broşür için tıklayın

Transkript

broşür için tıklayın
HAYALİNE
KOŞ!
ROMATEM BURSA
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
HASTANESİ
TERMAL MERKEZ
VE SPA
Hayat Harekettir
Hayat Harekettir
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
Çeşitli hastalıkların
tedavisinde fiziksel
araçların ve egzersizlerin
kullanılmasını içeren fizik
tedavi ile hastalık veya
kaza sonucu sakatlığa
uğramış bireyin, geride
kalan yeteneklerini
ve gücünü kullanarak
bu kaybını telafi
edebilmesinin sağlanması
olan rehabilitasyon,
birbirini tamamlayan iki
kavramdır. Bu tıp dalı,
insanlara ağrısız, özgür
hareket etme olanağı
vermeyi, yaşam kalitelerini
yükseltmeyi ve günlük
yaşamlarında bağımsız
olabilmelerini amaçlar.
Fizik tedavi ve rehabilitasyonun en yaygın şekilde kullanıldığı
rahatsızlıkların başlıcaları şunlardır :
● Bel, sırt, boyun ağrıları, bel ve boyun fıtıkları
● Omuz, dirsek, el bileği, el, kalça, diz, ayak bileği, ayak bölgesindeki ağrılı
rahatsızlıklar
● Eklem ağrısı ve hareket tutukluğu yapan romatizmal hastalıklar
● Yaygın olarak kemik erimesi adıyla bilinen osteoporoz
● Skolyoz denilen omurga eğrilikleri, yaşlılığa bağlı omurga sorunları
● Kırıklara ve diğer ortopedik nedenlere bağlı eklem hareket kısıtlılıkları, el ameliyatları, protez ameliyatlarının öncesi ve sonrası
● İnme adı verilen yarım vücut felçleri
● İş veya trafik kazası sonucu oluşan omurilik yaralanmaları, nörolojik
hastalıklar sonucu oluşan felçler, hareket kısıtlılıkları
● Çocuklarda doğuştan veya sonradan oluşan felçler ve spastik durumlar,
serebral palsi ( CP)
● Spor yaralanmaları
● Şişmanlığa (Obezite), yaşlılığa bağlı sorunlar
ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON HASTANELERİ
BURSA
Bursa Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan, 2.7 milyonluk nüfusu ile ülkenin 4. büyük şehridir.
Endüstrileşmesinin yanında tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile öne çıkar. Osmanlı İmparatorluğunun
ilk başkenti olan Bursa’da çok sayıda tarihi yapı, Osmanlı sultanlarının mezarları, camiler bulunmaktadır.
Verimli toprakları, geniş parkları ve bahçeleri ile Yeşil Bursa olarak anılır. Termal su kaynakları ile yüzyıllardır
hastalara şifa sunar. Yanıbaşındaki Uludağ ülkenin ilk ve en önde gelen kış sporları merkezidir. Tüm bu
özellikleri ile Bursa, medikal, termal, SPA- sağlıklı yaşam, dini, kültürel ve tarih turizmi için çok önemli bir
merkezdir.
Misyonu “ Çağdaş tıbbın tüm imkanlarını güncel bilgilerle birleştirerek
hastaların hizmetine sunmak “ olan ROMATEM 2005’te kurulmuştur.
Halen Samsun’da 27 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,
Kocaeli’nde 27 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,
İstanbul’da Türkiye’nin ilk Robotik Rehabilitasyon Merkezi ayrıca bir
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ile hizmet vermektedir. İstanbul’da
yataklı ve ayaktan tedavi merkezleri yakında hizmete girecektir.
ROMATEM erişkin ve çocuk hastalara en ileri teknolojik imkanları
sunmaktadır.
Uzman kadrolarıyla nörolojik, ortopedik, pediatrik, kardiyak
rehabilitasyon, sporcu sağlığı, romatizmal hastalıklar, boyun, bel ve
eklem ağrıları, skolyoz, obezite, lenfödem gibi alanlarda yurtiçinden ve
yurtdışından hastalara hizmet etmektedir.
ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneler grubu Kartal
Yavuz Selim Devlet Hastanesi,Ordu Devlet Hastanesi,Samsun Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
ve Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verdiği
hizmetleri başarı ile tamamlamış olup, hizmet alanında ülkemizin en
büyük iş bitirme belgesine sahip kurumdur.
ROMATEM
BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
50 yatak kapasiteli ROMATEM Bursa Hastanesi ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneler Grubunun en yeni
halkası olarak tıbbın hizmetine girmiştir.
Ayaktan tedavi gören hastalarla, yatan hastalar ve yakınlarına otel konforunda hizmet verecek olan hastanede Dünya’daki
en üstün teknoloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Nörolojik, ortopedik, kardiolojik rehabilitasyon,
CP rehabilitasyonu, sporcu sağlığı, obezite, lenfödem bölümleri mevcuttur. Bel, boyun, eklem ağrıları, skolyoz tedavisi,
fizik tedavi üniteleri ile çok sayıda poliklinik ve tedavi odası ile hizmet verilmektedir. Hastalarımızın hizmetinde olan
hidroterapi ünitelerinin yanı sıra, SPA ve sağlıklı yaşam amaçları için kullanılacak termal su içeren havuzlar da mevcuttur.
Hastanemizde acil, yoğun bakım, radyoloji, laboratuar üniteleri de bulunmaktadır.
Ekibimiz, uzmanlıklarını bilim ve teknoloji ile birleştirerek, hastalarının ağrısız, özgürce hareket edebilmeleri için
kullanmaktadır. Alanlarında uzman, deneyimli hekim, fizyoterapist, hemşire ve yardımcı sağlık personeli kadrolarıyla
hastanemiz, en üst düzeyde tıbbi hizmeti hastalarına güler yüzle sunmaktadır.
