DANİMARKA

Transkript

DANİMARKA
DANİMARKA
KISIM 1
İthalatına veya transit geçişine şartlı olarak izin verilen veya yasaklanan
maddelerin listesi.
Not: Bu Listede yer alan bilgiler ayrıntılı değildir sadece rehberlik amaçlıdır. Tereddüt
etmeniz durumunda ilgili makamlarla temasa geçebilirsiniz (adres listesinde 3. kısımda
görebilirsiniz).
BÖLÜM I
Madde 1.
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
Canlı hayvanlar
*Yasak maddeler
Arılar ve sülükler, parazitler ve zararlı böceklerin yok edilmesi
için kullanılan yok ediciler hariç bütün canlı hayvanlar. Canlı
hayvanların ithalatı gibi transit geçişi de yasaktır.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.1, 1.2 ve 1.11’e bakınız (sülükler).
Madde 2.
Etler ve yenilen sakatat
*Yasak maddeler
Maymun türlerinin tümünden yapılmış et ürünleri.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.3, ayrıca kısım 2, madde 1.11’e bakınız.
Madde 3.
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer
omurgasız hayvanlar
* Yasak maddeler
Zehirli balık ve Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae ve
Canthigasteridae türlerinden elde edilen ürünler.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.4 ve 1.11’e bakınız.
Madde 4.
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal;
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli
ürünler
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.5’e bakınız.
Ayrıca, kısım 2, madde 1.11’e bakınız.
1
Madde 5
menşeli ürünler
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal
* Yasak maddeler
Bal petekleri (doğal ve yapay).
*Şartlı kabul edilen maddeler
Boğa semeni. Kısım 2, madde 1.6. Ayrıca, kısım 2, madde 1.11.
BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER
Madde 6
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri;
kesme çiçekler ve süs yaprakları
*Yasak maddeler
Aşağıdaki bitkiler veya parçaları:
Menşe ülkesi:
Avrupa dışındaki ülkeler
1 Abies Mill. (köknar),
Cedrus Trew (sedir),
Chamaecyparis Spach (selvi)
Juniperus L. (ardıç),
Larix Mill. (karaçam),
Picea A. Dietr.(ladin),
Pinus L. (çam),
Pseudotsuga Carr. and Tsuga Carr. (köknar),
ancak, meyve ve tohumlar hariç.
2 Castanea Mill. (kestane) and Quercus L. (meşe)
yapraklarıyla beraber, ancak, meyve ve tohumlar hariç.
Avrupa dışındaki ülkeler
3 Populus L. (kavak) yapraklarıyla beraber,
ancak, meyve ve tohumlar hariç.
Kuzey Amerika ülkeleri
4 İğne yapraklı ağaçların (Coniferales) kabukları.
5 Kestane ağacı (Castanea Mill) kabuğu.
Avrupa dışındaki ülkeler
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
6 Meşe ağacının (Quercus L) kabuğu.
Quercus suber L. kabuğu hariç.
Kuzey Amerika ülkeleri
7 Akcaağaç (Acer saccharum) kabuğu.
Kuzey Amerika ülkeleri
8 Kavak (Populus) kabuğu.
9 Dış ekim için Chaenomeles Lindl.,
Cydonia Mill., Crataegus L. (alıç), Malus Mill. (Elma),
Photinia LDL., Prunus L. (erik) Pyrus L. (armut),
Rosa L. (gül) , yapraksız, çiçeksiz
ve meyvesiz cansız bitkiler hariç.
Amerika ülkeleri
Avrupa dışındaki ülkeler,
bununla birlikte madde
18’de görebilirsiniz.
2
10 Solanum tuberosum L. Yumruları
(tohum patates).
11 Yumru cinsi Solanum (patlıcan) bitki türleri,
veya dış ekim için hibritlerinin üretim materyali,
madde 10’da belirtilen Solanum tuberous
yumruları hariç.
12 Solanum tuberosum L. Yumruları,
madde 10 ve 11’de belirtilen patates
yumruları hariç.
İsviçre haricindeki Avrupa Birliği üyesi
olmayan ülkeler
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
Cezayir, Kıbrıs, İsrail, Libya, Malta, Fas,
İsviçre, Suriye, Tunus ve Türkiye hariç
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
13 Dış ekim için patlıcangiller,
Madde 10, 11 veya 12’de belirtilen
tohum, bitki ve yumrular hariç.
