mmerdogan-cv-01012016

Transkript

mmerdogan-cv-01012016
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
CV
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
01.01.2016
[email protected] * [email protected]
Tel: 0532 300 13 73
www.mmuraterdogan.com
(Ocak 2016)
Kişisel Bilgiler
Mevcut
Resmi ve
Sivil Toplum
Görevleri:







Doğum Tarihi:
Tel:
Cep
E-mail
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
H.Ü.Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi -HUGO Müdürü
H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yrd.
UNESCO Türkiye MOST ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Üyesi
Unesco-Türkiye MOST Komitesi Üyesi
Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi
Özgürlük Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı
11. 03. 1964 * Doğum Yeri: Erciş-Van
++90 312 297 87 25 Fax: ++90 312 297 87 40
++90 532 300 13 73
[email protected] * [email protected]
Öğrenim
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Orta Öğrenim
“Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri:1990-2005”
Tez Danışmanı: Prof.Dr. A.Füsun Arsava
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2006
(11.12.2006)
Doktora Araştırması:
Almanya- Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi (1995-1997)
Almanya-Bonn Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitesi Avrupa Entegrasyon
Araştırmaları Merkezi (European Integration Research Center, ZEI) (1997-1999)
‘Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Siyasal Kültür ve Seçmen Davranışı:: 1970-1990” Tez
Danışman : Prof. Dr. Ergun Özbudun
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Erciş Atatürk Ortaokulu ve Erciş Lisesi
1991
1986
1980
Post-Doc Çalışmaları
Yer
ABD- Washington DC
Almanya-Berlin
İngiltere-Oxford
Almanya-Berlin
Almanya-Duisburg
Üniversite/Konu / Burs Veren Kurum
Johns Hopkins Üniversitesi, American Institut for Contemporary German Studies
Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP)
Oxford Üniveritesi
Humboldt Üniversitesi
Duisburg-Essen Üniversitesi
Tarih
2014 (3 ay)
2013 (2 ay)
2012 (1 ay)
2010 (3 ay)
2007 (3 ay)
Yabancı Dil
Almanca
İngilizce
Çok iyi (konuşma, okuma, yazma)
İyi
(konuşma, okuma, yazma)
İlgi Alanları:
Göç ve Göçmenlik, Avrupa’daki Türk Göçmenler, Mülteciler, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Türk Siyasal Hayatı, Türk Dış Politikası, Avrupa
Kimliği, Dış Politikada Kamuoyu, Türkiye’de ve Yurtdışında Karikatürler, Uyum Politikaları, Alman Dış ve İç Politikası, Seçim ve Kamuoyu
Araştırmaları ve Analizleri, Almanya Dış Politikası, Medya Araştırmaları
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
1
İş Tecrübesi / Mesleki Gelişim
AKADEMİK KARİYER
Doçent
Yardımcı
Doçent
Öğretim
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
Uluslararası İlişkileri Doçenti – Üniversitelerarası Kurul: 4 Ekim 2011
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD
20112010
2008
2003-2007
1987-1998
DİĞER İŞ TECRÜBELERİ
Rektör
Danışmanı
YÖK Başkan
Danışmanı
Başkan
Danışmanı
Merkez Müdürü
Müdür Y.
Merkez Mdr.Y.
TBMM
Mahalli Katip
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu
Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı
Ocak 2012Ocak 2016
2011-2012
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı
2011
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM)
TBMM AB Uyum Komisyonunda Görevlendirme / Proje Yöneticiliği
T.C. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği
2011
20082008-2011
2004
2000-2002
Verdiği Dersler
Ders (L:Lisans, YL: Yük.Lis.)
Nerede Verildiği
Sosyoloji
Siyasal Düşünceler Tarihi (L)
Siyasal Düşünceler Tarihi(L)
Çağdaş Devletler Düzeni (L)
Siyasal İdeolojiler (L)
Siyaset Sosyolojisi (L)
Avrupa Birliğinin Siyasi ve Hukuki Yapısı (L)
Türk Anayasa Düzeni (L)
Anayasa Hukuku (L)
Anayasa Hukuku (L)
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (L)
Bölgesel Politikalar: Avrupa Birliği (L)
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
Avrupa Birliği’nde Siyaset (YL)
Göç Çalışmaları (YL)
Karşılaştırmalı Siyaset (YL)
Avrupa Kimliği (YL)
Siyasal İdeolojiler (YL)
Avrupa Birliğinde Güncel Konular (YL)
Din ve Siyaset (DR)
Kimlik Politikaları (DR)
Hacettepe Üniversitesi İİBF
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Y. Bölümü
Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Atılım Ü. Sosyal Bilimler Enst.AB Yüksek Lisans Prog.
