Gesamtprospekt v5.indd

Transkript

Gesamtprospekt v5.indd
Kapıların Dünyası
Güvenli ve Yüksek Hızlı Kapılar
1
İçindekiler
Araştırma ve geliştirme ............................ 4
Hız ve güvenlik ......................................... 8
Ekonomi................................................. 12
Küresel aktör EFAFLEX .......................... 14
Ürünlerimiz ............................................ 16
S Serisi................................................... 18
R Serisi .................................................. 28
F Serisi ................................................... 34
CR Serisi ................................................ 38
Servis..................................................... 42
Donanım ................................................ 46
Teknik veriler .......................................... 47
2
Başlarken:
30 Yıldan fazla süregelen başarı
EFAFLEX 1974 yılında kurulduğunda, pazarda yalnızca yüksek-hızlı kapılar konusunda faaliyet gösteren ilk şirket oldu. Bu son derece iyi planlanmış
hamle ve bu doğrultudaki vizyonumuz ilk andan
itibaren bize avantaj sağladı.
EFAFLEX işe başlarken, motor ile çalı-
Bugün EFAFLEX yüksek-hızlı kapı üreticilerinin
şan kapıları yeniden tanımlayarak tüm
en önde geleni ve bu teknolojide tartışmasız lider
klasik tasarımları kökten değiştirdi. O
konumdadır. Şirketin dünya çapında 800 çalışanı
zamandan beri çok yüksek-hızlı kapılar-
vardır. EFAFLEX tesisleri Bavyera’da, Münih ha-
dan söz edilir oldu.
valimanından yalnızca yirmi dakikalık uzaklıktaki
Bruckberg’de bulunmaktadır. 1994 yılından buyana
beş kıtaya yayılan dağıtım ağı hizmetler buradan
gerçekleştirmektedir.
EFAFLEX 30 yıldan fazla bir süredir yenilikçi ve yaratıcı Alman mühendisliğini sizlere sunuyor.
Şirketin kuruluşundan bugüne iş hacmi grafiği.
1974
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
3
Gerçeğe dönüşen vizyon
1974 EFAFLEX kuruldu
1980 "ES" hızlı katlanır kapı
Yenilikçilik olmadan
gelişim de olmaz
1984 Patentli Cardan "AS" katlanır kapı
1989 "SRT" yüksek hızlı rulo kapı; EFAFLEX
100 çalışana ulaşıyor
1992 Dünya çapında yenilik: patentli spiral
Bir EFAFLEX yüksek hızlı kapı tercih etmek demek, dünya çapında lider bir teknolojiyi seçmek ve
teknolojik üstünlüklerimizden ayrıcalıklı olarak fay-
teknolojisi ile birlikte "SST" yüksek hızlı
dalanmak demektir. Kurum içi araştırma ve geliş-
spiral kapı
tirme, EFAFLEX şirket felsefesinin önemli bir par-
1994 Dağıtım ağı beş kıtaya ulaşıyor
çasıdır ve sürekli ilerleme gösterdiğimizden emin
1995 EFAFLEX ikinci üretim tesisini kuruyor
olmamızı sağlar. Dünyanın teknolojik lideri olmak
1998 Dünya çapında yenilik getiren güvenlik
kolay bir ünvan değildir, yine de sizlerin başarılı ge-
sistemi: "TLG" ışın perdesi; EFAFLEX
leceği için devrimsel nitelikteki kapılar geliştirme-
250 çalışana ulaşıyor ve büyümeyi sür-
ye devam etmekteyiz.
dürüyor
1999 Dünya çapında yenilik: EFAFLEX tamamen şeffaf "STT" yüksek hızlı kapı
2002 EFAFLEX dünyanın en hızlı kapısı "STR"
yi sunuyor; Şirketin satış yönetimi ikinci
nesle geçiyor
2004 EFAFLEX çalışan sayısı 500; tamamıyla
yeni güvenlik sistemi "ACS" ve temiz
Araştırma ve geliştirmede, herkesin takip ettiği teknolojik standartları biz belirliyoruz
Spiral kapının icadıyla birlikte, EFAFLEX kapı teknolojisinde gerçek bir dönüm noktasına imza attı.
Yapı prensibi uluslararası patente sahiptir ve diğer
odalar için yüksek hızlı rulo kapı "SRT-CR",
üreticiler tarafından taklit edilemez. Spiral, kapının
dünya çapındaki diğer yenilikler
son derece hızlı çalışmasına olanak sağlamaktadır.
2007 Eşsiz enerji tasarrufunun galası: Isı
Üstelik bu yenilikçi yapının bir avantajı daha vardır:
izolasyonlu EFA-THERM® panellere
kapı panelleri temassız hareket ettiklerinden, nere-
sahip yeni ve yenilikçi EFA-SST® piyasayı
deyse hiç aşınma olmaz.
kökten değiştiriyor
2008 Eğitim merkezini ve sergi salonunu kapsayan yeni bir operasyon binası ile yeni
üretim binası; EFAFLEX çalışan sayısı
800; şirketin Mühendislik yönetimi ikinci
kuşağa geçiyor
2009 EFA-SCAN®: Dünya çapında ilk defa
1 kapı sisteminde lazer tarayıcı
kullanılmaya başlandı.
2011 Dünya’nın en hızlı otopark kapısı
EFA-SST®-PS’ in piyasaya sürüldü
4
Şirketin kuruluşundan bugüne
üretim grafiği
7
Hızın cazibesi
Çitalar karada yaşayan en hızlı hayvandır. Bu nedenle
çitanın, logomuz için mükemmel simge olması doğaldır. Sonuçta EFAFLEX yüksek hızlı kapılar türünün en
hızlısıdır.
Hız denince performansımız rakip tanımaz. Bu üstünlükten yararlanın! Çünkü hız çoğu kez ayırt edici
avantajdır.
8
doğada ve teknolojide –
insan hıza tutkundur.
Hız verimliliğinizi artırır. Hızlı çalışma demek, eko-
Birkaç yıl önce, EFAFLEX dünya hız şampiyonu ka-
nomik ve verimli çalışma demektir: daha kısa za-
pısını yarışa hazırladı: 2002 yılında, dünyanın gelmiş
manda daha yüksek performans. Süreçlerinizi op-
geçmiş en hızlı kapısını gururla piyasaya sürdük:
timum düzeye getirirken EFAFLEX tarafından imal
EFA-STR®.
edilen en hızlı kapılardan yararlanın.
Patentli Spiral, hafif ama son derece dayanıklı kapı
panelleri ve güçlü işleyişi, onu bugüne kadar hız konusunda yenilmez bir şampiyon yaptı.
