4. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİMİZİN KAZANIMLARI

Transkript

4. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİMİZİN KAZANIMLARI
4. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİMİZİN KAZANIMLARI
1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.
2. Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.
3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.
4.Yaratıcı, modern, aerobik, kültürel dansları ve halk danslarını içeren çeşitli dans türle
rini küçük grupla yapar.
5. Kurallı takım oyunları oynar.
6. Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.
7. Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.
8.Çeşitli stratejiler ve taktiklerin kullanıldığı oyun ve fiziki etkinlikleri tasarlayıp, oynar.
9. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.
10. Sağlığını korumak için haftalık ve günlük beslenme listesi hazırlar.
11.Okul içinde ve okul dışında katılabileceği oyun ve fiziki etkinlikleri planlayarak,
düzenli olarak katılır.
12. Hazırladığı fiziksel uygunluğunu geliştirecek programları uygular.
13. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafeti ile katılır.
14.Oyun ve fiziki etkinliklere kendi ve başkalarının güvenliği ile ilgili sorumluluk alarak
katılır.
15.Milli bayramlar/belirli gün ve haftaların kutlanışını içeren gösteri/festival hazırlayara
k katılır.
16. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
17. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar.
18. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.
19. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara ve çevreye saygı gösterir.
20. Küçük grup ve takım oyunlarında arkadaşlarıyla işbirliği yapar.
21. Küçük grup ve takım oyunlarında adil oyun anlayışı gösterir.
22. Oyunlarda karşılaştığı problemleri çözer.
23.Kendi ve arkadaşlarının oyun ve fiziki etkinliklerdeki performanslarını değerlendirir.

Benzer belgeler

Detaylı Gör

Detaylı Gör Öğrencilere diferansiyel denklem sistemleri ve uygulamalarını ve mühendisliğin diğer alanına uygulamalarını öğretmek Diferansiyel denklemlere giriş. Adi Diferansiyel Denklemler: Birinci Dereceden L...

Detaylı

yd-111 temel ingilizce 1

yd-111 temel ingilizce 1 etme, Yer şekilleri, Dinleyerek eşleştirme alıştırmasını yapma, “To be” fiili, Ana fikri anlama, Ev / evin bölümleri, Ev eşyaları, Mağaza çeşitleri, Metinle ilgili soruları cevaplama, Ev eşyaları, ...

Detaylı

1. Öğrencilerin akademik yazma becerilerini Amerikan akademik

1. Öğrencilerin akademik yazma becerilerini Amerikan akademik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı

Detaylı

TOWS MATRİSİ

TOWS MATRİSİ TOWS MATRİSİ GF STRATEJİLERİ Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı yenmek için fırsatları kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kulla...

Detaylı