Patlıcangiller aşağıdaki adı geçen
türleri kapsar:
Atropa, Browallia, Brunfelsia, Capsium, Cestrum,
Cyphomandra, Datura, Duboisia, Fabiana,
Hyoscyamus, Iochroma, Juanulloa, Lycium,
Lycopersicion, Mandragora, Nicandra, Nicotiana,
Nierembergia, Petunia, Physalis, Salpichroa,
Salpiglossis, Schizanthus, Scopolia, Solandra,
Solanum, Streptosolen.
Avrupa ve Akdeniz ülkeleri hariç
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
14 Asma bitkileri, meyveleri hariç.
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
15 Citrus L., Fortunella Swingle
ve Poncirus Raf. türleri ve
hibritlerinin üretim materyali,
tohum ve meyveleri hariç.
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
16 Hurma türleri, meyve ve
tohumları hariç.
17 Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.ve
Pyrus L. türleri ve hibritlerinin üretim materyali,
bunların yanı sıra dış ekim için
tohumları hariç Fragaria L. bitkisi.
Cezayir, Fas
Madde 9’da belirtilen düzenlemelere
ek olarak, Akdeniz ülkeleri, Avustralya,
Kanada, Yeni Zelanda ve A.B.D.
kıtasında bulunan devletler hariç
Avrupa dışındaki ülkeler
18 Buğdaygiller familyasından
Avrupa ve Akdeniz ülkeleri hariç
olan bitkiler, Bambusoideae, Panicoideae
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler
altfamilyasından olan her zaman
yeşil kalan süs çimleri ve
dış ekim içinBuchloe, Buteloua Lag.,
Calamagrostis,Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br,
HakonechloaMak. Honda, Hystrix, Molinia,
Phalaris L.,Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L.ve
Uniola türleri, tohumları hariç.
3
Madde 7
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 2.1’e bakınız. Ayrıca, kısım 2, madde 2.11’e bakınız.
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
*Şartlı kabul edilen maddeler
Patates. Kısım 2, madde 2.2’ye bakınız.
Ayrıca, kısım 2, madde 2.11’e bakınız.
Madde 8
Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin
ve kavunların ve karpuzların kabukları
*Şartlı kabul edilen maddeler
Yemişler. Kısım 2, madde 2.3’e bakınız.
Ayrıca, kısım 2, madde 2.11’e bakınız.
Madde 9
Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat
*Şartlı kabul edilen maddeler
Paraguay çayı. Kısım 2, madde 2.4’e bakınız. Ayrıca, kısım 2,
madde 2.11’e bakınız.
Madde 10
Hububat
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 2.11’e bakınız.
Madde 11
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 2.11’e bakınız.
Madde 12
Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar;
sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 7.1’e bakınız. Ayrıca, kısım 2, madde 2.11’e bakınız.
Madde 13
Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
*Şartlı kabul edilen maddeler
Afyon (opium). Kısım 2, madde 7.1’e bakınız. Ayrıca, kısım 2, madde
2.11’e bakınız.
Madde 14
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
*şartlı kabul edilen maddeler
Sebze ürünleri. Kısım 2, madde 2.6’ya bakınız. Ayrıca, kısım 2, madde
2.11’e bakınız.
BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE
BUNLARIN
PARÇALANMA
ÜRÜNLERİ;
HAZIR
YEMEKLİK
KATI
YAĞLAR;HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
Madde 15
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma
ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
4
*Şartlı kabul edilen maddeler
Yağlar. Kısım 2, madde 1.10’a bakınız.
Mumlar. Ayrıca, kısım 2, madde 1.11£e bakınız.
BÖLÜM IV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ
İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ
MADDELER
Madde 16
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su
omurgasızlarının müstahzarları
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.3, 1.4 ve 1.11’e bakınız
Madde 17
Şeker ve şeker mamulleri
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
Madde 18
Kakao ve kakao müstahzarları
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kakao içeren ürünler. Kısım 2, madde 2.7’ye bakınız.
Madde 19
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
*Şartlı kabul edilen maddeler
İçi doldurulmuş makarna. Kısım 2, madde 2.8’e bakınız.
Kuskus. Kısım 2, madde 2.8’e bakınız.
Kurabiye.
Diğerleri.
Madde 20
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstahzarlar
*Şartlı kabul edilen maddeler
Üzüm suyu. Kısım 2, madde 2.9’a bakınız. Ayrıca, kısım 2 madde
2.11’e bakınız.
Madde 21
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
*Şartlı kabul edilen maddeler
Gıda ürünleri. Kısım 2, madde 2.10’a bakınız.
