GAZOZ KAPAĞINDAN ÇIKAN DOSTLUK 29 Ocak`ta

Transkript

GAZOZ KAPAĞINDAN ÇIKAN DOSTLUK 29 Ocak`ta
GAZOZKAPAĞINDANÇIKANDOSTLUK
29Ocak’tavizyonagirecekolanİftarlıkGazozfilmindensadecesıcacık
birfilmdeğil,sıcacıkbirarkadaşlıkdadoğdu!
Çocuklarınsokaktahepberabergönüllerinceoynadıkları,sokaklarınsıcacıkdostluklarla
dolu olduğu, yaz tatilinde camide hocayı dinleyip ardından yine hep beraber denize
koştukları, kendi özel dünyalarının saf penceresinden hayatı anlamaya çalıştıkları
günlereselamedenİFTARLIKGAZOZ’da,çocukoyuncularfilmçekimleriboyuncabirkaç
aylığına da olsa dijital dünyadan koptular. Tıpkı eskisi gibi beraber gülüp eğlenmenin,
koşup oynamanın tadına vardılar. Filmin Cem Yılmaz ile beraber başrolünü paylaşan
küçük oyuncusu Berat Efe Parlar (Adem) da sınıf arkadaşını oynayan Greta Fusca
(Berna)ileçokiyiarkadaşoldu.
GazozcuçırağıAdem,sıraarkadaşıBerna,gazozkapakları,büyüklerinitirazınarağmen
ağıryazsıcağındatutulanoruçveverilensözler…YükselAksu’nunçocukluğundanizler
taşıyan senaryosuyla İFTARLIK GAZOZ filminde anlatılan, biraz da Arçelik Bekir’in kızı
Berna’yaolanderinbağlılığınedeniyleboyundanbüyükişlerekalkışanAdem’inöyküsü,
aslındaherkesinçocuklukhikayesinegöndermeyapıyor.İlkkezMuğla’dakifilmsetinde
tanışan minik oyuncular çok başarılı bir uyum yakalarken 70’li yılların en sıcak
zamanlarında ülkenin içinden geçtiği tüm zorluklara rağmen birlik olmayı, izleyiciyi
zamanzamangüldürüpbazendehüzünlendirerekanlatıyor.
İtalya’da yaşayıp sadece bu film için Muğla Ula’ya gidip-gelen Greta Fusca, Türk olan
annesindenöğrendiğiTürkçe’yiEfevesettekidiğerçocukoyuncuarkadaşlarısayesinde
iyice ilerlettiğini, kendilerine oyuncu koçluğu yapan, aynı zamanda Adem’in annesini
oynayan Ümmü Putgül ve Efe ile aynı evde kalarak hem rolüne çok daha iyi
hazırlandığını hem de artık hiç sarsılmayacağına inandığı bir dostluğa sahip olduğunu
iletti.
Muzaffer Yıldırım/NuLook, Elif Dağdeviren/EDGE CCF ve TEKE Film ortak
yapımcılığındagerçekleştirilenİFTARLIKGAZOZ,yeniyılınilkayında29Ocak’tavizyona
giriyor.
www.iftarlikgazoz.com
www.edgeccf.com
DetaylıBilgiveGörselİçin:
ArzuMildan/MedyaİlişkileriDirektörü
EDGEYapım&YaratıcıDanışmanlık
TEL:02122659292|CEP:0532.484.1269
[email protected]|www.edgeccf.com

Benzer belgeler

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ`NDE `MOTOR` DEDİLER: “İFTARLIK GAZOZ

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ`NDE `MOTOR` DEDİLER: “İFTARLIK GAZOZ Ula’da   çekimlerine   başlanan   İFTARLIK   GAZOZ   filmi,   yönetmenin   daha   önce   yaptığı   filmlere   benzer   şekilde   yöre   halkının   doğal   yüzlerini ...

Detaylı

İFTARLIK GAZOZ SİZİ SİNEMAYA ÇAĞIRIYOR 29 Ocak`ta Vizyona

İFTARLIK GAZOZ SİZİ SİNEMAYA ÇAĞIRIYOR 29 Ocak`ta Vizyona eğlenceli öğelerle işliyor. Gazozların kapakları açılınca aynı tatta, duyguda buluşan Anadolu insanının yaşadıklarını, üzüntüyü, neşeyi, keyfi birlikte paylaşmalarını, 70'ler Tür...

Detaylı

oyuncu kaşifi yüksel aksu`nun yeni keşifleri ile iftarlık gazoz

oyuncu kaşifi yüksel aksu`nun yeni keşifleri ile iftarlık gazoz değil, aynı zamanda iyi kalbi ile de bu ekibin bir parçası olması için Ümmü Putgül ile anlaştı. Muğla’ya geldikten sonra Londra’da yaşayan usta bir oyuncudan, hızla Muğlalı ...

Detaylı