JEOLOJİK ZAMANLAR

Transkript

JEOLOJİK ZAMANLAR
19.02.2015
B)1.ZAMAN(PALEOZOİK)(370 milyon yıl)
2- 6 MART
-Bazı sıra dağlar oluşmuş(İskandinav ,Ural dağları)
-Zamanın sonunda taş kömürü yatakları oluşmuş.
JEOLOJİK
ZAMANLAR
4
C) 2. ZAMAN (MEZOZOİK)(170 milyon yıl)
JEOLOJİK ZAMANLAR
Dünyanın yaşı 4,5
milyardır.jeolojik zamanların
tespitinde canlı kalıntıları ,
bazı radyo aktif
malzemelerin yapılarının
incelenmesiyle yapılmıştır.
- Yerkabuğunun parçalanarak ayrılmaya
başlaması.
- Deniz seviyesinin yükselmesi deniz çukurlarında
tortullanma ve biriktirmelerin oluşması.
2
5
A ) İLKEL ZAMAN (4 milyar yıl):
-En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu.
-Bakteri ve alglerin ortaya çıkışı.
3
D) 3. ZAMAN (NEOZOİK)(80 milyon yıl)
-
Alp –Himaleya kıvrım sistemi oluşmuş.
Kıtalar ayrılmaya devam etmiş.
Atlas ve Hint Okyanuslarının oluşumu.
Ülkemizde ve dünyada linyit ,petrol,tuz, bor
yataklarının oluşması ve volkanik faaliyetlerin
görülmesi.
- Bu dönemin sonunda Doğu Anadolu toptan
yükseldi.
6
1
19.02.2015
E) 4. ZAMAN (KUATERNER)(2 milyon yıl)
- Dönemin başında şiddetli soğuma ve
buzullaşma görüldü.
- Deniz seviyesi geriledi.
- Egeid karası çöktü.Ege Denizi oluştu.
- İnsan ortaya çıktı.
- Çanakkale ve İstanbul Boğazları oluştu.
- Dönemin sonunda iklim ısındı.Buzul devri bitti.
7
2