Vista kullanım kılavuzunu inceleyin

Transkript

Vista kullanım kılavuzunu inceleyin
TATA VISTA
DİZEL / BENZİNLİ
Kullanıcı Kılavuzu
Bu kitapçıkta yer alan içeriğin hiçbir bağlayıcılığı yoktur ve içerik önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir,
ayrıca kitapçıktaki resimler yalnızca gösterim amaçlıdır.
ÜRETİCİ:
TATA MOTORS LIMITED
İnternational Business (PCBU)
Mumbai INDIA - 400 018
www.tata.com
İTHALATÇI:
İSOTLAR GRUP A.Ş.
Ankara Asfaltı Yakacık Yan Yol Üzeri
İsotlar İş Mrkz. No:27 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0 216 452 45 75
Fax:0 216 451 63 77
Web: www.tata.com.tr
BU ARACIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
1

Aracınızı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanıcı Kılavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz ve daima güvenli bir şekilde
torpido gözünde muhafaza ediniz.

Aracın güvenilirlik, emniyet ve performansının korunması adına yalnızca en yeni yöntemlerin ve orijinal TATA
MOTORS yedek parçalarının kullanılmasını sağlamak için, tav siye edilen servis işlemleri ve gerekli onarımların
TATA Yetkili Servis Atölyeleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu kitapçıkta gösterilen/yer alan bazı ögeler / aksesuarlar / özellikler aracınızda bulunmayabilir, ancak diğer Indica
Vista modelleri için geçerli olabilir.

(C) Telif Hakkı 2004 TATA MOTORS

Her hakkı saklıdır. Bu kılavuz içeriğinin tamamı veya bir bölümü TATA MOTORS’un yazılı izni olmaksızın hiçbir bir
şekilde çoğaltılamaz ya da kopyalanamaz.

Bu kitapçıkta verilen bilgiler ve teknik özellikler kılavuzun basıldığı tarih itibariyle geçerlidir. TATA MOTORS Limited,
değişiklikleri daha önce satılan ürünlere uygulamak mecburiyetinde olmaksızın, bu ürünün tasarım v e teknik
özelliklerinde değişiklik yapma ve/veya ürüne eklemelerde bulunma ya da ürünü geliştirme hakkını saklı tutar.
Aracın satılması durumunda, yeni sahibine referans olması bakımında bu kılavuzu araçta bıraktığınızdan emin olunuz.

Bu kullanıcı kılavuzu, Tata Vista’nın farklı modellerinde bulunan çeşitli donanımların
kullanım ve bakımı hakkında bilgiler içermektedir. Bu kılavuzun tüm modeller için geçerli
olduğunu ve aracınızda bulunmayan seçenekler dahil olmak üzere tüm donanımını açıkladığını
unutmayınız.
2
Sayın Müşteri,
Vista’yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Tata Motors’un yeni araç platformunda üretilen Vista’nız, şekil ve işlevselliğin mükemmel bir
karışımıdır.
Kullanızı kılavuzu Vista’nızı tam olarak anlamanız ve Vista’yı keyifle kullanmanız için
ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlamaktadır. Aracınızın özelliklerinden en iyi şekilde
faydalanabilmek için kullanıcı kılavuzunu incelemenizi tavsiye ederiz.
Düzenli bakım, aracınızın yola uygunluğunu ve sorunsuz çalışmasını sağlar, bu nedenle biz
aracınızı servis programına uygun olarak yetkili servislerimizde kontrol ettirmenizi tavsiye
ederiz.
Siz değerli müşterimize sahip olmayı bir ayrıcalık olarak görmekteyiz.
Vista’yı deneyin. Herşeyi nasıl değiştirdiğini keşfedin.
Sizlere Mutlu Sürüşler diliyoruz.
BU ARACIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
3
MÜŞTERI DESTEĞI
Güvenlik ve araç hasarı uyarıları
Bu kılavuzda DİKKAT ve NOT ibareli ikaz ifadeleri göreceksiniz.
DİKKAT:
İhmal edilmesi halinde kişilerin yaralanabileceği durumları
belirtir. Kendinizi ve diğer kişileri tehlikeden sakınmak
veya tehlike riskini azaltmak için yapmanı z ve
yapmamanız gerekenler belirtilir.
NOT
İhmal edilmesi durumunda aracın veya araç donanımının
zarar görebileceği durumları belirtir. Aracınızın zarar
görmemesini sağlamak veya zarar görme riskini azaltmak
için yapmanız ve yapmamanız gerekenler belirtilir.
UYARI
Talimatların takip edilmemesinin büyük olasılıkla ciddi
kişisel yaralanmalara veya ölümlere yol açabileceğini belirtir.
Güvenlik sembolü
Bu kılavuzda ayrıca taksim işaretli bir daire
göreceksiniz. Bu sembol “Bunu yapmayın”
veya “Yapılmasına müsaade etmeyin” anlamını
taşır.
4
Bu kılavuz hakkında önemli bilgiler
TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK
HAKLAR
İÇİNDEKİLER
1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki
hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
BU ARACIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
5
TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLAR
4- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,
üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü
içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde
tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin
tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca
tazminat da talep edebilir.
7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
6
İÇİNDEKİLER
VISTA’NIZI TANIYIN
07
VISTA’YAGENEL BAKIŞ
09
BAŞLARKEN
55
SÜRÜŞ
69
ACİL DURUMDA
79
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
87
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
97
ARAÇ BAKIMI
105
BAKIM
111
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
131
ARAÇ SERVİS İŞLEMLERİ
143
BU ARACIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
7
6
VISTA’NIZI TANIYIN
Vista’nız şekil ve işlevselliğin mükemmel bir karışımıdır.
TATA MOTORS’un yeni araç platformunda üretilen Vista büyük boyutlara ve
geniş iç mekana sahiptir, ancak modern tasarımı ve keskin çizgileri ona kompakt bir
görünüm kazandırmaktadır. Yeni metal şekilli farlar ön tasarıma bir miktar
gösteriş katar ve dikey yerleştirilen arka lambaların ise sınıfında benzerine
rastlanmaz.
İki tonlu şık ön göğüs ve iki DIN stereo ses sistemi ile modern tasarım iç mekanda
da kendini göstermektedir. Orta gösterge paneli ön görüş açısını geliştirir ve
yolcuların da sürüş deneyimine katılmalarını sağlar. Ayarlanabilir sürücü koltuğu
ve yatırma ayarlı direksiyon simidi daha sürücüye iyi bir sürüş pozisyonu olanağı
tanır ve sınıfının en iyisi iç mekanı ise benzersiz bir konfor sunar. Tümüyle
yenilenmiş zemin konsolu mükemmel tasarımlı kullanım bölmelerine sahiptir ve
torpido gözüne bir kompakt dizüstü bilgisayar dahi konulabilmektedir.
Vista teknoloji bakımından da büyük sıçrama yapmıştır. Dünya çapında takdir
gören gelişmiş QUADRAJET dizel motor ve sürüş biçiminizi değiştirecek yeni
senkromeçli dişli kutuları ile SAFIRE Benzinli Motor olmak üzere araçta üç
yeni nesil motor kullanılmıştır. Gelişmiş yarı bağımsız burulma kirişli arka
süspansiyonu ve daha büyük ve daha geniş 14" lastikleri sürüş
konforunu artırır.
7
8
VISTA’YA GENEL BAKIŞ










Sürüş Kumanda Araçları
Gösterge Paneli
Panel Kumanda Anahtarları
Kombine Ahahtar
Müzik Sistemi ve Anten
Isıtma, Havalandırma ve Klima
Lambalar
Güneşlikler ve Tutamak
Dikiz Aynaları
Torpido Gözü










