180
38436200
Döner uçuraç
Orta Teknoloji
2181
38436220
Döner uçuraçlar için kaynama noktası sensörü
Yüksek Teknoloji
2182
38436230
Döner uçuraçlar için basınç regülatörü
Yüksek Teknoloji
2183
38436300
İnkübe karıştırıcılar
Orta Teknoloji
2184
38436310
Isıtma plakaları
Orta Teknoloji
2185
38436320
Şişeler için ısıtma plakaları
Orta Teknoloji
2186
38436400
Manyetik karıştırıcılar
Orta Teknoloji
2187
38436410
Isıtma plakaları olan mekanik çalkalayıcılar için termal regülatörler
Yüksek Teknoloji
2188
38436600
Daldırma homojenleştirenler
Orta Teknoloji
2189
38436610
Daldırma homojenleştiriciler için dispersiyon aletleri
Orta Teknoloji
2190
38436700
Ultrason desintegratörler
Yüksek Teknoloji
2191
38436710
Ultrason Desintegratörleri için Problar
Yüksek Teknoloji
2192
38436720
Ultrason Desintegratörleri dönüştürücüleri
Yüksek Teknoloji
2193
38436730
Ultrason desintegratörleri için sürekli akış odaları
Yüksek Teknoloji
2194
38436800
Döner bıçaklı homojenizatörler
Orta Teknoloji
2195
38500000
Kontrol ve muayene düzenekleri
Yüksek Teknoloji
2196
38510000
Mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2197
38511000
Elektron mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2198
38511100
Taramalı elektron mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2199
38511200
Transmisyon elektron mikroskopu
Yüksek Teknoloji
2200
38512000
İyon ve moleküler mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2201
38512100
İyon mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2202
38512200
Moleküler mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2203
38513000
Ters ve metalurjik mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2204
38513100
Ters mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2205
38513200
Metalurji mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2206
38514000
Karanlıkalan ve tarama prob mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2207
38514100
Karanlıkalan mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2208
38514200
Tarama yapan prob mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2209
38515000
Floresan ve polarize eden mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2210
38515100
Polarize eden mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2211
38515200
Floresan mikroskop
Yüksek Teknoloji
2212
38516000
Monoküler ve / veya binoküler hafif bileşik mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2213
38517000
Akustik ve projeksiyon mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2214
38517100
Akustik mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2215
38517200
Projeksiyon mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2216
38518000
Geniş alan, stereo veya diseksiksiyon ışık mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2175
CPV
KODU
38434550
2176
SIRA
KALEM ADI
Geniş alan mikroskopları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38518200
Steryo veya diseksiyon ışık mikroskopları
Yüksek Teknoloji
2219
38519000
Mikroskoplar için çeşitli bileşikler
Yüksek Teknoloji
2220
38519100
Mikroskoplar için ışıklandırıcılar
Yüksek Teknoloji
2221
38519200
Mikroskop hedefleri
Yüksek Teknoloji
2222
38519300
Mikroskoplar için fotoğraf veya video çekme ekleri
Yüksek Teknoloji
2223
38519310
Mikroskoplar için fotoğraf çekme ekleri
Yüksek Teknoloji
2224
38519320
Mikroskoplar için video ekleri
Yüksek Teknoloji
2225
38519400
Otomatik mikroskop şaryoları
Yüksek Teknoloji
2226
38519500
Yüksek Teknoloji
2227
38519600
2228
38519610
Laboratuar mikroskobu yedek ampulu
Mikroskop oküler, yoğunlaştırıcılar, toplayıcılar, tüpler, şaryoları ve
kapakları
Mikroskop oküler
2229
38519620
Mikroskop yoğunlaştırıcıları
Yüksek Teknoloji
2230
38519630
Mikroskop toplayıcıları
Yüksek Teknoloji
2231
38519640
Mikroskop tüpleri
Yüksek Teknoloji
2232
38519650
Mikroskop şaryoları
Yüksek Teknoloji
2233
38519660
Mikroskobu kapakları
Yüksek Teknoloji
2234
38520000
Tarayıcılar
Yüksek Teknoloji
2235
38521000
Basınç tarayıcılar
Yüksek Teknoloji
2236
38522000
Kromatografik tarayıcılar
Yüksek Teknoloji
2237
38527100
İyonizasyon odası dozimetreler
Yüksek Teknoloji
2238
38527200
Dozimetreler
Yüksek Teknoloji
2239
38527300
İkincil standart dosimetri sistemleri
Yüksek Teknoloji
2240
38527400
Phantom Dozimetreler
Yüksek Teknoloji
2241
38530000
Defraksiyon aleti, kırınım aleti
Yüksek Teknoloji
2242
38540000
Test ve ölçüm amaçlı makine ve aletler
Yüksek Teknoloji
2243
38541000
Lehimlenebilirlik test aletleri
Yüksek Teknoloji
2244
38542000
Servo hidrolik test aletleri
Yüksek Teknoloji
2245
38543000
Gaz tespit ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2246
38544000
Alkol tespit cihazları
Yüksek Teknoloji
2247
38545000
Gaz test takımları
Yüksek Teknoloji
2248
38546000
Patlayıcı madde tespit sistemi
Yüksek Teknoloji
2249
38546100
Bomba detektörleri
Yüksek Teknoloji
2250
38547000
Dozimetre sistemi
Yüksek Teknoloji
2251
38548000
Araçlar için aletler
Yüksek Teknoloji
2252
38550000
Sayaçlar
Yüksek Teknoloji
2253
38551000
Enerji sayaçları
Yüksek Teknoloji
2254
38552000
Elektronik sayaçlar
Yüksek Teknoloji
2255
38553000
Manyetik sayaçlar
Yüksek Teknoloji
2256
38554000
Elektrik sayaçları
Yüksek Teknoloji
2257
38560000
Üretim sayaçları
Yüksek Teknoloji
2258
38561000
Devir sayaçları
Yüksek Teknoloji
2217
CPV
KODU
38518100
2218
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Araçlar için hız göstergeleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38561110
Takometreler
Yüksek Teknoloji
2261
38561120
Taksimetreler
Yüksek Teknoloji
2262
38562000
Stroboskoplar
Yüksek Teknoloji
2263
38570000
Düzenleyici ve kontrol edici cihaz ve aletler
Yüksek Teknoloji
2264
38571000
Yüksek Teknoloji
2265
38580000
2266
38581000
Hız kısıtlayıcılar
Radyasyon kullanımı ilkesine dayalı çalışan tıbbi amaçlı olmayan
ekipmanlar
Bagaj tarama donanımı
2267
38582000
X-Ray muayene ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2268
38600000
Optik cihazlar
Yüksek Teknoloji
2269
38620000
Polarize eden malzemeler
Yüksek Teknoloji
2270
38621000
Fiber optik aletler
Yüksek Teknoloji
2271
38622000
Aynalar
Yüksek Teknoloji
2272
38623000
Optik filtreler
Yüksek Teknoloji
2273
38624000
Optik yardımcı malzemeler
Yüksek Teknoloji
2274
38630000
Astronomik ve optik cihazlar
Yüksek Teknoloji
2275
38631000
Çift gözlü dürbünler
Yüksek Teknoloji
2276
38632000
Gece görüş gözlükleri
Yüksek Teknoloji
2277
38633000
Teleskopik dürbünler
Yüksek Teknoloji
2278
38634000
Optik mikroskoplar
Yüksek Teknoloji
2279
38635000
Teleskoplar
Yüksek Teknoloji
2280
38636000
İhtisas optik araç ve gereçleri
Yüksek Teknoloji
2281
38636100
Lazerler
Yüksek Teknoloji
2282
38636110
Endüstri tipi lazerler
Yüksek Teknoloji
2283
38640000
Sıvı kristalli aletler
Yüksek Teknoloji
2284
38641000
Periskoplar
Yüksek Teknoloji
2285
38650000
Fotoğraf ekipmanları
Yüksek Teknoloji
2286
38651000
Kameralar
Yüksek Teknoloji
2287
38651100
Kamera mercekleri
Yüksek Teknoloji
2288
38651200
Kamera gövdeleri
Yüksek Teknoloji
2289
38651300
Baskı klişesi veya silindirleri hazırlamada kullanılan fotoğraf makineleri Yüksek Teknoloji
2290
38651400
Anında fotoğraf veren kameralar
Yüksek Teknoloji
2291
38651500
Sinematografik kameralar
Yüksek Teknoloji
2292
38651600
Dijital kameralar
Yüksek Teknoloji
2293
38652000
Sinematografik projektörler
Yüksek Teknoloji
2294
38652100
Projektörler
Yüksek Teknoloji
2295
38652110
Slayt Projektörleri
Yüksek Teknoloji
2296
38652120
Video projektörler
Yüksek Teknoloji
2297
38652200
Fotoğraf büyütücü cihazlar
Yüksek Teknoloji
2298
38652300
Fotoğraf küçültücü cihazlar
Yüksek Teknoloji
2299
38653000
Fotoğraf laboratuarları için düzenekler
Yüksek Teknoloji
2300