Madde 22
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
*Yasak maddeler
Sular. Kısım 2, madde 4.1’e bakınız.
Şaraplar.
Alkollü içecekler.
Madde 23
kaba yemler
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış
5
*Yasak maddeler
Kemik unu, kan unu ve toz et, bununla birlikte bu maddeleri içeren
gıda maddeleri.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Unlar, yemekler ve balık peletleri. Kısım 2, madde 1.7’ye bakınız.
Hayvan beslemede kullanılan ürünler. Kısım 2, madde 1.8’e bakınız.
Ayrıca, kısım 2 madde 2.11’e bakınız.
Madde 24
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
*Şartlı kabul edilen maddeler
Tütün. Kısım 2, madde 5.1’e bakınız.
BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER
Madde 25
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
*Şartlı kabul edilen maddeler
Diğerleri. Kısım 2, madde 6.1’e bakınız.
Madde 26
Metal cevherleri, cüruf ve kül
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
Madde 27
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde
edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
*Şartlı kabul edilen maddeler
Turba Kömürü. Kısım 2, madde 6.2’ye bakınız.
BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
Madde 28
İnorganik
kimyasallar;
kıymetli
metallerin,
radyoaktif
elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik
bileşikleri
*Yasak maddeler
Radyoaktif maddeler.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Klorid. Kısım 2, madde 9.1’e bakınız.
Madde 29
Organik kimyasal ürünler
*Şartlı kabul edilen maddeler
Alkaloidler. Kısım 2, madde 7.1’e bakınız.
Madde 30
Eczacılık ürünleri
6
*Yasak maddeler
Danimarka Yasalarının bazı ilaçların yasaklanması ile ilgili hükmüne
tabi olan maddeler. Ek bilgi ve kanun kapsamına giren maddeleri
gösteren liste şu sitede mevcuttur.www.dkma.dk (publikationer/doping)
*Şartlı kabul edilen maddeler
Gudde ve diğer organlar. Kısım 2, madde 8.1’e bakınız.
İlaçlar. Kısım 2, madde 8.2’ye bakınız.
Madde 31
Gübreler
*Yasak maddeler
Yaprak gübresi, organik gübre ve hayvan gübresi.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Gübreler. Kısım 2, madde 9.2’ye bakınız.
Madde 32
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve
türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve
vernikler; macunlar; mürekkepler
*Şartlı kabul edilen maddeler.
Boyalar. Kısım 2, madde 9.3’e bakınız.
Renklendiriciler. Kısım 2, madde 9.4’e bakınız.
Madde 33
müstahzarları
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
Madde 34
Sabunlar,
yüzey-aktif
organik
maddeler,
yıkama
müstahzarları,yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar,temizleme veya
bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model
yapmaya mahsus her türlü patlar,dişçi malzemeleri
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kalıp çıkarmakta kullanılan mumlar. Kısım 2, madde 9.5’e bakınız.
Madde 35
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler;
piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kazein, albüminler, jelatin, peptonlar. Kısım 2, madde 9.6’ya bakınız.
Madde 36
Barut ve patlayıcılar, havai fişek, patlayıcı kapsüller, patlayıcı
fitiller, füzeler, yanıcı sıvılar
*Yasak maddeler
Patlayıcılar, fişekçilikle ilgili maddeler, kibritler, ve benzerleri.
Madde 37
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
*Şartlı kabul edilen maddeler
7
Fotoğraf geliştiriciler. Kısım 2, madde 9.7’ye bakınız.
Madde 38
BÖLÜM VII
Madde 39
Muhtelif kimyasal maddeler
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 3.1 ve 9.8’e bakınız.
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
Plastikler ve mamulleri
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
Madde 40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
BÖLÜM VIII
DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU
MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM
TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR;
HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)
Madde 41
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.9 ve 1.11’e bakınız.
Madde 42
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat
eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek
böceği guddesi hariç)
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.11’e bakınız.
Madde 43
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 1.11’e bakınız.
BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE
MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE
ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI
EŞYASI
Madde 44
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
*Şartlı kabul edilen maddeler
Kısım 2, madde 2.6 ve 2.11’e bakınız
Madde 45
Mantar ve mantardan eşya
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
8
Madde 46
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden
mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
Maddeler koşulsuz kabul edilmektedir.
BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN
HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON; KAĞIT, KARTON
VE MAMULLERİ
Madde 47
Madde 48
eşya
Madde 49
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri
kazanılmış kağıt veya karton
*Şartlı kabul edilen maddeler.
