Untitled

Transkript

Untitled
1
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER
PROF.DR.NİHAT YAVUZ
2
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ
ENDOSKOPİK CERRAHİ
LAPAROSKOPİK CERRAHİ
KAPALI CERRAHİ
3
LAPAROSKOPİ
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoskopik adrenalektomi
TORAKOSKOPİ
Torakoskopik özofajektomi
Torakoskopik sempatektomi
RETROPERİTONEOSKOPİ
ENDOSKOPİK RETROPERİTONEAL
ENDOSKOPİK EKSTRAPERİTONEAL
Total ekstraperitoneal fıtık tamiri
Lomber sempatektomi
4
Philipp Bozzini 1800
Lichtleiter
5
Philippe Mouret 1987
6
Genel Cerrahi
Kolesistektomi,GERD,fıtık,özofagus,mide,kolon,rektum
dalak,KC,safra yolları,appendiks,sürrenal,tiroid,paratiroid,
meme,aksilla,adheziolizis
Göğüs kalp damar cerrahisi
VATS,koroner,aorta cerrahisi,sempatektomi
Ortopedi ve travmatoloji
Artroskopi
Beyin cerrahisi
Kranium ve spinal
Üroloji
Nefrektomi,prostatektomi,prolapsus,pyeloplasti
Jinekoloji
Over ve uterus
7
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ
Pneumoperitonium
CO2 ile insüflasyon
12-15 mmHg(20 mmHg üzerine çıkılmamalıdır)
Abdominal giriş
Trokarlar kulanılarak batına girilir
Operasyon-Prosedür
Laparoskopik el aletleri kullanılır
İşlem gerçekleştirilir
CO2 boşaltılır
8
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİNİN AVANTAJLARI
Daha az postoperatif ağrı
Daha az hastanede kalış süresi
Daha kısa sürede aktif yaşama dönüş
Daha iyi kozmetik sonuçlar
GOLD STANDARD KABUL EDİLEN LAP. GİRİŞİMLER
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoskopik Hiatus cerrahisi(GERD,Akalazya)
Laparoskopik adrenalektomi
9
SİSTEM
Monitör
Kamera
Kamera kontrol ünitesi
Işık kaynağı
Fiberoptik kablo
İnsüflatör
CO2
Optik(teleskop)
Veress iğnesi ve trokarlar
El aletleri
Elektrokoagulasyon
Aspirasyon-irrigasyon
Video kayıt sistemi
10
11
STRYKER
12
OLYMPUS EndoALFA Sistem
13
MONİTÖR
51 ekran
LCD
Çift monitör
14
KAMERA
Monochip-Threechip
Visera - Olympus
Aesculap
Storz
15
KAMERA KONTROL ÜNİTESİ
Visera - Olympus
16
İNSÜFLATÖR
İNSÜFLATÖR HORTUMU
Mekanik-Elektronik
Isıtmalı-Isıtmasız
Max gaz akımı 25-35 lt/dak
17
SOĞUK IŞIK KAYNAĞI
FİBEROPTİK KABLO
Halojen (150-250 W)
Xenon (300 W)
Belirli bir saat (500 s)
Fiberoptik kablo
18
TELESKOP
2-3 mm,5 mm,10 mm ve 12 mm
0 °,30 ° ve 45 ° açı ve deflectable
Disposable veya reuseable olabilir
19
TROKARLAR
Disposable
20
BIÇAKLI TROKARLAR
21
BIÇAKSIZ TROKARLAR
Disposable
Endopath-obturator
Versaport-Versastep
22
Endopath Xcel
23
VERSASTEP PLUS
Disposable
24
BLUNTPORT
Disposable
Bluntport (5-12 mm)
25
LARGE SIZE TROKARLAR
18 mm (5-18)
Pnömatik stapler
Kist hidatik
26
