Otobüs Rayiç Bedelleri - izmir yüksek teknoloji enstitüsü

Transkript

Otobüs Rayiç Bedelleri - izmir yüksek teknoloji enstitüsü
Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2016-E.6600
*BE6LB09L*
T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı : 64030115-840
Konu : Otobüs Rayiç Bedelleri
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA
Enstitümüz personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarının hesaplanmasında
esas olmak üzere, 2016 mali yılında yol masrafı olarak ödenmesi gereken İzmir ili ile ilçeleri ve
diğer iller arasındaki otobüs ücretlerinin, ekte sunulan fiyat tarifeleri listesi gereği İzmir
Büyükşehir Belediyesi Otogar Zabıta Amirliği'nce belirlenen rayiç bedeller üzerinden
22.03.2016 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilerek ödenmesi ve söz konusu bedellerin yeni bir
rayiç belirlenene kadar geçerli olması hususunu rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Mustafa GÜDEN
Rektör
DAĞITIM
:
Tüm Birimlere
Ek:
1- Liste 1 (1 sayfa)
2- Liste 2 (1 sayfa)
3- Liste 3 (1 sayfa)
4- Liste 4 (1 sayfa)
5- Liste 5 (1 sayfa)
Adres:İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla, İzmir 35430 Türkiye
Telefon:0232 750 6100 Faks232 750 61 08
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:http://personel.iyte.edu.tr
Bilgi için: Aytül OCAKOĞLU
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Tel No: (0232)7506122
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.