38653100
Flaş lambaları
Yüksek Teknoloji
2259
CPV
KODU
38561100
2260
SIRA
KALEM ADI
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji
Fotoğrafçılığa özgü flaş lambaları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38653111
Fotoğrafçılığa özgü flaş küpleri
Yüksek Teknoloji
2303
38653200
Fotoğraf büyütücü cihazlar
Yüksek Teknoloji
2304
38653300
Fotoğraf laboratuarı için alet ve cihazları
Yüksek Teknoloji
2305
38653400
Projeksiyon perdeleri
Yüksek Teknoloji
2306
38654000
Mikrofilm ve mikrofiş ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2307
38654100
Mikrofilm ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2308
38654110
Mikrofilm okuyucuları
Yüksek Teknoloji
2309
38654200
Mikrofiş ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2310
38654210
Mikrofiş okuyucuları
Yüksek Teknoloji
2311
38654300
Mikroform ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2312
38654310
Mikroform okuyucuları
Yüksek Teknoloji
2313
38700000
Zaman kayıt ve bunlar gibi; park metreler
Yüksek Teknoloji
2314
38710000
Zaman yazıcı cihazları
Yüksek Teknoloji
2315
38720000
Zaman kayıt cihazları
Yüksek Teknoloji
2316
38730000
Park sayaçları
Yüksek Teknoloji
2317
38731000
Jeton sayaçları
Yüksek Teknoloji
2318
38740000
Süreç zamanlayıcıları
Yüksek Teknoloji
2319
38750000
Zaman anahtarları
Yüksek Teknoloji
2320
38800000
Endüstriyel süreç kontrol ekipmanları ve uzaktan kontrol donanımları
Yüksek Teknoloji
2321
38810000
Endüstriyel süreç kontrol ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2322
38820000
Uzaktan kumanda ekipmanı
Yüksek Teknoloji
2323
38821000
Telsiz uzaktan kumanda aleti
Yüksek Teknoloji
2324
38822000
Uzaktan kumandalı siren aygıtları
Yüksek Teknoloji
2325
38900000
Çeşitli değerlendirme veya test araçları
Yüksek Teknoloji
2326
38910000
Hijyen izleme ve test etme ekipmanları
Yüksek Teknoloji
2327
38911000
El ile kullanılan pamuklu çubuk test kitleri
Yüksek Teknoloji
2328
38912000
Otomatik sürüntü test kitleri
Yüksek Teknoloji
2329
38920000
Tohum ve yem ekipmanları
Yüksek Teknoloji
2330
38921000
Tahıl analizörleri
Yüksek Teknoloji
2331
38922000
Tohum sayaçları
Yüksek Teknoloji
2332
38923000
Besleme analizörleri
Yüksek Teknoloji
2333
38930000
Nem ve rutubet ölçme aletleri
Yüksek Teknoloji
2334
38931000
Sıcaklık nem test cihazları
Yüksek Teknoloji
2335
38932000
Nem ölçücüler
Yüksek Teknoloji
2336
38940000
Nükleer değerlendirme araçları
Yüksek Teknoloji
2337
38941000
Alfa sayaçları
Yüksek Teknoloji
2338
38942000
Alfa-beta sayaçları
Yüksek Teknoloji
2339
38943000
Beta sayaçları
Yüksek Teknoloji
2340
38944000
Beta gama sayaçları
Yüksek Teknoloji
2341
38945000
Gamma sayaçları
Yüksek Teknoloji
2342
38946000
KVP metre
Yüksek Teknoloji
2301
CPV
KODU
38653110
2302
SIRA
KALEM ADI
X-ışını mikroanalizör
TEKNOLOJİ
SINIFI
Yüksek Teknoloji
38950000
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) donanımları
Yüksek Teknoloji
2345
38951000
Gerçek zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) donanımları
Yüksek Teknoloji
2346
38960000
Alkol ateşleme kilidi
Yüksek Teknoloji
2347
38970000
Araştırma, test ve bilimsel teknik simülatörü
Yüksek Teknoloji
2348
39111300
Fırlatma koltukları
Yüksek Teknoloji
2349
39143114
Elektrikli battaniyeler
Orta Teknoloji
2350
39225200
Çabuk yanıcı alaşımlar
Orta Teknoloji
2351
39225300
Kibritler
Orta Teknoloji
2352
39225500
Piroteknik ürünler, havai fişekler
Orta Teknoloji
2353
39254100
Duvar saatleri
Yüksek Teknoloji
2354
39254110
Çalar saatler
Yüksek Teknoloji
2355
39254120
Duvar saatleri
Yüksek Teknoloji
2356
39299100
Cam ampuller
Orta Teknoloji
2357
39340000
Gaz şebeke ekipmanı
Orta Teknoloji
2358
39341000
Gaz basıncı ekipmanı
Orta Teknoloji
2359
39514400
Otomatik havlu makineleri
Orta Teknoloji
2360
39711100
Buzdolapları ve dondurucular
Orta Teknoloji
2361
39711110
Donduruculu buzdolapları
Orta Teknoloji
2362
39711120
Dondurucular
Orta Teknoloji
2363
39711121
Sandık tipi dondurucular
Orta Teknoloji
2364
39711122
Ev tipi dondurucular
Orta Teknoloji
2365
39711123
Dikey tipte dondurucular
Orta Teknoloji
2366
39711124
Sanayi tipi dondurucular
Orta Teknoloji
2367
39711130
Buzdolapları
Orta Teknoloji
2368
39711200
Yiyecek işleme aletleri, mutfak robotları
Orta Teknoloji
2369
39711210
Yiyecek blenderleri
Orta Teknoloji
2370
39711211
Yiyecek mikserleri
Orta Teknoloji
2371
39711300
Elektrotermik mutfak aletleri
Orta Teknoloji
2372
39711310
Elektrikli kahve makineleri
Orta Teknoloji
2373
39711320
Elektrikli çay makineleri
Orta Teknoloji
2374
39711330
Elektrikli tost makineleri
Orta Teknoloji
2375
39711340
Hazır yemek ısıtıcıları, elektrikli yemek ısıtıcıları
Orta Teknoloji
2376
39711350
Gözleme sacları
Orta Teknoloji
2377
39711360
Fırınlar
Orta Teknoloji
2378
39711361
Elektrikli fırınlar
Orta Teknoloji
2379
39711362
Orta Teknoloji
2380
39711400
2381
39711410
Mikrodalga fırınlar
Kızartıcılar, saclar, ocakların elektrikli pişirici gözleri ve yuvarlak su
kaynatma ocakları
Kızartıcılar, piliç çevirme makineleri
2382
39711420
Fırın ve set üstü ocakların ısınan gözleri ve benzeri pişiriciler
Orta Teknoloji
2383
39711430
Pişirme sacları
Orta Teknoloji
2384
39711440
Yuvarlak su kaynatma ocakları
Orta Teknoloji
2343
CPV
KODU
38947000
2344
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
İnsan bedeni ile uygulaması olan elektrikli ev aletleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
39712100
Saç kesme makineleri
Orta Teknoloji
2387
39712200
Kuaför ve berber aletleri
Orta Teknoloji
2388
39712210
Saç kurutma makineleri
Orta Teknoloji
2389
39712300
El kurutma aparatı
Orta Teknoloji
2390
39713000
Temizlik işlerinde kullanılan elektrikli ev aletleri; ütüler
Orta Teknoloji
2391
39713100
Bulaşık makineleri
Orta Teknoloji
2392
39713200
Çamaşır yıkama ve kurutma makineleri
Orta Teknoloji
2393
39713210
Kombine çamaşır yıkama ve kurutma makineleri
Orta Teknoloji
2394
39713211
Kurutma ve presleme ünitesi
Orta Teknoloji
2395
39713300
Çöp ezme makineleri
Orta Teknoloji
2396
39713400
Zemin bakım, muhafaza makineleri
Orta Teknoloji
2397
39713410
Zemin temizleme makineleri
Orta Teknoloji
2398
39713420
Zemin cilalayıcıları
Orta Teknoloji
2399
39713430
Vakum temizleyiciler
Orta Teknoloji
2400
39713431
Vakum temizleyicilerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2401
39713500
Elektrikli ütüler
Orta Teknoloji
2402
39713510
Buharlı ütüler
Orta Teknoloji
2403
39714000
Vantilatör ya da havalandırma davlumbazları
Orta Teknoloji
2404
39714100
Vantilatörler
Orta Teknoloji
2405
39714110
Ocak üstü aspiratörleri
Orta Teknoloji
2406
39715100
Elektrikli anlık su ısıtıcıları veya termosifonlar ve daldırma ısıtıcılar
Orta Teknoloji
2407
39715220
Elektrikli ısıtıcı dirençler
Orta Teknoloji
2408
39715230
Elektrikli zemin ve duvar ısıtma düzenekleri
Orta Teknoloji
2409
39715240
Elektrikli hava ve mekan ısıtma düzenekleri
Orta Teknoloji
2410
39716000
Elektrikli ev aletleri parçaları
Orta Teknoloji
2411
39717000
Fanlar ve klima cihazları
Orta Teknoloji
2412
39717100
Vantilatörler
Orta Teknoloji
2413
39717200
Klima cihazları
Orta Teknoloji
2414
39720000
Elektrikli olmayan ev aletleri
Orta Teknoloji
2415
39721000
Ev tipi pişirme ya da ısıtma donanımı
Orta Teknoloji
2416
39721100
Ev tipi pişirme düzenekleri
Orta Teknoloji
2417
39721200
Gazla çalışan buzdolapları
Orta Teknoloji
2418
39721300
Elektrikli olmayan hava ısıtıcıları ya da sıcak hava dağıtıcıları
Orta Teknoloji
2419
39721310
Hava ısıtıcıları
Orta Teknoloji
2420
39721320
Hava kurutucuları
Orta Teknoloji
2421
39721321
Basınçlı havalı kurutucular
Orta Teknoloji
2422
39721400
Anlık kullanım ya da depolama amaçlı elektrikli olmayan su ısıtıcıları
Orta Teknoloji
2423
39721410