LARGE SIZE TROKARLAR
15 mm (5-15)
Vasküler Endo GIA
Endo Catch Gold
27
ŞEMSİYELİ VEYA LOCKİNG
TROKARLAR
Disposable
28
BALON TROKARLAR
Disposable
29
STRUCTURAL BALON TROKARLAR
VEYA KAZ AYAĞI
30
REUSEABLE TROKARLAR
31
REPOSABLE TROKARLAR
32
EL ALETLERİ
Grasper
Dissektör
Makas
Klinch
Endo babcock
Endo bowel
Endo Lung
Jaws
Hook
Retraktör
Uzun –kısa
5 mm-10 mm
Normal-rotikülatör
Kilitli-kilitsiz
Disposable-reusable
33
RETRAKTÖR
5 mm,10 mm
3 veya 5 ayaklı
Rotasyon
Artikülasyon
34
REUSEABLE EL ALETLERİ
Tam veya yarı reusable(hibrid)
Çok kullanımlık
5 mm,10 mm
Temizlenebilir
35
SÜTÜR TEKNİKLERİ
Ekstrakorporal düğüm tekniği
Özel düğüm
Pretied sütür(endoloop)
İntrakorporal düğüm tekniği
Manuel
Dikiş aleti
36
İNTRAKORPORAL SÜTÜR ALETLERİ
Portegü
Parrot
Flamingo
Endostitch
Sütür passer
37
ENDOSKOPİK LOOP
SURGITIE-ENDOLOOP
38
NEEDLESKOPİ
2 veya 3 mm lik trokar ve el aletlerinden oluşur
Hassas aletlerdir
Daha sık diagnostik amaçla kullanılır
39
SPESİMENİN DIŞARIYA ALINMASI
ENDOBAG-ENDOCATCH
10 mm,15 mm
İnsizyon genişletilir
40
LAPAROSKOPİK HEMOSTAZ,LİGASYON
Koagulasyon
Elektrokoter(mono-bipolar)
Lazer(argon)
Plazma kinetik
Ultrasonik makas
Ligasure
Endoklip
Reusable,disposable
Titanium,polimer
5 mm,10 mm,12 mm
41
ELEKTROKOTER
Monopolar
Bipolar
Bipolar hook
Monopolar hook
Bipolar forseps
42
PLAZMAKİNETİK
Jeneratör
Forsepsler
43
ULTRASONİK MAKAS
Ultrascissors 5 mm
Jeneratör
Ultrascissors 10 mm
44
LİGASURE
Ligasure Atlas 5-10 mm
Jeneratör
Ligasure Lap 5 mm
45
DİSPOSABLE KLİP
UYGULAYICI (ENDOKLİP)
10 mm
5 mm
46
REUSABLE KLİP
UYGULAYICI
47
HEM-O-LOK MLX POLYMER KLİP
48
ENDOSKOPİK STAPLER
Artikülasyon
Düz
Endo GIA ve Endo TA
3 sıra anastomoz
49
ASPİRASYON VE İRRİGASYON
SİSTEMLERİ
Disposable
Reusable-pompa
50
LAPAROSKOPİK FİKSASYON SİSTEMLERİ
Tacker,Protac
Pariefix
Salute
Endoanchor
Tacker,Protac
Pariefix
Salute
Endoanchor
51
LAPAROSKOPİK HANDASSİSTED
Gelport
Lapdisc
Omniport
Gelport
Omniport
Lapdisc
52
DÖKÜMANTASYON SİSTEMİ
VCR
VCD recorder
DVD recorder
53
POZİSYON
Hastanın bacak arasında
(Fransız)
Kolesistektomi
Hiatus ve mide cerrahisi
Karaciğer ve pankreas
Splenektomi
Sağ kolon
54
POZİSYON
Hastanın sağ veya solunda
(Amerikan)
Kolesistektomi
Adrenalektomi
Splenektomi
Nefrektomi
TEP
Jinekolojik op.
Prostat
Apendektomi
Sol kolon, rektum
İnce barsak
Ventral fıtık
Torakoskopi
55
LAPAROSKOPİK TANIMLAR
Laparoskopik
İşlem tümüyle laparoskopik olarak gerçekleştirilir
Örn:kolesistektomi
Laparoskopik assisted
Diseksiyon işlemi karın içerisinde yapılır.
Spesimenin dışarı alınması ve anastomoz dışarıda yapılır
Örn:Kolektomi
Laparoskopik hand assisted