ROMATEM BURSA HASTANESİNDEKİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
Nörolojik Rehabilitasyon
Sinir sistemi bir çok hastalıktan etkilenir. Yaralanma, dejenerasyon, yapısal defekt, tümör ve dolaşım problemlerinin
bir çoğu sinir sistemini harap eder. Beyin kanaması, kafa travması, inme, beyin tümörü, omurilik yaralanması sonucu
oluşan felçler, multipl skleroz gibi çeşitli nörolojik hastaliklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile hastanın
maksimum fonksiyonel kapasitesine ulaşması sağlanır."Spastisite" olarak adlandırılan kas sertliklerinin tedavisinde
ilaç tedavisinin yanı sıra egzersiz, lokal botulinum toksin (botoks) enjeksiyonları ve ortez uygulamaları yapılır. Kol ve
bacaklarda oluşabilecek sinir yaralanmaları ve karpal tünel sendromu gibi sinir sıkışmalarının tedavisinde fizik tedavi,
lokal enjeksiyonlar ve ortezler uygulanır.
Nörolojik rehabilitasyon programının amacı kişiyi mümkün olan en aktif duruma ulaştırmak, fonksiyonel bağımsızlığını
elde etmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle hastalığın getirdiği veya sonradan oluşabilecek problemleri engellemek,
en aza indirmek, mümkünse gidermek gerekmektedir.
Pediatrik Rehabilitasyon
Özürlü çocuklarda birçok sorun bir araya gelerek, aile ve çocuk için yaşamı güçleştirir.
Bilimsel ve bilinçli yaklaşımla yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile, özürlü çocuğun daha
bağımsız bir yaşama kavuşması sağlanabilir. Ülkemizde özürlülük oranının % 12 olduğu ve
bu oran içinde çocuk özürlülerin sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğu dikkate
alındığında, pediatrik rehabilitasyon alanındaki çalışmalar büyük önem kazanmaktadır.
Pediatrik rehabilitasyon, çocuklarda görülen, doğuştan ve sonradan ortaya çıkan kas
iskelet sistemi ile nörolojik hastalıkların tedavilerinin planlanması ve uygulanması
konularında hizmet verir. Serebral palsi hastalarının yürüme analizi, botulinum toksin
uygulamaları ve rehabilitasyonu yapılır.
Çocuğun duygusal durumu, zihinsel durumu, duyusal/sensoryel durumu, motor kapasitesi
göz önünde bulundurulur. Yapılan tedavide, çocuğun mevcut kapasitesinin korunması
ve potansiyeli dahilinde günlük yaşama katkıda bulunacak fonksiyonları dogru hareket
paternleri ile kazandırmak hedeflenir.
Ortopedik Rehabilitasyon
Romatolojik Rehabilitasyon
Kırık, çıkık, bağ ve ligaman yaralanmaları, meniskus ve bağ yırtıkları gibi ortopedik
problemlerin, omuz, diz ve kalça gibi eklemlere uygulanan artroskopik veya açık cerrahi
girişimlerden ve kırıklardan sonra eklemlerin normal hareket ve fonksiyonlarının
kazandırılması ile zayıf kas gruplarının güçlendirilmesi, fizik tedavi ve egzersiz
programlarıyla sağlanır.
Romatoloji, genellikle bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışması sonucu gelişen
romatizmal, iltihabi hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıkları ile
uğraşmaktadır. Romatolojik hastalıkların en önemli belirtilerinden birisi de ağrıdır.
Ancak ağrının geri planda olduğu, hatta hiç ağrıya yol açmayan romatolojik
hastalıklar da vardır.
Hastalık, kaza, duruş bozukluğu vb. sebeplerle normal hareketlerimizin, ağrı ya da çeşitli
kısıtlamalar nedeniyle bozulması sonucunda, doku iyileşemesinin tamamlanması, eski
haline en yakın formda iyileşmenin gerçekleşmesi ve ardından eklem hareketlerimizin eski
rahatlığına ulaşması için iyi bir rehabilitasyon süreci gereklidir.
Çok çeşitli yakınmalara ve organ tutulumlarına neden olan romatizmal hastalıkların
tedavisi, günümüz koşullarında artık mümkündür. Son yıllarda hız kazanan ilaç
araştırmaları ile romatizma tedavisinde yol alınmıştır. Ancak çoğu romatizmal
hastalığın tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir. Sürekli bir hekim hasta
işbirliği gerektirir. Zaman zaman hastalığın alevlenebileceği bilinmelidir. Tedavi
uzun sürelidir hatta ömür boyu sürebilir. Tedavide amaç; yakınmaların ortadan
kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın
yaşam konforunu en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır.
Rehabilitasyonun amacı, ortopedik hastalıklarda, ameliyat öncesi ve sonrasında uygulanan
eğitim, fizik tedavi, egzersizler ve gerektiğinde yardımcı cihazlarla sakatlıkları engellemek,
fonksiyonları iyileştirmek ve aktif yaşama dönüşü sağlamaktır. Ortopedik rehabilitasyonla
hastalara duruş bozuklukları ve işyeri ergonomisi konusunda eğitim verilir.
Sporcu Rehabilitasyonu
Kardiyak Rehabilitasyon
Sporcu rehabilitasyonunun en önde gelen amacı; sporcuların fiziksel durumunu düzeltmek ve fonksiyonel kayıpların hızla yerine konmasını
sağlamaktır. Böylece sakatlanma ve bunu izleyen dönemde hareket azlığına bağlı olarak ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek
mümkün olabilecektir.
Kalp hastalarının, doktor kontrolünde, güvenli bir ortamda uygulanan egzersiz programı ve beraberinde
sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde yaşam kalitesini ve süresini arttırmaya yönelik bir
tedavi sürecidir.