Gaz yakıtlı ev aletleri
Orta Teknoloji
2424
39721411
Gaz yakıtlı ısıtıcılar
Orta Teknoloji
2425
39722000
Soba, fırın, ocak ve benzeri elektriksiz ev eşyalarının aksam ve parçaları Orta Teknoloji
2426
39722100
Soba aksam ve parçaları
2385
CPV
KODU
39712000
2386
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Fırın aksam ve parçaları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
39722300
Ocak aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2429
39811100
Oda spreyi
Orta Teknoloji
2430
39811200
Hava dezenfektanları
Orta Teknoloji
2431
39811300
Koku gidericiler
Orta Teknoloji
2432
39812000
Cilalar ve parlatıcı kremler
Orta Teknoloji
2433
39812100
Döşeme, zemin cilaları
Orta Teknoloji
2434
39812200
Ayakkabı cilaları
Orta Teknoloji
2435
39812300
Cilalama pastaları
Orta Teknoloji
2436
39812400
Süpürme karışımları
Orta Teknoloji
2437
39812500
Dolgu macunları
Orta Teknoloji
2438
39813000
Kazıma, ovalama, pas giderme toz ve pastaları
Orta Teknoloji
2439
39820000
Organiz yüzey aktif maddeler
Orta Teknoloji
2440
39821000
Amonyaklı temizleyiciler
Orta Teknoloji
2441
39822000
Kostik temizleyiciler
Orta Teknoloji
2442
39831100
Yağ inceltici
Orta Teknoloji
2443
39831200
Deterjanlar
Orta Teknoloji
2444
39831210
Bulaşık deterjanları
Orta Teknoloji
2445
39831220
Yağ giderici maddeler
Orta Teknoloji
2446
39831230
Gres gevşetici maddeler
Orta Teknoloji
2447
39831240
Temizleme karışımları
Orta Teknoloji
2448
39831250
Durulama solüsyonları
Orta Teknoloji
2449
39831300
Zemin temizleyiciler
Orta Teknoloji
2450
39831400
Ekran temizleyiciler
Orta Teknoloji
2451
39831500
Otomotiv temizleyicileri
Orta Teknoloji
2452
39831600
Tuvalet temizleyicileri
Orta Teknoloji
2453
39831700
Otomatik sıvı sabunluk
Orta Teknoloji
2454
39832000
Bulaşık yıkama için ürünler
Orta Teknoloji
2455
39832100
Bulaşık yıkama için toz deterjan
Orta Teknoloji
2456
39833000
Tozlanma önleyici ürünler/toz tutmayan ürünler
Orta Teknoloji
2457
39834000
Mücevher temizlik solüsyonları
Orta Teknoloji
2458
42110000
Türbin ve motorlar
Orta Teknoloji
2459
42111000
Motorlar
Orta Teknoloji
2460
42111100
Deniz araçları için dıştan takma motorlar
Orta Teknoloji
2461
42112000
Türbin montaj malzemeleri
Orta Teknoloji
2462
42112100
Su buharı türbinleri
Orta Teknoloji
2463
42112200
Hidrolik türbinler
Orta Teknoloji
2464
42112210
Su çarkları
Orta Teknoloji
2465
42112300
Gaz türbinleri
Orta Teknoloji
2466
42112400
Türbin donanımı
Orta Teknoloji
2467
42112410
Türbin cihazları
Orta Teknoloji
2468
42113000
Türbin aksamı
Orta Teknoloji
2427
CPV
KODU
39722200
2428
SIRA
KALEM ADI
Buhar türbin aksamları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42113110
Taban plakaları
Orta Teknoloji
2471
42113130
Hava soğutma sistemi kondensörleri
Orta Teknoloji
2472
42113150
Yağlama sistemleri
Orta Teknoloji
2473
42113160
Rutubet ayırıcıları
Orta Teknoloji
2474
42113161
Rutubet gidericiler
Orta Teknoloji
2475
42113170
Dönerek çalışan ekipman
Orta Teknoloji
2476
42113171
Rotorlar
Orta Teknoloji
2477
42113172
Pervaneler
Orta Teknoloji
2478
42113190
Döner dişliler
Orta Teknoloji
2479
42113200
Hidrolik türbin parçaları
Orta Teknoloji
2480
42113300
Gaz türbin parçaları
Orta Teknoloji
2481
42113310
Hava giriş sistemleri
Orta Teknoloji
2482
42113320
Gaz enjeksiyon modülü
Orta Teknoloji
2483
42113390
Gaz-yakıt sistemleri
Orta Teknoloji
2484
42113400
Su çarkı parçaları
Orta Teknoloji
2485
42120000
Pompalar ve kompresörler
Orta Teknoloji
2486
42121000
Hidrolik veya pnömatik güç makine ve motorları
Orta Teknoloji
2487
42121100
Hidrolik veya pnömatik güç silindirleri
Orta Teknoloji
2488
42121200
Hidrolik güç makineleri
Orta Teknoloji
2489
42121300
Pnömatik güç makineleri
Orta Teknoloji
2490
42121400
Hidrolik güç motorları
Orta Teknoloji
2491
42121500
Pnömatik güç motorları
Orta Teknoloji
2492
42122000
Pompalar
Orta Teknoloji
2493
42122100
Sıvı pompaları
Orta Teknoloji
2494
42122110
Yangın söndürmede kullanılan pompalar
Orta Teknoloji
2495
42122120
Helikopter yakıt ikmal sistemleri
Orta Teknoloji
2496
42122130
Su pompaları
Orta Teknoloji
2497
42122160
Soğutma pompaları
Orta Teknoloji
2498
42122161
Soğutma suyu pompaları
Orta Teknoloji
2499
42122170
Yağlama pompaları
Orta Teknoloji
2500
42122180
Yakıt pompaları
Orta Teknoloji
2501
42122190
Beton pompaları
Orta Teknoloji
2502
42122200
Karşılıklı pozitif hareketli ve deplasmanlı sıvı pompalar
Orta Teknoloji
2503
42122210
Hidrolik güç sistemleri
Orta Teknoloji
2504
42122220
Lağım pompaları
Orta Teknoloji
2505
42122230
Dozaj pompaları
Orta Teknoloji
2506
42122300
Sıvılar için basınç yükselticiler
Orta Teknoloji
2507
42122400
Santrifüj pompaları ve sıvı elevatörleri
Orta Teknoloji
2508
42122410
Tıp alanında kullanılan pompalar
Orta Teknoloji
2509
42122411
Gıda besleme pompaları
Orta Teknoloji
2510
42122419
Perfüzyon pompaları
Orta Teknoloji
2469
CPV
KODU
42113100
2470
SIRA
KALEM ADI
Sıvı pompaları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42122430
Santrifüj pompaları
Orta Teknoloji
2513
42122440
Döner hareketli motorlar
Orta Teknoloji
2514
42122450
Vakum pompaları
Orta Teknoloji
2515
42122460
Hava pompaları
Orta Teknoloji
2516
42122480
Türbin pompaları
Orta Teknoloji
2517
42122500
Laboratuar pompaları ve aksesuarları
Orta Teknoloji
2518
42122510
Peristaltik pompalar
Orta Teknoloji
2519
42123000
Kompresörler
Orta Teknoloji
2520
42123100
Gaz kompresörleri
Orta Teknoloji
2521
42123200
Döner hareketli kompresörler
Orta Teknoloji
2522
42123300
Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
Orta Teknoloji
2523
42123400
Hava kompresörleri
Orta Teknoloji
2524
42123410
Tekerlekli şasiye monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri
Orta Teknoloji
2525
42123500
Turbo kompresörler
Orta Teknoloji
2526
42123600
Karşılıklı deplasmanlı kompresörler
Orta Teknoloji
2527
42123610
Sıkıştırılmış hava tankı
Orta Teknoloji
2528
42123700
Santrifüj kompresörleri
Orta Teknoloji
2529
42123800
Sivil hava taşıtlarında kullanılan kompresörler
Orta Teknoloji
2530
42124000
Pompa, kompresör, motor veya makinelerin parça ve aksamlar
Orta Teknoloji
2531
42124100
Makine veya motorlar için parça ve aksamlar
Orta Teknoloji
2532
42124130
Pnömatik güç makinelerine ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2533
42124150
Hidrolik güç makine ve motorlarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2534
42124170
Tepkili güç sistemlerine ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2535
42124200
Pompa veya sıvı elevatörlere ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2536
42124210
Yakıt, el ve beton pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2537
42124211
Yakıt pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2538
42124212
El pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2539
42124213
Beton pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2540
42124220
Karşılıklı pozitif hareketli deplasmanlı motorlara ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2541
42124221
Hidrolik güç sistemlerine ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2542
42124222
Dozaj pompalarının aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2543
42124230
Döner hareketli pozitif deplasmanlı pompalara ait parça ve aksamlar
Orta Teknoloji
2544
42124290
2545
42124300
2546
42124310
Santrifüj pompalarına ait aksam ve pompalar
Orta Teknoloji
Hava veya gaz kompresörlerinde kullanılan hava ve vakum pompalarına
Orta Teknoloji
ait aksam ve parçalar
Hava pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2547
42124320
Vakum pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2548
42124330
Hava kompresörlerine ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2549