9
Konfor hissi:
güvenlik sistemlerimiz
Güvenlik duygusu özellikle rahatlatıcı bir histir. Güvenliğin bizim için anlamı: Riskin yönetilmesidir. EFAFLEX
yüksek-hızlı kapıyla, piyasadaki en yüksek güvenlik
standardını seçmiş olursunuz. Bu personel, araç ve
kargo güvenliği yanında elbette ki kapının kendi güvenliğinide içerir.
EFAFLEX yüksek-hızlı kapılar, EFA-TLG® kızılötesi ışın
perdesi sistemi gibi "aktif" güvenlik sistemleriyle sayısız olası kombinasyonları sunmakla birlikte yapısal
olarak en küçük ayrıntısına kadar uzun yıllar işleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu güvenliği sağlayan kalite
farkını anlamak için, her bir kapının gizli iç bölümlerine
daha yakından bakmak yeterlidir.
Güvenliğin ve kalitenin başlıca örneklerinden biri,
EFA-STR® yüksek-hızlı kapıların üzerindeki "MADE IN
GERMANY" ibaresidir. Kapının bağlandığı dayanıklı kayışlar ve yaylar, kapının bir arıza durumunda sert düşüşünü engeller. Yere sabitlenmiş yaylar ve panel kayışları,
kapının açılma anındaki hareketi destekler. Bu sistem
aynı zamanda kapının enerji kesintisi durumunda bile
güvenilir biçimde açılmasını sağlar.
10
Kalite, mükemmellik ve yılların deneyimi: En uygun güvenlik seviyesini
seçmekte özgürsünüz. Ne de olsa
EFAFLEX yüksek hızlı kapınıza tamamen güvenmeniz gerekir.
11
Maliyet verimliliği –
kaliteli mühendislik
Bazen hiçbir taviz vermemek
gerekir: örneğin, konu kaliteyse.
EFAFLEX yüksek hızlı kapıların üstün kalitesi ken-
Bugünlerde ekonomideki en önemli faktörlerden
di maliyetini karşılar. Üretimdeki yüksek duyarlılık
biri enerjidir! EFAFLEX yükselen fiyatlara ve be-
seviyesi, dayanıklı modern malzemeler, aşınmayı
lirsiz girdi maliyetlerine karşı üstüne düşeni yaptı:
neredeyse sıfıra indiren teknolojiler: EFAFLEX yük-
kapılarımızın hızlı açılıp kapanması sayesinde, dışa-
sek-hızlı kapı, maliyetini her gün biraz daha karşıla-
rıya ya da iki oda arasına kaybedilen enerji miktarı
yan bir yatırımdır.
minimuma indirildi. EFAFLEX yüksek hızlı kapılarla,
Mavi = hava kaybı yok
kırmızı = en büyük ısı kaybı
enerji masraflarınızı etkin bir biçimde azaltırsınız!
Geleneksel bir rulo kapının bu termal görüntüsü,
EFA-SST® ile birlikte, size ısı yalıtımlı EFA-THERM®
dışarıya kaybedilen ısıyı açıkça göstermektedir.
panelleri sunan ilk üretici olduk. Bu paneller ısı yalıtımını kayda değer oranda arttırarak enerji masraflarınızı azaltır.
Bitte übersetzen!
12
Enerji Maliyetleri
İşletim Masrafları
Çalışma
Maliyetleri
Bakım
Servis
Satın Alma
Uzun vadede daha yüksek
giderler: Klasik rulo kapı
Uzun vadede tasarruf:
EFAFLEX yüksek hızlı kapı
Geleneksel rulo kapılarla kıyaslandığında, EFAFLEX yüksek hızlı kapılar kısa
zamanda maliyetini çıkaran bir yatırımdır. Düşük enerji masrafları çevre için de
yarar sağlar: her bir ısıtma dönemi için, 4600 litre yakıttan tasarruf edersiniz.
Bu ayrıca ekosistemimizi 13 tona kadar CO2 den kurtardığınız anlamına gelir.
Geleneksel kapı:
uzun sürede açılır
EFAFLEX yüksek hızlı kapı:
çok hızlı açılır
Geleneksel kapı:
yavaş kapanır
EFAFLEX yüksek hızlı kapı:
hızlı kapanır
Geleneksel bir kapının uzun açma kapama devri
Aksine, EFAFLEX yüksek hızlı kapının son derece
sırasında büyük miktarda enerji boşa gider.
hızlı açılıp kapanması, içeriyle dışarısı arasındaki
hava akımını ve ısı veya soğukluk kaybını önler.
13
Bizim kapılarımız. Bizim
Dünyamiz. Bizim Geleceğimiz.
EFAFLEX yüksek-hızlı kapılar dünya çapında talep edilen gereksinimleri karşılamaya devam ediyor. Şirket dünya çapındaki iletişim ağı ile küresel bir aktöre dönüştü. Bugün elliden fazla ülkede ve beş kıtada, EFAFLEX çözüm ortakları sizlere yardımcı olmaya hazır.
14
Küresel Aktör EFAFLEX –
Daha iyi bir dünya için kapılar
Küresel bir aktör olarak, enerji konusundaki büyük
problemin fazlasıyla farkındayız. Kaynaklar azalıyor,
çevre kirliliği artıyor ve enerji masrafları yükseliyor.
Bu durum bizleri sizler için dünyadaki en verimli
kapıları üretmeye itiyor.
Konuya bağlılığımız çevresel koşullara uygun
üretim ve ambalajlamayla başlıyor. Hatta bizzat
EFAFLEX yüksek-hızlı kapıların ekolojik etkilerini
bile göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin, tüm
paneller çevreyle dost ve geri dönüşümlü. Optimize edilmiş nakliye rotaları ise, EFAFLEX’in üzerine
düşeni yaptığının sadece bir diğer örneği.
EFAFLEX yüksek-hızlı kapıların etkin ısı yalıtımı ve
yüksek açılıp/kapanma hızları enerji masraflarınızı
azaltmakla kalmaz, çevreyi korumaya ve değerli
kaynakların kullanımında sorumluluk sahibi olmaya
da yöneltir.
Bu şekilde, gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratıyoruz!
EFAFLEX Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı
bünyesinde ki "enerji verimlilliği ve Alman malı"
girişiminde yer almaktadır.
15
Dünya klâsında yüksek-hızlı kapılar
S Serisi
Yüksek hızlı spiral kapılar
Yüksek-hızlı spiral kapılar, yaratıcı ve yenilikçi teknolojinin dünya çapındaki eşsiz ürünleridir. Bu serideki tüm kapıları EFAFLEX patentli
spiral teknolojisiyle imal edilir. EFAFLEX S serisi yüksek-hızlı kapılar
4 m/s’yi aşan maksimum hıza ulaşırlar. Karşılaştırılabilir özelliklerdeki
başka hiçbir kapı, sizin bir yerden buna yakın bir hızda geçebilmenizi
sağlayamaz.
