Sorular ve yanıtlar

Transkript

Sorular ve yanıtlar
Autodesk® Ağ (Network) Lisansı Değişiklikleri
Sorular ve yanıtlar
Bu belge, kalıcı lisans değişikliklerinin gelecek ağ lisansı
seçeneklerinizi nasıl etkileyeceğini açıklayan sık sorulan soruları ve
yanıtlarını içermektedir.
İçindekiler
Sorular ve yanıtlar
1
1. Lisans Değişikliklerine Genel Bakış
2
1.1 Yapılacak lisans değişiklikleri nelerdir?
1.2 Maintenance Subscription'daki mevcut ağ lisanslarıma ne olacak?
1.3 31 Ocak 2016'dan sonra ek ağ lisanslarına ihtiyaç duymam halinde ne olacak?
2
2
2
2. “Ağ aboneliği” ile ilgili ayrıntılar
2
2.1 “Ağ aboneliği” nedir?
2.2 “Ağ aboneliği” bana uygun mu?
2.3 “Ağ aboneliği” yeni teklifin resmi adı mıdır?
2.4 Bir “ağ aboneliği” satın aldığımda elde edeceğim avantajlar nelerdir?
2.5 “Ağ abonelikleri” nasıl çalışacak?
2.6 Mevcut ağ lisansı ortamımı ve araçlarımı kullanabilir miyim?
2.7 “Ağ aboneliği” kapsamındaki yazılımımızı dünyanın her yerinde kullanmamıza izin
verilecek mi?
2.8 Kullanıcılarımın yazılımlarını 90 günden uzun süreyle dünyanın her yerinde kullanmalarına
izin vermem gerekirse ne olur?
2
2
2
2
2
3
3. Kullanılabilirlik
3
3.1 “Ağ aboneliği” ile hangi ürünler kullanılabilir?
3.2 “Ağ abonelikleri” için kullanım süreleri ne olacak?
3.3 “Ağ abonelikleri” için hangi kullanım süreleri SUNULMAYACAK?
3.4 “Ağ abonelikleri” Eğitim müşterileri tarafından kullanılabilecek mi?
3.5 “Ağ abonelikleri” Kamu müşterileri tarafından kullanılabilecek mi?
3
3
3
3
3
4. “Ağ aboneliği” satın alma
3
4.1 Autodesk yazılım ürünlerini ne zaman bir “ağ aboneliği” aracılığıyla satın alabilirim?
4.2 Autodesk yazılım ürünlerinin “Ağ aboneliği” ile birlikte maliyeti ne olacaktır?
4.3 “Ağ aboneliğini” nereden satın alabilirim?
4.4 “Ağ abonelikleri” yenilenebilir mi?
4.5 Mevcut Maintenance Subscription sözleşmeme “Ağ abonelikleri” kapsamındaki lisansları
veya ürünleri ekleyebilir miyim?
4.6 “Ağ aboneliklerini” birden fazla yılı kapsayan bir sözleşme ile satın alıp ödemeyi yıllık
olarak yapabilir miyim?
3
3
3
3
5. “Ağ aboneliği” desteği
4
5.1 Bir “ağ aboneliği” ile birlikte hangi düzeyde destek alacağım?
5.2 Öncelikli Kurumsal Destek (EPS) bir “ağ aboneliği” ile satın alınabilir mi?
4
4
http://www.autodesk.com.tr/products/perpetuallicenses
3
3
3
4
Sorular ve yanıtlar
1. Lisans Değişikliklerine Genel Bakış
1.1 Yapılacak lisans değişiklikleri nelerdir?
Daha önce duyurulduğu üzere Autodesk, yeni yazılım alımlarından yalnızca aboneliğe dayalı seçeneklere geçiş
yapmaktadır. (Bağlantı: Basın Bülteni) Geçişin bu aşamasında tek başına kullanılan masaüstü yazılım ürünleri (bağımsız ve
ağa bağlı) için yeni lisanslar genel olarak yalnızca 31 Ocak 2016'dan sonra bir Abonelik avantajı olarak kullanılabilecektir.
Design ve Creation Suite ürünleri için kalıcı ticari lisanslar, 31 Ocak 2016'dan sonra da kullanılabilir olmaya devam
edecektir.
Kalıcı Lisans Değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi alın
1.2 Maintenance Subscription'daki mevcut ağ lisanslarıma ne olacak?
31 Ocak 2016 tarihi itibarıyle Maintenance Subscription'da ağ lisansları bulunan ürünleriniz varsa, kalıcı lisansınıza sahip
olmaya ve bu ürünlerle ilişkili Maintenance Subscription avantajlarından faydalanmaya devam edeceksiniz. Zamanı
geldiğinde Maintenance Subscription aboneliğinizi de yenileyebileceksiniz.
1.3 31 Ocak 2016'dan sonra ek ağ lisanslarına ihtiyaç duymam halinde ne olacak?
Ek ağ lisanslarına ihtiyaç duyabileceğinizi biliyoruz. Bu durumda, mevcut ağ lisansları havuzunuza eklemek üzere süreye
dayalı ağ lisansları (bir “ağ aboneliği” aracılığıyla) satın alma seçeneğiniz olacaktır.
2. “Ağ aboneliği” ile ilgili ayrıntılar
2.1 “Ağ aboneliği” nedir?
Sunulacak yeni tekliflerden biri de "Ağ Aboneliği" olacak. Bu abonelikte kullanıcılar, 31 Ocak 2016 tarihinden sonra