42124340
Gaz kompresörlerine ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2550
42130000
Musluklar, ventiller, vanalar ve benzeri aksam
Orta Teknoloji
2551
42131000
Musluklar, ventiller ve vanalar
Orta Teknoloji
2552
42131100
Valfler (görevlerine göre sınıflandırılmış)
Orta Teknoloji
2511
CPV
KODU
42122420
2512
SIRA
KALEM ADI
Merkezi ısıtma radyatör valfleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42131120
Taşma valfleri
Orta Teknoloji
2555
42131130
Isı regülatörleri
Orta Teknoloji
2556
42131140
Tazyik düşürücü, kumanda, kontrol veya emniyet valfleri
Orta Teknoloji
2557
42131141
Tazyik düşürücü valfler
Orta Teknoloji
2558
42131142
Kontrol valfleri
Orta Teknoloji
2559
42131143
Taşma kontrol valfleri
Orta Teknoloji
2560
42131144
Proses kontrol valfleri
Orta Teknoloji
2561
42131145
Çek valfleri, tahliye subapları
Orta Teknoloji
2562
42131146
Geri döndürmez valfler
Orta Teknoloji
2563
42131147
Emniyet valfleri
Orta Teknoloji
2564
42131148
Durdurma valfleri
Orta Teknoloji
2565
42131150
Dikey boru valfleri
Orta Teknoloji
2566
42131160
Yangın muslukları
Orta Teknoloji
2567
42131170
Gaz silindiri, tüpü subapları
Orta Teknoloji
2568
42131200
Valflerin yapılarına göre sınıflandırılması
Orta Teknoloji
2569
42131210
Kesme valfleri
Orta Teknoloji
2570
42131220
Cebri boru valfleri
Orta Teknoloji
2571
42131230
Kapatma valfleri
Orta Teknoloji
2572
42131240
Küresel, globe valfler
Orta Teknoloji
2573
42131250
İğneli valfler
Orta Teknoloji
2574
42131260
Bilyalı valfler
Orta Teknoloji
2575
42131270
Konik valfler
Orta Teknoloji
2576
42131280
Kelebek valfler
Orta Teknoloji
2577
42131290
Diyafram valfler
Orta Teknoloji
2578
42131291
Sürgülü valfler
Orta Teknoloji
2579
42131292
Flape sürgülü valfler
Orta Teknoloji
2580
42131300
Noel ağaçları ve diğer toplayıcı valfler
Orta Teknoloji
2581
42131310
Petrol çıkarma techizatı
Orta Teknoloji
2582
42131320
Şok manifoldları, giriş manifoldları
Orta Teknoloji
2583
42131390
Toplayıcı valfler
Orta Teknoloji
2584
42131400
Sıhhi musluk ve ventiller
Orta Teknoloji
2585
42132000
Musluk ve valflere ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2586
42132100
Valf aktüatörleri
Orta Teknoloji
2587
42132110
Elektrikli vana aktüatörleri
Orta Teknoloji
2588
42132120
Hidrolik valf aktüatörleri
Orta Teknoloji
2589
42132130
Pnömatik valf aktüatörleri
Orta Teknoloji
2590
42132200
Musluk aksamı
Orta Teknoloji
2591
42132300
Valf aksamı
Orta Teknoloji
2592
42140000
Dişliler, çalıştırma ve tahrik elemanları
Orta Teknoloji
2593
42141000
Düz dişliler, çalıştırma ve tahrik elemanları
Orta Teknoloji
2594
42141100
Vites kutusu, kam ve krank-mili
Orta Teknoloji
2553
CPV
KODU
42131110
2554
SIRA
KALEM ADI
Transmisyon milleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42141120
Ekzantirik mili/ kam şaftı
Orta Teknoloji
2597
42141130
Krank milleri
Orta Teknoloji
2598
42141200
Bilyalı rulmanlar için yatak kovanları
Orta Teknoloji
2599
42141300
Dişliler ve tahrik elemanları
Orta Teknoloji
2600
42141400
Volanlar ve kasnaklar
Orta Teknoloji
2601
42141410
Vinçler
Orta Teknoloji
2602
42141500
Kavramalar
Orta Teknoloji
2603
42141600
Kasnak blokları
Orta Teknoloji
2604
42141700
Mil kuplajları, şaft manşonları
Orta Teknoloji
2605
42141800
Kardan mafsalları
Orta Teknoloji
2606
42142000
Çalıştırma ve tahrik elemanlarına ait parça ve aksamlar
Orta Teknoloji
2607
42142100
Çalıştırma elemanlarına ait parça ve aksamlar
Orta Teknoloji
2608
42142200
Sürüş elemanları parçaları
Orta Teknoloji
2609
42211000
Mandıra makineleri, sütçülükte kullanılan makineler
Orta Teknoloji
2610
42211100
Santrifüj krema ayrıştırıcılar
Orta Teknoloji
2611
42212000
Orta Teknoloji
2612
42213000
2613
42214000
2614
42214100
Hububat ya da kuru baklagili işleme amaçlı makine ve ekipman
Alkollü içecek ya da meyva suyu imalatında kullanılan makine ve
donanım
Tarım ürünlerini pişirme fırınları ve kurutma ekipmanı ile pişirme ya da
ısıtma amaçlı ekipmanlar
Pişirme fırınları
2615
42214110
Et ızgaraları
Orta Teknoloji
2616
42214200
Orta Teknoloji
2617
42215000
2618
42215100
Tarım ürünlerini kurutma ekipmanı
Gıda veya içeceği endüstriyel kullanıma hazırlayan veya imal eden
makineler
Yiyecek kesme makineleri
2619
42215110
Ekmek dilimleme makineleri
Orta Teknoloji
2620
42215120
Et doğrama makineleri
Orta Teknoloji
2621
42215200
Yiyecek işleme makineleri
Orta Teknoloji
2622
42215300
Makarna ve benzeri ürünleri imal eden makine ve cihazlar
Orta Teknoloji
2623
42216000
Tütünün hazırlanması ve işlenmesine yönelik makineler
Orta Teknoloji
2624
42220000
Gıda, meşrubat, içecek ve tütün işlemeye yönelik makinelerin parçaları
Orta Teknoloji
2625
42221000
Gıda işlemeye yönelik makinelerin parçaları
Orta Teknoloji
2626
42221100
Mandıra ve sütçülük makinelerinin parçaları
Orta Teknoloji
2627
42221110
Süt sağma makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2628
42222000
Meşrubat ve içecek işleme makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2629
42223000
Tütün işleme makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2630
42300000
Endüstriyel veya laboratuar fırınlar, ocaklar ve yakma fırınları
Orta Teknoloji
2631
42310000
Ocak ve fırın brülörleri
Orta Teknoloji
2632
42320000
Atık fırınları
Orta Teknoloji
2633
42330000
Maden eritme fırınları
Orta Teknoloji
2634
42340000
Mesken dışında kullanılan fırınlar
Orta Teknoloji
2635
42341000
Ticari ocaklar
Orta Teknoloji
2595
CPV
KODU
42141110
2596
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
2636
CPV
KODU
42390000
2637
42411000
2638
42412000
2639
42412100
2640
SIRA
KALEM ADI
Ocak ve fırın brülörleri, ocaklar ve fırınlara ait aksam ve parçalar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
42412110
Palangalar ve caraskallar
Maden kuyularına asansörlerin indirilip çıkartılmasını sağlayan
bucurgatlar
Maden kuyu ağız kule vinçleri ve yeraltında kullanılmaya mahsus
vinçler
Maden kuyu ağız kulelerinde kullanılan vinçler
2641
42412120
Yer altında kullanılmaya mahsus vinçler
Orta Teknoloji
2642
42412200
Bucurgatlar
Orta Teknoloji
2643
42413000
Krikolar ve araç kaldırmakta kullanılan asansörler
Orta Teknoloji
2644
42413100
Sabit kriko sistemleri
Orta Teknoloji
2645
42413200
Hidrolik krikolar
Orta Teknoloji
2646
42413300
Pnömatik krikolar
Orta Teknoloji
2647
42413400
Mekanik krikolar
Orta Teknoloji
2648
42413500
Orta Teknoloji
2649
42414000
2650
42414100
Araç asansörleri, liftleri
Döner vinçler, mobil kaldırma çerçeveleri ve döner vinç takılmış iş
kamyonları
Döner vinçler
2651
42414110
Liman döner vinçleri
Orta Teknoloji
2652
42414120
Rıhtım döner vinçleri
Orta Teknoloji
2653
42414130
İstifleme döner vinçleri
Orta Teknoloji
2654
42414140
Konteyner döner vinçleri
Orta Teknoloji
2655
42414150
Kule döner vinçleri
Orta Teknoloji
2656
42414200
Sabit bir mesnede tespit edilmiş gezer döner vinçler
Orta Teknoloji
2657
42414210
Gezer döner vinçler
Orta Teknoloji
2658
42414220
Açılır kapanır köprüler
Orta Teknoloji
2659
42414300
Yelken direği döner vinçleri
Orta Teknoloji
2660
42414310
Hareket edebilen kaldırma çerçeveleri
Orta Teknoloji
2661
42414320
Kaideli yelken çırçırı
Orta Teknoloji
2662
42414400
Araca monteli döner vinçler
Orta Teknoloji
2663
42414410
Kamyonlar için döner vinçler
Orta Teknoloji
2664
42414500
Köprü döner vinçleri
Orta Teknoloji
2665
42415000
Forkliftler, kamyonlar, tren istasyonu peronu traktörleri
Orta Teknoloji
2666
42415100
Kaldırma tertibatlı kamyonlar
Orta Teknoloji
2667
42415110
Forklift
Orta Teknoloji
2668
42415200
İş kamyonları (yük vagonları)
Orta Teknoloji
2669
42415210
Kaldırma teçhizatı takılmış iş kamyonları
Orta Teknoloji
2670
42415300
Demiryolu istasyonu platformlar traktörler
Orta Teknoloji