R Serisi
Yüksek hızlı rulo kapılar
Yüksek-hızlı rulo kapılar, iç mekân uygulamaları için geliştirdiğimiz
ekonomik bir kapı sistemidir. EFAFLEX R serisi yüksek-hızlı kapılar, açılış ve kapanış sırasındaki çok büyük hızlarıyla geleneksel rulo
kapılardan ayrılırlar. Yüksek-hızlı rulo kapılar hava akımını en aza indirmek, sıcaklık alanlarını sabit tutmak ve ses yalıtımı için kullanılır.
F Serisi
Yüksek hızlı katlanır kapılar
Yüksek-hızlı katlanır kapıların yatay kıvrılma hareketi, tüm dikey açıklığın kullanılabilmesini sağlar. EFAFLEX F serisi yüksek-hızlı kapılar
aşırı yüklere dayanma kapasitesine sahiptir ve yüksek hızda açılıp
kapanırlar. Gürültüyü ve hava akımını engeller, enerji tasarrufunun
yanı sıra, kayda değer ısı ve ses yalıtımı özellikleri sunar.
16
CR Serisi
Temiz oda kapıları
Alman yapımı yaratıcı mühendislik teknolojisi: EFA-CR, temiz oda
uygulamalarına en iyi şekilde adapte edilmiş olan kapı sistemidir.
EFAFLEX ürün yelpazesi, şirketinizdeki özel uygulamalarla son derece uyumlu olan bu özel kapı serisini de kapsamaktadır. Ne de olsa
bir kapı için olağanüstü talepler, özel teknik çözümler gerektirir
Periphery-Donanım
Teknoloji & Servis
Siz optimum ve yüksek düzeyde bireysel yapılandırmaları seçerken
yardım etmemize izin verin. Uygulamalarınız için güvenlik sistemlerini, kontrolörleri ve teknik detayları birleştiriyoruz. Sonuç: tercihlerinize ve uygulamalarınıza kusursuz bir biçimde uyan, mükemmel
tasarlanmış bir teknolojik ürün.
17
S Serisi
EFAFLEX yüksek-hızlı spiral kapılar şaşırtıcı derecede yüksek kalite, en iyi güvenlik, aşırı yük kapasitesi ve hepsinden önemlisi, eşsiz hız sunar!
S Serisi yüksek-hızlı kapılarla bu son model teknolojiyi binanıza dâhil edin ve iş süreçlerinizi büyük ölçüde hızlandırın.
Uygulamanız için en iyi ve en uygun kapı sistemini seçin. Dünyanın en hızlı kapısı, üstelik de
en iyi ısı yalıtımı: işte S Serisi’nin size sundukları.
18
19
Spiral: Herşey onun etrafında döner
Minimum mekanik arızayla
maksimum hizmet ömrü
EFAFLEX yüksek-hızlı spiral kapıların güvenilir ve
EFAFLEX S Serisi yüksek-hızlı kapılar, spiral siste-
denenmiş temel prensibi yenilmez olarak duruyor!
mi sayesinde sessiz hareket eder ve aşınma yap-
Patentli EFAFLEX spirali içindeki kapı paneli kızakla-
maz. Kapınız yıllar geçse bile hep yeni kalacaktır.
rı hâlâ eşsiz mükemmellikte. Yüksek açılma hızları,
Başka hiçbir mekanik prensibi, zorlu günlük işlem-
uzun ömürlülük ve verimlilik konularında, onun ya-
lerle böyle sorunsuz bir biçimde başa çıkamaz.
nına yaklaşabilecek başka bir ürün yok.
Oval spiral ve düşük yataklama
Hepsi tek bir şeyin etrafında dönüyor: kapı paneli
bir aksın etrafına ve kendi üzerinde sarılı değil – ak-
EFAFLEX çeşitli farklı tasarımlarda yüksek-hızlı spi-
sine, alan tasarrufu sağlamak ve onu uzakta tutmak
ral kapılar temin etmektedir. Standart çözüm olan
için spiralin içine yönlendiriliyor. EFAFLEX bu işlem
dairesel spiral, aynı zamanda en hızlı açılma/ka-
prensibinin uluslararası patentine sahip. Bu da size
panma sürelerini sağlar. Kapı üzerindeki boşluğu-
bir dizi eşsiz avantaj getiriyor.
nuz sınırlıysa, S Serisi’ndeki pek çok kapı modelini
2 farklı yataklama tipinde de seçebilirsiniz: oval
spiral ve düşük yataklama.
20
S Serisi
Sarmal Spiral
Oval Spiral
Sarmal spiral genel standarttır ve kapı
üzerinde yeterli boşluğa sahipseniz en
iyi çözümü sunar.
Oval spiraller yapısal sınırlamalar söz
konusu olunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Düşük Yataklama
Düşük
Düşük Yataklama
Yataklama tasarımı,
tasarımı, örneğin
örneğin
yeraltı
garajlarında
yeraltı garajlarında ve
ve otoparklarda,
otoparklarda,
insanlar
insanlar ve
ve araçlar
araçlar için
için maksimum
maksimum
güvenlik
sağlar!
güvenlik sağlar!
Tüm modeller insanlar ve araçlar için maksimum güvenlik sağlar.
21
EFA-SST®
Yüksek hızlı spiral Kapı
EFA-SST®, EFAFLEX yüksek-hızlı kapıların klasiği ve
aynı zamanda en başarılı serimizdir.
Yeni nesil EFA-SST®
Artan enerji fiyatları göz önünde tutulursa, enerji
EFA-THERM® yalıtımlı
paneller sayesinde optimum ısı yalıtımı: Enerji
maliyetlerini düşürmek,
kıymetli kaynakları ve
doğayı korumak için
tasarrufu herkesin ajandasının en üst maddelerinden birinde yer alır. Bu durum elbette EFAFLEX
için de geçerlidir. İşte bu yüzden yüksek-hızlı spiral
kapılarımızı sizin için tamamen yeniden tasarladık.