Eklemlerde spor sakatlanmalarına bağlı bağ ve tendon yırtılmaları, kırıklar sonucu oluşan eklem fonksiyon eksiklikleri, menisküs ve çapraz
bağ yaralanması gibi rahatsızlıklar fizik tedavi yöntemleriyle tedavi edilir.
Geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programını düzenlerken sakatlığın yeri, spor branşının niteliği,
sporcunun yaşı, performans düzeyi ve yaralanmadan sonra ortaya çıkabilecek fiziksel kondisyon
kaybı gibi öğeleri dikkate almak gerekir.
Kardiyak rehabilitasyon ile kondüsyonun düzeltilmesi, fonksiyonel kapasitenin gelişmesi ile fizyolojik
iyileşme, anksiyete ve depresyonun azalması, hastanın ailesi ve sosyal çevresi içindeki konumunu koruması
sağlanır. Kardiyak rehabilitasyonun en büyük yararı, kişiyi çalışma dünyasına geri kazandırmasıdır. Çünkü
kardiyovaskuler hastalıklar, iş hayatına geri dönmeyi engelleyecek sakatlıklara yol açan hastalıklar arasında
ilk sırada yer almaktadır.
Bu esaslara göre düzenlenecek bir rehabilitasyon programının başlıca maddeleri şunlardır:
• Enflamasyonun önlenmesi. Ağrının giderilmesi • Eklem hareket açıklığının korunması
• Kas gücünün geliştirilmesi • Kassal dayanıklığın artırılması.
Kimler kardiyak rehabilitasyondan faydalanabilir?
Ağır kalp ameliyatı olanlar, kalp krizi geçirmiş olanlar, kalp yetmezliği olan hastalar, koroner balon anjioplasti
veya stent sonrası
ROBOTİK REHABİLİTASYON
Lokomat (Robot Yardımlı Yürüme Tedavisi)
Robot yardımlı yürüme tedavisi yürüme yeteneğini; inme, omurilik veya beyin yaralanması, ortopedik veya nörolojik bozukluklar sonucu
kaybetmiş hastalarda robotik bir cihaz yardımıyla felçli kısımlarının, özellikle bacakların yürüme hareketlerinin taklit edilmesi sistemidir.
Bu yöntemle beyne ve omuriliğe bir ayağı yürüme için diğerinin önüne nasıl atacağı robot yardımıyla tekrar hatırlatılmaktadır.
Hastaların sistem yardımıyla da olsa aynadan yürüdüğünü görmesi ve hissetmesi bunu görsel hafızasına kaydederken motivasyonlarını
da olumlu etkilemektedir. Uygulanan yürüme yardımının hastanın yürümedeki güçlüğünü yenmesini, bir çocuğun bisiklet kullanmayı
öğrenirken önce üç tekerlekli bisikletle veya yardımcı ek tekerleklerle öğrenmeye başlayıp zamanla destek tekerleklerinin
kaldırılmasına benzetebiliriz.
Armeo Power (Omuz-Kol Robotu Yardımlı Kol Fonksiyonlarını Kazandırma)
Merkez Sinir Sistemi hastalıkları neticesinde üst ekstremite fonksiyon bozukluklarında (örnegin inme sebebi ile) ve üst ekstremite
paralizilerinde kullanılan nörorehabilitasyon yöntemidir. Diğer rehabilitasyon yöntemlerininkine benzer, motor beceriyi restore eden,
hastanın kendi kondisyonunu artıran, kavrama gücünü geliştiren ve bunu merkezi sinir sisteminde yeniden organize eden biyolojik
alt yapıyı stimule eden tedavi yöntemidir. Birçok klinik çalışma göstermiştir ki aktif çalışma yöntemi (yüksek konsantrasyonlu spesifik
hareket) geleneksel terapötik sistemlerden daha etkindir.
Armeo terapi konsepti, fonksiyonları destekleyen özel görevli ve programlı yoğun hareket ile motivasyonu artıran bir terapötik
yöntemdir.
Armeo terapi konsepti etkileri tüm kol ve omuza destek sağlayarak hastanın motor kontrolünü geliştirmeye izin verir. Aynı zamanda
hasta terapistinden bağımsız olarak çalışma programına katılmış olur.
Amadeo (El Robotu Yardımlı El Fonksiyonlarını Kazandırma)
Amadeo tedavi konsepti, robotik rehabilitasyon alanında kullanılan mekatronik rehabilitasyon cihazıdır. Üst ekstremitenin distal
kısımlarındaki motor işlev bozukluklarında kullanılmaktadır.
Amadeo sistemi, başparmak dahil, her parmağın bağımsız olarak tek veya bir arada çalışmasını sağlayan tek mekatronik parmak
rehabilitasyon cihazıdır. Cihaz patentli mekanizması ile hasta elinin hareketini ve doğal kavrama hareketini taklit eder. Hareket ve kuvvet
hastanın diğer ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Tedavi esnasında hasta cihazın önünde rahat konumda oturur. Hastanın kolu desteklenir
ve parmaklar cihaza takılır. Böylelikle otomatik hareket dizisi için hasta hazırlanmış olur. Hastanın gereksinimlerine bağlı olarak pasif veya
aktif hareketler yaptırılır. Bunlar aynı zamanda sensorler yardımıyla cihaza kaydedilir.
Hidroterapi
Hidroterapi, hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılamasıdır. Son yıllarda Türkiye'de
hidroterapi alanında büyük gelişmeler olmuştur ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.
Eklemleri üzerine yük bindiremeyen hastalar suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız
ve aktif şekilde yapabilmektedirler. Örneğin; diz kireçlenmeleri.
