Prostate Health Index (phi ) ve p2PSA

Transkript

Prostate Health Index (phi ) ve p2PSA
Uzmanlar phi hakkında ne düsünüyor?
Prostat Sağlık Indeksi phi, prostat hastalığını belirlemede önemli bir tanı aracıdır. Aşağıdaki
tarafsız çalısmalar da bu bulguları doğrulamıştır ve phi ve proPSA analizinin, hekimlere negatif prostat biyopsisi olasılığı bulunan hastaları teşhis etmede, daha sağlıklı bilgiler sağladığı
gerçeğini desteklemektedir.
-[-2]proPSA, Kanser Tarama Çalısmasında Prostat Kanserini Iyi Huylu Tümörden
Ayırdetmede Toplam ve Serbest PSA’dan Daha Etkilidir.
([-2]proPSA is More Accurate than Total and Free PSA in Differentiating Prostate Cancer from Benign Disease in a Prospective Prostate Cancer Screening Study)
Le BV 1, Gri n CR1, Loeb S 2, Carvalhal GF1, Kan D1, Baumann N3, Catalona WJ 1. J. Urol. 2010 Feb 18. Epub ahead of print.
1 Dept of Urology, Northwestern Univ, Chicago, IL
2 Dept of Urology, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD
3 Dept of Pathology, Univ of Illinois, Chicago, IL
-Prostat Kanseri Tanısında [-2]proPSA: Ulusal Kanser Enstitüsü Erken Tanısal Arastırma Ağı Dogrulama Çalısması.
([-2]proPSA for Prostate Cancer Detection: A National Cancer Institute Early Detection Research Network
Validation Study)
Sokoll LJ 1, Wang Y2, Feng Z 2, Kagan J 3, Partin AW1, Sanda MG4, ompson IM5, Chan DW1. J. Urol. 2008 August, 180(2):539543.
1 Dept of Pathology and Urology, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD
2 Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA
3 National Cancer Institute, Bethesda, MD
4 Div of Urology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
5 Dept of Urology, Univ of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX
-Toplam PSA ve Serbest PSA ile Birlikte Prostat Spesik Antijen (PSA) Izoformu
p2PSA, Prostat Kanseri Saptanmasında Tanısal Doğruluğu Artırır.
(Prostate-Specific Antigen (PSA) Isoform p2PSA in Combination with Total PSA and FreePSA Improves
Diagnostic Accuracy in Prostate Cancer Detection)
Jansen FH 1, van Schaik RHN2, Kurstjens J 2, Horninger W3, Klocker H3, Bektic J 3, Wildhagen MF1, Roobol MJ1, Bangma CH1,
Bartsch G 3. Eur Urol 2010; Feb 13. Epub ahead of print.
1 Dept of Urology, Erasmus MC, Rotterdam, e Netherlands
2 Dept of Clinical Chemistry, Erasmus MC, Rotterdam, e Netherlands
3 Dept of Urology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria
Referanslar
1. Sokoll LJ, Wang Y, Feng Z, Kagan J, Partin AW, Sanda, MG, ompson IM, Chan DW. [-2]Proenzyme prostate specic antigen for
prostate cancer detection: A National Cancer Institute Early Detection Research Network validation study. J of Urology 2008
Aug;180:539-546.
2. Tompson IM, Ankerst DP, Chi C, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Feng Z, Parnes HL, Coltman CA. Assessing prostate
cancer risk: Results from the Prostate Cancer Prevention Trial. J of National Cancer Institute 2006 Apr 19;98 (8):529-534.
3. Mikolajczyk SD, Catalona WJ, Evans CL, Linton HJ, Millar LS, Marker KM, Katir D, Amirkhan A, Rittenhouse HG. Proenzyme
forms of prostate-specic antigen in serum improve the detection of prostate cancer. Clin Chem 2004 Jun;50 (6):1017-25.
Epub 2004 Mar 30.
4. Parwani AV, Marlow C, Demarzo AM, Mikolajczyk SD, Rittenhouse HG, Veltri RW, Chan TY. Immunohistochemical staining
ofprecursor forms of prostate-specic antigen (proPSA) in metastatic prostate cancer. Am J Surg Pathol 2006 Oct;30 (10):1231-6.
Özel Immuno Tıbbi Tanı Laboratuarı
Harbiye Mahallesi, Vali Konağı Caddesi, Veziroğlu Apt., No:28, Kat 3
34367 Nişantaşı - Şişli / İSTANBUL
Tel: +90 212 224 42 36 Fax: +90 212 224 02 27
www.immuno.com.tr [email protected]
Prostate Health Index (phi ) ve p2PSA
Doğru prostat biyopsisi kararlarında daha iyi rehberlik eder.
phi - Prostat Health Index tam olarak
nedir?
phi değeri, prostat kanseri riski hakkında bilgi vermektedir. phi’in hesaplanması
için kan p2PSA, serbest PSA ve PSA test
sonuçları klinik olarak onaylanmış matematiksel bir formül yardımı ile birleştirilir.
Prostat kanseri için takip edilen hastalarda, düşük phi skorları sağlıklı prostatı
gösterirken, yüksek phi skorları prostat
kanseri riskinin artmış olduğunu veya
mevcut kanserin yüksek Gleason skoruna
sahip agresif bir kanser olabileceğini işaret
eder.
*Beckman Coulter üretimidir
Yapılan çalışmalar, phi özgüllüğünün
PSA’ya ya da serbest PSA’nın tek başına
ölçümlenmesine göre önemli derecede