Devrimci ve geliştirilmiş:
yeni EFA-THERM® panelleri
EFA-SST® için geliştirdiğimiz EFA-THERM® yalıtımlı panelleri dünyada seri imal eden ilk üreticiyiz. Bu
paneller kapı boyutuna göre, 0,66 ila 1,52 W/m²K
Yalıtımlı akrilik
pencereler: EFA-CLEAR!
arasında üstün bir ısı yalıtımına ulaşırlar. Bu en
yeni kapı paneli olağanüstü dayanıklı, uzun-ömürlü olmakla birlikte, sıkı ve ses yalıtımlıdır. İçeriye
ne kadar ışık girmesini istediğinize bağlı olarak,
EFA-SST® kapı kanadınız içerisine istediğiniz kadar
EFA-CLEAR şeffaf pleksiglas panel ekleyebiliriz.
İnovasyon: Kendini tamir edebilen
kapı kanadı ile EFA-SST®
Olası bir çarpma sonucunda kapınızın işinizi aksatmaması ve biran evvel yeniden çalışabiliyor
duruma gelebilmesi için EFA-SST® yi Anticrash
seçeneği ile birlikte tercih edebilirsiniz. EFA-ACS
Active Crash Sistemi çarpma ardından bir kaç saniye içerisinde tamamen otomatik olarak kapıyı tamir
eder ve kapınız normal çalışmasına devam eder.
EFA-ACS ile hem pahalı bakım masraflarını azaltır
hemde zaman kaybı nedeniyle doğabilecek gecikmeleri engellemiş olursunuz.
22
EFA -ACS olası bir çarpmada pahalı hasarları
engeller
S Serisi
Orijinal
Bir yüksek-hızlı kapıdan olası
beklentilerinizi karşılamak üzere
üç ayrı seçenek geliştirdik.
EFA-SST® PREMIUM
EFA-SST® ECO
EFA-SST® BASIC
Yoğun sanayi uygulamaları için tasar-
Yılda 200.000’e kadar devir yapabilen
Bu model hıza değil, yüksek kalite-
lanmış olan bu seçenek, rahatlıkla yılda
EFA-SST ECO®, çok üstün bir kapasiteye
ye ve aşırı kapasiteye odaklanmıştır.
250.000 açma kapama sayısına ulaşabi-
sahiptir. EFA-SST®’nin bu modelinin en
EFA-SST®’nin BASIC modeli, modern bir
lir. Açılma hızları 2,5 m/s’yi aşmaktadır.
göze çarpan özellikleri, dayanıklı kalitesi-
yüksek-hızlı kapıdan beklenen tüm ta-
Her bir kapı kendi hırsız-korumalı kilidine
nin ve bildiğiniz EFAFLEX güvenilirliğinin,
lepleri karşılar: En üst düzey kalite, yılda
ve TÜV sertifikalı güvenlik sistemi EFA-
yaklaşık 1,0 m/s’lik bir açılma hızıyla bir-
100.000’e varan devir sayısı ve 0,5 m/s’yi
TLG®’ye sahiptir.
leşmesidir.
aşan açılma hızı.
YENİ: EFA-SST® Premium artık çok daha
büyük ölçüleriyle XL modelini sunuyor.
23
EFA-STT®
Yüksek hızlı turbo-kapı
24
S Serisi
Işık & Hız
Güvenebileceğiniz kalite
150.000 açma kapama sayısı ( iki bakım süreci
arasında 150.000 kez açılıp kapanabilen ) kapasitesine sahip EFA-STT® en yüksek düzeyde kullanım
için tasarlanmıştır. Bu EFAFLEX yüksek-hızlı turbo
kapı, güçlü yapısı sayesinde 120 km/saat hıza ulaşan rüzgâr altında bile kusursuz çalışma garantisi
verir. Bu özelliği, onu endüstrinin tartışmasız lideri
yapar. Yani EFA-STT® mükemmel bir dış kapı çözümü sunmaktadır.
Apaçık avantajlar,
herkes için şeşfaf.
Şirketinizdeki her kesişme noktasında – genellikle
iki zıt yönden yaklaşıldığında ortaya çıkar – kapının
görüş serbestisi size kesin bir avantaj sağlar: kazalar
engellenir ve akıcı ulaşım işlemleri sağlanmış olur.
Şeffaf pleksiglas paneller sayesinde, EFA-STT®
%70’in üzerinde bir transparanlık oranına sahiptir
ve bu özelliğiyle dünya çapında eşsiz bir yüksekhızlı kapıdır: dayanıklı, ama aynı zamanda neredeyse tamamen şeffaf.
Temiz görüş!
EFA-STT®’nin kapı paneli spiralin içinde ayrı ayrı
durur. Sürtünmesiz çalışması sayesinde, saydam
paneller neredeyse hiçbir aşınma göstermeden
yıllar boyu karşı tarafın açık bir biçimde görülmesini sağlar. Sonuç olarak, yoğun çalışma koşullarında bile, kapının tamamı ışıl ışıl bir görüntü sunar.
Yeni : EFA STT®artık akıllı Aktif
Çarpma Sistemiyle donatılabiliyor
EFA-ACS
25
EFA-STR®
Yüksek hızlı turbo rulo kapı
Sizler için dünyadaki en hızlı kapıyı ürettik.
EFA-STR® sayesinde, lojistiğiniz hız ve verimlilik
EFA-STR®, patentli spiral teknolojisiyle 4 m/s’yi
kazanır. Durmak yok. Beklemek yok. Her saniye-
aşan olağanüstü bir hızla açılır.
nin değerli olduğu yerde, EFA-STR® sayesinde
seçkin bir avantaja sahipsiniz! En hızlı kapımız,
size sorunsuz iş faaliyetlerini ve optimum trafik
akışını garanti ediyor.
26
S Serisi
Dünyanın en hızlı kapısı
Dünya hız ve enerji
tasarrufu şampiyonu
EFA-STR®’nin hızı, değerini size hakkıyla geri veren
bir başka avantaja daha olanak verir: EFA-STR® ile
muazzam enerji tasarrufundan yararlanırsınız. Hızlı
açılıp kapanmalar hava akımını ve içerisiyle dışarısı
arasındaki ısı ya da hava kaybını engeller.
Hızlı ve güvenli: kendini onaran
kapı panelli EFA-STR®
Özellikle aşırı hızlarda, güvenlik çok önemli bir
sorun haline gelir. EFA-ACS Aktif Çarpışma Sistemi size en iyi korumayı verir. Bir çarpışma anında
EFA-STR®’nin alçak kapı panelli modülü, iki taraftan da yaklaşık 100 santimetrelik bir yüksekliğe
kadar yerinden çıkabilir.
Entegre sensörler çarpışma durumunu tespit eder
ve üst uç noktaya ilerleyen kontrollü hareketi başlatırlar. Ardından kapı paneli hızı azaltılarak yukarıya
hareket ettirilir ve her iki taraftaki kızakların içine
geri itilir. Kapılar hatasız bağlantı için elektronik
olarak denetlenir. Bu sayede, kapılar yeniden kapandığı zaman düzenli otomatik işlem devam eder.