Hemipleji, serebral palsi (CP), multipl skleroz (MS), parkinson hastalığı, paralitik yürüyüş vb. gibi nörolojik vakalarda, ortopedik, geriatrik
ve sportif akuatik rehabilitasyonda hidroterapi büyük önem taşımaktadır. Kişiye özel olarak hazırlanan hidroterapi programları
ile (koordinasyon, denge, güçlendirme, germe, yürüme egzersizleri, akuatik fitness) bu tip rahatsızlıklar tedavi edilebilmekte ve
rahatsızlığından dolayı hayata küsmüş olan insanlar tekrar hayata bağlanabilmektedir. Suyun kaldırma kuvveti ve nötral sıcaklığının kişinin
eklemleri üzerine binen yükü azaltması sayesinde hastada genel bir gevşeme olmakta, bununla birlikte kaslarda ve eklemlerde suyun
sağladığı yumuşama nedeniyle germe ve güçlendirme egzersizleri daha aktif olarak yapılabilmektedir.
ESWT (Şok Dalga Tedavisi)
TheraSuit
ESWT (Extracorporeal ShockWave Therapy)
ya da "şok dalga tedavisi' oluşturulan güçlü ses
dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak
vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde
odaklanmasına dayanan yeni bir tedavi şeklidir.
Çalışma prensibi, vücut dışında üretilen akımların
dokuda ses dalgaları şeklinde yayılması esasına
dayanır. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan
tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz
ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi
ortopedik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
TheraSuit Metodu, serebral palsi, gelişim geriliği ve
travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozukluklar için
geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir Çeşitli teknikler ve
metotların elemanlarını kombine eder ve temelleri
egzersiz fizyolojisine dayanır. TheraSuit Metodu
katılımcının kendi ihtiyaçları, kuvvetleri ve zaaflarına dayalı
kurulmuş, bireyin gelişimini ve büyümesini artıran yapısal
programdır.
Elde edilen şok dalgaları yüksek enerjili olarak
adlandırılır ve bu cihazlar yüksek enerjiyi çok kısa
sürede uygulama alanına vermektedir. ESWT
tedavisi hastalığın nedenlerine yönelik tedavi ile
kalıcı iyileşme sağlar. ESWT tedavisi vücudun kendi
iyileştirici mekanizmalarını kullandığı için, hastalık
bir kez iyileşirse tekrarlama riski düşüktür.
HIL terapi (Yüksek
Yoğunluklu Laser
Tedavisi)
Geleneksel fizik tedavi yöntemleri ile
diz eklemi ve kalça eklemi ağrıları ve
harabiyetinden kurtulamayan hastaların
bir çoğu ameliyat olmak zorunda kalabilir.
Fakat artık HIL Terapi ile ilk seanstan
sonraki 4 ila 72 saatte ağrıda %70 ilk
azalma, hareket kabiliyetinde gözle görülür
bir artış sağlanabilmektedir. HIL Terapi
ile derin dokulara kadar ulaşılabildiği
için de 3-5 seansta çok başarılı sonuçlar
alınabilmektedir. HIL Terapi ile diz, omuz
ve kalça kireçlenmeleri, dirsek ağrıları,
el bileği sinir sıkışmaları, kıkırdak dokusu
harabiyetleri, iltihaplı eklem hastalıkları
tedavi edilebilir.
TheraSuit Metodu yoğun ve spesifik egzersiz programına
dayanır. Therasuit, istenilen hareketleri izole etmek ve bu
hareketten sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek ve
gerekli yetenekleri kazandırmak için kullanılır. TheraSuit
vücudu mümkün olduğu kadar normale yakın şekilde
düzeltir.
TheraSuit hareket genişliği, kas ve eklem esnekliği yanında
fonksiyonel becerilerin kazandırılmasını sağlar. Elastik
bant sistemi sayesinde birbirine bağlantılı; başlık, yelek,
diz yastıkları ve ayakkabı bileşenlerini içeren yumuşak,
proprioseptif, dinamik ortez olup çocuğun ilerleme ve
gelişimini hızlandırmak için yoğun egzersiz programımızla
kombine ettiğimiz güvenilir, etkili yöntemdir.
Ergoterapi: İş, Uğraşı Tedavisi
Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam
aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapi, hasta
ile hayat arasında yeniden ilişki kurulmasını sağlar.
Bedensel özürlüler, sakatlar ve akıl hastaları, hastalık
nedeniyle bozulmuş yeteneklerini ergoterapiyle yeniden
kullanarak özgüven kazanır.
Günümüz ergoterapi anlayışına göre hasta kişi denge
kaybına uğramıştır. Bu dengesizlik fizyolojik, psikolojik ya
da sosyolojik olabilir. Genel olarak böyle insanlar, çocuk
ya da yetişkin olsun, hayatlarına normal olarak devam
edemeyecek durumdadırlar.
Ergoterapi ile amaç hastaya aktif nöro rehabilitasyon
yapmaktır. Günlük yaşam aktiviteleri esas alınarak
gün içerisinde yapılan hareketler, çeşitli düzenekler
sayesinde taklit edilerek elin ve kolun beceri seviyesi
hastanın aktif katılımı ile taklit edilip bu becerinin
artırılması ve hızlandırılması hedef alınır. Tüm üst
ekstremite fonksiyon kaybı yaşayan ortopedik ve
nörolojik vakalar ergoterapi için uygun hasta grubudur.
Ergoterapi ile kişilerin beceri kapasiteleri %6o oranında
artırılabilir.
Konuşma Terapisi
Beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen
hasar sonucunda konuşma ( afazi) , konuşulanı anlama,
adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi
beceriler kısmen ya da tamamen kaybolur. Nörolojik
nedenli felç geçiren hastaların %40'ında konuşma
bozukluğu meydana gelmektedir. Bu duruma bellek ve
dikkat bozuklukları da eşlik edebilir. Afazi sonrası kişinin
planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, sorun çözme
ve karar verme becerileri de etkilenebilir. Çocukların
konuşması yaşından beklenenden çok geri ya da
konuşma gelişimi açısından yavaş ise, buna gecikmiş dil
ve konuşma denmektedir. Üç yaşında bir çocuk halen
konuşmuyorsa uzman dil ve konuşma terapistiyle
görüşülmesi gerekmektedir. Ses, hece, sözcük
tekrarları ve uzatmaları, konuşmaya başlamada zorluk
gibi konuşmanın akıcılığıyla ritminde meydana gelen
bozukluklar da kekemelik olarak tanımlanmaktadır.
