Tılsımlı - Paşabahçe Mağazaları

Transkript

Tılsımlı - Paşabahçe Mağazaları
“Sözün resmi”
“Önce söz vardı,duyguları,
düşünceleri dile getiren…
Sonra, uçuşup giden sözler,
yazının kalıcı çizgileri ile ölümsüzleştiler.
Selçuklu’dan Osmanlı’ya tüm zamanları aşıp,
“Camda Sanatlı Yazı” ile bugün
İyi dilekler sunan birer armağana dönüştüler.”
Yazı...
Uygarlık serüveninin belkide en önemli buluşu. Binlerce yılın bilgi, deneyim ve birikimi yazı
ile kalıcılaştı, kuşaktan kuşağa aktarıldı...Yazı, sözün resmi oldu, mimari yapıtlar ve taşınabilir
eserlerin süslemelerinde kullanıldı. Kalıcı olması istenen dilek ve dualar taş, metal, cam gibi
kalıcı yüzeyler üzerine yazıldı.
Cam...
Uygarlığın can damarı. Binlerce yıldır yaşamla bütünleşti. Tarımdan endüstriye, ulaşımdan
teknolojiye, sağlıktan çevreye dünyamıza can verdi. Konutları, yapıları, araçları giydirdi.
Anıtları, evleri, sofraları süsledi... Yaratıcı duygular ve usta ellerde ince bir sanata dönüştü,
işlevselliği estetikle yansıtan bir zarafet oluşturdu.
Ve Paşabahçe Mağazaları yazıyı cam ile buluşturdu.
6 bin yıllık tarihe sahip yazı, 5 bin yıllık malzeme cam üzerinde yorumlandı. Binlerce yıl
sağlık, talih, bereket, huzur ve şifa getirdiğine inanılan, birer tılsım gibi kullanılan, saklanan ve
armağan edilen eserlerden yola çıkarak, o eserlerdeki sanatlı yazı örneklerinden esinle
bir koleksiyon oluşturdu: “Camda Sanatlı Yazı Koleksiyonu”
“The image of the word”
CAMDA SANATLI YAZI
KOLEKSİYONU
“In the beginning was the word.
Giving voice to feelings, to thoughts…
Words that flit away as soon as they are spoken.
Words that have been immortalized on gift items made of glass.
Words that have survived eras, from the Seljuks to the Ottomans,
down to our present day.”
Writing…
Probably the most important discovery in history… The knowledge and experience of millennia became
lasting legacies passed on from generation to generation…Writing became the image of the word and a
means of ornamentation in both architectural works and objects. Wishes and prayers that were meant to
endure were inscribed on permanent surfaces such as stone, metal and glass.
Glass…
The inner soul of civilization, united with the essence of life for thousands of years. Breathing life into
the world, from agriculture to industry, transportation, technology, health and the environment.
Dressing up our homes, our buildings, our vehicles… Decorating monuments, houses, dinner tables…
With the innovative touch of skilled hands, it turned into a delicate art, an elegance combining function
and beauty.
And Paşabahçe Mağazaları have united glass with the written word.
The lasting language of man’s six-thousand-year history has been etched on glass, the product of a fivethousand-year civilization. Starting from works of art that have been used, treasured and offered
as gifts for thousands of years as talismans of health, luck, abundance, healing and peace, inspired by the
words of art they reveal, a new collection has been born: “Words of Art on Glass”.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Tuğrası
The Signature of Suleyman the Magnificent
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Kazasız, Belasız...”
El imalatı mor camdan kase.
Handmade purple colored glass bowl.
Kase / Bowl
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için hazırlanan
tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış ve halen de
kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek tanrılı dinlere kadar
çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini kötülüklerden koruyacağına
inandı. Daha sonraki dönemlerde ise pozitif etkileri olduğuna
inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış, bunların üzerine ilahi gücün
isim ve sıfatları çeşitli sembol ve şekillerle işlenmiştir.
Benzer bir anlayış Osmanlı Sultanlarının inançlarını, dua ve
kaderi algılama biçimlerini gösteren Topkapı Sarayı’ndaki “Tılsımlı
Gömlekler” Koleksiyonunda görülür. Bu gömleklerin giyen kişiyi
hastalıklara, türlü kötülüklere karşı koruduğuna ve hastalara şifa
verdiğine inanılırdı.
Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri Koleksiyonu’nunda 87 adet
“Tılsımlı Gömlek” bulunur. Dualı Kase üzerinde, bu koleksiyonda
yer alan şifalı bir gömlek üzerinden alınan, kazaları, belaları ve
afetleri def etmek üzere yazılmış olan dua ve motifler stilize edilerek
kullanılmıştır. Kase gövdesinde sülüs yazı stili ile “İhlas” ve nesih yazı
stili ile yazılmış “İsra” surelerinden bölümler yer almaktadır.
Dualı Kase günlük yaşam içindeki pek çok olay için kullandığımız
kazadan, beladan ve afetlerden korunma dileğini iletmek amacıyla
oluşturulmuştur.
Kase, el imalatı mor renkli camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef
desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız ve cam boyası
kullanılarak dekorlanmıştır.
Dualı
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune and the
evil eye, and bring health and good luck have been used for thousands of
years, as they still are today. Before the advent of the monotheistic faiths,
human beings believed that idols and figurines representing spirits and deities
would protect them from harm, and in later periods these were replaced by a
wide variety of objects bearing words, symbols and motifs relating to divine
power that were believed to exert a positive influence.
Talismanic shirts made for the Ottoman sultans had a similar function,
and illustrate the beliefs, prayers and view of fate that prevailed at the time.
It was believed that these shirts protected their wearer from sickness and all
kinds of misfortune, and restored health to the sick.
There are 87 such shirts preserved in the Royal Costume Collection at
Topkapı Palace. The Dualı Bowl is inscribed with a prayer from one of
the talismanic shirts asking that the wearer be kept safe from accident and
misfortune, and decorated with stylised interpretations of motifs from the same
shirt. On the body of the bowl are verses from Sura “İhlas” in sülüs script,
and from Sura “İsra” in nesih script.
The Dualı Bowl expresses the wish to be preserved from accident and
misfortune. It is handmade from purple glass, and the relief designs are
entirely hand-decorated with 24 carat gold leaf and glass paint.
80506
R: 31 cm h: 13 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Nazar Olmasın.”
Mühr-i
Süleyman
Vazo / Vase
El imalatı mor camdan vazo.