Başkent Üniversitesi AB ve Uluslar arası İlişkiler YL Programı
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
2
YAYINLAR (SEÇİLMİŞ)
KİTAP
Kitap (coEd.)
Kitap
Kitap
Kitap (coEd.)
Kitap (Ed.)
Kitap
Kitap (Ed.)
Kitap
Kitap
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Bölümü
Kitap
Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul (Ayhan Kaya ile ) . [ISBN: 978-605-399-397-1]
Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniv. Yayın., İstanbul.
[ISBN: 978-605-399-369-8]
Karikatürlerle Avrupa Medyasında İslam ve İslamofobi-Islam and Islamafhobia in
Cartoons of the European Media, BYEGM, Ankara. []
Türk Dış Politikası II Anadolu Üniv. Yayınları, Eskişehir (Kemal Yakut ile) [ISBN: 978-975-061644-0]
Dış Politika Analizleri, Anadolu Üniv. Yayınları [ISBN: 978-975-06-1609-9]]
50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristlerin Gözüyle Türkler, YTB, Ankara
Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum - Turks Abroad: Migration and
Integration in its 50th Year -Türken im Ausland: 50 Jahre Migration und Integration , Ed.
M. Murat ERDOĞAN; Orion Kitabevi, 2010, Ankara , [ISBN: 978-9944-769-53-2].
Relations Between Turkey and Greece and “Europeanization”: A Survey Based on
Official Records of Turkish Grand National Assembly: 1994-2006 / TBMM Tutanaklarında
Türk-Yunan İlişkileri ve Avrupalılaşma :1994-2006 ,TBMM Kültür Sanat Yay. No :129, TBMM
Basımevi,Ankara. (H.Bağcı ile) [ISBN: 978-975-6226-42-1]
Turkish Media: The Relations Between Turkey and Greece and “Europeanization”:19942006 /Türk Medyasında Türk-Yunan İlişkileri ve “Avrupalılaşma”:1994-2006,TBMM Kültür
Sanat Yay.No:130, TBMM Yayınevi,Ankara. (H.Bağcı ile) [ISBN: 978-975-6226-43-8]
2015
Türkiye’ye Kitlesel Göçlerde Son Dalga: Suriyeliler, Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan
21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, Ed. M.Murat Erdoğan-Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 315-347.
[ISBN: 978-605-399-397-1]
Türkiye’nin Göç Politikası (Yelda Devlet ve Deniz Aydınlı ile), Kamu Politikası, Kuram ve
Uygulama, Editörler: Mete Yıldız, Mehmet Zaid Sobacı, Adres Yayınları, Ankara, s.: 436-476.
(Yelda Devlet ve Deniz Aydınlı ile) [ISBN: 978-975250-037-2]
11 Eylül’den Sarrazin’e Almanya’da Sosyal ve Siyasi Bağlam İçinde İslam, Almanya’da
Müslümanlar: Toplumsal Etkileşim Sürecinde Sorunlar ve Perspektifler, Ed. Yılmaz Bulut,
Kadim Yayınevi, Ankara, s.59-75. [ISBN: 978-975-9000-52-3]
Der eigentliche Gewinn des Migrationsprozesses: Gegenseitiger Anschauungs-Austauch”
“Göç Sürecinin Asıl Kazancı: Karşılıklı Zihniyet Transferleri”,
Willkommen in Deutschland – Deutsch-Türkische Begegnungen, Almanya’ya Hos
geldiniz,– Türk-Alman Buluşmaları, Ed. Aka, Hasan / Yalcinkaya, Metin (Hrsg.), Herder
Verlag, Freiburg-Almanya. [ ISBN: 978-345-1307-36-2]
Der eigentliche Gewinn des Migrationsprozesses: Gegenseitiger Anschauungs-Austauch”
“Göç Sürecinin Asıl Kazancı: Karşılıklı Zihniyet Transferleri”, Willkommen in Deutschland –
Deutsch-Türkische Begegnungen, Almanya’ya Hos geldiniz,– Türk-Alman Buluşmaları,
Ed. Aka, Hasan / Yalcinkaya, Metin (Hrsg.), Herder Verlag, Freiburg
“1989-1993 Dönemi Türk Dış Politikası”, Türk Dış Politikası II, Anadolu Üniv. Yayınları,
Eskişehir (Ed.Kemal Yakut-M.Murat Erdoğan) (Arda Akçiçek ile) [ISBN: 978-975-06-1644-0]
26-52.