Kekemelik kendiliğinden düzelebilir ya da uygun
tedavilerle kontrol altına alınabilir. Romatem, uzman
dil ve konuşma terapistleri ile tüm bu problemlerin
çözümünde profesyonel hizmet sunmaktadır.
Boyun Ağrıları
Boyun başımızla omuzlarımız
arasında kalan damar, sinir,
omurilik gibi birçok dokunun geçiş
yolu üzerinde vücudumuzun en
yaşamsal kesimlerindendir.
Boyun omurları ve arasındaki kas
veya kıkırdak dokunun zedelenmesi
olarak tanımlanan boyun ağrıları,
genellikle duruş hataları, boynu
yanlış kullanma, boyun incinmesi,
boyun tutulması, kas spazmı,
boyun fıtığı, diskte dejenerasyon ve
kireçlenme gibi durumlarda ortaya
çıkar.
Bel Ağrıları
Bel ağrısı çok yaygın bir hastalık olup teşhis
ve tedavisi özellik arzeder. Ağrı bazen haftalar
hatta aylarca sürebilir ve hastaların iş hayatları
altüst olabilir. Hastanın aile ve sosyal yaşantısı
bu olaydan ciddi şekilde etkilenebilmektedir. Bel
ağrısının birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden en
önemlileri iskelet ve kas sisteminden kaynaklanan
rahatsızlıklardır. Duruş bozukluğunun, egzersiz
yapmamanın ve hareketsiz hayat biçiminin, bel
ağrısı riskini yıllar içinde artırdığı görülmektedir.
Bel ağrıları egzersiz, fizik tedavi uygulamaları ve
koruyucu önlemlerle tedavi edilebilir.
Ayak Ağrıları
Ayaklarımız tüm yükümüzü çeker ve farkında olmasak da gün boyu çok zorlarız,
ama çoğu zaman ne kadar önemli olduklarını unuturuz. Tırnak batması, yanlış
ayakkabı seçimi, romatoit artrit, düztabanlık, aşırı zorlanmalar, ayak bağlarında
meydana gelen deformasyonlar, ayak çıbanları, ayakta meydana gelen
iyileşmeyen yaralar, topuk dikeni, ayakta meydana gelen nasır gibi yapılar, ayak
ağrılarına neden olacak faktörlerdir. Bunlardan bazıları alınacak küçük önlemlerle
iyileşebildiği gibi bazıları da iyi bir tedavi sayesinde iyileşebilir.
Diz Ağrıları
Dizlerimiz günlük hayatımızda yürüme,
oturma, merdiven çıkma, çömelme gibi
birçok hareketi yapmamızı sağlar. Dizlerde
sık görülen eklem romatizması-kireçlenme,
iltihapli eklem romatizmaları, meniskus yırtığı,
eklem veya çevresinde şişlik, kilitlenme,
hareket kısıtlılığı veya eklemde sertlik ve çıtırtı
sesi gibi şikayetler günlük yaşamı olumsuz
etkiler. Fizik tedavi uygulamalarıyla doku
onarımı ve dokuda kan akımı sağlanır, kıkırdak
yapı uyarılır, ödem ve sertlik giderilir, kas
grupları kuvvetlendirilir ve ağrının azalması
sağlanır.
Omuz Ağrıları
Omuz eklemi, vücudumuzda en geniş hareket açıklığına sahip olan eklemdir.
Kürek kemiği, köprücük kemiği ve omuz başı kemiğinin biraraya gelmesinden
oluşan komplike bir eklemdir. Omuz ekleminin normal hareketlerini yapabilmesi
için, bu üç yapının uyum içinde çalışması gerekir. Omuz problemleri herkeste
ortaya çıkabilir. Omuz aşınması ve yırtıkları, omuz çıkması, omuz kırıkları ve
donuk omuz gibi problemlerle ortaya çıkan ağrılar fizik tedavi uygulamaları ve
düzenli egzersizlerle tedavi edilebilir.
Manuel Terapi
Sırt Ağrıları
Sırt ağrıları milyonlarca insanın ortak
sorunudur. Yapılan çok sayıda bilimsel
araştırma, her beş insandan birinin sırt ağrısı
çektigini göstermektedir. Sırt ağrılarının
nedeni sırtımızda omurganin her iki yanında
bulunan kasların gerilmesidir. Gerilmenin en
önemli nedeni strestir. Sırt ağrısının birçok
sebebi vardir. Duruş bozuklukları, kamburluk,
omurganın yana eğrilikleri ( skolyoz), iç
organlardan yansıyan ağrılar, osteoporoz
(kemik erimesi), iltihapli romatizmalar
(ankilozan spondilit) kemik tüberkülozu, çökme
kırıkları vb.
Elle tedavi anlamına gelen manuel terapi
sıklıkla kas, kemik, eklem ve bağ dokusu
ile ilgili kas- iskelet sistemi sorunlarının
tedavisinde yüzyıldan uzun bir süredir
kullanılmaktadır. Manuel terapi içinde,
eklemlere yönelik manipulasyonlar, eklem ve
sinir mobilizasyonları, yumuşak doku gevşetme
teknikleri, spesifik germe teknikleri, derin doku
masajı, klinik rijit ve kineziolojik bantlama gibi
teknikleri barındırır.
Rahatsızlığın anatomik, biyomekanik ve
nörofizyolojik olarak değerlendirilmesinden
sonra uygun hastada tedavi programında yer
alan manuel terapi ile kısa sürede etki sağlanır.
Özel egzersiz programlarıyla da desteklenir.