9
Elektrik Soketi
Bardak Tutucu
Eşya Gözü / Kutusu
Elektrikli Camlar
Manüel Cam Açma/Kapama
Mekanizması
Direksiyon Simidi Konum Ayarı
Yakıt Deposu Kapağı ve Bagaj Kapağı
Açma / Kapama
Vites Kolu ve Vites Değişim Sırası
El Freni
Hırsızlık Öneyici Cihaz : Araç
Hareketsizleştirme Sistemi
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Sürüş Kumanda Araçları
SÜRÜŞ KUMANDA
ARAÇLARI
01. Yan hava ızgaraları
02. Direksiyon simidi
03. Orta havalandırma ızgarası
04. Gösterge
05. Yolcu hava yastığı (mevcutsa)
06. Yan cam buğu giderici
07. Torpido gözü
08. Müzik sistemi (mevcutsa)
09. Operasyon düğmeleri
10. Havalandırma kontrolleri
11. Çakmak soketi
12. Bardak tutucu
13. El freni
14. Vites kolu
15. Gaz pedalı
16. Fren pedalı
17. Debriyaj pedalı
18. Korna kapağı-Sürücü hava yastığı
19. Müzik sistemi kontrolü (mevcutsa)
10
Sürüş Kumanda Araçları
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
SÜRÜŞ KUMANDA
ARAÇLARI
1. Klima hava menfezi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Torpido Gözü
Gösterge Paneli
Kombine anahtar
Korna göbeği
Direksiyon Simidi (Müzik
Sistemi Kumandalı)
Gaz pedalı
Fren pedalı
Debriyaj pedalı
Priz
El Freni kolu
Vites kolu
Klima Kumandaları
Panel Kumanda
Anahtarları (Sürücü/Yolcu
hava yastığı devre dışı
bırakma göstergeli)
Klima Hava Menfezleri
Sürücü Hava Yastığı
(SRS)
17. Yolcu Hava Yastığı (SRS)
11
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
GÖSTERGE PANELI - DİZEL
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
2
16
1
24
1
2
3
4
5
Yakıt Göstergesi
Akü Şarj Göstergesi
Sinyal Lambası (Sol)
Uzun Far Göstergesi
El Freni ve Düşük
Fren Hidroliği Göstergesi
6 Düşük Yağ Basıncı
Göstergesi
7 Servis Göstergesi
8 Yakıta Su Girişi Göstergesi
12
23
22
21 20 19
9 Hız göstergesi
10 LCD (Dijital Ekran)
11 ICD Göstergesi (Gösterge
Paneli Arıza Teşhisi)
12 Motor Arıza Göstergesi
13 Emniyet Kemeri Göstergesi
14 Sinyal Lambası (Sağ)
15 Yüksek Soğutma Sıvısı Sıcaklığı
Göstergesi
18
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17
Devir Sayacı
ABS Göstergesi
Araç Hareketsizleştirme Sistemi
Göstergesi
“Mode” düğmesi
Sıcaklık Çubuk Grafiği
Kilometre Sayacı
“Set” (ayar) düğmesi
Kızdırma Bujisi Göstergesi
Hava Yastığı Göstergesi
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
GÖSTERGE PANELI - BENZINLI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
15
1
22
3
3
3
4
5
6
7
Yakıt göstergesi
Akü şarj göstergesi
Sinyal Lambası (Sol)
Uzun Far Göstergesi
El Freni ve Düşük
Fren Hidroliği Göstergesi
Düşük Yağ Basıncı
Göstergesi
Servis Göstergesi
21
8
9
10
11
12
13
14
20 19 18
Hız göstergesi
LCD (Dijital Ekran)
ICD Göstergesi (Gösterge
Paneli Arıza Teşhisi)
Motor Arıza Göstergesi
Emniyet Kemeri Göstergesi
Sinyal Lambası (Sağ)
Yüksek Soğutma Sıvısı
Sıcaklığı Göstergesi
17
16
15
16
17
18
19
20
21
22
Devir Sayacı
ABS Göstergesi
Araç Hareketsizleştirme
Sistemi Göstergesi
“Mode” düğmesi
Sıcaklık Çubuk Grafiği
Kilometre Sayacı
“Set” (ayar) düğmesi
Hava Yastığı Göstergesi
13
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
GÖSTERGE PANELI AŞAĞıDAKI ÖZELLIKLERE SAHIPTIR :
 Analog Gösterge : Hız Göstergesi, Devir Göstergesi / Devir Sayacı ve Yakıt göstergesi
 Çubuk Grafik: Sıcaklık (LCD ekranın bir parçası olarak)
 LCD Ekran : Saat, Kilometre Sayacı ve Günlük Kilometre Sayacı (A & B)
 Durum göstergeleri
 Mode & Set (Mod ve Ayar) anahtarları
SR. NO.
ÖZELLIKLER
AÇIKLAMA
1
Hız Göstergesi
Araç Hızı (km/s)
2
Devir Göstergesi / Devir Sayacı
Motor Devri (dev/dak)
3
Yakıt Göstergesi
Depodaki yakıt seviyesi (Empty - Full (Boş - Dolu))
4
Sıcaklık Çubuk Grafiği
Motor sıcaklığı (Cold - Hot (Soğuk - Sıcak) - 5 Bölme)
5
Kilometre Sayacı
Katedilen toplam mesafe.
6
Günlük kilometre sayacı “A & B”
Her bir seyahat sırasında veya yakıt i kmalleri arasında kat
edilen mesafe.
7
Saat
24 Saat biçiminde Dijital saat.
8
Gösterge paneli ve LCD arkaplan
aydınlatması için karartma ayarı
4 seviye (%25, %50, %75 ve %100).
9
Aşırı Sıcaklık Uyarı
Dış Sesli Uyarıcı - sesli alarm (varsa)
14
Gösterge Paneli
DURUM GÖSTERGELERI
Servis :
Bu lamba aracınızınmotordurumunu gösterir.
1. KontakanahtarıAÇIK konuma getirildiğinde
‘YANAR’vemotor marşedildiğindeSÖNER.
2. Motorparçalarınınherhangibirindesorunvarsa
“SÜREKLİYANAR”.
NOT
Motorçalışırken“Servis” lambasıYANDIĞINDA,
motorperformansıbirmiktar,bazıdurumlarda ise
şiddetli bir şekilde düşer. Lütfen en yakın
yetkili servis merkezine giderek sorunun
giderilmesini sağlayınız.
Araç Hareketsizleştirme Sistemi
Uyarı:
Bu
sistem,orijinalanahtarın sıhalinde
kullanılmama
motorun çalışmasınıengeller. Kullanıcı, doğruluk
onayı ve araç kilidinin açılması için orijinal anahtar
kullanmalıdır.Ayrıntılariçin Araç Hareketsizleştirme
Sistemibölümünebakınız.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
La mb a KA PA LI : Normal durumdur
(Onaylanmışkullanıcı )ve motor çalışır.
Lamba AÇIK : Anahtar/sistemsorunu.Aracınızı
TATAYetkiliservis merkezine gösteriniz.
Arıza Göstergesi:
Lamba :
Bu gösterge ışığıkontak açıldığında ‘YANAR’ ve
motorçalıştığındaSÖNER.
DİKKAT:
Motor emisyon seviyelerinin yasal seviyenin
üzerine çıkmasına neden olabilecek motor
arızalarıdurumundabulambaSÜREKLİYANAR.
Lütfen aracınızı birTATAYetkili servis merkezine
gösteriniz.
Yakıta su girişi.
(Quadrajet’te):
Bu gösterge, ayırıcıda / yakıt filtresinde aşırı su
birikmesi durumunda uyarıverir. Bu gösterge ışığı
kontak ‘AÇILDIĞINDA’yanarve yaklaşık üç
saniye
sonra
söner.
Bu
lamba
SÜREKLİYANDIĞINDA,
ayırıcıdaki
/
yakıtfiltresindeki
suyun
derhal
tahliye
edilmesigerekir.
DİKKAT:
Ayırıcıdaki suyun tahliye edilmemesi yakıt
püskürtme sisteminde ciddi sorunlara neden
olabilir.
Dizel ön ısıtma :
Kızdırmabujisidevreyegirdiğindebugöstergeyanar.Motor
bugöstergesöndüktensonraçalıştırılmalıdır.
Sinyal
Lambası:
Sinyallambalarısadecekontak‘AÇIK’durumdayken
ve kombine anahtardaki dönüş sinyali anahtarı ile
kullanılabilir. Sinyal lambası oku - (SOL)ve
(SAĞ)
L am b anı n Yanı p Sö n m es i: A nahtar
yerleştirilmediğinde araç hareketsizleştirilmiş
durumdadır.
15
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
gösterge panelinde bulunur v e dış
gösterge ışıklarıyla birlikte yanıp
söner.
Gösterge ışığı ampullerinden birinin
yanması halinde, bu durum aynı taraftaki
ampulün yüksek f rekansla yanıp
sönmesi ile gösterilir.
Uzun Far :
Uzun far ‘AÇILDIĞINDA’ bu gösterge
YANAR.
Akü şarj göstergesi :
Emniyet Kemeri :
KONTAK ‘ON’ konumuna alındığında
yanan bu sembolün, motor çalıştıktan
sonra ‘SÖNMESİ’ gerekir.
Gösterge ilk olarak kontak anahtarı
AÇIK konuma getirildiğinde ve emniyet
kemeri bağlanmadığında yanıp söner.
Araç hızı 20 km/s değerinin üzerine
çıkana dek yanıp sönmeye devam
eder. Sonrasında, yaklaşık 100 saniye
süreyle uyarı veren bir sesli uyarıcı ile
bi rli k te sür ek li ol ar ak YANAR.
Ardından, sesli uyarıcı KAPANIR,
ancak emniyet kemerleri bağlanana
dek gösterge AÇIK kalır.
NOT
Mot or ç al ışı r k en ‘YANM AYA
DEVAM ET M ES İ’ ak ünün şarj
olmadığını gösterir. Tüm gereksiz
elektrikli donanımları kapatınız ve
sorunu bir Yetkili Servis merkezine
gösteriniz.
Düşük Yağ Basıncı :
Bu sembol, kontak anahtarı ‘IGN’ konumuna
getirildiğinde yanar ve motor çalıştırıldıktan
s onra gereken mo t or yağı bas ı nc ı
oluştuğunda söner.
Kontak anahtarı ‘IGN’ konumunda ve motor
çalışıyorken düşük yağ basınc ı
göstergesinin yanmaması veya ‘SÜREKLİ
YANMASI’, elektrik devresinde / yağlama
sisteminde bir arıza olduğunu gösterir.
Sorunu bir Yetk ili Servis merkezine
göstererek gereken bakımı yaptırınız.
16
ABS (varsa) :
El Freni ve Düşük Fren
Hidroliği Uyarısı :
Bu gösterge ışığı:
1
2
Kontak anahtarı ‘IGN’ konum una
getirildiğinde yanar ve üç saniye
sonra söner.
Fren hidroliği seviyesi düştüğünde
yanar.
3
El f reni uygul andı ğında yanar,
bırakıldığında söner.
4
ABS/ EBD
s i s t em i nde
olduğunda yanar.
arı za
Kontak anahtarı ‘IGN’ konumuna
getirildiğinde bu ışık 2 saniye süreyle
‘YANAR’ ve ardından SÖNER.
Bu gösterge, ABS’nin çalışmasında bir
sor un ol m ası v eya si st em in
arızalanması durumunda YANAR.
Gösterge Paneli
Yüksek Soğutma Sıvısı
Sıcaklığı :
Mot or soğutm a sıv ısı sıcaklı ğı
nor m ali n üzeri ne ç ıkt ı ğında bu
göst er ge ışı ğı ya nar. Bu ı şık
yandığında aracı kullanm ayınız.
G öst er ge , ra dyat ö r de y et er siz
soğutm a sıv ısı bulunması ya da
başka bir arıza nedeniyle motorun aşırı
ısındığını beli rt ir. B u aşam ada,
gereken bakımın yapılması için aracı
en yakın Yetkili Serv is merkezine
götürünüz. En yeni modellerde, motor
soğutma sıv ısı sıcaklığı normalin
üzerinde çıktığında ayrıca bir sesli
uyarıcı da UYARI VERİR.
Radyatör basınç kapağını asla
motor sıcakken çıkarmayınız. Sorun
gerektiği gibi giderilene dek motoru
çalıştırmayınız.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Düşük Yakıt Seviyesi:
Yakıt miktarı azaldığında YANAR ve
ilk fırsatta yakıt ikmali gerekir.
Hava Yastığı :
Hav a yastığı uyarı ışığı yaklaşık 3
saniye süreyle yanar v e ardından
söner. Bu ışığın yanmaya dev am
etmesi ya da yanıp sönmesi halinde,
aracınızı en yakın Tata Yetkili Servis
Merkezine götürünüz.
ICD Lambası :
Kont ak anahtarı I GN konum una
getirildiğinde bu lamba yaklaşık üç
saniye süreyle yanar v e ardından
söner. YANMAYA DEVAM ETMESİ
v ey a ya nıp sönm esi, g öst er ge
panelinde bir sorun olduğu anlamına
gelir. Aracınızı bir TATA Yetkili servis
merkezine gösteriniz.
17
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
hızında gerçekleştirdiğinizde, aracınız
yüksek yakıt tasarruf u ile çalışır.
Mot or de v ri ni gere k m edi kçe
artırmayınız. Müsaade edilen motor
dev r i sı nı r ı göst er gedek i r enk li
bölgenin başlangıcıdır.
DİZEL
Hız Göstergesi:
Hız göst ergesi araç hız ını km /s
cinsinden gösterir. Aracınızı tavsiye
edilen hızlarda kullanmanız, en uygun
yakıt tasarrufu v e uzun motor ömrü
elde etmenize katkıda bulunur.
BENZİNLİ
Devir sayacı / Devir göstergesi
(varsa) :
Devir sayacı olarak da adlandırılan bu
sayaç, motorun dakika başına devir
sayısını gösterir. (dev /dak). Vites
değişimlerini uygun motor devri ve araç
18
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
gerçekleştirilir.
Kilometre sayacı ve Günlük
kilometre sayacı (LCD’de):
Yakıt Göstergesi:
Yakıt göstergesi depodaki yaklaşık
yak ı t se viyesini göst erir. İbre
göstergenin renkli bölümüne girmeden
yakı t ikm ali yapı nı z. Bu nokt ad a,
depodaki yakıt seviyesi düşüktür ve
derhal yakıt ikmali yapılması tavsiye
edilir
Ço k i şl evli L CD, Diji t al saat,
Kilometre Sayacı, Karartıcı ve
Günlük Kilometre Sayacı (A ve B)
:
Gösterge panelinin LCD’si iki satırlı bir
ekrana sahiptir. Birinci satırda 24 saat
formatında bir saat, ikinci satırda ise
kilometre sayacı değeri görüntülenir.
Birinci satırda ayrıca Günlük Kilometre
Sayacı A & B ve Mode düğmesine
basıldığında parlaklık sev iyesi de
görüntülenir. İşlev seçimi ve kontrolü,
LCD’nin her iki tarafında yer alan
“MODES” ve “SET” düğmeleri ile
Kilometre sayacı aracın kat
etmiş olduğu toplam mesafeyi
kaydeder. Günlük kilometre
sayacı ise her bir seyahatte veya
yakıt ikmalleri arasında kat
edilen mesafeyi ölçmek için
kullanılabiilir. Servis şartlarını
karşıl amak iç in , k il omet re
sayacındaki değeri sürekli takip
edin ve bakım programınına
bağlı kalın.
Aralık : 0 ila 9999,9 km
Yenileme : 0,1 km
Günlük kilometre sayacı
9999,9 km’yi geçtiğinde “0,0”
değerine geri döner.
19
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, gösterge panelindeki MODE ve SET düğmelerini kullanarak gereken işlevi
seçebilirsiniz.
İşlevin değiştirilebilmesi için her bir düğmenin basılıp bırakılması gerektiğini unutmayınız.
“Mode” ve “Set” düğmeleri ile ekran seçimi :
Sr. No.
LCD’deki gösterim
“Mode” düğmesi ile
“Set” düğmesi ile
1
Dijital Saat
Ekran Trip A’ya geçer
(Günlük kilometre sayacı A)
Saat ayarı moduna girer (Bkz. 7.6)
2
Günlük kilometre
sayacı “A”
Ekran Trip B’ye geçer
(Günlük kilometre sayacı B)
Trip A’daki mesafe değeri sıfırlanır (Bkz. 7.3)
3
Günlük kilometre
sayacı “B”
Ekran Karartma moduna geçer
Trip B’deki mesafe değeri sıfırlanır (Bkz. 7.3)
4
Karartıcı
Ekran Saat moduna geçer
Karartma seviyesi ayarlanır (Bkz. 7.5)
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
20
19
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
LCD ÖZELLIKLERI :
7.1.
Çok
işl evli
(uygulanabildiği gibi)
LCD
Renk : Siyah Arkaplanlı
Mavi Metin
7.3 Günlük kilometre sayacı (A
ve B)
Tip : 7 bölümlü, 4 1/2 basamaklı
Aralık : 0 ila 9999,9
Yenileme : 0,1 km
Günlük kilometre sayacı 9999,9 km’yi
geçtiğinde “0,0” değerine geri döner.
TRIP- A (uygulanabildiği gibi)
Günlük kilometre sayacını sıfırlama
Kilometre sayacı (A ve B), ilgili kilometre
sayacı seçilip set düğmesine uzunca
bir süre basılarak sıfırlanabilir.
7.4 Gösterge Paneli ve LCD için
Ekran Karartıcı : (uygulanabildiği gibi)
LCD parlaklığı değiştirilebilir ve
parlaklık ayarı ekrandaki birkaç kısa
çizgi ile gösterilir,
1
2
3
4
7.2 Sıcaklık Çubuk Graf iği
(uygulanabildiği gibi)
Cold - Hot (Soğuk - Sıcak) (5
Çubuk)
2 Çizgi
4 Çizgi
6 Çizgi
8 Çizgi
=> % 25
=> % 50
=> % 75
=> % 100
TRIP- B (uygulanabildiği gibi)
Karartma seviyesi seçildikten sonra,
ekran bir sonraki bilgiyi (örneğin, Saat)
20 saniye sonra görüntüler. Bir sonraki
bilgiyi beklemeden görüntülemek için
“Mode” düğmesine basınız.
21
Gösterge Paneli
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
7.5 Kilometre Sayacı :
(uygulanabildiği gibi)
Adımlar
İşlemler
Tip: 7 bölümlü, 6 basamaklı.
Aralık : 0 ila 999999
Yenileme : 1 km
Kilometre sayacı maksimum değere
ulaşıldığında “0.0” değerine dönmez,
ekran maksimum değerde kalır.
Ekran saat modunda
iken “Set” düğmesine
3saniye süreyle
basınız.
“Set” düğmesine
tekrarlı olarak basıp
bırakınız.
“Saat” basamakları
yanıp söner
Gösterge paneli
saat ayarı moduna girer
Ekran “Hours”
(saat) ve “Minutes”
(dakika) basamakları
arasında değişir.
“Set” düğmesi ile gereken
basamakları (Saat veya
Dakika) seçiniz.
7.6 Dijital Saat :
(uygulanabildiği gibi)
Tip : 24 Saat formatında (7 bölümlü,
4 basamaklı).
22
Notlar
Seçilen basamaklar
Artış aralıkları
yanıp sönerken “Mode” görüntülenen sayı
düğmesine basınız.
Gereken değeri “Mode”
düğmesi ile seçiniz.
“Mode ve Set”
düğmelerini serbest
bırakınız
Seçilen değer 5
saniye süreyle kaydedilir ve
normal saat moduna girirlir.
Ekranın yanıp
sönmesi sona erer
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
PANEL KUMANDAANAHTARLARI:
Panelde dört kumanda anahtarı yer
alır.
PanelKumandaAnahtarları& DireksiyonKilidive Kontak Anahtarı
Arka Cam Buğu
Çözücü (Kilitsiz
anahtar)
Bu anahtar k ont ak AÇIK (O N)
durum dayken kullanılabilir. Buğu
ç öz üc ü bagaj k apı sı ndak i Arka
Camdan görüşün netleştirilmesi için
kullanılır. Gerektiğinde, buğu çözücüyü
çalıştırmak için arka cam buğu çözücü
çalıştırma anahtarına basınız. Buğu
çöcüzü 15 dakika sonra otomatik
olarak devre dışı kalır. Arak Cam Buğu
Çözücü akü tam dolu iken daha etkili
bir şekilde işlev görür.
NOT
1
2
3
4
1. Ön Sis Farı Anahtarı
2. Dörtlü Flaşör Anahtarı
3. Arka Cam Buğu Çözücü
4. Arka Sis Lambası Anahtarı
Buğu çözücü ısıtıcı elemanının
zarar görmemesi için arka camı
dikkatle içeriden temizleyiniz.
Dörtlü Flaşör
Anahtarı:
Dörtlü flaşör özellikle araç geceleyin
arızalandığında ve aracın yol kenarına
park edilmesi gerektiğinde kullanılır. Bu
anahtar, araç elv erişsiz şartlarda
sürülürken de kullanılabilir.
Bu anaht ar k ont ak AÇIK (O N)
değilken de kullanılabilir. Tüm dış
sinyal lambalarını YAKMAK için dörtlü
flaşör anahtarına basınız. Gösterge
panelindeki göstergeler tehlikeli araç
durumuna karşı diğer araçları uyarmak
için aynı anda yanıp söner. Dörtlü
f laşör i şl ev i ni KAPAT MAK i ç in
anahtara tekrar basınız.
DİKKAT:
Tüm sinyal lambalarının gerektiği
gibi çalıştığından emin olunuz.
Yanmış olduğunu tespit ettiğiniz
ampulleri değiştiriniz.
23
Panel Kumanda Anahtarları
Ön Sis Farları :
(Kilitsiz anahtar)
Sisli havalarda veya yoğun yağmur
sırasında görüşü artırmak için ön
tampona sis farları yerleştirilmiştir. Ön
sis farları kontak AÇIK ve park lambası
AÇIK olarak çalıştırılabilir ve park
lambası KAPATILANA dek yanmaya
devam edebilir.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Direksiyon Kil idi ve Kon tak
Anahtarı:
Kontak anahtarı kapı kilidi, direksiyon
kilidi ve torpido gözü kilidi için ortaktır.
Kontak anahtarı direksiyon kolonunun
sağ tarafındadır. Dört konumu vardır.
Diğer işlevleri için anahtarı saat
yönünde döndürünüz.
Arka Sis Lambaları :
(Kilitsiz anahtar)
Sisli havalarda veya yoğun yağmur
sırasında görüşü artırmak ve uyarmak
için arka lamba paneline sis farları
yerleştirilmiştir. Arka sis lambaları
kontak açık ve park lambası ve ön sis
farları da AÇIK olarak çalıştırılabilir ve
park lambası KAPATILANA dek AÇIK
kalabilir.
NOT
Yal nızca sisli hav al arda v eya
gerekirse yoğun yağmur sırasında
kullanınız.
24
LOCK - Direksiyon Kilitli
KAPALI - ‘KEY IN’ (kilit) konumu.
IGN
- Tüm elektrik sistemleri
‘AÇIK’
START - Marş
LOCK (Kilitli) :
Anahtarı yalnızca bu konumda iken takabilir
veya çıkarabilirsiniz. Anahtar çıkarıldığında
direksiyon kolonu kilitlenir.
DİKKAT:
Anaht arı
seyi r
s ı ras ı nda
çıkarmayınız. Bu durum direksiyonu
kilitler ve kontrol kaybına neden
olabilir. Anahtarı yalnızca araç park
edildiğinde çıkarınız.
OFF (key IN) (kilit) :
Anahtar OFF (key in) konumuna
getirildiğinde, müzik sistemi gibi ‘KEY
IN’işlevine bağlı elektrikli donanımlar
‘ÇALIŞIR’.
IGN :
T üm elek tr ik li d onanı m l ar v e
aksesuarlar ÇALIŞIR.
START :
Motoru çalıştırmak için anahtarı saat
yönünde bir miktar daha çevirerek
START (yaylı konumdur) konumuna
getiriniz. Motor çalıştığında kontak .
Kombine Anahtar
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
anahtarını bırakarak ON konumuna
gelmesini sağlayınız. Marş sırasında
tüm aksesuarlar kısa süre için
‘KAPANIR’.
NOT
Mot or u sür ek li ol ar ak 10
saniyeden fazla süreyle marş
etmeyiniz. Motor çalışmıyorsa,
tekrar marş etmek için 30 saniye
bekleyiniz. Mot or çal ışt ıkt an
sonra kontak anahtarını derhal
bırakınız. Anahtarın bırakılmaması
marş motorunun / v olan ayna
dişlisinin zarar görmesine neden
olabilir.
KOMBİNE ANAHTAR
ÜSTTEN GÖRÜNÜM
YANDAN GÖRÜNÜM
Kontak anahtarı ‘IGN’ konumundan
‘OFF’ konumuna getirilerek motor
durdurulabilir.
25
Direksiyon Kilidi ve Kontak Anahtarı & Kombine Anahtar
A) SOL KUMANDA KOLU
1) Far seviye ayarı döner anahtarı:
NOT
Far seviye ayarı anahtarı değişken
sürüş şartlarında f ar odaklama
biçimini de kumanda ettiğinden, yola
çıkmadan önce doğru konumun
seçilmesi tavsiye edilir (yola göre)
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
(OFF).
Bu konumda, far / konum (park)
lambası ve arka lamba KAPALIDIR.
b) Konum lambası AÇIK (ON).
2) Far kumanda kolu:
Sol kumanda kolundaki iç döner
anahtar far seviyesinin ayarlanması
içindir. Ayar işlem i, düğme araç
yüküne göre 3 seviye konumundan
birine döndürülerek gerçekleştirilir. Far
sev iye ayarı işlemi, far Kısa Far
durum unda
ve
AÇI K
i k en
gerçekleştirilebilir.
Sol kumanda kolunun dış tarafındaki
döner anahtar, Konum veya Uzun/Kısa
f ar seçim i için kullanılır. Kontak
anahtarı “I GN” konum unda iken
kullanılabilir.
Bu konumda, konum (Park) lambası
ve arka lamba AÇIKTIR.
a) Far / Konum lambası KAPALI
c) Far / Konum lambasý AÇIK (ON).
Ayar yalnızca araç hareketsizken
gerçekleştirilmelidir
Bu konum da, far / konum (park)
lambası ve arka lamba AÇIKTIR. Kol
(k um anda k ol u) k onum unun
değiştirilmesi
26
Müzik Sistemi ve Anten
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
üst yönde iken Kısa Far ile Uzun Far
arasında seçim yapılır. Uzun Far için
kolu yarıya kadar çekiniz. Uzun far
konumunda tutm ak için kolu kilit
noktasına kadar yukarıya çekiniz.
3)
SAĞ KUMANDA KOLU :
2) Ön silecek fasılalı işlev ayarı:
1) Arka cam - Silme ve Yıkama
döner anahtarı:
Far kumanda kolu (Sinyal
Lambası):
Şerit değiştirmek veya Sağa dönmek
için kumanda kolunu yukarıya, şerit
değiştirmek veya Sola dönmek için ise
aşağıya itiniz. Üç konumu vardır.
1) Sağ sinyal lambası
2) Boş konum
3)Sol sinyal lambası (Otomatik iptal /
Manüel geri dönüş tipi)
Sağ kumanda kolunun dıştaki döner
anahtarı, arka cam silme ve yıkama
işlevi içindir. Üst (1.) konum yıkama
içindir v e yaylıdır. Bırakıldığında
anahtar OFF konumuna geri döner.
OFF konumunun altındaki ilk konum
Silm e, yalı olan ikinci konum ise
Yıkama+Silme işlevi içindir.
Sağ kum anda kolunun i ç döner
anahtarı ön silecek fasılalı silme
işlevinin gecikme ayarı içindir. Bu
anahtarda fasılalı silme işlevi için 5
gecikme zamanlayıcısı vardır.
Fasılalı silme (- - -), Yavaş silme
(
) veya Hızlı silme ( ) işlevi için
kum anda kolunu yukarıya doğru
çekiniz.
3)Ön cam - Silme ve Yıkama
döner anahtarı:
27
Müzik Sistemi ve Anten
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Yıkame ve silme işlevi için kumanda
kolunu aşağıya çekiniz. Tek Seferlik
Silme işlev i için kendinize doğru
çekiniz (yaylı geri dönüşlü).
Direksiyon Simidi An ahtarları
(Sağ) : (Mevcutsa)
Direksiyon Simidi Anahtarları (Sol)
: (Mevcutsa)
SEEK – Radyo kanallarını değiştirmek
v eya bir CD’den belirli bir şarkıyı
seçmek için
VOL (Ses) : Müzik sistem i v eya
r adyonun sesi ni art ı rm ak v eya
azaltmak için
MODE – Radyo ve CD arasında seçim
yapmak için
MUTE : Müzik sistemi veya radyonun
sesi ni k apatm ak için (tel ef on
görüşmeleri öncesinde)
Yıkama işlevi devreye sokulduğunda,
sileceğin üç silme hareketi vardır. 5
saniye sonra, camdaki su izlerini
temizlemek için bir silme hareketi
daha gerçekleşir.
Müzik Sistemi (Mevcutsa):
Müzik sistemi panelde, hoparlörler
kapılarda v e tiz hoparlörler ise ön
göğüste yer alır.
Not : Daha fazla bilgi için lütfen
verilen Müzik Sistemi Kullanım
Kılavuzuna bakınız
M üzik Sistemi
28
Müzik Sistemi ve Anten
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
lütfen üreticinin kullanım kılavuzuna
bakınız.
Anten: Anten tavanda, ön camın üst
kısmında bulunur.
Ant en
Kapılardaki Hoparlör Konumları
Müzik sisteminin kullanımı ve sistem
hakkında daha fazla bilgi edinmek için
29
Isıtma, Havalandırma ve Klima
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
HAVA AKIŞI BIÇIMI
Merkeze Doğru
Hava Menfezleri
Buğu Çözücü
Kanalları
Merkeze Doğru
Hava Menfezleri
Yan Hava
Menfezleri
Yan Hava
Menfezleri
Ayak
Paneline
Doğru
30
Ayak
Paneline
Doğru
Isıtma, Havalandırma ve Klima
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
A
C
B
E D
Orta Konsol
A - Klima Kumanda Düğmesi
B - Sıcaklık Kumanda Düğmesi
C - Fan Devri Ayarlama Düğmesi
D - Klima AÇMA/KAPAMA Anahtarı
E - Hava Devridaimi / Temiz Hava
Anahtarı
31
Isıtma, Havalandırma ve Klima
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
(A) Klima Kumanda Düğmesi :
(B) Sıcaklık Kumanda Düğmesi :
Hava yönü kumanda düğmesi (A)
istenilen yöne döndürülmek suretiyle
hava akışı değiştirilebilir.
Yüze Doğru
Yüze ve ayaklara doğru
Ayaklara doğru
Ayaklara ve ön cama doğru
(Yoğun buğu ve karın
temizlenmesi için tavsiye
edilir)
Buğu/buz çözme - ön cam
(Yoğun buğu ve karın
giderilmesi için tavsiye
edilir)
32
Araç içi sıcak lığı, k um anda
pan eli n dek i sıc a kl ık k um a nda
düğmesi (B) kullanılarak kumanda
edilebilir. Düğme kırmızı bölüme doğru
döndürüldüğünde sıcaklık artar, mavi
bölüme doğru döndürüldüğünde ise
sıcaklık azalır.
(C) Fan Devri Ayarlama Düğmesi :
HVAC sisteminde dört devirli bir fan
bulunur. Kumanda panelinin ortasında
bulunan fan düğmesi (C) kullanılarak
fan devri ayarlanabilir.
(D) Klima AÇMA/KAPAMAAnahtarı
:
Klima, f anın ‘AÇIK’ v e motorun
çal ışıyor olm ası şartı yla kl im a
kumanda panelindeki anahtara (D)
basılarak çalıştırılabilir. Gösterge ışığı
klimanın çalışıyor (ON) olduğunu
gösterir.
Göstergesi
Isıtma, Havalandırma ve Klima
E. Hava Devridaimi / Temiz Hava
Anahtarı :
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Devridaim modu aşağıdaki
durumlarda kullanılabilir
n
Araç tozlu ortamlarda kullanılırken
n
Trafik kirliliğinden sakınmak için
Göstergesi
İsteğe göre, araç içini hızlı
soğutmak/ısıtmak için.
n
n
n
n
HVAC sistemini hava devirdaimi
moduna almak istediğinizde ‘E’
anahtarına basınız. Gösterge ışığı
hav a dev i rdai m i ni n dev rede
olduğunu gösterecektir.
Aracı temiz hava moduna almak
için ‘E’ anahtarını bırakınız.
Gösterge ışığı ‘SÖNER’.
Dev r i dai m m odunda, ar aç
içerisindeki hav a sürekli olarak
dolaşıma tabi tutulur. Temiz hava
modunda, hava dış ortamdan alınır
v e araç içerisinde dev ridaime
sokulur.
Rahatsızlık hissettiğinizde hava
dev r idaim i m odunu t em iz hava
moduna alınız.
n
n
Klima yalnızca fan ‘DEVREDE’
ve
m otor
çalışı york en
çalıştırılabilir. Klima açıldığında
(ON), klima kompresörü yükünü
ayarlamak için motor devri bir
miktar artar. İstenilen sıcaklık
elde edildiğinde, klima otomatik
olarak ‘KAPANIR’.
Motor aşırı ısınma gösterdiğinde
kl im a kom presörü ot om at ik
ol ar ak ‘KAPANI R’. M ot or
soğutulduğunda klima otomatik
olarak DEVREYE SOKULUR.
Normal Isıtma :
‘A’ Düğmesi - Yüze ve ayaklara doğru
‘B’ Düğmesi - Uygun sıcaklık konumu
‘C’ Düğmesi - Uygun fan devri
Klima. - OFF (Kapalı)
Hava Devridaimi - Tem iz
Hav a
anahtarı
Hızlı Isıtma :
Yukarıda belirtilenlerden hariç olarak
hava devridaim anahtarı devridaim
moduna alınır.
Araç ısınığında, yeniden temiz hava
moduna geçilir.
Normal Soğutma :
‘A’ Düğmesi - yüze doğru
‘B’ Düğmesi - Soğutma konumu.
‘C Düğmesi ’ - istenilen devir konumu
Klima. - ON (Açık)
‘E’ Anahtarı - belirtildiği gibi uygun
olarak
33
Isıtma, Havalandırma ve Klima
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Hızlı Soğutma :
Aracınız güneş altında ve tüm camlar
kapalı ise, iç mekan sıcaklığı artar.
Hızlı soğutma etkisi elde etmek için,
klimayı hava dev ridaimi modunda
çalıştırırken camları bir miktar açınız,
fanı 4. devir ayarına alınız v e üfleme
yönünü “FACE” (yüze doğru) olarak
ayar layı nı z. Yan v e O rt a Hav a
menfezleri tamamen açılmalıdır. İç
m ek an s ıcakl ığı yet er i k a dar
düştüğünde camları kapatınız, hava
devridaimini uygun şekilde temiz/
devridaim moduna alınız ve fan devrini
uygun bir değere düşürünüz.
Buğu Çözme :
Yağmurlu havalarda ve nem oranı
yük sek bölgel er de ön cam ı n iç
kısmında buğulanma görülür. Buğunun
giderilmesi için ön cama kuru hava
uygulanır
34
Kumanda düğmelerinin konumları
aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır :
Klima. - ON (Açık)
‘A’ Düğmesi - Ön cama doğru (buğu
çözme işlemi için)
‘B’ Düğmesi - uygun sıcaklıkta
Hava devridaimi - uygun konumda
‘C’ Düğm esi - İstenil en dev ir
konumunda
NOT
Buğu giderildiğinde “A” düğmesini
Face (yüz) moduna alınız.
Nem oranı yüksek bölgelerde,
soğuk havanın ön cam üzerinde
dev amlı hareketi ön camın dış
yüzeyinde hızlı buzlanmaya neden
olabilir.
Buz çözme :
Düşük sıcaklıklarda/sıfırın altındaki
sıcaklık bölgelerinde, ön camın dış
yüzeyindeki buzlanmayı gidermek için
bu ayar kullanılır.
Öncelikle motoru çalıştırınız ve ısıtmak
için devri artırınız.
‘A’ Düğmesi -Ön cama doğru
‘B’ Düğm esi - Maksim um sıcak
konumda
‘C’ Düğmesi - Very High (Çok Yüksek)
konumda
‘E’ Düğmesi - Fresh air (temiz hava)
modu konumunda,
Klima-KAPALı
Ön cam temizlendiğinde fan anahtarını
istenilen devir ayarına getiriniz.
Buz erimeye başladığında, Plastik bir
k azı yıc ı
kullanı larak
ön
cam
temizlenebilir
•
•
NOT
Klim a devresine doldurulacak
soğutma gazı, kaput üzerindeki
etikette belirtilmiştir.. Soğutma
gazı ilave etmek veya yeniden
doldurmak için sadece etikette
beli r til en
soğut m a
gazı nı
kullanınız.
Klim aya etikette belirtilen
miktarda Gaz doldurulmalıdır.
Isıtma, Havalandırma & Klima ve Lambalar
NOT
•
Temiz hava dış ortamdan ön
camın alt kısmındaki ızgara
delikleri vasıtasıyla alınır. Bu
delikleri temiz tutunuz düşen
yapraklar vb. maddelerin delikleri
kapatmasını önleyiniz.
Far:
Farlar çok odaklı yansıtıcılı şeffaf
mercek tipindedir ve uzun mesafeli
görüş için düz ileri aydınlatma sağlayan
H1 ve H7 halojen lambalara ya da kısa
mesafeli görüş için aracın hemen
önündeki kısmı aydınlatan kısa huzme
özelliğine sahiptir. Farlarda ayrıca yan
gösterge ışığı ve bir park lambası da
bulunur.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Arka Lamba:
Arka lamba grubu aşağıdakilerden
oluşur
1
2
3
Fren / Park Lambası
Sinyal Lambası
Geri Vites Lambası
Yan İşaret Lambası:
1
2
3
4.
Uzun Far
Konum/Park Lambası
Sinyal Lambası
Kısa Far
35
Lambalar
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Sis Lambası (varsa):
Ön ve arka sis lambaları görüş rahatlığı
sağl am ak iç i n bul unur ve HVAC
kumandalarının üzerinde yer alan Panel
k um anda anaht ar l arı vas ı t as ı yla
çalıştırılabilir.
Üst Stop Lambası :
Üst stop lambası bagaj kapısında
bulunur v e frenler uygulandığında
yanar.
Plaka Lambaları :
Arka araç plakasının aydınlatılması
için iki gizli lamba bulunur.
Ön iç ayd ınla tma ve o k u ma
lambaları:
T üm leşik anaht arl ı i ç ta v an
aydınlatması v e okuma lambaları,
tav anda dikiz aynasının yanında
bulunur.
Üst Stop Lambası
Ön Sis Farı
Ortadaki dikdörtgen anahtarın üç
konumu vardır:
ON (Açık) - Anahtar bu konumda iken
lamba ‘YANAR’.
DOOR (Kapı) - Bu konumda lamba,
kapılardan herhangi biri açıldığında
k ar ar tm al ı ol ar ak yana r. K apı
kapatıl dığında lam ba hem en
‘SÖNMEZ’, ancak
Plaka Lambaları
Arka Sis Lambası
36
Güneşlikler ve Tutamak
5-8 saniye süreyle açık kalır ve hafifçe
k ar arar ak SÖ NER.
Kol t uğa
ot ur ulurken v e kontak anahtarı
yuvasına yerleştirilirken yardımcı olur.
Ana ht ar
‘IG N’
k onum una
getirildiğinde lamba hemen ‘SÖNER’.
OFF (Kapalı) - Bu konumda lamba
hiçbir şekilde yanmaz. Sağ ve sol
okuma lambaları için dikdörtgen
biçimli basmalı tip iki ayrı ‘AÇMA/
KAPAMA’ anahtarı bulunur.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Güneşlikler:
Tavan Tutamağı :
Makyaj Aynası
Güneşlik
Güneşin gözleri kamaştırmaması için
kabin içerisinde ön camın üstünde iki
ayarlanabilir güneşlik yer alır. Gözlerinizi
parlak güneş ışığından korumak için
güneşlikleri indiriniz. Güneşlikler ayrıca
yan olarak kapılara doğru da hareket
ettirilebilir.
Ö yolcu güneşliğinin arkasında bir
Makyaj Aynası bulunur.
Sürücü koltuğu hariç tüm koltuklarda
bul unur l ar. Seyah at sı rası nda
yolcuların yerlerine rahat bir şekilde
yerleşebilmelerine yardımcı olur.
NOT
Kullanılmadıklarında güneşlikleri
orijinal konumlarında tutunuz, aksi
ta kdir de s ürü cünü n g örüş açısı
engellenebilir.
37
Torpido Gözü ve Dikiz Aynası
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Torpido Gözü:
İç Dikiz Aynası :
Dış Dikiz Aynası :
1
2
1
2
Torpido Gözü
1. İç Dikiz Aynası
1. Dış Dikiz Aynası
2. Ayar kolu
Torpido gözü ön yolcu koltuğunun
önünde, ön göğüste yer alır. Kontak
anahtarı ile kilitlenebilir. Ayrıca bir
aydınlatmaya sahiptir.
Araç içinde parlama önleyici bir ayna
yer alır. İki k onum i çi n hazı rl ık
yapılmıştır:
1. Normal konum
2. Parlama önleme konumu
Ark a
gör üntün ün
netli ğ i ni
azal tt ı ğı ndan, par l am a önl em e
konumunu yalnızca gerektiğinde
kullanınız.
Dikiz aynası kapıya dışarıdan monte
edilmiştir ve kapının içerisinde yer alan
kol ile ayarlanabilir. Bazı modellerde
aynalar her iki kapıda da bulunur.
38
Motorlu Dış Dikiz Aynaları
Motorlu Dış Dikiz Aynaları: (varsa)
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
kullanarak aracın dış dikiz aynalarını
camları açmak ve yerinden hareket
etmek zorunda kalmadan ayarlayabilir.
Dikiz Ayn alarının
Adımları :
Kullanım
1. Sol dikiz aynasını ayarlamak için
ana anahtarı soldaki “noktaya”,
sağ dikiz aynasını ayarlamak için
ise sağdaki “noktaya” hareket
ettiriniz.
Hareket düğmesi - M otorlu Dış Dikiz
Ay nası
2. Dikiz aynalarını gereken açılara
ayar l am ak i ç i n düğm eni n 4
konum unu (üçgenle belirtilen)
kullanınız.
Aracınızın her iki ön kapısında motorlu
dış dikiz aynaları bulunur ve bu aynalar
sürücü tarafındaki cam açma/kapama
anahtarlarının yanında bulunan bir
anahtar/düğme yardımıyla istenilen
konuma ayarlanabilir.
Sürücü
bu
anahtarı/düğm eyi
39
Elektrik Soketi, Bardak Tutucu ve Eşya Gözü
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Zemin Konsolu :
A) Elektrik Soketi :
B. Bardak tutucu :
Eşya gözü / kutusu :
Ön eşya gözü / kutusu
Bardak tutucu
Ön yolcular için Elektrik Soketi
Ön konsolun ön kısmında bir elektrik
soketi bulunur.
Elektrik soketi harici cihazlara 12V
güç beslemesi (Maks. 10 A) sağlamak
için kullanılabilir.
Rahatlığınız için, orta konsolda vites
kolunun önünde iki adet bardak tutucu
bulunmaktadır.
Arka eşya gözü / kutusu
Dergi, kitap vb. eşyalarınız için tüm
kapılarda birer eşya gözü bulunur.
40
Elektrikli Camlar
Elektrikli Camlar :
Aracınızın dört camı da sürücünün kol
dayamasında bulunan ana kumanda
panel i ndek i
anaht ar l arl a
kullanılabilmektedir. Elektrikli camlar
yal nızc a k ont ak anahtar ı “ I GN”
konumunda iken kullanılabilir.
Camlar anahtar yukarıya çekildiğinde
kapanır ve aşağıya itildiğinde ise açılır.
Ayrıca bir güvenlik kilidi mekanizması
da bulunur ve bu meknizma cam
anahtarlarının altında ve orta kısımda
yer alan basm alı tip bir anahtar
v asıtasıyla devreye sokulabilir. İki
konumu vardır:
LOCK (Kilitli) – Anahtara basıldığında
ve kırmızı ışık YANDIĞINDA.
UNLO CK ( Açı k) – Anaht ar
bırakıldığında
Anahtar “LOCK” konumunda iken arka
cam anahtarl arı (ar ka kapıl arda
bulunan) işlev görmez. Ancak, arka
camlar sürücünün kol dayamasında
bulunan anahtarlarla kullanılabilir.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
2
4
1
3
5
Sürücü kapısındaki cam açma/kapama
anahtarı
1. Kilitleme / Kilit Açma Düğmesi
2. Sağ Ön Cam Açma/Kapama Anahtarı
3. Sol Ön Cam Açma/Kapama Anahtarı
4. Sağ Arka Cam Açma/Kapama
Anahtarı
5. Sol Arka Cam Açma/Kapama Anahtarı
Anahtar kilitli durumda iken arka cam
anahtarı aydınlatması söner. Kilidi
açmak için kilit düğmesini aşağıya
bastırınız.
Her bir camın açma/kapama anahtarı
ayrıca ön yolcu kapısında da bulunur.
UYARI
Camı kapatırken, parmak veya
ellerinizi cam ile çerçeve arasına
sıkıştırmamaya dikkat ediniz.
Elektrikli cam an ahtarı ( Arka
Kapılarda): Arka kapılarda her bir
cam için açma/kapama anahtarları
bulunur.
Camı kapatmak için düğmeyi yukarıya
çekiniz, açmak için aşağıya itiniz
Arka Kapıdaki cam açma/kapama
anahtarı
41
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Manüel Cam Açma/Kapama :
Cam Açma/Kapama ve Direksiyon Simidi Konum Ayarı
Direksiyon Simidi Konum Ayarı
Bazı mo de ll erde e le kt ri kli
caml ar b ul unma z. Bu gi bi
araçl arda, caml arı manüel
olarak açmak veya kapatmak
iç in a çma/ ka pa ma k ol unu
manüel olarak kullanınız.
3. Direksiyon simidini yukarıya veya
aşağıya hereket ettirerek istediğiniz
konuma getiriniz.
4. Yatırma kolunu kilit konumuna doğru
çekerek kilitleyiniz. Aşağı/yukarı yönlü
kontrol etmek suretiyle direksiyon
simidinin sıkıca kilitlendiğinden
emin olunuz.
DİKKAT:
Direksiyon simidi yalnızca araç
hareketsizken ayarlanmalıdır.
Direksiyon Ayar Kolu
Direksiyon simidi konumunu kendinize
uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
A racı sü rm eye başla mad an ö nce
direksiyon simidi konumunu aşağıdaki
gibi ayarlayınız.
1. Koltuğu rahat bir konuma ayarlayınız.
2. Di re k si yon si m idi konu m un u
ayarlamak için, yatırma kolunu
şekilde gösterildiği gibi aşağıya
bastırarak direksiyon kolonu kilidini
açınız.
42
Yakıt Deposu Kapağı ve Bagaj Kapağı Açma / Kapama
Yakıt Deposu kapağı ve Bagaj
Kapağı
açma :
Bagaj kapağı
açma kolu
Yakıt deposu
kapağı
açma kolu
Yakıt Deposu Kapağı / Bagaj Kapağı
Açma Kolu
Yakıt deposu kapağı aracın sol arka
tarafında bulunur. Yakıt deposu kapağı
sürücü tarafının sağ kısmında bulunan
açma kolu çekilerek açılabilir.
Kapatmak için, yakıt deposu kapağını
kilitlenene dek itiniz.
UYARI
Yakıt buharı son derece zararlıdır.
Yakıt ikm ali öncesinde motoru
daima durdurunuz ve kıvılcım veya
açık alev yakınında asla yakıt ikmali
yapmayınız.
DIKKAT
Yakıt doldurm a ağzı kapağını
yavaşça çıkarınız ve herhangi bir
ıslık sesi varsa bitmesini bekleyiniz.
Kap ağın
hı zl ıca
açı lm ası
durumunda, basınç altında olabilen
yakıt etrafa fışkırarak yaralanmalara
neden olabilir.
Daima orijinal yakıt doldurma ağzı
kapağını veya Yetkili Bayilerden
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
edinilebilen onaylı bir muadilini
kullanınız. Uygun olmayan kapak
k ull anı lm ası yak ı t sist em i v e
emisyon kontrol sisteminde ciddi
arızalara yol açabilir.
Bagaj kapağının açılması :
Bagaj kapağını açmak için, sürücü
tarafının sağında yer alan kolu çekiniz
(Şekilde gösterilmektedir) ve bagaj
kapağını kaldırınız.
Bagaj k apağı, k apı anaht ar ı
kullanılarak da açılabilir. Kilit bagaj
kapağında bulunur.
Kapatm ak için, bagaj kapağını
kilitlenene dek bastırmanız yeterlidir.
43
Vites Kolu ve El Freni
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Vites kolu ve vites değişim sırası :
El Freni :
Vites kolu orta konsolda iki ön koltuk
arasında bulunur. Vites değişim sırası
vites kolu topuzunda gösterilmiştir.
gösterge panelindeki el freni gösterge
ışığı ‘SÖNER’.
NOT