27
R Serisi
Açılma sırasında kapı üzerinde çok az bir yer
işgal etme, tüm R Serisi yüksek-hızlı kapıların
ortak özelliğidir. Rulo kapılar söz konusu olduğunda ise, perde kendi üzerine sarılır EFAFLEX
yüksek-hızlı rulo kapılar büyük ölçüde bakım
gerektirmeyen bir modüler yapı olarak üretilirler
ve geniş bir model seçeneği sunarlar.
Çok sayıda farklı gereksinimleriniz için, test
edilmiş ve güvenilir çözümler sunuyoruz!
28
29
EFA-SRT®
Yüksek hızlı rulo kapı
Yoğun trafik için fork-lift kapısı
EFA-SRT® her alanda başarılıdır! Bir iç mekân kapısı ya da geniş salonların kapatılması için ekstra
bir tedbir olarak kullanılmaya elverişlidir. EFAFLEX
yüksek-hızlı rulo kapı, fork-liftlerin düzenli bir biçimde içinden geçeceği tüm açıklıklar için yüksek kalitede çözüm sunar.
EFA-SRT® sıcaklık alanlarını sabit tutmaya yardımcı olur ve böylelikle enerji faturanızı düşük tutar.
EFAFLEX, EFA-SRT® modelini standart seçeneklerin yanı sıra, belli bir amaç için üretilen farklı tasarımlarla da sunmakta. Bir EFAFLEX uzmanı, sizi
tüm mümkün seçenekler hakkında memnuniyetle
bilgilendirecektir.
30
R Serisi
Klasik
Bir güvenlik seçeneği:
EFA-EAS çarpışma
korumalı rulo kapı
EFAFLEX mühendisleri, çarpışmaların ciddi sorunlara sebep olmamaları için akıllıca bir çözüm geliştirdi. Talep edilmesi halinde, EFA-SRT® modeline
EFA-EAS çarpma koruması donanımı eklenebilir.
Bu koruyucu sistem, perdede ortaya çıkabilecek
maliyetli zararları önler.
Çarpışma gerçekleştiğinde, alt perde modülü her
iki taraftaki raylarından çıkar. Bir sensör bu durumu
kontrol paneline bildirir ve kapı hareketini derhal
durdurur. Kapı perdesi ve baza, manuel bir kaldıraç
EAS seçeneği sayesinde gereksiz aksaklık sürelerini önleyebilir ve lojistiğinizi
sayesinde kolaylıkla yerine geri konabilir. Kapınız
daha da verimli hale getirebilirsiniz. EFA-EAS maliyetlerinizi düşürür; çünkü
neredeyse hiç vakit kaybetmeden yeniden işler
hiçbir şeye zarar gelmediği takdirde, onarıma da gerek yoktur. Zamandan ve
hale gelecektir.
paradan tasarruf edersiniz.
31
EFA-SRT® ECO
İç mekan kapıları için
ekonomik çözüm
EFA-SRT®-ECO muhteşem maliyet verimliliğinden
dolayı fork-liftlerin ya da insanların uğrak yeri olan
iç mekân aralıkları için uygundur. Yüksek-hızlı kapı,
otomatik ulaşım sistemleri veya konveyörlerde de
kullanılabilir.
Alan-tasarruflu tasarımı nedeniyle, özel yapısal
hazırlıklar nadiren gerekir Bu sayede EFA-SRT®-ECO,
çok yönlülük açısından tüm diğer kapıları geride
bırakır.
EFA-SRT®-ECO yüksek-hızlı rulo kapı için de,
ustaca geliştirilmiş EFA-EAS çarpışma koruması
seçeneği mevcuttur.
EFA-SRT ®-ECO yıllık
150.000 açma-kapamayla kolaylıkla
başa çıkar. Malzeme
taşıma işlemlerinde
güvenli ve hızlı malzeme akışını garanti
eder.
32
EFA-SRT® -EC
Hijyenik yüksek
hızlı rulo kapı
Mühendislerimiz bu kapıyı, ilgili sanayilerin işbir®
liğiyle geliştirdi. EFA-SRT -EC, gıda endüstrisi
R Serisi
EC, (Easy Clean)
"kolay temizlenir" demektir
gibi en katı hijyenik gereksinimlere sahip tüm iç
mekân geçişleri için en iyi çözümü sağlar. HACCP
Kasa kapağı temizlik için kolaylıkla açılır ve dışarı
ve FDA normlarına uygundur.
doğru döndürülür. Bir buharlı vakum cihazı aracılığıyla tüm iç kısma ulaşılabilir. Kasa içinde yer alan
temizlik maddeleri ve yoğunlaştırılmış hava nemi,
ayaklardaki tahliye boşlukları sayesinde hiçbir engel olmadan dışarıya çekilebilir.
33
F Serisi
Hızlı, dayanıklı, dış koşullardan etkilenmeyen ve
ekonomik. EFAFLEX yüksek-hızlı katlanır kapılar, düşük fiyat ve işletim masrafları karşılığında
son derece yüksek verimliği sunar.
EFAFLEX katlanır kapılar aynı zamanda estetik
açıdan gerçek bir üstünlüğe sahiptir. Kendi yüksek-hızlı kapınızı seçerken, size her tür dış görünüşe uyan alışılmadık seçenekler sunmamıza
izin verin.
EFAFLEX yüksek-hızlı kapılar: modern endüstriyel mimarinin bir üyesi.
34
35
EFA-SFT®
Yüksek hızlı katlanır kapılar
8 metre genişliğinde ve 6 metre
yüksekliğinde bir EFA-SFT ® bile 2,0
m/s’ye varan bir hızla açılır; böylelikle enerji tasarrufunda etkin rol oynar.
36
F Serisi
Dayanıklı & Ekonomik
Dışarıdan bakınca,
herşey bir bütün
Ama iç değerler de önemlidir
EFA-SFT® alüminyum ve çelikten oluşmaktadır, bu
Opsiyonel seçenekler söz konusu olduğunda,
bileşim en yüksek kalite standartlarına karşılık ge-
EFA-SFT® tüm EFAFLEX yüksek-hızlı kapıların en
lir. EFA-SFT®’nin standart yük mukavemeti bölüm-
çok yönlüsüdür. EFA-SFT®’yi çeşitli kanat bölü-
leri galvanizli çelik sacdan yapılır. Kapı paneli pas-
mü, bar düzenlemeleri ve payandalarla, istediğiniz
lanmaz alüminyumdandır ve binaya çok miktarda
görünüşe adapte etmek için çok sayıda seçenek
gün ışığı girmesini sağlayan tek bir akrilik panelle
mevcuttur. Kapı panelinin yüzeyi, seçtiğiniz RAL
donatılmıştır. İki panelli yalıtım kaplaması mükem-
renkleriyle toz boyama yapılabilir.
mel ısı ve ses yalıtımı özellikleri sunar.