2671
42415310
FSVS Araçları, serbest direksiyonlu araçlar
Orta Teknoloji
2672
42415320
Orta Teknoloji
2673
42416000
2674
42416100
Ambulans araçları için ekipman
Kaldıraçlar, asansörlü ve asansörsüz yük kaldırıcılar, yürüyen merdiven
ve platformlar
Kaldıraçlar
2675
42416110
Banyo kaldıraçları
Orta Teknoloji
2676
42416120
Yük kaldıraçları
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Mekanik kaldıraçlar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42416200
Skipli ağır yük asansörleri
Orta Teknoloji
2679
42416210
Kutu kaldıraçları
Orta Teknoloji
2680
42416300
Ağır yük asansörleri
Orta Teknoloji
2681
42416400
Yürüyen merdivenler
Orta Teknoloji
2682
42416500
Hareketli platformlar
Orta Teknoloji
2683
42417100
Pnömatik elevatör ve konveyörler
Orta Teknoloji
2684
42417200
Konveyörler
Orta Teknoloji
2685
42417210
Sürekli hareket eden tip kovalı elevatörler ve konveyörler
Orta Teknoloji
2686
42417220
Orta Teknoloji
2687
42417230
2688
42417300
Sürekli hareket eden tip bantlı elevatör ve konveyörler
Madencilikte kullanılan sert maden koruyucu kaplanmış AFCS
konveyörleri
Konveyör ekipmanı
2689
42418000
Kaldırma, taşıma, elden geçirme, yükleme veya boşaltma makineleri
Orta Teknoloji
2690
42418100
Maden vagon iticileri, lokomotifler ve vagon traversleme araçları
Orta Teknoloji
2691
42418200
Tek raylı vagonlar veya kayak lift ekipmanı
Orta Teknoloji
2692
42418210
Asılı tek raylı vagon ekipmanı
Orta Teknoloji
2693
42418220
Sandalyeli telesiyejler
Orta Teknoloji
2694
42418290
Kayak telesiyejleri, kayak liftleri
Orta Teknoloji
2695
42418300
Konik tip kaldırma ekipmanı
Orta Teknoloji
2696
42418400
Atlı karınca, karusel depolama ve erişim makineleri
Orta Teknoloji
2697
42418500
Mekanik taşıma ekipmanı
Orta Teknoloji
2698
42418900
Yükleme veya boşaltma makineleri
Orta Teknoloji
2699
42418910
Yükleme ekipmanı
Orta Teknoloji
2700
42418920
Boşaltma ekipmanı
Orta Teknoloji
2701
42418930
Yandan çatallı yükleyiciler, yandan yükleme istif arabaları
Orta Teknoloji
2702
42418940
Konteyner yükleme ekipmanı
Orta Teknoloji
2703
42419000
Kaldırma ve yükleme ekipmanına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2704
42419100
Döner vinç aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2705
42419200
Orta Teknoloji
2706
42419500
2707
42419510
İş kamyonlarının aksam ve parçaları
Kaldıraç, skipli ağır yük asansörü ve yürüyen merdivenlerin aksam ve
parçaları
Kaldıraçların aksam ve parçaları
2708
42419520
Skipli ağır yük asansörlerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2709
42419530
Yürüyen merdivenlerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2710
42419540
Hareketli platformların aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2711
42419800
Konveyörlerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2712
42419810
Bantlı tip konveyörlerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2713
42419890
Orta Teknoloji
2714
42419900
2715
42420000
2716
42500000
Kovalı tip konveyörlerin aksam ve parçaları
Maden ocağı asansörleri ve diğer kaldırma ve yükleme ekipmanına ait
aksam ve parçalar
Döner vinç ya da ekskavatörlerde (kazı makinesi) kullanılan kova,
kürek, kepçe ve pençeler
Soğutma ve havalandırma ekipmanları
2677
CPV
KODU
42416130
2678
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
TEKNOLOJİ
SINIFI
SIRA
CPV
KODU
2717
42510000
2718
42511000
Isı değiştirme üniteleri, havalandırma ve soğutma ekipmanları ve
filtreleme makineleri (mekanizmaları)
Isı değiştiriciler, hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya özgü makineler
2719
42511100
Isı değiştiriciler
Orta Teknoloji
2720
42511110
Isı pompaları
Orta Teknoloji
2721
42511200
Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya özgü makineler
Orta Teknoloji
2722
42512000
Klima cihazları
Orta Teknoloji
2723
42512100
Pencere tipi klima cihazları
Orta Teknoloji
2724
42512200
Duvar tipi klima cihazları
Orta Teknoloji
2725
42512300
HVAC paketleri
Orta Teknoloji
2726
42512400
Araç klima sistemleri
Orta Teknoloji
2727
42512500
Klima cihazlarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2728
42512510
Damperler
Orta Teknoloji
2729
42512520
Çerçeveli cam gölgelikler
Orta Teknoloji
2730
42513000
Soğutma ve dondurma ekipmanları
Orta Teknoloji
2731
42513100
Dondurucu cihazlar
Orta Teknoloji
2732
42513200
Soğutucu cihazlar
Orta Teknoloji
2733
42513210
Soğutuculu vitrinler
Orta Teknoloji
2734
42513220
Soğutuculu tezgahlar
Orta Teknoloji
2735
42513290
Orta Teknoloji
2736
42514000
2737
42514200
Ticari tip soğutucu cihazlar
Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasında kullanılan makine ve
aparatlar
Elektrostatik hava ve gaz temizleyiciler
2738
42514300
Filtreleme aparatları
Orta Teknoloji
2739
42514310
Hava filtreleri
Orta Teknoloji
2740
42514320
Gaz filtreleri
Orta Teknoloji
2741
42520000
Havalandırma ekipmanı
Orta Teknoloji
2742
42521000
Duman giderme cihazları
Orta Teknoloji
2743
42522000
Mesken dışında kullanılan fanlar
Orta Teknoloji
2744
42522100
Orta Teknoloji
2745
42530000
2746
42531000
Vantilatörlere ait aksam ve parçalar
Soğutma ve dondurma ekipmanı ile ısı pompalarına ait aksam ve
parçalar
Soğutma ekipmanına ait aksam ve parçalar
2747
42532000
Dondurucu ekipmana ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2748
42533000
Isı pompalarına ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
2749
42610000
Lazerle çalışan tezgahlar ve merkezi torna tezgahları
Orta Teknoloji
2750
42611000
Özel amaçlı takım tezgahları
Orta Teknoloji
2751
42612000
Torna tezgahları - merkezli
Orta Teknoloji
2752
42612100
Yatay merkezli torna tezgahları
Orta Teknoloji
2753
42612200
Orta Teknoloji
2754
42620000
2755
42621000
Dikey merkezli torna tezgahları
Metal tornalamaya, raybalamaya ve frezelemeye yönelik takım
tezgahları
Metal işlemeye yönelik torna tezgahları
2756
42621100
CNC tornalar
Orta Teknoloji
2757
42622000
Diş açma veya vida yuvası açma tezgahları
Orta Teknoloji
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Freze tezgahları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42630000
Metal iş makine tezgahları
Orta Teknoloji
2760
42631000
Metallerin yüzeylerini taşlama tezgahları
Orta Teknoloji
2761
42632000
Sayısal kontrollü metal işleme tezgahları
Orta Teknoloji
2762
42633000
Bükme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma amaçlı tezgahlar
Orta Teknoloji
2763
42634000
Demirci tezgah ve avadanlıkları, şahmerdanlar
Orta Teknoloji
2764
42635000
Kalıp basma tezgahları
Orta Teknoloji
2765
42636000
Presler
Orta Teknoloji
2766
42636100
Orta Teknoloji
2767
42637000
2768
42637100
Hidrolikli presler
Metalleri delmeye, raybalamaya veya frezelemeye yönelik takım
tezgahları
Metal delmeye yönelik takım tezgahı
2769
42637200
Metalleri raybalamaya yönelik takım tezgahı
Orta Teknoloji
2770
42637300
Metalleri frezelemeye yönelik takım tezgahları
Orta Teknoloji
2771
42638000
Metal işleyen torna tezgahı merkezleri
Orta Teknoloji
2772
42640000
Metaller dışındaki sert malzemeleri işlemeye yönelik takım tezgahları
Orta Teknoloji
2773
42641000
Taş, seramik, beton veya cam işlemeye yönelik takım tezgahları
Orta Teknoloji
2774
42641100
Taş işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2775
42641200
Seramik işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2776
42641300
Beton işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2777
42641400
Cam işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2778
42642000
Ağaç, kemik, mantar, sert kauçuk ve plastik işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2779
42642100
Ağaç işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2780
42642200
Kemik işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2781