Handmade purple colored glass vase.
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için hazırlanan
tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış ve halen de
kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek tanrılı dinlere kadar
çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini kötülüklerden koruyacağına
inandı. Daha sonraki dönemlerde ise pozitif etkileri olduğuna
inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış, bunların üzerine ilahi gücün
isim ve sıfatları çeşitli sembol ve şekillerle işlenmiştir.
Benzer bir anlayış Osmanlı Sultanlarının inançlarını, dua ve
kaderi algılama biçimlerini gösteren Topkapı Sarayı’ndaki “Tılsımlı
Gömlekler” Koleksiyonunda görülür. Bu gömleklerin giyen kişiyi
hastalıklara, türlü kötülüklere karşı koruduğuna ve hastalara şifa
verdiğine inanılırdı.
Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri Koleksiyonu’nda 87 adet
“Tılsımlı Gömlek” bulunur. Mühr-i Süleyman Vazo üzerinde, bu
koleksiyonda bulunan Allah’ın varlığı, birliği ve mutlak hükümdarlığı
temalarının işlenmiş olduğu tılsımlı gömlek üzerindeki “Mühr-i
Süleyman” motifi stilize edilerek kullanılmıştır. Mühr-i Süleyman
motifi nazara karşı etkili olduğuna inanılan bir semboldür ve bu
nedenle yaygın olarak kullanılmıştır. Süleyman Peygamberin bu
mühürle türlü yaratıkları buyruğu altına aldığına inanılır. Sembolün
saltanat ve güç sembolü olarak da kullanıldığı görülmektedir.
Mühr-i Süleyman Vazo, üzerinde nazara karşı etkili olan sembol
ile günlük yaşam içinde nazara karşı korunma arzusunu simgelemek
amacı ile oluşturulmuştur. Vazo, el imalatı mor renkli camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile
24 ayar altın yaldız ve cam boyası kullanılarak dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune and the
evil eye, and bring health and good luck have been used for thousands of
years, as they still are today. Before the advent of the monotheistic faiths,
human beings believed that idols and figurines representing spirits and deities
would protect them from harm, and in later periods these were replaced by a
wide variety of objects bearing words, symbols and motifs relating to divine
power that were believed to exert a positive influence.
Talismanic shirts made for the Ottoman sultans had a similar function,
and illustrate the beliefs, prayers and view of fate that prevailed at the time.
It was believed that these shirts protected their wearer from sickness and all
kinds of misfortune, and restored health to the sick.
There are 87 such shirts preserved in the Royal Costume Collection at
Topkapı Palace. The Mühr-i Süleyman Vase is decorated with a stylised
Seal of Soloman motif inspired by one of the talismanic shirts in this
collection. Inscriptions and motifs on this shirt refer to the existence, unity
and omnipotence of God.
The vase is handmade from purple glass, and all the relief patterns are
decorated by hand using 24 carat gold leaf and glass paint.
80507
R: 26 cm h: 25 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allaha Emanet.”
El imalatı mor camdan mumluk seti.
Handmade purplec olored glass candlestick set.
Mumluk Seti / Candlestick Set
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için
hazırlanan tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış
ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek
tanrılı dinlere kadar çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini
kötülüklerden koruyacağına inandı. Daha sonraki dönemlerde ise
pozitif etkileri olduğuna inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış,
bunların üzerine ilahi gücün isim ve sıfatları çeşitli sembol ve
şekillerle işlenmiştir.
Benzer bir anlayış Osmanlı Sultanlarının inançlarını, dua ve
kaderi algılama biçimlerini gösteren Topkapı Sarayı’ndaki
“Tılsımlı Gömlekler” Koleksiyonunda görülür. Bu gömleklerin
giyen kişiyi hastalıklara, türlü kötülüklere karşı koruduğuna ve
hastalara şifa verdiğine inanılırdı.
Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri Koleksiyonu’nunda 87 adet
“Tılsımlı Gömlek” bulunur. Tılsımlı Mumluk Seti üzerinde, bu
koleksiyonda bulunan üzeri dualarla bezeli şifalı örtü üzerindeki
motifler stilize edilerek kullanılmıştır. Tılsımlı Mumluk,
gövdesinde kufi yazı stili ile yazan Allah’a manasındaki “Alellah”
ifadesi ile geride bırakılanı Allaha emanet etme dileğini iletmek
amacıyla oluşturulmuştur.
Tılsımlı
Tılsımlı Mumluk Seti, el imalatı mor renkli camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın
yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune and
the evil eye, and bring health and good luck have been used for thousands
of years, as they still are today. Before the advent of the monotheistic
faiths, human beings believed that idols and figurines representing spirits
and deities would protect them from harm, and in later periods these were
replaced by a wide variety of objects bearing words, symbols and motifs
relating to divine power that were believed to exert a positive influence.
Talismanic shirts made for the Ottoman sultans had a similar function,
and illustrate the beliefs, prayers and view of fate that prevailed at the
time. It was believed that these shirts protected their wearer from sickness
and all kinds of misfortune, and restored health to the sick.
There are 87 such shirts preserved in the Royal Costume Collection at
Topkapı Palace. The Tılsımlı Candlestick Set is decorated with stylised
interpretations of motifs on a talismanic cloth inscribed with prayers that
is part of the same collection. The kufi inscription on the body of the
Tılsımlı Candlestick is the word Alellah, meaning “to God”, expressing
the need to trust in God.
The Tılsımlı Candlestick Set is handmade from purple glass, and the
relief designs are entirely hand-decorated using 24 carat gold leaf.
80508
R: 13 cm h: 24 cm
R: 13 cm h: 18 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Zafer sizin olsun.”
El imalatı camdan teber.
Handmade glass halberd.
Teber / Halberd
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için
hazırlanan tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış
ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek
tanrılı dinlere kadar çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini
kötülüklerden koruyacağına inandı. Daha sonraki dönemlerde ise
pozitif etkileri olduğuna inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış,