Manuel terapi kas-iskelet sistemi sorunları
( sinir sıkışmaları, hareket limitasyonları,
fibromyalji, tendon ve bağ problemleri
vb.), ortopedik rehabilitasyon, sporcu
rehabilitasyonu ve nörolojik rehabilitasyon
alanlarında kullanılır.
Vertetrac (Dikey Traksiyon)
Boyun fıtığı iki omur arasındaki kıkırdak dokunun bozulması sonucu omurilik veya
kola doğru giden sinirleri sıkıştırması durumudur. Baskı büyüdükçe etkileri artar ve
sağlık ciddi derecede bozulur. Bel fıtığı ise omurga veya omurga eklemlerinde oluşan
düzensizlikler, omurga yapı değişiklikleri (eksen kayması), omurga arasındaki disklerde
oluşan yıpranmalar sonucunda ortaya çıkar. Vertetrac günümüzde, fizyoterapi
uygulamaları arasında, bel ve boyun fıtığı kaynaklı ağrıları gidermede kullanılan en etkili
yöntem olarak rağbet görmektedir. "Dikey traksiyon" yöntemiyle, omurları 3 boyutlu
olarak birbirinden uzaklaştırarak, omurlararası mesafenin genişlemesini sağlayan cihaz,
omurlar arasındaki baskıyı azaltarak oluşan ağrının ortadan kalkmasını sağlamaktadır.
Dikey traksiyonun diğer fizik tedavi uygulamalarından farkı ise uygulama sırasında
hastanın yatağa bağımlı olmadan yürüme ve egzersiz yapabilme pozisyonunda
bulunması olarak gösterilmektedir.
Spinal Dekompresyon Sistemi
Dekompresyon sisteminin arkasındaki bilimsel çalışmalar esas anlamıyla uzay programları ile başlatılmıştır. NASA uzmanları uzay
araştırmalarında, yerçekiminin olmadığı bir ortamda astronotların omurgaları üzerindeki basıncın azaldığını, disk aralıklarının
genişlediğini ve bel ağrılarının rahatladığını gözlemlemişlerdir. ICSC 2.0 Spinal Dekompresyon Sistemi, bu tecrübeden yola çıkarak, bel ve
boyun fıtığı ağrısı çeken birçok hastanın ameliyata gerek duymadan tedavi edilebilmesi için geliştirilmiştir.
ICSC 2.0 ile her ağrısız 30 dakikalık tedavi süresince disklerin arasındaki baskı azaltılmakta, hasarlı bölgeye su, oksijen ve nitrojen
sağlanmaktadır. Dereceli olarak incinen disk yeniden toparlanmakta, diskin üzerindeki basınç azaltılarak, sinirlerin üzerindeki baskı
hafifletilmektedir. Fıtıklaşan disk materyali geri çekildiğinde omurgadaki bozukluk iyileştirilmiş ve böylece işlevine yeniden kavuşmuş
olacaktır.
ICSC 2.0 cihazı, ameliyat olması önerilen ya da ameliyat olup iyileşememiş bel ve boyun fıtığı hastalarında kullanılan, başarı oranı %74
olan ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. ICSC 2.0 , boyun fıtığı ve dejeneratif disk hastalığının tedavisinde; CE kalite belgelerine sahiptir ve
FDA (Amerikan ilaç ve yiyecek ruhsatlandırma kurumu) tarafından onaylanmış ilk ve tek sistemdir.
Ayak Analizi ve Tabanlık Üretimi
Footscan gait olarak adlandırılan sistem footscan®
platformları aracılığı ile statik ya da dinamik basınç
dağılımını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Kullanım
kolaylığı sunan yazılımı sayesinde basınç ölçüm
bilgilerini doğru,güvenilir ve zamanında almak
mümkündür.
Ölçümler çıplak ayakla ya da ayakkabı ile
yapılabilmektedir. Santimetrekare başına binen basınç
miktarını statik ya da dinamik şekilde ölçümleyebilen
sistem aynı zamanda ayak hareketlerinin zamanmesafe parametreleri ile sayısal değerlerle ifade
edilmesine de imkan sağlar. Bu verilerin hepsi bir
kişinin yürüyüş analizi ve değerlendirmesini doğru ve
bilimsel verilere dayalı olarak yapmak gerektiğinde
kullanılabilecek verilerdir.
Omurga Analizi
Dört boyutlu analiz yöntemi ile skolyoz artık gözden
kaçmayacak. Skolyozun yarattığı deformiteyi 4 saniyede
tespit eden yöntem Türkiye'de!
Skolyoz en eski omurga deformitesi olarak bilinmektedir.
Travma, doğumsal gelişim bozuklukları gibi çok çeşitli
nedene bağlı olarak gelişebilen skolyozun %80'inin
nedeni bilinmemektedir.
Romatem Hastaneleri tarafından Türkiye'ye getirilen 4D
Formetrik yöntemi ile skolyozun tespiti daha kolay hale
gelecektir. Dünya’nın birçok farklı ülkesinde bu yöntemin
eğitimini veren Dr. Marcel Betshc; 4D Formetrik
yöntemin, 4-8 saniyede güvenli olarak ölçümlendirme
yapabildiğini belirtmektedir.
Bu yöntemin skolyoz tedavisindeki önemi, hastanın
deformite bölgelerinin tespiti ve tedavideki
ilerlemenin gözlenmesini zararsız bir şekilde
ölçümlendirilebilmesidir. X-ışını olmadığı için ölçüm
istendiği kadar tekrar edilebilir. Yöntem skolyoz dışında
kifoz (kamburluk) ve postür (vücut duruşu) bozukluğu
analizi de yapmaktadır.
RSscan Footscan® yazılımı; dinamik ölçüm verilerini
kullanarak ve aynı zamanda vücut ağırlığı ve aktivite de
dikkate alarak kişiye özel en uygun D3D® (Dynamic 3
Dimensional) tabanlığı dizayn eder.