1. El Freni Kolu
2. Açma Düğmesi
NOT
Ger i
v it es
sadece
araç
hareketsizken seçilmelidir. Geri
vitese geçişin yumuşak bir şekilde
gerçekleşmesi için v itesi boşa
aldıktan sonra 5 saniye bekleyiniz.
44
Aracınızda yalnızca arka tekerleklere
uygul anan m ekani k bi r el f reni
bulunmaktadır. El freni kolu v ites
kolunun arkasında bulunur. El frenini
uygulamak için kolu tamamen yukarı
çekin. Gösterge panelindeki gösterge
ışıkları. El frenini bırakmak için kolu
haf if ç e yukar ı ya ç ek i ni z, aç m a
düğmesine basınız ve kolu aşağıya
itiniz. El freni tamamen bırakıldığında,
Aracı terk etmeden önce el frenini
gerektiği gibi uygulayınız ve
har ek et e geç m e den ö nce
serbest bırakınız.
Dik bir yokuşta park ederken,
ar ac ı em ni yet e al m ak i ç in
sadece el frenine güvenmeyiniz.
Yokuş yuk ar ı par k eder ken
şanzımanı düşük ileri v itese,
yokuş aşağı park ederken ise
geri vitese alınız.
Hırsızlık Önleyici Cihaz - Araç Hareketsizleştirme Sistemi
Araç hareketsizleştirme sist emi:
Araç harektesizleştirm e sistem i,
marş sistemini elektronik olarak devre
dışı bırakm ak suretiyle hırsızlığı
önlemek için tasarlanmıştır. Araç
sadece, elektronik kimlik programlı bir
koda sahip orijinal Hareketsizleştirme
Si st em i k ont ak anahtarı ile
çalıştırılabilir.
Ar aç har ek et si zleşt irm e sistemi
aşağıdaki elemanlardan oluşur,
1) Araç hareketsizleştirme sistemi
üni t esi (I CU) – Di rek si yon
kolonunda bulunan v e kontak
m ek ani zm ası na ek l enen bir
parçadır.
2) İki Elektronik anahtar (E-anahtar)
- Aracın çalıştırılması için.
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
DIKKAT
1) Diğer araçlara ait E-anahtarlar
motoru çalıştırmaz.
2) Müşterinin aşağıdakilere riayet
etmesi gerekir:
a. Sad ece b ir E - anaht ar
kullanmak .
b. Diğer E-anahtar güvenli bir
yerde tutulmalıdır.
c. Yeni/yedek anahtar alırken
gerekli olan “anahtar Etiket
numarasını” not almak (ve
güvenli bir yerde muhafaza
etm ek) . “A naht ar Et iket
numarası” olmadan yeni/
yedek anahtar hazırlamanın
mümkün olmadığını lütfen
unutmayınız.
d. Anahtarlar olmadan araç
çalıştırılamayacağından, Eanaht ar lar iç in ger ek en
önlemi alınız.
45
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Hırsızlık Önleyici Cihaz - Araç Hareketsizleştirme Sistemi
Araç hareketsizleştirme sistemine Genel Bakış:
Araç hareketsizleştirme sisteminin “Kontak KAPALI ve AÇIK” şartlarındaki işleyişi, aşağıdaki tabloda durum lambası ile
(gösterge panelindeki “lock” (kilit) sembolü) gösterilmektedir
ARAÇ
ŞART
DURUM LAMBASI
ARAÇ DURUMU
Kontak KAPALI
Yanıp sönme
Kilitli
Kontak AÇIK
KAPALI
Kilit açık
AÇIK
Kilitli
ANLAMI / DURUM IŞLEVI
Araç Hareketsizleştirildi ve Elektronik Anahtar Gerekli
Normal Şart - Araç çalıştırılmaya hazır
- Anahtar sorunu ( Aracı çalıştırmak için yanlış E-anahtar
kullanılmış)
- Araç hareketsizleştirme sistemi sorunu sistemin
incelenmesi için Tata bayii ile iletişime geçiniz
46
Hırsızlık Önleyici Cihaz - Araç Hareketsizleştirme Sistemi
E-Anahtarlar :
Anahtar yerleştirildiğinde ve “ON”
konumuna getirildiğinde tüm kodlar
ilgili elem anlar (E-anahtar, Araç
Hareketsizleştirme Sistemi ve EMS)
arasında iletişim e sokulur. Motor
ancak tüm kodlar eşleştiğinde çalışır.
Kodların uyuşmaması durumunda,
sistem motorun çalışmasını engeller.
E- Anahtarların Kaybedilmesi:
Kilit Açma Prensibi :
E-anahtarl ar beli rli bir ar aç
hareketsizleştirme sistemi için tanıtılır
ve araca özeldir. Kontak E-anahtarına
tümleşik alıcı-verici ünitesinde özel bir
kimlik kodu bulunur. Motor yönetim
sistem i
(EMS)
ve
Araç
hereketsizleştirme sistemi ortak gizli
koda sahiptir. Her iki kod da araç kilidi
açılırken kullanılır.
E-anahtarlardan birinin kaybedilmesi
halinde, kaybedilen anahtarın devre
dışı bırakılması ve yeni E- anahtar
edinmek için TATA bayii ile ilk
fırsatta iletişime geçiniz. Ek Eanahtarların hazırlanabilmesi için
İkinci Orijinal E-anahtarın gerektiğini
lütfen unutmayınız.
Her iki E-anahtarın da kaybedilmesi
durum unda yetkili TATA bayii ile
iletişime geçiniz
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
NOT
Araç hareketsizleştirme sistemi
ile
ilgili
Ya pılmas ı
ve
Yapılmaması gerekenler
1. Elektronik anahtarın sapı etrafına
bir metal malzeme sararak veya
anahtarı metal ile temas halinde
tutarak kontağı AÇIK konuma
ge ti rm eyi ni z. Bu d uru m araç
ha re k e tsi zle ştir m e
si ste m i
ta ra f ından sırad ı şı ol arak
a lg ıl anab ili r
ve
mo t o run
çalışmasını engelleyebilir.
2. Elektronik anahtarları yüksek
sıc a klık lı
bölgelerde
bırakmayınız. E-anah tardaki
al ıc ı- ve ri ci
ün ite si
te krar
kullanıldığında normal dışı işlev
görür.
3. Göst e rge pane lind eki araç
ha re k e tsi zle şt ir m e
si ste m i
gösterge ışığı yanıyorken aracı
çalıştırmayı d enemeyini z. Bu
durumda araç çalışmaz ve sık
marş işlemi nedeniyle de araç
aküsü boşalır.
47
Hırsızlık Önleme / Anahtarsız Giriş Sistemi
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
HIRSIZLIK ÖNLEME / ANAHTARSIZ
GIRIŞ SİSTEMİ (RKE) :
Özellikleri :

Aracın uzaktan kilitlenmesi / kilidin
açılması.
Tanıtma İşlemi :

Araç konumu nun tesp it edilmesi
(Bkz. Araç Arama)
1. Sürücü kapısı kilidi açık olmalıdır.

Manüel Merkezi Kapı Kilitleme / Kilit
Açma (Bkz. merkezi kapı kilitleme
özelliği)

Bazı araçlarda Kilitleme / Kilit Açma
işlevi iç in isteğ e bağ lı ot o matik
kilitleme ve kilit açma
Araç Arama :
Araç konumunun tespit edilmesi için
kullanılır.
Kapının kilitlen mesi / k ap ı kilidinin
açılması için bir Uzak tan Kumandasız
işleve s ah ip b ir Hırsızlık Önleyici
güvenlik sistemidir.
Sistem
oluşur :
a şa ğıda ki
e le ma nlarda n
1. Tüm leşik düğmeli Kilitlem e / Kilit
Açma anahtarı
2. Gövde kumanda modülü
48
kilitlenebilir / kapı kilitleri açılabilir.
Araç kilitlendiğinde Kulanıc ı Uzak tan
Kumand asındak i ‘ LOCK’ dü ğm esine
basınız (Algılama mesafesi maksimum
7,5 metredir)
Sinyal lambalarının üç kez yan ıp
sönmesine neden olur.
Merkezi Kapı Kilitleme Özelliği :
S ürüc ü
kapısı
man üel
olarak
kilitlenerek / açılarak (mekanik anahtar
/ düğme kullanılarak) tüm kapılar
Adımlar :
2. Anahtarı aracın kontak anaht arı
yuvasına yerleştiriniz.
3. Kontağı hızlı bir şekilde (6 saniye
iç erisin de) dö rt (4) k ez A ÇIP
KAPATINIZ. Bu adım son rasında
gösterge ışıkları iki kez yanıp söner
(Not : Tanıtma işlemi sırasında aracı
çalıştırmayı denemeniz durumunda,
tanıtma işlemi iptal edilir).
4. Işıklar iki kez yanıp söndükten sonra,
uzak tan k u mand a an ah tarınd aki
LOCK ve UNLOCK düğmesine aynı
an da h ızlıca b asın ız (10 san iye
iç er isin de). B u işlem sayesind e
Uzak tan ku mand a an ah tarınız
aracınızın BCM’sine tanıtılır.
5. Gö sterge
ışıkları
bu
adım
sonrasında da iki kez yanıp söner.
Bu esnada kapı kilitleri KİLİTLENİR
ve AÇILIR.
Hırsızlık Önleyici Cihaz - Araç Hareketsizleştirme Sistemi
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
Bu du ru m , Uza ktan k u m and a
an ah tarın ın tanı t ıld ığ ın ı n bir
göstergesidir.
6. Bi r so nra k i Uza ktan k u m and a
a nah tar ı n ı tanı t m ak i ste m eniz
durumunda (anahtar çoğaltma), 4
ve 5 adımlarını 10 saniye içerisinde
sırayla tekrarlayınız.
7. Yukarıdaki süreç tamamlandıkdan
sonra kontak anahtarı hemen ON
konumuna getirildiğinde, uzaktan
kumanda anahtarı tanıtma işlemi
uzun süreli bir yanıp sönme ile sona
erer.
8. Bi r uzakt an kuma nda an ahtarı
tanıtma döngüsünü tamamladıktan
sonra başka bir uzaktan kumanda
anahtarı tanıtmak için yukarıdaki
adımların tümünü tekrarlayınız.
Arka v idası çıkarılm ış Uzaktan
Kumanda Anahtarı
Kullanıcı tarafından Düşük Akü
Gerilimi durumu gözlemlenebilir :
a) Uzaktan kumanda anahtarının
algılama menzilinde önemli bir
azalma
b) Bir düğmeye basıldığında, Uzaktan
Kumanda anahtarındaki LED daha
hızlı yanıp sönmeye başlar.
49
VISTA’YA GENEL BAKIŞ
50
Hırsızlık Önleme / Anahtarsız Giriş Sistemi
BAŞLARKEN











Kapı - Kilitleme / Kilit Açma
Çocuk Kilidi
Bagaj Kapağı - Kilitleme / Kilit Açma
Ön Koltuk
Ön Koltuk Ayarı
Koltuk Başlıkları
Eşya Tablası
Arka Koltuk
Dikiz Aynaları
Arka Koltuk Ayarı
Emniyet Kemerleri
51
Kapı Kilidi
BAŞLARKEN
Ön Kapılar (Sürücü ve Ön yolcu)
Ka pıla rın
a na ht a rla
dışa r ıd a n
kilitlenmesi / kilitlerin açılması :
Her ik i ön k apının da (s ürü cü ve ön
yolcu) ayrı kilitleme mekanizması vardır.
Ö n k ap ılar E-a nahtar k ullanılarak
dışar ıdan k ilit lenebilir veya k ilit leri
açılabilir.
An ah tarsız
kilitleme:
o l arak
i çeri d en
Tüm kapılar, topuza (1) bastırılarak
v eya topuz çekilerek de ayrı ayrı
içeriden kilitlenebilir veya açılabilir.
Kilitlemek için Bastırınız v e kilidi
açmak için Çekiniz.
1
2
Kapı açm a / kilit lem e kolunun
konumu.
E-anahtarı yerleştiriniz ve kapı kilidini
açm ak için anahtarı saatin tersi
yönde, kapıyı kilitlemek için ise saat
yönünde çeviriniz. Kilitli olmayan bir
k apı yı açm ak için Kapı k olunu
çekiniz.
52
NOT
Kapıları bu şekilde kilitlerken anahtarı
araç içerisinde bırakmayınız.
Kapıların içeriden açılması :
Tüm kapılar içeriden açılabilir. Açmak
için kapı kolunu (2) çekiniz.
Çocuk Kilidi, Bagaj Kapısı ve Ön Koltuk
Çocuk Emniyet Kilidi :
Aracın her iki arka kapısında da çocuk
emniyet kilidi bulunmaktadır. Kapıyı
kapatmadan önce, kapının dikey
yüzeyinde kilidin yanında bulunan kilit
kolunu aşağıya bastırınız. Çocuk
emniyet kilidi dev reye sokularak
kilitlenen bir kapı içeriden açılamaz,
yalnızca dışarıdan açılabilir.
Bagaj Kapısının Kilitlenmesi /
Kilidinin Açılması :
Anahtarı yerleştiriniz ve kapı kilidini
açm ak için anahtarı saatin tersi
yönde, kapıyı kilitlemek için ise saat
yönünde çeviriniz. Kilitli bagaj kapısını
açmak için Kapı kolunun çekilmesi,
kilitlemek için ise kapının orijinal
konum una kapatılması yeterlidir.
Bagaj kapısı ayrıca sürücü koltuğunun
sağında yer alan ve yakıt doldurma
ağzı kapağının yakınında bulunan bir
kol ile de açılabilir. (Bkz. sayfa.41)
BAŞLARKEN
Ön Koltuklar :
Çanak tipi koltuklarda çeşitli ayar
seçenekleri bulunur.
Bel Desteği :
Sürücü ve Ön Yolcu koltuklarında en
üst seviyede sürüş konforu sağlayan
bel desteği bulunur. Koltuk arkalığının
yanında bulunan kol (1) ile ayarlanır.
Bel Desteği
DIKKAT
Gerekmediği durumlarda çocuk
emniyet kilidini devre dışı bırakınız.
Abagaj Kapısı Oynar Kolu
53
Koltuk Ayarı
BAŞLARKEN
Ön Koltuk Ayarı :
Kolun orijinal konumuna döndüğünden
emin olunuz.
2. Yü kseklik Ayarı (Sürü cü
Koltuğu) (mevcutsa):
1. Koltuk Arkalığı Yatırma Kolu
2. Yükseklik Ayarlama Kolu
(mevcutsa)
3. İleri ve Geri Kaydırma
Kolu
1. Koltuk Arkalığı Yatırma Kolu :
Koltuk arkalığının açısını değiştirmek
için hafifçe önce doğru eğiliniz ve
üstteki küçük kolu kaldırınız. Arkaya
yaslanınız ve arkalığın bulunmasını
istediğiniz konumda kolu bırakınız.
54
Sürücü koltuğu yüksekliği koltuk
kızağında sağ tarafta ve koltuk arkalığı
ayar kolunun hemen önünde bulunan
büyük bir kol ile ayarlanabilir Uygun
koltuk yüksekliği elde edilene dek
kolu pompalayıp yukarıya çekerek
koltuk yüksekliğini artırabilir ve kolu
pompalayıp aşağıya iterek koltuğu
indirebilirsiniz.
3. Koltu ğun
Kaydırılması:
İleri
ve
G eri
Koltuk konumunu ayarlamak için,
koltuk minderinin ön kısmının altındaki
kolu kaldırınız, koltuğu istenilen
konuma kaydırınız ve kolu bırakınız.
İstenilen konum elde edildiğinde,
k ol tuğun k il i tl enm esi i ç i n k olu
bırakınız. Koltuğun yerine sıkıca
kilitlendiğinden emin olunuz.
Koltuk başlığı :
Ö nd ek i ç anak ti pi k ol t uk larda
ayarlanabilir koltuk başlıkları bulunur.
Yüksekliklerini artırmak için başlıkları
kaldırınız v e istediğiniz konum da
bırakınız. Başlıkları indirmek için ise
açma düğmesine basınız ve başlığı
aşağıya doğru bastırınız.
DIKKAT
Baş l ı k bi r güv enl i k el em anı
olduğundan, aracı koltuk başlığı
çıkarılm ış olarak kullanmaktan
sakınınız. Koltuk başlığını seyir
hal i nde
ik en
ayar l am ayı
denemeyiniz.
Hatalı Ayar
Doğru Ayar
Koltuk Ayarı
BAŞLARKEN
Eşya Tablası (Ön Yolcu Koltuğu) :
Arka koltuk katlama adımları :
Ön yolcu koltuğunun altında bir kayar tabla
bulunur. Önemli dosyalar/belgeler burada
muhafaza edilebilir.
1. Koltuk kızağını arkadan kaldırınız ve
dikey olarak konumlandırınız (Şekil
2).
2. Koltuk arkalığını katlamak için,
Kullandıktan sonra bu tablanın gerektiği gibi
kapatıldığından mutlaka emin olunuz.
1
2
Eşya Tablası
koltuk başlığının yanındaki bütona
basınız. (Şekil 3)
3. Koltuk arkalığı katlanarak tamamen
düz bir bagaj alanı oluşturur. (Şekil
4)
3
4
Arka Koltuk Ayarı :
Arka koltuk 60 / 40 ayrılır iki bölümden
oluşur. Arka koltukta tümleşik iki koltuk
başlığı bulunur.
Bu koltuklar gerektiğinde veya ekstra
bagaj taşınabilmesi için bağımsız olarak
katlanabilir.
55
Emniyet Kemerleri
BAŞLARKEN
Emniyet Kemerleri
Yolcu güvenliği azami önem arz eder.
Aracınız yolcu güvenlik sisteminin bir
parçası olarak ön ve arka emniyet
kemerlerine sahiptir.
Emniyet Kemerlerinin Görevi
E m niyet k e m erl eri gere k ti ği gibi
bağlandığında, olası kaza veya ani
frenleme durumlarında aracın önüne
veya diğer yolculara doğru fırlamanız
engellenebilir. Ağır yaralanma riskini
azaltır.
Omuz kemerinin bağlantı ucu yolcunun
boyuna uygun olarak ayarlanabilir.
Kucak kemeri kalça kemiği bölgesini
sa ra c a k şe k ild e m anüel ola rak
ayarlanabilen bir kemere sahiptir.
Kol tuğ unu zun
gerek en
sürüş
konumuna göre ayarlandığından ve
k olt uk ark al ığı n ın dik k onu m da
olduğundan emin olunuz.
Emniyet kemerlerinin kullanımı
Bu araç dış konumlarda üç noktalı atalet
ma k aral ı ön ve ark a emni yet
kemerlerine ve arka orta koltukta oturan
yolcu için kucak kemerine sahiptir.
No rm al sü rüş sı rasında e m ni ye t
kemerleri koltukta serbestçe hareket
etmenize olanak tanır. Ancak bir kaza
veya ani frenleme durumunda, atalet
m ak ar ası ke me ri ot om at ik o la rak
sıkarak gövdenizi emniyet altına alır.
56
1
4
2
1. Emniyet Kemeri
2. Dil
3
3. Kilit Tokasý
4. Kucak Kemeri
1. Dili kendinize doğru çekiniz ve toka
içerisine yerleştiriniz.
2. Kemerin bükülmemiş olduğundan
emin olunuz.
UYARI
Bükülmüş emniyet kemerleri darbeyi
tam
geni şlik leri
il e
sönü m le ye me yec e ğ inde n ol ası
ç arp ışm a
duru m larında
yaralanmalara neden olabilir. Bu
du ru m , k e m e rin alt ında k alan
k e m ik l ere
daha
f azla
yük
uygulanmasına neden olarak kemik
k ır ıl m alar ına v e ya di ğ e r c iddi
yaralanmalara yol açabilir. Emniyet
k e m e rle rini b ü k ül mü ş ola rak
bağlamayınız.
3. Kemerin kucak bölümünü kalça
kemiği bölgenizde olabildiğince altta
konumlandırınız.
4. Gevşekliği almak için kemerin omuz
bölümünü yukarıya çekiniz Kemerin
köprücük kemiği ve göğsünüzün
üzerinde geçtiğinden emin olunuz.
5. Kemeri çözmek için tokadaki kırmızı
dü ğme ye basın ız. Topl an ırk en
kemeri sütuna kadar yönlendiriniz.
Emniyet Kemerleri
UYARI
Emniyet kemerinin omuz kısmının
hatalı konumlandırılması tehlikelidir.
Yanlış konumlandırılan emniyet
kemeri çarpışma durumlarında çok
az koruma sağlar v eya koruma
sağ l aya m az. Kem er i n o m uz
k ısm ını n dai m a om zunu zun
üzerinden ve boynunuzun yanından
geçmesini sağlayınız, kemeri asla
kolunuzun altından, boynunuzdan
v ey a k olun üst k ı sm ın dan
geçirmeyiniz.
6. Kemerler yalnızca yetişkin yolcular
için tasarlanır.
BAŞLARKEN
9. Kemer kullanım sırasında hiçbir
şekilde değiştirilmemelidir.
UYARI
Bir kemerin aynı anda birden fazla
kişi için kullanılması tehlikelidir. Bu
şekilde kullanılan kemerler olası
kaza durumlarında darbe kuvvetini
gerektiği gibi dağıtamaz v e iki
yolcunun birlikte darbe alarak ciddi
şekilde yaralanm alarına neden
olabilir. Bir kemeri aynı anda birden
fazla kişi için asla kullanmayınız.
10. Değişt irilmesi g er ek en k em erler
yaln ızca Yetkili b ir p erso nel
tarafından değiştirilmelidir.
7. Her k emer sadece bir yolcu
tarafından kullanılmalı dır. Kemer
yolcunun kucağında oturan çocuğun
üzerinden geçirilmemelidir.
11. Kemer parç aları sö külmemelidir.
Kemer parç alar ın ın sö k ülme ve
tak ılma işlem leri yalnızc a yetk ili
personel tarafından ve gerektiğinde
gerçekleştirilmelidir.
8. Ciddi bir kaza durum unda
kullanılmış veya yıpranma/hasar
belirtileri gösteren ya da kesilmiş
kemerleri onaylı bir kemer takımı ile
değiştiriniz.
12. Kemer kumaşını döşeme için tavsiye
edilen bir yumuşak sabun çözeltisi ile
temizleyiniz.
Kemer kumaşına çamaşır
suyu veya boya uygulanması kumaşın
zayıflamasına neden olabilir.
Kucak kemeri
Dili istenilen uzunluğa kadar çekiniz
Klik sesi duyana kadar dili toka
içerisine yerleştiriniz.
K em er uzunluğunu ay arl ayı nız.
Kemeri uzatmak için, dili kumaşa dik
aç ı yapacak şek ilde tut unuz v e
çekini z. Kısaltm ak için kumaşın
gevşek ucunu çekiniz.
Kem eri ç özm ek i çi n tok ad aki
düğmeye basınız.
UYARI
Emniyet Kemerinin kucak kısmının
çok yukarıda konumlandırılması
ol ası ç arpışm a dur um lar ı nda
tehlikeli olabilir, darbe kuvvetinin
doğ r udan k ar ı n böl gesi nde
toplanmasına neden olarak ciddi
yaralanmalara yol açabilir. Kemerin
kucak bölümünü tam oturtunuz ve
ola bi l di ği nce
aşağıda
konumlandırınız.
57
Emniyet Kemerleri
BAŞLARKEN
TATA MOTORS araçtaki sürücü ve
yolcuların emniyet kemerleri ile sürekli
olarak doğru bir şekilde emniyet altına
alınmalarını şiddetle tavsiye eder.
Buna riayet edilmem esi halinde,
kazalardaki yaralanma riski ve/v eya
yaralanma şiddeti artabilir.
Bebek veya Küçük Çocuk :
aracın emniyet kemeri kullanılarak korunur.
Emniyet kemerini arka koltukta çocuk varken
de kullanınız. Kaza istatistiklerine göre, arka
koltukta emniyet kemeri ile gerektiği gibi
korunan bir çocuk, ön koltukta bulunmasına
oranla daha fazla emniyet altındadır.
Çocuk koruma sistemleri TATA MOTORS
bayilerinden edinilebilir. TATA MOTORS
aracınıza uygun olan tipi kullanmanızı tavsiye
eder. Montaj öncesinde üretici talimatlarını
mutlaka okuyunuz.
Hamile Kadınlar :
58
TATA MOTORS em niyet kem eri
kullanılmasını tav siye eder. Doktor
tavsiyesi önerilir. Kucak kemeri kalça
bölgesine tam olarak oturtulmalı ve
olabildiğince aşağıda olmalıdır.
Yaralı kişiler :
TATA MOTORS yaralı kişiler için
emniyet kemeri kullanılmasını tavsiye
eder. Yaralanma tipine göre, ilgili
tavsiyeleri almak için doktorunuza
danışınız.
Hava Yastığı
Sürücü Hava Yastığı ve Yolcu Hava
Yastığı : (Ek Güvenlik Sistemleri)
Aracınız, direksiyon simidinde bulunan
bir sürücü hava yastığına ve torpido
gözü bölmesinin üst kısmında bulunan
bir yolcu hava yastığına sahiptir. Hava
yastığı bulunan araçlar, direksiyon
simidindeki “AIR BAG” etiketi ile
belirlenebilir.
Hava yastığı bir ek güvenlik sistemidir.
Belirli orta seviye ve ciddi önden ve ön
çaprazdan çarpışma durumlarında baş
BAŞLARKEN
ve
göğüs
yar al anm al ar ı nı n
engellenm esine yardı mcı ol m ak
amacıyla emniyet kemerlerine ek
ol ar ak
k ull anıl m ak
üzere
tasarlanmıştır.
Hava yastığı sistemi, devreye girene
dek g örünmez. S iste m çarp ışm a
derecesini algıladığından, bazı önden/
çapraz çarpışmalar Hava yastıklarının
açılmasına neden olmaz. Devrilme
durumunda ve arkadan veya düşük
hı zda önden/çapraz çarpışmalarda
gereken koruma emniyet kemerleri
ta raf ı nd an sağlana bildiğinden, bu
durumlarda hava yastıkları açılmaz.
Çalışma Şekli :
ECU’da bulunan sensörler ö nden/
çapraz alınan darbelerin şiddetini tespit
eder. Hava yastığı (yastıkları) açılma
kriterlerini karşılayan çarpışmalarda
açılacak şekilde tasarlanmıştır.