bunların üzerine ilahi gücün isim ve sıfatları çeşitli sembol ve
şekillerle işlenmiştir.
Silah, islam aleminde fethi gerçekleştiren bir araç olması
bakımından kutsal bir anlam taşımış, büyük bir özenle saklanmış
ve üzerlerine genelde Fetih suresi ve koruma amaçlı yazılar
yazılmıştır. Osmanlı döneminde teberler üzerinde görülen altın
kakma maden işçiliği, yazılar, bitkisel ve geometrik süslemelerin
ihtişamı teberlerin hem silah hem de sanat eseri olarak
nitelendirilmesini sağlamıştır.
Zaferli Teber, Topkapı Sarayı Sultan Silahları Koleksiyonu’nda
bulunan 18.yüzyıla ait bir teberden esinlenerek tasarlanmıştır.
Üzerinde desen olarak, ay balta kısmının ortasında celi sülüs yazı
stili ile “Allah Korusun” kenar kısımlarında ise “Fetih Suresi”
ayetleri yazılmıştır.
Zaferli
Zaferli Teber, el imalatı camdan üretilmiş olup, üzerindeki
rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız
kullanılarak dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune
and the evil eye, and bring health and good luck have been used for
thousands of years, as they still are today. Before the advent of the
monotheistic faiths, human beings believed that idols and figurines
representing spirits and deities would protect them from harm, and in
later periods these were replaced by a wide variety of objects bearing
words, symbols and motifs relating to divine power that were believed to
exert a positive influence.
As tools of conquest, weapons were accorded a sacred significance in
Islamic culture. They were frequently inscribed with Sura “Fetih” from
the Koran and other inscriptions designed to protect the owner. Ottoman
period halberds decorated with inscriptions, floral patterns and geometric
motifs worked in gold inlay were not just weapons but works of art.
The Zaferli Halberd is inspired by an 18th century halberd in the
Weapons Collection at Topkapı Palace. In the centre of the crescent
shaped blade is an inscription in celi sülüs script reading “May God
Protect”, and around the edge are verses from Sura “Fetih”.
The Zaferli Halberd is handmade from glass, and all the relief
designs are hand-gilded with 24 carat gold leaf.
80515
R: 23 cm h: 54 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Nazar Değmesin.”
El imalatı camdan ayna.
Handmade glass mirror.
Ayna / Mirror
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için
hazırlanan tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış
ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek
tanrılı dinlere kadar çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini
kötülüklerden koruyacağına inandı. Daha sonraki dönemlerde ise
pozitif etkileri olduğuna inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış,
bunların üzerine ilahi gücün isim ve sıfatları çeşitli sembol ve
şekillerle işlenmiştir.
El formu pek çok dini inanışa göre nazara ve kem göze karşı
koruyucu kabul edilmiştir. İslam kültüründe “Fatma Ana’nın
Eli” olarak bilinen bu form, Arap kültüründe Hamse Eli, Musevi
kültüründe ise Hameş veya Miriam’ın Eli olarak geçer. Üzerine
değişik dualar yazılarak etki gücü arttırılan el şeklinin kem gözlere ve
nazara karşı kullanılan etkili bir tılsım olduğuna inanılır.
Nazar Ayna, form olarak Fatma Ana elinden esinlenerek
tasarlanmıştır. Üzerinde Vakia Suresinden alıntılar yapılmış yazılar
göz biçiminde aynalanarak yazılmıştır. Orta kısımda yer alan
taş yeşim taşıdır, bu taşın kullanan kişiye yeni ve aydınlık yollar
açtığına, korku ve endişeleri ortadan kaldırdığına inanılmaktadır.
Nazar
Nazar Ayna, el imalatı camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef
desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak
dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune
and the evil eye, and bring health and good luck have been used for
thousands of years, as they still are today. Before the advent of the
monotheistic faiths, human beings believed that idols and figurines
representing spirits and deities would protect them from harm, and in
later periods these were replaced by a wide variety of objects bearing
words, symbols and motifs relating to divine power that were believed to
exert a positive influence.
The hand motif is regarded as giving protection against the evil eye in
both Jewish and Islamic culture. Known as the Hand of Mother Fatma
or the Hamse Hand in Islamic and Arab culture, it is known as the
Hand of Hameş or the Hand of Miriam in Jewish culture. Prayers
inscribed on it enhance the power of the hand, which is believed to deflect
the harmful effects of the evil eye.
The Nazar Mirror is inspired by the form of the Hand of Mother
Fatma. It is inscribed with passages from Sura “Vakia” composed in the
form of an eye. The stone in the centre is jade, which is believed to open
new propitious paths for its user and to dispel fear and anxiety.
The Nazar Mirror, is handmade from glass and all the relief
patterns are decorated by hand using 24 carat gold leaf.
80556
R: 35 cm h: 46 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allah Korusun.”
El imalatı bej opal camdan kase.
Handmade opall glas bowl.
Kase / Bowl
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için
hazırlanan tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış
ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu
tek tanrılı dinlere kadar çeşitli idol ve heykelciklerin
kendilerini kötülüklerden koruyacağına inandı. Daha
sonraki dönemlerde ise pozitif etkileri olduğuna inanılan
çok çeşitli objeler kullanılmış, bunların üzerine ilahi gücün
isim ve sıfatları çeşitli sembol ve şekillerle işlenmiştir.
Pençe-i Al-i Aba; Hz.Muhammed, Hz.Ali, Hz.Hasan,
Hz.Hüseyin ve Hz. Fâtıma’nın adlarının, el şeklinde
yazılmasına verilen isimdir. Pençe-i Al-i Aba Kase, el
pençesi şekinde yapılmış tılsımlı objelerden esinlenerek
tasarlanmıştır. Desen olarak Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi’nde bulunan şifalı dualarla bezeli tılsımlı gömlek
üzerinden alınan motifler ve Hz. Ali’nin kılıcı zülfikar
stilize edilerek kullanılmıştır.
Pençe-i Al-i Aba
Pençe-i Al-i Aba Kase, el imalatı bej opal camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el
işçiliği ile 24 ayar altın yaldız ve cam boyası kullanılarak
dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune
and the evil eye, and bring health and good luck have been used