42642300
Mantar işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2782
42642400
Sert kauçuk işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2783
42642500
Sert plastik işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2784
42650000
Pnömatik veya motorlu el aletleri
Orta Teknoloji
2785
42651000
Pnömatik el aletleri
Orta Teknoloji
2786
42652000
Orta Teknoloji
2787
42660000
2788
42661000
Elle işletilen elektromekanik aletler
Lehim ve kaynak yapmaya özgü makine ve cihazlar, yüzey sertleştirme
ve sıcak püskürtme makine ve cihazları
Lehim ve pirinç kaynağı yapmaya mahsus ekipman
2789
42661100
Lehim ekipmanı
Orta Teknoloji
2790
42661200
Pirinç kaynak ekipmanı
Orta Teknoloji
2791
42662000
Kaynak makine ve ekipmanı
Orta Teknoloji
2792
42662100
Elektrikli kaynak ekipmanı
Orta Teknoloji
2793
42662200
Mekanik kaynak ekipmanı
Orta Teknoloji
2794
42663000
Yüzey sertleştirme makineleri
Orta Teknoloji
2795
42664000
Ergitme kaynağı yapmaya mahsus ekipman
Orta Teknoloji
2796
42664100
Plastik ergitme kaynağı yapmaya mahsus ekipman
Orta Teknoloji
2797
42665000
Metal püskürtme makine ve ekipmanı
Orta Teknoloji
2798
42671000
Alet sapları, tutucuları
Orta Teknoloji
2758
CPV
KODU
42623000
2759
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Laboratuar alet taşıyıcılar
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42671110
Banyolar için test tüpü rafları
Orta Teknoloji
2801
42672000
Tezgah takımları için işlenecek malzeme tutucuları
Orta Teknoloji
2802
42673000
Takım tezgahlarına ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat
Orta Teknoloji
2803
42674000
Metal işleme makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2804
42675000
Sert maddeleri işlemeye yönelik makinelerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2805
42675100
Zincir testere aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2806
42676000
El ile kullanılan aletlerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2807
42677000
Pnömatik aletlerin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2808
42700000
Tekstil, hazır giyim ve deri işlemede kullanılan makineler
Orta Teknoloji
2809
42710000
Tekstil ve giyim eşyası işlemeye yönelik makineler
Orta Teknoloji
2810
42711000
Orta Teknoloji
2811
42712000
2812
42713000
Suni kumaşların işlenmesinde kullanılan makineler
Dokunmaya elverişli lifleri eğirmeye,katlamaya, bükmeye ve
bobinlemeye yarayan makine ve donanım
Dokuma makineleri, tezgahlar
2813
42714000
Örgü, dikiş, trikotaj makineleri
Orta Teknoloji
2814
42715000
Dikiş makineleri
Orta Teknoloji
2815
42716000
Çamaşırhane tipi yıkama, kuru temizleme ve kurutma makineleri
Orta Teknoloji
2816
42716100
Çamaşır yıkama tesisi
Orta Teknoloji
2817
42716110
Çamaşır yıkama ekipmanı
Orta Teknoloji
2818
42716120
Çamaşır yıkama makineleri
Orta Teknoloji
2819
42716130
Kuru temizleme makineleri
Orta Teknoloji
2820
42716200
Kurutma makineleri
Orta Teknoloji
2821
42717000
Çarşaf ütüleme ve katlama ekipmanı
Orta Teknoloji
2822
42717100
Çarşaf katlama donanımı
Orta Teknoloji
2823
42718000
Tekstil apreleme makineleri
Orta Teknoloji
2824
42718100
Ütü makineleri
Orta Teknoloji
2825
42718200
Orta Teknoloji
2826
42720000
2827
42800000
2828
42810000
2829
42910000
Ütü presleri
Tekstil ve hazır giyim üretiminde kullanılan makinelere ait aksam ve
parçalar
Kağıt veya karton üretiminde kullanılan makineler
Kağıt veya karton üretiminde kullanılan makinelere ait aksam ve
parçalar
Damıtma, filtereleme veya rektifiye aparatları
2830
42912000
Sıvı filtreleme veya arıtma makine ve aparatları
Orta Teknoloji
2831
42912100
Sıvıların filtrelenmesinde kullanılan makine ve aparatlar
Orta Teknoloji
2832
42912110
Sondaj çamuru filtreleme aparatları
Orta Teknoloji
2833
42912120
Hidrosiklon makineleri
Orta Teknoloji
2834
42912130
Meşrubat (içecek) filtreleme veya arıtma aparatları
Orta Teknoloji
2835
42912300
Su filtreleme ve arıtma cihaz ve aparatları
Orta Teknoloji
2836
42912310
Su filtreleme aparatları
Orta Teknoloji
2837
42912320
Hava giderme aparatları
Orta Teknoloji
2838
42912330
Su arıtma aparatları
Orta Teknoloji
2839
42912340
Tuz giderme aparatları
Orta Teknoloji
2799
CPV
KODU
42671100
2800
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Filtreleme tesisleri ekipmanları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42913000
Yağ, benzin ve hava filtreleri
Orta Teknoloji
2842
42913300
Yağ filtreleri
Orta Teknoloji
2843
42913400
Benzin filtreleri
Orta Teknoloji
2844
42913500
Hava filtreleri
Orta Teknoloji
2845
42914000
Orta Teknoloji
2846
42921000
2847
42921100
2848
42921200
2849
42921300
Atık maddeleri yeniden işleme ekipmanı
Şişeleri veya diğer kapları temizlemek, doldurmak, kapatmak ve
ambalajlamak için kullanılan makineler
Şişeleri ve diğer kapları temizlemek veya kurutmakta kullanılan
makineler
Şişeleri, konserve kutularını ve diğer kapları doldurma veya kapamada
kullanılan makineler
Ambalajlama veya paketleme makineleri
2850
42921310
Ambalaj çemberleme makineleri
Orta Teknoloji
2851
42921320
Paketleme makineleri
Orta Teknoloji
2852
42921330
Ambalajlama makineleri
Orta Teknoloji
2853
42923100
Tartı aletleri
Yüksek Teknoloji
2854
42923110
Teraziler
Yüksek Teknoloji
2855
42923200
Basküller
Orta Teknoloji
2856
42923210
Dükkanlarda kullanılan basküller
Orta Teknoloji
2857
42923220
Taşıyıcı bant üzerindeki maddeyi tartan basküller
Orta Teknoloji
2858
42923230
Sabit ağırlığa göre ağırlık kontrolü yapan alet ve basküller
Orta Teknoloji
2859
42924200
Buhar veya kum püskürtme makineleri
Orta Teknoloji
2860
42924300
Püskürtme ekipmanı
Orta Teknoloji
2861
42924310
Püskürtme tabancaları
Orta Teknoloji
2862
42924700
Püskürtme, dağıtma veya pulverize etmekte kullanılan mekanik araçlar
Orta Teknoloji
2863
42924710
Gaz dağıtım aparatları
Orta Teknoloji
2864
42924720
Dekontaminasyon ekipmanı
Orta Teknoloji
2865
42924730
Su basınçlı temizleme aparatları
Orta Teknoloji
2866
42924740
Yüksek basınçlı temizlik aparatları
Orta Teknoloji
2867
42924790
Orta Teknoloji
2868
42930000
2869
42931000
Koku giderme aparatları
Santrifüjler, kalenderler ve diğer hadde makineleri ya da otomatik satış
makineleri
Santrifüjler
2870
42931100
Laboratuar santrifüjleri ve aksesuarları
Orta Teknoloji
2871
42931110
Yerden santrifüjler
Orta Teknoloji
2872
42931120
Masa santrifüjleri
Orta Teknoloji
2873
42931130
Santrifüjler için Uçlar
Orta Teknoloji
2874
42931140
Santrifüjler için rotatif ekipmanlar
Orta Teknoloji
2875
42932000
Kalender makineleri
Orta Teknoloji
2876
42932100
Hadde makineleri
Orta Teknoloji
2877
42933000
Otomatik satış makineleri
Orta Teknoloji
2878
42933100
Lavabo ve tuvaletlerde kullanılan otomatik satış ve hizmet makineleri
Orta Teknoloji
2879
42933200
Otomatik pul makineleri
Orta Teknoloji
2880
42933300
Otomatik ürün satış makineleri
Orta Teknoloji
2840
CPV
KODU
42912350
2841
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
TEKNOLOJİ
SINIFI
SIRA
CPV
KODU
2881
42940000
2882
42941000
Isıl işlem makineleri, ısı değişikliği ile maddelerin işlenmesini sağlayan
makineler
Gazlar için ısıl işlem makineleri
2883
42942000
Fırınlar ve aksesuarları
Orta Teknoloji
2884
42942200
Vakumlu fırınlar
Orta Teknoloji
2885
42943000
Termostatik banyo ve aksesuarları
Orta Teknoloji
2886
42943100
Soğutma bobinleri
Orta Teknoloji
2887
42943200
Ultrasonik banyolar
Orta Teknoloji
2888
42943210
Daldırma termostatlar
Orta Teknoloji
2889
42943300
Daldırma soğutucular
Orta Teknoloji
2890
42943400
Soğutmalı ve soğutmalı/ısıtmalı sirkülatörler
Orta Teknoloji
2891
42943500
Devirli soğutucular
Orta Teknoloji
2892
42943600
Yüksek sıcaklık sirkülatörleri
Orta Teknoloji
2893
42943700
Isıtma sirkülatörleri