Sensör anahtarları devreyi kapatır
ve itici yakıt bir hazne içerisinde
yanarak ve genellikle azot gazı
oluşturarak hava yastığını doldurur.

Şişen hav a yastığı direksiyon
simidinden veya ön yolcu önündeki
ön göğüsten çıkarak açılır. Bu
işlem saniyenin çok küçük bir
diliminde gerçekleşir.

Gaz hava kanallarından çıktığında
hava yasıtığı (yastıkları) söner.
 Hava yastığı (yastıkları) yalnızca
k ont ak anaht ar ı “ O N” (Aç ık)
konumunda iken açılabilir. Ancak,
sistem kontak anahtarı “OFF”
konumuna getirildikten sonra 30
saniye süreyle çalışmaya devam
eder. Hava yastığı açıldıktan hemen
sonra yüksek bir ses, toz v eya
duman v e yanmış gaz kokusu
ort aya çık abili r. Bu durum
NORMALDİR

Zemin konsolu muhafazasında
bulunan Yolcu Hava Yastığı (PAB)
anahtarı daima ACTIVE.(Etkin)
konum da olm alı dır. Ön yolcu
koltuğunda yolcu bulunm adığı
durumlarda, kontak anahtarı
59
Hava yastığı
BAŞLARKEN
ne de n olab ilir. Ha va yastığının
aç ılması s onrasınd a bu g ibi bir
durum görülm esi halinde, de rhal
temiz hava alınız.
 Ön
yolcu
k oltuğunda
yolc u
bulunduğu
dur um lard a
PAB
anahtarını daima “PAB” konumuna
alınız.
kullanılmak suretiyle
PAB
anaht arı INACTI VE (devre dışı)
konumuna alınarak PAB’ın açılması
engellenebilir.
DİKKAT:
 H ava
yast ığının
açılm as ı
sonrasında hava yastığı parçaları
ıs ınır,
bu
ned enle
açılm a
so nr as ında
bu
parç alara
Dokunmayınız.
 Aç ılma s ır as ında o rt aya çıkan
duma n, d aha önce a st ım veya
ne fe s a lm a r ahats ızlığı yaş am ış
kişilerde nefes alma sorunlarına
60
 Em niyet
kemerler ini
da im a
bağlayınız. Hava yastığı bulunan
araçlar da
dahi
em niyet
k emerlerinin k ullanılması gerekir.
Hava
yastık lar ı
em niyet
kemerlerinin yerine geçmez.
 Ön yolcunun, ayak larını, dizlerini
veya he rhangi b ir uzvunu ya da
başka nesneleri herhangi bir hava
yastığı modülünün yakınına veya
ü zerine k oyar ak yolcu hava
yast ığının
açılm as ını
engellem es ine
müsaade
etmeyiniz.
 Hava yastığı açıldığında ortaya çıkan
kaza eseri yaralanma riskini en aza
indir mek iç in, em niyet k emerleri
daim a
doğr u
bir
şek ilde
bağlanmalıdır. Ayrıca, hem sürücü
hem ön yolcu (yolcu hava yastığı
varsa), koltuklarını maksimum hava
yast ığı
uygulama
m es af esi
bırakacak şekilde ayarlamalıdır.
 Açılan hava yastığı yüz sıyrıklarına
veya diğ er ya rala nm ala ra ne den
olab ilir. Ön yolcuların em niyet
kemerlerini bağlamalarını ve koltuk
olab ildiğinc e
arka da
olacak
biçimde
do ğr u
bir
şek ilde
oturmalarını sağlayarak yaralanma
riskini en aza indiriniz.
 Hava yastığı SRS üzerinde herhangi
bir se rvis , onar ım , de ğişt irme,
yenileme işlemi YAPMAYINIZ veya
hava yastığı SRS’nin herhangi bir
par çasını
ya
da
par çanın
yak ınınd ak i ka blo deme tler ini
kurcalamayınız, bu durumda sistem
de vr eye
girerek
kişisel
yaralanmalara yol açabilir.
Emniyet kemerlerini bağlamanın
önemi :
 Hava yast ığı aç ıldığında uygun
konumda tutulmanıza yardımcı olur.
 Devrilm e ve yandan veya ark adan
çarpışm a durum larında yaralanma
riskini azaltır.
Hava Yastığı


Hava
yast ı ğı nı n
aç ıl m ası nı
sağlayacak derece şiddetli olmayan
önden/ çapr az
ç arpışm al ar da
yaralanma riskini azaltır.
Çarpış m a dur um unda ki ş inin
araçtan dışarıya fırlama ihtimalini
azaltır.
BAŞLARKEN

Koltuğa doğru bir şekilde oturmanın
önemi :
Çarpışma durumunda hava yastığı göz
kırpmadan da hızlı bir şekilde ve büyük
bir kuvvetle açılır.

Açılan bir hava yastığına aşırı yakın
olmanız durumunda, hava yastığı
ciddi şekilde yaralanmanıza neden
olabilir. Hava yastığının açılabileceği
bir mesafe bırakmak için koltuğunuzu
olabildiğince geriye ayarlayınız. Yolcu
hava yastığı etkin durumda iken,
arkaya bakan bir çocuk koltuğunu
veya çocuk koruma donanımını ön
koltuğa asla m onte etm eyiniz,
açılan ön yolcu hava yastığının
kuvveti ciddi yaralanmalara veya
ölümlere yol açabilir. Çocuklar için
en güvenli yer arka koltuktur.

Ön koltukta otururken önünüzde
herhangi
bir
nesne
bulundurmayınız, hava yastığının
açı lm ası i le k endi niz e doğru
harek ete
geçen
nesne
yaralanmanıza neden olabilir.
Direksiyon simidini veya gösterge
panelini hava yastığının gerektiği
gibi açılmasını engelleyebilecek bir
nesne ile kaplamayınız.
Yol cu hav a yastı ğı bul unan
araçlarda, ön yolcu araç hareket
halinde asla koltuğun kenarına
ot urm am al ı, ayak lar ı nı v eya
herhangi bir uzv unu ön göğüse
yaslamamalı veya torpido gözü
bölmesine doğru eğilmemelidir.
Hava yastığı uyarı ışığı :
Arıza teşhis sistemi araç seyir halinde
iken SRS HAVA YASTIĞI’nın hazır olup
olmadığını sürekli olarak takip eder.
K ont ak anaht ar ı aç ı k k onum a
getirildiğinde, gösterge panelinde
bulunan hav a yastığı uyarı ışığı
yaklaşık 5 saniye süreyle yanar. Bu
durum normaldir ve sistemin kendi
k endi ne
k ontrol
işl em i
gerçekleştirdiğini belirtir. Aşağıdaki
parçalar gösterge sistemi tarafından
takip edilir :





Hav a yastığı kum anda
modülü - ECU
Sürücü hava yastığı
Yolcu hava yastığı
Emniyet Kemeri Gergileri.
İlgili tüm kablo demetleri
Kont ak açıldı ğı nda uyarı ı şı ğı
yanm azsa v eya ilk kontrol süreci
sonr ası nda v e sürüş sı r ası nda
yanmaya devam ederse ya da yanıp
sönerse, hav a yastığı v e emniyet
kemeri gergisinde bir arıza olabilir ve
aracın bir yetkili servis tarafından derhal
kontrol edilmesi gerekir.
61
Hava yastığı
BAŞLARKEN
Hava yastığı bakım ve servis işlemleri :
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri
ortaya çıkarsa, sorunun giderilmesi için
vakit kaybetmeden Yetkili servisinize
gidiniz.

Kontak anahtarı açık (on) konuma
getirildiğinde hava yastığı uyarı ışığı
kısa süreyle yanmıyor.

Seyir sırasında hava yastığı uyarı ışığı
yanıyor.
Uyarı ve ri ldi ğ inde ha va ya stığ ı
sisteminin servise alınmaması halinde,
olası çarpışma durumlarında hava
yastığı gerektiği gibi işlev görmez veya
beklenmed ik bir şekilde aç ılabilir.
Aracınızda bulunan hava yastığı sistemi
düzenli bakım gerektirmez.
NOT
1. SRS parç aları üzerin deki veya
yakınındaki her türlü bakım işlemi
yalnızca bir yetkili servis tarafından
gerçekleştirilmelidir. SRS parçaları
veya kablo tesisatı üzerindeki servis,
in celeme, bakım veya o narım
işlemlerinin başkaları tarafından
62
g er çekleştirilm esin e
mü saad e
etmeyiniz.
Aynı şekilde, SRS sisteminin hiçbir
parçasına yetkili servis dışındaki
kişilerce
d ok un ulmamalı
ve
p ar çalar yaln ızca yet kili ser vis
tarafından elden çıkarılmalıdır. SRS
sistemi üzerinde gerç ek leştirilen
uygunsuz işlemler hava yastığının
yanlışlıkla açılmasına yol açar ve
S RS sisteminin çalışm az h ale
g elmesine n ed en o labilir. B u
durum ayrıca kişisel yaralanmalara
da neden olabilir.
2. Direksiyon simidiniz veya herhangi
bir SRS parçası üzerinde değişiklik
yapmayınız. Direk siyon simidinin
değ iştirilm esi veya d ir ek siyo n
kolonu, ön tampon, gövde veya şasi
yapısı üzerinde yapılan değişiklikler
gibi işlemler, SRS performansını
olu msuz
etk ileyeb ilir
ve
yaralanmalara yol aşabilir.
3. Ar ac ın ızın h er hang i bir ön u ç
h asarın a
uğ raması
h alin de,
gerek tiği gibi çalıştığından emin
olmak için SRS sisteminizin bir
yetk ili
servis
tarafın dan
incelenmesini sağlamanız gerekir.
Hava yastığı yalnızca bir kez açılır.
Açılmış bir hava yastığı tekra r işlev
gö reme z ve ha va ya st ığı mo dü llü
direksiyon simidi, direksiyon kolonu
( çö km üşse ), em niy et k em er le ri ve
kum a nda
modülü
der ha l
değiştirilm elidir. Yolcu hava ya stığı
açılmışsa, ha va ya stığı grubu, ha va
yastığı kapağı, emniyet kemerleri ve ön
göğüs paneli değiştirilmelidir.
Bu
par çaların
de ğişt ir ilmemesi,
ça rp ış ma d ur um larınd ak i ya ra la nm a
riskini artırabilir.

Ha va yastığı s is temi ü zerinde
her ha ngi bir servis , onar ım veya
değişt irme
işlem i
ge rç ek le şt irme yiniz, her ha ng i bir
m üdahale sistem in etk inleşm esine
yol açar ve kişisel yaralanma riskini
artırır. Hava yastığı sisteminin servis
iş lem ler i iç in yetk ili s er visinizle
irtibata geçiniz.

Direks iyon s im idi ve g ös terge
p anelinin t em izle nm es i sırasında
hava yastığı sisteminde kirlenm eye
ned en olm am ak için, k im yasal
ç özüc üler veya gü çlü de te rj anlar
kullanmayınız. Temizleme işleminin
Hava Yastığı ve Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi
BAŞLARKEN
ABS (Kilitlenme Önleyici Fren
Sistemi)
SRS
yalnızca nemli bir bezle silerek
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir
DİKKAT:
 Araç mülkiyetini bir başkasına
devretmeniz durumunda, aracın
yeni sahibini araçta SRS sistemi
bulunduğu ve kullanıcı kılavuzunun
ilgili bölümlerini okuması gerektiği
konusunda uyarmanızı tavsiye
ederiz.
SRS
ABS, acil frenlemeler sırasında fren
basıncını otomatik olarak ayarlamak
suretiyle tekerleklerin kilitlenmesini
önleyen ve dört tekerleğe uygulanan
bir sistemdir. Sistem tekerleklerin
kilitenmesini önleyerek, sürücünün
direksiyon kontrolünü korumasını ve
çoğu durumda aracı mümkün olan en
kısa mesafede durdurabilmesini sağlar.
 Arac ı
hurdaya
çık arm ak
i st e di ğ ini zde , SRS sistem i nin
güvenli bir hale getirilmesi için
aracı öncelikle.bir yetkili servise
götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz
63
BAŞLARKEN
64
SÜRÜŞ







Güvenlik Kontrolleri
Sürüş Güvenliği
Yakıt Tasarrufu Tavsiyeleri
Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması
Rodaj Süreci
Frenler ve Frenleme
Olumsuz Şartlarda Sürüş
65
Güvenlik Kontrolleri
SÜRÜŞ
Sürüş öncesinde aşağıdakileri
kontrol ettiğinizden lütfen emin
olunuz (Bkz. bakım)
1. Lastik basınçları ve lastik durumu.
Gerekirse tavsiye edilen lastik
basıncı değerine şişiriniz.
7. Akü elektrolit seviyesi.
4. Emniyet kemerinin bağlandığından
8. Yakıt sev iyesi. Yakıtın yeterli
olduğundan emin olunuz.
5. Tüm aynaların, camların ve dış
lambaların temiz ve herhangi bir
şekil de
engell enm em iş
olduğundan. Üzerlerinde toz, buz
veya kar varsa temizleyiniz.
Ayarlayınız
2. Soğutma sıvısını Max seviyesine
kadar doldurunuz.
1. Koltuğunuzun konumunu kontrol
ediniz. Gerekirse rahat edeceğiniz
şekilde ayarlayınız.
3. Motor yağı seviye çubuğundaki
Max işaretine kadar gelmelidir.
2. Tüm dikiz aynalarının ayarlarını
kontrol ediniz.
4. Fren hidroliği seviyesi .
3. Direksiyonu kontrol ediniz ve
ayarlayınız.
5. Ön cam yıkayıcı haznesindeki
yıkama suyu. Gerekiyorsa su ilave
ediniz.
6. Hidrolik direksiyon yağı seviyesi
Aşağıdakilerden emin olunuz
1. Kaputun doğru bir şek ilde
kapandığından.
2. Tüm kapıların gerektiği gibi kapatılıp
kilitlendiğinden.
3. Ara ç i çe ri si nd e taşıdı ğı nı z
eşyal arı n düz gün bir şeki lde
yerleştirilip sıkıca emniyet altına
alındığından.
66
6. Tüm anahtarlar v e lambaların
çalıştığından
7. Gösterge panelindeki tüm sayaç
ve göstergeleri kontrol ediniz ve
çalıştıklarından emin olunuz.
8. Vites kolunun boş vites konumunda
olduğundan
9. El freninin bırakılmış olduğundan.
10.Direksiyon sim idi konumunun
ayarlandığından
Güvenlik Kontrolleri
SÜRÜŞ
GÜVENLİK KONTROLLERİ
olabilir.
Ön cam sileceği/ön cam yıkayıcısı
Yan gösterge lambaları / Dörtlü
flaşör
Görüşün engellenmem esi için ön
cam ı dai m a t em i z tut un uz.
Si l ecek l erin
g erek t i ği
gibi
çalıştığından v e silecek lastiğinin
uygun durumda olduğundan emin
olunuz. Ön cam yıkayıcı haznesinin
dolu olduğundan emin olunuz. Ön cam
kuru iken sileceği çalıştırmayınız, aksi
takdirde ön cam zarar görebilir.
Farlar
Far camlarını temiz tutunuz. Farların
k ısa/ uzu n
f ar
dur um und aki
çalışmalarını kontrol ediniz. Farların
gerektiği gibi odaklandığından emin
olunuz. Yalnızca tavsiye edilen tipte
ampuller kullanınız. Uzun f arları
mecbur kalmadıkça kullanmayınız,
parlaklığı önden gelen sürücünün
gözlerini kamaştırarak kazalara neden
Yan göstergelerin/dörtlü flaşör
lambalarının daima çalışır durumda
olduğundan ve gerektiğinde
kullanıldığından emin olunuz.
Korna
Kornanın gerektiği gibi çalıştığından
em i n ol unuz. Kor na, v arl ığınızı
göstermek suretiyle diğer sürücülerin
güvenliğini sağlar.
Frenler
Frenlerin gerektiği gibi çalıştığından
emin olunuz. Haznedeki fren hidroliği
sev iyesini kontrol ediniz. Fren uyarı
ışığı yanıyorken aracı sürmeyiniz.
Lastikler
ediniz. Lastik basınçlarını gereken
sev iyede tutunuz, lastik basıncının
gerektiği gibi olması özellikle araç
yüksek hız, yüksek yük ve yüksek
ortam sıcaklığı gibi aşırı durumlara
m aruz kaldı ğı ndan son derece
önem li dir. A şınm ış v ey a dişl eri
tamamen yok olmuş lastikleri, özelikle
ön tekerkeklerde kullanmayınız.
İlk Yardım Takımı
Aracınızda bir ilk yardım
bul unm akt adır. B u takı m
yaralanmalarda kullanılmak
Düz enl i ol ar ak k o ntr ol
yenilenmelidir.
takım ı
küçük
içindir.
edi lip
Belgeler
Araç ruhsatı, sigorta belgeleri, geçerli
PUC sertifikası ve ehliyetinizi daima
yanınızda bulundurunuz.
Lastiklerin durumunda herhangi bir
anormallik olup olmadığını kontrol
67
Güvenlik Kontrolleri
SÜRÜŞ
SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ
Cep telefonları
Emniyet Kemeri
Eğimli yollarda park
Emniyet kemerleri hayat kurtarıcı
donanı m l ardı r. Em ni yet k em eri
kullanılması olası kaza durumlarındaki
yar alanm a r iski ni v e yaralanma
şid detin i azaltır. Ar aç hare k et
halindeyken tüm yolcuların emniyet
kemerlerini daima takmaları şiddetle
tavsiye edilir.
Alkol / Uyuşturucu Maddelerin
Etkileri
Ar ac ı al k ol v e ya uyuşt ur ucu
m ad del er i n et k i si al tı nda i k en
kullanm aktan sakınınız. Alkol ve
uyuşt ur uc u, ref l eksleri ni zi ci ddi
şek il de etk i ler. A raç k ontr ol ünü
kaybetmenize neden olur ve sizin ve
çevrenizdekilerin yaralanma riskini
artırır.
68
körelmesine neden olabilir. Düzenli
aralıklarla dinleniniz ve canlanınız.
Dik yokuşlarda el freni uygulanırken
gereken dikkat gösterilmelidir. Araç
yokuş yukarı park edilirken, motorun
durdurulması ve vites kolunun Düşük
İleri Vitese alınması, yokuş aşağı park
edilirken ise geri v itese alınması
tavsiye edilir.
Aracı sür erk en cep t el ef onu
kullanmaktan sakınınız. Bu durum
dikkatinizi yoldan alarak kazalara yol
açabilir.
Yorgunluk ‘Dinlenin, Canlanın ve
Hayatta Kalın’
Aracı yorgun veya uykusuz olarak
k ul lanm ak tan sak ını nı z. U zun
m esaf el i yol c ul uk l ar si zi aşırı
derecede yorabil ir v e yorgunluk
reflekslerinizin ve karar verme yetinizin
Güvenlik Kontrolleri
YAKIT
TAS ARRUF UNUN
ART I RIL M ASI NA
YÖ NEL İK
TAVSİYELER :
Aracınızın yakıt tasarruf u büyük
oranda sürüş biçiminize bağlıdır.
Aracınızı olabildiğince tasarruflu bir
şekilde kullanm ak için aşağıdaki
tavsiyeleri uygulayınız.
Aşırı Rölantiden Kaçınınız :
Trafik Lambaları gibi bir dakikadan
daha f az la beklem eniz gerek en
durumlarda motoru durdurunuz ve
yeniden çalıştırınız.
Hı zl ı kalkışlardan ve g ereksiz
duraklamalardan sakınınız.
Yakıt tüketiminin artmaması ve motor
öm rünün kısalm am ası için traf ik
lambaları veya durma işaretlerinde
kalkışı yavaş bir şekilde yapınız. Daha
fazla yakıt tüketilen gereksiz hız
düşürme (durma v eya yavaşlama)
v eya hı zl anm a har ek et l er inden
sakınınız.
SÜRÜŞ
Hava f il t resini
tutunuz:
d ai ma t emiz
Tıkanmış hava filtresi, uygulanan hava
miktarını n azalm ası na yol açarak
eksik yanma kaynaklı yakıt israfına
neden olur.
Lastik basınçlarının gerektiği gibi
olduğundan daima emin olunuz :
Yetersiz şişirilen lastik le r, lastiğin
işleme direncinin artmasına yol açarak
yakıt israfına neden olur.
(Lastik bakımı bölümüne bakınız)
Yakıt tasarrufu vitesleri (DİZEL):
Vites
Quadrajet
1. vites
20
2. vites
30
3. vites
40
4. vites
50
5. vites
70
Yakıt tasarrufu vitesleri (BENZİNLİ):
Vites
Uygun Sürüş Uygulamaları :
Ani frenlemeden sakınmak için diğer
araçlarla aranızda güvenli bir mesafe
bırakınız.
NOT
Ayağını zı debri yaj
pedalı na
yasl am ayını z. Bu dur um m otor
gücünün araca tümüyle aktarılmasını
engeller ve debriyaj ömrünü kısaltır.
Hız (km/s)
Hız (km/s)
SAFIRE
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
20
30
40
60
70
69
Motorun Çalıştırılması / Durdurulması
SÜRÜŞ
Motorun Çalıştırılması :
Çalıştırma öncesinde
1. El frenini bırakınız.
2. Vit es k olunun boş v i tes
konumunda olduğundan emin
olunuz.
3. Anahtarı kontak kilitli direksiyona
yer leşt i r i ni z v e ‘O N’ (Aç ık)
konumuna getiriniz.
4. Deb ri yaj pedal ı na t am am en
basınız.
5. Motoru marş ediniz.
D. Mot or ç al ışm azsa k ont ak
anahtarını kapalı konuma alınız ve
30 saniye sonra tekrar deneyiniz.
NOT
Çalıştıktan sonra, motoru en az 30
saniye rölanti devrinde çalıştırınız.
Turboşarjın zarar görmemesi için,
motoru çalıştırırken gaz pedalına
basmayınız. (Turboşarj varsa)
70
Motorun Durdurulması :
Motoru durdurmadan önce en az 30
saniye süreyle rölantide çalıştırınız ve
ardından durdurunuz. Bu işlem, devri
tam am en düşürülene dek m otor
yağının turboşarjı yağlamasını ve
ünitenin soğumasını sağlar.
Yukarıdaki önlemler tatmin edici bir
turboşarj ömrü ve performansı elde
etmenizi sağlayacaktır.
Sürüş Öncesi Hazırlık :





El frenini bırakınız.
Ar aç i ç er i si nde taşı dı ğı nı z
eşyaların
sağlam bir şekilde
sabitlendiğinden
e m i n
olunuz.
K ol tuğu k ont r ol edi ni z v e
ayarlayınız
T üm k apı l ar ın ger ek tiği gi bi
kilitlendiğinden
emin olunuz
Emniyet kemerini doğru bir şekilde
bağlayınız
Tüm sayaç ve gösterge
ışıklarının çalıştığından emin
olunuz.

Aracın ön v e arkasındak kör
noktaların
engell enm em iş
olduğundan emin olunuz.