for thousands of years, as they still are today. Before the advent
of the monotheistic faiths, human beings believed that idols and
figurines representing spirits and deities would protect them from
harm, and in later periods these were replaced by a wide variety of
objects bearing words, symbols and motifs relating to divine power
that were believed to exert a positive influence.
Pençe-i Al-i Aba is a term describing the names of the Prophet
Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin and Fâtima composed in the
form of a hand. The Pençe-i Al-i Aba Bowl is inspired by
hand-shaped talismanic objects, and the motifs are by those on a
talismanic shirt in the Museum of Calligraphy in Istanbul and
by the double-bladed sword of Ali.
The Pençe-i Al-i Aba Bowl is handmade from beige opal glass
and all the relief patterns are hand-decorated using 24 carat
gold leaf and glass paint.
80554
R: 16 cm h: 24 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Şifalar Dileriz.”
El imalatı camdan kase.
Handmade glass bowl.
Tası / Bowl
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için
hazırlanan tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış
ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek
tanrılı dinlere kadar çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini
kötülüklerden koruyacağına inandı. Daha sonraki dönemlerde ise
pozitif etkileri olduğuna inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış,
bunların üzerine ilahi gücün isim ve sıfatları çeşitli sembol ve
şekillerle işlenmiştir.
Şifa
Şifa tasları, kullanılan kişiye şifa vermek üzere yapılmış ve
üzerlerinde kutsal sayı, sembol, dua ve sözlerin bulunduğu
taslardır. Kutsallığı bedene aktarmanın değişik yollarından biri
de, kutsal kabul edilen suyu içmek veya bu suyla yıkanmaktır.
Şifa tası form olarak, Anadolu’da yaygın olarak kullanılan şifa
taslarından esinlenerek tasarlanmıştır. Şifa taslarında görülen
çeşitli dua ve semboller stilize edilerek kase üzerinde desen olarak
kullanılmıştır. Kase üzerinde nesih yazı stili ile “Esma-i Hüsna”
(Allah’ın güzel isimleri) “Ya Kafi, Ya Şafi” ( Ey şifa veren, kulu
için yeterli olan) “Ya alemü-l alemin” (Ey alemleri en iyi bilen)
ifadeleri şifa dileklerini iletmek amacı ile kullanılmıştır.
Şifa Tası, el imalatı camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef
desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak
dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune
and the evil eye, and bring health and good luck have been used for
thousands of years, as they still are today. Before the advent of the
monotheistic faiths, human beings believed that idols and figurines
representing spirits and deities would protect them from harm, and in
later periods these were replaced by a wide variety of objects bearing
words, symbols and motifs relating to divine power that were believed to
exert a positive influence.
Healing bowls are decorated with sacred numbers, symbols, prayers
and inscriptions believed to give the user health. One of the ways of
transferring their effect to the body is to drink or bathe in holy water.
The form of the healing bowl is similar to those widely used in Turkey.
Inscriptions and symbols found on traditional healing bowls have been
used in a stylised interpretation on this bowl. They include the Esma-i
Hüsna (beautiful names of God), the words, “Ya Kafi, Ya Şafi ”
(O He who heals, he who intercedes) and “Ya alemü-l alemin”
(O He who is wisest in the universe), all in nesih script.
The Şifa Tası Bowl is handmade from glass and all the relief designs
are hand-gilded using 24 carat gold leaf.
80553
R: 20 cm h: 6 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Nazar Değmesin.”
El imalatı camdan kase.
Handmade glass bowl.
Kase / Bowl
Kötülüklerden korunmak, şifa almak, şans ve nazar için
hazırlanan tılsımlı eşyalar, binlerce yıl boyunca kullanılmış
ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. İnsanoğlu tek
tanrılı dinlere kadar çeşitli idol ve heykelciklerin kendilerini
kötülüklerden koruyacağına inandı. Daha sonraki dönemlerde ise
pozitif etkileri olduğuna inanılan çok çeşitli objeler kullanılmış,
bunların üzerine ilahi gücün isim ve sıfatları çeşitli sembol ve
şekillerle işlenmiştir.
Eller
El formu pek çok dini inanışa göre nazara ve kem göze karşı
koruyucu kabul edilmiştir. İslam kültüründe “Fatma Ana’nın
Eli” olarak bilinen bu form, Arap kültüründe Hamse Eli,
Musevi kültüründe ise Hameş veya Miriam’ın Eli olarak geçer.
Üzerine değişik dualar yazılarak etki gücü arttırılan el şeklinin
kem gözlere ve nazara karşı kullanılan etkili bir tılsım olduğuna
inanılır.
Eller Kase üzerinde, Fatma Ana eli formunda kesilmiş
8 adet el yer almaktadır. Ellerin üzerinde desen olarak stilize
edilmiş nazar ayetleri yazılıdır. Eller Kase, el imalatı camdan
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile
24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.
Talismanic objects intended to preserve the owner from misfortune
and the evil eye, and bring health and good luck have been used for
thousands of years, as they still are today. Before the advent of the
monotheistic faiths, human beings believed that idols and figurines
representing spirits and deities would protect them from harm, and in
later periods these were replaced by a wide variety of objects bearing
words, symbols and motifs relating to divine power that were believed to
exert a positive influence.
The hand motif is regarded as giving protection against the evil eye
in both Jewish and Islamic culture. Known as the Hand of Mother
Fatma or the Hamse Hand in Islamic and Arab culture, it is known as
the Hand of Hameş or the Hand of Miriam in Jewish culture. Prayers
inscribed on it enhance the power of the hand, which is believed to deflect
the harmful effects of the evil eye.
The Eller Bowl is decorated with eight hand motifs cut in the shape
of the Hand of Mother Fatma. Each hand is decorated with stylised
inscriptions consisting of verses from the Koran that give protection from
the evil eye. The Eller Bowl is handmade from glass and all the relief
decoration is hand-gilded using 24 carat gold leaf.
80509
R: 23 cm h: 17 cm
Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“41 kere Maşallah”
El imalatı camdan kase.
Handmade glass bowl.
Kase / Bowl
Pekçok kültürde kırk, özel anlamlar içeren
bir sayıdır. Türk toplumunun gelenek ve