dönem temelli ağ abonelikleri alabilecekler. Bu yeni "ağ abonelikleri", Abonelik avantajlarını da içerecek ve belirli bir
dönem boyunca kullanılabilecekler.
2.2 “Ağ aboneliği” bana uygun mu?
Şu an kalıcı bir ağ lisansınız bulunuyorsa, "ağ aboneliği" sizin için doğru tercih olacaktır.
2.3 “Ağ aboneliği” yeni teklifin resmi adı mıdır?
Hayır. Yeni teklifin resmi adı henüz belirlenmediği için şimdilik “ağ aboneliği” olarak anılmaktadır.
2.4 Bir “ağ aboneliği” satın aldığımda elde edeceğim avantajlar nelerdir?
Maintenance Subscription'da bulunan kalıcı ağ lisanslarının sunduğu abonelik avantajlarından faydalanmaya devam
edeceksiniz. Bu avantajlar arasında:
•
•
•
•
•
•
En yeni yazılımlara erişim
Evde Kullanım Hakları
Önceki Sürüm Hakları
Genel Kullanım Hakları (yılda 90 güne kadar)
Destek
Maintenance kapsamındaki kalıcı ağ lisanslarınızın sunduğu bulut hizmetlerine erişim
2.5 “Ağ abonelikleri” nasıl çalışacak?
“Ağ abonelikleri”, kalıcı ağ lisanslarında kullanılan lisans dosyası teknolojisinden
faydalanacaktır. “Ağ aboneliği” kapsamındaki ürünler için, lisans sunucunuzda
çalışmakta olan mevcut lisans dosyasıyla birleştirilebilecek bir ağ lisansı dosyası
isteyebileceksiniz.
“Ağ aboneliği” ve kalıcı ağ lisansları, aynı lisans sunucusunda çalışabilecektir.
“Ağ aboneliği” ile kalıcı ağ lisansı dosyaları birlikte kullanıldığında, Autodesk
ürünlerinin aynı anda sunucu ağına bağlı maksimum kullanıcı veya “lisans”
sayısı kadar kullanılmasını destekleyecektir.
Ağ Lisansı Yöneticisi (NLM) yardımcı programı “ağ abonelikleri” ile birlikte çalışır;
yeni bir yardımcı program gerekli değildir. Bunun yanında, birçok raporlama
aracının “ağ abonelikleri” ile ilgili kullanım bilgilerini raporlaması beklenmektedir.
“Ağ aboneliklerinin” kalıcı ağ lisanslarıyla aynı lisanslama teknolojisini ve araçları kullanması beklendiğinden, sistem
yöneticileri ve BT yöneticileri “ağ aboneliklerini” bugünden itibaren küçük değişikliklerle hızlıca kurabilir, devreye alabilir,
kullanabilir ve yönetebilir.
Sorular ve yanıtlar
Not: Kalıcı lisansların aksine, “ağ abonelikleri” bir abonelik sözleşmesinin sonunda sona erer. Son kullanıcılarınızın yazılım
ürünlerine ve ilişkili abonelik avantajlarına erişiminin devam etmesini sağlamak için “ağ aboneliği” sözleşmelerinizi sona
erme tarihinden önce yenilemeniz ve lisans dosyalarını güncellemeniz gerekecektir.
2.6 Mevcut ağ lisansı ortamımı ve araçlarımı kullanabilir miyim?
Evet, mevcut ağ lisansı ortamınızı ve araçlarınızı kullanabileceksiniz. Bir “ağ aboneliği” için herhangi bir yeni sunucu veya
ağ lisansı yönetim aracı gerekli değildir.
2.7 “Ağ aboneliği” kapsamındaki yazılımımızı dünyanın her yerinde kullanmamıza izin verilecek mi?
Ağ aboneliğinin avantajlarından biri, Maintenance Subscription ile verilen kalıcı ağ lisanslarında olduğu gibi süreli ağ
lisansını dünyanın her yerinde (bir başka deyişle, satın alınan Bölgenin dışında) 12 aylık dönemde 90 güne kadar kullanma
hakkı verilmesidir. Süreli ağ lisansını dünyanın her yerinde (bir başka deyişle, satın alınan Bölgenin dışında) herhangi bir 12
aylık dönemde 90 günden fazla kullanmak isterseniz, Autodesk'ten ek lisanslama hakları edinmeniz gerekecektir (örneğin,
bir Bölge Dışında Geçerli Haklar sözleşmesi uyarınca).
2.8 Kullanıcılarımın yazılımlarını 90 günden uzun süreyle dünyanın her yerinde kullanmalarına izin vermem
gerekirse ne olur?
“Ağ abonelikleriniz” için, Maintenance Subscription ile verilen kalıcı ağ lisanslarında olduğu gibi, Bölge Dışında Geçerli
Haklar (ETR) satın alma seçeneğine sahip olacaksınız. Daha fazla bilgi için lütfen Yetkili Autodesk İş Ortağınız veya
Autodesk Satış Bölümü ile iletişim kurun.
3. Kullanılabilirlik
3.1 “Ağ aboneliği” ile hangi ürünler kullanılabilir?
Şu anda kalıcı ağ lisansı ile kullanılabilen bağımsız yazılım ürünleri, bir “ağ aboneliği” aracılığıyla kullanılabilecektir. Bunun
