erozyon el foyu2

Transkript

erozyon el foyu2
HAYAT
SUDA BASLADI
SUYLA DEVAM
EDİYOR
twitter.com/temavakfi
Kuraklık dünyada 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan
1,4 milyar nüfusun yaşamını tehdit ediyor.
Erozyon, arazi yüzeyinin koruyucu bitki örtüsünden yoksun bulunduğu
bölgelerde sıklıkla görülüyor.
Bitki örtüsünden en yoksun alanlar tarım alanları olduğundan tarım alanları
erozyona en hassas araziler. Dünyada tarım arazilerinin yıllık ortalama
24 milyar tonu, erozyon sebebi ile yok oluyor.
%59
%64
%54
Tarım Alanı
Mera
Orman
Tarım alanlarımızın
% 59’unda, meralarımızın
%64’ünde ve orman
varlığımızın % 54’ünde
erozyon yaşanıyor.
Su Erozyonuna
Uğrayan Alan
Erozyonun en yaygın ve etkili olanı, su
erozyonu ve Türkiye topraklarının %90’ı
su erozyonuna maruz kalıyor.
1 cm
%90
Toprak ekosisteminin en hayati kısmı, toprağın üst kısmıdır.
Çünkü bitki beslenmesinde büyük önemi olan organik
maddenin biriktiği, ayrıştığı ve su ile birlikte bitkinin
köklerine ulaştığı yer burası. Türkiye her yıl ortalama 1 mm,
10 yılda 1 cm toprak kaybediyor.
Türkiye, tatlı suyunun % 70’ini tarımsal üretimde kullanıyor ve bu suyun
% 80’ini tasarruflu olmayan vahşi sulama sistemleri ile tüketiyor. Yüksek oranda
su kullanımı nedeniyle topraklarımız tuzlanıyor ve su varlıklarımız hızla azalıyor.
%80
Tarımda Kullanılan
Tatlı Su Mik t arı
%70
İlkel Kullanılan
Su Mik t arı
Su varlıklarının sürdürülebilir olmayan kullanımı ve iklim değişikliği gibi insan
faaliyetinden kaynaklı etkiler hem kuraklığın sıklığını ve şiddetini artırıyor
hem de yağış rejimlerini değiştirerek ani yağışların artmasına neden oluyor.
Kuraklık, toprağın yani toprak içindeki yaşamsal döngünün bozulmasına neden
oluyor. Bozulan toprak, erozyona karşı daha hassas hale geliyor.
Ani yağışlar ise, toprağın su erozyonu ile akıp gitmesine neden oluyor.
Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda ise daha fazla su erozyonu yaşanıyor.

Benzer belgeler

EROZYON

EROZYON buzul ve rüzgarların etkileri sayılmaktadır. Erozyon nedir ? Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rü...

Detaylı

türkiye`de erozyon kontrolü çalışmaları

türkiye`de erozyon kontrolü çalışmaları coğrafi konumu, topografik yapısı, iklim şartları ise erozyonu artırıcı etki yapmakta, erozyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Detaylı