göreneklerinde kökleşmiş hayır ve uğur dileklerinin
ifadesinde kırk ve kırkı aşan rakamların güçlendirici
özel anlamları bulunur. Bunun içindir ki 41 hatta
41,5 kere Maşallah dilimize yerleşmiş bir deyişdir.
Arapça bir kelime olan “Maşallah”; “Allah’ın
dilediği şey veya Allah’ın dilemesi” anlamına
gelir ve Allah’ın koruyuculuğunu dilemek üzere
kullanılır. 41 Maşallah Kase üzerinde, divani hat
yazı stilinde yazılan 41 adet “Maşallah” yazısı desen
olarak kullanılmıştır.
41 Maşallah
41 Maşallah Kase, el imalatı camdan üretilmiş olup
üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile
24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.
In many cultures the number forty has symbolic
significance. In Turkish tradition the number forty is
used in this way, particularly to wish another person good
fortune, as in the expression “Forty times maşallah”.
This is sometimes given emphasis by saying “Forty-one
times maşallah” or even forty-one and a half.
Maşallah is a word of Arabic origin meaning literally
“wished for by God” or “God’s wish” and used to
invoke God’s protection. The 41 Maşallah Bowl is
decorated with the word Maşallah written 41 times in the
calligraphic style known as divani.
The 41 Maşallah Bowl is handmade from glass, with
relief patterns entirely hand-decorated with 24-carat gold
leaf.
80485
R: 18 cm h: 11 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Nimetleriniz daim olsun”
Keşkül
Kase / Bowl
El imalatı yeşil camdan kase.
Handmade green colored glass bowl.
Keşkül, dervişlerin dilenirken kullandıkları aynı zamanda
sefertası gibi içine su ve yemek de koydukları kaplardır.
Genellikle hindistan cevizi kabuğundan yapılan keşküller
çeşitli anlamlar içeren sembollerle süslenir.
Tasavvuf öğretisinde dilenmenin amacı; kibirleri
yok etmek ve nefisleri terbiye etmekdir. Dervişlerin
dilenmeleri sırasında keşküllerine topladıkları “rızk”
günün sonunda tekkede paylaşılır ve böylece Keşkül
paylaşılan rızkın artmasını simgeler.
Keşkül Kase üzerinde, paylaşılan rızkın artması dileği
Mevlana’ya ait bir metinle simgelenmiş ve tasavvufta
dervişlerin ruhunu simgeleyen güvercin, motif olarak
kullanılmıştır. Keşkül Kase üzerindeki geometrik
desenler Konya Sahip Ata Türbesi’nden alınmış ve
stilize edilerek uygulanmıştır.
Keşkül Kase, el imalatı yeşil renkli camdan üretilmiş
eser üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile
24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanmıştır.
Keşküls were bowls used by mendicant dervishes as begging
bowls to hold food that was given to them. They were usually
made of coconut shell and decorated with various symbols.
For mystics begging was a way of crushing pride and teaching
self-abnegation. The food that they collected during the day
was shared out among all the dervishes in the lodge in the
evening. So the keşkül symbolises the virtue of sharing the
daily bread provided by God.
The Keşkül Bowl is decorated with a quotation from Mevlana
and a pigeon, which is the mystic symbol for the soul of
a dervish. The stylised geometric patterns on the bowl are
inspired by those of the Sahip Ata Tomb in Konya.
The Keşkül Bowl is handmade from green glass with relief
patterns gilded by hand with 24-carat gold leaf.
80486
R: 20 cm h: 10 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Afiyet olsun”
El imalatı siyah camdan sürahi.
Handmade black colored glass pitcher.
Sürahi / Pitcher
Türk toplumunda afiyet dilemek çok eskilere
dayanan bir gelenek, sofranın ağız tadı, esenliği ve
bereketiyle özdeş bir dilektir. Üzerindeki yazıtlarla
sağlık ve afiyet dileyen kaplar, siniler ve benzeri
gereçler, Türk sofralarında tarih boyunca kullanılan
nesneler olmuştur. Afiyetli Sürahi, İstanbul Türk
ve İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan,
12. yy sonlarına ait pirinç sürahiden esinlenerek
tasarlanmıştır. El imalatı siyah cam sürahinin boyun
bölümünde insan başlı yazı stiliyle “Afiyet olsun”
yazmaktadır. İnsan başlı yazı stili, yalnızca Selçuklu
dönemi madeni eserlerinde görülen yazı biçimidir.
Af iyetli
Afiyetli Sürahi, el imalatı sek siyah camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar altın
yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
Wishing someone appetite is a centuries-old Turkish
tradition. This wish is also a call for peace, happiness and
abundance at the table. Bowls, trays and similar objects
with inscriptions for good health and appetite have been used
on Turkish dinner tables throughout history. The Afiyetli
Pitcher has been inspired by a brass pitcher dated to the end
of the 12th century is on exhibit at the Istanbul Museum of
Turkish and Islamic Works of Art. The inscription “Bon
Appétit” is inscribed in an animated script on the neck of the
handcrafted black glass pitcher. Animated script is a style that
is unique to metal objects of the Seljuk period.
The Afiyetli Pitcher is handmade from pure black glass and
all the patterns of relief on the object have also been produced
by hand, using 24-carat gold gilding.
45723
R: 15 cm h: 21 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Bereketli olsun”
El imalatı siyah camdan kase.
Handmade black colored glass bowl.
Kase / Bowl
Türk toplumunda, günlük yaşam içinde farklı olaylar
için bereket dileğinde bulunmak, öteden beri yaygın
bir gelenektir. Pek çok eski eser üzerinde bu tür
dileklere rastlanır. Tarih boyunca kişiler, kendileri
ve aileleri adına veya başkalarına başta hükümdar ve
komutanlar olmak üzere armağan etmek amacıyla,
dileklerini ileten kaseler, taslar ve benzer eşyaları özel
olarak ürettirmişlerdir.
Bereketli Kase, üzerinde bereket dileği taşıyan
eski eserlerden esinlenerek tasarlanmıştır. Kase
üzerine uygulanan insan başlı geçmeli kufi yazı
stili, yalnızca Selçuklu dönemi madeni eserlerinde
görülen yazı biçimidir.
Bereketli
Bereketli Kase, el imalatı sek siyah camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar altın
yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
Wishing someone abundance is an age-old Turkish
tradition observed in several different moments of daily life.
Such wishes can be seen on many works of art. Throughout
history, people have had special bowls and other objects made
to order in their own name or in the name of their families to
offer as a gift to others, particularly to rulers and commanders.
The Bereketli Bowl was inspired by special bowls and objects