yanında, kendine özgü lisanslama gereksinimlerine sahip belirli ürünler de “ağ abonelikleri” ile birlikte sunulabilir.
3.2 “Ağ abonelikleri” için kullanım süreleri ne olacak?
Şu anda “ağ aboneliklerinin” bir, iki ve üç yıllık abonelik dönemleriyle sunulması planlanmaktadır.
3.3 “Ağ abonelikleri” için hangi kullanım süreleri SUNULMAYACAK?
“Ağ abonelikleri” için üç aylık ve aylık kullanım süreleri sunulmayacaktır.
3.4 “Ağ abonelikleri” Eğitim müşterileri tarafından kullanılabilecek mi?
“Ağ abonelikleri” kullanıma sunulduğunda, Eğitim müşterileri tarafından kullanılamayacaktır.
3.5 “Ağ abonelikleri” Kamu müşterileri tarafından kullanılabilecek mi?
Belirli kamu kurumlarına sunulan kullanım hakkıyla ilgili bilgi almak için lütfen Yetkili Autodesk İş Ortağınız veya Satış
Temsilciniz ile iletişim kurun.
4. “Ağ aboneliği” satın alma
4.1 Autodesk yazılım ürünlerini ne zaman bir “ağ aboneliği” aracılığıyla satın alabilirim?
“Ağ aboneliklerinin” 2016 Şubat ayının ilk günlerinde veya bundan önce dünyanın her yerinde satışa sunulması
beklenmektedir. Planlar onaylandıkça daha ayrıntılı bilgi verilecektir.
4.2 Autodesk yazılım ürünlerinin “Ağ aboneliği” ile birlikte maliyeti ne olacaktır?
Autodesk, satışa sunulmasıyla birlikte “ağ aboneliği” fiyatları hakkında bilgilendirme yapacaktır. O tarihe kadar belirli
yapılandırmalar için “ağ aboneliği” fiyat tahminlerine ilişkin olarak Autodesk Yetkili İş Ortağınız veya Autodesk Satış
Temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.
4.3 “Ağ aboneliğini” nereden satın alabilirim?
“Ağ aboneliğini” Autodesk Yetkili İş Ortağınızdan veya doğrudan Autodesk'ten satın alabileceksiniz. “Ağ aboneliği”,
Autodesk Online Mağazası'nda satılmayacaktır.
4.4 “Ağ abonelikleri” yenilenebilir mi?
Evet, “ağ abonelikleri” Yetkili Autodesk İş Ortağınız aracılığıyla veya doğrudan Autodesk tarafından yenilenebilecektir.
4.5 Mevcut Maintenance Subscription sözleşmeme “Ağ abonelikleri” kapsamındaki lisansları veya ürünleri
ekleyebilir miyim?
Hayır, ayrı bir sözleşmenin oluşturulması gerekecektir. Autodesk, birden fazla sözleşmeyi yönetmenizi ve yenilemenizi
kolaylaştırmak amacıyla, yeni sözleşmenizin sona erme tarihini oranlanmış bir fiyat karşılığında mevcut Maintenance
Subscription sözleşmenizle uyumlu hale getirme özelliğini sağlamayı planlamaktadır.
Sorular ve yanıtlar
4.6 “Ağ aboneliklerini” birden fazla yılı kapsayan bir sözleşme ile satın alıp ödemeyi yıllık olarak yapabilir
miyim?
Hayır, birden fazla yılı kapsayan bir sözleşme kapsamındaki “ağ aboneliklerinin” yıllık olarak faturalandırılması mümkün
olmayacaktır. Tam tutar müşterilere peşin olarak fatura edilecektir.
5. “Ağ aboneliği” desteği
5.1 Bir “ağ aboneliği” ile birlikte hangi düzeyde destek alacağım?
Maintenance Subscription kapsamındaki ağ lisanslı ürünlerle birlikte şu anda sunulmakta olanla aynı düzeyde destek
alacaksınız.
5.2 Öncelikli Kurumsal Destek (EPS) bir “ağ aboneliği” ile satın alınabilir mi?
Evet. “Ağ aboneliğiniz” için Öncelikli Kurumsal Destek satın alabileceksiniz. Fiyatlar piyasaya sürüldükten sonra
yayımlanacaktır.
Maintenance Subscription avantajları hüküm ve koşullara tabidir. Tüm Maintenance Subscription avantaj ve olanakları, tüm ürünler için ve/veya tüm
dillerde mevcut olmayabilir.
Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor, DWF, DWG, Green Building Studio, Inventor, and Revit are registered trademarks of Autodesk, Inc.,
and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their
respective holders. Autodesk istediği zaman bildirimde bulunmadan ürün ve hizmet tekliflerini, özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar ve
Autodesk bu belgede görülebilecek baskı ya da çizim hatalarından sorumlu değildir. © 2015 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Benzer belgeler