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Kağıt üretimi için borç alımı.
Kağıt üretimi için banknot
Sigara kağıdı, sigara kağıdı tüpü.
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer
mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
*Yasak maddeler.
Kitap basımı ve banknot benzerinin üretimi
Propaganda ve sabotaj anlamına gelen Kanuna aykırı
malzemeler.
Saldırı savaşlarını tetikleyen, kanuna aykırı propaganda
anlamına gelen yayın, işitsel veya görsel medya, resim veya
sunumlar.
Şiddeti övme,ırk ayrımını teşvik, gençleri tehdit edici durumlar.
İnsanlık dışı suçların yayın, işitsel veya görsel medya v.b de yer
alması tehlikelidir. Ayrıca bu yayınlar ahlaki açıdan da küçük
çocuklar ve gençler açısından da tehlikelidir.
Pornografik yayınlar, işitsel veya görsel medya vb posta ile
gönderilmek için uygun değildir.
Adreste siyasi ve dini yazıların yer aldığı gönderiler.
*Şartlı kabul edilen maddeler.
Ödeme araçları, güvenlik.
BÖLÜM XI
BUNLARDAN MAMUL EŞYA
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE
Madde 50
İpek
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 51
dokunmuş mensucat
Yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve
*Şartlı kabul edilen maddeler.
Yün, kıl.
9
Madde 52
Pamuk
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 53
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt
ipliğinden dokuma kumaşlar
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 54
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve
suni dokumaya elverişli maddeler
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 55
Suni devamsız lifler
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 56
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim,
kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer
kaplamaları
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 58
Özel dokunmuş mensucat; tafta edilmiş dokumaya elverişli
mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası
işlemeler
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 59
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli
maddelerden teknik eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 60
Örgü veya tığ işi kumaşlar
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 61
Örme veya tığ işi giyim eşyası ve aksesuarı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 62
Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 63
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar;
kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden
kullanılmış eşya; paçavralar
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Bölüm
XII
ŞEMSİYELERİ,
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ
BASTONLAR,
İSKEMLE
BASTONLAR
ŞEMSİYELERİ,
10
BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE
BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA;
YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
Madde 64
Ayakkabılar, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 65
Başlıklar ve aksamı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 66
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar,
kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 67
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya;
yapma çiçekler; insan saçından eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ
MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
Madde 68
eşya
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden
Madde 69
Seramik mamülleri
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 70
Cam ve cam eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
*Şartsız kabul edilen maddeler.
BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI
KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE
KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT
MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
Madde 71
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,
kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve
bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal
paralar
*Yasak maddeler.
Madeni para, madalya. Tedavülden çekilmiş madeni paralar ile
artık ödeme değeri olmayan paralar veya 1850 veya 1850’den
sonraki döneme ait sahte paralar.
BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
Madde 72
Demir ve çelik
*Şartsız kabul edilen maddeler.
11
Madde 73
Demir ve çelikten eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 74
Bakır ve bakırda eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 75
Nikel ve nikelden eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 76
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
*Yasak maddeler.
Alüminyum tozu ve döküntüsü.
Madde 77
(Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak
amacıyla saklı tutulmuştur.)
Madde 78
Kurşun ve kurşundan eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 79
Çinko ve çinkodan eşya
*Yasak maddeler.
Çinko tozu veya çinko döküntüsü.
Madde 80
Kalay ve kalaydan eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 81
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
*Yasak maddeler.
Magnezyum tozu veya magnezyum döküntüsü.
Madde 82
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi
metallerden bunların aksam ve parçaları
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 83
Adi metallerden çeşitli eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK
MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE
KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON
GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ
TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR VE BUNLARIN AKSAM VE
AKSESUARLARI
Madde 84
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar
ve aletler; bunların aksam ve parçaları
*Yasak maddeler
12
Sahte para ve dokümanlar ve kağıt üretimi ve bank not
çoğaltmada da kullanılabilir madeni levha; kalıp; bloklar veya
negatifler.
Madde 85
Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve
parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye
mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar
verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam ve
aksesuarları
*Yasak maddeler (Madde 49’a bakınız)
Dinleme cihazları.
BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI
Madde 86
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve
bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro
mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 87
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler
ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 88
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 89
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
*Şartsız kabul edilen maddeler.
BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA,
ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET
VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM,
PARÇA VE AKSESUARI
Madde 90
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar
alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların
aksam, parça ve aksesuarı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 91
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 92
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
*Şartsız kabul edilen maddeler.