“1993-1996 Dönemi Türk Dış Politikası”, Türk Dış Politikası II, Anadolu Üniv. Yayınları,
Eskişehir (Ed.Kemal Yakut-M.Murat Erdoğan) (Deniz Aydınlı ile) s. 54-90. [ISBN: 978-975-061644-0]
“1997’den Lüksemburg Zirvesi’ne Türk Dış Politikası”, Türk Dış Politikası II, Anadolu Üniv.
Yayınları, Eskişehir (Ed.Kemal Yakut-M.Murat Erdoğan) (Mustafa Kocaay ile) s. 92-123.
[ISBN: 978-975-06-1644-0]
“AK Parti’nin İkinci Dönemi Türk Dış Politikası: 2007-2011”, Türk Dış Politikası II, Anadolu
2015
2015
2013
2013
2013
2012
2010
2008
2008
3
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
Bölümü
Üniv. Yayınları, Eskişehir (Ed.Kemal Yakut-M.Murat Erdoğan), s. 194-229 (Deniz Aydınlı ile)
[ISBN: 978-975-06-1644-0]
Kitap
“Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasının Genel Özellikleri”, Türk Dış Politikası II Anadolu
Bölümü
Üniv. Yayınları, Eskişehir, s.230-260. (Ed.Kemal Yakut-M.Murat Erdoğan) [ISBN: 978-975-061644-0]
Kitap
“Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşünden Kurtuluş Savaşına Kadar Türk Dış Politikası”, Türk
Bölümü
Dış Politikası I Anadolu Üniv. Yayınları, Eskişehir, s.230-260. (Ed.Hüseyin Bağcı-Kemal
Yakut), s.2-27. [ISBN: 978-975-1360-9]
Kitap
“II. Dünya Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası:1939-1945”, Türk Dış Politikası I Anadolu Üniv.
Bölümü
Yayınları, Eskişehir, s.100-129. (Ed.Hüseyin Bağcı-Kemal Yakut) s.100-129. [ISBN: 978-9751360-9]
Kitap
“1970-1980 Dönemi Türk Dış Politikası”, Türk Dış Politikası I Anadolu Üniv. Yayınları,
Bölümü
Eskişehir, s.178-201. (Ed.Hüseyin Bağcı-Kemal Yakut) [ISBN: 978-975-1360-9]
Kitap
“1980-1990 Türk Dış Politikası”, Türk Dış Politikası I Anadolu Üniv. Yayınları, Eskişehir,
Bölümü
s.230-260. (Ed.Hüseyin Bağcı-Kemal Yakut) s.202-228. [ISBN: 978-975-1360-9]
Kitap
“Being a Migrant in Europe: The case of Turkish Immigrants in German”, UNESCO, in: Social
Bölümü
Change Bioethics and Public Politics, Ankara, 2012’
Kitap
Avrupa Birliği’nde Türk Göçmenler ve Mültecilere Yönelik Algılamalar, İltica, Uluslararası Göç
Bölümü
ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika, Eds. Ö.Çelebi, S.Özçürümez, Ş.Türkay,
UNHCR, 2011, 257-268. [ISBN: 978-975-6964-06-4]
Kitap
“ Türkiye-AB İlişkilerinin Değişen Temel Dinamiği: Avrupalı Türk Göçmenler ve “Kazanılmış
Bölümü
Avrupalılığa” Katkı", Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (Ed. M. Murat
Erdoğan), Cilt: 2010, Sayfa: 185-197. [ISBN: 978-9944-769-53-2].
Kitap
“Bir “Entegrasyon” Aracı Olarak “Terör”: Almanya’da Müslüman Göçmenlerin
Bölümü
Entegrasyonunda “Terör Şüphesi” ve Alman Medyası: 2005-2007”, Terör ve Türkiye, Ed. Ali
Çağlar, Gazi Kitabevi, Ankara, Sayfa. 247-292. [ISBN: 9786055804572]
Kitap
“Reform Sürecinin Dinamikleri”, T.C. Başbakanlık, İnsan Hakları Reformlarının
Bölümü
Uygulanması Uluslararası Sempozyumu, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
Yayınları No:8, Sayfa: 127-144.