Aracı harekete geçirmeden önce
arkadan gelen traf iği dikiz
aynasından kontrol ediniz. Ana
trafiğe girmeden önce
sinyal
lambasını
yakınız.
Park işlemi :






Aracı güvenli bir yere park ediniz.
Park yerine doğru dönmeden önce
sinyal lambasını yakınız.
El frenini uygulayınız
Tüm camların ve tüm lambaların
‘KAPALI’ konumda olduğundan
emin olunuz.
Gec eleyi n, gereki rse park
lambalarını yakınız.
Kontak anahtarını çıkarınız.
Rodaj Süreci

Eğimli bir yere park edilmişse
tekerleklere takozlar yerleştiriniz.
DİKKAT:
Anahtarı araç içerisinde bırakmayınız.
Çocukları araç içerisinde başıboş
bırakmayınız
Araç düz bir zemine park ediliyorsa,
vites kolunu ‘Neutral’ (Boş Vites)
konumuna alınız. Araç yokuş aşağı
park ediliyorsa, vites kolunu
‘Reverse’ (Geri Vites) konumuna
al ı nı z. Ar aç yo kuş yuk ar ı park
edili yors a, vit es kol unu 1. Vit es
konumuna alınız.
Rodaj Süreci
Yeni aracınızın ilk 1500-1800 km’lik
kullanımı sırasında ani hızlanmalardan
ve motoru yüksek devirde uzun süreli
çalıştırmaktan kaçınınız.
Rodaj sürecinde aşağıda belirtilen hız
değerlerini aşmayınız.
SÜRÜŞ
Vites
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
(km/s)
DIKKAT
DİZEL
BENZİNLİ
20
30
50
80
90
20
30
50
80
90
Mot or dev rini aşır ı der ece
artırmaktan sakınınız.
Motorun uzun süre röl antide
bırakılmasından kaçınılmalıdır
Geri vitese geçmede n önce a racı
ta ma me n du rd urun uz ve de briyaj
pedalına tamamen basınız.
Araç ileriye doğru hareket ederken geri
vitese geçmeyiniz.
Vites değişimlerinin tabloda belirtilen
hızlarda gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Yavaşlama sırasında daha düşük bir
vitese geçmek suretiyle motordan
ekstra frenleme takviyesi alabilirsiniz.
Bu işlem, dik bir yokuştan aşağıda
doğru inilirken güvenli bir hız değerini
k oru m an ıza ve f renler in aşırı
ısınmasının engellenmesine yardımcı
olur.
71
Frenleme
SÜRÜŞ
Frenler :
Aracınızda bulunan fren sistemi,
gelişmiş çift dev reli, çapraz tip
v ak um dest ek li hidr oli k f ren
sistemidir.
Fren sistemi elemanları:
Fren hava takviyesi : Bu donanım,
fren pedalında ergonomik bir fren
kuvveti ile frenlemede sürücüye
yardımcı olur.

Arıza emniyetli frenleme için
Tandem Ana Silindir.

Etkili enerji emilimi için tek pistonlu
kaliper.

Sor unsuz perf orm ans içi n
tasarlanmış otomatik ayarlı arka
frenler.
Sist em
çapraz
tip
ol arak
tasarlanmıştır, dolayısıyla devrelerden
biri arızalandığında dahi maksimum
f ren kuv v eti sağlam a av antajına
sahiptir. Ancak, bu gibi bir durumda
pedala daha zor basılır ve durma

72
mesafesi artar. Ayrıca ön göğüsteki
fren gösterge ışığı yanar.
Fren sisteminde olağan dışı bir durum
gözlemlemeniz halinde, en yakın TATA
Motors yetkili serv isi ile irtibaya
geçiniz.
Fren hav a takv iyesine uygulanan
v akum beslemesinin arızalanması
durumunda, araç durdurulabilir ancak
pedala daha güçlü basılması gerekir.
Vakum sorunu v eya f ren dev resi
arızası durumunda, daha düşük bir
v itese geçerek v e ayağınızı gaz
pedalından çekerek aracı yavaşlatınız.
Aracı güvenli bir yerde yol kenarına
çekiniz.
DIKKAT
Fren sistemi arızası son derece
tehlikelidir. Bu durumda en uygun
olan aracınızın çekilmesidir, yine de
ar ac ı bu dur u m da sür m e ni z
gereki rse son derece dik katli
olunuz. Aracınıza derhal gereken
onarımı yaptırınız.
Freni uygulamak için ayağınızı fren
pedalına yerleştiriniz. Frenler devrede
iken hız artırmayınız, frenler aşırı
ısınabilir ve performans düşebilir. Fren
lambaları arkanızdaki diğer sürücüleri
yanıltabilir.
Frenlere yardımcı olmak için daha
düşük bir v itese geçerek m otoru
kullanınız ve ayağınızı gaz pedalından
çekiniz.
Yokuş aşağı ilerlerken frenlerin sürekli
olarak uygulanması ısınmaya neden
olur ve fren verimliliğini azaltır.
Aracı deri n su bir ik i nt il eri nde
kullandıktan sonra frenlerinizi kontrol
ediniz. Normal olduklarını algılamak
iç in f renl eri m akul bi r sev iyede
uygulayınız. Frenler normal değilse,
normal işlevlerine geri dönene dek
frenleri hafifçe ve sık sık uygulayınız.
Frenler ıslakken aracı çok daha tedbirli
ve dikkatli kullanınız.
Olumsuz Şartlarda Sürüş
Su Birikintilerinde Sürüş :
SÜRÜŞ
A rac ın su n ed en iyle bo ğ u lması
d u ru mu n d a, m o t oru ç alışt ır mayı
denemeyiniz.
Aracı güvenli bir yere çekiniz.
S ilin d irlere su g irip g irmediğ in in
kontrol edilmesi için aracı en yakın
TATA yetkili servisine götürünüz.
Motora su girmişse, şanzıman veya
ak tar ma
k u tusu
ve
yağ lama
maddeleri değiştirilmelidir.
Köprülerde taşların üzerinde akan
suda aracı kullanm a riskini asla
almayınız.
Aracı tekerleklerin gömüldüğü derin
sul ar da k ull an m ayı denem e ni z
durumunda aracınızın motoru ciddi
şekilde hasar görebilir.
Anc ak , a racı s uda k ull an m ak
durumunda kaldığınızda;

Aracı yüksek rölantide tutunuz ve
düşük viteste yavaşça ilerleyiniz.

Sudan geçtikten sonra, balataları
kurutmak ve eski fren performansını
tekrar elde etmek için frenleri birkaç
kez uygulayınız
Silecek lastiklerinin gerektiği gibi işlev
görüp görmediğini kontrol ediniz.
Sert frenlemeler ve keskin dönüşlerden
k açınınız. Kontrolü kaybetmenize ve
kaymanıza neden olabilir.
Yavaşlamak için daha düşük viteslere
geçiniz ve hafifçe frenleyiniz.
Görüş açısı zayıfsa lambaları YAKINIZ:
Marş motorunu ve alternatörü kontrol
ettiriniz.
Gece Şartlarında Sürüş :
Yağmurlu Havalarda Sürüş :
Frenleri, direksiyonu v e cam ları
kontrol ediniz. Lastiklerde aşınma
olup olmadığını ve lastik basınçlarını
kontrol ediniz.
Aracı geceleyin kullanırken yaklaşan
trafik için kısa far kullanınız.
Aracı daim a f arların aydınlattığı
mesafede durabileceğiniz bir hız
değerinde sürünüz.
73
Frenleme
SÜRÜŞ
Dönüşl er v e k av şak l ar da di ğer
sürücüleri uyarmak için uzun/kısa farı
kullanınız.
Şerit değiştirme ve dönüşler için sinyal
lambalarını kullanınız.
• Tehlikeli park durumunda v eya
aracınız akan trafiği uyaramayacak
şekilde arızalandığında dörtlü flaşör
lambalarını yakınız.
Müm kün olan en düzgün eğim i seçiniz
yokuş u t ır m anırke n vites de ğ işim i
gerekmemesi için uygun bir vites tercih
ediniz.
Gevşek Yüzeyli Dik Yokuşları
Tırmanma :
Aracı bir yokuş ta asla çapr az ola rak
hareket ettirmeyiniz. Bu gibi bir hareket
sırasında, çekiş k aybı ve yana doğru
k ayma tehlik e si vardır ve sonucunda
araç devrilebilir. Çapraz hareket etmek
zorunda kalmanız halinde, olabildiğince
düşük bir açı seçiniz ve ar acı daima
hareket halinde tutunuz.
Aracı uygun viteste ve yumuşak bir
şekilde harekete geçiriniz. Aşırı motor
dev r i k a ynakl ı ç ek i ş k a ybı
yaşam am ak için gücü yav aş ve
yumuşak bir şekilde uygulayınız.
74
Dik Yokuşlardan İniş :
Yokuş tırmanılırk en vites değiştirilmesi
ha re k et gücü k a ybına yol aç arak
m otor un b ayılmas ına nede n o lab ilir.
Çek iş kaybına ned en olma m ak iç in,
daha düşük bir vitese geçiş dikkatli bir
şekilde gerçekleştirilmelidir.
Yok uş un bit im ine b irk aç metre ka la
teker lek ler
k aym aya
baş larsa,
yönlendirilen tek erlek ler sağa ve sola
ha re k et ett irilm ek s ur et iyle t ut unm a
artırılarak hareket devam ettirilebilir.
Dik bir yokuş tırmanılırken araç bayılır
ya da durursa, hızlı bir şekilde geri vitese
geçiniz ve aracın motor k om presyonu
k ontrolünde geriye harek et etm esini
sağlayınız.
Eğimin diklik seviyesine uygun olan
bir vitese geçiniz. Motora aşırı devir
yaptırm aksızın m akul bir şekilde
motor freni kullanınız.
Kontrolün kaybedilmemesi için, bu gibi
durumlardaki fren uygulaması son
der ec e y um uşa k bi r şek i l de
gerçekleştirilmelidir. İniş sırasında
vites değişimi veya debriyajın devre
dışı bırakılmasını gerektirmeyecek
uygun bir vites seçiniz.
ACİL DURUMDA

Dörtlü Flaşör Anahtarı
Lastik Patlamışsa
Motorun Aktarma Kabloları ile Çalıştırılması

Aracın Çekilmesi


75
Dörtlü Flaşör Anahtarı
ACİL DURUMDA
Dörtlü Flaşör Anahtarı :
Aracın özellikle gece şartlarında
arız alanm ası durum unda v e yol
kenarına park edilmesi gerektiğinde ya
da ar aç ol um suz şart l arda
kullanılıyorsa, gelişmiş uyarı üçgeninin
yanı sıra Dörtlü Flaşör lambalarını
kullanınız.
Bu lam balar k ontak AÇI K ( ON)
değilken de kullanılabilir. Ön göğsün
sol tarafındaki dörtlü flaşör anahtarına
(k ırm ı zı düğm e) bası nız. Diğer
sürücülerin aracın tehlikeli durumuna
karşı uyarılmaları için tüm sinyal
76
lambaları aynı anda yanıp söner. Dörtlü
f laşör i şl ev i ni KA PAT MAK i ç in
düğmeye tekrar basınız.
DIKKAT
Lambalar yanıp sönmüyor ya da hızlı
bir şekilde yanıp sönüyorsa, bu durum
yanıp sönme elektrik sisteminde bir
arıza olduğunu veya ön ya da arka
sinyal lambası ampulünün yandığını
gösterir. Sorunun derhal giderilmesini
sağlayınız.
Lastik Patlamışsa
ACİL DURUMDA
LASTIK PATLAMıŞSA
Aracı düz doğrultuda tutarak araç hızını
kademeli bir şekilde düşürünüz. Aracı
dikkatli bir şekilde trafiğin uzağında
güvenli bir yere çekiniz. Aracı düz ve
sağlam bir zemine park ediniz. El
frenini çekiniz ve vites kolunu 1. vitese
alınız.
Dörtlü flaşörü çalıştırınız. Gelişmiş
uyarı üçgenini bir arıza belirtisi olarak
ar ac ın en az 50 m etr e uzağı na
yerleştiriniz.
Bagaj bölmesinde bulunan alet kitini,
krikoyu ve levyeyi araçtan çıkarınız.
Tekerlek kapağının sökülmesi :
Tek er l ek k apağı nı sökm ek iç in,
kapağın parmakları arasına bir bez
par çası yerl eştir iniz v e t eker lek
kapağını çekerek çıkarınız. Tekerlek
kapağını sökmek için tornavida gibi
sivri aletler kullanmayınız.
Stepnenin çıkarılması
Stepne bagaj bölmesinde bulunur.
Stepneyi çıkarmak için bagaj kapısını
açınız, öncelikle zemin kapağını
katlayınız ve kaldırınız. Ortadaki tespit
cıvatasını söküp çıkarınız. Stepneyi
kaldırınız ve çıkarınız.
77
Stepne
ACİL DURUMDA
Patlak lastiğin değiştirilmesi
Patlak lastiğin karşı çaprazındaki
tekerleğe takoz yerleştiriniz.
Varsa jant kapağını çıkarınız (Bkz:
LA ST İĞİ N İNCELENM ES İ - Jant
kapağının sökülmesi) ve patlak lastiğin
bijon somunlarını gevşetiniz. (Patlak
lastiği bu aşamada çıkarmayınız).
uzağındadır. Kriko kolunu kullanarak
aracı yavaşça kaldırınız.
Kaldırma noktası - Arka
Krikoyu ön v eya arka tekerlek için
doğru kaldırma noktasına şekilde
gösterildiği gibi yerleştiriniz Kaldırma
noktaları ön tekerleğin yaklaşık 185
mm, arka tekerleğin ise 260 mm
78
DİKKAT:
Aracı i çer i sinde yolcu v arken
kaldırmayınız.
Ar ac ı sadec e pat l ak l asti ğin
değiştirilmesine yetecek yüksekliğe
kaldırınız.
Kriko ile kaldırılmış bir aracın altında
başk a her hangi bir işl em
gerçekleştirm eyiniz. Bu durum
kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Kriko ile desteklenmekte olan bir
ar acı çal ıştırm ayı nı z v eya
sürmeyiniz.
Bijon somunlarını sökünüz ve patlak
lastiği çıkarınız.
Stepneyi gereken konuma yuvarlayınız
ve tekerlekteki delikleri saplamalarla
hizalayınız. Bijon somunlarını tekrar
takınız (konik uç içeriye bakacak
şekilde) ve elinizle olabildiğince sıkınız.
Kaldırma noktası - Ön
Kri ko yu kull an mad an ön ce,
kri kod a bulun an etikett eki
talimatları lütfen okuyunuz
Motorun Aktarma Kabloları İle Çalıştırılması
Stepne (devam)
Krikoyu tamamen indiriniz ve bijon
anahtarı kullanarak bijon somunlarını
sırayl a sık ını z. J ant k apağı nı
bastırarak tekrar takınız (varsa).
Tüm aletleri ve krikoyu tekrar yerlerine
yerleştiriniz.
Pat l ak l asti ği st epneni n yeri ne
belirtildiği gibi yerleştiriniz.
DİKKAT:
Deği şt i r il en t ek er leği n l ast ik
basıncını v e bijon somunlarının
sıkılma durumunu en yakın servis
merkezinde tavsiyelere uygun olarak
kontrol ediniz ve düzeltiniz. Patlak
lastiğin ilk f ırsatta onarılm asını
sağlayınız.
ACİL DURUMDA
Mot orun Aktarma K abloları ile
Çalıştırılması :
Aküsü bitmiş bir motor başka bir
ar acı n aküsünden el ekt rik gücü
aktarmak suretiyle çalıştırılabilir.
Aşa ğı da k i tali m atl ar ı n t ak ip
edilmemesi, akü patlaması kaynaklı
kişisel yaralanmalara ve her iki aracın
elektrik sisteminin de zarar görmesine
neden olabileceğinden, bu işlem
oldukça tahlikelidir.

Akü takviyesi ile çalıştırma için
kullanılacak akünün aracınızdaki
akü ile aynı gerilime (12 V) sahip
olduğundan emin olunuz. Akü
kapasitesi, orijinal akü kapasitesi
ile yaklaşık olarak aynı olmalıdır.
Gerilim v e kapasite değerleri
akülerin üzerinde belirtilmiştir.

Boşalm ış ak ünün ar aç
bağlantısını kesmeyiniz.

Tüm gereksiz elektrik tüketicilerini
kapatınız.

Ak ü tak v i yesi ile ç al ıştırm a
sırasında akü üzerine eğilmeyiniz.

Bir kablo terminalinin diğer kablo
terminallerine tem as etm esini
engelleyiniz.

El frenini uygulayınız. Vites kolunu
boşa alınız.

Kabloyu boşalmış akünün negatif
terminaline bağlamayınız.
DIKKAT
Akü elektrolitinin göz, deri, kumaş veya
boyalı yüzeylere temas etmesine
m üsaade et m eyi ni z. Sı v ı , ci ddi
yaralanmalara v e ağır hasara yol
açabilecek bir madde olan sülfürik asit
içerir. Temas riskinden kaçınmak için
lastik eldiven kullanınız.
Akü etrafında çalışırken yaralanma
riskini azaltmak için göz koruması
kullanınız.
ile
79
Aracın Aktarma Kabloları ile Çalıştırılması ve Aracın Çekilmesi
ACİL DURUMDA

Negatif kablo bağlantısı boşalmış
akünün olabildiğince uzağında ve
motor/transakstaki marş motoruna
yakın olmalıdır.

Kabloları motor bölmesindeki döner
parçalara takılmayacak şekilde
yönlendiriniz.

Akü takviyesi ile çalıştırma için
kullanılacak aracın motorunun, bu
işlem sırasında çalışm asına
müsaade edilebilir.
Kabloları şemada gösterilen sıra
ile bağlayınız
Aküsü boşalm ış aracı çalıştırma
denem eleri bir dakika aralıklarla
yapılm alı v e en f azla 15 saniye
sürmelidir. Çalıştırma sonrasında her
iki motoru da kablolar hala bağlı olarak
3 dakika rölantiye bırakınız.

Fren arızası durumunda, arac ı
k o ntro l et mek iç in el fr enini
kullanınız.
Çekme Kancası Konumları :
Aracın Çekilmesi:

Aracı çekmek için en iyi yol bir
çekici kullanmaktır.

Alternatif olarak, esnemeyen bir
çeki demiri de kullanılabilir.

Ani duruşlarda aracınızın çekici
ar ac a
ç arp masına
n ed en
o lab ilec eğ ind en , esn ek k ab lo
veya
h alat
ku llan makd an
kaçınınız.

Diğer sürücüleri uyarmak için her
iki aracın dörtlü flaşör lambalarını
da ‘YAKINIZ’.

Hidrolik direksiyon yardımı ve fren
vaku m u n dan f ayd alan ab ilm ek
için mümkünse motoru rölantide
tutunuz.

Hızı 20-30 km/s ile sınırlayınız.
Aracın Önündeki Çekme Kancası
Konumu
AracınArkasındaki ÇekmeKancası Konumu
80
Rutin Servis
Bu kılavuz aracınızı tanımanızda size
yardımcı olacaktır. Aracın inceleme ve
bakım işlemleri yalnızca profesyonel
kişilerce gerçekleştirilmelidir.
Araca zarar v erebileceğinden ve
güv enliği tehlikeye atabileceğinden,
aracın tarafınızca incelenmesi / bakımı
sırasında lütfen dikkatli olunuz.
Emisyon kontrolü ve motorun verimli
çalışması bakımından ateşleme ve
yakıt sistemleri son derece önemlidir.
Benzer şekil de, f ren sistem i de
güvenlik için son derece önemlidir. Bu
sistemlere herhangi bir müdahalede
bulunmayınız.
Tüm incelem e v e ayar işlem leri
sadece yetkili teknisyenler tarafından
gerçekleştirilmelidir. Bu sistemlerle
ilgili her türlü serv is işleminin TATA
yetk ili ser v isi /TASC t ar af ından
gerçekleştirilmesini şiddetle tavsiye
ederiz.
ACİL DURUMDA
KULLANICI İÇİN ARAÇ BAKIMI
Rutin Servis
Aşağıda belirtilenlerin en geç hafta bir
incelenmesini önemle tavsiye ederiz.
Motor Yağı Seviyesi, Motor Soğutma
Sı v ı sı Sev i yesi, F r en Hi dr ol i ği
Seviyesi, Yıkama Sıvısı Seviyesi, Akü,
Lastik Basınçları, Hidrolik Direksiyon
Yağı Seviyesi
Kullanı cının Yap acağı Servis
İşlemleri
Hatalı veya eksik servis sorunlara yol
açabilir.
durumlarda, ilgili işlemin bir TATA
Yetkili Serv isi / TASC tarafından
gerçekleştirilmesini sağlayınız.
UYARI
Bakım prosedürleri:
Araç bakım işlemleri tehlikeli
olabilir. Bazı bakım işlemlerini
gerçekleştirirken ciddi şekilde
yaralanabilirsiniz. Yeterli bilgi ve
deneyime ya da gerekli alet ve
donanımlara sahip değilseniz, ilgili
işl em in bir yetk i li tek ni syen
taraf ından gerçekleştirilm esini
sağlayınız.
Birçok bakım prosedürü yalnızca
yetkili serv is teknisyeleri tarafından
özel aletler kullanılm ak suretiyle
gerçekleştirilebilir. Garanti süresi
dahilinde hatalı gerçekleştirilen
‘kullanıcının yapacağı’ bakım işlemleri
garanti k apsam ını etk il eyebil i r.
Herhangi bi r serv is v eya bakım
prosedüründen emin olmadığınız
81
ACIL DURUMDA
82
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ









Motor
Debriyaj
Transaks
Frenler
Direksiyon
Süspansiyon
Elektrikli Donanım
Klima
Silecekler
83
Motor
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
(Bu tavsiyeler acil durumlarda gerçekleştirilecek ön işlemler için size kılavuz olması amacıyla verilmektedir. Normal şartlarda,
sorunlar bir Yetkili Servis Atölyesinde ve Atölye El Kitabında belirtilen onarım prosedürleri takip edilerek giderilmelidir)
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
MOTOR
1.
M otor marş et miyor
Boşalmış akü, bağlantılarda gevşeme
veya kirlenme akü bağlantıları
• Aküyü kontrol ettiriniz ve/veya değiştiriniz
• Temizleyiniz ve akü bağlantılarını sıkınız
2.
M otor marş ediyor fakat
çalışmıyor (DİZEL)
Yakıt sisteminde hava
• Motoru 10 saniye süreyle marş
ediniz.(Quadrajet)
• Sızıntı kontrolü yapınız
• Sorunun giderilmesini sağlayınız
• Sigortayı değiştiriniz
• Pompanın güç beslemesini kontrol ediniz
• Pompa besleme akışını ve basıncını
kontrol ediniz
Servis lambası yanıyor
EMS sigortası yanmış
Depodaki pompa çalışmıyor (Quadrajet)
M otor marş ediyor ancak
Yakıt yok
• Kurşunsuz benzin doldurunuz
çalışmıyor (BENZİNLİ)
Yakıt filtresinde tıkanma
• Yakıt filtresini değiştiriniz
• Yakıt pompası ve EMS sigortasını kontrol ediniz
Yakıt kesme anahtarı atmış
3.
Motor aşırı ısınıyor
Soğutma sıvısı seviyesi düşük
Hortumda katlanma / parçalanma
Düşük motor yağı seviyesi
Radyatör kapağı gereken sızdırmazlığı
sağlamıyor
84
• Yakıt kesme anahtarını tekrar ayarlayınız
• Yakıt yolundaki hava alma valfi vasıtasıyla
havayı alınız
• Soğutma sıvısı ilave ediniz
sızıntı kontrolü yapınız ve sızıntı varsa gideriniz
• Hortumu değiştiriniz
• Yağ ilave ediniz
• Radyatör kapağını doğru bir şekilde takınız
Motor
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
3.
Motor aşırı ısınıyor (devam)
4.
Şarj göstergesi
sürekli olarak ‘YANIYOR’
5.
Zayıf kapış (DİZEL)
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
Klima kondansör fanları çalışmıyor
Frenler tutukluk yapıyor
Elektrikli fan çalışmıyor
Klima soğutma gazı devresi besleme
basıncı yüksek
Radyatör kanatlarında tıkanma
Radyatör su geçidinde tıkanma
Termostat arızası
Akü şarj olmuyor
•
•
•
•
Soket bağlantılarında gevşeme
Yakıt filtresinde tıkanma
Hava filtresinde tıkanma
EGR arızası
Depodaki Pompa çalışmıyor
(Quadrajetiçin)
Zayıf kapış (BENZİNLİ)
6.
7.
Araç hızlanmıyor
Kayıştan gıcırtı sesi geliyor
(Quadrajet için)
Yakıt sisteminde hava
Yakıt filtresinde tıkanma
Hava filtresinde tıkanma
Debriyaj kayması / ayarsızlık
Frenlerde kapma
Gaz pedalı modülü arızası
Gevşek kayış
Kayışta camlaşma
Sorunun
Sorunun
Sorunun
Sorunun
giderilmesini
giderilmesini
giderilmesini
giderilmesini
sağlayınız
sağlayınız
sağlayınız
sağlayınız
•
•
•
•
Tem izleyiniz
Sorunun giderilmesini sağlayınız
Sorunun giderilmesini sağlayınız
Kayış Arızası olup olmadığını kontrol ediniz
(Quadrajet için) (tahrik kayışının gevşemesi
kaynaklı)
• Kopm uşsa değiştiriniz
• Sorunun giderilmesini sağlayınız.
• Yakıt filtresi elemanını tem izleyiniz/değiştiriniz
• Elem anı tem izleyiniz/değiştiriniz
• Kontrol ettirip sorunun giderilmesini sağlayınız
• Gevşek boru veya bağlantı olup olmadığını
kontrol ediniz
• Pompanın güç beslemesini kontrol ediniz
• Pompa besleme akışını ve basıncını kontrol
ediniz
• Yakıt kesme anahtarını kontrol ediniz ve
anahtarı AÇIK konumda tutunuz
• Gaz pedalı m odülünü kontrol ediniz
• Havayı tahliye ediniz
• Yakıt filtresi elemanını tem izleyiniz/değiştiriniz
• Elem anı tem izleyiniz/değiştiriniz
• Sorunun giderilmesini sağlayınız
• Sorunun giderilmesini sağlayınız
• Sorunun giderilmesini sağlayınız
• Kayış gerginliğinin ayarlanmasını sağlayınız
• Kayışın değiştirilmesini sağlayınız
85
Debriyaj ve Transaks
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
8.
M otor yağı seviyesi max-min
işareletler i arasında olmasına
rağmen düşük motor yağı basıncı
göstergesi ‘YANIYOR’
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
Yağ basınç dönüştürücüsü arızası
Aracı en yakın Yetkili Servis merkezine
götürünüz ve sorunun giderilmesini
sağlayınız
• Motoru uzun süreli olarak kullanmayınız.
Debriyaj pedalı yükseliği düşük
• Debriyaj pedalı yüksekliğini fren
pedalına uyumlu olarak ayarlayınız
• Sistemin havasını alınız.
• Debriyaj yağı doldurunuz
DEBRİYAJ
1.
Debriyaj ayrılmıyor
(Quadrajet)
Hidrolik sistemde hava
Ana silindirdeki sıvı yetersiz
2.
Debriyaj pedalı aşırı aşağıya
iniyor
Debriyaj pedalı yükselikliği düşük
Hidrolik sistemde hava
Ana silindirdeki sıvı yetersiz
3.
Debriyaj pedalının geri
dönüşü ağır
Debriyaj pedalı yükselikliği düşük
• Debriyaj pedalı yüksekliğini fren pedalına
uyumlu olarak ayarlayınız
• Sistemin havasını alınız.
• Debriyaj yağı doldurunuz
Hatalı kablo yönlendirmesi
• Debriyaj pedalı yüksekliğini fren pedalına
uyumlu olarak ayarlayınız
• Depo kapağını açınız ve tıkanmışsa
hava alma deliğini temizleyiniz
• Kablo yönlendirmesini kontrol ediniz
Vites değiştirme milindeki oluklarda aşınma/hasar
Vites çatalında veya senkromeç manşonunda aşınma
Sıkıştırma yaylarında aşınma veya hasar
Giriş mili veya grup mili rulmanlarında aşınma
Manşon ve dişlide geçme dişi aşınması
Yetersiz yağlama maddesi
Yetersiz debriyaj pedalı boşluğu
•
•
•
•
•
•
•
Fren hidroliği deposunun hava kanalında tıkanma
TRANSAKS
86
1.
Dişliler kavraşma
konumundan kayıyor
2.
Sert vites geçişi
Değiştiriniz.
Değiştiriniz.
Değiştiriniz.
Değiştiriniz.
Manşon ve dişliyi değiştiriniz
İkmal ediniz
Ayarlayınız
Fren
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
2.
Sert vites geçişi (devam)
3.
Gürültü
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
Debriyaj diskinde yamulma veya kırılma
Hasarlı debriyaj baskı plakası
Senkromeç halkasında aşınma
Manşon veya dişlide geçme dişi aşınması
Vites değiştirme milinde/bağlantılarında yamulma
•
•
•
•
•
Değiştiriniz
Debriyaj kapağını/diskini değiştiriniz
Değiştiriniz.
Manşon veya dişliyi değiştiriniz
Değiştiriniz.
Yetersiz veya etkisiz yağlama maddesi
Rulman(lar)da hasar veya aşınma
Dişli(ler)de hasar veya aşınma
Senkromeç parçalarında hasar veya aşınma
•
•
•
•
İkmal ediniz
Değiştiriniz.
Değiştiriniz.
Değiştiriniz
Yetersiz fren hidroliği
Sistemde hava
Otomatik ayarlayıcı arızası
Fren balatasında aşınma
Arka kampanalarda aşırı aşınma
yumuşak veya zayıf hortum
• Fren hidroliği doldurunuz
• Sistemin havasını alınız.
• Otomatik ayarlayıcı mekanizmasını
kontrol ediniz ve sorunu gideriniz
veya mekanizmayı değiştiriniz
• Kaçağı gideriniz
• Fren hidroliğini değiştiriniz
• Sızıntı yapan hattı değiştiriniz, sistemin
havasını alınız. Balatayı temilzeyiniz.
sızıntı varsa contaları değiştiriniz
• Balataları değiştiriniz
• Arka kampanaları değiştiriniz
• Kontrol ediniz ve değiştiriniz
Sistemde hava
• Sistemin havasını alınız.
FRENLER
1.
Z ayıf frenleme
Vakum kaçağı
Fren hidroliği kirlenmesi
Balatada/kampanada fren hidroliği, gres, yağ veya su
2.
Süngerimsi pedal
87
Fren ve Direksiyon
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
3.
Fren tek tarafa çekme
yapıyor
Balatada yağlanma
Tek tarafta fren pabucu aşınması
Fren bağlantı plakasında gevşeme
Tekerlek ayarında bozulma
Lastik basınçları eşit değil
Tek tarafta fren borusu tıkanması
4.
Fr enlerde kapma
Hatalı ayarlanmış el freni
• Gerektiği gibi ayarlanmasını sağlayınız
Fren hidrolik haznesi hava alma deliğinde tıkanma • Haznedeki deliği temizleyiniz
Fren pedalı boşluğu yok / fren pedalı tam olarak
• Fren pedalını ayarlayınız Kilit pimini
geri dönmüyor
kontrol ediniz
Arızalı tandem ana silindiri
• Tandem ana silindirini değiştiriniz/sorunu
gideriniz
Fren lambası anahtarı aşırı sıkılmış
• Fren lambası anahtarını ayarlayınız
5.
Fren Gıcırtısı
Arızalı fren balatası
Balatada camlaşma
Uygun olmayan balata kullanımı
Fren pabucu geri dönüş yayının kopması
Ön balatalar / Gıcırtı önleyici şimler diske
sürtünüyor
• Değiştiriniz
• Balatayı temizleyiniz veya değiştiriniz
• Doğru balatayı takınız
• Değiştiriniz
• Sorunun giderilmesini sağlayınız
Hidrolik direksiyon için - Hidrolik direksiyon
haznesinde yetersiz sıvı
Sistemde hava
Mekanik direksiyon için düşük lastik basıncı
• Tavsiye edilen sıvı ile doğru seviyeye
kadar doldurunuz
• Sistemin havasını alınız
• Lastik basıncını tavsiye edilen değer
ayarlayınız
• Kayışın gerektiği gibi ayarlanmasını
sağlayınız
•
•
•
•
•
•
Balatayı temizleyiniz
Fren pabucunu değiştiriniz
Cıvataları sıkınız
Ayarlayınız
Ayarlayınız
Fren borusunu temizletiniz ve sistemin
havasını alınız
DİREKSİYON
1.
Direksiyon zor dönüyor
Pompa kayışında gevşeme
88
Süspansiyon
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
SÜSPANSİYON
1.
Anormal veya aşırı lastik
aşınması
Lastik dengesizliği
Bozuk direksiyon geometrisi
Lastik basınçları yetersiz
Tekerlek veya lastikte oynama
Arızalı lastik
Poyra boşluğu ayarsız
Frenlerde kapma
Aşırı frenleme
2.
Ön uçta aşırı gürültü
• Dengeyi kontrol ediniz ve/veya gerekirse
ayarlayınız.
• Direksiyon geometrisini ayarlayınız
• Lastik basıncını ayarlayınız
• Tekerleği veya lastiği değiştiriniz
• Lastiği değiştiriniz
• Poyra boşluğunu ayarlayınız
• Kontrol ediniz ve sorunu gideriniz
• Sürüş biçiminizi değiştiriniz
Rot kolu uçları, alt bilyalı mafsallar, yan bilyalı
mafsaldaki rot kolu veya tahrik mili mafsallarında
aşınma, sıkışma veya gevşeme
Balata aşınması gösteren uyarı sesi
Hasarlı gergi kolları veya bağlantı
Süspansiyon kolu burçlarında aşınma
Bijon somunlarında gevşeme
Süspansiyon cıvatalarında veya somunlarında
gevşeme
Kopmuş veya hasarlı tekerlek rulmanı
Yetersiz yağlanmış veya aşınmış gergi kolu
rulmanları
Aşırı poyra boşluğu
Kaliper muhafazası cıvatalarında gevşeme
• Rot kolu ucu, süspansiyon kolu, rot kolu
veya tahrik mili mafsallarını değiştiriniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Balatayı değiştiriniz
Bağlantıyı veya gergi kollarını onarınız
Değiştiriniz.
Bijon somunlarını sıkınız
Süspansiyon cıvatalarını veya somunlarını
sıkınız
Değiştiriniz.
Gergi kolu rulmanlarını yağlayınız veya
değiştiriniz
Ayarlayınız
Kontrol ediniz ve sıkınız
3.
Sürüş aşırı yumuşak / sarsıntılı
Arızalı gergi kolları
• Gergi kolunu değiştiriniz
4.
Süspansiyonda çökme
Aşırı yükleme
Arızalı gergi kolları
• Yük durumunu kontrol ediniz
• Gergi kollarını değiştiriniz
89
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
NEDEN
ELEKTRİKLİ DONANIM
1. Kontak açıldıktan sonra ön
göğüste hehangi bir ışık
yanmıy or
Akü terminali ayrılmış
2.
Akü tümüyle boşalmış
Elektrikli camlar, farlar, yakıt
deposu kapağı, silecek ve
yıkayıcı gibi elektrikli
aksesuarlar işlev görmüyor
Devrede yanmış sigorta
Bağlantılarda gevşek soketler vs.
Fan motoru çalışmıyor
Yanmış sigorta
Devre rölesinde gevşeme
Arızalı parçalar
Elektrikli Donanım ve Klima
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
• Akünün gerektiği gibi bağlanmasını
sağlayınız
• Akünün doldurulmasını sağlayınız
• Alternatörü ve şarj devresini kontrol
ettiriniz
• Park lambası sigortasını kontrol ediniz
• Yanmışsa sigortayı değiştiriniz
• Bağlantının gerektiği gibi sıkılmasını
sağlayınız
• Röleyi doğru bir şekilde sıkınız
• Arızalı parçanın Yetkili Serviste
değiştirilmesini sağlayınız
KLİMA
1.
Hatalı bağlantı
Arızalı elektrik motoru
Arızalı direnç
Fan anahtarı arızası
90
• Sigortayı değiştiriniz ve
kısa devre yapan kablolar varsa
onarınız
• Gevşek bağlantıları gerektiği gibi
bağlayınız
• İletkenlik yoksa elektrik motorunu
değiştiriniz
• Dirençte bağlantı sorunu varsa
direnç bloğunu değiştiriniz
• Anahtarı değiştiriniz
Silecek
SR. NO. GÖZLENEN SORUN
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
NEDEN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM
2.
Elektrik motoru çalışıyor
ancak hava akışı minimum
sev iy ede
Evaporatör girişinde tıkanma
Hava kaçağı
Arızalı termostat
• Evaporatörü temizleyiniz
• Gereken sızdırmazlığı sağlayınız
• Termostatı ayarlayınız veya değiştiriniz
3.
Yetersiz soğutma, Hava akışı
normal ve kompresör çalışıyor
Yanlış soğutma gazı miktarı ve sistem
elemanlarında arıza
• Sorunun en yakın
yetkili servis merkezinde giderilmesini
sağlayınız
Silecek lastiğine yabancı maddelerin yapışması
veya lastiğin aşınması
• Silecek lastiğinin kenarlarını temizleyiniz.
Hala çizik bulunuyorsa lastiği değiştiriniz..
SİLECEKLER
1.
Ön camda görüşü zorlaştıran
ince çizgiler
2.
Silecek lastiği ön cam üzerinde Silecek lastiğinin ön cama gerektiği gibi temas
zıplıyor, cam yüzeyinde gürültülü etmiyor ve düzgün hareket etmiyor.
bir şekilde hareket ediyor, titriyor
ve sallanıyor
• Ön camı temizleyiniz. Zıplama devam
ederse silecek lastiğini değiştiriniz.
3.
Silecek silinmemiş büyük
alanlar bırakıyor
Kauçukta yıpranma
• Silecek lastiğini değiştiriniz
4.
Lastik ön cam yüzeyine dengeli
bir şekilde temas etmiyor ve
silinmemiş büyük alanlar
bırakıyor
Silecek lastiğinin / kolunun yamulması
• Silecek lastiğini / kolunu değiştiriniz
91
ÖN SORUN GİDERME İŞLEMLERİ
92
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI



Ampul Teknik Özellikleri
Sigortalar ve Röleler
Ampulün değiştirilmesi
93
Ampul Teknik Özellikleri
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
AMPUL TEKNIK ÖZELLIKLERI :
94
Sr.No
Açıklama
Değer
Tip
Miktar
1
Uzun Far
12V , 55W
H1
2
2
Kısa Far
12V , 55W
H7
2
3
Park Lambası
12V , 5W
W5W
2
4
Ön Sinyal Lambası
12V , 21W
PY21
2
5
Ön Sis Farı
12V , 55W
H3
2
6
Konum Lambası
12V , 5W
W5W
2
7
Stop Lambası
12V , 21/5W
BA 15d Çift
2
8
Arka Sinyal Lambası
12V , 21W
PY21
2
9
Geri Vites Lambası
12V , 21W
BA15S
2
10
11
Arka Sis Lambası
Arka Plaka Lambası
12V , 21W
12V , 5W
BA15S
W5W
2
2
12
Yan İşaret Lambası
12V , 5W
W5W
2
13
Tavan Lambası
12V , 10W
Sofit Ampul
1
14
Tavan Harita lambası
12V , 5W
W5W
2
15
Üst Stop Lambası
12V , 16W
W16W
1
16
Yük Alanı Lambası
12V , 5W
W5W
1
Sigortalar ve Röleler - DİZEL
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
MOTOR SİGORTA KUTUSU DİZEL 75-95 PS
Motor Sorta Kutusu
95
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
Sigortalar ve Röleler - BENZİNLİ
1.4 8V & 16 V FIRE MOTOR SİGORTA KUTUSU GÖRÜNÜMÜ
Motor sigorta
kutusu
96
Sigortalar ve Röleler - KABİN
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
KABİN SİGORTA KUTUSU TÜM MODELLER
97
Ampulün Değiştirilmesi
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
Ampulün Değiştirilmesi :
Far Ampulünün Değiştirilmesi :
A rac ı nı zd aki f arlar değiştirilebilir
haloj en a m pullere sahiptir. Far
a m pulü, f ar ü nitesine müdahale
edilm eden ve ya ünite tü mü yle
sökülmeden de değiştirilebilir.
1
2
3
4
UYARI
Halojen Am puller Üzer indeki
İşlemler:
Halojen ampullerin kırılması tehlikelidir.
B u amp uller b asınçl ı gaz içerir ve
kırılmaları durumunda etrafa fırlayan cam
parçaları ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Halojen ampullerin cam
kısımlarına çıplak elle dokunulduğunda
ampuller kırılabilir, beden yağı ampulün
yandığında dengesiz ısınmasına ve
patlamasına neden olabilir. Ampulün cam
kısmına asla çıplak elinizle dokunmayınız
ve halojen a mpuller ü zerinde
gerçekleştirdiğiniz işlemler sırasında
daima göz koruyucu donanım kullanınız.
Halojen ampulleri daima çocukların
ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
98
Prosedür :
Far kumanda kolunun ’OFF’ (Kapalı)
konumda olduğundan ve ampulün sıcak
olmadığından emin olunuz.
1. Far ampulüne ulaşmak için motor
kaputunu kaldırınız.
2. Farın arkasındaki toz kapağını
çıkarınız. Şekil 1.
3. Elektrik soketini ayırınız
Şekil 2.
4. Ampul tespit yayını bastırarak ayırınız
Şekil 3.
5. Far ampulünü düz bir şekilde geriye
çekerek soketten çıkarmak için
tespit yayını dışarıya döndürünüz
Ampulün Değiştirilmesi
7. Far ampulünü dikkatle soketten
çıkarınız Şekil 4.
8. Ampulü değiştiriniz.
9. Sökme işleminin tersi sıra ile
takınız.
ELEKTRİKLİ DONANIM BAKIMI
Park L amb ası
Değiştirilmesi :
Ampulünün
1. Lamba kumanda kolunun ‘OFF’
(Kapalı) konumda olduğundan emin
olunuz.
2. Motor kaputunu kaldırınız. Park
lambası ampulü lamba grubunda
Far ampulünün altında bulunur.
3. Ampul duyunu çekerek soketten
ayırınız.
4. Park lambası ampulünü düz bir
şekilde geriye doğru çekerek
dikkatle soketten ayırınız.
5. Ampulü değiştiriniz.
6. Sökm e işlem inin tersi sıra ile
takınız.
99
Ampulün Değiştirilmesi
ELEKTRIKLI DONANIM BAKIMI
Arka Lamba Ampulünün Değiştirilmesi:
1
2
3
4
1. Lamb a ku mand a kolunu n ‘OFF ’
(Kapalı) konumda olduğundan emin
olunuz.
2.
Bagaj kapağını açınız.
3.
A rk a lamb a panelini sab itleyen
c ıvataları (2 n os) bir an ah tar
kullanarak sökünüz. Soketi ayırarak
arka lamba grubunu bütün halinde
çıkarınız.
4.
Soketi döndürünüz ve
değiştirilec ek amp ulle
çekerek çıkarınız.
birlikte
5.
Yanmış ampulü döndürüp çekmek
suretiyle
dikk atle
sok etten
ayırınız
(Şek. 2 &3)
6.
Ampulü değiştiriniz.
7.
Sökme işleminin tersi sıra ile takınız.
G eri Vite s La mb as ı Ampu lü nü n
Değiştirilmesi :
Geri vites lam bası amp ulün ü “A rk a
lamb a am pu lü nü n
değişt irilmesi”
prosedürüne benzer bir prosedürü takip
ederek değişt iriniz. Lüt fen r esimlere
bakınız.
100
ARAÇ BAKIMI

Yıkama ve Temizleme
Cilalar
Silecek Bakımı
Genel Önlemler
Doğru Park Etme
Aracınızın Yıkanması
Cilalama

Tavsiyeler - Boya Bakımı






101
Yıkama ve Temizleme
ARAÇ BAKIMI
ARAÇ BAKıMı :
Aracınız, iklim etkileri, yol şartları,
endüstriyel kirlenme ve denize yakınlık
gibi birçok dış etkene maruza kalır. Bu
şartlar Aracınızın gövdesine düzenli
bakım yapılmasını gerektirir. Kir,
haşereler, kuş pislikleri, yağlar, gres,
yakıt ve taş çarpması hasarları ilk
fırsatta giderilmelidir.
Yıkama :
Aracı doğrudan güneş ışığı altında
değil gölgede yıkayınız. Araca bir
soğuk su jeti ile iyice su püskürtünüz
(Araç bir yıkama çukuru veya yıkama
platformu üzerinde olmalıdır). Yıkama
suyuna Araç şampuanı karıştırınız.
Herhangi bir çözücü (yakıt, incelticiler)
kullanılması gerekmez.
UYARI
Yıkama işlemi sırasında elektrikli
cihazlara ve sok etler e yük sek
basınçlı yıkama sıvısı/suyu jetleri
( 0. 5 B ar’ı n üzer i nde bası nç)
doğrultmayınız. Bu önlem, su girişi
kaynaklı elektrik sistemi arızalarını
engelleme amaçlıdır.
İnce tüylü bir fırça, sünger veya yumuşak
bir bez parçası kullanınız ve yıkama
işlem i sırasında sık sık durulayınız.
Aracın dış kısmını tamamen yıkadıktan
sonra, aracı bir güderi veya yumuşak bir
bez par ç ası yl a k urul ayı n ı z. Arac ı
k urutt uk t an
s onra,
pas l anm a
başlangıcına neden olabilecek kesik
veya çizikler bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Gereken yerlere boyayla
rötüş yapınız.
Cilalar :
Cilalar ve temizleyiciler oksitlenen ve
m atlaş an boyal ı yüzeyl er e eski
parl aklı k l ar ı nı k azandır abili r. Bu
maddeler genellikle son kaplamanın üst
102
t abak ası nı yok eden yum uş ak
aşındırıcılar ve çözücüler içerir. Parlatma
s onr ası nda boya esk i par l akl ı ğı nı
kazanmazsa, Aracınızı cilalayınız.
Halıların Temizlenmesi :
Halıları elektrik süpürgesiyle düzenli
olarak temizleyerek kiri gideriniz. Kir
halının erken yıpranmasına neden olur. Yeni
görünümünü koruması için halıyı düzenli
olarak şampuanlayınız.
Halı temizleyiciler kullanınız (tercihen
köpüklü tip). Temizleyici ile birlikte verilen
tal im at ları tak ip ed iniz. Tem izl em e
maddesini bir sünger veya yumuşak bir
f ı rç ayla uygul ayı nı z. Köpüğe su
katmayarak halıları olabildiğince kuru
tutunuz.
NOT
Boyalı yüzeyleri kuru olarak silmekten
k aç ı nı nız, bu dur um yüzeyl er in
çizilmesine neden olabilir.
Silecek Bakımı
Camların Temizlenmesi :
Camları standart ticari tip cam temizleyicileri
ile içeriden ve dışarıdan temizleyiniz.
Bu işlem camın iç kısmında oluşan ince
buğunun giderilmesini sağlar. Tüm cam ve
plastik yüzeylerin temizlenmesinde yumuşak
bir bez veya kağıt havlu kullanınız.
Kullanım dışı bırakılacak aracın bakımı :
1.
Aracı, kapalı, kuru ve mümkünse iyi
havalandırmalı şartlar altında park ediniz.
Vites kolunu bir vitese geçiriniz.
2 Akü terminal kablolarını çıkarınız (öncelikle
negatif terminal kablosunu çıkarınız).
3. El freninin devrede olmadığından
emin olunuz.
4. Koruyucu cila kullanarak boyalı
parçaları temizleyiniz ve koruma altına
alınız.
Parlak metal parçaları ticari tip özel
temizleme maddeleri ile
temizleyiniz ve koruma altın alınız.
6. Plastik ön cam sileceklerine pudra
serpiniz ve silecekleri
kaldırarak camdan ayırınız.
ARAÇ BAKIMI
7. Camları hafifçe açınız.
8. Aracıbir bezle veya gözenekli plastik kılıfla
kaplayınız.
Araç gövdesi
üzer ind ek i nem in buhar la şmasına
müsaade etmediğinden, gözeneksiz plastik
kılıflar kullanmayınız.
9. Lastikleri belirtilen normal basınç değerinin
0,5 bar üzeri değere kadar şişiriniz
ve lastik basınçlarını düzenli olarak kontrol
ediniz.
10.Akü şarj durumunu altı haftada bir kontrol
ediniz.
Silecek lastiğinin ön cam üzerindeki
hareket açısı 900 , yani dik olmalıdır.
11.Motor soğutma sistemini
boşaltınız.
Aşağı da ki dur uml ar da aracı nızın
paslanmaya karşı korunması için,
aracını zı ayrınt ıl ı b ir şek ilde ve
gerektiğinde sık sık yıkamanız tavsiye
edilir :
Silecek Bakımı :
GICIRTI VE GÜRÜLTÜ SORUNLARI İÇİN
TALİM ATL ARA RİAYET ETMEN İZ
ARACINIZIN PASLANMAYA KARŞI
ETKİLİ
BİR
ŞEKİLDE
KORUNMASINA YARDIMCI OLUR.
DOĞRU TEMİZLEME :
1. Özellikle gövde altında yoğun kir ve
çamur birikimi olduğunda.
Ön
Cam
5.
Tamam
Silecek lastiğini sökünüz ve silecek
kolunu ön cam üzerinde orta konuma
yerleşt irin i z. Kol şeridi ile c am
arasındaki boşluğu kontrol ediniz.
TAMAM
DEĞİL
2. Araç, duman, kurum, toz, demir
talaşı ve diğer kimyasal kirleticilerin
bulunduğu yoğun hava kirliliği
bulunan ortamlarda kullanıldığında.
103
Genel Önlemler
ARAÇ BAKIMI
3. Araç
sahil
bölgelerinde
kullanıldığında.
4. Aracın gövde altı üç ayda bir basınçlı
su ile iyice yıkanmalıdır.
Aracın düzenli olarak yıkanmasına
ek olarak, aşağı daki önlemlerin
alınması gerekir.
PERİYODİK İNCELEME :
1. Aracı n boya tabakası nda derin
çizikler g ib i ha sa rlar b ulunup
bulunm ad ı ğı nı d üz e nli olar ak
inceleyiniz ve bu gibi sorunların
b ir ye tk ili se rvis m er k e z ind e
derhal giderilmesini sağlayı nı z;
bu sorunlar paslanma oluşumunu
hızlandırır.
2. Çamurluklarda hasar incelemesi
yapınız.
3. Tü m t a hliye d e lik le rini aç ı k
tutunuz.
DOĞRU PARK ETME :
Güneşin zararlı ışınlarından korumak
için aracınızı daima gölgeli bir alana
ve ya a r aç p a rç a la rı n d a ne m
oluşmaması için iyi havalandı rmalı
bir garaja park ediniz.
ARACINIZIN YIKANMASI :
Aracınızın yıkanması sırasında bu
tavsiyelere uyunuz.
ELLE YIKAMA :
1. Aracınızı daima gölgeli bir alanda
ve oda sıcaklığında bir zeminde
yıkayınız.
2. Çiziklere neden olm amak için
a r ac ı ‘ A ra ç şa m p uan ı ’ gib i
yumuşak bir araç yıkama sabunu
ile ve %100 pamuklu yumuşak bir
bez kullanarak yıkayınız.
3. Çiziklere neden olm amak için
lütfen yumuşak eldivenler giyiniz.
Yıkama sı rasında yüzük, tırnak
veya saatinizi çıkarınız.
4. İnatçı lekeleri ve katran benzeri
k irlet icile ri t e miz le me k için,
104
104
b o ya l ı yü z e yle rd e k ulla nı m ı
güvenli olan terebentin veya ‘Leke
ç ö zü c ü ’ g ib i t e m i z le yic ile r
kullanınız.
5. Benzin, dizel, gaz yağı veya boya
yüzeyine zarar verebilecek diğer
ç ö zü c ü ler
k ulla nm a kt a n
kaçınınız.
6. Nemli bölg eler k alm aması için
aracı iyice kurutunuz.
7 . S ab un ve ya d iğ er te m iz le m e
maddeleri izlerinin kalmaması
iç in
t üm
yü ze yl e ri
iyic e
durulayı nı z, aksi takdirde ileriki
z am a nlarda bo yalı yü z eyle rde
leke oluşabilir.
NOT
Yı kama işlemi sırasında elektrikli
ciha zlara ve sok etle rine yüksek
bası nçlı
yık am a
sı vısı /suyu
doğrultmayınız. Bu önlem, su girişi
kaynaklı elektrik sistemi arızalarını
engelleme
am açlıdır.
Genel Önlemler
CİLALAMA :
B o ya yü z e yinin p a rlak ve ne mli
g ör ü nü m ünü k a yb e t m e m e si için
cilalama ve parlatma tavsiye edilir.
1. Aracınız için kaliteli bir cila veya
parlatıcı kullanınız.
2. Su boya yüzeyinden akmıyorsa
ve p a rç ala r ha lind e yü z eyd e
t o pla n ı yo rsa
a ra c ı
t e kra r
cilalayınız.
ARAÇ BAKIMI
Yeni ar ac ınızın ci la bakı mı i çin
ekstra tavsiyeler :
aracınızı yıkarken daima temiz su
ve yumuşak bir bez kullanınız.
Aracını zı bir otomatik araç yıkama
yerinde yıkatmanız durumunda, fırça
tipi, f ilt relenm emiş yık ama suyu
veya uygulanan yıkama yönteminin
çiziklere neden olabileceğini lütfen
unutmayınız. Çizikler, özellikle koyu
re nkler için g eçerli olm ak üze re
boya dayanıklı lı ğını azaltı r. Aracı ,
soğuk ve temiz bir suyla ve yumuşak
bir be z ya d a sü ng e r k ullanarak
elinizle yı k a m anı z t avsiye edilir.
S a bun d eğ il, ye t kili sa t ı c ı n ı z
t a ra f ı nda n t avsi ye e d ile n ara ç
şampuanını kullanınız.
3. Aracınızı daima iyi havalandırmalı ve
gölgeli bir yere park ediniz. Isıya ve
hapsedilmiş neme maruz bırakmak
paslanmayı kolaylaştırır.
Aşağıdaki uyarılara lütfen riayet
ediniz :
5. Ö z su
ve ya
sa nayi
a tı ğ ı
biçimindeki harici kirlenme, cila
yü ze yi ne z a r ar ve r eb ilir ve
yüzeyde leke oluşumuna neden
olabilir. Bu nedenle aracınızı özsu
damlattığı bilinen ağaçların veya
yoğun duman üreten fabrikaların
yakınında park etmeyiniz.
1. Aracı gölgeli bir yerde yıkayınız ve
yıkama işlemi sırasında doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmaktan
kaçınınız.
2. Aracını zın kuru olarak silinmesi
çiziklere neden olabilir, bu nedenle
4. A r ac ı
ç ak ı ll ı
yo llard a
kullanmaktan kaçını nız, bu gibi
yollarda taş çarpması kaynaklı
b o ya ha sa r ı oluş m a i h t im a li
yü ks e k t ir.
A ra c ı
ye ni
k a tra nlanm ı ş
yo llard a
kullandığınızda, herhangi bir leke
olup olmadığını sonradan kontrol
e d iniz
ve
varsa
le k e le ri
temizleyiniz.
105
105
ARAÇ BAKIMI
6. Kuş pisliklerinin asit içeriği yeni
bo yanm ı ş y ü z e y l e r e z a r ar
verebilir, bu nedenle kuş pislikleri
derhal yıkanarak temizlenmelidir.
7. Boya yüzeyine sıçrayan benzin,
fren hidroliği, akü sıv ısı, yağ,
antifriz, şanzıman yağı veya cam
y ı k am a
ç ö z ü c ü l er i
bo ya
kaplamasına zarar v erebilir. Bu
gi bi bi r s ı çr am a dur um unda
etkilenen bölgeyi derhal su ile
yıkayınız. İlgili bölgeyi silmekten
olabildiğince kaçınınız, ancak,
si l m eni z g er ek i r se p am uk lu
yumuşak bir bez kullandığınızdan
emin olunuz.
8. Boyalı yüzeyler üzerindeki katran
v eya çamuru tem izlem ek için
si v r i a l e t l e r k ul l anm ak t an
kaçınınız, bu gibi aletler çiziklere
106
106
Boyalı yüzeyleri etkileyen çeşitli
Çevresel Tehlikeler :
 Çevresel tehlikeler aracınızın boya
kaplamasına zarar verir.
Düşman :
Ultrav iyole Işınlar, Kirli lik, Ağaç
Özsuları, Kuş Pislikleri, Araç Yıkama
Kimyasalları, Yol Tuzu, Asit Yağmuru.
Aracın
Dış
Yüzeyini
Kuvvetlendirmenin Faydaları :
 O rta sev i ye çi zi k ler, yüzey
pürüzlenm esi, paslanm a, toz
lekeleri vb. izlerin boya yüzeyinden
giderilmesi
 Orijinal parlaklık seviyelerinin geri
kazanılması ve UV koruması.
 Lastikler, Tamponlar ve tüm plastik
dış kaplamaların / döşemelerin
temizlenmesi ve kaplanması.
BAKIM
