BÖLÜM XIX
PARÇA VE AKSESUARI
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM,
13
Madde 93
Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
*Yasak maddeler.
Ateşli silahlar veya benzer eşyalar, küçük silahlar, otomatik
yükleme ateşli silahlar, ateşli cihazlar, keskin veya itici silahlar;
silahların esas parçaları; uyarı silahlar ve tahriş edici silahlar,
kızılötesi görülen birim, sustalı bıçaklar; çelik sopa, cop veya
demir muşta; cephane,mermi içeren narkotikler veya göz
yaşartıcı ve tahriş edici gazlar.
*Şartlı kabul edilen maddeler
Silah ve cephaneler.
BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA
Madde 94
Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar,
yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma
cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim
plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
*Şartsız kabul edilen maddeler.
Madde 95
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam,
parça ve aksesuarı
*Yasak maddeler
Silah kanunlarında yasaklanmış ithal oyuncak silahlar.
Video oyunları.
Yasak maddeler (Madde 49’a bakınız.)
*Şartlı kabul edilen maddeler.
Oyuncaklar, şakalar.
Madde 96
BÖLÜM XXI
ANTİKALAR
Madde 97
Çeşitli mamul eşya
*Şartsız kabul edilen maddeler.
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
*Yasak maddeler (Madde 49’a bakınız)
Madeni paralar, madalyalar.
*Yasak maddeler (Madde 71’e bakınız.)
14
KISIM 2
İthalatına veya transit geçişine izin verilen maddelerin kabul koşulları
1. Hayvanlar ve hayvansal ürünler
1.1 Arılar
Genel olarak canlı arıların ithalatı yasaktır. Ancak özel durumlarda, Veterinerlik ve Gıda
İdaresi kraliçe arıların ve onlara eşlik eden arıların ithalatına izin verir.
1.2 Parazitler ve zararlı böceklerin yok edilmesi için kullanılan yok ediciler
Parazitler ve zararlı böceklerin yok edilmesi için kullanılan yok edicilere yönelik olarak; bu
böceklerin denetimi sadece resmi olarak tanınan kuruluşlar arasında mübadele edilebilir.
1.3 Et ve kümes hayvanları
Et ve kümes hayvanları için ithalat izni sadece belirli ülkelere verilir ve veteriner kontrolü
gerekir. Hediye olarak gönderilen koliler 1 kg.dan fazla olamaz, ancak normalde, hediyenin
içeriğinin kişisel kullanım amaçlı olması durumunda özel kişiler için kabul edilecektir.
Dayanıklı ürünler bütün ülkelerden kabul edilir.
1.4 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız
hayvanlar; bunların müstahzarları
Bu tür ürünler için ithalat izni sadece belirli ülkelere verilir ve veteriner kontrolü gerekir.
1.5 Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabii bal
Süt ürünleri ve kabuklu veya kabuksuz bütün yumurta türleri için ithalat izin sadece belirli
ülkelere verilir ve veteriner kontrolü gerekir. Tabii bal bütün ülkelerden kabul edilir.
1.6 Boğa semeni
Boğa semeni ithalatına sadece Veterinerlik ve Gıda İdaresinden alınan ithalat ruhsatı ile izin
verilir.
1.7 Yem veya gübre olarak kullanılan balık yemi ve diğer balıkçılık ürünleri
Aşağıdaki ürünlerin ithalatı yasaktır:
Kurutulmuş balık dahil, yem veya gübre olarak kullanılan balık unu, ringa balığı unu ve diğer
balıkçılık ürünleri bunların yanı sıra tamamen veya kısmen bu ürünlerin birleşiminden oluşan
karışımlar (balık yağı hariç), kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, ekinodermler
(derisidikenliler), ve benzerleri, kuru halde tortu veya tortu olmayan bunların yanı sıra bu
ürünlerin birleşiminden oluşan karışımlar. Bununla birlikte Veterinerlik ve Gıda İdaresi belirli
koşullar altında sözü geçen maddelerin ithalatına izin verebilir.
15
1.8 Hazır hayvan yemi
Bu tür ürünler için veteriner kontrolü gerekebilir.
1.9 Ham postlar
Tuzlanmış ve kurutulmuş deriler dahil ham postların ithalatına sadece Veterinerlik ve Gıda
İdaresinden alınan ithalat ruhsatı ile izin verilir.
1.10
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar için veteriner kontrolü ve menşe belgesi gerekebilir.
