iLHYT-z107

Transkript

iLHYT-z107
İBADET ESASLARI I
Dersin Adı
İBADET ESASLARI I
Dersin Kodu
İLHYT-Z107
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Dersin AKTS Kredisi
3,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
2
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL, Yrd. Doç. Dr. Ercan ESER
Öğretim Sistemi
Birinci Öğretim
Eğitim Dili
-1
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Özellikle Hac İbadetinin anlatımında görsel materyalin kullanılması.
Staj Durumu
Yok
İslâm Hukukunun temel kaynaklarına dayanarak, ibadet türlerini ve
esaslarının öğretilerek ibadet alanında ortaya çıkan yeni sorunları
çözebilecek bir perspektif kazandırmak.
1--İslam dininin ibadete verdiği önemi anlayabilme ve ibadetlerin amaç ve
hikmetlerini kavrayabilme.
2--İbadetlerin dinen geçerli olabilmesi için gerekli şartları öğrenebilme.
3--İbadetlere mani olan manevi ve maddi pisliklerin mahiyeti hakkında
ayrıntılı bilgi sahibi olabilme.
4--İslam hukukçularının ihtilaflarından hareketle özgürlükçü düşünceyi
kavrayabilme.
5--İslam dininin beden, elbise ve çevre temizliğine verdiği önemi
anlayabilme ve bu konuda gerekli hassasiyeti oluşturabilme.
6--Klasik fıkıh kitaplarını doğru okuyup anlayabilme..
7--Hurafe ve asılsız bilgilerden uzak, sağlıklı bir din anlayışına sahip
olabilme.
8--İbadet konularıyla ilgili olarak ortaya çıkan yeni sorunları, fıkhın genel
prensiplerinden hareketle çözebilme.
9--Mezhepler arası ihtilaflardan hareketle fıkıh ekollerinin hüküm çıkarma
yöntemlerini analiz edebilme.
10--İbadetlerin psikolojik, toplumsal ve ekonomik açıdan faydalarını
kavrayabilme
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Maddi ve hükmü temizlik, abdest, gusül, mutlak su, mukayyed su, artıklar.
Teyemmüm, mestler üzerine mesh, hayız, nifas, istihaza, özür durumu.
Maddi pislik, maddi pisliğin çeşitleri, maddi pislikten temizlik yolları.
Genel olarak ibadetler, ibadetlerin amaçları, namaz.
Namaz çeşitleri, namaz vakitleri, namaz için müstehap olan vakitler, mekruh
olan vakitler.
Ezan, namazın dışında yapılması geren şeyler (şurutu’s-salah), namazların
birleştirilmesi
Namazın içinde yapılması gereken şeyler (erkanu’s-salah), namazın sünnet
ve mekruhları, namazın cemaatle kılınması.
Sehiv secdesi, kaza namazı, cuma namazı, bayram namazları, korku
namazı, hasta namazı, cenaze namazı.
Zekatın mahiyeti, sosyal ve ekonomik açıdan önemi, yükümlülük şartları,
verilecek yerler.
Zekata konu olan şeyler, dağıtım usulü, zekat ile vergi arasındaki ilişkiler.
Orucun mahiyeti ve önemi, orucun çeşitleri, yükümlülük şarları, oruç
tutmanın mekruh olduğu zamanlar.
Orucun geçerlilik şartları, mekruh olan şeyler, orucu bozan şeyler, orucun
kazası ve kefareti, fıtır sadakası.
Hac ve umrenin mahiyeti, haccın yükümlülük eda ve geçerlilik şartları.
Haccın rükünleri, vacipleri, sünnetleri, hac ve umre cinayetleri ve cezaları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KONULAR
Teorik Dersler
Maddi ve hükmü temizlik, abdest, gusül, mutlak
su, mukayyed su, artıklar.
Teyemmüm, mestler üzerine mesh, hayız, nifas,
istihaza, özür durumu.
Maddi pislik, maddi pisliğin çeşitleri, maddi
pislikten temizlik yolları.
Genel olarak ibadetler, ibadetlerin amaçları,
namaz.
Namaz çeşitleri, namaz vakitleri, namaz için
müstehap olan vakitler, mekruh olan vakitler.
Ezan, namazın dışında yapılması geren şeyler
(şurutu’s-salah), namazların birleştirilmesi
Namazın içinde yapılması gereken şeyler
(erkanu’s-salah), namazın sünnet ve
mekruhları, namazın cemaatle kılınması.
Ara Sınav
Sehiv secdesi, kaza namazı, cuma namazı,
bayram namazları, korku namazı, hasta namazı,
cenaze namazı.
Zekatın mahiyeti, sosyal ve ekonomik açıdan
önemi, yükümlülük şartları, verilecek yerler.
Zekata konu olan şeyler, dağıtım usulü, zekat ile
vergi arasındaki ilişkiler.
Orucun mahiyeti ve önemi, orucun çeşitleri,
yükümlülük şarları, oruç tutmanın mekruh
olduğu zamanlar.
Orucun geçerlilik şartları, mekruh olan şeyler,
orucu bozan şeyler, orucun kazası ve kefareti,
fıtır sadakası.
Hac ve umrenin mahiyeti, haccın yükümlülük
eda ve geçerlilik şartları.
Haccın rükünleri, vacipleri, sünnetleri, hac ve
umre cinayetleri ve cezaları
Final Sınavı
Uygulama
Laboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar
1- Heyet, İlmihal - I- İman ve İbadetler Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara,
2006.
2- Koca, Ferhat, İslam İbadet Esasları, Ankara, 2003.
3- Heyet, İslam İbadet Esasları, Editör: Talip Türcan, Ankara, 2013.
4- Konulara ilşkin bazı görsel materyallerin kullanılması.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Ara Sınav
1
100
Derse Katılım
0
0
Bireysel Çalışma
0
0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
0
0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
0
0
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Final Sınavı
100
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
Derse Katılım
14
2
28
Bireysel Çalışma
16
2
32
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
85
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 85 / 30 = 2,83 ~ 3
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ
3
3
4
4
5
*Katkı Düzeyi :
2
3
4
2
4
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek

Benzer belgeler

iLHYT-z105

iLHYT-z105 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

Detaylı

iLHYT-s326

iLHYT-s326 Final Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen

Detaylı

iLHYT-s334

iLHYT-s334 Final haftası Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen

Detaylı

iLHYT-s443

iLHYT-s443 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

Detaylı