Diğer Tedavi Yöntemleri
Merkezimizde hastalarımızın gereksinimlerine göre planlanan
tedavilerde çok sayıda fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi
kulanılmaktadır. Bu yöntemlerle hastaların ağrısının giderilmesi,
duysal ve motor fonksiyonlarının geliştirilmesi, hareket açıklığının
korunması, geliştirilmesi, kas gücünün artırılması, yumuşak doku
ve kas sertliklerinin düzeltilmesi, mobilizasyon, koordinasyonun
sağlanması gibi hastaların ağrısız, bağımsız hareket etmeleri
amaçlanmaktadır. Bu yöntemler arasında- Sıcak tedaviler: infraruj,
hot pack, parafin-Soğuk tedaviler: cold pack , kriyoterapi-Elektrik
tedavileri : TENS, interferans, elektrostimülasyon: Compex- Laser
tedavileri - Ultrason tedavileri-Manyetik alan tedavileri sayılabilir.
Ayrıca rehabilitasyon çalışmalarının bel kemiğini oluşturan spesifik
egzersiz tedavileri uygulanmaktadır.
Lenfödem Tedavisi
Lenfatik sistemdeki bozukluktan dolayı dokulardaki lenf sıvısının
boşaltılamaması sonucu dokularda birikmesiyle, ilgili vücut
bölgesinin (kollar veya bacaklar) şişmesidir. 4 çeşit lenf ödem
vardır: primer lenf ödem, sekonder lenfödem, kronik venöz
yetmezlik sonucu görülen ödem, lipödem sonucu gelişen
lenfödem. Lenfatik sistemin görevi: Dolaşım sisteminin önemli iki
ana bileşeni olan atar ve toplar damar sisteminden farklı olarak
dokular arasındaki lenf sıvısını taşır. Lenf sistemi; dokulardaki
suyu, proteinleri, ölü hücreleri, toksinleri, yağları taşır ve vücudun
bağışıklık sistemini destekler.
Lenfödem belirtileri şunlardır:
Gerginlik ve şişlik, genellikle tek taraflı ve asimetrik,
eklemlerde hareket kısıtlılığı, ağırlık hissi.
Lenfödem tedavisi 2 fazdan oluşur:
Boşaltım Fazı
Kompresyon bandajı
Bandajlama
Egzersiz
Hergün manuel lenf drenajı
Cilt bakımı
Koruma Fazı
Kompresyon çorabı (hastaya özel)
Çorap
Egzersiz
Haftada 2 manuel lenf drenajı
Cilt Bakımı
Vakum Tedavisi
Günümüzde kadınların % 40'ında,erkeklerin % 20'sinde görülen
varis, damarların deri yüzeyinde görünür hale gelip morarması
ile kendini gösterir ve ayak bileklerinde şişlikler oluşabilir. Özellikle
sürekli ayakta kalmak zorunda kalan meslek gruplarında bulunan
varis hastalığı, yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından da
önlem almayı gerektirmektedir.
Kupa Terapisi
Adından da anlaşılacağı gibi dokuyu emerek yani vakumlayarak
tedavi esasına dayanır. Yüksek vakumla çekilen cilde derin masaj
uygulanmış olur.
Vakum terapinin etkisi:
Lenf drenajını düzenler, yağları parçalar
Selülite sebep olan lifcikleri koparır
Masaj etkisiyle dokuya ve vücuda rahatlık verir
Cilt altı bağdokusunu onarır, güçlendirir.
Kullanım yerleri:
Dolaşım bozukluklarında iyileşme
Selülit; Yağları parçalaması ve lifcikleri koparmasıyla düzeltir
Cilt yırtıkları; hamilelik ve kilo vermeye bağlı yırtıklarda bağ
dokusunu onararak %70-80 düzelme sağlar
Bölgesel incelme, kontur düzeltme; yağları parçalayarak yapar.
Kinesiotaping (Bantlama)
Kinesiotaping Japonya'da yaklaşık 25 yıl önce geliştirilmiş fakat
Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda
tanınmaya başlamış özel bir tedavi ve bantlama yöntemidir.
Kinesiotaping, bel, boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık
problemleri yanında ortopedik ve nörolojik problemler ile cerrahi
sonrasında da kullanılabilen bir tedavi seçeneğidir ve her geçen gün
kullanım alanı genişlemektedir.
Kinesiotaping teorik olarak, cildi yukarı kaldırıp deri ile kasların
arasındaki boşluğu arttırmakta ve bölgede oluşan basıncı
hafifletmektedir. Yaralanma bölgesinde azalan basınç kan
dolaşımının artışı ile sonuçlanır ve böylece lenfatik drenaj oluşur.
Dolaşım sisteminde yaratılan bu etki yaralanma bölgesindeki
gerginlik ve hassasiyetin giderilmesinin yanında bölgede deri altında
var olan ağrı reseptörlerinin uyarılmasını da önler, böylece ağrısız
hareket etme imkânı sağlanmış olur.
Kinesiotape bantları esneyebilme özelliği bozulmuş, yorgun, zayıf
ya da yaralanmış kaslara fiziksel yardım oluşturmak üzere de
kullanılmaktadır.
Ibn-i Sina'dan Hipokrat'a, Mısır rahiplerinden
Tibet üstatlarına kadar herkes uyguladı,
uygulamakta. Kupa tedavisi 3000 yıllık bir
tedavidir. Günümüzde de uygulanmaktadır.
