Nafile Günlük Namazların Faziletleri

Transkript

Nafile Günlük Namazların Faziletleri
Nafile Günlük Namazların Faziletleri
Musab tarafından yazıldı.
İŞRAK NAMAZI
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Bir kimse sabah namazını cemaatle kılar sonra güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikrederek
oturur ve iki rekât İşrak namazı kılarsa, kendisine tam bir Hac ve Umre sevabı verilir.(3 defa
“tam” buyurdu)”
H.z Enes (R.A)
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
Bir kimse sabah namazını cemaatle kılar, namaz kıldığı yerde oturur ve sonra “En-am” suresinin
ilk üç ayetini okursa, Allah ona, Allah’ı tesbih eden ve kıyamete kadar o kimse için istiğfar
edecek yetmiş bin melek vazifelendirir.”
H.z İbni Mes’ud (R.A)
DUHA NAMAZI
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“ Kulun uykusunda ruhu kabzolunur. Ve geri verilip verilmeyeceğini de bilmez. Vitir namazını
kılıp yatması onun için daha hayırlıdır. Ayda 3 gün oruç tutan, ayın hepsini oruçlu geçirmiş gibi
olur. Çünkü Allah bire on sevab verir. Kul, kendisinden her "Sülâmâ"sının bir zekâtı olduğu
halde sabahlar. "Sülâmâ nedir? Ya Resulallah" denildi. Buyurdu ki: "Ceseddeki her kemiğin
mafsalıdır. Eğer o kul, dört secde ile 2 rek’at namaz kılarsa (İşrak veya duha namazı) cesedinin
zekâtını ödemiş olur.”
Hz. Ebud Derda (R.A.)
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“ Duha namazını iki rekât kılarsan gafillerden sayılmazsın. Dört rekât kılarsan muhsin yazılırsın.
Altı rekât kılarsan kâmilin yazılırsın. Sekiz rekât kılarsan Fâizîn sayılırsın. On rek'atte sende o
gün günah tutunmaz. On iki rekât kılarsan senin için Allah Cennette bir köşk bina eder.”
Hz. Ebû Zerr (R.A.)
EVVABİN NAMAZI
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Bir kimse akşam namazından sonra konuşmadan 2 rekât Evvabin namazı kılarsa, birinci de
Fatiha ve Kafirun, ikinci de Fatiha ve İhlâs surelerini okursa yılanın kabuğundan çıktığı gibi
günahlarından çıkar.”
H.z Enes (R.A)
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Bir kimse akşamla yatsı arasında 20 rekât kılar her rekâtta fatiha ve ihlâs surelerini okursa,
Allah o kimsenin nefsinde, ehlinde, malında, dünyasında ve ahiretinde muhafızı olur.”
H.z Enes (R.A)
1/2
Nafile Günlük Namazların Faziletleri
Musab tarafından yazıldı.
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Bir kimse akşam namazından sonra aralarında fena bir şey konuşmaksızın 6 rekât Evvabin
namazı kılarsa 12 senelik ibadetine denk olur.”
H.z Ebu Hureyre (R.A)
TEHECCÜD NAMAZI ( GECE NAMAZI )
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Gecenin son bölümünün ortasında, Âdemoğlunun kıldığı iki rekât namaz, dünya ve
dünyadakilerden hayırlıdır. Ümmetime zor geleceğini bilmeseydim, onlara "teheccüdü" mecburi
kılardım.”
Hz. Hasan (R.A)
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Gece namazına devam edin. Bu, sizden evvelki salihlerin âdetidir. Gece namazı, Allah'a
yakınlık, günahlardan uzaklaştırıcı ve hatalara kefarettir. Bünyeden de derdi atar.”
Hz. Bilal (R.A.)
Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Gecenin üçte biri kaldığında Allah Teala dünya semasına nüzul eder de şöyle buyurur: "Kim
bana dua eder ki o duayı kabul edeyim. Kim bana istiğfar eder ki, ben onu mağfiret edeyim. Kim
sıkıntısının giderilmesini istiyor ki, onu gidereyim. Kim benden rızık taleb eder ki, onu
rızıklandırayım." Ortalık aydınlanıncaya kadar bu böyle devam eder.”
Hz. Ebû Hüreyre (R.A.)
KAYNAK: RAMUZ EL HADİS (HADİSLER DERYASI)
2/2