MAKALE (seçilmiş) Hakemli Indeksli Dergiler
Makale
The Implementation of Voting from Abroad: Evidence from the 2014 Turkish Presidential
Election (with Zenyep Şahin Mercütek), International Migration, [ISSN 1468-2435]
Makale
Syrıans in Turkey: From Emergenciency Aid Policies to Integration Policies, Foreign Policy,
???
Makale
Perceptions of Syrians in Turkey, Insight Turkey, 16-4, s. 65-75. [ISSN: 1302-177X]
Makale
“Earned Europeanness”: Turkey and Diaspora Turks in Europe” in American Journal of
Islamic Social Sciences (AJISS), 26-4, 2009, pp.136-146. [ISSN: 0742-6763]
Makale
“Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu/Avrupa Birliği İlişkilerinde Değişmeyen Öncelikler”
Liberal Düşünce, Sayı: 51-52, Yaz-Sonbahar 2008, S.123-140. [ISSN: 1300-8781]
Makale
“AB- Türkiye İlişkilerinde Ortak Payda: Vizyonsuzluk”, Liberal Düşünce, Sayı: 44, Güz 2006,
S.5-25.
Makale
“Almanya´da Seçimler, Büyük Koalisyon ve Türkiye Politikaları”,Demokrasi Platformu, Yıl:1,
Sayı:4, Güz 2005, S:153-172. [ISSN:1305-4600]
Makale
"Demir Ağlarla Örme"nin İçi-Dışı ve Otobüs İşletmeciliği”, Piyasa (Ankara), s. 14, Bahar 2005,
ss. 101-107. [ISSN 1303-3727]]
Makale
“Olağandışı Oy Verme Davranışı ve Mobilize Katılım: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde
Toplu Oy Veren Köyler Üzerine Bir Araştırma“, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 47,
Sayı 1-2, Ocak-Haziran 1992, S.277-310.
Makale
"Yeminli Özel Teknik Bürolar: Gecekondu Sorunu, İmar Affı ve Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere
Gördürülmesi Açılarından Bir Değerlendirme“, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt 7/ Sayı 1-2/ 1989, Sayfa. 173-214. (Uğur Ömürgönülşen ile)
DİĞER MAKALE VE YAZILAR (Seçilmiş)
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2015
2015
2015
2009
2008
2006
2005
2005
1992
1989
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
4
Makale
Presidential Elections in Turkey: Erdogan's "New Turkey" and "New Challenges", AICGS, John
Hopkins Univ, (Issue Brief)
2015
Makale
Türkiye’deki Suriyeliler: Ortak Geleceğin Kaçınılmazlığı Üzerine, Analist-USAK, Mayıs 2015,
s. http://www.analistdergisi.com/sayi/2015/05/turkiye-deki-suriyeliler-ortak-geleceginkacinilmazligi-uzerine
Nobel Ödüllü AB’nin Türkiye İlerleme Raporu, Stratejik Düşünce,Kasım 2012,S.84-90
“Batı Dünyasında İslam, İslamafobi ve Yeni Mücadelenin Psikolojik Alanı”, SD Stratejik
Düşünce, Ekim 2012, Sayfa: 20-25.
Avrupa Birliği’nin Suriye Politikası. SDE-Analiz, “Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler
(Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)” Analizi, Haziran 2012, Sayfa: 16-21.
2015
“Çeşitlenen ve Yayılan İktidar Odakları ve Eksen Kayması”, Stratejik Boyut, S.108121.(Hüseyin Bağcı ile)
“Diaspora Turks: Bridge or Barrier in the EU Process?”, in EU-Turkey Monitor,Zentrum für
Europaeische Integrationsforschung, Universitaet Bonn, Vol.5, No.2, August 2009, Bonn, P. 67.
„The Legacy of Hrant Dink an Turkey‘s EU Process“ ,ZEI EU-Turkey Monitor, Vol.3, No.1,
March 2007, Bonn. (F.D.Ünal ile)
“Almanya´da Seçimler, Büyük Koalisyon ve Türkiye Politikaları”, AB AKADEMI Çalışma
Kağıtları:1, Ankara, Ocak 2006.
“Almanya´da "Vicdan Testi", AB AKADEMI- Brifing No:1, Ankara, Şubat 2006, (18 Sayfa)
(internet) www.abakademi.com/
“Almanya Seçimleri ve Türkiye İçin Etkileri” Vira Dergisi (İstanbul), Sayı:4, Ağustos-Eylül
2005, Sayfa:32-34.
