DB3 Sesli alarm cihazı

Transkript

DB3 Sesli alarm cihazı
DB3
AlgoRex
Synova™
Sinteso™
Cerberus® PRO
Sesli alarm cihaz
Patlama-tehlikeli alanlar zon 1 ve 2
Yang n alg lama ve söndürme sistemler için
Çe itli tonlarda programlama
Dahili ve harici uygulamalar için
Ex d patlama koruma s
Aleve dayan kl alarm cihaz – önt Zener diyot bariyeri gerekli de il
Bina Teknolojileri
Yang n Güvenli i & Güvenlik Ürünleri
Özellikler
– UV nlar na dayan kl cam takviyeli polyesterden üretilmi tir. Paslanmaz çelik vidalar ve sinter korozyonsuz malzeme içermektedir.
– DB3 sesli alarm cihaz , 'flameproof enclosure' Ex d patlama koruma kategorisindedir: Bir patlay
tutu turabilecek iç k mlar bir iç patlama bas nc na dayan kl
olan bir muhafaza içinde bulunur. Muhafazan nda bu iç patlamay önleyerek bir patlay
tutu turabilme ihtimalini önlemesi gerekir.
– Sadece patlama-tehlikeli alanlar için uygun olarak tedarik edilen kablo rakorunu kullan z! E er blendajl kablo kullan lacaksa, özel kablo rakorunu kullan z. (sipari
için ayr nt lar na bkz.).
Uygulama
DB3 aleve dayan kl sesli alarm cihaz , potansiyel olarak petrol, gaz ve petrokimya
endüstrisi gibi zorlu ko ullarda, patlay ortamlarda kullan lmak üzere tasarlanm r.
Ba lant
– Patlama-tehlikeli alanlarda kullan lacak ekipmanlar her zaman yerel-ulusal kurallar
sa lamal r.
– Patlama tehlikesi olan alan ve olmayan alan aras ndaki önt zener diyot bariyeri
gerekli de ildir.
Tehlikesiz alan
Patlama-tehlikeli alan,
zon 1 ve 2
Korna hatt arayüzü
+
-
Alarm cihaz DB3
+
T1
-
T2
-
T3
T4
12345
T5
OPEN
T6
Hat izleme
Hat sonlandrma direnci 4,7 k
Ses seviyesi
Kod
+
-
T1 T2 T3 T4 T5 T6
T1 T2 T3 T4 T5 T6
Daha fazla bilgi için bkz.
– 'Patlama-tehlikeli alanlarda yang n korumas ', no. 1204
2
Bina Teknolojileri
Yang n Güvenli i & Güvenlik Ürünleri
T1 T2 T3 T4 T5 T6
Programlama
No. Ses
Kod
Tan m
Tipik ses
seviyesi
12345
OPEN
1
2
Dalgal 800 Hz/970 Hz , ¼ s
iddetli 800 Hz/970 Hz , 7 Hz de
3
iddetli 800 Hz/970 Hz, 1 Hz’de
4
5
6
7
8
9
10
Devaml 2850 Hz’de
iddetli 2400 Hz – 2850 Hz, 7 Hz’de
iddetli 2400 Hz – 2850 Hz, 1 Hz’de
Yava ba rt
iddetli 1200 Hz – 500 Hz, 1 Hz’de
Dalgal 2400 Hz / 2850 Hz , 2 Hz’de
Aral kl 970 Hz, 1Hz’de
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Dalgal 800 Hz / 970 Hz , 7/8 Hz’de
Aral kl 2850 Hz, 1 Hz’de
Aral kl 970 Hz, ¼ s On/1 s Off
Devaml , 970 Hz’de
554 Hz için 100 ms, 440 Hz , 400 ms için
Aral kl 660 Hz, 150 ms On/150 ms Off
Aral kl 660 Hz, 1.8 s On/1.8 s Off
Aral kl 660 Hz, 6.5 s On/13 s Off
Devaml 660 Hz
Dalgal 554 Hz / 440 Hz ,1 Hz’de
Aral kl 660 Hz , 7/8 Hz’de
Aral kl 2850 Hz, 150 ms On/100 ms Off
iddetli 800 Hz – 970 Hz at 50 Hz
24
25
26
27