37
CR Serisi
Günümüzde, kontrollü ortamlarda üretim yapmak birçok şirket için bir zorunluluktur. Artan
sayıdaki yönetmeliklerin ve standartların tanımlanması, farmalojik, tıbbi, biyoteknolojik, uzay,
elektronik, otomotiv ve belli mühendislik endüstrileri gibi dallardaki temiz oda uygulamaları
için güvenilir özel kapılara gereksinimi beraberinde getirir. Doğru kapı, bir temiz odadaki en
önemli parçalardan biridir!
Zor koşullarda birinci sınıf kalite daha da çabuk
kendini gösterir: CR Serisi’yle birlikte, mühendislerimiz kontrollü üretim alanları için özel kapılar geliştirdiler ve kusursuz bir biçimde adapte
ettiler.
38
39
EFA-CR
Temiz odalar için özel kapılar
EFAFLEX CR serisi özel kapılar, temiz odaların gereksinimlerine tamamıyla uyumludur. EFA-CR tüm
giriş yollarında sızdırmazlık sağlar. Bu yüksek performanslı yüksek-hızlı kapılar pürüzsüz bir yüzey
yapısına ve çıkıntısız uçlara sahiptir. Bu da kolay
temizlenmelerini ve tortuların kolaylıkla bertaraf
edilmesini sağlar. CR serisi kapı modelleri temel
olarak V2A paslanmaz çelikten yapılır ve uluslara-
Daha fazla özel avantajlar
rası temiz oda uygulamaları standartları ve talimatlarıyla uyumludur:
CR serisi kapılar enerji tasarrufu sağlar, ses yalıtımı
yapar ve hava akımını kayda değer ölçüde düşürür.
UÊ Ê£{È{{
Ayrıca EFAFLEX temiz oda kapıları size tam, eşsiz
UÊÊ-/ÊÓä™
avantajlar dizisi sunar: Örneğin, kıyas kabul etmez
UÊ6ÊÓänÎ
açılıp kapanma hızı, mükemmel kalite ve muazzam dayanıklılık kapasitesi.
GMP-Uyumlu EFAFLEX
temiz oda kapısı
40
CR Serisi
Mükemmeliğe varan uygulama
Her durum için doğru çözüm
Bir Clean room’a bakış: EFA-STT®-CR.
İhtiyaçlarınıza uygun en iyi temiz oda kapısını seçerken yardımcı olmamıza izin verin. EFA-CR benzerlerinden farklı düzenlemelere sahiptir: rulo kapı,
spiral kapı, sürme kapı ya da dikey açılan kapak.
EFA-CR aynı zamanda etkili hava geçirmez odalar
ve taşıma bandı sistemleri gibi özel uygulamalara
da optimum uyumluluktadır. EFAFLEX temsilciniz
size tüm olası seçenekler hakkında bilgilendirecek
ve yerinde önerilerde bulunacaktır.
EFA-SRT ®-CR.
41
42
45
Her detayda bir yenilik
Yüksek-hızlı kapıların lider üreticisi olarak, EFAFLEX sorumluluğunun farkındadır: Yüksek-hızlı kapılarımızın en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarını
sunmasının sebebi budur.
Mutlak güvenlik: EFA-TLG®
kapı ışın perdesi
Güvenlik ve emniyet konularında da lider olmayı
amaç haline getirdik: ne de olsa, eşsiz kapı sistemleri eşsiz bir güvenlik sistemini hak ediyor!
TÜV sertifikalı EFA-TLG® kızılötesi ışın perdesi dünyada emsalsizdir. Doğrudan kapı ayaklarına içerisine monte edilir.
Lazerli Güvenlik
sistemi EFA-SCAN®
Kapı uygulamaların da ilk kez kulanılan lazer tarayısıcı patentli EFA-SCAN. EFA-SCAN hem güvenlik hem de aktivasyon işlemini aynı anda gerçekleştirebilen bir sistemdir. Kesintisiz olarak kapının
aktif alanını kontrol eder, teknolojisi ve kontrol
ettiği alan itibariyle diğer tüm sistemlerden daha
verimlidir.
İki farklı teknolojinin kombinasyonu: Radar ve kızılötesi
bu activator radar ve kızılötesi teknolojisini bir arada kullanan özgün bir tasarıma sahiptir. Radar teknolojisi her hareketi kontrol ederken kızılötesi sistemi sabit cisimleri dikkate alır. Hızlı kapı pazarının
öncü üreticisi EFAFLEX sorumluluğun farkındadır:
Bu nedenle hızlı kapılarımız en yüksek güvenlik ve
emniyet standartlarını garanti eder.
46
Donanım-Periphery
EFA-CON® kontrol paneli
Kompakt format, yeni dizayn ve maksimum işlevsellik: EFAFLEX’in yeni standart kontrolörleri,
yeni nesil EFA-CON®’dur. Siyah polikarbonattan
yapılma pürüzsüz kutu, küçük bir çerçeve formatındadır (160 x 430 x 155 mm) ve şimdiye kadar
hiç olmadığı kadar az yer işgal eder. Aynı zamanda,
EFAFLEX tarafından performansı kayda değer biçimde artırılmıştır. Ana şalter, dokunma duyarlı
klavye ve bilgi ekranı birimi (diyalog ekranı), fonksiyon teşhis gösterimiyle birlikte standarttır. Kontrol
paneli, DIN/EN ve VDE/EMC mevzuatları uyarınca,
CE standardına uygun tasarlanmıştır.
En son mikroelektroniği
sunan kontrol ünitesi
EFAFLEX tarafından geliştirilen mikroişlemci kontrol, motor, fren ve frekans konvertörü ile birlikte
mükemmel tasarlanmış bir teknolojik birimdir. Bu
son model kontrol ünitesi, son derece hızlı bir işlemciyle donatılmıştır. Sonuç: yüksek hız, güvenlik
ve esneklik. Standart ünitede 20’den fazla dijital
girdiye erişilebilir. Kontrol ünitesi kapı ayağının motorun bulunduğu tarafına monte edilebilir.
Yeni EFA-CON® kontrol paneli, en hızlı mikroişlemci kontrolörle birlikte. EFAFLEX yüksek-hızlı
kapılarınız için en uygun aktivatörü belirlemekte
özgürsünüz.