“Seçim Sistemimizde Tercihli Oy: Düzenlenişi ve Etkileri Açısından Bir Değerlendirme“,
Bülten-Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı, Sayı:13, Aralık 1992, Sayfa: 24-31.
2010
Makale
Makale
Makale
Makale
Makale
Makale
Makale
Makale
Makale
Makale
2012
2012
2012
2009
2007
2006
2006
2005
1992
ARAŞTIRMA/ ANALİZ / RAPOR
Çalışma Partnerleri
HUGO-TISK
HUGO
IOM
KAS
HUGO
YTB
Data4U
YÖK-Türk Alman
Akademik İşbirliği
HUGO
Data4U
HUGO
Data4U
HUGO
Data4U
Ahmet Yesevi
Üniversitesi
Stratejik
Düşünce
Enstitüsü
Çalışma Başlığı
“Perspectives, Expectations and Suggestions of the Turkish Busıness Sector on Syrians
in Turkey” – with Can Ünver-TISK (100 sayfa)
http://mmuraterdogan.com/2016/01/03/perspectives-expectations-and-suggestions-ofthe-turkish-business-sector-on-syrians-in-turkey-m-murat-erdogancan-unver-tisk/
Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (87 sayfa)
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/TurkiyedekiSuriyeliler-Syrians%20in%20TurkeyRapor-TR-EN-19022015.pdf
Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın 2014 T.C. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yaşadıkları
Sorunlar Araştırması (Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya) (110 sayfa)
Tarih
2015
Türk-Alman Akademik Kuruluşlarının İşbirliği Araştırması
2014
Euro-Turks-Barometre Araştırması (Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya,
İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İngiltere) (Ayhan Kaya ve Can Ünver ile
birlikte)
Fransa’daki Türkiye Kökenlilerin Fransa’daki Siyasi Gelişmeler Konusundaki Görüş ve
Düşünceleri (Samim Akgönül ile birlikte)
Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenlilerin Neo-Nazi Cinayetleri Konusundaki Görüş ve
Düşünceleri
Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikası (72 sayfa)
ISBN: 978-9944-237-10-9. http://www.ayu.edu.tr/static/kitaplar/ab_ortaasya_rapor.pdf
“Almanya, İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler”,
Stratejik Düşünce Enstitüsü, Analiz, Ağustos 2010 (58 sayfa)
http://www.sde.org.tr/userfiles/file/SDE%20Almanya%20Analiz.pdf
2013
2014
2014
2013
2012
2011
2010
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
5
Araştırmalar
Hangi Kuruluşla
Konu
Yıl
Proje Yöneticisi ve Raportör Olarak Yer Alınana Çalışmalar
H.Ü.Göç ve Siyaset
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve
Araştırmaları MerkeziÖnerileri Araştırması”
HUGO - TİSK
H.Ü.Göç ve Siyaset
Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın T.C. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy
Araştırmaları Merkezi Kullanmasında Yaşanılan Sorunlar Araştırması
HUGO – Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı
H.Ü.Göç ve Siyaset
“Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” Araştırması
Araştırmaları Merkezi HUGO
IOM ve KAS işbirliğinde
YÖK-Türk Alman
Türk-Alman Akademik Kuruluşlarının İşbirliği Araştırması
Akademik İşbirliği
H.Ü.Göç ve Siyaset
Türkiye Kökenli Alman Vatandaşlarının Almanya Federal Meclisi (Bundestag)
Araştırmaları Merkezi Seçimlerinde Siyasal Davranışları
HUGO ve Data4U
SEK-POL-Berlin
H.Ü.Göç ve Siyaset
Euro-Turks-Barometre Araştırması (Nisan 2013)
Araştırmaları Merkezi HUGO ve Data4U
SEK-POL-Berlin
H.Ü.Göç ve Siyaset