iddetli 2400 Hz – 2850 Hz , 50 Hz’de
3 970 Hz pals, 0.5 s On/0.5 s Off
3 2850 Hz pals, 0.5 s On/0.5 s Off, 1.5 s Off
Aral kl 3100 Hz, 320 ms On/680 ms Off
12345
1 1 1 1 1 BS5839 Bl. 1 1988
1 1 1 1 0 H zl süpürme (LF)
BS5839 Bl. 1 1988
1 1 1 0 1 Orta süpürme (LF)
BS5839 Bl. 1 1988
11100
1 1 0 1 1 H zl süpürme
11010
1 1 0 0 1 Yava ba rt
1 1 0 0 0 Gürültü Tonu
10111
1 0 1 1 0 Back-up alarm (LF)
Part 1 1988
10101
1 0 1 0 0 Back-up alarm (HF)
10011
10010
1 0 0 0 1 Frans z alarm sesi
1 0 0 0 0 sveç alarm tonu
0 1 1 1 1 sveç alarm tonu
0 1 1 1 0 sveç alarm tonu
0 1 1 0 1 sveç alarm tonu
0 1 1 0 0 sveç alarm tonu
0 1 0 1 1 sveç alarm tonu
0 1 0 1 0 I kl yaya geçidi
0 1 0 0 1 Dü ük frekans buzz
BS5839 Bl. 1 1988
0 1 0 0 0 Yüksek frekans buzz
00111
00110
00101
Tipik ak m
tüketimi
mA
dB (A) 1 m
24 VDC’de
114
114
24 VDC’de
300
300
114
300
109
114
114
115
115
111
114
150
300
300
350
350
200
300
114
109
114
114
101
106
106
104
106
100
106
109
113
300
150
300
300
100
100
100
100
100
100
100
150
300
112
113
109
110
250
300
150
200
Ölçüler
184
193
53
ø137
ø13
160
ø9
Kablo rakoru max. M20
3
Bina Teknolojileri
Yang n Güvenli i & Güvenlik Ürünleri
Teknik veriler
Üretici tan mlamas
Çal ma gerilimi
Ses seviyesi, 24 V ve 1 m
Ak m tüketimi
Tonlar
Ba lant tellerinin kesit alan
Çal ma s cakl
Nem (class DIN 40040)
Koruma kategorisi IEC 60529
Ters polariteye kar koruma
Dizayn
– Korna
Döner sirsek ve vidalar
Standartlar
Ex klasifikasyonu
Sertifikalar
– BASEEFA
–
DB3
12... 48 VDC
101... 115 dB(A) sese ba
Ses ç
na gore
27
6 x 2.5 mm 2
-20... +55 °C
100% ba .
IP66/67
Evet
anti-statik, UV kal , cam takviyeli polyester, k rm
paslanmaz çelik
CENELEC, EN 50014, 18
II 2 G Ex d IIC T5 (-20 °C Ta 55 °C)
No. BAS 00ATEX2097X
Sipari detaylar
Siemens Türkiye
Altyap & ehirler Sektörü
Bina Teknolojileri Bölümü
CPS Yang n Güvenli i
Yakac k Yolu No:111
34870 Kartal- stanbul
Tel. +90 216 459 27 85
www.siemens.com.tr/cerberus
Doküman no.
009001_e_tr_--
Bask
09.2012
Tip
DB3
Parça no
BPZ:5757970001
–
–
Tan mlama
Sesli alarm cihaz (kablo rakoru Hawke
A501/421 dahil)
Blendajl kablo rakoru
Hawke ICG 653/UNIV
rl k
4.300 kg
–
© 2012 Copyright by
Siemens Switzerland Ltd
Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.
Manual S11 / FD-C / FD20 / FD720
Bölüm 6 / 5 / 8 / 8

Benzer belgeler

serkan altunorak

serkan altunorak 2015 Evli ve Öfkeli / ATV / Yön: Sadullah Celen 2014 Aşkın Kanunu / TRT1 / Yön: Çağatay Tosun 2012 Muhteşem Yüzyıl / STAR TV / Yön: Yağmur - Durul Taylan 2011 Bir Günah Gibi / STAR / Yön: Gül Oğuz ...

Detaylı

tak-çıkar çekvalf broşürü

tak-çıkar çekvalf broşürü PN 10 çalışma basıncı Working pressure PN10

Detaylı