that have served as unique gifts that deliver a message of good
will. The animated script used in the Bereketli Bowl is a
style that is unique to metal objects of the Seljuk era.
The Bereketli Bowl is handmade from pure black glass and
all the patterns of relief on the object have also been produced
by hand, using 24-carat gold gilding.
45724
R: 16 cm h: 7 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Kınalı eller, kutlu diller”
El imalatı siyah camdan, altın yaldız dekorlu kase.
Handmade black colored glass bowl with gold gilding.
Kase / Bowl
Kına yakma, Selçuklu’dan bugüne dek ulaşan bir
gelenektir. Bu geleneğin bir parçası olan eski kına
tası örneklerinin pek çoğunda, evliliğin hayırlı ve
uğurlu olmasını dileyen dilekler yer almaktadır.
Kınalı Kase, “Kınalı eller, kutlu diller” dileğini
iletir. Kınalı Kase üzerinde kullanılan insan başlı
yazı stili, yalnızca Selçuklu dönemi madeni
eserlerinde görülen yazı biçimidir.
Kınalı
Kınalı Kase, el imalatı sek siyah camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar
altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
Adorning the body with henna is a tradition that has
come down to our day from the Seljuks. Old henna bowls
form part of this tradition. Many examples of these bowls
bear wishes of happiness and good luck to newlyweds.
The Kınalı Bowl, wishes you “hennaed hands and
blessed tongues”. The Kınalı Bowl is inscribed with
animated script which is only found in metal objects
from the Seljuk era.
The Kınalı Bowl is handmade from pure black
glass and all the patterns of relief on the object have
also been produced by hand, using 24-carat gold
gilding.
45725
R: 20 cm h: 4 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Şifalar dileriz”
Şifalı
Kase / Bowl
El imalatı siyah camdan kase.
Handmade black colored glass bowl.
Şifalı Kase, el imalatı siyah camdan üretilmiş,
dikey harflerin yanlızca uç bölümlerinin insan başı
biçiminde tamamlandığı insan başlı yazı stiliyle
süslenmiştir. İnsan başlı yazı stili yalnızca Selçuklu
dönemi madeni eserleri üzerinde görülür.
Şifalı Kase, el imalatı sek siyah camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar
altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The Şifalı Bowl is made of handcrafted black glass and
is decorated in an animated script where only the tips of
the vertical letters are shaped like a human head. The
animated script is unique to the metal objects of the
Seljuk era.
The Şifalı Bowl is handmade from pure black glass
and all the patterns of relief on the object have
also been produced by hand, using 24-carat gold
gilding.
45726
R: 16.8 cm h: 7.4 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Tebriklerimizi
takdim eyleriz efendim”
Konuşan
Kase / Bowl
El imalatı siyah camdan, altın yaldız dekorlu kase.
Handmade black colored glass bowl with gold gilding.
Konuşan Kase, üzerindeki “Tebriklerimizi takdim
eyleriz efendim” kutlaması canlı yazı stiliyle
işlenmiştir. Canlı Yazı; birbiriyle konuşurken el kol
hareketleri yapan ve/veya kadeh tutan, ok atan,
saz çalan insan figürlerinin harflerle birleşmesinden
meydana gelir.
Canlı Yazı stili yalnızca Selçuklu dönemi madeni
eserleri üzerinde görülür. Bu yazı stilinin yer
aldığı tarihi eserlerde genellikle şölen, av veya taht
sahneleri betimlenmiş, kutlama, bereket ve iyilik
temaları işlenmiştir.
Konuşan Kase, el imalatı siyah camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar
altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The Konuşan Bowl is made “Please accept our
congratulations” inscribed on it in animated calligraphy. This
animated calligraphic style is composed of human figures with
hands moving as they talk and/or holding goblets, throwing
arrows or playing stringed instruments, joining together with
the letters of the script. The style is unique to the metal
objects of the Seljuk era. Works marked by this style usually
depict feasts, hunting or coronation scenes and themes such as
celebration, abundance and virtue.
The Konuşan Bowl is handmade from pure black glass
and all the patterns of relief on the object have also been
produced by hand, using 24-carat gold gilding.
45727
R: 14.5 cm h: 6.5 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Hayırlı olsun”
Hayırlı
Kase / Bowl
El imalatı siyah camdan, altın yaldız dekorlu kase.
Handmade black colored glass bowl with gold gilding.
Hayırlı Kase günlük yaşam içinde pek çok
farklı olay için hayır duası okuma geleneğini
simgelemek ve bu dileği iletmek amacı ile
oluşturulmuştur.
Hayırlı Kase, üzerinde Selçuklu döneminde
madeni eserler üzerinde görülen ve dikey harflerin
uç bölümlerinin insan başı biçiminde tamamlandığı
insan başlı yazı stiliyle “Hayırlı Olsun” yazmaktadır.
Hayırlı Kase, el imalatı siyah renkli camdan
üretilmiş olup üzerindeki rölyef desenlerin tümü
24 ayar altın yaldız kullanılarak el içiliği ile
dekorlanmıştır.
The Hayırlı Bowl has been created to symbolize
the tradition of saying the prayer “Hayırlı
Olsun”, or “May it be favorable” commonly
used for extending good wishes for diverse events in
everyday life.
The Hayırlı Bowl carries the inscription “Hayırlı
Olsun” in a calligraphic style where vertical letters are
completed in the shape of human heads, an art that can
be seen on metal objects of the Seljuk period.
The Hayırlı Bowl is handmade from pure black glass
and all the patterns of relief on the object have also been
produced by hand, using 24-carat gold gilding.
45387
R: 14 cm h: 9 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Elinize sağlık”
El imalatı cam kase.
Handmade glass bowl.
Kase / Bowl
Karalama; hattatların eserlerini yazmaya
başlamadan önce ellerini alıştırmak veya boş
zamanlarında ellerinin duyarlılığını yitirmemek için,
bazı sözcük ve harfleri kağıt üzerine yineleyerek
yazmaları sonucu oluşan bir tür yazı denemesidir.
Karalama Kase üzerindeki yazılar, 19. yy’a ait
bir noktalı sülüs/nesih karalama çalışmasından
alınmıştır.
Karalama
El yapımı camdan üretilmiş Karalama Kase
üzerindeki desenlerin tümü el işçiliğiyle
dekorlanmıştır.
Scribbling is a type of calligraphic experimentation of
writing words and letters on paper which calligraphers
would use to practice their skills before starting on their
inscriptions or to keep their hands active at times when
they were not working. The inscriptions on the Karalama
Bowl have be en taken from a scribbling in the dotted