1.11 CITES’ in (Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası
ticaretine ilişkin sözleşme) kapsadığı maddeler
Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin
Washington Sözleşmesi kapsındaki maddelerin ithalatı sadece Ulusal Orman ve Doğa
Ajansının izniyle yapılır.
2. Bitkiler ve bitkisel ürünler
2.1 Bitkiler, bitki parçaları, çiçek soğanları ve çiçek yumruları
Bitkiler, bitki parçaları, çiçek soğanları ve çiçek yumrularının ithalatına sadece yetiştikleri
yerde yapılan kontrolün ibraz edilmesiyle izin verilir ve bununla birlikte ihraç edilmiş
malların kontrol edildiğini belirten bitki sağlık sertifikası yanında olmalıdır.
2.2 Patates
Patates ithalatına her durumda Bitki Genel Müdürlüğünden alınan ithalat ruhsatı olmadan izin
verilmez.
2.3 Meyve
Aşağıdaki taze meyveler için bitki sağlık sertifikası gereklidir:
Portakal, Avrupa Birliği ülkeleri dışı menşeli kumkat ve bodur limon, elma, yaban mersini,
sursop, kızılcık, kırmızı yaban mersini, siyah kuşüzümü, Frenk üzümü, Bektaşi üzümüm,
guava, jambolan (java eriği), kaki, mango, çarkıfelek meyvesi, armut, ayva, Avrupa Birliği
ülkeleri dışı menşeli gül elması ve çekirdekli meyveler.
2.4 Paraguay çayı
Paraguay çayı sadece Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan ürün güvenlik belgesiyle
kabul edilir.
16
2.5 Sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler
Parfüm, kozmetik ürün, mantar ilacı, böcek ilacı ve benzerlerinin imalatında kullanılan bitki
ve malulleri ( tohum ve meyveler dahil) sadece Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan
ürün güvenlik belgesiyle kabul edilir. Bazı durumlarda bitki muayenesi gerekir.
2.6 Ağaç ve ahşap eşyalar
Aşağıdaki ağaçlardan ahşap ve ahşap eşyalar için bitki sağlık sertifikası gereklidir:
Avrupa Birliği ülkeleri dışı menşeli iğne yapraklı ağaçlar, çınar ağacı ve kestane ağacı veya
Avrupa dışından bazı türleri, Kuzey Amerika menşeli meşe ağacı ve akça ağaç; Amerika
menşeli kavak ağacı. Ayrıntılı bilgi Bitki Genel Müdürlüğünden edinilebilir.
2.7 Kakao müstahzarları
Net 2 kg.dan fazla ağırlığı olan kakao müstahzarları ambalajları için veteriner kontrolü
gerekebilir.
2.8 Etle doldurulmuş makarna ürünleri, vs, kuskus, bisküvi, kurabiye, gofret, mayasız
ekmek
Bu tür ürünler için veteriner kontrolü gerekebilir.
2.9 Üzüm suyu
Üzüm suyu için bir menşe belgesi gerekebilir.
2.10 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
Çorba ve bulyon, tüketim için buz, konsantre protein, şeker pekmezi ve şurup için veteriner
kontrolü veya menşe belgesi gerekebilir.
2.11 CITES’ in (Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası
ticaretine ilişkin sözleşme) kapsadığı maddeler
Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin
Washington Sözleşmesi kapsındaki maddelerin ithalatı sadece Ulusal Orman ve Doğa
Ajansının izniyle yapılır, veya canlı bitkiler sadece Bitki Genel Müdürlüğünün izniyle kabul
edilir.
3. Tarımsal kullanım için anti-parazit ürünler
Bu tür ürünlerin ithalatı sadece Ulusal Orman ve Doğa Ajansının izniyle yapılır.
4. Meşrubatlar, alkollü sıvılar
4.1 Alkollü likörler, şaraplar ve diğer alkollü içkiler
17
Alkol ve şarap sadece gümrükten izin alan firmalar tarafından getirilebilir. Ancak, alkol ve
şarap özel şahıslar için küçük miktarlarda olursa özel izin olmadan kabul edilebilir. Mektup
postası gönderileri içinde ithalat edilmelerine sadece CN 22 gümrük etiketi eşliğinde izin
verilir.
5. Tütün
5.1 Sigaralar, sigara kağıtları, purolar, sigara benzerleri, tütünler
Sigaralar, sigara kağıtları, purolar, sigara benzerleri ve tütünlerin mektup postası gönderileri
içinde ithal edilmelerine sadece CN 22 gümrük etiketi eşliğinde izin verilir.
