dosyayı indir - cengiz tekerci

Transkript

dosyayı indir - cengiz tekerci
Ad Soyad:
Not:
………………………………….…
………
1.)
yüzük
demir para
simit
6.)
koni
küp
tabak
Yezda
silindir
İzel
Eren
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri daireye
Yukarıdaki çocuklardan hangisi söylediği ile bir
örnek vermiştir?
çember çizilmez?
A.
B.
A. Yezda
C.
2.)
Eren : üçgen prizma
Ali : kare prizma
Yezda: küp
Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin söylediği ile
bir dikdörtgen çizilmez?
A. Yezda
B. Eren
3.)
küp
üçgen prizma
B. İzel
C. Eren
7.)
yol
elma
bahçe
iğne
kedi
Nil
Cem
Can
Ece
Ali
Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söyledik leri “metre” ile ölçülür?
C. Ali
kare prizma
A. Nil – Can
B. Cem – Ece
C. Nil - Ali
8.) 1. Bütün kenarları birbirine eşittir.
2. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
Cem
Ece
3. Kare prizmanın bütün yüzlerinde vardır.
Can
Hangi öğrencinin söylediğinde dikdörtgensel
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri
bölge daha fazladır?
“kare”nin özelliklerindendir?
A. Ece
B. Cem
C. Can
A.yalnız 1
B. 1 – 3
9.)
4.)
C. 2 – 3
Yanda abaküste
verilen işlemin
sonucu kaçtır?
Yukarıdaki kalemin boyu kaç cm’dir?
A. 7 cm
5.)
B. 6 cm
C. 8 cm
Birler basamağı 6, onlar basamağı 9
olan sayıdan; 2 birlik ve 5 onluk
çıkarsa kaç kalır?
A. 45
B. 44
A. 89
B. 23
C. 33
10.)
kare prizma
dikdörtgen
prizma
küp
Yukarıdaki ailede hangisinin söylediğinde hem
C. 71
dikdötgensel hem de karesel bölge vardır?
A. anne
B. baba
C. çocuk
11.)
Yanda kaç tane kare
16.)
Kartonlarla bir kare prizma
yapmak istiyorum.
vardır?
Buna göre, Berk için aşağıdakilerden hangisi
A. 4
B. 6
12.)
64
- 20
. 40
35
+ 43
. 78
C. 5
gereklidir?
A. 6 tane karesel bölge
67
+ 22
. 45
76
- 46
. 30
B. 4 karesel bölge, 2 dikdörtgensel bölge.
C. 2 karesel bölge, 4 dikdörtgensel bölge.
17.)
Mert İpek
yolcu var. Otobüse 14
Anıl Eda
kişi binip, 23 kişi iniyor.
Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin yaptığı
işlem doğrudur?
Buna göre, otobüste kaç yolcu vardır?
A. Mert – Anıl
B. İpek – Eda
C. Mert - Eda
Yandaki aile, bir kapının
13.)
A. anne
A. 39
B. 16
18.)
Ağaçtaki 78 elmadan 3
düzine kadarı yere düştü.
istediler. Buna göre en çok
Buna göre ağaçta kaç elma
kimin karışı gelir?
kalmıştır?
B. çocuk
C. baba
Yandaki kelebekler
A. 42
B. 54
bir düzineden kaç
50’dir. Buna göre bu sayıdan 25
fazladır?
çıkarsa kaç kalır?
B. 6
C. 7
B. 43
20.)
aşağıdaki geometrik
cisimlerden hangisine
ve yüz sayısı diğerlerinden farklıdır?
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen prizma
C. 23
Yandaki açılım,
Aşağıdakilerden hangisinin köşe, ayrıt
A. Kare prizma
C. 66
19.) A8 sayısınındaki A’nın basamak değeri
A. 33
15.)
C. 15
boyunu karışlayarak ölçmek
14.)
A. 5
Yandaki otobüste 25
aittir?
A.
B.
C.