Kaputun Açılması ve Kapatılması
Motor Bölmesi
Hava Filtresi
Motor Yağı
Motor Soğutma Sıvısı
Transaks Yağı
Fren Yağı
Hidrolik Direksiyon Yağı
Yakıt Filtresi
Ön Cam Yıkayıcısı
Karbon Kanister
Katalitik Konvertör
Buji
Lastikler
Akü
Kayış Gerginliği
107
107
Kaputun Açılması ve Kapatılması
BAKIM
Kaputun Açılması ve Kapatılması
Açılması:
1. Aracın boş viteste v e el freninin
devrede olduğundan emin olunuz.
2. Ön göğüsün sağ köşesinin altında
bulunan kaput açma kolunu çekiniz.
Kaput hafifçe yukarı kalkar.
3. Kaputu hafifçe kaldırınız ve kaputun
ortası nda bulunan yardımcı kilit
kolunu parmağınızla kaldırınız.
4. Kaputu kaldırınız. Kaput tespit
çubuğunu çekerek klipsinden ayırınız
ve serbest ucunu kaput üzerindeki
yuv a içerisine yerleştiriniz ve tespit
çubuğunu dışarıya doğru kaydırarak
sabitleyiniz.
Kapatılması :
1. Kaput u kapatm ak i ç i n t espit
çubuğunu ayırınız ve gerektiği gibi
tutturunuz.
2. Kaputu indiriniz ve kapanması için
hafifçe yukarıdan bırakınız.
DIKKAT
Sürüş öncesinde kaputun gerektiği
gibi kapandığından emin olunuz.
Kaputa kaput ki lidi üzerinden
bastırmayınız.
Kaput Açma Kolu Konumu
Kaput Açma Kolu
108
108
Motor Bölmesi (1.3 Quadrajet 95PS)
BAKIM
MOTOR BÖLMESI (1.3 QUADRAJET 95 PS)
1. Ön Cam Yıkama Sıvısı Haznesi
2. Fren Hidroliği Haznesi
3.
Hava Filtresi
4. Sigorta ve Röle Kutusu
5. Akü
6.
ECU
7. Yardımcı Depo
8. Ölçüm Çubuğu
9.
Hidrolik Direksiyon Haznesi
10. ABS ECU / HU
109
109
Motor Bölmesi (1.3 Quadrajet 75PS)
BAKIM
MOTOR BÖLMESI (1.3 QUADRAJET 75 PS)
1. Ön Cam Yıkama Sıvısı Haznesi
2. Hidrolik Direksiyon Haznesi
3.
Fren Hidroliği Haznesi
4. Ölçüm Çubuğu
5. Sigorta ve Röle Kutusu
6.
Akü
8.
9.
Motor Yağı Doldurma Kapağı
7. ECU
Yardımcı Depo
10. Hava Filtresi
110
110
Motor Bölmesi (SAFIRE 90PS)
BAKIM
MOTOR BÖLMESI (SAFIRE 1.4,16V-95 PS)
1. Ön cam yıkama sıvısı haznesi
2. Fren hidroliği haznesi
3.
Seviye Çubuğu
4. Sigorta Kutusu
5. Akü
6.
ECU
7. Yardımcı depo
8.
9.
Motor Yağı Doldurma Kapağı
10. Hidrolik direksiyon haznesi
Hava Filtresi
11.
111
111
Motor Bölmesi (SAFIRE 1.4, 8V-75 PS)
BAKIM
MOTOR BÖLMESI (SAFIRE 1.4, 8 V-75 PS)
1. Ön cam yıkama sıvısı haznesi
2. Hidrolik direksiyon haznesi
3. Fren hidroliği haznesi
4. Seviye Çubuğu
5. Motor Yağı Doldurma Kapağı
6. ECU
7. Sigorta Kutusu
8.
9. Yardımcı depo
10.
112
112
Akü
Hava Filtresi
Hava Filtresi, Motor Yağı ve Motor Soğutma Sıvısı
Hava Filtresi :
Hava filtresi elemanı düzenli olarak
temizlenmelidir. Hava filtresi servis
göst ergesi (varsa ) k ı rm ı zı şe ridi
gösterdiğinde, yeni temizlenmiş olsa
dahi hava filtresi elemanını bir yenisiyle
değiştiriniz.
Daima orijinal hava filtresi elemanı
kullanınız.
NOT
a) A raç
tozlu
ortam larda
kullanı ldığı nda hava f iltresi
elemanının sık sık temizlenmesi
ve değiştirilmesi gerekir.
b) Tı ka nm ış ha va f iltreleri, ha va
girişine
karşı
direncin
yükselmesine yol açarak yakı t
tüketiminin artmasına neden olur.
Hava f iltresi elemanı ndaki tozu
düşük basınçlı hava uygulayarak
temizleyiniz. Tık anmış gibi
görünen hava filtresi elemanını bir
yenisiyle değiştiriniz.
Motor ya ğı se viyes inin kontr ol
edilmesi :
Motoru normal çalışma sıcaklığına kadar
ısıtınız.
Ardından motoru durdurunuz ve yağın
kartere dönmesi için 5 dakika bekleyiniz.
Aracın düz bir zeminde olduğundan emin
olunuz.
Sev iye ç ubuğunu ç ıkarı nız, silerek
temizleyiniz ve tekrar sonuna kadar
yerleştiriniz.
Seviye çubuğunu tekrar çıkarınız ve yağ
seviyesine bakınız, seviye ‘Min’ ile ‘Max’
işaretleri arasında olmalıdır. Seviye bu
aralıkta değilse, tavsiye edilen motor yağı
ile ikmal ediniz.
M ot or yağı doldurma kapağı ve yağ
seviye çubuğu konumu için, lütfen ilgili
M otor bölmesi sayfalarına bakınız
BAKIM
Motor soğutma sıvısı seviyesi :
Radyatör yardım cı deposundaki
soğutma sıv ısı sev iyesini kontrol
ediniz.
Sev iye, m aksim um v e m inim um
çizgileri arasında olmalıdır.
Yardımcı depo tamamen boşsa, lütfen
soğutma sıv ısı sev iyesini kontrol
ediniz.
NOT
Soğutma sıv ısı ikm ali yalnızca
yar dım cı
dep oda
gerçekleştirilmelidir.
M otor soğutma sıvısı haznesi ve
doldur ma k apağı konumu iç in, lütf en
ilgili Motor bölmesi sayfalarına bakınız
Hava filtr esinin konumu için, lütfen
ilgili M otor bölmesi sayfalarýna
bakýnýz.
113
Transaks Yağı, Fren Hidroliği ve Hidrolik Direksiyon Sıvısı
BAKIM
Transaks Yağı :
A
B
TRANSAKS
A. YAĞ SEVIYESI TAPASı B. TAHLIYE TAPASı
Fren Hidroliği Seviyesi :
Hidrolik direksiyon haznesi :
Fren hidroliği seviyesi fren hidroliği
haznesinin kenarındaki min ve max
işaretleri arasında olmalıdır. Seviyenin
min işaretinin altına inmesi halinde,
tavsiye edilen fren hidroliği ile ikmal
ediniz. (Bkz. Bölüm - Yakıtlar, soğutma
sıvıları ve yağlama maddeleri)
Pedalın süngerimsi veya sert bir hal
alması ya da fren etkinliğinin düşmesi
durumunda, lütfen en yakın TATA yetkili
Servis merkezi ile irtibata geçiniz.
Hidrolik direksiyon sıvısı seviyesi
hidrolik direksiyon haznesinin
kenarındaki MIN. ve MAX. işaretleri
arasında olmalıdır. Seviyenin MIN.
işaretinin altına inmesi halinde, tavsiye
edilen sıvı ile ikmal ediniz. (Bkz. Bölüm
- Yakıtlar, soğutma sıvıları ve yağlama
maddeleri)
DIKKAT
1. Fren hidroliğinin deri veya gözlere
te ma s
et m e sine
m ü saade
etmeyiniz.
2. Fren hidroliğinin boyalı yüzeylere
dökülme sini veya sıçr amasını
engelleyiniz, bu durum boyanın
za ra r gö rm esine neden o lu r.
Sıçrama durumunda, ilgili bölgeyi
derhal siliniz.
Fren Hi droliði Hazn esi ve doldu rma
kapaðý konumu için, lütfen ilgili M otor
bölmesi sayfalarýna bakýnýz.
114
Sızıntı veya direksiyonun zor dönmesi
durumunda, lütfen en yakın Yetkili
Servis merkezi ile irtibata geçiniz.
DIKKAT
Hidrolik direksiyon sisteminde yağ
yokken motoru çalıştırmayınız.
Yeni den dol durm a v eya i km al
sırasında hidrolik direksiyon haznesine
kir girişini engelleyiniz.
Hidr olik D ireksi yon Sı vısı H aznesi ve
doldur ma k apağı konumu iç in, lütf en
ilgili
M otor
bölmesi
sayfalarına
bakınız .
Ön Cam Yıkayıcısı ve Yakıt Filtresi
BAKIM
Ön Cam Yıkayıcısı :
Yakıt Filtresi :
Ön Cam Yıkama Sıvısı Haznesi sağ
ön panelin arkasında bulunur ve
doldurma ağzı motor bölmesindeki
yardımcı deponun yanındadır.
Yakıt filtresi toz parçacıklarını yakıttan
ayırarak yakıt püskürtme sistemine
temiz yakıt uygulanmasını sağlar.
Filtre ayrıca suyu ayırma ve depolama
görevi de görür.
O rijin al yakıt filt releriyl e ve
belirtilen aralıklarla değiştirilmesini
sağlayınız.
NOT
Ön cam yıkama sıvısına deterjan
v eya her hangi bi r ç özücü
eklemeyiniz.
Ön Cam Yıkama Sıvısı Hazn esi ve
doldur ma k apağı konumu iç in, lütf en
ilgili
M otor
bölmesi
sayfalarına
bakınız .
115
Turboşarj (varsa)
BAKIM
Turboşarj : (DİZEL)
rulm an yatağında desteklenir. Bu
rulman burçları, motorun yağlama
si st em i nden uygul anan i nce
filtrelenmiş motor yağı ile yağlanır.
Turboşarja yeterli miktarda yağlama
yağı uygulanabilmesi için, motoru
çalıştırdıktan sonra ve durdurmadan
önce kısa bir süre (bir dakika) rölantide
çalıştırınız.
Turboşarj
Aracınızda bir turboşarj bulunmaktadır.
Turboşarj, motorumuzda kullandığımız
etkili bir süperşarj cihazıdır. Emme
m ani f ol duna
bası nçl ı
hav a
uygul anm ası nı
sağl ayan
bir
konmpresörü harekete geçiren bir
türbini döndürmek için, motor egzoz
gazl arı nı n
ısı
enerj isinden
faydalanılmasını sağlar.
Turboşarjın Yağlanması :
Turboşarj rotor grubu, iki adet tam
serbest rulman burcu tarafından
116
Turboşarj Bağlantıları :
Tüm turboşarj bağlantıları sızdırmaz
olmalıdır. Hava giriş, hava çıkış, egzoz
gazı gi ri ş v e egzoz gazı çı k ış
bağlantılarını ve turboşarja giden giriş
ve çıkış bağlantılarını kontrol ediniz ve
gerekiyorsa bağlantıları sıkınız.
Hava filtresi ve yağ filtresine düzenli
bakım yapılması, doğru yan sınıfı
k ull anı l m ası v e yağ deği şim
aralıklarına bağlı kalınması turboşarjın
gerektiği gibi işlev görmesi için son
derece önemlidir.
T ur boşar j da ar ı za ol duğundan
şüphelendiğinizde, aracı en yakın
yetkili servise götürünüz. Turboşarjı
kendi başınıza sökmeyiniz.
Ara soğutucu (varsa)
Ara soğutucu :
Turboşarjdan çıkan sıcak hava ara
soğut uc udan geç er v e em m e
manifolduna girmeden önce soğutulur
Ara soğutucu külbütör kapağının üst
kısmına monte edilmiştir.
Normal şartlarda herhangi bir bakım
gerektirmez, ancak kanatlarından
hava uygulanmak suretiyle dışarıdan
temizlenebilir (sıcak değilken).
BAKIM
olmadığını kontrol ediniz.
d) Motor hava alma sistemini ve yağ
ayırıcısını kontrol ediniz.
e) Araç uzun süre kullanılmadığında,
m ot or u ç al ışt ı r m adan önce
Turboşarjın yağ giriş deliğini temiz
motor yağı ile doldurunuz.
Bakım tavsiyeleri :
a) Takviye basıncı borusunun doğru
takılıp takılmadığını ve hasarlı olup
olmadığını kontrol ediniz.
b) Belirtilen motor yağı ve yağ filtresi
kullanılmalı ve filtre ile yağ, Servis
Programında belirtilen aralıklarla
değiştirilmelidir.
c)
Yağ besleme boruları, geri dönüş
boruları ve hava emme ve egzoz
borularında sızıntı ve tıkanma olup
117
BAKIM
Karbon Kanister (SAFIRE):
Karbon Kanister ve Katalitik Konvertör (SAFIRE)
Katalitik Konvertör (SAFIRE):
Karbon Kanister
Benzi n
yak ıt
deposunda
buhar laşt ı ğı nda,
at m osf ere
hidrokarbonlar yayılır. Karbon kanister
yak ıt deposundan çı k an bu
hidrokarbonları tutar.
Egzoz em i syonl ar ı nın i stenil en
sev i yede t ut ul m ası v e yük sek
sürülebilirlik elde edilmesi için, karbon
kanisterden motor içerisine çekilen
hav anın kontrol altında tutulm ası
gerekir.
Karbon kanister, yakıt deposunun
üzerinde sağ tarafta bulunur.
118
Aracınızda egzoz kirliliğini azaltmak
am acı yl a
k atalit ik
konv et ör
bulunmaktadır. Katalitik konvertör,
motorun ısınması sırasında gerektiği
gibi çalışabilmesi için marş işlemi
sonrasında hızlı bir şekilde ısınır.
DİKKAT:
Kurşunl u benzi ni n bi r k ez
k ull anı l m ası dahi k at ali t ik
konvertörde kalıcı hasara neden
ol abili r. Bu yüzden sadece
kurşunsuz benzin kullanınız.
Katalitik Konvertör (SAFIRE)
Katalitik Konvertörün Korunması
ve Bakımı (SAFIRE) :
• S adec e K ur şunsuz B enzin
k ull anı nı z, Kur şunl u B enzin
Katalitik Konvertörde kalıcı hasara
(zehir etkisi) neden olur.
• Aşağıdaki durumlarda bir Yetkili
Servis Merkezine danışınız:
• Soğuk çalışt ırm a sonrası nda
motorun teklemesi veya dengesiz
çalışması,
• Belirgin bir Güç kaybı görülmesi.
• Yuk ar ı dak i bel i r t i l er or t aya
çıktığında, aracı ani hızlanmadan
kaçınarak düşük hızda sürünüz.
Motor tekleme halindeyken aracın
kullanılmaya dev am edilm esi,
k apor t anı n v e hal ı nı n aşır ı
ısınmasına yol açarak yangına
neden olabilir.
BAKIM
Aşağıdakilerden kaçınınız :
• A rac ı n itilerek ve ya çekilerek
çalıştırılması. (Aktarma kabloları
kullanınız).
• Aracın uzun süreyle (en fazla 10
saniye) tekrarlı olarak (en fazla 3
kez) m arş edilmesi. A rac ı n
ç alı şm ada zorlanm a nedenini
tespit ediniz ve sorunu gideriniz
• Uzun süreli rölanti (ısıtmak için).
So ğuk çalışt ı rm a so nrası nda
motor zorlanarak çalışıyorsa.
• A raç yokuş aşağı sü rülü rk en
kontağın “kapatılması”. (Bu işlem
yakıt tasarrufu sağlamaz).
• Yak ı t dep osunun
boşalması.
Katalitik Konvertörün Korunması ve
Bakımı(SDE) :
Katalitik Konvertör herhangi bir özel
bakım gerektirmez, ancak konvertörün
etkili çalışması v e zarar görmemesi
için aşağıdaki önlemlerin alınması
gerekir.
DIKKAT
Aracı kuru yapraklar, çimen vb. kolay
t utuşan m addel er üz eri ne park
etmekten kaçınınız; egzoz sistemi
‘YA NGI N’ başl at abil ec ek k adar
sıcaktır.
neredeyse
• Arıza teşhis testi sırasında Buji
Kabloları ndan biri elle ayrı lmış
olarak
m otorun
röla ntide
çalışt ırı lması . (Uygun test
donanımını kullanınız).
• K atalitik Konvertörün Astar /
Boyama İşlemi
119
Buji (SAFIRE)
BAKIM
BUJİ (SAFIRE) :
DİKKAT:
Buji NGK
Buji No.: ZKR7A-10
Buji Boşluğu.: 1 + 0.05 mm
Buj iler de k arbon bi ri k im i ol up
olmadığını düzenli olarak kontrol
ediniz. Bujilerde karbon toplanması
güçlü kıvılcım oluşumunu engeller. Bir
buji temizleyicisi kullanarak karbon
birikimini gideriniz.
Buj i yi di kk atle sık ını z. Aşırı
sıkılması silindir kapağındaki dişlere
zarar verebilir. Gevşek bir buji veya
buj i k abl osu yanm a i şl em i ni
etkileyebilir ve motor ve katalitik
konvertörün zarar görmesine neden
olabilir.
Bujinin Değiştirilmesi :
1. Buji başlıkları etrafında kir veya yağ
birikimi varsa temizleyiniz.
2. Soketten tutarak buji kablolarını
çekip çıkarınız.
3. Özel bir lokma anahtar kullanarak
bujiyi sökünüz.
4. Buji boşluğunu kontrol ediniz ve
ayarlayınız, boşluk 0,7 ila 0,8 mm
arası değerde olmalıdır.
5. Boşluk 1,2 mm değerinin üzerinde
ise bujiyi değiştiriniz.
120
1 + 0.05 mm
6. Bujiyi oturtup sabitleyiniz ve 25 Nm
torka (kuru) sıkınız.
7. Buj i kablosunu bir “klik” sesi
duyulana dek yerleştiriniz.
Bu işl em i diğer buj iler için
tekrarlayınız.
Lastikler
BAKIM
Lastikler :
1
YETERS İZ Ş İŞİRME
2
3
DOĞ R U
1
2
AŞIRI Ş İŞİR ME
3
1.
Yetersiz şişirme
Aşırı Yan
Lastik Sırtı Aşınması
2.
Doğru Lastik
Lastik Aşınması
Basıncı
Dengeli
3.
Aşırı Şişirme
Aşırı
Orta Lastik Sırtı
Aşınma
Araç lastiklerinin basıncını ve lastik
durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
Şişirme :
Lastik basınçlarını lastikler soğukken
kontrol ediniz.
Bir lastik basınç göstergesine sahip
olmanız ve devamlı onu kullanmanız
gereki r. Bu sayede, göster gel er
ar ası ndak i f arkl ıl ık söz k onusu
ol m ayacağı ndan, bası nç k aybı
nedenini n bir lastik sor unu olup
olmadığını belirlemeniz kolaylaşır.
Lastik basınçlarının sürekli uygun
sev iyede tutulması, en iyi sürüş
konforu, yol tutuşu, lastik ömrü ve
yüksek yakıt tasarrufu birleşimini elde
etmenizi sağlar.
Lastiklerin aşırı şişirilmesi sarsıntılı ve
sert sürüşe neden olur. Lastikler
dengesi z aşı nm aya v e yol daki
tehlikelerden zarar görmeye çok daha
müsaittir.
Yetersiz şişirilmiş lastikler aracın yol
tutuşundaki konforunuzu azaltır ve
yüksek sıcaklık kaynaklı sorunlara
eğilimlidir. Yeteri kadar şişirilmemiş
lastikler ayrıca dengesiz aşınmaya ve
yakıt tüketiminin artmasına neden olur.
Tavsiye Edilen Lastik Basıncı
Değerleri
Lastik 175/65 R14
Araç
Tekerlekler
dur umu
YÜKSÜZ
Bar
ÖN
PSI
35
ARKA
32
2.2
2.4
NOT
Alt hava basıncı sınırı (33, 28 psi,
sürüş k on fo ru nu tercih etmeniz
durumunda tavsiye edilir.
DIKKAT
Lastik basınçlarını kontrol ettiğinizde,
lastiklerde h asar, lastik tırnaklar ı
arasınd a yabanc ı madd eler veya
aşınma olup olmadığını da kontrol
etmeniz gerekir.
Tavsiye ed ilen lastik b asın c ı, lastik
b asınc ının
ayarlanab ilec eğ i
b ir
müsaade edilen aralık olarak belirtilir.
Daha yüksek yakıt tasarrufu için üst
b asınç sın ırı d eğ eri, d ah a yü ksek
sürüş konforu için ise alt basınç sınırı
değeri tavsiye edilir.
121
Lastik
BAKIM
DIKKAT
 Lastik sırtında v eya kenarında
şi şkinlik v eya k abar ıkl ıklara
rastlamanız durumunda, lastiği
değiştiriniz.
Lastiğin sökülmesi öncesinde denge
ağırlığını kontrol ediniz. Denge ağırlığı
gevşekse, konumunu jant üzerinde
işaretleyiniz ve doğru bir şekilde tekrar
takınız.
 Yan kısmında kesikler, yarıklar
v eya çatlaklar olan lastikleri
değiştiriniz.
Lastiğin janttan çıkarılması ve janta
takılması sonrasında jantı daima
dengeleyiniz.
 Aşırı lastik sırtı aşınması veya
dengesiz aşınma bulunan lastikleri
değiştiriniz
Tekerlekleri araca takarken, tekerlek
pimlerinde toz, çizilme, kir, ezilme vb.
hasarl ar bulunm adığı ndan em in
olunuz.
Lastiğin Onarılması .
Tekrar takılması sırasında lastiğin jant
üzeri ndek i orij i nal k onum una
yerleştirilebilmesi için, lastiğin supap
göv desi deliğine göre konumunu
uygun bir şekilde işaretleyiniz (orijinal
renkteki nokta işareti görünmüyorsa).
Lasti k ler
sök ül ürk en
denge
ağırlıklarının yerinden oynamadığından
emin olunuz.
122
NOT
Tek erlek
pim ler i ne
yağ
uygulamayınız. Yağ varsa silerek
temizleyiniz.
Jant Kapağının Sökülmesi
Jant kapağı parmakları arasına bir bez
parçası yerleştiriniz ve kapağı çekerek
ayırınız. Ayrılan jant kapağını janttan
çıkarınız. Takma işlemi için, öncelikle jant
kapağındaki yuvayı jantın hava memesi ile
eşleştiriniz. Kapağı janta takmak için jant
kapağı çevresine eşit miktarda basınç
uygulayınız.
Lastikler
BAKIM
Şambrelsiz lastikler için özel bakım
3. Aracın kullanımı sırasında jantın zarar görmesi halinde,
jantı derhal onarınız/değiştiriniz. Aracın hasarlı bir jantla
kullanılmaya devam edilmesi, lastiğin patlamasına ve
ardından janttan ayrılmasına neden olabilir.
4. Tavsiye edilen lastik basıncını koruyunuz. Özellikle aşırı
şişirme, lastiğin delinmesine veya patlamasına neden
olabilir.
Lastiğin Döndürülmesi :
Lastik ömrünün artırılması ve aşınmanın dengeli bir şekilde
dağıtılmasına yardımcı olmak için lastikler belirtilen aralıklarla
veya aracın kullanım biçimine göre daha erken döndürülmesi
gerekir.
Şekiller, lastik döndürme işlemine normal stepnenin dahil
ol duğu durum l ar da l as t i k l eri n nası l döndürül düğünü
göstermektedir.
ARKA
2. Şambrelsiz lastiklerin iç kısmını metal veya keskin
nesnelerle çizmeyiniz. Şambrelsiz lastiklerin iç yüzeyi,
havayı lastik içerisinde tutan sızdırmaz kauçuk tabakası
ile kaplanmıştır. Bu kaplamanın çizilme nedeniyle
sökülmesi lastiğin kademeli olarak hava kaybetmesine
ve inmesine neden olur.
Lastik ömrü ve aşınma biçimi, lastik basıncı, ön düzen ayarı,
t ek er lek denges i, lastiğin döndürül m esi gibi çeşi tli
değişken durumlara bağlıdır. Ayrıca, araç hızı, taşınan yük,
kullanım şekli, sürüş biçimi, yol şartları vb. durumlar da
lastik ömrü ve aşınma biçimini büyük ölçüde etkiler. Arıza
nedeni nin l as ti k k ali tesi nin düşük lüğü olduğundan
şüphelenildiğinde, aynı durum ilgili lastik üreticisi için de
geçerlidir.
ÖN
1. Lastiği janttan sökerken ve janta tekrar takarken lastik
kordonunun zarar görmemesi için önlem alınız. Lastik
sökme/takma makineleri kullanınız. Lasitk kordonunun
zarar görmesi veya kesilmesi kademeli olarak hava
kaybına ve lastiğin inmesine neden olur.
NOT
YEDEK
TEKERLEK
123
Lastik
BAKIM
Ön düzen ayarı :
Tekerleklerin Dengelenmesi :
Hatalı ön düzen, aşırı ve dengesiz
l ast ik aşı nm ası na neden ol ur.
Belirtilen aralıklarla ön düzen kontrolü
yapınız. Ön düzen değerleri aşağıda
belirtilmiştir :
Daha yüksek sürüş konforu ve daha
uzun lastik öm rü için aracınızın
tek erlek l eri
den gel enm işt ir.
Dengelem e işl em i l astik jant tan
çıkarılmış olarak gerçekleştirilmelidir.
Ön
Arka
Kaster
2.6 + 45’
—-
1. Jant ve lastik için müsaade edilen
maksimum dengesizlik değeri =
250 gm-cm
Kamber
30’ + 30’
-52’ + 10
Toe in
12’ + 15’
-
Toe Out
0’ ila -13’
-
Daha uzun lastik ömrü elde etmek için
lastik basınçlarını düzenli olarak
k ontr ol edini z v e uygun basınç
değerini koruyunuz.
2. Her bir taraftaki toplam denge
ağırlığı en fazla 140 gram olmalıdır.
3. Dengenin elde edilmesi için gerekli
olan ağırlık 140 gramdan fazla ise
lastiği yeniden yerleştiriniz.
4. Denge ağırlıkları 10 gramlık artışlar
için 10 gramdan 140 grama, 15
gramlık artışlar için ise 15 gramdan
135 grama kadar mevcuttur.
5. Bir taraf için en fazla bir denge
ağırlığı kullanınız.
124
Akü
AKÜ :
Ak ünün el ektr o lit seviyesin i ve
term inal l erde pasl anm a ol up
olmadığını kontrol ediniz.
1. Elektrolit seviyesini akünün dış
m uhafazasındaki işarete göre
kontrol ediniz.
2. Akü term inall erinde pasl anm a
(beyaz veya sarımsı bir toz) olup
ol m adı ğı nı k ontr ol ediniz.
Pasl a nm ayı gider m ek için,
term inall eri sodyum bikarbonat
çözeltisi ile kaplayınız. Kabarcık
oluşacak ve renk kahverengiye
dönecektir.
3. Bu tepkim e sona e r diğinde,
kalıntıları normal su ile temizleyiniz.
Aküyü bir bez veya kağıt havlu ile
kurutunuz.
4. Pasl anm ayı
önl em ek
iç in
terminalleri vazelinle kaplayınız.
Kabloları gevşetmek ve terminallerden
sök m ek iç in uygun bir ana htar
kullanınız.
BAKIM
Negatif (-) kabloyu daima ilk olarak
ayırınız, ancak en son bağlayınız.
NOT
•
Akü normal çalışması sırasında,
doğada patlayıcı olan bir gaz
üretir. Bir kıvılcım veya
açık alev akünün patlamasına yol
açarak son derece c i d d i
yaralanmalara neden olabilir.
•
Her türlü kıvılcım, açık alev ve
sigara benzeri maddeleri aküden
uzak tutunuz.
•
Elektrolitin gözlerinize
veya derinize temas etmesi
ağır yanıklara neden olabilir. Akü
bak ı m ı sı rası nda kor u yucu
kıyafetler giyiniz
ve
yüz
koruması kullanınız ya da bakım
işl em ini usta bir teknisyenin
gerçekleştirmesini sağlayınız.
•
Akü, doğada zehirli ve son derece
aşındırıcı bir madde olan sülfürük
asit (elektrolit ) içerir.
Bir terminal temizleme aleti veya tel
f ırça k ull anar ak t er m i nall eri
temizleyiniz.
Kabloları tekrar bağlayınız ve sıkınız,
terminalleri vazelinle kaplayınız.
Ak ünün sağl am bir
takıldığından emin olunuz.
şek ilde
Aküyü bir şarj cihazına bağlamanız
gerektiğinde, araç elektrik sisteminin
zarar görmemesi için her iki kabloyu
da ayırınız.
Akünün konumu için, lütfen ilgili Motor
bölmesi sayfalarına bakınız.
125
Kayış Gerginliği
BAKIM
Kayış Gerginliği :
Motordaki kayışların durumunu kontrol
ediniz. Kemerin kenarlarında çatlama
v eya yıpranm a ol up olm adığını
inceleyiniz.
Kay ış g e rgin l iğ i n in u y gun
olmaması veya kayışın gevşek
ol d u ğ un u / sö kü ldü ğ ünü v eya
koptuğunu tespit etmeniz halinde,
en yakın Yetkili Servis Merkezinde
sorunun giderilmesini sağlayınız.
Kayış gerginliğini asla kendiniz
ayarlamayı denemeyiniz.
Ön tahrik grubunda iki kayış bulunur.
1. Alternatör ve klima
kompresörü için.
2.
Hidrolik
direksiyon
kayışı.
Alternatör kayışında otomatik gerdirici
bulunur ve Hidrolik direksiyon kayışı
gerilebilir
olduğundan
kayış
gerginliğinin
kontrol
edilmesi
gerekmez.
126
126
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER

Yağlama Maddeleri ve Soğutma Sıvıları
Yakıt, Yağlama Maddeleri ve Soğutma Sıvıları
Teknik Özellikleri
Teknik Özellikler

Araç Ebatları


127
Yakıt, Yağlama Maddeleri ve Soğutma Sıvıları
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
MADDE
MOTOR YAĞıQuadrajet 75 PS
(DİZEL)
Quadrajet 95 PS
TEKNIK ÖZELLIKLER
MİKTAR
API-CH4+MB228.3 (5W40) Sentetik
SAE 5W30 ACEA C2 Or C3
3,7 Litre
3,2 Litre
Doğru yağ değişim aralıkları için lütfen Servis Programına bakınız
MOTOR YAĞıL Safire 75 PS
(BENZİNLİ) Safire 95 PS
API-CH4+MB228.3
(5W40) Sentetik
2,9 Litre
Doğru yağ değişim aralıkları için lütfen Servis Programına bakınız
SOĞUTMA SIVISI
(Antifriz + Yumuşak su
50 : 50 oran)
Sınıf II / JIS K2234
5,4 Litre
2,2 Litre
TRANSAKSYarı Sentetik
SAE 75W80 GL4
HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI
75PS-90PS Safire-75 PS QJET
FREN / DEBRİYAJ SIVISI
95 PS QJET
128
128
ATF- A Dexron III
1,0 Litre
SAE J 1703, DOT 3
Gerektiği kadar
SAE J 1703 OR SAE J 1704, DOT 4
Yakıtlar, Yağlama Maddeleri ve Soğutma Sıvıları
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Yakıt (BENZİN) : Yakıt olarak, IS2796-1994/DIN 51607’yi
karşılayan ve en az 87 oktan kurşunsuz normal sınıf benzin
(veya muadili) kullanılması tavsiye edilir.
DİKKAT:
Yüzde
Yaz
İlave
sınıfı dizel
yakıt
Üst sıcaklık sınırı 00C
100
0
00C ila -100C
70
30
-100C ila -150C
50
50
Doldurma işlemi öncesinde dizel ile ilave yakıtın iyice
karıştırılmasına dikkat edilmelidir.
Katalitik konv ertöre sahip araçlarda kurşunlu benzin
kullanmayınız. Tek bir kez kurşunlu benzin kullanılması
dahi katalitik konvertöre ciddi şekilde zarar verir.
Quadrajet 75 (DİZEL) ve SAFIRE (BENZİNLİ) motorlarda 300C ila 400C arası ortam sıcaklıklarında 5W 40 Qjet 95
için
5W 30 sentetik yağ kullanılabilir.
Yakıt (DİZEL) :Yakıt olarak,EN 590 veya DIN 51606
şartlarını karşılayan dizel veya m uadili bir yakıt
kullanılması tavsiye edilir.
Aşırı düşük sıcaklıklarda, parafin ayrışması nedeniyle dizelin
akışkanlığı yetersiz hale gelebilir. Bu nedenle ilave yakıtın
yaz veya kış sınıfı dizel ile karışıtırılması gerekir. Kullanılacak
ilave yakıt kerosen veya uçak türbin yakıtıdır.
İlave yakıt ile dizelin karışım oranı tabloda gösterilmiştir.
Ortam
sıcaklığı üst sınırı (C)
Ortam
sıcaklığı üst sınırı (C)
Üst sıcaklık sınırı -150C
-150C ila -200C
-200C ve Üzeri
Yüzde
Kış
İlave
yakıt
sınıfı dizel
100
0
70
30
50
50
UYARI
Dizeli benzin veya alkolle karıştırmayınız. Bu karışım
patlamaya neden olabilir.
NOT
Oksidasyon katalitik konvertörü bulunan araçlarda sülfür
içeriği %0,050’nin altında olan Dizel yakıt kullanılması
zorunludur. Diğer dizel yakıtların kullanılması kirletici
salımını artırabilir.
129
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Yağlama Maddeleri :
Motor yağı: ACEA C2 Or C3 teknik özelliklerini
karşılayan tav siye edilen m otor yağı sınıf ları v e
bu yağların kullanılabileceği ortam sıcaklığı aralıkları
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir :
Yakıt, Yağlama Maddeleri ve Soğutma Sıvıları
Soğutma Sıvıları
Miktar : Yaklaşık 5,4 Litre
Transaks :
Soğutma sıvısında bulunan kir radyatör, silindir kapağı ve
karter içerisindeki geçitleri tıkayarak motorun aşırı
ısınmasına neden olur.
Radyatör, karter v e silindir kapağı geçitlerindeki pas
oluşumu ve soğutma sıvısının donmasını önlemek için,
tav siye edildiği gibi önceden karıştırılan soğutma sıv ısı
kullanınız.
Tüm soğutm a sistem inin boşaltılm ası v e önceden
karıştırılmış yeni soğutma sıvısı ile doldurulması tavsiye
edilir.
Sınıf II için donma önleyici motor soğutma sıvısı, JIS K2234
Ön Cam Yıkama Sıvısı Donma Önleyici Katkısı
Yarı SentetikSAE 75W80 GL4..
Derişim -
Aks rulmanları için gres :
Lityum bazlı IPOL IPLEX LC Grease 2
Fren hidroliği :
IS 8654/DOT 3 / QJET 95 SAE J 1703 OR SAE 1704,
DOT 4
Hidrolik Direksiyon :
ATF Type A, Suffix A
130
130
1 : 00C için 5
1 : 100C için 1
2 : 160C için 5
1: 3 7 C için 0
NOT
Aracınızın motor soğutma sıvısını sadece TATA
Yetkili servis merkezlerinde doldurmanızı şiddetle
tavsiye ederiz.
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Teknik Özellikler
MOTOR
MOTOR (DİZEL)
1.3 Quadrajet (95PS)
Model / Tip
Silindir sayısı
Çap/Kurs
Kapasite
Maks. Motor Çıkışı
Maks. Tork
Sıkıştırma Oranı
Ateşleme Sırası
MOTOR (BENZİNLİ)
Model / Tip
Ara Soğutuculu Turbo Dizel Motor
Silindir sayısı
Çap/Kurs
Kapasite
Maks. Motor Çıkışı
Maks. Tork
Sıkıştırma Oranı
Ateşleme Sırası
95 Ps @ 4000 rpm
200 Nm @ 1750 rpm
16.8 : 1
SAFIRE (95PS)
1.3 Quadrajet (75PS)
4 Sıralı
69,6 mm X 82 mm
1248 cc
4000 dev/dak’da 55 kW
1750 dev/dak’da 190 Nm
17.6 : 1
1-3-4-2
SAFIRE (75PS)
Su Soğutmalı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyonlu Benzinli Motor
6000 dev/dak’da 65 kW
4750 dev/dak’da 116 Nm
.
4 Sıralı
72 mm X 84 mm
1368 cc
6000 dev/dak’da 55 kW
3250 dev/dak’da 114 Nm
16.8 : 1
10
1- 4-2
1 -: 3
131
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Teknik Özellikler
DEBRÝYAJ
DEBRİYAJ
Model / Tip
Debriyaj balatası dış çapı
Sürtünme Alanı
DİZEL
215 mm
387 mm
BENZİNLİ
Tek Plakalı Kuru Sürtünmeli Diyaframlı Tip
200 mm
324 mm
TRANSAKS
TRANSAKS
DİZEL
Sabit Hız Birleştiricili Önden Çekişli
Senkromeç-Overdrive
Model / Tip
Vites sayısı
Dişli Oranları
Nihai dişli oranı
Vites kolu
132
132
BENZİNLİ
1. Vites 2. vites -
5 İleri ve 1 Geri
3.909
1. vites
2.238
2. vites
3. vites 4. vites 5. vites Geri Vites
1.444
1.029
0.767
3.909
3. vites
4. vites
5. vites
Geri Vites-
-
4.273
2.238
-
1.520
1.156
0.919
3.909
3.563
4.067
Zemine monte, uluslararası ‘H’ düzenli, Beşinci ve Geri Vites aynı hizada
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Teknik Özellikler
ARKA AKS
ARKA AKS
DİZEL
BENZİNLİ
Model / Tip
Tahriksiz tip Burulma Kirişli Süspansiyon
SÜSPANSÝYON
SÜSPANSİYON
DİZEL
Ön
Arka
Viraj denge çubuğu
BENZİNLİ
Tahrik edilen tip, McPherson Gergi Kollu Bağımsız Süspansiyon
Yarı Bağımsız, Sarmal Yaylı Burulma Kirişi ve Hidrolik Amortisörler
Önde
DÝREKSÝYON
DİREKSİYON
Tip
Direksiyon Simidi
DİZEL
BENZİNLİ
Güç takviyeli Kremayer ve Pinyon - Hidrolik
380 mm
FRENLER
FRENLER
Servis freni
Ön frenler
Arka frenler
El frenleri
DİZEL
BENZİNLİ
Ön ve Arkada, tandem ana silindirinden beslemeli, 4 tekerleğe uygulanan, vakum
takviyeli bağımsız çift devreli Çapraz Hidrolik Fren
Otomatik aşınma ayarlayıcı, ABS’li Ayak kumandalı
240 mm Çap Disk Fren
200 mm Çap Kampanalı Fren
Arak tekerleklere uygulanan, kol tipi, Konsola monte, Kablo kumandalı mekanik bağlantılı
133
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Teknik Özellikler
TEKERLEKLER VE LASTIKLER
TEKERLEKLER VE LASTIKLER
DİZEL
BENZİNLİ
Lastikler
Jantlar
Tekerlek sayısı
Radyal Şambrelsiz 175/65 R14 82T
5J X 14
Ön - 2, Arka - 2, Yedek -1
YAKıT DEPOSU
YAKIT DEPOSU
DİZEL
BENZİNLİ
Kapasite
44 Litre
GÖVDE
GÖVDE
DİZEL
Model / Tip
BENZİNLİ
hatch-back, Beş Kapılı, Çelik Monokok Gövdeli Binek Otomobili
ELECTRIK SISTEMI
ELEKTRIK SISTEMI
DİZEL
BENZİNLİ
Sistem gerilimi
Akü
Alternatör
12V
DIN55L
12V 105A
12V
DIN44L
12V 90A
PERFORMANS
PERFORMANS
134
134
DİZEL
BENZİNLİ
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Teknik Özellikler
ANAŞASİ EBATLARI (MM OLARAK NOMINAL)
ANAŞASİ EBATLARI
DİZEL
BENZİNLİ
Dingil Mesafesi
Ön İz Genişliği
Arka İz Genişliği
Ön Sarkıntı
Arka Sarkıntı
Toplam Uzunluk
Maks. Genişlik
Toplam Yükseklik (Yüksüz/Yüklü)
Min. Dönüş Dairesi Çapı
Min. Dönüş Boşluğu Dairesi
2470
1450
1440
840
540
3850
1695 (Üst Gövde)
1550 (Yüksüz)
10 m
10,6 m
Zeminden Yükseklik
165 (Yüksüz)
AĞıRLıK (KG)
AĞıRLIK
DİZEL
BENZİNLİ
Toplam boş ağırlık
1240 (95PS) / 1095 (75PS)
1030 (95PS) / 1035 (75PS)
Brüt araç ağırlığı
Taşıma yükü
1665 (95PS) / 1625 (75PS)
425 (95PS) / 530 (75PS)
1625 (95PS) / 1625 (75PS)
570 (95PS) / 590 (75PS)
135
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
Teknik Özellikler
YOLCU KAPASITESI
YOLCU KAPASITESI
DİZEL
BENZİNLİ
Kapasite
2 Ön + 3 Arka
BAGAJ ALANı
BAGAJ ALANI
Net iç yük alanı
136
136
DİZEL
BENZİNLİ
232 Litre
Araç Ebatları
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
137
ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER
ŞASİ NUMARASI YERLERİ
SAĞ ‘B’ SÜTUNUNDAKİ ŞASİ NUMARASI
(İŞLENMİŞ NUMARA)
138
138
SOL ‘B’ SÜTUNUNDAKİ ŞASİ NUMARASI
(PLAKA)
ARAÇ SERVİSİ

PDI Servisi
ARACINIZIN PERYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİ MUTLAKA YETKİLİ TATA SERVİSLERİNDE YAPTIRINIZ
139
139
PDI Servisi
ARAÇ SERVİSİ
Teslimat Öncesi İnceleme
Aşağıdaki işlem ler PDI sürecinde
gerçekleştirilir.
1. Aracı iyice yıkayınız ve temizleyiniz.
2. Ar aç la yol t est i yapınız. Motor,
Debriyaj, Şanzım an, Direksiyon ,
Frenler vb. elemanların gerektiği gibi
iş lev görüp görm ediğini kontr ol
ediniz.
3. Araç hareket biçimini kontrol ediniz :
Sola/Sağa çekme, Sallanma, Kendi
kendine ortalama, Hızlanma vs.
4. Statik test : Motoru çalıştırınız ve
r öl ant i devr i , Maks i m um devir
(norm al dı şı bi r ses gelip
gel m edi ği ni i nc el el yi ni z) , Su
sıcaklığı vb. değerleri kontrol ediniz.
5. Motor yağı seviyesini kontrol ediniz.
Seviyenin m in ve m ax işaretleri
arasında olması kabul edilebilir.
6. Motor yağı sızıntısı olup olmadığını
kontrol ediniz.
7. Yak ı t s i s t em i nde s ı zı nt ı olup
olmadığını kontrol ediniz.
140
8. Şeffaf yardımcı depodaki Soğutma
Sıv ısı sevi yesi ni k ontr ol edini z.
Seviyenin m in ve m ax işaretleri
arasında olması kabul edilebilir.
17. Debr i y aj /f ren pedalı boş lu ğunu
kontrol ediniz.
9. Soğut m a s ı vı s ı Sı zı nt ı s ı ol up
olmadığını kontrol ediniz.
18. Rot kolu bilyalı mafsalları ve Aks
m af s all arı ndak i
k opil y al arı n
gerektiği gibi takılıp takılmadığını
kontrol ediniz.
10. Yakıt su ayırıcısındaki suyu tahliye
ediniz.
19. Tüm gresörlüklerin gerektiği gibi
takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
11. Soğut m a
s i s t em i nin
her
bölümündeki tüm hortum, kelepçe
ve boruları kontrol ediniz.
20. Haznedeki Hidrolik direksiyon yağı
seviyesini kontrol ediniz. Seviyenin
m in ve m a x i şaretl er i arası nda
olması kabul edilebilir.
12. Hava em m e s is t em ini n her
bölümündeki tüm hortum, kelepçe ve
boruları kontrol ediniz.
13. Şanzı m an yağı s ı zı nt ı s ı ol up
olmadığını kontrol ediniz.
14. Vites kolu lastik körüğünün Doğru
takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
15. Debriyaj ve fren sıvısı seviyesini
kontrol ediniz. Seviyenin min ve max
işaretleri arasında olm ası kabul
edilebilir.
16. Debriyaj/fren devresinde yağ sızıntısı
olup olmadığını kontrol ediniz.
21. Hidrolik direksiyon devresinde yağ
sızıntısı olup olm adığını kontrol
ediniz.
22. Direksiyon simidi boşluğu ve ayarını
kontrol ediniz.
23. Tüm ampul işlevlerini kontrol ediniz.
24. Sinyaller ve uyarı ışıkları, korna, farlar,
park lambası, geri vites lambası,
silecek sistemi, yıkayıcı sistemi vb.
sistemlerin gerektiği gibi işlev görüp
görmediğini kontrol ediniz.
VISTA 1,3 DİZEL MOTOR PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Aylar
6 AY
10.000
km
Q.JET
6 AY
20.000
km
Q.JET
6 AY
30.000
km
Q.JET
6 AY
40.000
km
Q.JET
6 AY
50.000
km
Q.JET
6 AY
60.000
km
Q.JET
6 AY
70.000
km
Q.JET
6 AY
80.000
km
Q.JET
6 AY
90.000
km
Q.JET
6 AY
100.000
km
Q.JET
6 AY
110.000
km
Q.JET
6 AY
120.000
km
Q.JET
Motor Yağı
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Yağ Filtresi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Hava Filtresi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Km
Motor
●
Yakıt Filtresi
●
●
●
●
●
Soğutma Suyu
●
●
●
Fren Hidroliği
●
●
●
●
Şanzıman Yağı
Hidrolik Direksiyon Yağı
●
●
ARACINIZIN PERYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİ MUTLAKA YETKİLİ TATA SERVİSLERİNDE YAPTIRINIZ
141
141
VISTA 1,4 BENZİNLİ MOTOR PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Aylar
Km
Motor
12 AY
20.000 km
MPFI
12 AY
40.000 km
MPFI
12 AY
60.000 km
MPFI
12 AY
80.000 km
MPFI
12 AY
100.000 km
MPFI
12 AY
120.000 km
MPFI
Motor Yağı
●
●
●
●
●
●
Yağ Filtresi
●
●
●
●
●
●
Hava Filtresi
●
●
●
●
●
●
Yakıt Filtresi
●
●
●
●
●
●
Soğutma Suyu
●
●
●
Fren Hidroliği
●
●
●
●
Şanzıman Yağı
●
●
Hidrolik Direksiyon Yağı
Buji
●
●
●
●
●
●
Triger Kayışı
142
ARACINIZIN
PERYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİ MUTLAKA YETKİLİ TATA SERVİSLERİNDE YAPTIRINIZ
●
TATA YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Servis Adı
CAPA OTOMOTIV
ADAM OTOMOTİV
OKCAN OTOMOTIV
RUMELI OTOMOTIV
YUCEHUNKAR
FUL
TEKNIK IS
TEKNIK DIZEL
ORKUN OTOMOTIV
IYIAKSU
S.MAHMUTOGLU
TEKNIKER
ADEM OTOMOTIV
AKCAY KARDESLER
BALLAR OTO
ÖZKURLAR OTOMOTİV
ISOTLAR OTO A.S.
NS OTOMOTİV
CINAR
ŞÜKÜR OTOMOTİV
GOVDELIOGLU
MARTAS
EMIN
ACEROGLU
ONGORUR
ERKAN OTO
TASDEMIR
SİM
142SİM
OZDEMIR EBINC
Adres
Baskent cad.no 28 pendik
Cendere Cad.No:17 Kağıthane
Uzunyusuf Mah. Silivrikapı Cad. no 54/1 Kocamustafapasa Fatih
Yavuz Selim Mh.1. Cad.no:32/a otogar karşısı Esenler
Barıs Mh. İzmir Yolu uzeri No.208 Nilufer
Denizköşkler Mahallesi Bilen Sokak No: 7 AV
Küçük Korfez Sanayi Sitesi 309 Blok No:83
100.Yıl Sanayi Sitesi 16/B Blok No:2
Yeni sanayi sitesi 1 blok no:11
Oto Sanayi Sit. 8. Cd. 43 Sk. No:18 sasmaz/Etimesgut
O. Kavuncu Cd. O. Kavuncu Gecidi No:3
Eski Sanayi carsısı Kesmetas Sk. No :6 Selcuklu
Emko San. Sitesi B1 Blk. No:7-8
E - 90 Karayolu Ankara - İstanbul 4. Km.
4 Eylul Kucuk Sanayi Sit. 44/B Blok 23.Sok. No:23-25
Havaalanı yolu Cihadiye Mah. Cumhuriyet Cad. Pınarlı
Mehmet Akif Ersoy Cad. Sakarya Mah. No: 20/B - Seyhan
6170 Sokak No:10/5 Işıkkent Bornova
Ankara Yolu 5.Km 2.Küçük San. Sit. 13.Ada 1.Blok No:7/A
Akhan mah. Atatürk bulvarı. No:113
Sanayi Sitesi Acentalar Blok No:8
Adnan Kahveci Bulvarı Soğutlu Beldesi No:2 Akcaabat
İpekyolu San. Sit. B-2 Blok No:9/B
KOSGEB 59. Cad. No:17
ipekyolu Üzeri Emniyet Yanı - Kızıltepe
ozsan San. Sit. 8. Blok No:46
Sanayi Sitesi 25.sok. no:28 Çağlayan mah.tortum yolu üzeri no:71 Yakutiye
Sanayi Sitesi A 2 Blok No:9-10-11
Şehir
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
KOCAELİ
TEKİRDAĞ
ÇANAKKALE
ANKARA
KAYSERİ
KONYA
ESKİŞEHIR
AKSARAY
SİVAS
ANTALYA
ADANA
İZMİR
AFYON
DENİZLİ
TOKAT
TRABZON
TRABZON
GAZIANTEP
MARDİN
MALATYA
ELAZIĞ
ERZURUM
VAN
Tel. No.
0 216 517 00 83
0 212 295 11 08
0 212 632 55 85
0 212 504 36 36
0 224 441 75 23
0 212 422 23 40
0 262 335 03 21
0 282 264 11 19
0 286 217 42 14
0 312 278 52 50
0 352 320 40 65
0 332 238 42 24
0 222 228 05 07
0 382 215 51 55
0 346 226 28 67
0 242 462 28 40
0 322 435 04 18
0 232 472 20 25
0 272 223 43 57
0 258 211 00 08
0 356 214 34 58
0 462 248 30 42
0 462 325 83 00
0 342 235 03 63
0 482 312 69 38
0 422 238 14 88
0 424 224 31 84
0 442 242 14 91
0 432 223 02 89
142

Benzer belgeler