S Serisi
EFA-SST®
Teknik Veriler:
Uygulama
Rüzgar yükü max.*
Çalışma gücü / güvenli açılış
Su sızdırmazlık değeri*
Hava sızdırmalığı*
Ses Yalıtımı RW*
Maksimum U değeri*
Kapı ölçüsü (mm)
Maksimum kapı hızı*
Ortalama hız, ca. *
Yataklama
Metal aksam
Kapı paneli
Yangın sınıfı
Dengeleme mekanızması
Yıllık açama kapama kapasitesi
Koruma
Motor
Kontrol
Güç
Manuel kilit
Acil çıkış
Güvenlik araçları
Güvenlik sistemleri aktivatör dahil
Açma mekanızmaları
Standart,
PREMIUM
İç mekan kapısı
Dış mekan kapısı
DIN EN 12424 normuna göre,
sınıf veya KM/saat
DIN EN 12424-1 normuna göre
DIN EN 12424-1 normuna göre sınıf
DIN EN 12424-1 normuna göre sınıf
DIN EN 717-1 normuna göre DB
DIN EN 12424 normuna göre in W/m k
Genişlik B maks
Yükseklik H maks
m/s
Açılış m / s
Kapanış m / s
EFA-TLG® ışın perdesi ile Kapanış m / s
Dairesel yataklama
Oval yataklama
Düşük yataklama
Galvaniz çelik aksam
Paslanmaz çelik
RAL kataloğuna göre boyalı
Çift cidarlı EFA-THERM® paneller
yalıtımlı / boyalı
Çift cidarlı EFA-THERM® şeffaf paneller
Çift Cidarlı EFA-ISO-CLEAR paneller ısı
yalıtımlı / anodize
Tek Cidarlı EFA-CLEAR anodize
Hava geçirgenli panel
RAL kataloğuna göre boyalı
(pencere panelleri hariç)
Anodize Alüminyum E6 / EV1
kapı panel modulleri
Görüş paneli tek cidarlı /çift cidarlı
Dolgu malzemeli panel tek veya çift cidarlı
Esnek PVC den imal perde, şeffaf ve farklı
renklerde uyarı şeritleri
Esnek dokuma perde farklı renklerde,
pencereli veya penceresiz
Yapı malzemesi sınıfı DIN 4102
Aktif çarpa sistemi EFA-ACS / EFA-EAS
Frekans konvertörlü elektrik motoru
Pnömatik motor elektrik kontrollü
EFA-CON®
Frekans konvertörü
BUS teknolojisi ile MCP2
buton kontrol ve açma kapama anahtarı
Kontaktör kontrol
Elektrik gücü 220V / 50Hz
Elektrik gücü 400V / 50Hz
Sigorta
Hava basıncı (1 / 2")
Manuel açılmadan sonra otomatik
Manuel
EFA-TLG® kızıl ötesi ışın perdesi
Duyarlı alt fitil
Fotosel
Alan tarayıcısı
Harici boy fotoseli
EFA-SCAN® lazer tarayıcı
Tüm açma ekipmanları kullanılabilir
ECO
L
S
ÜS
XL
ISO-60
ACS-DS
L
S
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
äÊqÊÓ
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
0
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
Î
Î
Ó{
£]xÓ
{xää
xäää
Ó]x
Ó]ä
–
1,0
Î
Î
Óx
ä]™£
Èäää
Èäää
£]x
£]Ó
–
1,0
Î
Î
ÓÈ
ä]ÈÈ
näää
näää
£]Ó
1,0
–
ä]n
Î
Î
ÓÈ
ä]ÈÈ
10.000
ÈÈää
1,0
ä]n
–
ä]{
Î
Î
Óx
ä]nä
Èäää
Èäää
Ó]x
Ó]ä
ä]Çx
1,0
0
0
ÓÓ
–
{äää
xäää
Ó]x
Ó]ä
–
1,0
Î
Î
Ó{
£]xÓ
{xää
xäää
1,0
1,0
ä]È
–
Î
Î
Óx
ä]™£
Èäää
Èäää
ä]™
ä]™
ä]È
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Óxä°äää
qÊÉÊq
Óxä°äää
qÊÉÊq
Óxä°äää
qÊÉÊq
£xä°äää
qÊÉq
Óxä°äää
qÊÉÊq
Óxä°äää
ÊÉÊq
Óää°äää
qÊÉÊq
Óää°äää
qÊÉÊq
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
£È­®
–
–
£È­®
–
£È­®
–
£È­®
–
–
£È­®
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
£È­®
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
–
–
ÊÉÊ
opsiyon, – kullanılamaz, *kapı ölçüsüne ve perdesine baglı, Teknik degişiklik hakkı saklıdır!