Diseksiyon işlemi karın içerisinde el yardımı ile yapılır
Spesimenin dışarı alınması ve anastomoz dışarıda yapılır
Örn:Kolektomi
56
GİRİŞ
Kapalı giriş
Veress
Visiport
Göbek altından 1 cm lik insizyon
Öncesinde üst batın operasyonu geçirmemiş olgular
Açık giriş (Hasson tekniği)
Bluntport
Göbek altından 1 cm lik insizyon
Üst ve alt batın ameliyatı geçirmiş olgular
Bazı merkezlerde rutin açık giriş
57
KAPALI GİRİŞ (VERESS )
Reusable,disposable
12 cm ,15 cm
58
59
VİSİPORT
Disposable
Visiport (10 mm)
60
61
BLUNTPORT
Disposable
Bluntport (5-12 mm)
62
PNÖMOPERİTONEUM
CO2 verilerek yeterli alan oluşturulur
3-4 lt CO2 ile 10-12 mm Hg basınç oluşturulur
Çalışma basıncı:
Erişkinlerde 12-14 (ort 12 mmHg)
Çocuklarda 8-10 (ort 8 mmHg)
15 mmHg da hemodinamik ve solunumsal değ. yok
20 mmHg dan sonra hemodinamik ve solunumsal değ. var
Fizyolojik değişiklikler:
Afterload ↑,preload ↓ve kardiak output ↓
Pulmoner effekt (komplians ↓)
Pozisyon değişiklikleri:
Trendelenburg
Ters trendelenburg(daha fazla etkili)
63
TROKAR GİRİŞ YERLERİ
Kolesistektomi
Apendektomi
Nissen
Adrenalektomi
64
TROKAR GİRİŞ YERLERİ
Ventral herni
TEP
Torakoskopi
65
KOMPLİKASYONLAR
Giriş (Veress veya Trokar) :
Vasküler yaralanmalar
Organ yaralanmaları
Diseksiyon:
Perop(barsak açılması,üreter)
Postop(termal hasar)
Hemostaz:
Perop(kanama-klip,ligasure)
Postop(kanama-ligasure)
Anastomoz kaçakları
Trokar yeri enf.
Trokar yeri fıtıkları
66
SÜTÜR TEKNİKLERİ
Ekstrakorporal düğüm tekniği
Özel düğüm
Pretied sütür(endoloop)
İntrakorporal düğüm tekniği
Manuel
Dikiş aleti
67
ANASTOMOZ TEKNİKLERİ
B-Ekstrakorporal anastomoz
Manual
Stapler (Standard)
68
ANASTOMOZ TEKNİKLERİ
A-İntrakorporal anastomoz
Manual
Stapler (EndoGIA)
1
4
2
3
5
6
69
TROKAR YERLERİNİN KAPATILMASI
10-12 mm lik trokar yerleri kapatılmalı
Suture grasper
Suture passer
Endoclose
70
71
ROBOTİK CERRAHİ
72
Da Vinci Surgical System
ZEUS Surgical System
73
HERMES Control Center AESOP Endoscope Positioner
SOCRATES Telecollaborative System
74
LAPAROSKOPİK
KOLESİSTEKTOMİ
75
76
77
AKUT KOLESİSTİT
78
79
80
81
82
83
84
LAPAROSKOPİK
APENDEKTOMİ
85
86
87
88
LAPAROSKOPİK
SÜTÜR VE
OMENTOPLASTİ
89
90
91
92
LAPAROSKOPİK
TRANSPERİTONEAL
ADRENALEKTOMİ
93
Decubitis lateralis
94
Trokar giriş yerleri
95
96
97
LAPAROSKOPİK
EKSTRAPERİTONEAL
FITIK TAMİRİ-TEP
98
99
1
2
3
4
100
101
102

Benzer belgeler

Laparoskopide batına giriş teknikleri - Aybala Akıl

Laparoskopide batına giriş teknikleri - Aybala Akıl Bilinen ya da şüpheli periumblikal adhezyonlar (geçirilmiş laparotomi)  3 ya da daha fazla başarısız umblikal giriş denemesi  Umblikal herni  Çok zayıf hastalar

Detaylı