Basın Bildirisi Sunumu - Mustafa Coruh Main Page

Transkript

Basın Bildirisi Sunumu - Mustafa Coruh Main Page
Basın Toplantısı
(18 Kasım 2008)
Mustafa Çoruh
www.mustafacoruh.com
[email protected]
Özgeçmiş (Mustafa Çoruh)
• Eğitim
– 1984 İTÜ Endüstri Mühendisliği
– 1994 Southwest Missouri State University –
MBA
– 2003 Claremont Graduate University – MIS
– 2006 International School of Management –
Ph.D.
• İş Tecrübeleri
– Türkiye : Alarko, Mavi Jeans, Escort
Bilgisayar, Erensan
– Full-Time : MCI, SHL, CompuCom, Stream
Internatıonal, Aerotek
– Danışmanlık : Syncor international, PTC
Therapeutics, Citi Bank, Texas Utilities,
Allstate, Banctec, Strasburger & Price,
Fiber Optics, Movo Media, NTS, Genesis
Intermedia, ARIS, Hardwarehouse, TimeEx & Flash Couriers
– Yöneticilik : Concept Consulting, MirageLAX Rent A Car, Allied Rent A Car, Ebil
Eğitim
• Öğretim Görevleri
– SMSU – Öğretim Görevlisi Yardımcısı
(Matematik Departmanı)
– University of Phoenix – Öğretim Görevlisi
(Bilgi Sistemleri Departmanı)
Yerel Yönetimlerin
(Kentlerin) Temel Sorunları
• Kaynak Yetersizliği
• Özerkliğin Olmaması
(Merkezi Yönetimin İdari
Vesayeti)
• Kaynakların Etkisiz ve
Verimsiz Kullanımı
Kaynakların Verimli
Kullanımı
• Demokratik Yerel Katılımın
sağlanması ve kurum içi ve
kurumlar arası takım oyunu
• Bilişim Teknolojileri’nden özellikle
de İnternetten faydalanma
• Vakıflar, STK’lar ve Meslek
/Ticaret Odalarının yardımıyla
sinerji oluşturma
Demokratik Yönetim
• Demokrasiyi yerleştirmenin
yolu yönetim meşruiyetini
halka dayandırmak ve buna da
halkı inandırmaktan geçer.
• Değişim sadece insanların
değişimiyle olur. Makineleri ,
binaları değiştirerek sistemi
değiştiremezsiniz ve değişimi
sağlayamazsınız.
Cumhuriyetimizin 100.
yılında
Nasıl bir
Kdz. Ereğli’de
Yaşamak İstiyoruz?
Kdz. Ereğli
Vizyon 2023
Bilişim Kenti
Kdz. Ereğli
Kent Vizyonu Oluşturma
Adımları
• SWOT (Strength-WeaknessOpportunity-Threat) Analiz yöntemi ile
kentin güçlü ve güçsüz yönleri ile
küreselleşen Dünya’da oluşan fırsat ve
tehditler belirlenir.
• SWOT analizleri doğrultusunda ve
kentteki tüm paydaşların katılımıyla
Kent Vizyonu, Misyonu ve Değerleri
belirlenir.
• Vizyonun gerçekleştirilmesi için Stratejik
Plan oluşturulur.
• Sistem Yaklaşımıyla Yönetim sağlanır.
• Sistem Yaklaşımını uygulayacak
Profesyonel Yöneticiler görevlendirilir.
• Kent Bilgi Sistemi (KBS) kurulur.
• e-Belediye ile KBS bilgileri İnternete
taşınır.
Kentin Problemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İşsizlik
Hava kirliliği
Su
Trafik ve ulaşım
Kanalizasyon
Park
Arsa
Şehirler arası Ulaşım
Çarpık kentleşme
Küresel kriz
Asfaltlama
Dünya’da kaldırımları granitten
olan kaç ülke var?
• Sürdürülebilir kalkınma