6. Mineral maddeler
6.1 Toprak, sepiolit
Toprak, sepiolit için bitki muayenesi gerekebilir.
6.2 Turba (bataklık kömürü)
Turba için bitki muayenesi gerekebilir.
7. Narkotikler
7.1 Narkotikler ve psikotrop maddeler
Narkotikler ve psikotrop maddelerin ithalatına Danimarka İlaç Ajansıdan alınan ithalat
belgesi olamazsa izin verilmez ( örneğin afyon, morfin, kokain ve uluslararası kontrole tabi
olan diğer narkotikler; ayrıca amfetamin, dekstroamfetamin, meskalin, metamfetamin,
metilfenidat, fenimetralin ve bu gibi ürünleri içeren ürünler).
8. Eczacılık ürünleri
8.1 Glandler ve organo-terapatik amaçlı diğer aletler
Bu tür ürünler için veteriner kontrolü gerekebilir.
8.2 İlaç ve eczacılık
İlaç ve eczacılık ürünlerinin ticari amaçlı ithalatı, ithalat firmasının Danimarka İlaç
Ajansından alacağı izne tabidir. Danimarka İlaç Ajansından muafiyet belgesi almadıkça, ilaç
ve eczacılık ürünlerinin özel şahısların kullanımı için ithalatına Avrupa Birliği/Avrupa Çevre
Ajansı ülkesi olamayan ülkelerden gelen posta gönderileri gibi izin verilmez.
9. Kimyasal ürünler
Kimyasal maddelerin ve ürünlerin ithalatından önce, Ulusal Çevre Koruma Ajansıyla mevcut
mevzuatla ilgili bilgi almak için irtibata geçilmelidir.
18
9.1 Amonyum klorid
Amonyum klorid için, Danimarka Ticaret ve Sanayi Ajansından alınan bir gözetim belgesi
gerekebilir.
9.2 Mineral ve kimyasal gübreler
Bu tür ürünler için bitki muayenesi gerekebilir.
9.3 Sentetik organik boyalar, floresan ağartma maddesi
Bu tür ürünler için, Danimarka Ticaret ve Sanayi Ajansından alınan bir gözetim belgesi
gerekebilir.
9.4 Boyalar
Boyalar için, Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan bir ürün güvenlik belgesi
gerekebilir.
9.5 Plastisin
Plastin için, Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan bir ürün güvenlik belgesi
gerekebilir.
9.6 Kazein, albümin, jelatin ve pepton
Bu tür ürünler için veteriner kontrolü gerekebilir.
9.7 Geliştiriciler ve tespit tuzları
Bu tür ürünler için Adalet Bakanlığından alınan ithalat belgesi gerekebilir.
9.8 PCB veya PCT içeren maddeler
PCB/PCT/İkamelerini içeren maddelerin satışı ve ithalatı yasaktır. PCB poliklorlu bifenil ve
ağırlığının 0,005’inden daha fazla PCB içeren müstahzarlardır. PCT poliklorlu ternefil ve
ağırlığının 0,005’ inden daha fazla PCT içeren müstahzarlardır. İkameleri şunlardır:
monomethyl-tetrachlorodiphenylmethane,
monomethyldichloro-diphenylmethane
ve
monoethylenedibromdiphenylmethane.
PCB/PCT/İkamelerini içeren maddelerin araştırma ve test amaçlı kullanımı için ithalatına bu
yasağa bakılmaksızın izin verilir. Ayrıntılı bilgi Ulusal Çevre Koruma Ajansından edinilebilir.
9.9 Kadmiyum
Kadmiyum ürünlerinin ithalatı yasaktır. Kadmiyum ürünleri; münferit bileşenlerinin 75
ppm’yi biraz aşan kısmı kadmiyum içeren kaplama, renklendirici pigment veya plastik
sabitleyici gibi ürünlerdir. Belirli ürünler yasağa tabi değildir ve Ulusal Çevre Koruma
Ajansına bununla ilgili önceden haber verilirse ithal edilebilir. Ayrıntılı bilgi Ulusal Çevre
Koruma Ajansından edinilebilir.
19
10. Dokunmaya elverişli maddeler
10.1 Dokunmaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya
Belirli ülkelerde üretilen kıyafetlerin ithalatı için, Danimarka Ticaret ve Sanayi Ajansından
alınan bir ithalat belgesi gerekebilir.