thuluth/nesih style of the 19th century.
The Karalama Bowl is handmade and hand decorated.
45733
R: 26 cm h: 12 cm
Üretimi 1000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Yıldızınız sönmesin”
El imalatı yeşil cam vazo.
Handmade green colored glass vase.
Vazo / Vase
Hilal, Türk Kavimleri’nde İslam öncesi çağlardan
beri kullanılagelen kutsal bir simgedir. Türklerin
İslamiyeti kabulüyle birlikte bu inancın simgesi
haline dönüşmüştür. Ayyıldız Vazo’nun yıldız istifi
besmeleden oluşur. Hilal istifinde ise “Allah’tan
başka Tanrı yoktur, Muhammed O’nun elçisidir”
yazılıdır.
Ayyıldız
Ayyıldız Vazo, el imalatı yeşil camdan üretilmiş
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü 24 ayar
altın yaldız kullanılarak el işçiliği ile dekorlanmıştır.
The crescent moon is a holy symbol that goes back
to the Turkish tribes before the advent of Islam. With
the conversion of the Turks to Islam, the form became
a religious symbol. The Ayyıldız Vase’s star has been
shaped by a prayer. The crescent moon form contains the
inscription, “There is no God but Allah and Mohammed
is His Prophet.”
The Ayyıldız Vase is handmade green glass and all the
patterns of relief on the object have also been produced by
hand, using 24-carat gold gilding.
45734
R: 20 cm h: 33 cm
Üretimi 1000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Candan, yürekten”
El imalatı karamel renkli, elips formlu camdan vazo.
Handmade caramel colored glass vase.
Vazo / Vase
Cam üzerinde yürekten bir dilekle besmele
çeken Kufi yazılar.
Sargın
Sargın sözcüğü; candan, içten, yürekten anlamını
içermektedir. Sargın Vazo üzerinde, Emin Barın
ustanın 1981’de yaptığı “Kufi Besmele” çalışması
kullanılmıştır.
Karamel renkli, el imalatı vazonun çevresini saran
desenin tümü, 24 ayar altın yaldız kullanılarak, el
işçiliği ile dekorlanmıştır.
Kufic script on glass whispering a prayer
from the heart.
The word “Sargın” means from the heart, the spirit,
the inner soul. The design on the Sargın Vase is from
calligrapher Emin Barın’s “Prayer in Kufic Script”
produced in 1981.
The entire design enveloping the elliptic form of this
caramel-colored vase has been glazed in gold and is
handmade.
45740
R: 15.6 cm h: 16 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Evrenin bereketiyle”
El imalatı, karamel renkli camdan küresel formlu mumluk.
Handmade caremel colored glass candle holder with gold gilding.
Mumluk / Candle Holder
Ustalık aynalı hatla cama yansımış, yaşamı
kutsayarak tüm evreni kucaklamış.
Barek
Barek Mumluk üzerinde desen olarak hat ustası
Emin Barın’ın 1973’te yaptığı divani, aynalı
“Barekallah” çalışması kullanılmıştır.
Karamel renkli el imalatı mumluk üzerindeki
desenin tümü 24 ayar altın yaldız kullanılarak, el
işçiliği ile dekorlanmıştır.
Craftsmanship reflected on glass in a mirrored
script that blesses life and reaches out for
the entire universe.
The Barek Candle Holder features “Plentiful Allah
in Mirror Divani Script” produced by calligrapher Emin
Barın in 1973.
The gilded design of the handcrafted caramel-colored
spherical candle holder is handmade.
45742
R: 18 cm h: 19 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Yerden göğe kadar”
El imalatı cam vazo.
Handmade glass vase.
Vazo / Vase
Yeryüzü gökyüzüne kavuşur...
Yazının sanatı, camın evrensel güzelliğiyle
buluşur.
Yergök
Yergök Vazo üzerinde, hat ustası Emin Barın’ın
1981’de yaptığı “Latin harfleriyle Allah” çalışması
kullanılmıştır. Latin harfleriyle Allah, hat ustası
Emin Barın’ın anlam olarak geleneğe bağlılığını
sürdürürken, bu geleneği çağdaş bir yaklaşımla
yorumladığı çalışmaları arasında yer almaktadır.
Yergök Vazo, el imalatı camdan üretilmiş
olup üzerindeki desenlerin tümü el işçiliği ile
dekorlanmıştır.
The land meets the sky…
The art of calligraphy meets the universal
beauty of glass.
“Allah in Latin Alphabet” a work produced by master
calligrapher Emin Barın in 1981 can be seen on the
Yergök Vase. While adhering to the tradition in terms
of meaning, master calligrapher Emin Barın offers a
contemporary interpretation in his quartet in Latin
alphabet.
The vase is handmade and hand decorated.
45743
R: 12 cm h: 30 cm
Üretimi 1000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Mutluluğunuz sonsuz olsun”
El imalatı cam vazo.
Handmade glass vase.
Vazo / Vase
Feleğin çarkını sonsuzca döndürür...
Emin Barın’ın yorumunu Latin çizgilerde
sürdürür.
Çark-ı Felek
Çark-ı Felek Vazo üzerinde, hat ustası Emin
Barın’ın 1984 tarihli “5’li Allah” çalışması
kullanılmıştır. 5’li Allah, hat ustası Emin Barın’ın
anlam olarak geleneğe bağlılığını sürdürürken,
bu geleneği çağdaş bir yaklaşımla yorumladığı
çalışmaları arasında yer almaktadır.
Çark-ı Felek Vazo, el imalatı camdan üretilmiş
olup üzerindeki desenlerin tümü el işçiliği ile
dekorlanmıştır.
Wheel of fortune… turning and turning,
into eternity…
Emin Barın’s interpretation is wrapped in
the lines of the Latin alphabet.
Calligrapher Emin Barın’s “Allah Quintet” produced
in 1984 has been used on this Çark-ı Felek Vase.
While adhering to the tradition in terms of meaning,
master calligrapher Emin Barın offers a contemporary
interpretation in his quintet.
The vase is handmade and hand decorated.
45739
R: 18 cm h: 25 cm
Üretimi 1000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1000 pieces.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allah’ın adıyla”
El imalatı opal vazo.
Handmade opal glass vase.
Vazo / Vase
Geleneksel mirası Latin harflerinde yaşatan...
Emin Barın ustanın yaratıcılığını çağdaş
boyutlarda yansıtan.
Dörtlü
Dörtlü Vazo üzerinde, hat ustası Emin Barın’ın
“4’lü Allah” çalışması kullanılmıştır. 4’lü Allah,
hat ustası Emin Barın’ın anlam olarak geleneğe
bağlılığını sürdürürken, bu geleneği çağdaş bir
yaklaşımla yorumladığı çalışmaları arasında yer
almaktadır.
Dörtlü Vazo, el imalatı opal camdan üretilmiş
olup üzerindeki desenlerin tümü el işçiliği ile
dekorlanmıştır.
Keeping up the tradition in Latin alphabet…
The creative force of master Emin Barın, acquires a
contemporary dimension.
Calligrapher Emin Barın’s “Allah” quartet is used
on this Dörtlü Vase. While adhering to the tradition in
terms of meaning, master calligrapher Emin Barın offers a
contemporary interpretation in his quartet.
The vase is handmade and hand decorated.
45744
R: 16 cm h: 22 cm
Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 pieces.