Omurganın yanlış kullanımı, yoğun çalışma
temposu, stres, kaza, soğukta kalma sonucunda
o bölgedeki kan dolaşımı bloke olur. Laktik asit
ve ağrı yapıcı toksinler birikir ama bedenden
atılamaz. Kas gevşetici ilaç ve pomatlar,
spazmdan kaynaklı durgun kan dolaşımı
sebebiyle sorunlu bölgeye ulaşamaz. Kupa
terapisi tek bir seansta 5 masaj seansı etkisi
gösteren temel bir şifa sistemidir. Hastalıktan
kurtulma veya sağlığı koruma amacıyla
atık maddelerin yoğun olarak toplandığı
belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal veya ince
damarlardan kirli kanın alınmasıyla tedavi
uygulanmaktadır. Kupa terapisi hipertansiyon
gibi bazı hastalıklarda ve artrit dahil olmak
üzere romatizmal rahatsızlıkları iyileştirmek için
kullanılmaktadır.
Ozon Tedavisi
Ozon nedir? Ozon (03) üç oksijen atomundan
oluşan bir bileşiktir. İki atomlu normal atmosferik
oksijenin (02) yüksek enerji taşıyan şeklidir. O3, oda
sıcaklığında, renksiz ve kendine özgü kokusu olan
bir gazdır. İsmi latince 'koklamak'anlamina gelen
“ozein”den gelir. Özellikleri ve etkisi: Medikal ozon, iyi
bilinen bakteri, mantar öldürücü ve virus çoğalmasını
önleyici özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların
dezenfeksiyonunda, bakteri ve viruslerin sebep olduğu
hastalıkların tedavisinde endikedir. Kan dolaşımını
artırdığı için dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde
kullanılır. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun
direncini arttırır. Ozon sayesinde artan aktivasyona
yanıt olarak vücudun bağışıklık hücreleri, sitokin adi
verilen özel habercileri üretir. Bu hücreler hastalıklara
direnmek için uyarılan bağışıklık sistemi boyunca diğer
bağışıklık hücrelerini haberdar eder. Bu da medikal
ozon tedavisiyle, bağışıklık sistemi zayıf ve bozuk olan
hastalarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlar.
Yatan Hasta Servisi
Akupunktur
Akupunktur, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan
bilimsel bir tedavi yöntemidir, insan vücudunun kendi
kendisini onarım gücü çok yüksektir ve bu gücü harekete
geçiren belli uyarı (akupunktur) noktaları vardır. İnsan
vücudunda bilinen 1OOO kadar akupunktur noktası
mevcut olup, her hastalık için ayrı program ve ayrı
noktalar bulunmaktadır.
Romatem, hasta ve refakatçi konforunu düşünerek hazırladığı özel odaları ve 5 yıldızlı otel konforuna sahip suit odalarının bulunduğu yataklı
servis üniteleriyle, tüm hastanelerinde, güven veren, güler yüzlü, alanında uzman personeliyle sağlıklı yaşam hizmeti vermektedir.
Akupunkturu telefon tuşlarına benzetebiliriz. Numaraları
tuşladığımızda aradığımız kişiye ulaşabildiğimiz gibi,
akupunktur iğnelerini de belli noktalara uyguladığımızda
beyne uyarı göndererek istediğimiz tedaviyi sağlarız.
Akupunkturun etkileri laboratuar ortamında kanıtlanmış
olup yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir.
Akupunktur uyguladığımız başlıca hastalıklar:
Şişmanlık, sigara bağımlılığı, migren, bel-boyun fıtığı,
yumuşak doku romatizması, kas iskelet sistemini
ilgilendiren bütün ağrılı durumlar, depresyon, trigeminal
nevralji, kulak çınlaması, astım bronşit, uykusuzluk,
imtihan korkusu, panik atak
Refleksoloji Masajı
Refleksoloji, sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın,
ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bunun
da nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını
savunmaktadır. Panik atak ve depresyon hastalığının
tedavisinde destekleyici olarak uygulanmakta olup, otistik
ve spastik engelli çocuklar ile felçli hastalar dahil olmak
üzere birçok engelli grubunda ciddi gelişmelerin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur.
Ayak ve el refleksolojisi belli noktaların manuel uyarılarak
vücuttaki sinirlerin ve kan dolaşımının uyarılmasıdır. En
yaygın uygulanan ise ayak refleksolojisidir. Stres belki
de günümüz insanlarının karşılaştığı en temel sorundur.
Stresin sinir sistemimiz üzerindeki etkisi araştırmalarla
kanıtlanmış olup günlük hayatta yaşadığımız birçok sorun
buna dayalıdır. Stres kan dolaşımını yavaşlatır refleksoloji
ise kan dolaşımını hızlandırarak vücudun besin almasını
ve toksin atımını hızlandırır. Refleksoloji yaptıranların
bağışıklık sistemlerinin daha iyi çalıştığı özellikle kışın
yaşanılan soğuk algınlığı ve grip tarzı hastalıklara daha
dirençli oldukları araştırmalarla sabittir.
Termal Merkez ve SPA
Türkiye’nin sayılı termal su merkezinden biri olan Bursa’da sıcak su bölgesinde
hizmete giren hastanemiz, içinde termal su bulunan Dünya’daki tek fizik tedavi ve
rehabilitasyon hastanesidir.
Hastanemizde SPA, sauna, masaj ve diğer sağlıklı yaşam hizmetleri verilmektedir.
ROMATEM BURSA HASTANESİ
ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK ve Özel Sigortalar
Hayat Harekettir
Sıcak Su Mevkii Gaziakdemir Mah. Dr. Rüştü Burlu Cad. No: 20 Osmangazi / BURSA
BURSA
HAREKETLENİYOR
DURMA HAYALİNİ YAŞA!

Benzer belgeler

1. Fizik Tedavi Nedir? Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı

1. Fizik Tedavi Nedir? Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların ve egzersizlerin kullanılmasını içeren fizik tedavi ile hastalık veya kaza sonucu sakatlığa uğramış bireyin, geride kalan yetenek...

Detaylı

END 302

END 302 kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunu en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır.

Detaylı