Orta Teknoloji
2894
42950000
Genel amaçlı makine parçaları
Orta Teknoloji
2895
42952000
Santrifüj aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2896
42953000
Kalender makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2897
42954000
Hadde makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2898
42955000
Filtre cihazlarının aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2899
42956000
Arıtma cihazlarının aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2900
42957000
Püskürtme cihazlarının aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2901
42958000
Tartı aletlerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2902
42959000
Evsel kullanımı havi olmayan bulaşık makineleri
Orta Teknoloji
2903
42961000
Komuta kontrol sistemi
Yüksek Teknoloji
2904
42961100
Erişim kontrol sistemi
Yüksek Teknoloji
2905
42961200
SCADA sistemi veya eşdeğeri
Yüksek Teknoloji
2906
42961300
Araç tespit sistemi
Yüksek Teknoloji
2907
42961400
Hızlı evrak gönderme sistemi
Yüksek Teknoloji
2908
42962000
Baskı ve grafik ekipmanı
Orta Teknoloji
2909
42962100
Film baskı sistemleri
Orta Teknoloji
2910
42962200
Matbaa makineleri
Orta Teknoloji
2911
42962300
Grafik iş istasyonları
Orta Teknoloji
2912
42962400
Hektograflar
Orta Teknoloji
2913
42962500
Oymacılık makineleri
Orta Teknoloji
2914
42963000
Bozuk para basmaya özgü makine ve cihazlar
Orta Teknoloji
2915
42964000
Ofis otomasyon donanımı
Yüksek Teknoloji
2916
42965000
Bilgi işlem donanımı
Yüksek Teknoloji
2917
42965100
Ambar yönetim sistemi
Yüksek Teknoloji
2918
42965110
Depo sistemi
Yüksek Teknoloji
2919
42967000
Kumanda birimi
Yüksek Teknoloji
2920
42967100
Sayısal uzaktan kumanda birimi
Yüksek Teknoloji
2921
42968000
Tevzi makineleri, otomatlar
Orta Teknoloji
2922
42968100
İçecek otomatları
Orta Teknoloji
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
2923
CPV
KODU
42968200
2924
42968300
2925
42970000
2926
SIRA
KALEM ADI
Sıhhi malzeme tevzi makineleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
42971000
Tuvalet tipi rulolu otomat sistemi
Bulaşık makineleri ile temizleme, doldurma, paketleme ve sarma
makinelerinin aksam ve parçalar
Bulaşık makinesi parçaları
2927
42972000
Temizleme makineleri parçaları
Orta Teknoloji
2928
42973000
Dolum makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2929
42974000
Ambalajlama makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
2930
42975000
Sarma makineleri parçaları
Orta Teknoloji
2931
42980000
Gaz üreteçleri
Orta Teknoloji
2932
42981000
Ozon üreteçleri
Orta Teknoloji
2933
42990000
Diğer çeşitli özel amaçlı kullanılan makine ve donanım
Orta Teknoloji
2934
42991000
Kağıt baskı ve ciltleme makineleri ve parçaları
Orta Teknoloji
2935
42991100
Cilt makineleri
Orta Teknoloji
2936
42991110
Bez cilt makineleri
Orta Teknoloji
2937
42991200
Baskı makineleri
Orta Teknoloji
2938
42991210
Ofset baskı makineleri
Orta Teknoloji
2939
42991220
Tipo baskı makineleri
Orta Teknoloji
2940
42991230
Bilet yazıcıları
Orta Teknoloji
2941
42991300
Fotoğraf Derleme sistemi
Orta Teknoloji
2942
42991400
Ahşap, kağıt hamuru, kağıt yada kartonlar için kurutucular
Orta Teknoloji
2943
42991500
Baskı ya da ciltleme makinelerinin parçaları
Orta Teknoloji
2944
42992000
Özel amaçlı elektrikli ürünler
Orta Teknoloji
2945
42992100
Faraday kafesi
Orta Teknoloji
2946
42992200
Yankı yapmayan odalar
Orta Teknoloji
2947
42992300
Elektromanyetik emici maddeler
Orta Teknoloji
2948
42993000
Kimya sanayii makine ve donanımları
Orta Teknoloji
2949
42993100
Klorlama donanımı
Orta Teknoloji
2950
42993200
Dozaj tesisi
Orta Teknoloji
2951
42994000
Lastik ya da plastik işleme amaçlı makine ve donanım
Orta Teknoloji
2952
42994100
Plastikten mamul pencere ve çerçeve imalatında kullanılan makineler
Orta Teknoloji
2953
42994200
Plastikleri işleme için makineler
Orta Teknoloji
2954
42994220
Laminasyon aksesuarları
Orta Teknoloji
2955
42994230
Lamine
Orta Teknoloji
2956
42995000
Çeşitli temizleme makineleri
Orta Teknoloji
2957
42995100
Boru, tünel yıkama aletleri
Orta Teknoloji
2958
42995200
Sahil temizleme makineleri
Orta Teknoloji
2959
42996000
Kanalizasyon arıtma makineleri
Orta Teknoloji
2960
42996100
Toz haline getirme donanımı
Orta Teknoloji
2961
42996110
Atıksu, lağım arıtımında kullanılan yumuşatıcılar
Orta Teknoloji
2962
42996200
Kanalizasyon presleri
Orta Teknoloji
2963
42996300
Kazıyıcılar
Orta Teknoloji
2964
42996400
Karıştırıcı birimleri
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Lağım kalburları
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
42996600
Oksijenleme ekipmanı
Orta Teknoloji
2967
42996700
Ön çöktürücüler
Orta Teknoloji
2968
42996800
Çökürtme yatakları
Orta Teknoloji
2969
42996900
Çamur işleme ekipmanı
Orta Teknoloji
2970
42997000
Boru hattı makine ve ekipmanı
Orta Teknoloji
2971
42997100
Boru hatlarının iç yüzeylerinin muayenesine yönelik makineler
Orta Teknoloji
2972
42997200
Boru hatlarının iç yüzeylerinin temizliğine yönelik makineler
Orta Teknoloji
2973
42997300
Sanayi tipi robotlar
Orta Teknoloji
2974
42998000
Paletli toplama sistemi
Orta Teknoloji
2975
42998100
Paletli erişim sistemi
Orta Teknoloji
2976
42999000
Evsel kullanımı olmayan vakum temizleyiciler ve satıh cilalayıcılar
Orta Teknoloji
2977
42999100
Evsel kullanımı olmayan vakum temizleyiciler
Orta Teknoloji
2978
42999200
Evsel kullanımı olmayan satıh cilalayıcılar
Orta Teknoloji
2979
42999300
Evsel kullanımı olmayan vakum temizleyicilerin parçaları
Orta Teknoloji
2980
42999400
Evsel kullanımı olmayan satıh cilalayıcıların parçaları
Orta Teknoloji
2981
43100000
Orta Teknoloji
2982
43120000
2983
43121000
Madencilik ekipmanı
Kömür ya da kaya kesicileri ve tünel açma makineleri ile sondaj ya da
oyma makineleri
Kuyu açma makineleri
2984
43121100
Kuyu ağzına kurulan çalışma ekipman ve avadanlıkları
Orta Teknoloji
2985
43121200
Yükseltici bağlantı aparatı
Orta Teknoloji
2986
43121300
Kuyu ikmal ekipmanı
Orta Teknoloji
2987
43121400
Kuyu müdahale ekipmanı
Orta Teknoloji
2988
43121500
Kuyu muayene ekipmanı
Orta Teknoloji
2989
43121600
Patlama önleyici aparatlar (BOP)
Orta Teknoloji
2990
43122000
Kömür ya da kaya kesme makineleri
Orta Teknoloji
2991
43123000
Tünel açma makineleri
Orta Teknoloji
2992
43124000
Sondaj makineleri
Orta Teknoloji
2993
43124100
Köstebekler
Orta Teknoloji
2994
43124900
Kaya sondaj ekipmanı
Orta Teknoloji
2995
43125000
Oyma makineleri
Orta Teknoloji
2996
43130000
Sondaj ekipmanları
Orta Teknoloji
2997
43131000
Kıyı ötesi üretim platformları
Orta Teknoloji
2998
43131100
Kıyı ötesi ekipmanlar
Orta Teknoloji
2999
43131200
Kıyı ötesi sondaj takımı
Orta Teknoloji
3000
43132000
Petrol sondaj ekipmanı
Orta Teknoloji
3001
43132100
Sondaj makineleri
Orta Teknoloji
3002
43132200
Sondaj grubu
Orta Teknoloji
3003
43132300
Matkaplar
Orta Teknoloji
3004
43132400
Hat ekipmanı
Orta Teknoloji
3005
43132500
Hat taşıyıcı askılar
Orta Teknoloji
3006
43133000
Petrol platformu ekipmanı
Orta Teknoloji
2965
CPV
KODU
42996500
2966
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Kızak üniteleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
43133200
Kızak ünitesine monteli modüller
Orta Teknoloji
3009
43134000
Petrol sahası makine ve donanımları
Orta Teknoloji
3010
43134100
Dalgıç pompalar
Orta Teknoloji
3011
43135000
Deniz altı ekipmanı
Orta Teknoloji
3012
43135100
Denizaltı kumanda sistemleri
Orta Teknoloji
3013
43136000
Sondaj deliği ekipmanı
Orta Teknoloji
3014
43140000
Mayına dayanıklı hidrolik tahrikli mobil destekler
Orta Teknoloji
3015
43200000
Hafriyat ve toprak kaldırma makineleri ve bunlarla ilgili parçalar
Orta Teknoloji
3016
43210000
Toprak kaldırma makineleri