yüksek olduğunu göstermektedir. Daha
yüksek özgüllükle sonuçlar, hastanın biyopsiye ihtiyacı olup olmadığını daha kesin şekilde ortaya koyabilir. Bu biyopsiye
ihtiyacı olmayan bir hastanın biyopsiye
sevk edilme olasılığını daha aza indirmektedir.
Biyopsi olmadan bazı şeyleri gözden
kaçırma riski daha yüksek değil midir?
Tam aksine. phi, PSA ve serbest PSA ile
karşılaştrıldığında daha iyi bir belirteçtir.
Araştırmalar göstermiştir ki, çoğu prostat kanserleri ve belirgin sayıda yüksek
dereceli kanserler, PSA seviyesi 2-4ng/
mL dizininde olan hastalarda bulunmuştur. (Thompson, et al). Bu çalışmada 2.950
erkek hastanın (62 – 91 yaş aralığında),
PSA değeri ≤4.0ng/mL ölçümünde olanlarından, 449’unda (%15.2) prostat kanseri
gözlemlenmiştir.
phi’in riskli hastaları daha erken teşhis
edebileceğinden mi bahsediyorsunuz?
phi’in klinik kullanımı, PSA seviyesi 2 ng/
mL’den 10 ng/mL’a kadar olan hastalarda
doğrulanmıştır
Klinik yorumlama kriterleri bu aralıktaki
tüm erkekler için geliştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, phi, bilgili ve dengeli biyopsi kararı alınabilmesinde, hassasiyet (kanser tespiti becerisi)
ve özgüllük (yanlış pozitif sonuç almayı
önleyebilme) ile değerlendirme kolaylığı
getirmektedir.
3.5
Aşağıdaki sütun grafikte PSA
konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak
prostat kanserinin yaygınlığı gösterilmiştir.
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
PSA
% fPSA
phi
%90 hassasiyet seviyesinde prostat kanseri
tespiti phi, %fPSA ve PSA’ya göre özgüllüğü
arttırmaktadır.
phi muayenelerde nasıl faydalı olabilir?
Her prostat biyopsi sevki risk içermektedir – sonucun negatif olma riski. Negatif
sonuç almak kuşkusuz iyi haberdir, ancak biyopsi kanama ve enfeksiyon gibi
arzu edilmeyen yan etkiler konusunda da
hastanın riskini artırır.
PSA ile karşılaştırıldığında phi prostat
kanseri riskinde daha iyi bir belirteçtir.
Bu durum, gereksiz biyopsi uygulaması
potansiyelini azaltır.
Prostat Kanseri Olan ve Yüksek Dereceli Kanserlerin %’si
p2PSA testi, prostat kanserine yüksek derecede özgül olan PSA izoformu [-2]ProPSA molekülünün kanda
ölçümünü sağlar. p2PSA, prostat kanserinin teşhisinde ve takibinde ürolog hekimlere yardımcı olabilecek multivariantlı
prostat health indeks (phi) hesaplamasında kullanılmaktadır *
Klinik araştırmalardan elde edilen bulgular prostat kanserini saptamada phi’nın
doğruluğunun, diğer PSA parametrelerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Ayrıca yapılan çalışmalar ProPSA düzeyinin kanserin klinik önemi, patolojik
evresi, tümör hacmi ve tümör sınıfı ile de
ilişkili olduğunu belirtmektedir.
phi’ nin PSA’ya göre avantajı nedir?
Derecelendirme & Özgüllük
p2PSA, prostat kanseri
teşhisinde prostat biyopsi
oranını düşüren bir test
4.0 ng/mL Altı Prostat Kanseri
50
40
Prostat Kanseri Yüzdesi
Gleason ≥ 7 Dereceli Prostat Kanseri Yüzdesi
30
20
10
0
0 - 1.0
1.1 - 2.0
2.1 - 3.0
Total PSA Seviyesi ng/mL
3.1 - 4.0
4.1 - 6.0
Prostat Kanseri Değerlendirme’sinden alıntıdır: Prostat Kanseri
2
Risk Önleme Denemelerinin Sonuçları
Bu çalışmayla, Thompson, genelde normal seviye olduğu düşünülen ≤4.0ng/mL
seviyesinde PSA ölçümündeki hastaların,
biyopsi ile tespit edilen prostat kanserinin
ender olmadığı sonucuna varmıştır. Sonuç
olarak phi değerlendirmesine kullanılan
p2PSA testi, risk değerlendirmesine daha
kapsamlı bir yaklaşım uygulayarak, bu
hastaları belirlemede yardımcı olmak
üzere tasarlanmıştır.
phi Aralığı
(Hybritech Kalibrasyon
of PSA, free PSA
Prostat Kanseri Kanser Olasılığı
Risk Katogorisi
0 –20.9
Düşük
8.4%
21 –39.9
Orta
21.0%
40+
Yüksek
44.0%

Benzer belgeler

Prostat Kanserinde Tarama

Prostat Kanserinde Tarama Yapılan çalışmalar, phi özgüllüğünün PSA’ya ya da serbest PSA’nın tek başına ölçümlenmesine göre önemli derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Daha yüksek özgüllükle sonuçlar, hastanın biyopsiye ...

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PCA3 İdrar Testinin

Prostat Kanseri Tanısında PCA3 İdrar Testinin p2PSA testi, prostat kanserine yüksek derecede özgül olan PSA izoformu [-2]ProPSA molekülünün kanda ölçümünü sağlar. p2PSA, prostat kanserinin teşhisinde ve takibinde ürolog hekimlere yardımcı olab...

Detaylı

PDF - International Journal of Hematology and Oncology

PDF - International Journal of Hematology and Oncology Prostate Health Index (phi ) ve p2PSA Doğru prostat biyopsisi kararlarında daha iyi rehberlik eder.

Detaylı