Fransa'daki Türkiye Kökenlilerin Güncel Konulardaki Görüş Ve Düşünceleri
Araştırmaları Merkezi Araştırması (Şubat/Mart/ Nisan 2012)
HUGO ve Data4U
Proje Yöneticisi
SEK-POL-Berlin
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/duyuru1_190412.pdf
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/duyuru_190412.pdf
H.Ü.Göç ve Siyaset
Almanya’daki Neo-Nazi Cinayetleri ve Türklerin Düşünceleri (1010 kişiyle
Araştırmaları Merkezi yapılan kamuoyu araştırması)
HUGO ve Data4U
Proje Yöneticisi
SEK-POL-Berlin
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO_BASINBULTEN_090112.pdf
Data4U
T.Sarrazin Konusundaki tartışmalar ve Türkler (1080 kişiyle yapılan kamuoyu
SEK-POL-Berlin
araştırması)
Proje Yöneticisi
Data4U
Almanya’daki Türklerin Seçmen Eğilimleri (1070 kişiyle yapılan kamuoyu
SEK-POL-Berlin
araştırması)
Proje Yöneticisi
Oxford İslam Araştırmaları İngiliz Medyasında İslam ve İslaafobi Konulu Karikatürler
Merkezi –Oxford
Humboldt UniversitesiAlman Medyasında Türkiye ve Türkler Konulu Karikatürler
Berlin
Euro-Med Anna Lindt
Üç Akdeniz Ülkesi (Yunanistan, İtalya, Fransa) Medyasında Türkiye ve
Vakfı (Mısır) ve GSM
Diyalog konulu Karikatürler
(Ankara)
Alman Dış Politika
AK Parti Kapatma Davası ve Almanya’nın Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde
Enstitüsü (DGAP)
Konuya Bakışı
(Almanya)
2015
2014
OcakNisan
2014
2014
Ekim 2013
Mart-Nisan
2012
Mart-Nisan
2012
Aralık
2011
Ekim 2010
Eylül 2009
2012
2010
2008-2009
2008
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
6
Almanya Duisburg-Essen
Üniversitesi Jean Monnet
Kürsüsü(Almanya)
Almanya Duisburg-Essen
Üniversitesi Jean Monnet
Kürsüsü (Almanya)
Almanya Duisburg-Essen
Üniversitesi Jean Monnet
Kürsüsü (Almanya) ve
ODTÜ Uluslar. İliş.
Bölümü
Almanya Duisburg-Essen
Üniversitesi Jean Monnet
Kürsüsü (Almanya) ve
ODTÜ Uluslar arası
İliş.Bölümü
Alman Medyasının Türk Yunan İlişkilerine “Avrupalılaşma” Çerçevesinde
Bakışı: 2000-2007
2007
Almanya’da Müslüman Göçmenlerin Entegrasyonu ve Terör Olgusu
2007
Avrupalılaşma ve Türk Yunan İlişkileri Çerçevesinde Türk Medyası: 19942006
2007
Avrupalılaşma ve Türk Yunan İlişkileri Çerçvesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi: 1994-2006
2007
Burslar ve Ödüller
Burs/Ödül Veren Kurum
Hacettepe Üniversitesi
Konrad Adenauer Vakfı
YÖK-Doktora Sonrası Araştırma
Bursu
Deutche ForshungsgemeinschaftDFG ve TUBİTAK Ortak Post-Doc
Araştırma Bursu
Hacettepe Üniversitesi
COJEP International-Fransa
Deutche ForshungsgemeinschaftDFG ve TUBİTAK Ortak Post-Doc
Araştırma Bursu
Deutche ForshungsgemeinschaftDFG ve TUBİTAK Ortak Post-Doc
Araştırma Bursu
Europaeische Kulturstiftung
(Almanya-İsviçre-Fransa)
Junior Fellow
Doktora Bursu
Türk Parlamenterler Birliği
Türk Parlamenterler Birliği
Kurum / Konu
John Hopkings Üniveristesi-AICGS
Türk Göçmenlerin Siyasal Davranışları ve Almanya-Türkiye İlişkileri
Almanya-Berlin Stiftung Wissenschaft und Politik
Gezi Parkı Süreci ve Alman Medyası
Oxford Center for Islamic Studies
“İngiliz Medyasında İslam”
Humboldt Üniversitesi – Berlin
YIL
2014
2013
2012
2010
Alman Medyasında Türkiye ve Türkler Konulu Karikatürler
7
“Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu”nun Genel
Koordinatörü olarak ülkeye ve üniversiteye verdiği katkı nedeniyle bir maaş
ödül.
