Mehmet Şimşek

Transkript

Mehmet Şimşek
TMFTP , İstanbul , 2013
Doç.Dr.Mehmet Şimşek


Fetal kranium CRL 10-15 mm ise izlenebilir.
Beyin gelişimi yavaş ve süreklidir.18-22
haftalarda tamamlanmamıştır .
Blaas and colleagues, 2009,
Timor-Tritsch and colleagues
pontine flexures,
Timor-Tritsch and colleagues, 1991
Timor-Tritsch and colleagues, 1991
NT ye paralel olarak
4.ventrikül 11-14.
haftalar arasında
görülebilir.
 Açık spina bifida
olgularında intrakranial
translusensi görülmez.
 Önde beyin sapının
posterior duvarı,
arkada 4.ventrikülün
duvarı arası nukal
translusensi gibi ölçülür.

longitudinal fissure
14.hft
Timor-Tritsch and colleagues
Timor-Tritsch and colleagues

anatomik yapılar
anteriordan -posteriora
aşağıdaki gibidir:

Anterior ventrikül
– Cavum septi
pellucidi
– Posterior ventrikül
• Atrium
• Choroid plexus
– lateral ventrikül her
vakada ölçülür





ambient cistern
parieto-occipital sulcus
02

Timor-Tritsch and colleagues
Asimetri (<10 mm)
fizyolojiktir
Asimetri> 2.4 mm
 Üçüncü ventrikül
çapı <3.5 mm
 4. ventrikül çapı <4.8
mm
Ultras Obstet Gynecol
1998;


– Frontal ventrikül
– kavum
septi pellusidi (CSP)
–talamus

– hipokampus


gyruses


– Biyometrik
BPD, HC, OFD
Fornices






–lateral ventriküller
– Cavum septi
pellucidi
– talamus
–serebellum
– sisterna magna
– serebellar çap ve
CM derinliği ölçülür
12 – 14 hafta görülebilir.
 2 .Trimestirden sonra Sisterna Magna nın
ölçümü 3-10 mm dir .
 vermis iyi gelişmediğinden vermian
defektlerin tanısını 20.haftadan önce
konmamalıdır

vertabra

15 -16 hft

Fetal vertabrada 3
ossifikasyon(1 vertabra
body ve 2 transvers
çıkıntı) merkezi izlenir
Temel ultrasonda anomali teshis edilmesi
yada şüpheli bulgu saptanmasi
 Inrakranial kanama şüphesi
 Fetal enfeksiyon(tokso’CMV)
 önceki fetüsde anomali öyküsü

Interhemisiferik
fissür
 – Anterior ventrikül

Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:109-16
deep medullary veins






Caudate nükleus
– Genu corpus
callosum
– Cavum septi
pellucidi
– anterior ventrikül
Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:109-16




Talamus
– Interventriküler
foramina
– Atrium LV
Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:109-16






Occipital horns
– Interhemispheric
fissür
– Serebellar
hemisifer
– Vermis
Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:109-16






Corpus callosum
– Cavum septi
pellucidi
– Beyin sapı
– Pons
– Posterior fossa
– Vermis
Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:109-16
Perikallosal arter
Timor-Tritsch and colleagues
3-5mm
 18-23. hft izlenir
 Üst : longuditinal fissür
 Alt ekojenik çizgi :kavum septum
pellucidi ve Vergae
 Perikallosal arter : korpus kallosum üst
sınırı izler.

cavum septi pellucidi ve posterior da
cavum Vergae,
 Birbiri ile ilişkili
 Ventrikuler sisteme dahil değil.
 18-37 hft
 18-26 hft genişler daha sonra plato çizer
CSP :5.3 ± 1.7 mm
 10 mm>

TRIULZI F, et al. MRI of fetal and neonatal cerebellar development. Semin Fetal
Neonatal Med 2005;10:411-20.
Timor-Tritsch and colleagues
Timor-Tritsch and colleagues

lateral ventrikülün
tamamı




– Choroid plexus
– Periventricular
doku
– Korteks
Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:109-16
Calcarine sulcus 18-23
Sylvian sulcus 18-22
Cingulate sulcus 22-26
Parietoccipital sulcus1823
Superior temporal
sulcus:23-27hft)
Dinlediğiniz
Teşekürler
için