⇒ ⇒

Yorumlar

Transkript

⇒ ⇒
Soru 1◦
Devredeki yüke max. güç aktarabilmek için ZL
empedansının değerini ve aktarılacak max.
gücü bulunuz.
Çözüm 1◦
Soru 2◦ Devredeki S1 ve S2 anahtarı uzunca bir süredir ilk konumlarında olup, t=0
da konum değiştirmektedir.
a- Devrenin t>0 için s-domeni
eşdeğerini çiziniz
b- V0(s) i bulunuz.
c- t˜0 için V0(t) yi bulunuz.
Çözüm 2◦
t ˜ 0 için
t<0 için
⇒
⇒
1
Soru 3◦
Çözüm 3◦
Soru 4◦ İki kapılı bir direnç devresinde şu ölçümler yapılmıştır. I. kapı açık devre
iken ; V1=10V, V2=15 V ve I2=30 A; I. kapı kısa devre iken ; V2=10V, I1= -5 A ve
I2=4 A . Devrenin Z parametrelerini hesaplayınız.
Çözüm 4◦
2
Soru 5◦ Devredeki anahtar uzunca bir süredir a konumunda olup t=0 da b konumuna
getirilmiştir. t ˜ 0 için I(s) ve i(t) yi bulunuz.
Çözüm 5◦
Soru 6◦ Seri RLC devresi kullanarak, 1-10 kHz frekans bandında bir band geçiren
filtre tasarlanacaktır. C=1µ F değerini kullanarak tasarladığınız devreyi, giriş ve
çıkışlarını işaretleyerek, çiziniz ve filtrenin merkez frekansı, L, R ve Q değerlerini
hesaplayınız.
Çözüm 6◦
3
Soru 7◦
Çözüm 7◦
Soru 8◦ Şekilde verilen devrenin girişi vi(t), çıkışı ise v0(t) dir. Devre fonksiyonu
H (w ) =
1 +
V 0(w )
=
V i(w )
1 +
z ve p yi bulunuz.
w
z
w
j
p
j
olarak verildiğine göre, köşe frekansları
Çözüm 8◦
4
Soru 9◦ Şekildeki devrenin Z parametrelerini hesaplayınız.
Çözüm 9◦
Soru 10◦ Seri bir rezonans devresinin direnci 3 kΩ ve yarı güç frekansları 10 kHz
ve 80 kHz olduğuna göre, devrenin band genişliği, rezonans frekansı, kalite faktörü,
bobin ve kondansatörün değerini bulunuz.
Çözüm 10◦
5
Soru 11◦ Devredeki işaretlenmiş olan akım ve gerilimin yatışkın durum değerini
bulunuz.
w=5 rad/s
Çözüm 11◦
6
Soru 12◦ Şekildeki devrenin giriş gerilimi v s ( t ) = 6 e − 3 t u ( t )
olduğuna göre;
t > 0 için devrenin çıkış gerilimini bulunuz.
Çözüm 12◦
⇒
=
⇒
Soru 13◦ Şekildeki devrenin Z parametrelerini bulunuz.
Çözüm 13◦
7
Soru 14 ◦
vs (t ) = 12 cos 4t V ise kaynağın devreye verdiği kompleks gücü bulunuz.
Çözüm 14◦
Soru 15◦ v s ( t ) = 5 cos( 3 t + 100 ) V verildiğine göre yatışkın durumda çıkış v0(t)
yi bulunuz.
o
Çözüm 15◦
8
Soru 16◦ Devrenin impuls cevabı
v0 (t ) = 2(e − t − e −2 t ) , t˜0 verildiğine göre R=4Ω
için L ve C değerlerini bulunuz.
Çözüm 16◦
9