2009
“2009 Intercultural Dialogue Award”
Alman Dış Politika Enstitüsü (DGAP)
AK Parti Kapatma Davasına Almanya’nın Bakışı
2009
2008
Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü
Avrupalılaşma ve Türk-Yunan İlişkileri’ne Almanya’nın Bakışı
2007
2004
Avrupa Kültür Vakfı “Avrupa Knauf Bilim Destekleme Ödülü”
Bonn Üniversitesi Avrupa Entegrasyon Araştırmaları Merkezi’
(European Integration Research Centre, ZEI)
Konrad Adenauer Vakfı
“Siyasal Diyalog Siyasal Barış” konulu Türkiye’deki üniversitelerarası
ulusal yarışmada
“Demokrasi ve İnsan” başlıklı makale ile 1.lik ödülü
“Ulusal Egemenlik ve Demokrasi” konulu
Türkiye’deki üniversitelerarası ulusal yarışmada 3.lük ödülü
1997-1999
1994-1998
1986
1985
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
Sivil Toplum Örgütü Üyelikleri
Özgürlük Araştırmaları Derneği
UNESCO-Türkiye
TurkMiS (The Turkish Migration Studies
Group (TurkMiS) at the University of Oxford)
World Security Network Vakfı
TASAM-Dünya Türk Forumu
Berlin Avrupa Bilim Akademisi
Uluslararası Af Örgütü
Siyasi İlimler Türk Derneği
Avrupa Kültür Vakfı (Europaische Kultur Stiftung)
Türk-Alman Liberalleri Birliği (LTU)
Türk-Yunan Akademik Topluluğu,
Liberal Düşünce Topluluğu
Ankara
Ankara
Oxford
2014
2014
2013
Londra
İstanbul
Berlin-Almanya
Ankara
İstanbul
Almanya-Fransa-İsviçre
Frankfurt-Almanya
Freiburg-Almanya
Ankara
2012
2011-2012
2008
2006
2005
1999
1997
1996
1993
Uluslararası Akademik ve Kültürel Organizasyon (Proje Yöneticisi/Genel Koordinatör olarak gerçekleşenler)
Hangi Kurumla
Proje Başlığı
Kapsamı
Yer/Tarih
Hacettepe Üniversitesi-HUGO &
İsveç Büyükelçiliği
“Türkiye’den İsveç’e İşçi
Göçünün 50 Yılı: Geçmişe
Bakış ve Çıkarımlar”
"Workshop On Syrian
Displacement Crisis: “Syrians
in Turkey: a Political and
Humanitarian Crisis”
Acil Yardım Politikalarından
Uyum Politikasına
50th anniversary of the
Agreement on the
Recruitment of Turkish
Workers between Belgium
and Turkey
Avusturya’daki Türkler 50.
Yılında
Türkiye’deki Suriyeliler:
Toplumsal Kabul ve Uyum
Sempozyum
Ankara
12 Kasım 2015
Workshop
Ankara
19 Haziran 2015
Çalıştay
Ankara
30 Nisan 2015
Ankara
25 Eylül 2014
Hacettepe Üniversitesi-HUGO &
Brookings
Hacettepe Üniversitesi-HUGO
Hacettepe Üniversitesi-HUGO &
Belçika Büyükelçiliği
Hacettepe Üniversitesi-HUGO
Avusturya Büyükelçiliği
Hacettepe Üniversitesi-HUGO
AFAD, COMPAS-Oxfrord Univ.,
IOM, KAS, MireKoc,
Hacettepe Universitesi-TurkMisCOMPAS-Oxford Uni-TurkMİs
Hacettepe Üniversitesi-HUGO
Oxford Üniversitesi İslam
Araştırmaları Merkezi
UNESCO
IOM
TBMM AB Uyum Komisyonu
BYEGM
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Uluslararası
Sempozyum
Uluslararası
Sempozyum
Uluslararası Çalıştay-
Ankara
15 Mayıs 2015
Ankara
27 Mart 2014
10th Turkish Migration Studies Uluslararası Çalıştay(TurkMiS) Workshop ‘The
migration transition of Turkey –
from an emigration to an
immigration country. New
realities, new policy challenges’
Ankara
28 Mart 2014
“Avrupa’da Göç, İslam ve
Çokkültürlülük Uluslararası
Sempozyumu”
Ankara
11-12
Nisan 2013
T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde
Uluslararası
Sempozyum
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
8
Akraba Topl. Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Araştırma Görevlileri Çalıştayı
Ulusal Çalıştay
Ankara
29 Haziran 2011
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yardımcı Doçentler Çalıştayı
Ulusal Çalıştay
H.Ü.Türkiyat Enstitüsü, Türk Dil
Kurumu, COJEP İnternational,
Avrupa Konseyi
Gaziantep Üniverisitesi, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı v.d.
