moda portfolyosu hazırlık

Transkript

moda portfolyosu hazırlık
İstanbul Moda Akademisi
Sadrazam Sait Paşa Konağı Teşvikiye Cad.
No: 10/1 Nişantaşı İstanbul
www.istanbulmodaakademisi.com
MODA
PORTFOLYOSU
HAZIRLIK
AKADEMİK EĞİTİM Programları
PROGRAM İÇERİĞİ
Bu programda verilen dersler; Görsel Araştırma,
Sketchbook Hazırlama, Moda Çizim Teknikleri
ve Portfolyo Sunum Teknikleri’dir. Bu eğitim
süresince öğrenciler, workshop, sunum ve bire
bir görüşmeler eşliğinde yaratıcı potansiyellerini
gösterebilecekleri çalışmalar yapar ve bir
portfolyo oluştururlar.
MODA
PORTFOLYOSU
HAZIRLIK
Çizim Teknikleri: Tasarımcının kendini en
temel ifade etme yöntemi çizimdir. Program
süresince öğrencinin desen, moda figür çizimi,
temel çizim teknikleri ile ilgili değişik metodları
öğrenmesi ve etkin bir şekilde uygulaması
amaçlanır.
Portfolyo, tasarımcının yeteneğini
yansıtan görsel kimliğidir. İyi hazırlanmış
bir portfolyo, tasarımcıyı sektörde bir
adım öne geçirir.
“Portfolyo nedir, nasıl hazırlanmalıdır, iyi
hazırlanmış bir portfolyo ne gibi faydalar
sağlar, portfolyo hazırlama teknikleri nelerdir?”
gibi kritik soruların cevaplarını veren ve
moda tasarımı eğitiminize temel olacak
portfolyonuzun hazırlanmasını sağlayan
6 aylık yoğunlaştırılmış bir programdır.
Bu programı
tamamladığınızda;
Bu programla, moda tasarımı eğitiminiz için
sağlam bir altyapı kazanacak, araştırmacı ve
deneysel yaklaşımlarla geliştirdiğiniz projelerle
çizim alanındaki becerilerinizi kuvvetlendirecek
ve portfolyonuzu zenginleştireceksiniz.
Programa kİmler
katılabİlİr?
•
•
•
•
Fikirleri görsel iletişim becerisiyle birleştirecek,
Çizim becerinizi geliştirecek,
Moda tasarım projeleri hazırlayacak,
Portfolyonuzu düzenleyeceksiniz.
• İMA ve benzeri yurtiçi/yurtdışı moda
eğitimi kurumlarında ya da üniversitelerin
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı
Bölümleri’nde okumak isteyenler,
• Lise 2. sınıf ve sonrası seviyede olan öğrenciler.
Görsel Araştırma: Tasarım araştırmasının
en başlangıç noktası gözlemdir. Gözlemlerin
arşivlenmesi ve toplanması, tasarım
geliştirmede en önemli unsurdur. Program
boyunca alınan derslerle ilgili materyaller,
gözlemler, not ve değerlendirmeler, öğrenci
tarafından görsel bir günlükte toplanır. Bu
görsel günlük, tecrübelerin yansıtıldığı kişisel bir
materyaldir ve öğrenim tecrübesi üzerine olan
düşüncelerin arşivlenerek zenginleştirilmesini
sağlar. Hazırlanan bu görsel günlükteki temaya
uygun olarak, tasarım geliştirme çalışması
yapılır.
Portfolyo Sunum Yöntemleri: Öğrenciler farklı
alanlarda hazırlanmış örnekleri inceleyerek
bir portfolyoda olması gerekenleri kavrar.
Kendilerini ifade eden estetik çalışmalar
yapmayı, düzeltme ve sadeleştirme
yöntemlerini kullanmayı öğrenir, etkin sunum ve
görsel iletişim teknikleri konularında çalışmalar
yürütür.
Süre: 24 Hafta (144 Saat)
Gün ve Saat: Cumartesi 10.00 − 17.00
Program Dili: Türkçe
Başvuru: Katılımcılar mülakatla seçilir.
Detaylı Telefon
bilgi için: 0212 219 41 41
Dahili
1006
/istanbulmodaakademisi
@imaacademy
@istanbulmodaakademisi