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
R Serisi
EFA-STT®
EFA-STR®
F Serisi
EFA-SRT®
BASIC
EFA-SFT®
PREMIUM
L
L
S
ÜS
N
ACS-DS
L
S
N
ACS-DS
ECO
L
S
EC
L
S
ÜS
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
ÎÊqÊ{
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
ÓÊqÊ{
–
Dolgulu
ÎÊqÊ{
–
Dolgulu
0
–
Dolgulu
ÓÊqÊÎ
–
Dolgulu
ÓÊqÊÎ
–
Dolgulu
ÓÊqÊÎ
–
Dolgulu
0
–
Dolgulu
–
–
£n
Dolgulu
äÊqÊÎ
–
Dolgulu
–
În
Dolgulu
–
–
£n
Dolgulu
{
–
Dolgulu
Î
–
Dolgulu
Ó
–
Dolgulu
Î
Î
Ó{
£]xÓ
{xää
xäää
ä]x
ä]ÎÊÉÊä]x
ä]ÎÊÉÊä]x
–
0
Ó
Óä
È]xä
{äää
xäää
Î]ä
Ó]x
ä]Çx
1,0
0
Ó
Óä
È]ÎÇ
Èäää
Èäää
Ó]n
Ó]Ó
ä]È
1,0
0
Ó
Óä
È]Ón
näää
Çnää
Ó]Ó
£]n
ä]È
1,0
0
0
£n
–
{äää
xäää
Ó]x
Ó]ä
–
1,0
0
1
£Ó
È]£ä
{äää
xäää
{]ä
Î]È
ä]Çx
1,0
0
1
£Ó
x]™x
Çäää
Èäää
Î]Ó
Ó]n
ä]Çx
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
£Ó
È]ä£
Çäää
xäää
Ó]Ó
Ó]Ó
ä]Çx
1,0
–
–
0
0
11
–
{äää
xäää
{]ä
Î]È
–
1,0
–
–
0
0
Óä
È]xä
{äää
xäää
£]n
£]x
ä]Çx
1,0
–
–
0
0
£Ó
–
{äää
{äää
Ó]ä
£]x
ä]Çx
–
–
–
–
0
0
£Ó
–
{xää
{xää
Ó]È
Ó]ä
ä]Çx
–
–
–
–
0
0
£Ó
–
Èäää
Èäää
Ó]ä
£]x
ä]Çx
–
–
–
–
0
0
Ó£
{]nn
ÎÇxä
ÎÇxä
Ó]x
Ó]ä
1,0
–
–
–
–
0
0
Ó£
{]ÈÈ
xÓxä
Çäää
Ó]ä
£]n
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
£Ó
–
Îxää
ÎÇxä
Ó]ä
£]x
ä]Çx
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
Ó£
{]££
näää
Èäää
£]x
1,0
ä]È
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ÊÉÊq
ÊÉÊq
–
ÊÉÊq
ÊÉÊq
–
ÊÉÊq
ÊÉÊq
–
ÊÉÊq
ÊÉÊq
–
ÊÉÊq
ÊÉÊq
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ÊÉÊ
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
ÊÉÊ
–
–
–
–
–
–
–
ÊÉÊ
ÊÉÊ
ÊÉÊ
ÊÉÊ
ÊÉÊ
ÊÉÊ
ÊÉÊ
ÊÉÊ
–
–
–
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
Yay
Ó
–
Ó
–
£xä°äää
qÊÉÊq
£xä°äää
qÊÉÊq
£xä°äää
qÊÉÊq
£Óä°äää
qÊÉÊq
Óää°äää
ÊÉÊq
£xä°äää
qÊÉÊq
£xä°äää
qÊÉÊq
£Óä°äää
qÊÉÊq
£xä°äää
ÊÉÊq
£xä°äää
qÊÉÊ
£xä°äää
qÊÉÊ
Ó
Karşı
ağırlık
£xä°äää
qÊÉÊq
Ó
–
100.000
qÊÉÊq
qÊÉÊ
–
qÊÉÊ
qÊÉÊ
–
qÊÉÊ
ÊÉÊ
Ó
Karşı
ağırlık
£xä°äää
qÊÉÊ
Óää°äää
qÊÉÊq
Óää°äää
qÊÉÊq
Óää°äää
qÊÉÊq
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
£È­®
ÈÊL>À
–
£È­®
ÈÊL>À
–
£È­®
ÈÊL>À
£äɣȭ®
–
–
qÊÉÊq
qÊÉÊ
qÊÉÊ
qÊÉÊ
–
qÊÉÊq
qÊÉÊ
–
–
–
–
–
£È­®
–
–
£È­®
–
£È­®
–
–
£È­®
–
–
£ÈÉ­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
£È­®
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
qÊÉÊ
qÊÉÊ
qÊÉÊ
qÊÉÊ
qÊÉÊ
qÊÉÊ
qÊÉÊ
–
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
–
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
–
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
–
ÊÉÊ
Üst Düzey Güvenilirlik
Otuz yılı aşkın süredir, müşterilerimizin tüm gereksinimlerine optimum çözümler bulmaktayız.
Ayrıca satış sırasında ve sonrasında, uzman önerilerimizden ve desteğimizden yararlanabileceksiniz.
Özel çözümler
Danışmanlarımız inceleme amacıyla kurulumun
yapılacağı alanı sizinle birlikte ziyaret eder. Sizin-
Global olarak mevcut, ama
her zaman yerel: bölge satış
temsilcilerimiz
le gereksinimlerinizin nasıl düzenleneceği konusunda fikir alışverişinde bulunurlar ve sırf sizin
EFAFLEX sizi yarı yolda bırakmaz: sorularınıza
için bireysel olarak uzun vadeli, düşük maliyetli
cevap vermek ve herhangi bir sorununuz olduğu
ve özenli bir plan tasarlarlar. Son derece spesi-
takdirde yardımda bulunmak üzere, dostane ve
fik özel istekleriniz olsa bile, EFAFLEX ile emin
profesyonel temsilcilerimiz her zaman sorumluluk
ellerdesiniz!
alıyor. Satış sonrası servis ve yedek parça tedarikçileri, birçok yerde tek bir çatı altında; ve elbette
En iyi müşteri hizmetleri dâhil
tüm dünyada, yanı başınızda!
Hızlı, garantili ve güvenilir… Bu özellikler yüksek-
Bakım onarım hizmetlerimiz: sizin
için daima orada
hızlı kapılarımız için olduğu kadar, teslimatımız için
de geçerli. Kısa süreli talepleriniz için son derece
esnek davranıyoruz. Elbette, çabuk ve sorunsuz
Önerilen bakım anlaşmalarının bir parçası olan ser-
bir montaj da sunuyoruz. Almanya’nın her yerinde
vis departmanımız, enerjiyle çalışan kapılarınızla
ürünlerimizin montajını bizzat kendimiz yapıyor ve
ilgili mevzuat teftişini gerçekleştirir. EFAFLEX yük-
bu önemli görevi, genellikle yapıldığı gibi, asla baş-
sek-hızlı kapıların yanısıra, diğer üretici firmaların
ka şirketlere havale etmiyoruz.
kapılarının da bakımını yapmaktayız.
En iyi servis, ihtiyaç
duymadığınızdır
Güven iyidir; titiz bir son muayene ve üstün bir garanti ise daha da iyi. Ve elbette en üst düzey üretim
kalitesi! EFAFLEX yüksek-hızlı kapılar en gelişmiş
hassaslıktaki üretim ekipmanları kullanılarak imal
edilir. Profesyonellerce, profesyoneller için.
Yüksek-hızlı kapıların lider üreticisi olarak, EFAFLEX
sorumluluğunun farkındadır: Yüksek-hızlı kapılarımızın en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarını
sunmasının sebebi
Güvenli ve Yüksek Hızlı Kapılar
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg
Telefon +49 8765 82-0
Telefax +49 8765 82-100
www.efaflex.com
[email protected]flex.com
KAPI SISTEMLERI
Mümessillik San. ve Tic.Ltd.Sti.
Eyüp Sultan Mah. Samandira cad.
Vadi sok No: 4/2
34885 Sancaktepe-İstanbul
Tel: +90 216 561 00 55
50
Fax: +90 216 561 00 54
EFAFLEX® tescilli bir markadır · Teknik degișiklik hakkı saklıdır · Görseller özel ekipmanlarla birlikte gösterilmiș olabilir · Entegre konsept: www.creativconcept.de 10|11
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme

Benzer belgeler