Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa / Marmara Üniversitesi Siyasal

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa / Marmara Üniversitesi Siyasal
YEREL HİZMETLERDE KALİTENİN
ARTIRILMASI
VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA
Marmara Üniversitesi
YEREL YÖNETİMLERİN TEMEL
FONKSİYONU
Yerel yönetimler;
Sınırları içinde yaşayan halkın ortak ve yerel
nitelikli ihtiyaçlarını karşılama amacıyla;
Yasalarla yüklenen ve halkın talep ettiği kamusal
hizmetleri yürütürler.
YEREL HİZMETLERİN NİTELİKLERİ
 Yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilir
 Müşteri yerel halktır
 Faydası yerel sınırları kapsar
 Kişilere sağladığı özel faydanın yanı sıra, toplumsal
faydaya da sahiptir
 Kar maksimizasyonu değil, fayda maksimizasyonu
gözetilir
 Hizmetin finansmanı sunulan hizmetin niteliğine göre
değişir
YEREL HİZMETLERDE KALİTE NASIL
SAĞLANABİLİR?
Vatandaş talep ve beklentilerini sürekli
olarak takip etmek
Vatandaşın katılımını sağlamak
İyi bir yönetim sistemine sahip olmak
Değişen koşullara hızlıca uyum
sağlayabilmek
YEREL HİZMETLER VE TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ
Toplam kalite yönetimi yerel hizmetlerin
sunulmasında bir avantaj mıdır?
YEREL HİZMETLER VE TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ
Paydaş beklentilerinin en üst düzeyde
karşılanması
Paydaşların katılımının sağlanması
Sürekli iyileştirme
Etkili bir yönetim sistemi
YEREL HİZMETLER VE TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ
Toplam kalite yönetimi uygulanırsa;
Hizmetlerin kalitesi iyileşir
Vatandaş tatmini sağlanır
Kaynak israfı önlenir ve verimlilik artar
Belediye vatandaş bağı güçlenir
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YEREL
YÖNETİMLER
Toplam kalite yönetimi yerel yönetimlerde
uygulanabilir mi?
MEVZUAT ENGEL MİDİR?
 Sınırlılıklar
 Çalışanlara ilişkin konular: işe alım, terfi, ücret politikası
 Gelir yaratma kapasitesindeki sınırlılıklar
 Tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi
 Avantajlar (5018 sayılı Kanun’un getirdiği yaklaşımlar)
 Stratejik planlama
 Performans programı
 İç kontrol sistemi
 Mali yönetim (çok yıllık bütçeleme, stratejik plan-bütçe
ilişkisi, raporlama)
 Şeffaflık
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YEREL
YÖNETİMLERDE UYGULANABİLİR Mİ?
 Karşılaşılabilecek diğer güçlükler:
 Bürokratik yapı
 Değişime karşı direnç ve kurum kültürü
 Ölçüm yöntemlerinin yetersizliği
 Eğitim ve bilgi yetersizliği
 Kaynak yetersizliği
ÖDÜL KAZANAN BELEDİYE VE BAĞLI
KURULUŞLARI
EFQM BAŞARI ÖDÜLÜ
Nilüfer Belediyesi
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ
Tarsus Belediyesi
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Nilüfer Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Tarsus Belediyesi
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
BELGE KAZANAN BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI
5 YILDIZ BELGESİ
Tarsus Belediyesi
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
4 YILDIZ BELGESİ
Nilüfer Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Tarsus Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü
3 YILDIZ BELGESİ
Mamak Belediye Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başiskele Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi
BELGE KAZANAN BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI
KARARLILIK BELGESİ
Odunpazarı Belediyesi
Kartal Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Beyoğlu Belediyesi
Mamak Belediyesi
Tarsus Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü
Başiskele Belediyesi
Başiskele Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü
 Teşekkürler…

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu pentosın chf 202

güvenlik bilgi formu pentosın chf 202 Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste  kullanılmamalıdır.Bu bilgi, firmanın üst düz...

Detaylı

malzeme güvenlik formu — msds

malzeme güvenlik formu — msds Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlen...

Detaylı

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir. SÖNDÜRME GEREÇLERI Bu ürün alevlenmez. Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın ...

Detaylı

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği ...

Detaylı

JESD204B TX/RX IP CORE - KuanTek Elektronik Bilişim

JESD204B TX/RX IP CORE - KuanTek Elektronik Bilişim descrambler module with the following polynomial 1 +

Detaylı