11. Kitaplar, broşürler, gazeteler, matbu evrak
11.1 Çocuklar için resimli kitaplar, boyama kitapları ve transfer resimleri
Bu tür ürünler için, Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan bir ürün güvenlik belgesi
gerekebilir.
12. Tabii veya kültür inciler, kıymetli taşlar ve metaller, bunlardan mamul eşya; taklit
mücevher
12.1 Mücevher, platin, altın veya gümüş
Mektup postası gönderileri veya sigortalı mektuplar içinde mücevher eşyalar (mücevher, vb.),
platin eşyalar, altın veya gümüş sadece CN 22 gümrük etiketi eşliğinde ithal edilebilir.
13. Adi metaller
13.1 Demir çelik ve bunlardan mamul eşya
Fazla miktarda demir çelik ve bunlardan mamul eşyanın ithalatı için, Danimarka Ticaret ve
Sanayi Ajansından alınan bir ithalat belgesi veya gözetim belgesi gerekebilir.
14. Ulaşım araçları
14.1 Bisikletler
Bisiklet parçalarının ithalatı için, Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan bir ürün
güvenlik belgesi ve Danimarka Ticaret ve Sanayi Ajansından alınan bir gözetim belgesi
gerekebilir.
14.2 Ağırlığı 20 kg. veya 20 kg.’dan daha az gelen şişme botlar
Bu botların ithalatı için, Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan bir ürün güvenlik
belgesi gerekebilir.
15. Oyun makineleri ve oyuncaklar
Bu tür ürünlerin ithalatı için, Danimarka Ulusal Tüketici Ajansından alınan bir ürün güvenlik
belgesi ve Danimarka Ticaret ve Sanayi Ajansından alınan bir ithalat veya gözetim belgesi
gerekebilir.
15.1 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, müzik kutuları
15.2 Ftalat içeren oyuncaklar
20
0-3 yaş arası çocuklar için ftalat içeren oyuncakların ithalatı yasaktır. Ftalatın sınır değeri
kütlece 0.005’dir. Ayrıntılı bilgi Ulusal Çevre Koruma Ajansından edinilebilir.
KISIM 3
İlgili Danimarka Makamlarının Adres Listesi
Veterinerlik ve Gıda İdaresi – Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg
Denmark Tel: +45 33 95 60 00 Fax: +45 33 95 60 01 E-mail: [email protected] www.fvst.dk
Bitki Genel Müdürlüğü – Plantedirektoratet Skovbrynet 20 2800 Kongens Lyngby
Denmark
Tel :+45 45 26 36 00
Fax: +45 45 26 36 10
E-mail: [email protected]
www.plantedirektoratet.dk
Ulusal Orman ve Doğa Ajansı - Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Copenhagen
Ø Denmark
Tel: +45 39 47 20 00
Fax: +45 39 27 98 99 E-mail: [email protected]
www.skovognatur.dk
Ulusal Çevre Koruma Ajansı – Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 Copenhagen K Denmark
Tel: +45 32 66 01 00 Fax: +45 32 66 04 79 E-mail: [email protected] www.mst.dk
Ulusal Sağlık Kurulu – Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Copenhagen S Denmark
Tel: +45 72 22 74 00 Fax: +45 72 22 74 11 E-mail: [email protected] www.sundhedsstyrelsen.dk
Danimarka İlaç Ajansı – Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 Copenhagen S
Denmark
Tel: +45 44 88 95 95 Fax: +45 44 88 95 99
E-mail: [email protected]
www.laegemiddelstyrelsen.dk
Danimarka Ulusal Tüketici Ajansı - Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300
Copenhagen S Denmark Tel: +45 32 66 90 00 Fax: +45 32 66 91 00 E-mail: [email protected]
www.forbrug.dk
Danimarka İşletme ve Konut Ajansı ( Ticaret ve Sanayi) - Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 35 46 60 00
Fax: +45 35 46 60 01 E-mail: [email protected] www.ebst.dk
Adalet Bakanlığı – Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 Copenhagen K Denmark
Tel: +45 33 92 33 40 Fax: +45 33 93 35 10 E-mail: [email protected] www.justitsministeriet.dk
Merkez Gümrük ve Vergi İdaresi - Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 2100
Copenhagen Ø Denmark
Tel: +45 72 37 90 00
Fax: +45 72 37 90 01
E-mail: [email protected] www.skat.dk
21

Benzer belgeler

AVUSTURYA KISIM 1 İthalatına veya transit geçişine şartlı olarak

AVUSTURYA KISIM 1 İthalatına veya transit geçişine şartlı olarak HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR Madde 15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların par...

Detaylı