Resmî Gazete

Transkript

Resmî Gazete
17 Mart 2007 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26465
KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN
VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ
VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi : 13/3/2007
Kanun No. 5599
MADDE 1 – 2 Mart 2005 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/3/2007

Benzer belgeler

BlackBerry Messenger License Acknowledgement 021309 cl_TR.TMP

BlackBerry Messenger License Acknowledgement 021309 cl_TR.TMP Yazılımını içerir. Böylece, BlackBerry Çözümünüzün Kullanımı ile ilgili olarak BBSLA'nın kayıt ve şartlarını kabul ettiyseniz (BBSLA'da tanımlandığı şekilde), AŞAĞIDA YER ALAN “KABUL EDİYORUM” ÜZER...

Detaylı

etiyopya

etiyopya Ababa’da 1600 öğrenciye eğitim veren Birihan Guzo isimli okula bir bilgisayar sınıfı kurulmuştur.

Detaylı