VEKALETNAME T.C. Hudutları dâhilinde bulunan bilumum nüfus

VEKALETNAME T.C. Hudutları dâhilinde bulunan bilumum nüfus Yine namıma, T.C. Hudutları dahilinde bilumum kara nakil vasıtalarının kat ì suretle almaya, Noter Satış senetlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, gerekli fatura veya Noter senedi ile sah...

Detaylı

aut1826.3 gfp ınfogra#6413aa

aut1826.3 gfp ınfogra#6413aa sözleşme yaparak fiyatınızı sabitleme imkanı elde edin.

Detaylı

Ödeme Bilgileri Değişiklik Talep Formu Muvafakatname

Ödeme Bilgileri Değişiklik Talep Formu Muvafakatname Not: Ödeme şekli, otomatik ödeme talimatı olarak seçilen sözleşmeler için ilk katkı payı ödemesi, belirlenen ödeme gününe bakılmaksızın, teklif formunun ve ilgili başvuru evrağının NN Hayat ve Emek...

Detaylı

Ödeme Bilgileri Değişiklik Talep Formu

Ödeme Bilgileri Değişiklik Talep Formu Not: Ödeme şekli, otomatik ödeme talimatı olarak seçilen sözleşmeler için ilk katkı payı ödemesi, belirlenen ödeme gününe bakılmaksızın, teklif formunun ve ilgili başvuru evrağının NN Hayat ve Emek...

Detaylı