Orta Teknoloji
3017
43211000
Buldozerler
Orta Teknoloji
3018
43212000
Kavisli dozerler
Orta Teknoloji
3019
43220000
Greyderler ve tesfiye, düzleme makineleri
Orta Teknoloji
3020
43221000
Yol greyderleri
Orta Teknoloji
3021
43230000
Kazıyıcı makineler
Orta Teknoloji
3022
43240000
Tokmaklayarak yol sıkıştırma makineleri
Orta Teknoloji
3023
43250000
Önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler
Orta Teknoloji
3024
43251000
Bekolu ön-arka kürekli yükleyiciler
Orta Teknoloji
3025
43252000
Orta Teknoloji
3026
43260000
3027
43261000
Bekosuz ön-arka kürekli yükleyiciler
Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler ile
madencilik makineleri
Mekanik kürekler
3028
43261100
Mekanik kürekli yükleyiciler
Orta Teknoloji
3029
43262000
Hafriyat makineleri
Orta Teknoloji
3030
43262100
Mekanik ekskavatörler
Orta Teknoloji
3031
43310000
Bayındırlık ve inşaat işlerinde kullanılan makine ve teçhizat
Orta Teknoloji
3032
43311000
Şahmerdanlar, kazık varyosları
Orta Teknoloji
3033
43312000
Yol satıh kaplama makineleri
Orta Teknoloji
3034
43312100
Yol tesfiye makineleri
Orta Teknoloji
3035
43312200
Mıcır atma makineleri
Orta Teknoloji
3036
43312300
Kaldırım döşeme makineleri
Orta Teknoloji
3037
43312400
Yol silindirleri
Orta Teknoloji
3038
43312500
Mekanik silindirler
Orta Teknoloji
3039
43313000
Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri
Orta Teknoloji
3040
43313100
Kar küreyicileri
Orta Teknoloji
3041
43313200
Kar püskürtücüleri
Orta Teknoloji
3042
43314000
Kazık sökme makineleri
Orta Teknoloji
3043
43315000
Sıkıştırma makineleri
Orta Teknoloji
3044
43316000
Kablo döşeme makineleri
Orta Teknoloji
3045
43328000
Hidrolikli tesisatlar
Orta Teknoloji
3046
43328100
Orta Teknoloji
3047
43400000
Hidrolik ekipman
Mineral ve cevher işleme makineleri ile dökümhane kalıpları yapmaya
yarayan makineler
3007
CPV
KODU
43133100
3008
SIRA
KALEM ADI
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Orta Teknoloji
Mineral ve cevher işleme makineleri
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
43411000
Ayırma ve eleme makineleri
Orta Teknoloji
3050
43412000
Çakıl ile zifti karıştırmakta kullanılan makineler
Orta Teknoloji
3051
43413000
Beton ya da harç karıcılar
Orta Teknoloji
3052
43413100
Çimento mikserleri
Orta Teknoloji
3053
43414000
Öğütme makineleri, konkasörler
Orta Teknoloji
3054
43414100
Toz kömür değirmenleri
Orta Teknoloji
3055
43415000
Dökümhane kalıpları
Orta Teknoloji
3056
43420000
Dökümhane kalıbı imalat makineleri
Orta Teknoloji
3057
43500000
Demiryolu hattı döşeme makineleri
Orta Teknoloji
3058
43611100
Köprü prizleri
Orta Teknoloji
3059
43611300
Sondaj kapları
Orta Teknoloji
3060
43611500
Döner matkap tablaları
Orta Teknoloji
3061
43611600
Çamur hattı süspansiyon ekipmanı
Orta Teknoloji
3062
43611700
Ankraj çubuğu donanımları
Orta Teknoloji
3063
43612000
Kuyu açma makinesi parçaları
Orta Teknoloji
3064
43612100
Muhafaza askıları
Orta Teknoloji
3065
43612200
Hat askı donanımı
Orta Teknoloji
3066
43612300
Çıkan petrolü yukarı çeken cer cihazları
Orta Teknoloji
3067
43612400
Kuyu başına kurulan donanım
Orta Teknoloji
3068
43612500
Ürün çıkarma borusu bağlantı ekipmanları (petrol, gaz)
Orta Teknoloji
3069
43612600
Kuyu başı teçhizatı kumanda sistemi
Orta Teknoloji
3070
43612700
Kuyubaşı ekipmanı
Orta Teknoloji
3071
43612800
Sondaj aparatı kaldırma sistemleri
Orta Teknoloji
3072
43613000
Kömür ve taş kesme makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3073
43613100
Kömür kesme makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3074
43613200
Kaya ve taş kesme makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3075
43614000
Tünel açma makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3076
43620000
Cevher işleme makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3077
43630000
Oyma makinesi aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3078
43640000
Hafriyat makineleri aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3079
43700000
Metalürji makineleri ve ilgili parçaları
Orta Teknoloji
3080
43710000
Metal haddeleme makineleri
Orta Teknoloji
3081
43711000
Metal haddeleme makinelerinin aksam ve parçaları
Orta Teknoloji
3082
43720000
Döküm makineleri
Orta Teknoloji
3083
43721000
Döküm makinelerine ait aksam ve parçalar
Orta Teknoloji
3084
43800000
Atölye ekipmanı
Orta Teknoloji
3085
43810000
Marangoz ekipmanı
Orta Teknoloji
3086
43811000
Taşlama tezgahları
Orta Teknoloji
3087
43812000
Testere tezgahları
Orta Teknoloji
3088
43820000
Ayakkabı imalatı ekipmanı
Orta Teknoloji
3089
43830000
Güç aletleri
Orta Teknoloji
3048
CPV
KODU
43410000
3049
SIRA
KALEM ADI
Demirci ustası ekipmanı
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
44111400
Boyalar ve duvar kaplamaları
Orta Teknoloji
3092
44115500
Yağmurlama yangın söndürme sistemleri
Orta Teknoloji
3093
44115600
Yürüyen platformlar
Orta Teknoloji
3094
44311000
Bükümlü kablolar
Orta Teknoloji
3095
44320000
Kablolar ve ilgili mamuller
Orta Teknoloji
3096
44321000
Kablolar
Orta Teknoloji
3097
44322000
Kablo aksesuarları
Orta Teknoloji
3098
44322100
Kablo boruları, kablo kanalları
Orta Teknoloji
3099
44322200
Kablo bağlantıları
Orta Teknoloji
3100
44322300
Kablo kılıfları
Orta Teknoloji
3101
44322400
Kablo toplama bilezikleri
Orta Teknoloji
3102
44411100
Musluklar
Orta Teknoloji
3103
44440000
Bilyeli ve makaralı rulmanlar
Orta Teknoloji
3104
44441000
Mikro bilyalar
Orta Teknoloji
3105
44442000
Bilyalı rulmanlar
Orta Teknoloji
3106
44464000
Paletli kamyonlar
Orta Teknoloji
3107
44482200
Yangın muslukları
Orta Teknoloji
3108
44521120
Elektronik güvenlik kilidi
Yüksek Teknoloji
3109
44540000
Zincir
Orta Teknoloji
3110
44541000
Mafsallı zincir
Orta Teknoloji
3111
44542000
Zincir parçaları
Orta Teknoloji
3112
44611110
Sıkıştırılmış hava tüpleri
Orta Teknoloji
3113
44611200
Solunum aparatları
Orta Teknoloji
3114
44614310
İstifleme makineleri ve sistemleri
Orta Teknoloji
3115
44800000
Boyalar, vernikler ve macunlar
Orta Teknoloji
3116
44810000
Boyalar
Orta Teknoloji
3117
44811000
Yol boyaları
Orta Teknoloji
3118
44812000
Ressam boyaları
Orta Teknoloji
3119
44812100
Emaye ve seramik sırları
Orta Teknoloji
3120
44812200
Yağlı ve sulu boyalar
Orta Teknoloji
3121
44812210
Yağlı boyalar
Orta Teknoloji
3122
44812220
Sulu boyalar
Orta Teknoloji
3123
44812300
Öğrenci boyaları
Orta Teknoloji
3124
44812310
Boya setleri
Orta Teknoloji
3125
44812320
Tabelacı boyaları
Orta Teknoloji
3126
44820000
Vernikler
Orta Teknoloji
3127
44830000
Mastikalar, dolgular, macun ve çözücüler
Orta Teknoloji
3128
44831000
Boya macunları, dolgu maddeleri, camcı macunları
Orta Teknoloji
3129
44831100
Boya macunları
Orta Teknoloji
3130
44831200
Dolgu maddeleri
Orta Teknoloji
3131
44831300
Camcı macunu
Orta Teknoloji
3090
CPV
KODU
43840000
3091
SIRA
KALEM ADI
Harç
TEKNOLOJİ
SINIFI
Orta Teknoloji
44832000
Solventler, çözücüler
Orta Teknoloji
3134
44832100
Boya çıkarıcı
Orta Teknoloji
3135
44832200
Boya incelticiler, tinerler
Orta Teknoloji
3136
48813100
Elektronik panolar
Orta Teknoloji
3137
48820000
Sunucular
Yüksek Teknoloji
3138
48821000
Ağ sunucuları
Yüksek Teknoloji
3139
48822000
Bilgisayar sunucuları
Yüksek Teknoloji
3140
48823000
Dosya sunucuları
Yüksek Teknoloji
3141
48824000
Yazıcı sunucuları
Yüksek Teknoloji
3142
48825000
Web sunucuları
Yüksek Teknoloji
3143
48961000
Ethernet sürücüleri
Yüksek Teknoloji
3144
48962000
Grafik kartı sürücüleri
Yüksek Teknoloji
3132
CPV
KODU
44831400
3133
SIRA
KALEM ADI

Benzer belgeler

listesi - Kamu İhale Kurumu

listesi - Kamu İhale Kurumu 24327200 Odun kömürü Kömür katranının yüksek ısıda damıtılmasından elde edilen ürünler ve yağlar,

Detaylı