HUGO, IOM,
Konrad Adenauer Vakfi
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
AB Komisyonu, BM Kalkınma
Programı ve IGEP İşbirliğinde
Hacettepe Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Merkezi (HÜSAM) ve
T.C. Devlet Bakanlığı (F.ÇELİK)
1. Avrupa Türkiyat Çalıştayı –
Strazburg
Uluslararası Çalıştay
Ankara
30 Haziran 2011
Strazburg
2011
Göç: Dünyanın ve Türkiye’nin
Gerçeği
“"Dönüşen ve Dönüştüren
Ulusötesi Göç: Avrupa Türkleri"
„Almanya ve Göç: 50. Yılında
Almanya’daki Türkler“
Migration and Urban Powerty
Uluslararası
Sempozyum
Uluslararası
Sempozyum
Uluslararası
Sempozyum
Int. Symposium ABIGEP Projesi
Uluslararası
Sempozyum
Yurtdışındaki Türkler: 50.
Yılında Göç ve Uyum
Sempozyumu
Gaziantep
10-12 Mayıs 2012
Ankara
28 Şubat 2012
Berlin
31.10.2011
Ankara
16.10.2009
Ankara
21-23 Mayıs 2009
Uluslararası Kültürel Organizasyon (Proje Yöneticisi/Genel Koordinatör olarak gerçekleşenler)
Hacettepe Üniversitesi
“Hacettepe Üniversitesi Avrupa’da”
“Hacettepe Koleksiyonu’ndan Çağdaş
Türk Resim Sanatı: 45.Yıl 45 Eser”
Sergi
Brüksel
Saraybosna
Kosova
Hacettepe Üniversitesi
Jazz Konserleri
III. Türk Caz Haftası
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı ve TOONPOOL
„50 Yıl 50 Karikatür: Alman
Karikatüristlerinin Gözüyle Türkler””
Karikatür Sergileri
Uluslararası Karikatür Sergileri
British Council
Hayalimdeki Yolculuk Yarışma
Paylaştığımız Avrupa
Paylaştığımız Avrupa
2010-2011
“Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Değerler:
“Çatışmadan Zenginliğe”
Uluslararası Proje kapsamında
yarışma
Uluslararası Proje
Yıldızlar Yolu Sergisi ve Gösterisi
(İstanbul-Sultanahmet MeydanıYerebatan Sarnıcı) Ekim 2004
Avrupa Kültür Vakfı Europaeische
Kulturstiftung
(Almanya-İsviçre-Fransa),
İstanbul BŞB ve ABİG Desteği ile
Avrupa Kültür Ödülleri Töreni-2004,
Dolmabahçe Sarayı-İstanbul
T.C. Cumhurbaşkanlığının
himayeleri, T.C. Başbakanlık,
Dışişleri Bakanlığı, ABİG ve
TBMM’nin katkıları ile
British Council
Körber Vakfı – H.Böll Vakfı-DAAD
(Almanya)
Breisach Sanat Okulu
Alman Heykeltraş Helmut Lutz
Avrupa Kültür Vakfı (Europaeische
Kulturstiftung,
Almanya-İsviçre-Fransa)
Avrupa Kültür Vakfı (Europaeische
Kulturstiftung,
Almanya-İsviçre-Fransa)
15 Türk ve 15 Alman üniversite
öğrenci ve akademisyenleri
(büyük bölümü ODTÜ ve EssenDuisburg Üniversitesi)
Brüksel:
11 Aralık 2012
Saraybosna:
22 Mayıs 2013
Kosova:
17 Nisan 2014
17-19 Nisan 2014
Kosova
Berlin: 1.11. 2011
İstanbul: 8.2.2012
Ankara: 12.4.2012
Gaziantep:11.5.2012
Hatay:7.6.2012
Dortmund: 7.9.2012
Londra: 7.12.2012
Üsküp:25.4.2013
İstanbul:23.10.2014
Konsept &Uygulama
Danışmanı
Proje Koordinatörü/
Danışman
Ankara-EssenDuisburg, StazburgBrüksel
14-21 Mart 2006
Türkiye
3-11 Temmuz 2006 –
Almanya.
Proje Yöneticisi
2004
İstanbul
30 Ekim 2004
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN- CV- OCAK 2016
9

Benzer belgeler