Benzer belgeler

Tığ İşi - Paşabahçe Mağazaları

Tığ İşi - Paşabahçe Mağazaları of different origins, different tongues, and different beliefs all live together Anatolian Coins: Historical documents holding up a mirror to the past The new History.Culture.Glass Collection is in...

Detaylı

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları with cobalt blue. The figures of eagles set into the three rows of cobalt-bordered medallions on the body and base represent the “protective spirit”. The Koruyan Bowl is handmade and all its patter...

Detaylı

Kargamış Kraliçesi

Kargamış Kraliçesi Koruyan Vazo, el imalatı bej opal camdan üretilmiş, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile eskitme boya kullanılarak dekorlanmıştır. On the Koruyan Vase figures a relief inspired from th...

Detaylı

Varoluşun Simgesi: 7

Varoluşun Simgesi: 7 ağız formu sayesinde ön plana çıkarılmıştır. Güneş Vazo, el imalatı amber renkli camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlanm...

Detaylı

Evrensel Mirasın İzinde

Evrensel Mirasın İzinde (Peonies), and ‘Çiçek Dalları’ (Flower Springs). The beauty of blue and white, however, could not endure the test of time and failed to adapt to change and flux. By the 18th century, the art had be...

Detaylı

Ayasofya Meryem Ana Mozaik Vazo

Ayasofya Meryem Ana Mozaik Vazo Mühr-i Süleyman Vazo, üzerinde nazara karşı etkili olan sembol ile günlük yaşam içinde nazara karşı korunma arzusunu simgelemek amacı ile oluşturulmuştur. Vazo, el imalatı mor renkli camdan üretilm...

Detaylı